Премија за тржишни ризик (Equity Risk Premiums – ERP)

Премија за тржишни ризик (Equity Risk Premiums – ERP) је најважнији инпут у различитим моделима процене ризика и приноса. Премија за тржишни ризик је мера екстра приноса који инвеститори очекују у случају када свој новац преусмеравају из безризичних инвестиција у инвестиције са просечним ризиком, или једноставно математички речено ова премија представља разлику између тржишног приноса и безризичне стопе. У свим моделима процене ризика и приноса премија за тржишни ризик је тзв. тржишно засновани број (market-wide number) у смислу да то није ризик који је специфичан за неку одређену активу (предузеће) већ је трошак који делује на све ризичне инвестиције. Коришћење велике премије за тржишни ризик ће повећати очекивани принос за све ризичне инвестиције и то повећање аутоматски смањује њихову вредност. Избор премије за тржишни ризик може имати много већи утицај на вредност од инпута у моделима вредновања који су специфични за предузеће (новчани токови, раст, бета).

Премија за тржишни ризик се најчешће обрачунава помоћу историјског прилаза и тзв. обрачунског модела процене премије за тржишни ритик (Implied Equity Premiums). Ми смо се због актуелних дешавања на тржиштима капитала определили за овај последњи пре свега због његовог динамичког карактера.

Овај модел је најлкаше илустровати помоћу модела дисконтовања дивиденди:

Вредност еквитиа (индекса) = ( Очекивана дивиденда + откупљене сопствене акције) / (захтевана стопа приноса – очекивана стопа раста)

Када ову једначину решимо по непознатој захтеваној стопи приноса , помоћу следеће формуле долазимо до премије за тржишни ризик:

Премија за тржишни ризик = Захтевана стопа приноса – Безризична стопа

У следећој табели су приказане историјске вредности премије за тржишни ризик обрачунате на основу параметара S&P 500  за период од 1960. године до 2010. године

Извор: www.damodaran.com

У следећој табели је приказано месечно кретање премија за тржишни ризик у САД у период од септембра 2008 до септембра 2011. године

Извор: www.damodaran.com

3 komentara

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *