Робна размена САД и Русије у Т1 2022.

Американци су објавили податке о робној размени за април (линк) по којима је извоз у Русију износио 89,1 милиона долара а увоз из ње био је 2.082,7 милиона те су имале дефицит од 1.993,6 милиона долара и покривеност увоза извозом од минималних 4,3%.

Извоз у Русију је смањен са 497,5 милиона у фебруару 2022. на 101,1 у марту и још ниже у априлу, док је увоз из Русије износио 2,746 милиона долара у марту и смањен ј на 2.082,7 милиона долара у априлу.

У периоду јануар-април 2022. извоз САД у Русију је готово преполовљен (-48,4%), смањен је са 2.101 на 1.084,4 милиона долара, док је увоз из ње повећан за 7,9%, са 86.77,5 на 9.366,2 милиона долара.

Ипак, у априлу је међугодишње смањење извоза било за 86,1% а увоза само 15,3% па је дефицит са Русијом повећан за 9,7%.

Ово су укупна кретања а нас овде интересују детаљи, јер се Ђаво увек крије у детаљима, па ћемо се осврнути на кретања у прва три месеца, а према подацима које су САД доставиле СТО-у.

У Т1 2022. извоз САД у Русију износио је 995 милиона долара и смањен је за 31,9% у односу на Т1 2021. У приложеној табели је 20 производа са највећом вредношћу извоза који су заједно учествовали са 50,3% у Т1 2022.

Ради се већином о индустријским производима а међу њима су вакцине, са највећом вредношћу у укупном извозу, затим медицински инструменти на 9. месту по вредности и лекови за малопродају на 16. месту. Извоз прва два производа је повећан а трећег је смањен.

У марту је смањен извоз путничких аутомобила, делова за тракторе и трактора док је повећан увоз камиона и других возила за превоз робе и ово су од 3. до 6. места по вредности производи у америчком извозу.

Пошто су вредности извоза релативно мале и штета која настаје њиховим изостанком је релативно мала.

СТО и УНКТАД

САД су повећале увоз у Т1 2022. из Русије за 16,7% и 46,1% од укупне вредности увоза односи се на деривате нафте. Само увоз ових производа (3,5 милијарди долара) био је за 3,5 пута већи од целокупног извоза САД у Русију. Из приложених података се не примећује смањивање вредности увоза нафтних деривата у марту 2022.

Други по вредности производ је платина и његов увоз у САД је смањен за 44,3% у Т1 2022.

Увоз сирове нафте није постојао у јануару 2022, у фебруару је вредео 64,8 милиона долара да би у марту био повећан на 370,5 милиона долара па је у Т1 2022. увоз међугодишње био смањен за 18,3%.

Једини производи код којих је обустављен увоз из Русије били су Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика, којих није било у фебруару и марту.

Са друге стране, највећи релативан пораст увоза имале су феролегуре, код којих је вредност повећана 4,9 пута, затим плута (3,4 пута), минерална или хемијска калијева ђубрива (2,8 пута), сирово гвожђе и шпиглајзен, у блоковима или другим примарним облицима (2,3 пута) и низ производа са стопама раста до 100% који изискују време за превођење а не мењају суштину, а то је да се из ових података, још увек, не може видети пад робне размене САД са Русијом, посебно када је увоз у питању.

Исто

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *