Home » 0 Miroslav Zdravković, Međunarodno okruženje » BRICS ili samo Kina?: Udeli USA, EU i BRICS u svetskom BDP-u

BRICS ili samo Kina?: Udeli USA, EU i BRICS u svetskom BDP-u

Prilažem podatke iz baze MMF-a World Economic Outlook April 2012

 

Podaci se odnose na udele u svetkom BDP-u po kupovnoj snazi valuta.

 

Šta kažu podaci:

-         Kina će u 2016. godini postati veća ekonomija od EU, a u 2016. godini od SAD sa tendencijom povećavanja razlike u odnosu na EU i SAD. Prema BDP-u po stanovniku biće i dalje daleko od ove dve.

-         USA će u 2015. godini biti veće od EU, po prvi put od, možda, sredine šesdesetih godina prošlog veka.

-         SAD i EU su smanjile svoj udeo ispod 50% svetskog u 1992. godini, što je posledica uključivanja bivših sovjetskih republika u obračun svetskog BDP-a.

-         Indija ima rast udela u svetskom BDP-u, ali je još uvek veoma daleko od udela koji imaju, ili će imati, USA, EU i Kina.

-         Rusija, Brazil i Južna Afrika imaju, i imaće, daleko manje udele u svetskom BDP-u u odnosu na one koje su imale ranije u istoriji.

 

Ekonomsko i svako drugo približavanje Kine i Ruske Federacije je nesumnjivo, neminovno, a usled resursnog bogatstva Rusije.

 

 

 

Jedan komentar na BRICS ili samo Kina?: Udeli USA, EU i BRICS u svetskom BDP-u

  1. Znaci raditi na projektu BRICS+S (Srbija)…Drustvo u kom bi Srbija dobila status posmatraca na snovu dokazanog visedecenijskog neprijalteljstva sa EU i SAD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>