Jedan od ustaških logora za decu: Sisak

Хрватски историјски ревизионизам добија најодвратније облике и испољавања, па тако и скуп о коме сам случајно видео текст на Србин.инфо, изворно објављен у Политици (линк). Дучић је био потпуно у праву у погледу храбрости и бестидности у Хрвата.

Прилажем списак са 1.214 имена малолетних, у томе 1.047 млађих од 10 година којима као место смрти стоји логор у Сиску.

У Београду се припрема постављање споменика Диани Будисављевић као великом спасиоцу Козарачке деце. Безуспешно покушавам да нађем запис Каше-а, или неког другог немачког официра, како му је Павелић казао да планира да од Козарачке деце направи добре католике. Тај план је, уз помоћ Степинца, или без његове помоћи, спровела Диана у дело.

Наша национална бољка је одсуствo самопоштовања. Уместо да памтимо сваку жртву из нашег народа ми у туђем злу покушавамо да пронађемо неку добру личност.

 

Kostajnica Tavija Abdulaj (Dušan) Milka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zatvoru, Sisak (8006s00033)
Bosanska Dubica Međuvođe Aćimović (Mile) Pero, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1176046078)
Bosanska Gradiška Kijevci Adžić (Đuro) Zorka, rođena 1930. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s01047)
Bosanska Gradiška Turjak Adžić (Kojo) Živko, rođen 1929. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1197001069)
Bosanska Gradiška Turjak Adžić (Mirko) Miloš, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s02076)
Bosanska Gradiška Turjak Adžić (Mirko) Radojka, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s02075)
Bosanska Gradiška Turjak Adžić (Pero) Danica, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1197001100)
Bosanska Gradiška Turjak Adžić (Pero) Darinka, rođena 1934. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1197001098)
Bosanska Gradiška Turjak Adžić (Pero) Nikola, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1197001099)
Bosanska Gradiška Turjak Adžić (Rade) Mićo, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s02091)
Bosanska Gradiška Turjak Adžić (Rade) Vaso, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s02092)
Bosanska Gradiška Bistrica Agić (Rajko) Rade, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1208042220)
Podravska Slatina Hum Varoš Alavuk (Milan) Radojka, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (0838012019)
Bosanska Gradiška Gašnica Aralica (Rajko) Mirjana, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1208042057)
Prijedor Lamovita Ardov (Vaskrsija) Ranko, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1292037078)
Bosanska Dubica Bosanska Dubica Arnaut (Ostoja) Milan, rođen 1932. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7003s00654)
Bosanska Dubica Bosanska Dubica Arnaut (Ostoja) Milovan, rođen 1930. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7003s00655)
Bosanska Gradiška Grbavci Babičić (Stanoja) Jovo, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00440)
Bosanska Gradiška Grbavci Babičić (Stanoja) Milija, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00439)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Babić (A.) Dušanka, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (9999s99113)
Bosanska Gradiška Gornja Jurkovica Babić (Golub) Golubica, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1212051024)
Bosanska Gradiška Gornja Jurkovica Babić (Golub) Savka, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1212051023)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Babić (Ilija) Ana, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s01155)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Babić (Jovan) Dragica, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s01151)
Bosanska Gradiška Gornja Jurkovica Babić (Mićo) Mirko, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00073)
Bosanska Gradiška Gornja Jurkovica Babić (Mićo) Savka, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s00074)
Bosanska Gradiška Gornja Jurkovica Babić (Milan) Dušanka, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1212051030)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Babić (Milan) Marija, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1222074218)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Babić (Miloš) Persa, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (0822012026)
Bosanska Gradiška Gašnica Babić (Milovan) Dušanka, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7005s00075)
Bosanska Gradiška Gornja Jurkovica Babić (Milovan) Kostadin, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00076)
Bosanska Dubica Bijakovac Babić (Ostoja) Milovan, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7002s00273)
Bosanska Gradiška Orahova Babić (Savo) Milan, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01488)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Babić (Stanko) Mihajlo, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01154)
Bosanska Gradiška Grbavci Babić (Stanoja) Mira, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s00441)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Babić (Vaso) Vlado, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01161)
Bosanska Gradiška Gornja Jurkovica Babić (Veso) Nenad, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00072)
Nova Gradiška Kosovac Bačić (Dušan) Joco, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2325024031)
Bosanska Gradiška Mašići Bajić (Slavko) Jovanka, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1220070051)
Bosanska Gradiška Bistrica Bakić (Marko) Ilija, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1202019114)
Bosanska Gradiška Bistrica Bakić (Marko) Nikola, rođen 1930. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1202019117)
Bosanska Gradiška Bistrica Bakić (Stanko) Trivuna, rođena 1928. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1208042077)
Bosanska Dubica Jasenje Bakić (Stevo) Dragica, rođena 1932. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1166034067)
Bosanska Dubica Jasenje Bakić (Stevo) Milenko, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1166034068)
Bosanska Dubica Jasenje Bakić (Stevo) Petar, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1166034069)
Bosanska Gradiška Bistrica Bakić (Vaso) Dušan, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1208042107)
Bosanska Dubica Hajderovci Balaban (Vaso) Dragica, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7004s00047)
Bosanska Gradiška Vrbaška Balta (Đuro) Đoko, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1227081134)
Bosanska Gradiška Vrbaška Balta (Vaso) Cvijeta, rođena 1932. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7004s00730)
Bosanska Dubica Vojskova Banjac (Branko) Stoja, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1196070175)
Donji Lapac Dobroselo Banjac (Dane) David, rođen 1944. Srbin, umro 1944. u logoru, Sisak (7036s00042)
Donji Lapac Dobroselo Banjac (Dane) Janja, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1944. u logoru, Sisak (7036s00043)
Donji Lapac Dobroselo Banjac (Dane) Milka, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1944. u logoru, Sisak (0018010043)
Bosanska Dubica Pucari Banjac (Marjan) Stojan, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1184055131)
Bosanska Dubica Brekinja Banjac (Mirko) Milenko, rođen 1932. Srbin, umro 1943. u logoru, Sisak (1577064033)
Grubišno Polje Velika Barna Barać (Pavle) Bosiljka, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2132023081)
Grubišno Polje Velika Barna Barać (Pavle) Nada, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (0944033003)
Bosanski Brod Klakar Donji Bardak (Lazar) Ana, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2294030008)
Bosanska Dubica Bijakovac Barišić (Dušan) Milutin, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7002s00276)
Bosanska Dubica Gunjevci Barišić (Rade) Ratko, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1165031215)
Kostajnica Kalenderi Barović (Petar) Stojan, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2520196002)
Kostajnica Kalenderi Barović (Petar) Veljko, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2520196004)
Bosanska Dubica Međeđa Barudžija (Ostoja) Ana, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1175045085)
Bosanska Dubica Međeđa Barudžija (Ostoja) Stevo, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1175045083)
Bosanska Dubica Međeđa Barudžija (Ostoja) Zorka, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1175045084)
Grubišno Polje Gornja Rašenica Basarić (Tanasije) Ana, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2127005010)
Kostajnica Grdanovac Bekić (Dušan) Dušanka, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7011s00511)
Kostajnica Grdanovac Bekić (Dušan) Milka, rođena 1929. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7011s00513)
Kostajnica Grdanovac Bekić (Simo) Dragica, rođena 1929. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7011s00512)
Kostajnica Grdanovac Bekić (Stojan) Kosa, rođena 1929. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7011s00514)
Prijedor Lamovita Berić (Simo) Gospa, rođena 1933. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1292037040)
Donji Lapac Dobroselo Beslać (Dušan) Milka, rođena 1943. Srpkinja, umrla 1944. u logoru, Sisak (7036s00048)
Bosanska Dubica Jasenje Bijelić (Marijan) Borislav, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1166034006)
Kostajnica Petrinja Bijelić (Ostoja) Branko, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1243059140)
Bosanski Brod Klakar Gornji Bijelić (Ostoja) Petar, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1243059139)
Pakrac Kusonje Bijelić (Pero) Desanka, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2155023076)
Bosanska Dubica Jasenje Bijelić (Pero) Marko, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00383)
Bosanska Dubica Bijakovac Bijelić (Rade) Božo, rođen 1938. Srbin, nestao 1942. pri deportaciji, Sisak (1145005014)
Pakrac Gornja Obrijež Bijelić (Stevo) Danica, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1944. u logoru, Sisak (0399149007)
Derventa Bukovica Mala Biljanović (Nedo) Živko, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1388007013)
Bosanska Dubica Suvaja Bižić (Branko) Nada, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1190062100)
Bosanska Dubica Vrioci Bižić (Stevan) Dušan, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1196071037)
Bosanska Dubica Vrioci Bižić (Stevan) Radojka, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1196071038)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Bjelajac (Božo) Milka, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s00132)
Bosanska Gradiška Sovjak Bjelajac (Jovan) Nikola, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1661021052)
Bosanska Gradiška Gašnica Bjelajac (M.) Miloš, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00871)
Bosanska Gradiška Gašnica Bjelajac (Marko) Milka, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1210043139)
Bosanska Gradiška Gašnica Bjelajac (Marko) Mira, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1210043140)
Bosanska Gradiška Sovjak Bjelajac (Mirko) Kosa, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1223075037)
Bosanska Gradiška Sovjak Bjelajac (Stevo) Mirko, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01649)
Bosanska Gradiška Sovjak Bjelajac (Vaso) Draginja, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1223075025)
Bosanska Gradiška Sovjak Bjelajac (Vaso) Grozda, rođena 1930. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1223075026)
Bosanska Gradiška Sovjak Bjelajac (Vaso) Jovo, rođeno 1937. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. u zatvoru, Sisak (5001s00324)
Bosanska Gradiška Gašnica Bjelotomić (M.) Persa, rođena 1934. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7004s00874)
Bosanska Gradiška Gašnica Bjelotomić (Marjan) Milutin, rođen 1931. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1210043316)
Bosanska Gradiška Gašnica Bjelotomić (Miloš) Miladin, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1210043312)
Bosanska Gradiška Jablanica Bjelovuk (Đuro) Bosiljka, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1214056102)
Bosanska Gradiška Jablanica Bjelovuk (Jovo) Stevo, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00831)
Bosanska Gradiška Trebovljani Bjelovuk (Petar) Drago, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01769)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Bjelovuk (Rade) Dragica, rođena 1930. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s00133)
Bosanska Gradiška Jablanica Bjelovuk (Rade) Stanojka, rođena 1930. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7005s00828)
Bosanska Gradiška Grbavci Blagojević (Miloš) Petar, rođen 1930. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00442)
Bosanska Dubica Draksenić Blagojević (Petar) Dragan, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru Sisak (1160026196)
Bosanska Dubica Draksenić Blagojević (Petar) Miloja, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1160026195)
Bosanska Gradiška Grbavci Blagojević (Uroš) Milica, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7005s00443)
Laktaši Krnete Blesić (Boško) Mara, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1273020035)
Laktaši Krnete Blesić (Marko) Milan, rođen 1925. Srbin, ubijen 1942. pri deportaciji, Sisak (1273020028)
Laktaši Krnete Blesić (Vojko) Smilja, rođena 1934. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1273020034)
Kostajnica Donji Cerovljani Bobić (Dragutin) Milja, rođena 1933. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2546007160)
Nova Gradiška Okučani Bogdanović (Jovo) Anica, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1941. U logoru, Sisak (2339118003)
Novi Grad Svodna Bogojević (Žarko) Slobodan, rođen 1942. Srbin, umro 1942. U logoru, Sisak (7050s00182)
Slunj Maljevac Bogović (Mile) Jure, rođen 1939. Hrvat, umro 1943. u logoru, Sisak (2246027021)
Novi Grad Ahmetovci Bogun (Milan) Jovanka, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7011s00456)
Pakrac Dereza Bojadžija (Milan) Jela, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2155023044)
Pakrac Dereza Bojadžija (Milan) Nikola, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2155023045)
Pakrac Dereza Bojadžija (Milan) Stanko, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2155023042)
Pakrac Dereza Bojadžija (Milan) Stojan, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2155023043)
Bosanska Gradiška Turjak Bojanić (Mihajlo) Ljubo, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s02105)
Bosanska Gradiška Turjak Bojanić (Mirko) Milan, rođen 1928. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1197001014)
Bosanska Gradiška Turjak Bojanić (Ostoja) Vid, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1197001012)
Bosanska Dubica Mirkovac Bokan (Božo) Petra, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1178047147)
Bosanska Gradiška Sovjak Borjanović (Marjan) Stanko, rođen 1941. Srbin, umro 1942. U logoru, Sisak (1223075237)
Bosanska Gradiška Seferovci Borjanović (Stojan) Lepa, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (0855078006)
Bosanska Gradiška Turjak Borković (Ignjatije) Milutin, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1198003026)
Bosanska Gradiška Turjak Borković (Ilija) Boro, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1197002009)
Bosanska Gradiška Turjak Borković (Ilija) Branko, rođen 1932. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1197002011)
Bosanska Gradiška Turjak Borković (Ilija) Dušan, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1197002010)
Bosanska Gradiška Turjak Borković (Ilija) Slobodan, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1197002008)
Bosanska Gradiška Turjak Borković (Mihajlo) Persa, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7005s02129)
Bosanska Gradiška Turjak Borković (Mihajlo) Stana, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7005s02128)
Bosanska Gradiška Turjak Borković (Mile) Ruža, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1197001092)
Bosanska Gradiška Turjak Borković (Mile) Stoja, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1197001093)
Bosanska Gradiška Turjak Borković (Pantelija) Milutin, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s02117)
Bosanska Gradiška Turjak Borković (Savo) Đurađ, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1198003032)
Bosanska Gradiška Turjak Borković (Savo) Ratko, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1198003033)
Bosanska Gradiška Turjak Borković (Stojan) Dušanka, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1198003055)
Bosanska Gradiška Turjak Borković (Stojan) Nada, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1198003056)
Bosanska Gradiška Turjak Borković (Stojan) Ranko, rođen 1942. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1198003057)
Bosanska Gradiška Turjak Borković (Tešo) Mara, rođena 1929. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1197001024)
Bosanska Gradiška Turjak Borković (Tešo) Miljka, rođena 1933. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1197001025)
Bosanska Gradiška Turjak Borković (Vaso) Lazar, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1197002003)
Bosanska Gradiška Turjak Borković (Vaso) Vasilija, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1197002002)
Grubišno Polje Velika Jasenovača Bosanac (Jovo) Marija, rođena 1934. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2136037014)
Grubišno Polje Zrinska Bosanac (Mile) Ljubica, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2137039103)
Grubišno Polje Velika Barna Bosanac (Petar) Milanija, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1943. U logoru, Sisak (2102073020)
Novi Grad Petkovac Bosančić (Veljko) Branko, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7012s00047)
Novi Grad Petkovac Bosančić (Veljko) Ljubo, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7012s00048)
Bosanska Gradiška Grbavci Bošković (Mićo) Mira, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s00447)
Bosanska Gradiška Grbavci Bošković (Mićo) Vida, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s00446)
Grubišno Polje Grubišno Polje Božić (Stojan) Mirko, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2113014030)
Bosanska Dubica Bijakovac Bronza (Marko) Ostoja, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (0936077016)
Bihać Doljani Bubalo (Miladin) Rade, rođen 1935. Srbin, umro 1943. u logoru, Sisak (0932051016)
Bosanska Gradiška Gašnica Bulović (D.) Danica, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7004s00877)
Bosanska Gradiška Gašnica Bulović (Marko) Mirko, rođen 1933. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1210043403)
Pakrac Omanovac Bunčić (Lazo) Mirko, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2152013116)
Pakrac Omanovac Bunčić (Pero) Ana, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2156029007)
Bosanska Dubica Veliko Dvorište Burazor (Dragoja) Savo, rođen 1929. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00399)
Bosanska Dubica Međuvođe Burazor (Đorđije) Dušanka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Sisak (1176046185)
Bosanska Dubica Međuvođe Burazor (Đorđije) Milan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942 u logoru, Sisak (1176046215)
Bosanska Dubica Međuvođe Burazor (Đorđije) Milja, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Sisak (1176046214)
Bosanska Dubica Međuvođe Burazor (Đurađ) Ruža, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1176046096)
Bosanska Dubica Odžinci Burazor (Ljuban) Mira, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. u logoru Sisak (7003s01258)
Bosanska Dubica Međuvođe Burazor (Milorad) Ljeposava, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1176046136)
Bosanska Dubica Odžinci Burazor (Rade) Dragica, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1943. U logoru, Sisak (1182052013)
Bosanska Dubica Odžinci Burazor (Vlado) Draginja, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7003s01259)
Bjelovar Markovac Trojstveni Ciganović (Đuro) Slavica, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2105090014)
Pakrac Kukunjevac Ciganović (Lazo) Branka, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2153019095)
Pakrac Kukunjevac Ciganović (Lazo) Mihajlo, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2153019096)
Novi Grad Donje Vodičevo Crnobrnja (Ljuban) Drago, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1126006079)
Bosanska Dubica Mirkovac Crnomarković (Mihajlo) Dragica, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7003s00837)
Bosanska Dubica Mirkovac Crnomarković (Milan) Dragan, rođen 1935. Srbin, umro 1942. U logoru, Sisak (1178047091)
Bosanska Gradiška Grbavci Cvijić (Mihajlo) Deva, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s00486)
Bosanska Gradiška Grbavci Cvijić (Mihajlo) Mira, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s00487)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Cvijić (Milovan) Luka, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00386)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Cvijić (Milovan) Milan, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00385)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Cvijić (Milovan) Pero, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00384)
Kostajnica Mrakodol Cvikić (Dušan) Beba, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1244060002)
Laktaši Bakinci Cvikić (Mirko) Nevenka, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (0612105034)
Prijedor Prijedor Čakširan (Mane) Anđa, rođena 1928. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7012s00520)
Prijedor Prijedor Čakširan (Mane) Mara, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7012s00521)
Bosanska Dubica Donja Slabinja Čekić (Mirko) Zdravka, rođena 1942. Srpkinja, nestala 1945. U logoru, Sisak (0862060017)
Bosanska Gradiška Grbavci Čekić (Tomo) Kosa, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1215057125)
Bosanska Gradiška Berek Čergić (Stojan) Milan, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1207040042)
Bosanska Gradiška Berek Čergić (Stojan) Petar, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1207040041)
Podravska Slatina Kuzma Čevizović (Milan) Marinko, rođen 1937. Srbin, nestao 1942. U logoru, Sisak (0795003004)
Daruvar Katinac Čiča (Milka) Milan, rođen 1942. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (0930036027)
Daruvar Potočani Čiča (Rade) Bosiljka, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2115049062)
Daruvar Potočani Čiča (Rade) Nevenka, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru Sisak (2115049063)
Bosanska Gradiška Grbavci Čikić (Dragoja) Momčilo, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00488)
Bosanska Gradiška Gašnica Čikić (Lazo) Miladin, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1210043189)
Bosanska Gradiška Grbavci Čikić (Milan) Cvijo, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00492)
Bosanska Gradiška Gašnica Čikić (Milan) Draginja, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1210043176)
Bosanska Gradiška Grbavci Čikić (Milan) Joka, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s00489)
Bosanska Gradiška Gašnica Čikić (Milan) Mirko, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1210043175)
Bosanska Gradiška Gašnica Čikić (Mile) Nada, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1210043145)
Bosanska Gradiška Gašnica Čikić (Mile) Veselka, rođena 1932. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1210043146)
Bosanska Gradiška Gašnica Čikić (Pero) Leposava, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1210043182)
Bosanska Gradiška Gašnica Čikić (Pero) Marko, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1210043181)
Bosanska Gradiška Gašnica Čikić (Pero) Mirko, rođen 1933. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1210043180)
Bosanska Gradiška Grbavci Čikić (Rade) Mitra, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s00491)
Bosanska Gradiška Grbavci Čikić (Rade) Stevka, rođena 1934. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s00490)
Bosanska Dubica Gornjoselci Čukić (Božo) Jelena, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (0185020010)
Bosanska Gradiška Turjak Čupić (Mile) Dušan, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1199004094)
Bosanska Dubica Komlenac Ćibić (Stevo) Anđa, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1170038017)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Ćirić (Mihajlo) Kosta, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1202019191)
Bosanska Dubica Gornja Gradina Ćirić (Miloš) Anđa, rođena 1941. Srpkinja, nestala 1942. u logoru, Sisak (1214056288)
Bosanska Gradiška Donji Podgradci Ćirić (Miloš) Pero, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1214056078)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Ćirić (Milovan) Danica, rođena 1932. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s00382)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Ćirić (Milovan) Milka, rođena 1928. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s00381)
Prijedor Dera Ćorić (Bogdan) Dragutin, rođen 1942. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1300076040)
Bosanska Gradiška Lužani Ćosić (Luka) Dragan, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (0433041047)
Bosanska Gradiška Lužani Ćosić (Luka) Zdravko, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (0433041046)
Bosanska Dubica Gunjevci Ćuk (Miloš) Marko, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1165031090)
Grubišno Polje Zrinska Dančilović (Nikola) Milena, rođena 1934. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2137039086)
Grubišno Polje Velika Peratovica Dardić (Branko) Ljeposava, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2133025069)
Grubišno Polje Velika Peratovica Dardić (Branko) Smilja, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2133025068)
Bosanska Dubica Čelebinci Delić (Milorad) Milorad, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1154018005)
Bosanska Dubica Čelebinci Delić (Ostoja) Mile, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00107)
Nova Gradiška Dubovac Okučanski Denić (Milan) Dragica, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2323017047)
Bosanska Gradiška Bistrica Desančić (Mirko) Dragomir, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00520)
Grubišno Polje Velika Barna Dević (Milan) Mira, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2132023075)
Bosanska Dubica Gunjevci Dimić (Milan) Marica, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1165031183)
Bosanska Dubica Gunjevci Dimić (Rade) Mirko, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1165031213)
Daruvar Dobra Kuća Dobrić (Vid) Smilja, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1941. u logoru, Sisak (2367062003)
Bosanska Dubica Mlječanica Došen (Đoko) Mirko, rođen 1939. Srbin, umro 1943. u logoru, Sisak (1180048069)
Bosanska Gradiška Trebovljani Dragišić (Jovan) Jelena, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s01825)
Bosanska Gradiška Trebovljani Dragišić (Jovan) Slavko, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1225078159)
Bosanska Gradiška Trebovljani Dragišić (Jovan) Zorka, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1225078158)
Bosanska Gradiška Trebovljani Dragišić (Milan) Boja, rođena 1929. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1225078154)
Bosanska Gradiška Trebovljani Dragišić (Milan) Stoja, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1225078155)
Bosanska Gradiška Turjak Dragojević (Luka) Đorđija, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s02148)
Podravska Slatina Kuzma Dragojević (Pero) Smilja, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1941. U logoru, Sisak (0267079014)
Grubišno Polje Zrinska Dragojević (Simo) Jovo, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2137039071)
Grubišno Polje Zrinska Dragojević (Simo) Nikola, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2137039072)
Bosanska Dubica Furde Drvenica (Dušan) Dragoja, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7003s01633)
Bosanska Dubica Furde Drvenica (Jovan) Ostoja, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru Sisak (7003s01631)
Bosanska Dubica Furde Drvenica (Ljubo) Rade, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7003s01632)
Bosanska Dubica Furde Drvenica (Rade) Žarko, rođen 1930. Srbin, nestao 1942. u logoru, Sisak (1162027013)
Pakrac Kukunjevac Džodan (Lazo) Ilija, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2154020021)
Bosanska Dubica Međuvođe Đapa (Dušan) Mirko, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7003s00888)
Bosanska Dubica Međuvođe Đapa (Simo) Rajko, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7003s00889)
Bosanska Dubica Hajderovci Đenadija (Ljuban) Milorad, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00031)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Đenador (Mile) Dušan, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01186)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Đenador (Petar) Branko, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1573014054)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Đenador (Petar) Dragan, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01187)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Đenador (Petar) Dragica, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7005s01188)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Đenador (Petar) Savka, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7005s01189)
Slavonska Požega Duboka Đukić (Stanko) Ljuba, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2382115059)
Grubišno Polje Donja Rašenica Đunić (Lazo) Zagorka, rođena 1934. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2127002027)
Pakrac Kraguj Đuratović (Ivan) Jovanka, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2156029041)
Pakrac Kraguj Đuratović (Ivan) Nevenka, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2156029040)
Bosanska Gradiška Kijevci Đurđević (Petar) Stojan, rođen 1932. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1219064163)
Bosanska Gradiška Kijevci Đurđević (Rade) Milosava, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7005s01071)
Bosanska Gradiška Kijevci Đurđević (Vaso) Kostadin, rođen 1928. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01068)
Bosanska Gradiška Donji Podgradci Đurin (Ostoja) Rosa, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (0442022007)
Kostajnica Bosanska Kostajnica Filipović (Jovo) Danica, rođena 1929. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2823037072)
Kostajnica Bosanska Kostajnica Filipović (Jovo) Veljko, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2823037073)
Bosanska Gradiška Grbavci Francuz (Cvijo) Marija, rođena 1934. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s00484)
Bosanska Gradiška Kijevci Gagić (Božo) Zdravko, rođen 1932. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1219064177)
Bosanska Gradiška Gornja Jurkovica Gajić (D.) Nada, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s00084)
Pakrac Kukunjevac Gajić (Đuka) Mara, rođena 1933. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2155022039)
Pakrac Kukunjevac Gajić (Đuka) Milan, rođen 1942. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2155022040)
Bosanska Gradiška Gornja Jurkovica Gajić (Ilija) Nikola, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1212051101)
Bosanska Gradiška Gornja Jurkovica Gajić (Ilija) Stoja, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1212051100)
Bosanska Gradiška Gornja Jurkovica Gajić (Lazar) Petra, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1212051092)
Bosanska Gradiška Trebovljani Gajić (Marko) Bogdan, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01785)
Bosanska Gradiška Trebovljani Gajić (Marko) Bora, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s01786)
Bosanska Gradiška Donja Jurkovica Gajić (Marko) Branko, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1211050073)
Bosanska Gradiška Donja Jurkovica Gajić (Marko) Mira, rođena 1934. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1211050074)
Bosanska Gradiška Trebovljani Gajić (Marko) Rosa, rođena 1934. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1205021045)
Bosanska Gradiška Gašnica Galić (D.) Ostoja, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00900)
Bosanska Gradiška Vrbaška Galić (Jovan) Zorka, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7004s00757)
Bosanska Gradiška Gornja Jurkovica Galić (Rade) Mirko, rođen 1942. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00086)
Grubišno Polje Grubišno Polje Gašparević (Stevo) Mirko, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2138040072)
Grubišno Polje Velika Barna Gavran (Pavle) Milan, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2136038132)
Bosanski Brod Klakar Donji Gavranović (Simo) Anka, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2388022028)
Bosanska Gradiška Trebovljani Gigović (Branko) Mile, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. pri deportaciji, Sisak (1225078082)
Bosanska Gradiška Trebovljani Gigović (Rade) Gojko, rođen 1932. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01788)
Bosanska Dubica Demirovac Gligić (Ilija) Drago, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1149010044)
Bosanska Dubica Demirovac Gligić (Ilija) Sava, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1149010045)
Bosanska Dubica Draksenić Goga (Đoko) Kosa, rođena 1927. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7003s00314)
Bosanska Dubica Draksenić Goga (Proko) Stana, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7003s00313)
Bosanska Gradiška Sovjak Gojković (Đuro) Boško, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01663)
Bosanska Gradiška Gašnica Gojković (Lazo) Borislav, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1210043197)
Bosanska Gradiška Gašnica Gojković (Lazo) Vojislav, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1210043196)
Bosanska Gradiška Gašnica Gojković (M.) Milosava, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7004s00912)
Bosanska Gradiška Gašnica Gojković (M.) Petar, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00911)
Bosanska Gradiška Gašnica Gojković (Miloš) Mirko, rođen 1931. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00910)
Bosanska Gradiška Gašnica Gojković (Miloš) Ranko, rođen 1933. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00909)
Bosanska Gradiška Gašnica Gojković (N.) Ljubica, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7004s00914)
Bosanska Gradiška Sovjak Gojković (Ostoja) Vlado, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Sisak (1223075092)
Bosanska Gradiška Sovjak Gojković (Ostoja) Vukosava, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Sisak (1223075093)
Bosanska Gradiška Gašnica Gojković (R.) Desa, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7004s00907)
Bosanska Gradiška Gašnica Gojković (R.) Mirko, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00906)
Bosanska Gradiška Gašnica Golić (Rade) Jovanka, rođena 1930. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1210043383)
Bosanska Gradiška Gašnica Golić (Rade) Milan, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1229082088)
Bosanska Gradiška Gašnica Golić (Rade) Persa, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1229082090)
Bosanska Gradiška Gašnica Golub (M.) Gospava, rođena 1933. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7004s00932)
Bosanska Gradiška Sovjak Gončin (Đorđije) Kosana, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Sisak (1223075121)
Bosanska Gradiška Sovjak Gončin (Miloš) Mikailo, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Sisak (1223075108)
Bosanska Gradiška Turjak Gončin (Simeun) Branko, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s02140)
Bosanska Gradiška Turjak Gončin (Simeun) Mihailo, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s02141)
Bosanska Dubica Dizdarlije Grahovac (Dmitar) Dušan, rođen 1942. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1156020095)
Prijedor Lamovita Grahovac (Ostoja) Danica, rođena 1937. Srpkinja, nestala 1942. U logoru, Sisak (1292037092)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Grandić (Đurađ) Stevo, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01176)
Novi Grad Rakovac Graonić (Đuro) Radomir, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7012s00122)
Novska Rajčići Grbić (Kosta) Marko, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2567034059)
Novska Rajčići Grbić (Kosta) Mirko, rođen 1930. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2567034058)
Bosanska Dubica Verija Grbić (Rade) Božo, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1194067025)
Bosanska Gradiška Gašnica Grgić (M.) Kosa, rođena 1933. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7004s00944)
Bosanska Gradiška Gašnica Grgić (M.) Marica, rođena 1930. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7004s00942)
Bosanska Gradiška Gašnica Grgić (Mihajlo) Jela, rođena 1931. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7004s00943)
Karlovac Goljak Draganićki Grozdić (Teodor) Nikola, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2323017045)
Bosanska Gradiška Turjak Grubešić (Mikan) Ratko, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1198003107)
Bosanska Gradiška Turjak Grubešić (Mile) Aleksa, rođen 1929. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1198003118)
Bosanska Gradiška Turjak Grubešić (Mirko) Vidosava, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1198003084)
Bosanska Gradiška Turjak Grubešić (Nikola) Zdravka, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1198003146)
Bosanska Gradiška Turjak Grubešić (Ostoja) Anka, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1198003068)
Bosanska Gradiška Turjak Grubešić (Pejo) Stojanka, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7005s02144)
Bosanska Gradiška Turjak Grubešić (Pejo) Zorka, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1198003115)
Bosanska Dubica Čitluk Grublješić (Stojan) Milenko, rođen 1940. Srbin, umro 1942. U logoru, Sisak (1153017059)
Bosanska Dubica Čitluk Grublješić (Stojan) Nada, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1153017060)
Pakrac Kukunjevac Grubnić (Jovo) Đukan, rođen 1934. Srbin, umro 1943. u logoru, Sisak (2154020097)
Pakrac Kukunjevac Grubnić (Simo) Mila, rođena 1933. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2154020048)
Bugojno Kandija Grujičić (Sreto) Predrag, rođen 1942. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1298062035)
Bosanska Dubica Međuvođe Grujičić (Stojan) Dragomir, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7003s00877)
Bosanska Dubica Međuvođe Grujičić (Stojan) Ranko, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7003s00880)
Bosanska Gradiška Kijevci Grujičić (Vid) Branka, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s01060)
Virovitica Budanica Grujić (Mile) Milan, rođen 1942. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2175084022)
Bosanska Gradiška Trebovljani Guskić (S.) Milka, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s01803)
Bosanska Dubica Mirkovac Gvozden (Mihajlo) Milinko, rođen 1938. Srbin, umro 1943. u logoru, Sisak (1178047052)
Slavonski Brod Bebrina Heht (Moric) Dane, rođen 1936. Jevrej, umro 1942. u logoru, Sisak (2393098010)
Slavonski Brod Bebrina Heht (Moric) Marko, rođen 1934. Jevrej, umro 1942. u logoru, Sisak (2393098009)
Bosanska Dubica Bosanska Dubica Hrnjak (Nikola) Milinko, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7003s00674)
Bosanska Dubica Bosanska Dubica Hrnjak (Nikola) Radosava, rođena 1930. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7003s00672)
Bosanska Dubica Bosanska Dubica Hrnjak (Nikola) Radovan, rođen 1933. Srbin, umro 1942. u logoru Sisak (7003s00673)
Grubišno Polje Zrinska Ilić (Rade) Đuro, rođen 1931. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2137039045)
Grubišno Polje Zrinska Ilić (Rade) Zorka, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2137039046)
Grubišno Polje Zrinska Ilić (Savo) Mirko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U zatvoru, Sisak (0237011038)
Grubišno Polje Zrinska Ilić (Savo) Nada, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U zatvoru, Sisak (0237011039)
Grubišno Polje Zrinska Ilić (Savo) Srbislav, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U zatvoru, Sisak (0237011040)
Bosanska Gradiška Kijevci Ilisić (Jovo) Branko, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1205025024)
Bosanska Gradiška Kijevci Ilisić (Jovo) Đuro, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1205025025)
Bosanska Gradiška Kijevci Ilisić (Jovo) Staka, rođena 1932. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1205025026)
Grubišno Polje Velika Dapčevica Inđić (Ljuban) Jovo, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2127005022)
Pakrac Gornja Obrijež Ivanović (Cvijo) Milica, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2152013057)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Ivanović (Dražo) Mihailo, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1203020228)
Bosanska Dubica Gornjoselci Ivanović (Dušan) Jelka, rođena 1928. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1163029050)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Ivanović (Đoko) Gojko, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00216)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Ivanović (Đoko) Milka, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s00215)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Ivanović (Đoko) Smilja, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7005s00217)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Ivanović (Đuka) Janja, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1203020219)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Ivanović (Đuka) Mladen, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1203020221)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Ivanović (Đuka) Rade, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1203020220)
Pakrac Gornja Obrijež Ivanović (Pero) Miladin, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2152013056)
Pakrac Batinjani Pakrački Ivičić (Lazo) Nada, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2150001076)
Podravska Slatina Popovac Voćinski Ivičić (Nikola) Draga, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2367063032)
Podravska Slatina Popovac Voćinski Ivičić (Nikola) Jela, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2367063033)
Pakrac Batinjani Pakrački Ivičić (Nikola) Simo, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2157031042)
Bosanska Dubica Čelebinci Ivković (Pero) Mirko, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1154018035)
Bosanska Dubica Čelebinci Ivković (Pero) Slavka, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1154018034)
Bosanska Dubica Demirovac Janković (Dušan) Marica, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1155019021)
Bosanska Dubica Demirovac Janković (Dušan) Mirko, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1155019020)
Bosanska Gradiška Bistrica Janković (Đoko) Mira, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1208042450)
Bosanska Gradiška Bistrica Janković (Đoko) Mirko, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1208042452)
Bosanska Gradiška Bistrica Janković (Đoko) Sveto, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1208042449)
Bosanska Gradiška Bistrica Janković (Đoko) Vojo, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1208042451)
Bosanska Gradiška Bistrica Janković (Đoko) Zora, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7004s00532)
Bosanska Gradiška Bistrica Janković (Jovo) Leposava, rođena 1932. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1208042442)
Bosanska Gradiška Bistrica Janković (Jovo) Ljubica, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1208042441)
Bosanska Gradiška Gašnica Janković (M.) Rade, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00956)
Bosanska Gradiška Bistrica Janković (Mile) Ana, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7004s00535)
Bosanska Gradiška Sovjak Janković (Rade) Bosa, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1223075136)
Bosanska Gradiška Gašnica Janković (Rade) Ljubinko, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1210043430)
Bosanska Gradiška Gašnica Janković (S.) Anka, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7004s00955)
Bosanska Dubica Gornjoselci Janković (Stanko) Draže, rođen 1940. Srbin, nestao 1942. u logoru Sisak (1163029054)
Bosanska Gradiška Gašnica Janković (Stojan) Nikola, rođen 1932. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1210043172)
Bosanska Gradiška Gašnica Janković (Stojan) Stoja, rođena 1930. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1210043171)
Ogulin Janjani Janjanin (Lazo) Milan, rođen 1942. Srbin, umro 1943. u logoru, Sisak (2228079007)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Janjetović (Mile) Jovan, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1202019184)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Janjetović (Mile) Marica, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1202019185)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Janjetović (Miloš) Vlado, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1202019182)
Bosanska Dubica Sključani Janjuz (Branko) Branka, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1187058073)
Bosanska Dubica Sključani Janjuz (Milan) Milka, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7003s01458)
Bosanska Dubica Sključani Janjuz (Mile) Marica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Sisak (7003s01457)
Bosanska Dubica Sključani Janjuz (Nikola) Pava, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1943. u logoru, Sisak (1187058056)
Bosanska Dubica Sključani Janjuz (Nikola) Rajko, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1187058057)
Bosanska Dubica Sključani Janjuz (Rade) Marica, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7003s01447)
Donji Lapac Dobroselo Jazić (Dane) Nikola, rođen 1944. Srbin, umro 1944. u logoru, Sisak (2189007011)
Donji Lapac Dobroselo Jazić (David) Momčilo, rođen 1940. Srbin, umro 1944. u logoru, Sisak (2189007020)
Laktaši Krnete Jeremić (Mihajlo) Zdravka, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1273020021)
Bosanska Dubica Brekinja Jerić (Simo) Anđa, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zatvoru, Sisak (5002s00499)
Bosanska Dubica Brekinja Jerić (Simo) Borko, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7002s00373)
Bosanska Dubica Brekinja Jerić (Simo) Milinko, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7002s00372)
Bosanska Gradiška Grbavci Jevtenić (Mile) Dragan, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1215057178)
Bosanska Gradiška Grbavci Jevtenić (Mile) Jovo, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1215057180)
Bosanska Gradiška Grbavci Jevtenić (Mile) Mileva, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1215057181)
Bosanska Gradiška Grbavci Jevtenić (Mile) Stanoja, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1215057179)
Bosanska Gradiška Turjak Jokić (Mikailo) Nenad, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1198003166)
Bosanska Gradiška Turjak Jokić (Mikailo) Stevka, rođena 1934. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1198003164)
Bosanska Gradiška Turjak Jokić (Piljo) Branko, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1198003168)
Bosanska Gradiška Turjak Jokić (S) Dušanka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Sisak (5104s00874)
Bosanska Gradiška Turjak Jokić (Stanko) Živko, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1198003075)
Bosanska Gradiška Turjak Jokić (Stanoja) Milan, rođen 1927. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s02175)
Bosanska Gradiška Turjak Jokić (Teodor) Blagoja, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1198003174)
Bosanska Gradiška Turjak Jokić (Vojin) Dušan, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s02177)
Daruvar Katinac Jorgić (Stevo) Pero, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2115037007)
Kostajnica Mrakodol Jovanić (Ostoja) Zorka, rođena 1928. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1244060146)
Pakrac Dereza Jovanović (Ilija) Pero, rođen 1934. Rom, umro 1942. u logoru, Sisak (7041s00356)
Sisak Sisak Jovanović (Todor) Mica, rođena 1943. Srpkinja, umrla 1943. U logoru, Sisak (0180033013)
Bosanska Dubica Murati Jovičić (Teodor) Milka, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1181050008)
Pakrac Batinjani Pakrački Kablar (Simo) Mara, rođena 1934. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2150001086)
Bosanska Gradiška Bistrica Kačavenda (Nikola) Slobodan, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00536)
Grubišno Polje Velika Peratovica Kalanj (Lazo) Nikola, rođen 1931. Srbin, umro 1943. u logoru, Sisak (2134032037)
Donji Lapac Dobroselo Kantar (Petar) Soka, rođena 1931. Srpkinja, umrla 1944. u logoru, Sisak (7036s00050)
Donji Lapac Dobroselo Kantar (Vid) Soka, rođena 1930. Srpkinja, umrla 1944. u logoru, Sisak (0018011011)
Bosanska Dubica Međuvođe Karan (Luka) Dušanka, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1171039148)
Bosanska Dubica Košuća Karan (Luka) Smilja, rođena 1929. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7003s00609)
Ogulin Gornje Dubrave Karapandža (Nikola) Simo, rođen 1937. Srbin, umro 1943. u logoru, Sisak (2228080023)
Bosanska Dubica Koturovi Kasalica (Savan) Jovanka, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7003s00688)
Bosanska Dubica Koturovi Kasalica (Stojan) Milka, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1172040078)
Šentjur pri Celju Laze pri Dramljah Kažičnik (Martin) Terezija, rođena 1928. Slovenka, ubijena 1945. Pri deportaciji, Sisak (2037042002)
Bosanska Gradiška Trebovljani Kecman (Savo) Nedeljko, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2817098017)
Kostajnica Kalenderi Kesar (Pero) Pava, rođena 1928. Srpkinja, nestala 1942. u logoru, Sisak (1244061009)
Pakrac Gornja Obrijež Kljaić (Pero) Zorka, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1943. u logoru, Sisak (2152013073)
Grubišno Polje Velika Barna Kljaić (Tomo) Ljubica, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2131022162)
Bosanska Gradiška Donji Podgradci Kljajić (Blagoja) Rosa, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s00562)
Bosanska Gradiška Donji Podgradci Kljajić (Blagoja) Stojan, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00563)
Bosanska Gradiška Donji Podgradci Kljajić (Blagoja) Zorka, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s00561)
Bosanska Gradiška Donji Podgradci Kljajić (M.) Dragan, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00564)
Bosanska Gradiška Vrbaška Kljajić (Ostoja) Bogdan, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1227081014)
Laktaši Krnete Kljakić (Stevo) Dušanka, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7012s00314)
Bosanska Gradiška Gašnica Knežević (D.) Dimitrije, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00960)
Bosanska Gradiška Gašnica Knežević (D.) Jovo, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00961)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Knežević (Jovan) Anka, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7005s00240)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Knežević (Jovan) Ilija, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00239)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Knežević (Jovan) Jelka, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7005s00238)
Bosanska Gradiška Gašnica Knežević (Nn) Savo, rođen 1927. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00959)
Bosanska Gradiška Gašnica Knežević (R.) Mirko, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00962)
Novska Rajčići Kojić (Gavro) Ljuba, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2567034039)
Novska Rajčići Kojić (Gavro) Milan, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2567034038)
Prijedor Bistrica Kojić (Gavro) Stevo, rođen 1933. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1284003046)
Prijedor Bistrica Kojić (Svetko) Bjelan, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7012s00009)
Derventa Bukovica Mala Kokić (Nedo) Zorka, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1388007016)
Virovitica Jasenaš Kolundžić (Stevo) Milan, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2173073031)
Kostajnica Gumnjani Kolundžija (Mlađen) Ljuban, rođen 1932. Srbin, umro 1942. U logoru, Sisak (1245065042)
Bosanska Gradiška Dragelji Koljanin (Marko) Dragica, rođena 1932. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1207038081)
Bosanska Gradiška Dragelji Koljanin (Marko) Vidosava, rođena 1932. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1207038082)
Kostajnica Gornja Slabinja Kondić (Cvijo) Milica, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7004s00470)
Bosanska Dubica Tuključani Kondić (Dušan) Živko, rođen 1939. Srbin, umro 1943. u logoru, Sisak (1192064022)
Bosanska Dubica Tuključani Kondić (Marjan) Bogdan, rođen 1929. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1192064018)
Bosanska Dubica Tuključani Kondić (Miloje) Miloš, rođen 1938. Srbin, umro 1943. u logoru, Sisak (1192064051)
Bosanska Dubica Tuključani Kondić (Miloje) Nevenka, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1943. U logoru, Sisak (1192064052)
Bosanska Dubica Tuključani Kondić (Tomo) Desa, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru Sisak (1192064013)
Bosanska Dubica Međuvođe Koran (Luka) Dušanka, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1181049041)
Bosanska Dubica Međuvođe Koran (Luka) Smilja, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1181049040)
Pakrac Kukunjevac Korica (Milan) Ljuba, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2155022021)
Pakrac Kukunjevac Korica (Petar) Draga, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2155022013)
Bosanska Dubica Tuključani Kos (Boško) Jovo, rođen 1935. Srbin, umro 1943. u logoru, Sisak (1192064133)
Bosanska Dubica Tuključani Kos (Boško) Miloš, rođen 1933. Srbin, umro 1943. u logoru, Sisak (1192064132)
Bosanska Dubica Tuključani Kos (Boško) Nikola, rođen 1937. Srbin, umro 1943. u logoru, Sisak (1192064134)
Bosanska Dubica Tuključani Kos (Boško) Radosava, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1943. U logoru, Sisak (1192064135)
Kostajnica Petrinja Kos (Cvijo) Milan, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7012s00065)
Kostajnica Petrinja Kos (Dmitar) Dragica, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1243059050)
Bosanska Dubica Bačvani Kos (Mikan) Marinko, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1144003079)
Bosanska Dubica Bačvani Kos (Mikan) Milja, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1144003080)
Bosanska Dubica Veliko Dvorište Kos (Mile) Milica, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1193066045)
Prijedor Babići Kos (Pero) Zora, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1283001053)
Bosanska Dubica Čelebinci Kos (Stanko) Marinko, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1154018116)
Bosanska Dubica Čelebinci Kos (Stanko) Milinko, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru Sisak (1154018117)
Bosanska Dubica Vrioci Kosanović (Vlado) Dragica, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1196071045)
Bosanska Dubica Vrioci Kosanović (Vlado) Drago, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1196071046)
Trebinje Rapti Bobani Kosović (Jole) Nada, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1943. Pri deportaciji, Sisak (1473106010)
Bosanska Dubica Koturovi Kotur (Dragoje) Marija, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Sisak (1147007268)
Bosanska Dubica Koturovi Kotur (Dragoje) Ratko, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1147007269)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Kotur (Gojko) Savka, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s01198)
Bosanska Gradiška Gašnica Kotur (Miladin) Milan, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1210043323)
Bosanska Gradiška Trebovljani Kotur (Panto) Marica, rođena 1929. Srpkinja, ubijena 1945. pri deportaciji, Sisak (1225078011)
Bosanska Gradiška Elezagići Kotur (Stanko) Vuka, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1297058054)
Bosanska Dubica Koturovi Kotur (Stojan) Mara, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7003s00679)
Bosanska Dubica Koturovi Kotur (Živko) Miladin, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1172040023)
Bosanska Dubica Koturovi Kotur (Živko) Persa, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Sisak (7003s00693)
Bosanska Gradiška Turjak Kovačević (Dragoja) Ratomir, rođen 1940. Srbin, umro 1942. U logoru, Sisak (1199004220)
Bosanska Gradiška Turjak Kovačević (Dragoja) Stanko, rođen 1938. Srbin, umro 1942. U logoru, Sisak (7005s02192)
Bosanska Gradiška Turjak Kovačević (Dragoja) Živko, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s02193)
Bosanska Gradiška Jablanica Kovačević (Đorđija) Nada, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1218062185)
Bosanska Gradiška Turjak Kovačević (Marko) Boro, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1199004077)
Bosanska Gradiška Jablanica Kovačević (Ostoja) Dragutin, rođen 1935. Srbin, umro 1942. U logoru, Sisak (1218062308)
Bosanska Gradiška Turjak Kovačević (Petar) Milan, rođen 1931. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s02194)
Grubišno Polje Topolovica Kovačević (Vaso) Branka, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2132023001)
Trebinje Sedlari Kovačina (Ilija) Gojko, rođen 1940. Srbin, umro 1943. pri deportaciji, Sisak (1473103010)
Trebinje Sedlari Kovačina (Vukan) Lazar, rođen 1939. Srbin, umro 1943. Pri deportaciji, Sisak (1473103011)
Pakrac Kukunjevac Krajinović (Stevan) Gojko, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (0931042005)
Bosanska Dubica Sreflije Krneta (Branko) Draginja, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (0890134045)
Bosanska Dubica Sreflije Krneta (Dragoje) Draginja, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1188059101)
Bosanska Dubica Sreflije Krneta (Dragoje) Nada, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1188059102)
Bosanska Dubica Sreflije Krneta (Miloš) Borka, rođena 1932. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7003s01498)
Bosanska Dubica Sreflije Krneta (Miloš) Lepa, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1188059090)
Bosanska Dubica Sreflije Krneta (Miloš) Tomislav, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1188059089)
Bosanska Gradiška Kijevci Kučuk (Stevo) Nena, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1205022048)
Nova Gradiška Dubovac Okučanski Kukavica (Dragan) Đuro, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2323017076)
Nova Gradiška Dubovac Okučanski Kukavica (Dragan) Rajko, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2323017077)
Bosanska Gradiška Gašnica Kukavica (Lj.) Rade, rođen 1930. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00989)
Novi Grad Gornje Vodičevo Kukavica (Mirko) Nevenka, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2770009048)
Novi Grad Gornje Vodičevo Kukavica (Mirko) Savo, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2770009049)
Novi Grad Gornje Vodičevo Kukavica (Periša) Danica, rođena 1933. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2770009045)
Novi Grad Gornje Vodičevo Kukavica (Periša) Ljubica, rođena 1927. Srpkinja, ubijena 1944. U logoru, Sisak (2770009044)
Novi Grad Gornje Vodičevo Kukavica (Periša) Zorka, rođena 1931. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2770009051)
Novi Grad Gornje Vodičevo Kukavica (Pero) Mileva, rođena 1930. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7050s00183)
Bosanska Gradiška Gašnica Kukavica (Stojan) Đorđija, rođen 1933. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00976)
Bosanska Dubica Sreflije Kukić (Branko) Zdravko, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1188059196)
Bosanska Gradiška Bistrica Kukolj (Milan) Dragomir, rođen 1939. Srbin, nestao 1942. u logoru, Sisak (1208042467)
Kostajnica Mrakodol Kukrika (Mile) Stoja, rođena 1928. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7012s00037)
Kostajnica Mrakodol Kukrika (Simo) Radojka, rođena 1928. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1244060095)
Kostajnica Mrakodol Kukrika (Stojan) Stoja, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7012s00038)
Grubišno Polje Velika Peratovica Kundak (Đuro) Milorad, rođen 1938. Srbin, umro 1943. u logoru, Sisak (2133025085)
Bosanska Gradiška Vilusi Kuzmanović (Ilija) Ostoja, rođen 1933. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1224076074)
Bosanska Gradiška Bistrica Lajić (Blagoja) Bogdan, rođen 1939. Srbin, nestao 1942. u logoru, Sisak (1208042474)
Bosanska Gradiška Bistrica Lajić (Blagoja) Milka, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1208042473)
Bosanska Gradiška Bistrica Lajić (Branko) Sretoje, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7050s00201)
Bosanska Gradiška Trebovljani Lajić (M.) Zdravka, rođena 1934. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s01839)
Bosanska Gradiška Trebovljani Lajić (Milan) Anka, rođena 1930. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s01838)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Lajić (Pavle) Grozda, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1222074093)
Bosanska Gradiška Bistrica Lajić (Rajko) Savo, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (0791020020)
Bosanska Dubica Sključani Lakobrija (Stole) Dragica, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7003s01445)
Grubišno Polje Brđani Dapčevički Lalić (Stojan) Duško, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2127001009)
Grubišno Polje Brđani Dapčevički Lalić (Stojan) Ratko, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2127001008)
Bosanska Gradiška Gornja Jurkovica Laloš (Lazar) Dragica, rođena 1932. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1212051054)
Bosanska Gradiška Gornja Jurkovica Laloš (Vaso) Dmitar, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00093)
Bosanska Gradiška Gornja Jurkovica Laloš (Vlado) Dušanka, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1212051076)
Bosanska Gradiška Gornja Jurkovica Laloš (Vlado) Mirko, rođen 1933. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1212051079)
Bosanska Gradiška Romanovci Latinčić (Danilo) Živko, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01600)
Pakrac Kukunjevac Latinović (Dušan) Mira, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2155022054)
Pakrac Donji Čaglić Latinović (Đuro) Petar, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2159045045)
Bosanska Dubica Međuvođe Latinović (Jovan) Bosa, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1176046014)
Bosanska Dubica Međuvođe Latinović (Milorad) Ratko, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru Sisak (1176046064)
Bosanska Dubica Klekovci Latinović (Stevo) Slobodan, rođen 1929. Srbin, umro 1942. U logoru, Sisak (2565027027)
Bosanska Dubica Komlenac Lemić (Luka) Savka, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1170038013)
Bosanska Gradiška Vrbaška Lendić (Jovan) Vojo, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00797)
Bosanska Gradiška Turjak Lipovac (Jovo) Marija, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1199004138)
Bosanska Gradiška Turjak Lipovac (Jovo) Zorka, rođena 1933. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1199004139)
Bosanska Gradiška Turjak Lipovac (Petar) Damjan, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1199004151)
Bosanska Gradiška Gašnica Lisica (Marko) Đorđe, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1210043417)
Grubišno Polje Lončarica Lolić (Milan) Nikola, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2128010030)
Bosanska Dubica Međeđa Lončar (Nikola) Dušan, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1175045096)
Bosanska Dubica Međeđa Lončar (Nikola) Dušanka, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1175045098)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Lukić (Dušan) Grozda, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s01214)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Lukić (Dušan) Savka, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s01215)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Lukić (Dušan) Savo, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01216)
Bosanska Dubica Pucari Lukić (Lazo) Ostoja, rođen 1930. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1184055067)
Bosanska Dubica Pucari Lukić (Lazo) Rajko, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1184055068)
Bosanska Dubica Pucari Lukić (Lazo) Stana, rođena 1932. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1184055069)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Lukić (Milan) Stanoja, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01206)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Lukić (Stevan) Mara, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s01208)
Bosanska Gradiška Jablanica Ljepojević (Savo) Dragomir, rođen 1936. Srbin, umro 1942. U logoru, Sisak (1636030018)
Bosanska Gradiška Jablanica Ljepojević (Savo) Marica, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1636030017)
Bosanska Gradiška Jablanica Ljepojević (Savo) Marko, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1208042068)
Grubišno Polje Lončarica Ljubić (Mile) Ljuba, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2128010018)
Grubišno Polje Velika Peratovica Mačak (Nikola) Ljuba, rođena 1929. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2133025024)
Bosanska Dubica Donji Jelovac Madžar (Ljuban) Radojka, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1158024055)
Bosanska Gradiška Gornja Jurkovica Majstorović (Đorđe) Drago, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1212051113)
Bosanska Gradiška Gornja Jurkovica Majstorović (Đorđe) Đurađ, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1212051112)
Bosanska Gradiška Gornja Jurkovica Majstorović (Jovan) Savo, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00113)
Bosanska Gradiška Gornja Jurkovica Majstorović (Mirko) Mihajlo, rođen 1928. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1212051104)
Bosanska Gradiška Gornja Jurkovica Majstorović (Mirko) Vidosava, rođena 1932. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1212051103)
Bosanska Gradiška Gornja Jurkovica Majstorović (Ostoja) Veselka, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7005s00112)
Bosanska Dubica Murati Malbašić (Dušan) Dragan, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7003s01216)
Bosanska Dubica Brekinja Malbašić (Ostoja) Zdravko, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7002s00375)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Malešević (Bogdan) Dragutin, rođen 1935. Srbin, umro 1942. U logoru, Sisak (1203020102)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Malešević (Bogdan) Milutin, rođen 1933. Srbin, umro 1942. U logoru, Sisak (1203020101)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Malešević (Bogdan) Spasoje, rođen 1938. Srbin, umro 1942. U logoru, Sisak (1203020103)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Maletić (Dušan) Branko, rođen 1932. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00250)
Daruvar Barica Maletić (Petar) Draga, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (0847017004)
Daruvar Barica Maletić (Petar) Saveta, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (0847017003)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Maletić (Radovan) Stoja, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (0184011002)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Maletić (Radovan) Zdravka, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (0184011003)
Pakrac Omanovac Malić (Đuro) Dragica, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2156029029)
Bosanska Gradiška Turjak Mandić (Dragoljub) Luka, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1127009061)
Bosanska Gradiška Gašnica Mandić (Stojan) Mirko, rođen 1930. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1210043366)
Bosanska Gradiška Gašnica Mandić (Stoko) Dragan, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1210043369)
Bosanska Gradiška Gašnica Mandić (Stoko) Momčilo, rođen 1933. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1210043368)
Bosanska Gradiška Gašnica Mandić (Stoko) Zdravka, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1210043367)
Donji Lapac Dobroselo Mandić (Vlado) Jovo, rođen 1939. Srbin, umro 1944. u logoru, Sisak (0022040035)
Donji Lapac Dobroselo Mandić (Vlado) Stevo, rođen 1938. Srbin, umro 1944. u logoru, Sisak (0022040034)
Bosanska Dubica Međeđa Marčić (Jovo) Mirko, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1174044194)
Bosanska Dubica Međeđa Marčić (Milan) Mara, rođena 1927. Srpkinja, ubijena 1942. Pri deportaciji, Sisak (1174044185)
Derventa Bukovica Mala Marić (Aleksa) Darinka, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1388007023)
Bosanska Dubica Demirovac Marić (Dragoje) Jela, rođeno 1936. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. U zatvoru, Sisak (5002s00738)
Bosanska Gradiška Vrbaška Marić (Luka) Mihajlo, rođen 1930. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00807)
Grubišno Polje Donja Rašenica Marić (Milisav) Manja, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2127002003)
Bosanska Dubica Kadin Jelovac Marić (Milisav) Milovan, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru Sisak (2127002002)
Bosanska Gradiška Vrbaška Marić (Vaso) Stanoja, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1227081035)
Novi Grad Rakovac Marin (Jovo) Đurad, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1231007004)
Novi Grad Rakovac Marin (Jovo) Smilja, rođena 1930. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1231007003)
Bosanska Dubica Vrioci Marin (Simo) Nikola, rođen 1928. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1196071044)
Podravska Slatina Popovac Voćinski Marinčić (Stevo) Gojko, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2367062016)
Podravska Slatina Popovac Voćinski Marinčić (Stevo) Savka, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2367062017)
Bosanska Gradiška Gašnica Marinković (N.) Nedeljko, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s01020)
Bosanska Gradiška Gašnica Marinković (Nikola) Rajko, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s01012)
Bosanska Gradiška Gašnica Marinković (Nikola) Stoja, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7004s01011)
Bosanska Gradiška Gašnica Marinković (Simeun) Vaso, rođen 1932. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s01013)
Laktaši Bukovica Marjanović (Simeun) Živko, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2295041015)
Bosanska Dubica Bijakovac Marjanović (Stanko) Milovan, rođen 1936. Srbin, umro 1944. U logoru, Sisak (7002s00298)
Bosanska Dubica Bijakovac Marjanović (Stanko) Vid, rođen 1938. Srbin, umro 1944. u logoru, Sisak (7002s00299)
Grubišno Polje Donja Rašenica Marković (Jovan) Branko, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2127002010)
Bosanska Gradiška Gašnica Marković (Pero) Cvijeta, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1210043424)
Pakrac Kukunjevac Marušić (Janko) Petar, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2153019113)
Bosanska Dubica Bijakovac Mataruga (Đorđe) Olga, rođena 1931. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7002s00295)
Bosanska Dubica Gunjevci Mataruga (Đuro) Jela, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1165031224)
Bosanska Dubica Bijakovac Mataruga (Đuro) Ratko, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2426092004)
Bosanska Dubica Gunjevci Mataruga (Milan) Dobrila, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1165031131)
Bosanska Dubica Gunjevci Mataruga (Mile) Dragutin, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1165031132)
Bosanska Dubica Gunjevci Mataruga (Mile) Ratko, rođen 1942. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1165031133)
Bosanska Gradiška Grbavci Matarugić (Jovan) Milovan, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00461)
Bosanska Gradiška Grbavci Matarugić (Mihajlo) Veselka, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7005s00464)
Bosanska Dubica Čitluk Mazalica (Branko) Zdravka, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1155016092)
Bosanska Dubica Veliko Dvorište Mazalica (Slavko) Deva, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00393)
Bosanska Dubica Veliko Dvorište Mazalica (Slavko) Milan, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00392)
Bosanska Dubica Veliko Dvorište Mazalica (Slavko) Persa, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7004s00394)
Donji Lapac Dobroselo Medić (Đuro) Jovanka, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1944. u logoru, Sisak (7036s00053)
Donji Lapac Dobroselo Medić (Ilija) Nikola, rođen 1941. Srbin, umro 1944. u logoru, Sisak (7036s00054)
Donji Lapac Dobroselo Medić (Luka) Nikola, rođen 1943. Srbin, umro 1943. u logoru, Sisak (2189007001)
Donji Lapac Dobroselo Medić (Luka) Sava, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1944. u logoru, Sisak (7036s00055)
Bosanska Gradiška Srednja Jurkovica Mihaljčić (Kosta) Radojka, rođena 1933. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7005s01748)
Bosanska Gradiška Srednja Jurkovica Mihaljčić (Kosta) Rajko, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01749)
Bosanska Gradiška Srednja Jurkovica Mihaljčić (Kosta) Simeun, rođen 1932. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01747)
Pakrac Batinjani Pakrački Mijuk (Jovo) Radovan, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2157030078)
Bosanska Gradiška Grbavci Milaković (Pantelija) Jovo, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00467)
Bosanska Gradiška Grbavci Milaković (Pantelija) Mira, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7005s00468)
Virovitica Zrin Lukački Milaković (Stevo) Smilja, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1944. U logoru, Sisak (2165044001)
Prijedor Božići Milanković (Kosta) Stana, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (0937087038)
Laktaši Bakinci Milanović (Mirko) Branko, rođen 1938. Srbin, nestao 1942. u logoru, Sisak (1271003108)
Laktaši Bakinci Milanović (Mirko) Svetko, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1271003109)
Novska Milisavci Milanović (Stojan) Boško, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2564021004)
Bosanska Dubica Brekinja Milić (Jovan) Drago, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7002s00378)
Bosanska Dubica Brekinja Milić (Milorad) Radojka, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7002s00385)
Bosanska Gradiška Vrbaška Milivojac (Nikola) Zorka, rođena 1927. Srpkinja, umrla 1943. U logoru, Sisak (1227081066)
Bosanska Gradiška Trebovljani Milivojac (Živko) Dragoljub, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01220)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Milivojac (Živko) Ranko, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01219)
Slavonska Požega Duboka Milivojević (Timotije) Milenko, rođen 1940. Srbin, umro 1944. U logoru, Sisak (2382115084)
Pakrac Kukunjevac Milković (Nikola) Dušan, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2154020012)
Pakrac Kukunjevac Milković (Nikola) Nada, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2154020013)
Pakrac Kukunjevac Milković (Nikola) Stoja, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2154020011)
Pakrac Kukunjevac Milković (Nikola) Stojan, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2154020010)
Grubišno Polje Zrinska Milosavljević (Dušan) Smilja, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2137039069)
Bosanska Dubica Hajderovci Milošević (Boško) Branka, rođena 1937. Srpkinja, nestala 1942. U logoru, Sisak (1166033031)
Bosanska Dubica Hajderovci Milošević (Boško) Milinko, rođen 1939. Srbin, nestao 1942. U logoru, Sisak (1166033032)
Bosanska Gradiška Jablanica Milošević (Jakov) Nikola, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1218062052)
Bosanska Dubica Hajderovci Milošević (Pavle) Desa, rođena 1930. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7004s00040)
Pakrac Kukunjevac Milovanović (Dmitar) Jela, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2155022114)
Bosanska Gradiška Kijevci Milovanović (Marko) Branko, rođen 1941. Srbin, umro 1942. U logoru, Sisak (1219064173)
Bosanska Gradiška Kijevci Milovanović (Marko) Vidoja, rođen 1939. Srbin, umro 1942. U logoru, Sisak (1219064172)
Bosanska Gradiška Trebovljani Miljanović (Dušan) Dragutin, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01848)
Bosanska Dubica Klekovci Miljanović (Dušan) Radomir, rođen 1938. Srbin, umro 1942. U logoru, Sisak (1169037239)
Bosanska Gradiška Trebovljani Miljanović (Milan) Ilija, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01852)
Bosanska Gradiška Bistrica Miljanović (Rade) Mara, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7004s00569)
Bosanska Gradiška Bistrica Miljanović (Rade) Petra, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7004s00568)
Bosanska Gradiška Bistrica Miljanović (Rade) Sava, rođena 1933. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7004s00567)
Bosanska Dubica Klekovci Miljanović (Savan) Desa, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7003s00509)
Bosanska Dubica Klekovci Miljanović (Savan) Savka, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7003s00510)
Bosanska Dubica Međuvođe Miljatović (Miloš) Dara, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1176046126)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Pero) Veljko, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00173)
Bosanska Dubica Demirovac Mirić (Dragoje) Jelka, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1155019272)
Bosanska Gradiška Orahova Mirić (Dušan) Gospava, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1229082014)
Bosanska Gradiška Orahova Mirić (Dušan) Milenko, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01518)
Ogulin Gornje Dubrave Mirić (Mihajlo) Ljubica, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1943. u logoru, Sisak (2228081011)
Bosanska Dubica Aginci Mirić (Milan) Stana, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1143001028)
Daruvar Stara Krivaja Mirkajlović (Stojan) Savo, rođen 1933. Srbin, umro 1944. u logoru, Sisak (0393060026)
Bosanska Dubica Gunjevci Misirača (Miloje) Radosava, rođena 1940. Srpkinja, nestala 1942. U logoru, Sisak (1165031005)
Bosanska Dubica Koturovi Misirača (Pavle) Petar, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7003s00699)
Bosanska Dubica Koturovi Misirača (Rade) Danica, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7003s00697)
Bosanska Dubica Koturovi Misirača (Rade) Marica, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1943. U logoru, Sisak (1660010006)
Kostajnica Mrakodol Mišljenović (Stevan) Ljuban, rođen 1941. Srbin, umro 1942. U logoru, Sisak (0259005011)
Kostajnica Mrakodol Mišljenović (Stevan) Pero, rođen 1932. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7012s00043)
Bosanska Dubica Gunjevci Mršić (Milovan) Mileva, rođena 1934. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7003s00058)
Grubišno Polje Mali Grđevac Mujadin (Mitar) Dušan, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru,Sisak (2135034080)
Bosanska Gradiška Grbavci Ninić (Lazar) Mirko, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00470)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Ninković (D.) Živko, rođen 1942. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00261)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Ninković (Dragoje) Branko, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (0908019048)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Ninković (Dragoje) Mladen, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (0908019049)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Ninković (Mile) Borislava, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1203020199)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Ninković (Pantelija) Krsto, rođen 1942. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1203020194)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Ninković (Pantelija) Radojica, rođen 1938. Srbin, umro 1942. U logoru, Sisak (1203020192)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Ninković (Pantelija) Žarko, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1203020193)
Grubišno Polje Velika Peratovica Novković (Aleksa) Nikica, rođen 1942. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2133025064)
Grubišno Polje Veliki Grđevac Novković (Bogdan) Nada, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2136038074)
Trebinje Sedlari Obradović (Ćeto) Risto, rođen 1941. Srbin, umro 1944. u logoru, Sisak (0049059004)
Trebinje Sedlari Obradović (Ćeto) Vasiljka, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1944. U logoru, Sisak (0049059003)
Trebinje Sedlari Obradović (Jovo) Borislav, rođen 1942. Srbin, umro 1943. u logoru, Sisak (0049059015)
Bosanska Gradiška Čatrnja Obradović (Piljo) Dušanka, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7005s02043)
Bosanska Dubica Gunjevci Obućina (Dušan) Marija, rođena 1935. Srpkinja, nestala 1942. U logoru, Sisak (1165031171)
Bosanska Dubica Gunjevci Obućina (Dušan) Milena, rođena 1934. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7003s00059)
Bosanska Dubica Gunjevci Obućina (Dušan) Milka, rođena 1937. Srpkinja, nestala 1942. U logoru, Sisak (1165031172)
Pakrac Gornja Obrijež Oljača (Đuro) Neda, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2152013127)
Pakrac Gornja Obrijež Oljača (Nikola) Danica, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1942. U logoru, Sisak (2152013043)
Pakrac Gornja Obrijež Oljača (Nikola) Jovanka, rođena 1930. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2152013044)
Pakrac Gornja Obrijež Oljača (Nikola) Milica, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2152013045)
Pakrac Pakrac Orozović (Đuro) Drago, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2157033019)
Novska Milisavci Panić (Samuilo) Panica, rođena 1931. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2564021043)
Novska Milisavci Panić (Samuilo) Savka, rođena 1934. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2564021044)
Novska Milisavci Panić (Samuilo) Sreto, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2564021042)
Bjelovar Velika Pisanica Paravina (Gojko) Đuro, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2101069015)
Grubišno Polje Velika Peratovica Parmak (Branko) Pava, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (0561015009)
Grubišno Polje Velika Peratovica Parmak (Dušan) Bogoje, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2128007013)
Bosanska Gradiška Vrbaška Pavić (Panto) Petar, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00814)
Bosanska Dubica Malo Dvorište Pavić (Tanasije) Sava, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1173043037)
Donji Lapac Dobroselo Pećanac (Jovo) Joka, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1944. u logoru, Sisak (2189007039)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Pejić (Marko) Dragoje, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00289)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Pejić (Mirko) Bogdan, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00301)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Pejić (Mirko) Nikola, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00288)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Pejić (Stanoje) Marko, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00290)
Novi Grad Poljavnice Petić (Neđo) Rajko, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1233016017)
Bosanska Dubica Draksenić Petraković (Đoko) Milica, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1159025230)
Bosanska Dubica Draksenić Petraković (Đoko) Pero, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1159025231)
Bosanska Gradiška Gornja Jurkovica Petrović (Blagoje) Vukosava, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1212051158)
Bosanska Gradiška Gornja Lipovača Petrović (Blagoje) Zorka, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1212051157)
Grubišno Polje Velika Peratovica Petrović (Branko) Mile, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2133025051)
Grubišno Polje Velika Peratovica Petrović (Branko) Ranko, rođen 1942. Srbin, umro 1942. u logoru Sisak (2133025052)
Slavonska Požega Duboka Petrović (Petar) Mladen, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2382115050)
Slavonska Požega Duboka Petrović (Stanko) Stevo, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2382115051)
Banja Luka Ivanjska Petrušić (Uroš) Mile, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1137099063)
Bosanska Gradiška Dragelji Petrušić (Uroš) Stana, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s00638)
Kostajnica Mrakodol Pilipović (Gojko) Ratko, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7012s00044)
Kostajnica Mrakodol Pilipović (Rade) Zdravka, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1244060031)
Daruvar Potočani Plavšić (Mirko) Ranko, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2117057032)
Donji Lapac Dobroselo Polovina (Dane) Aćim, rođen 1941. Srbin, umro 1944. u logoru, Sisak (7036s00057)
Donji Lapac Dobroselo Polovina (Dane) Beba, rođena 1943. Srpkinja, umrla 1944. u logoru, Sisak (7036s00058)
Donji Lapac Dobroselo Polovina (Dane) Gojko, rođen 1940. Srbin, umro 1944. u logoru, Sisak (7036s00059)
Donji Lapac Dobroselo Polovina (Dane) Rade, rođen 1943. Srbin, umro 1944. u logoru, Sisak (7036s00060)
Donji Lapac Dobroselo Polovina (Nikola) Borka, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1944. U logoru, Sisak (2189007048)
Grubišno Polje Mala Peratovica Popara (Đuro) Jovanka, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2129014028)
Banja Luka Verići Popović (Bjelan) Novak, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1142150061)
Bosanska Gradiška Trebovljani Popović (Jakov) Tiosava, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s01868)
Bosanska Gradiška Trebovljani Popović (Milan) Radovan, rođen 1928. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1225078097)
Bosanska Gradiška Trebovljani Popović (Milovan) Vidoja, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1225078090)
Bosanska Dubica Suvaja Popović (Pero) Momčilo, rođen 1930. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7003s01544)
Bosanska Gradiška Trebovljani Popović (S.) Ana, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (9999s99643)
Bosanska Gradiška Trebovljani Popović (S.) Anka, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s01870)
Bosanska Gradiška Trebovljani Popović (S.) Janja, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s01869)
Bosanska Gradiška Trebovljani Popović (Stevo) Đuro, rođen 1930. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (0709064012)
Bosanska Gradiška Trebovljani Popović (Stevo) Milan, rođen 1932. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (0709064011)
Banja Luka Verići Popović (Todor) Dušanka, rođena 1933. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1142150046)
Banja Luka Verići Popović (Todor) Ilija, rođen 1932. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1142150047)
Banja Luka Verići Popović (Todor) Milica, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1142150048)
Bosanska Dubica Veliko Dvorište Pralica (Janko) Bosa, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru Sisak (1193066214)
Bosanska Gradiška Gašnica Pralica (Pero) Mile, rođen 1930. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s01027)
Bosanska Gradiška Gašnica Pralica (Pero) Milka, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s00001)
Bosanska Gradiška Gašnica Pralica (Pero) Mirko, rođen 1933. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s01028)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Prelić (Milan) Rade, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01230)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Prelić (Milan) Savo, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01231)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Prelić (Ostoja) Danica, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s01229)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Prelić (Ostoja) Dragica, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7005s01228)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Prelić (Ostoja) Nada, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2596130032)
Bosanska Dubica Gornjoselci Prodanović (Milan) Mirko, rođen 1941. Srbin, nestao 1942. u logoru, Sisak (1163029029)
Bosanska Dubica Božići Prodanović (Stanko) Jandro, rođen 1933. Srbin, umro 1942. U logoru, Sisak (1151014093)
Bosanska Dubica Božići Prodanović (Stanko) Soka, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1151014092)
Bosanska Gradiška Sovjak Prpoš (Ostoja) Marica, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1223075200)
Bosanska Gradiška Sovjak Prpoš (Ostoja) Miljka, rođeno 1939. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. u zatvoru, Sisak (5001s00357)
Bosanska Gradiška Sovjak Prpoš (Petar) Cvijeta, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zatvoru, Sisak (1223075191)
Bosanska Gradiška Gašnica Pureta (Miloš) Grozda, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (0082001014)
Bosanska Gradiška Gašnica Pureta (Miloš) Vaso, rođen 1930. Srbin, nestao 1942. u logoru, Sisak (0082001013)
Bosanska Gradiška Gašnica Pureta (Proko) Milka, rođena 1932. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1210043217)
Bosanska Gradiška Gašnica Pureta (Proko) Stana, rođena 1930. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1210043216)
Bosanska Gradiška Gašnica Pureta (Proko) Vukosava, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1210043218)
Bosanska Gradiška Gašnica Pureta (Stoko) Drago, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1210043215)
Bosanska Gradiška Gašnica Pureta (Stoko) Živko, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00002)
Bosanska Dubica Tuključani Puzigaća (Marko) Ljuba, rođen 1929. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7003s01590)
Bosanska Gradiška Sovjak Raca (Marko) Radosava, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Sisak (7005s01713)
Bosanska Dubica Mirkovac Raca (Milan) Miloš, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1147007198)
Bosanska Dubica Mirkovac Raca (Milan) Milja, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1147007199)
Pakrac Kukunjevac Radaković (Lazo) Ljubica, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2153019133)
Grubišno Polje Zrinska Radan (Nikola) Pero, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2137039128)
Grubišno Polje Zrinska Radan (Nikola) Tomo, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2137039129)
Vrginmost Cremušnica Radanović (Jovo) Vaso, rođen 1934. Srbin, umro 1945. u logoru, Sisak (2277011122)
Bosanska Gradiška Sovjak Radić (Milan) Ostoja, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01711)
Bosanska Gradiška Sovjak Radić (Milan) Rade, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u zatvoru, Sisak (7005s01709)
Bosanska Gradiška Gašnica Radić (Sretoje) Miloš, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1210043238)
Bosanska Gradiška Gašnica Radić (Sretoje) Rade, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1210043237)
Banovići Borovac Radujko (Vaso) Dara, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (0934066018)
Bosanska Dubica Božići Radulović (Mile) Kosa, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1151014072)
Bosanska Dubica Božići Radulović (Stanko) Jandro, rođen 1933. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7002s00343)
Bosanska Dubica Božići Radulović (Stanko) Soka, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7002s00342)
Bosanska Gradiška Mašići Radumilo (Mirko) Vidosava, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1220070112)
Novska Rađenovci Rađenović (Branko) Danica, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2567033030)
Novska Rađenovci Rađenović (Branko) Jefto, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2567033029)
Novska Rađenovci Rađenović (Branko) Savka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena 1942. U logoru, Sisak (2567033031)
Novska Rađenovci Rađenović (Branko) Sveto, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2567033028)
Novska Rađenovci Rađenović (Dušan) Mara, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2567033034)
Novska Rađenovci Rađenović (Dušan) Milka, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2567033033)
Novska Rađenovci Rađenović (Joco) Anka, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2567033035)
Novska Rađenovci Rađenović (Joco) Nikola, rođen 1942. Srbin, umro 1942. u logoru Sisak (2567033036)
Bosanska Dubica Pucari Rađenović (Marko) Kosa, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7003s01366)
Bosanska Dubica Pucari Rađenović (Marko) Ljuban, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru  Sisak (1225078175)
Bosanska Dubica Pucari Rađenović (Marko) Ratko, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7003s01367)
Novska Rađenovci Rađenović (Milan) Marica, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2567033066)
Novska Rađenovci Rađenović (Milan) Mitar, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2567033068)
Novska Rađenovci Rađenović (Milan) Tešo, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2567033067)
Novska Rađenovci Rađenović (Milan) Zorka, rođena 1931. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2567033069)
Novska Rađenovci Rađenović (Mirko) Milka, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2567033049)
Novska Rađenovci Rađenović (Petar) Dušanka, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2567033023)
Novska Rađenovci Rađenović (Petar) Ignjo, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2567033040)
Novska Rađenovci Rađenović (Petar) Milka, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2567033016)
Novska Rađenovci Rađenović (Stevo) Ljuban, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2567033044)
Novska Rađenovci Rađenović (Stevo) Milka, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2567033046)
Novska Rađenovci Rađenović (Vaso) Nikola, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2567033055)
Novska Rajčići Rajaković (Jovan) Dušanka, rođena 1931. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2567034050)
Novska Rajčići Rajaković (Jovan) Milan, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2567034051)
Novska Rajčići Rajaković (Jovan) Milka, rođena 1932. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2567034052)
Novska Rajčići Rajaković (Milan) Obrad, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2567034046)
Novska Rajčići Rajaković (Milan) Ostoja, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2567034045)
Bosanska Dubica Gradina Donja Rakić (Đuko) Danica, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1164030134)
Grubišno Polje Gornja Kovačica Rastović (Vlajko) Ljubica, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2134032091)
Laktaši Krnete Rašković (Vaso) Veso, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1273020019)
Daruvar Stara Krivaja Ratić (Joco) Lazo, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2116054128)
Bosanska Dubica Tuključani Rauš (Miloš) Pero, rođen 1928. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7003s01591)
Grubišno Polje Velika Peratovica Rekić (Đuro) Dušan, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2133025040)
Grubišno Polje Velika Peratovica Rekić (Đuro) Milan, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2133025039)
Grubišno Polje Gornja Rašenica Rekić (Marko) Đuro, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2127005032)
Bosanska Dubica Suvaja Reljić (Vlado) Grozda, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1190062035)
Bosanska Dubica Čelebinci Reljić (Vlado) Milica, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (0856090020)
Bosanska Dubica Čelebinci Reljić (Vlado) Stevan, rođen 1929. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (0856090022)
Novska Novska Resanović (Nn) Draginja, rođena 1933. Srpkinja, umrla 1943. U logoru, Sisak (2826061018)
Pakrac Kukunjevac Risojević (Stojan) Stevo, rođen 1936. Srbin, umro 1943. u logoru, Sisak (2157031031)
Bosanska Dubica Donja Jutrogošta Rodić (Mirko) Vojislav, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1156021021)
Bosanska Dubica Brekinja Rodić (Žarko) Draginja, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7002s00386)
Grubišno Polje Veliki Grđevac Rogić (Janko) Milan, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2113009027)
Bosanska Dubica Draksenić Rokić (Dmitar) Dmitra, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1943. u logoru, Sisak (1160026242)
Pakrac Kukunjevac Rokić (Milan) Nada, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2153019056)
Pakrac Kukunjevac Rokić (Milan) Saveta, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2153019055)
Pakrac Kukunjevac Rokić (Petar) Nada, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2153019025)
Pakrac Kukunjevac Rokić (Petar) Vukosava, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2153019024)
Pakrac Kukunjevac Rokić (Spaso) Dragan, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2153019018)
Pakrac Dragović Rokić (Spaso) Milka, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2153019016)
Pakrac Omanovac Romanić (Dušan) Katica, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (0839020013)
Pakrac Omanovac Romanić (Milan) Ljubomir, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2156029020)
Pakrac Gornja Obrijež Romić (Dušan) Milka, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2152013094)
Bosanska Dubica Bijakovac Romić (Rade) Milica, rođena 1939. Srpkinja, nestala 1942. u logoru, Sisak (1145005094)
Bosanska Dubica Bijakovac Romić (Rade) Ratko, rođen 1941. Srbin, nestao 1942. u logoru, Sisak (1145005095)
Novska Novi Grabovac Rončević (Marko) Danica, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1943. U logoru, Sisak (2565024009)
Bosanska Gradiška Lužani Rončević (Nedeljko) Dragica, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7005s01122)
Bosanska Gradiška Lužani Rončević (Nedeljko) Mirko, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01121)
Bosanska Gradiška Lužani Rončević (Stojan) Dragan, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1207039012)
Daruvar Puklica Ronić (Pele) Milka, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2117058036)
Prijedor Lamovita Rubin (Vaso) Trivun, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7012s00401)
Bosanska Dubica Johova Ručnov (Đuro) Ana, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1167035124)
Bosanska Dubica Johova Ručnov (Đuro) Kosa, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1167035123)
Grubišno Polje Velika Barna Rudić (Stevan) Dušan, rođen 1941. Srbin, umro 1941. u logoru, Sisak (0916062030)
Bosanska Dubica Brekinja Rusmir (Mihajlo) Milan, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7002s00387)
Sisak Sisak Sabljić (Nedeljko) Damjan, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (0017006056)
Sisak Sisak Sabljić (Nedeljko) Zora, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1944. U logoru, Sisak (0017006054)
Sisak Sisak Sabljić (Nedeljko) Žarko, rođen 1938. Srbin, umro 1945. u logoru, Sisak (0017006055)
Bosanska Gradiška Turjak Samardžija (Dako) Veselka, rođena 1928. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7005s02240)
Bosanska Gradiška Turjak Samardžija (Dmitar) Draginja, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1197002104)
Bosanska Gradiška Turjak Samardžija (M.) Dušanka, rođena 1930. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (9999s99714)
Bosanska Gradiška Turjak Samardžija (Mile) Stanko, rođen 1930. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s02245)
Bosanska Gradiška Turjak Samardžija (Miloš) Branko, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1197002058)
Bosanska Gradiška Turjak Samardžija (Mirko) Dražo, rođen 1932. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s02232)
Bosanska Gradiška Turjak Samardžija (Mirko) Jovo, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s02233)
Bosanska Gradiška Turjak Samardžija (Petar) Mioljka, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1197002109)
Bosanska Gradiška Turjak Samardžija (Piljo) Petra, rođena 1930. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7005s02222)
Bosanska Gradiška Turjak Samardžija (Piljo) Stoja, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1197002110)
Bosanska Gradiška Turjak Samardžija (Rade) Petar, rođen 1931. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s02243)
Bosanska Gradiška Turjak Samardžija (Rade) Stana, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7005s02242)
Bosanska Gradiška Turjak Samardžija (Savo) Bosiljka, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1197002015)
Bosanska Gradiška Turjak Samardžija (Savo) Milorad, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1197002018)
Bosanska Gradiška Turjak Samardžija (Savo) Milosava, rođena 1934. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1197002017)
Bosanska Gradiška Turjak Samardžija (Savo) Persa, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1197002016)
Bosanska Gradiška Turjak Samardžija (Stanko) Rada, rođena 1933. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7005s02224)
Bosanska Gradiška Turjak Samardžija (Stanko) Vida, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7005s02225)
Bosanska Gradiška Turjak Samardžija (Stojan) Jovan, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s02235)
Bosanska Gradiška Turjak Samardžija (Tane) Mirko, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1215057061)
Bosanska Gradiška Turjak Samardžija (Tane) Vidosava, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1215057063)
Bosanska Gradiška Turjak Samardžija (Tane) Vukosava, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1215057062)
Bosanska Gradiška Turjak Samardžija (Tomo) Jakov, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s02249)
Bosanska Gradiška Turjak Samardžija (Tomo) Milica, rođena 1934. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7005s02248)
Bosanska Gradiška Grbavci Samardžija (Tomo) Mirko, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00475)
Bosanska Gradiška Turjak Samardžija (Tomo) Petar, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s02250)
Pakrac Batinjani Pakrački Sarajlija (Jovo) Dragan, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2150001062)
Pakrac Batinjani Pakrački Sarajlija (Jovo) Nada, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2150001063)
Pakrac Batinjani Pakrački Sarajlija (Milan) Dragan, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2150001049)
Pakrac Batinjani Pakrački Sarajlija (Milan) Mihajlo, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2150001048)
Pakrac Batinjani Pakrački Sarajlija (Nikola) Marica, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2150001082)
Prijedor Gornja Dragotinja Savanović (Mihajlo) Danica, rođena 1933. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7012s00147)
Bosanska Gradiška Srednja Jurkovica Savanović (Savo) Nada, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (0934064017)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Savić (Boško) Ljubica, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1222074054)
Bosanska Dubica Koturovi Savić (Dragoja) Branko, rođen 1939. Srbin, umro 1943. u logoru, Sisak (7003s00706)
Bosanska Gradiška Vrbaška Savić (Gligo) Milka, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7004s00836)
Bosanska Dubica Koturovi Savić (Mićo) Pero, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1172040021)
Bosanska Dubica Koturovi Savić (Mićo) Živojin, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7003s00709)
Bosanska Gradiška Gašnica Savić (Mihailo) Ana, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1210043352)
Bosanska Dubica Jasenje Savić (Mile) Desa, rođena 1936. Srpkinja, nestala 1942. u logoru, Sisak (1166034014)
Novska Rajčići Savić (Miloš) Branko, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2567034041)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Savić (Mirko) Draginja, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1222074050)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Savić (Mirko) Gina, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1222074051)
Bosanska Gradiška Gašnica Savić (Mirko) Grozda, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1210043333)
Bosanska Gradiška Gašnica Savić (Mirko) Nenad, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1210043334)
Bosanska Gradiška Gašnica Savić (Mirko) Nevenka, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1210043332)
Bosanska Gradiška Gašnica Savić (Pane) Ana, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1210043337)
Pakrac Batinjani Pakrački Savić (Pero) Stevo, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2150001055)
Bosanska Gradiška Bistrica Savić (Rade) Milka, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7004s00583)
Bosanska Gradiška Gašnica Savić (Rajko) Milan, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (0855075005)
Bosanska Gradiška Gašnica Savić (Rajko) Milorad, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (0855075004)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Savić (Stanoje) Dušanka, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2770009008)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Savić (Stanoje) Stevo, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2770009007)
Derventa Bukovica Mala Seferović (Dragomir) Stanko, rođen 1939. Srbin, umro 1942. U logoru, Sisak (1388007001)
Bosanska Gradiška Trebovljani Selak (Miloš) Dragomir, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2756042013)
Prijedor Veliko Palančište Selak (Stojan) Živko, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (0839018003)
Pakrac Kukunjevac Selaković (Mihajlo) Milan, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2154021015)
Novska Milisavci Sibinčić (Đuro) Joco, rođen 1929. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2564021024)
Pakrac Donji Čaglić Sijerić (Ljubomir) Momčilo, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2159045041)
Bosanska Dubica Aginci Simatović (Dušan) Radosava, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1143001104)
Bosanska Dubica Koturovi Skrobić (Mile) Dušan, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7003s00712)
Bosanska Gradiška Turjak Slijepčević (Dušan) Mihajlo, rođen 1935. Srbin, umro 1942. U logoru, Sisak (1199004089)
Bosanska Gradiška Turjak Slijepčević (Dušan) Smilja, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1199004090)
Bosanska Gradiška Turjak Slijepčević (Rade) Smilja, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7005s02254)
Bosanska Gradiška Donji Podgradci Slijepčević (Vaso) Nataša, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7050s00331)
Bosanska Gradiška Vrbaška Soldat (Rade) Ljubo, rođen 1930. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1228081383)
Bosanska Gradiška Gašnica Sovilj (Mirko) Branko, rođen 1930. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1210043284)
Bosanska Gradiška Gašnica Sovilj (Mirko) Gospava, rođena 1941. Srpkinja, nestala 1942. U logoru, Sisak (1208042173)
Bosanska Gradiška Gašnica Sovilj (Mirko) Stoja, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1210043292)
Bosanska Gradiška Gašnica Sovilj (Mirko) Zagorka, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1210043291)
Bosanska Gradiška Gornja Jurkovica Spasojević (Dušan) Milan, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1212051138)
Bosanska Gradiška Gornja Jurkovica Spasojević (Dušan) Milorad, rođen 1939. Srbin, umro 1942. U logoru, Sisak (1212051148)
Bosanska Gradiška Gornja Jurkovica Spasojević (Dušan) Miljana, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1212051146)
Bosanska Gradiška Gornja Jurkovica Spasojević (Dušan) Nevenka, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1212051147)
Bosanska Gradiška Gornja Jurkovica Spasojević (Dušan) Rosa, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1212051149)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Sredojević (Milan) Vuka, rođena 1929. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7005s00326)
Bosanska Gradiška Sovjak Sredojević (Uroš) Vukosava, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1223075213)
Bosanska Gradiška Bistrica Sremac (Stevan) Milka, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7004s00590)
Bosanska Gradiška Bistrica Sremac (Stevan) Milovan, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00591)
Bosanska Gradiška Bistrica Sremac (Stevan) Zorka, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7004s00592)
Bosanska Dubica Gunjevci Stambolija (Milan) Radovan, rođen 1931. Srbin, umro 1942. U logoru, Sisak (7003s00068)
Pakrac Dereza Stanić (Ilija) Vojislav, rođen 1940. Srbin, nestao 1942. u logoru, Sisak (0621104024)
Bosanska Gradiška Turjak Stanišljević (Gligo) Darinka, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1199004189)
Bosanska Gradiška Turjak Stanišljević (Ilija) Jovanka, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7005s02272)
Bosanska Gradiška Turjak Stanišljević (Ostoja) Nada, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7005s02271)
Bosanska Gradiška Turjak Stanišljević (Pavle) Vidosava, rođena 1933. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1199004166)
Bosanska Gradiška Turjak Stanišljević (Savo) Slobodan, rođen 1939. Srbin, umro 1942. U logoru, Sisak (7005s02278)
Bosanska Dubica Koturovi Stanojević (Rade) Anka, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7003s00713)
Bosanska Dubica Koturovi Stanojević (Rade) Mihajlo, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1172040042)
Bosanska Dubica Koturovi Stanojević (Rade) Stojan, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1172040041)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Starčević (Jovan) Cvijo, rođen 1931. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1202019210)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Starčević (P.) Nada, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (9999s99758)
Donji Lapac Dobroselo Stević (Žarko) Mićo, rođen 1940. Srbin, umro 1944. u logoru, Sisak (2189007036)
Kostajnica Petrinja Stijak (Stojan) Cvijeta, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1243059188)
Kostajnica Petrinja Stijak (Stojan) Marinko, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1243059189)
Kostajnica Petrinja Stijak (Stojan) Milinko, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1243059190)
Bosanska Dubica Donji Jelovac Stojaković (Miloš) Boško, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1315068021)
Bosanska Dubica Donji Jelovac Stojaković (Miloš) Pava, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1315068022)
Bosanska Gradiška Vrbaška Stojaković (Pejo) Mirko, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1227081152)
Kostajnica Gumnjani Stojanović (Mile) Mile, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1244060105)
Bosanska Gradiška Turjak Stojnić (Dušan) Vaja, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s02290)
Bosanska Dubica Furde Stojnić (Jovo) Gospava, rođena 1929. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7003s01637)
Bosanska Gradiška Turjak Stojnić (Milutin) Mara, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1199004062)
Bosanska Gradiška Turjak Stojnić (Milutin) Zdravko, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1199004061)
Bosanska Dubica Furde Stojnić (Nikola) Branko, rođen 1930. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7003s01635)
Bosanska Gradiška Turjak Stojnić (Petar) Branko, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s02287)
Bosanska Gradiška Turjak Stojnić (Rajko) Bogdan, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1199004029)
Bosanska Gradiška Turjak Stojnić (Rajko) Gojko, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1199004030)
Bosanska Gradiška Vrbaška Stojnić (Stanko) Dušan, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1228081300)
Bosanska Gradiška Čatrnja Stokić (Milan) Milja, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1200007010)
Bosanska Gradiška Čatrnja Stokić (Milan) Mirko, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1200007011)
Bosanska Gradiška Čatrnja Stokić (Milan) Nevenka, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1200007012)
Bosanska Gradiška Čatrnja Stokić (Mirko) Branko, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1200007031)
Bosanska Gradiška Čatrnja Stokić (Mirko) Dragoja, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1200007030)
Bosanska Dubica Murati Strika (Stanko) Pava, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. u logoru,  Sisak (1181050072)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Subotić (Đoko) Dragica, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7005s00339)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Subotić (Đoko) Ljubica, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1203020216)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Subotić (Đoko) Milivoj, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00338)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Subotić (Đoko) Stevka, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7005s00340)
Bosanska Gradiška Vrbaška Subotić (Gligo) Milan, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (0768013010)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Subotić (Janja) Milka, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s01235)
Bosanska Gradiška Cimiroti Subotić (Stanoja) Dojčin, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s02009)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Subotić (Uroš) Dragoljub, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1222074089)
Bosanska Gradiška Dragelji Suzić (Ilija) Dragica, rođena 1930. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1207038132)
Bosanska Gradiška Dragelji Suzić (Ilija) Mirko, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1207038131)
Pakrac Kukunjevac Suzić (Savo) Saveta, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1943. u logoru, Sisak (2565028012)
Donji Lapac Dobroselo Šarac (Jovo) Smilja, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1944. u logoru, Sisak (0018010012)
Pakrac Pakrac Šarčević (Ilija) Saveta, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2157030057)
Pakrac Kukunjevac Šarčević (Miloš) Draginja, rođena 1932. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7052s00202)
Daruvar Stara Krivaja Šavrljuga (Joco) Svetko, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2118064068)
Bosanska Gradiška Grbavci Šestić (Dušan) Teodor, rođen 1930. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1215057119)
Bosanska Gradiška Jablanica Šešum (Dušan) Dragoslav, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01004)
Bosanska Gradiška Gašnica Šešum (Milovan) Mirko, rođen 1929. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1210043073)
Bosanska Gradiška Trebovljani Šetkić (Dmitar) Dragomir, rođen 1932. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2772024007)
Grubišno Polje Topolovica Šimrak (Nikola) Mihajlo, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (0943025016)
Bosanska Gradiška Cimiroti Šinik (Bogdan) Boja, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s02026)
Bosanska Gradiška Cimiroti Šinik (Bogdan) Jovan, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s02027)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Šinik (Ignjatija) Božana, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7005s00393)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Šinik (Ignjatija) Dragutin, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00394)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Šinik (L.) Lazo, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00431)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Šinik (Ljubo) Milivoj, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00407)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Šinik (Marko) Zorka, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s00396)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Šinik (Milovan) Ranko, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00419)
Bosanska Gradiška Cimiroti Šinik (Mirko) Marko, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1208042261)
Bosanska Gradiška Cimiroti Šinik (Mirko) Živko, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1208042260)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Šinik (Ostoja) Milivoj, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00397)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Šinik (Ostoja) Nevenka, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1203020079)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Šinik (Risto) Savo, rođen 1928. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1204020319)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Šinik (Simeun) Milka, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s00430)
Bosanska Gradiška Cimiroti Šinik (Stanoja) Živko, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (0905005057)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Šinik (Stevan) Jovanka, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7005s00395)
Bosanska Dubica Međeđa Škondrić (Stevo) Mara, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7003s00939)
Bosanska Dubica Međeđa Škondrić (Stevo) Milka, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1943. U logoru, Sisak (1174044083)
Donji Lapac Dobroselo Škrbić (Dane) Nikola, rođen 1944. Srbin, umro 1944. u logoru, Sisak (7036s00064)
Bosanska Gradiška Jablanica Šljivar (Ostoja) Stojanka, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1218062130)
Bosanska Dubica Bijakovac Šljivar (Rade) Milan, rođen 1933. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7002s00301)
Bosanska Gradiška Turjak Šmitran (Đuro) Petar, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s02325)
Bosanska Gradiška Turjak Šmitran (Lazo) Gojko, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1197002023)
Bosanska Gradiška Turjak Šmitran (Stojan) Milja, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1221073026)
Prijedor Dera Šobot (Mile) Mlađen, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1300076075)
Bosanska Gradiška Turjak Šokčević (Đurađ) Jovan, rođen 1933. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1199004042)
Bosanska Gradiška Kijevci Šokčević (Jovo) Marko, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01105)
Bosanska Gradiška Kijevci Šokčević (Jovo) Vasilija, rođena 1930. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7005s01104)
Bosanska Gradiška Kijevci Šokčević (Lazar) Ostoja, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1219064036)
Bosanska Gradiška Kijevci Šokčević (Tade) Veselka, rođena 1930. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1219064072)
Bosanska Gradiška Kijevci Šokčević (Tade) Vukosava, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1219064074)
Bosanska Gradiška Kijevci Šokčević (Uroš) Ruža, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1219064011)
Bosanska Gradiška Kijevci Šokčević (Uroš) Zorka, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1219064010)
Bosanska Gradiška Bistrica Španović (Ostoja) Stanko, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1208042460)
Bosanska Gradiška Jablanica Španjić (Dušan) Slobodan, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01010)
Bosanska Gradiška Jablanica Španjić (Đurađ) Dara, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s01009)
Bosanska Gradiška Jablanica Španjić (Đurađ) Jelena, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s01008)
Bosanska Gradiška Jablanica Španjić (Đurađ) Mladen, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01007)
Bosanska Gradiška Jablanica Španjić (Mile) Branko, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01012)
Bosanska Gradiška Jablanica Španjić (Mile) Vlado, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01013)
Bosanska Gradiška Jablanica Španjić (Mile) Živko, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01011)
Kostajnica Petrinja Šteković (Mile) Đurađ, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1243059081)
Kostajnica Petrinja Šteković (Mile) Pava, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru Sisak (1243059082)
Donji Lapac Dobroselo Štikovac (Jovo) Nikola, rođen 1938. Srbin, umro 1944. u logoru, Sisak (7036s00066)
Bosanska Gradiška Turjak Šukalo (Jovan) Boško, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s02335)
Bosanska Gradiška Turjak Šukalo (Jovan) Milan, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s02336)
Bosanska Gradiška Turjak Šukalo (Jovan) Rade, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1197002032)
Bosanska Gradiška Turjak Šukalo (Jovan) Savka, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1197002031)
Pakrac Kukunjevac Šule (Milan) Damjena, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1942. U logoru, Sisak (2155022068)
Pakrac Kukunjevac Šule (Milan) Mara, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2155022069)
Bosanska Gradiška Bistrica Švraka (Boško) Stana, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1208042343)
Bosanska Gradiška Bistrica Švraka (Boško) Trivuna, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1208042344)
Bosanska Gradiška Dragelji Švraka (Simo) Gojko, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1207038099)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Tatić (P.) Mileva, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (9999s99776)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Tendžerić (Mile) Branka, rođena 1933. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1204020284)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Tendžerić (Mile) Radivoj, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1204020285)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Tendžerić (Mile) Vidosava, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1204020286)
Bosanska Gradiška Gašnica Tepić (D.) Đoko, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00033)
Kostajnica Donji Cerovljani Tepić (Jovo) Stevo, rođen 1942. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2546007083)
Bosanska Dubica Komlenac Tepić (Pero) Rosa, rođena 1931. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1170038063)
Bosanska Dubica Pucari Tepić (Radovan) Marko, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7003s01368)
Bosanska Dubica Pucari Tepić (Radovan) Nada, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1229082059)
Bosanska Dubica Pucari Tepić (Simeun) Marica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7003s01355)
Grubišno Polje Gornja Rašenica Tesla (Nikola) Ranka, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2127005102)
Bosanska Gradiška Sovjak Timarac (M.) Rosa, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s01718)
Bosanska Gradiška Sovjak Timarac (Marjan) Radosava, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1223075251)
Grubišno Polje Gornja Kovačica Tišma (Božo) Milan, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2134032025)
Rudo Zarbovina Titarić (Omer) Asim, rođen 1930. Musliman, ubijen od ustaša 1942 pri deportaciji, Sisak (1545058007)
Bosanska Dubica Brekinja Tomaš (Dušan) Dragoljub, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7002s00391)
Bosanska Dubica Brekinja Tomaš (Miloje) Ljubica, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Sisak (1129023070)
Pakrac Kukunjevac Tomašević (Mile) Ilija, rođen 1933. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2153019082)
Pakrac Kukunjevac Tomašević (Mile) Ljuban, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2153019084)
Pakrac Kukunjevac Tomašević (Mile) Stevanija, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2153019083)
Grubišno Polje Donja Rašenica Tomić (Đuro) Milka, rođena 1930. Srpkinja, umrla 1942. u logoru Sisak (2127002005)
Bosanska Gradiška Trebovljani Topić (Jovo) Ilija, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2849011045)
Bosanska Gradiška Trebovljani Topić (Jovo) Ljubica, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2849011044)
Grubišno Polje Gornja Rašenica Torbica (Milan) Jovo, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2127005016)
Bosanska Dubica Brekinja Toroman (Dušan) Milka, rođena 1932. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7002s00390)
Bosanska Dubica Bijakovac Tramošljanin (Savan) Milinko, rođen 1932. Srbin, umro 1942. U logoru, Sisak (0259001026)
Grubišno Polje Gakovo Trbojević (Ilija) Pela, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2127004007)
Grubišno Polje Velika Peratovica Trbojević (Vaso) Ljuban, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2133025027)
Grubišno Polje Velika Peratovica Trbojević (Vaso) Mira, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2133025029)
Grubišno Polje Velika Peratovica Trbojević (Vaso) Smilja, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2133025028)
Bosanska Gradiška Turjak Trifunović (Arso) Rade, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s02299)
Bosanski Brod Vinska Trifunović (Valilije) Stojan, rođen 1927. Srbin, ubijen 1942. u logoru, Sisak (1384030086)
Nova Gradiška Dubovac Okučanski Trivanović (Ilija) Ljubica, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2323017096)
Bosanska Dubica Rakovica Trivić (Blagoje) Bosiljka, rođena 1934. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1167035131)
Bosanska Dubica Pobrđani Trivić (Blagoje) Boško, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1167035133)
Bosanska Dubica Pobrđani Trivić (Blagoje) Dragomir, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1167035134)
Bosanska Dubica Pobrđani Trivić (Blagoje) Milorad, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru Sisak (1167035132)
Bosanska Gradiška Dragelji Trivić (Milan) Anica, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s00650)
Bosanska Gradiška Dragelji Trivić (Milan) Savka, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s00649)
Bosanska Gradiška Dragelji Trivić (Vaso) Milja, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s00643)
Bosanska Gradiška Turjak Trivunović (Arso) Nevenka, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1199004180)
Bosanski Brod Vinska Trivunović (Mile) Đorđe, rođen 1942. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1384030085)
Bosanska Dubica Međuvođe Trubarac (Božo) Milinko, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1176046162)
Kiseljak Medovići Trubarac (Dragoje) Vlado, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1034061004)
Bosanska Dubica Jasenje Tubica (Jovo) Milica, rođena 1933. Srpkinja, nestala 1942. u logoru, Sisak (1166034064)
Bosanska Dubica Jasenje Tubica (Jovo) Mirko, rođen 1936. Srbin, nestao 1942. u logoru, Sisak (1166034065)
Petrinja Gornja Bačuga Turopoljac (Luka) Milan, rođen 1937. Srbin, umro 1945. u logoru, Sisak (2575024088)
Nova Gradiška Dubovac Okučanski Turudić (Vaso) Milan, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2323017032)
Nova Gradiška Dubovac Okučanski Turudić (Vaso) Nikola, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2323017033)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Ugrenović (M.) Žarko, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01259)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Ugrenović (Marko) Petar, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01261)
Nova Gradiška Okučani Umiljendić (Stevo) Veljko, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2320011024)
Pakrac Kukunjevac Uzelac (Ilija) Đuro, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Sisak (0444052020)
Pakrac Kukunjevac Uzelac (Ilija) Milan, rođen 1927. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Sisak (0444052019)
Pakrac Kukunjevac Uzelac (Ilija) Nikola, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Sisak (0444052021)
Pakrac Kukunjevac Uzelac (Ilija) Stoja, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Sisak (0444052022)
Pakrac Šeovica Uzun (Đuro) Vlado, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7041s01045)
Bosanska Dubica Aginci Vatreš (Rajko) Zdravko, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1143001001)
Grubišino Polje Cremušina Velagić (Nn) Zdravko, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2138040200)
Grubišino Polje Cremušina Velagić (Rade) Dušan, rođen 1943. Srbin, umro 1943. u logoru, Sisak (2134029006)
Pakrac Kukunjevac Velmar (Mirko) Ilija, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (0541056006)
Pakrac Kukunjevac Velmar (Mirko) Milan, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (0541056005)
Grubišno Polje Zrinska Veselinović (Božo) Danica, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2137039064)
Bosanska Gradiška Grbavci Vidačković (Đurađ) Mirko, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1215057101)
Bosanska Gradiška Grbavci Vidačković (Đurađ) Stanko, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1215057100)
Bosanska Dubica Gunjevci Vidović (Jošo) Stojka, rođena 1929. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7003s00034)
Bosanska Gradiška Gašnica Vidović (M.) Đuro, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00882)
Bosanska Gradiška Sovjak Vidović (Pilip) Veselka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zatvoru, Sisak (7005s01659)
Ogulin Gornje Dubrave Višnić (Petar) Milan, rođen 1942. Srbin, umro 1943. u logoru, Sisak (2228078005)
Ogulin Gornje Dubrave Višnić (Petar) Petar, rođen 1941. Srbin, umro 1943. u logoru, Sisak (2228078004)
Novska Rađenovci Vlačinić (Milan) Mara, rođena 1934. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2567033026)
Bosanska Dubica Bosanska Dubica Vlajnić (Čedomir) Jovo, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (0561013015)
Bosanska Dubica Bosanska Dubica Vlajnić (Čedomir) Ljubica, rođena 1932. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (0561013014)
Bosanska Dubica Draksenić Vlajnić (Savan) Ljubiša, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Sisak (7003s00311)
Bosanska Gradiška Gašnica Vračar (D.) Nikola, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00898)
Bosanska Gradiška Gašnica Vračar (Luka) Marko, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1210043049)
Bosanska Gradiška Gašnica Vračar (Luka) Milka, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1210043051)
Bosanska Gradiška Gašnica Vračar (Luka) Milovan, rođen 1932. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1210043052)
Bosanska Gradiška Gašnica Vračar (Luka) Mirko, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1210043050)
Bosanska Gradiška Gašnica Vračar (M.) Anđa, rođena 1931. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7004s00893)
Bosanska Gradiška Gašnica Vračar (M.) Desanka, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7004s00886)
Bosanska Gradiška Gašnica Vračar (M.) Ostoja, rođen 1929. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00892)
Bosanska Gradiška Gašnica Vračar (Miloš) Makivija, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7004s00887)
Bosanska Gradiška Gašnica Vračar (Miloš) Stevo, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00894)
Pakrac Kukunjevac Vračarević (Dušan) Mara, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2154020058)
Pakrac Kukunjevac Vračarević (Dušan) Stevo, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2154020057)
Pakrac Kukunjevac Vračarević (Jovo) Nada, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2153019123)
Pakrac Kukunjevac Vračarević (Jovo) Zdravko, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2153019122)
Pakrac Kukunjevac Vračarević (Ljubomir) Mara, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2153019120)
Bosanska Gradiška Trebovljani Vrsajko (Mile) Mara, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1225078150)
Bosanska Gradiška Trebovljani Vrsajko (Miloš) Milan, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01773)
Grubišno Polje Mala Barna Vučen (Stevo) Nikola, rođen 1942. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2136038052)
Bosanska Dubica Suvaja Vučićević (Dragoja) Mara, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7003s01552)
Prijedor Bistrica Vučkovac (Mile) Dragić, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7012s00026)
Novi Grad Lješljani Vujanović (Branko) Dušanka, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7012s00003)
Novi Grad Lješljani Vujanović (Rajko) Boško, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7011s00689)
Kostajnica Petrinja Vujasin (Jovan) Danica, rođena 1927. Srpkinja, ubijena 1942. U logoru, Sisak (1243059238)
Kostajnica Petrinja Vujasin (Jovo) Trivo, rođen 1932. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1243059237)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Vujić (Ignjatija) Boro, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00144)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Vujić (Ignjatija) Milivoj, rođen 1933. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00142)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Vujić (Ignjatija) Radosava, rođena 1931. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7005s00141)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Vujić (Ignjatija) Zorka, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s00143)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Vujić (Ljuboje) Dragoljub, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1203020117)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Vujić (Milan) Božidar, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00155)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Vujić (Trivo) Milenko, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00153)
Pakrac Kukunjevac Vukašinović (Lazo) Ilija, rođen 1942. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2153019061)
Pakrac Kukunjevac Vukašinović (Mile) Dragan, rođen 1942. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2153019054)
Derventa Bukovica Mala Vukman (Danilo) Ana, rođena 1941. Srpkinja, nestala 1942. U logoru, Sisak (1388007041)
Derventa Bukovica Mala Vukman (Danilo) Stana, rođena 1940. Srpkinja, nestala 1942. U logoru, Sisak (1388007040)
Derventa Bukovica Mala Vukman (Gavro) Rajko, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1388007033)
Derventa Bukovica Mala Vukman (Ljubo) Jovo, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1388007035)
Derventa Bukovica Mala Vukman (Ljubo) Milan, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1388007034)
Pakrac Dereza Vukmanović (Gajo) Sava, rođena 1933. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7041s01103)
Novska Milisavci Vukmanović (Mihajlo) Ana, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2564021048)
Novska Milisavci Vukmanović (Mihajlo) Jefto, rođen 1938. Srbin, umro 1942. U logoru, Sisak (2564021047)
Novska Milisavci Vukmanović (Mihajlo) Rajko, rođen 1936. Srbin, umro 1942. U logoru, Sisak (2564021046)
Bosanska Gradiška Trebovljani Vukota (Dušan) Milja, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1225078140)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Vukotić (Mirko) Desa, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1222074197)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Vukotić (Mirko) Grozda, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1222074196)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Vukotić (Mirko) Miljka, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1222074198)
Pakrac Dereza Vuković (Ignjatije) Pava, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2152013129)
Donji Lapac Dobroselo Vukša (Ilija) Dragan, rođen 1943. Srbin, umro 1944. u logoru, Sisak (7036s00068)
Pakrac Kukunjevac Vuletić (Jovo) Krsto, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2154021063)
Pakrac Kukunjevac Vuletić (Jovo) Milica, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2154021065)
Pakrac Kukunjevac Vuletić (Jovo) Stana, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2154021064)
Pakrac Kukunjevac Vuletić (Mihajlo) Marica, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (2154021073)
Bosanska Dubica Verija Vurin (Dušan) Mirko, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1194067040)
Bosanska Dubica Verija Vurin (Dušan) Nikola, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1194067039)
Bosanska Dubica Verija Vurin (Dušan) Ratko, rođen 1942. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1194067038)
Grubišno Polje Velika Peratovica Zagorac (Savo) Đuro, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7052s00144)
Grubišno Polje Velika Peratovica Zagorac (Savo) Ruža, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7052s00145)
Bosanska Gradiška Grbavci Zarić (Marko) Đuro, rođen 1928. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1216057273)
Kostajnica Petrinja Zec (Mićo) Ljubo, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7012s00059)
Kostajnica Petrinja Zec (Mićo) Radojka, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7012s00060)
Bosanska Dubica Brekinja Zec (Svetko) Boško, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1 152015071)
Bosanska Dubica Brekinja Zec (Svetko) Milan, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7002s00370)
Bosanska Dubica Brekinja Zec (Svetko) Rajko, rođen 1930. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1152015070)
Bosanska Gradiška Jablanica Zlojutro (Dušan) Stojica, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (0561004012)
Bosanska Dubica Vojskova Zlojutro (Gojko) Nevenka, rođena 1932. Srpkinja, umrla 1944. U logoru, Sisak (1196070146)
Bosanska Dubica Vojskova Zlojutro (Gojko) Rajko, rođen 1940. Srbin, umro 1943. u logoru Sisak (1196070145)
Bosanska Gradiška Vrbaška Zlojutro (Jovo) Dušan, rođen 1939. Srbin, nestao 1942. u logoru, Sisak (1227081181)
Bosanska Gradiška Vrbaška Zlojutro (Jovo) Đoko, rođen 1940. Srbin, nestao 1942. u logoru, Sisak (1227081182)
Bosanska Dubica Gornjoselci Zlojutro (Marko) Marija, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1149010005)
Bosanska Dubica Gornjoselci Zlojutro (Marko) Milan, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1149010004)
Bosanska Dubica Gornjoselci Zlojutro (Marko) Ratko, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1149010006)
Bosanska Gradiška Vrbaška Zlojutro (Marko) Sretoja, rođen 1940. Srbin, nestao 1942. u logoru, Sisak (1228081386)
Bosanska Dubica Gornjoselci Zlojutro (Rade) Milka, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2485024013)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Zmijanjac (B.) Zorka, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (9999s99857)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Zmijanjac (Božo) Jefto, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s01192)
Bosanska Gradiška Miloševo Brdo Zmijanjac (Jovo) Rajko, rođen 1931. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1222074173)
Bosanska Gradiška Gašnica Zmijanjac (Stanko) Nikola, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00952)
Bosanska Dubica Gornjoselci Zorić (Đorđije) Milorad, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1163029132)
Bosanska Dubica Gornjoselci Zorić (Đorđije) Vitomir, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1163029131)
Bosanska Gradiška Turjak Zrnić (Blagoja) Milan, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s02167)
Bosanska Gradiška Grbavci Zrnić (Dušan) Bosiljko, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1216057280)
Bosanska Gradiška Turjak Zrnić (Dušan) Jovo, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s02164)
Bosanska Gradiška Turjak Zrnić (Dušan) Milica, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s02163)
Bosanska Gradiška Grbavci Zrnić (Dušan) Petar, rođen 1931. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1216057278)
Bosanska Gradiška Grbavci Zrnić (Dušan) Petra, rođena 1933. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1216057279)
Bosanska Gradiška Gornji Podgradci Zrnić (Milan) Marija, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s00211)
Bosanska Gradiška Turjak Zrnić (Nikola) Dara, rođena 1932. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s02160)
Bosanska Gradiška Turjak Zrnić (Novak) Milan, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s02157)
Bosanska Gradiška Grbavci Zrnić (Rade) Dragoja, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1215057170)
Bosanska Gradiška Turjak Zrnić (Stojan) Miloš, rođen 1933. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s02162)
Bosanska Gradiška Turjak Zrnić (Vaso) Dara, rođena 1932. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s02166)
Donji Miholjac Donji Miholjac Zuber (Nikola) Milica, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1941. u logoru,Sisak (2298008001)
Pakrac Donji Čaglić Zuber (Nn) Milica, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (2159045037)
Pakrac Kukunjevac Zvečevac (Mihajlo) Mihajlo, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2154020033)
Bosanska Gradiška Bistrica Zvijerac (Rade) Živko, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00523)
Bosanska Gradiška Bistrica Zvijerac (S.) Nada, rođena 1928. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (9999s99867)
Ljutomer Cven Žalik (Marije) Jožef, rođen 1941. Slovenac, umro 1944. Pri deportaciji, Sisak (1903036002)
Grubišno Polje Zrinska Žarković (Dušan) Jelena, rođena 1940. Srpkinja, nestala 1942. nepoznato, Sisak (0891135008)
Grubišno Polje Zrinska Žarković (Dušan) Stevan, rođen 1937. Srbin, nestao 1942. nepoznato, Sisak (0891135007)
Pakrac Kukunjevac Živković (Vaso) Ljubo, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (2155022028)
Bosanska Dubica Brekinja Žujić (Božo) Đuka, rođena 1928. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7004s00259)

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *