Процена вредности капитала методом дисконтовања новчаних токова након сервисирања обавеза FCFE: Модел двофазног раста: Металац, а,д, Горњи Милановац MTLC

Профил предузећа:

Предузеће је основано 1959. године и његово седиште је у Горњем Милановцу 110 километара јужно до Београда. Основна делатност предузећа је производња и продаја посуђа, судопера, бојлера, амбалаже и соларних пећи. Предузеће је организовано као холдинг у чијем саставу се у 2010. години налази тринаест зависних предузећа Почетком 2010 у Милвокију је отворено предузеће Metalac Group USA. Металац своје производе поред Србије пласира и у: Словенију, Хрватску, Италију, Шпанију, Немачку, САД, итд. Тренутно је запослено 1550 радника.

Металац, а,д, Горњи Милановац MTLC
Израчунавање стопе раста помоћу фундамената
Нето добитак 464,752
Капитални издаци 65,872
Амортизација 197,068
Промене у обртном капиталу 110,702
Нето приливи (одливи) из активности финансирања -266,490
FCFE 218,756
Књиговодствена вредност капитала 3,481,388
Стопа реинвестирања 0.53
Стопа раста 0.07

Извор: Финансијски извештаји на дан 31.12.2010. у 000 РСД

Утврђивање трошка капитала Иницијална фаза Терминална фаза
Безризична стопа 7.50% 4.50%
Премија за тржишни ризик 4.50% 4.50%
Beta 1.146 1.100
Премија за ризик државе 3.70% 1.80%
Премија за величину предузећа 1.20% 1.20%
Трошак сопственог капитала 17.56% 12.45%

 

Напомене: као безризичну стопу у иницијалној фази смо користили камату на евро обвезнце Републике Србије у другом сценарију ћемо користи као безризичну стопу 5.5% колико износи камата на Немачке државне обвезнице са роком доспећа од 20 година и стопу раста од 5.36% обрачунате на основу нормализованог рациа исплате дивиденди и нормализоване ROE за последњих пет година.. У терминалној фази ћемо користити као безризичну стопу 4.5% као уобичајену безризичну стопу на дугорочне обвезнице. Бета је за иницијалну фазу преузета са www.bloomberg.com. Као ризик државе смо узели у иницијалној фази нешто нижу стопу од тренутног ризика наше земље из два разлога: први, због пословања предузећа предмета процене и у земљама са мањим ризиком и дриги, због очекивања смањења ризика у наредних пет година у просеку. Премија за величину предузећа је одређена на основу уобичајених премија за величину предузећа предмета наше процене на Ibbostone Association

Курс евра 100 РСД

Иницијална фаза у еврима

Инпути / Године Текућа 2011 2012 2013 2014 2015
Стопа раста 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07
FCFE 2,187,560 2342134 2507630 2684820 2874530 3077645
Трошак сопственог капитала 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
Дисконтни фактор 1.18 1.381965 1.624596 1.909827 2.245135
Садашња вредност 1992339 1814539 1652607 1505126 1370806
Сума садашњих вредности 8335417

Обрачун терминалне вредности Терминална година
Стопа раста 6.60%
FCFE2016 3280769.52
Трошак сопственог капитала 12.45%
Терминална цена 56081530.25
Терминална вредност 24979134.28
Стопа реинвестирања у стабилном периоду 0.55
ROE у стабилном периоду 12.00%
Укупна вредност 33314551.61
Готовина и готовински еквиваленти 3346450
Укупна вредност укључујући и готовину 36,661,002

Металац, а,д, Горњи Милановац MTLC
Текућа цена акција 18,00
Број акција 1,020,000
Процењена вредност двофазни раст FCFE 35.94

У другом сценариу са безризичном стопом од 5.50% и стопом раста у иницијалном периоду од 5.36% и осталим непромењеним претпоставкама цена акција је 36.00 евра.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *