ENHL: Vrednovanje – DNT

Vrednost preduzeća je sadašnja vrednost očekivanih budućih koristi koje će biti generisane poslovanjem preduzeća. Koristi mogu biti izražene u formi dividendi, zarada i slobodnih novčanih tokova. U ovoj analizi smo se opredelili za varijantu diskontovanja normalizovanih slobodnih novčanih tokova koji se odnose na vlasnički kapital. U postupku normalizovanja smo koristili podatke za neto dobitak, poslovni dobitak, kapitalne izdatke i ROE koji predstavljaju prosečne veličine za poslednjih pet godina. U proceni normalizovanih promena na obrtnom kapitalu i novčanim tokovima vezanim za finansijske aktivnosti smo koristili podatke iz poslednje dve godine.

Napomena: Bezrizična stopa u terminalnoj fazi je geometrijska sredina prinosa na dugoročne državne obveznice u periodu 1926 – 2011. Premija za tržišni rizik je obračunata kao razlika između geometrijske sredine prinosa na hartije velikih kompanija i geometrijske sredine prinosa na dugoročne državne obveznice za period od 1926 –2011. Investitori prilikom obračuna premije za tržišni rizik obično koriste prinos na hartije velikih preduzeća što smo i mi uradili, da smo koristili geometrijsku sredinu prinosa na hartije malih preduzeća u istom period imali bismo premiju za tržišni rizik od 6,6%.

Izvor: Ibbotson® SBBI®, 2011 Classic Yearbook: Market Results for Stocks, Bonds, Bills, and Inflation, 1926–2010 (Chicago: Morningstar, 2011).

Beta je prosečna beta za preduzeća iz privredne grane građevinarstvo sa tržišta u nastajanju. U inicijalnoj fazi je korišćena postojeća premija za rizik zemlje pre izbijanja dužničke krize u Evrozoni od 4.20% dok je pretpostavka da će u terminalnoj fazi doći do smanjenja rizika zemlje na stopu rizika koju je imala  Hrvatska pre izbijanja dužničke krize.

Premije za veličinu preduzeća su određene prosuđivanjem.

Napomena: EUR/RSD 110,9528  26/4/2013

Izvor: NBS

Normalizovani neto dobitak je obračunat kao proizvod tekuće knjigovodstvene vrednosti i normalizovane ROE koja predstavlja prosečnu ROE za period 2008 – 2012.  Pošto se procena radi u evrima potrebno je imati u vidu razliku u stopi inflacije u zoni evra i u Republici Srbiji.

Do normalizovanih kapitalnih izdataka u iznosu od 116,317 € se došlo tako što je poslovni dobitak iz 2012. godine pomnožen sa učešćem prosečnih neto kapitalnih izdataka u prosečnom poslovnom dobitku za period od 2008 do 2012. godine. Prosečni udeo kapitalnih izdataka je nizak jer u posmatranom periodu samo u 2008 i 2012. godini preduzeće predmet analize ima pozitivne neto kapitalne izdatke. Ovakva kretanja otvaraju potrebu za razvijanjem procene u nekom alternativnom scenariju u kojem bi ovaj input u obračunu slobodnih novčanih tokova koji se odnose na vlasnički kapital bio predstavljen nekim drugim iznosom.

Neto kapitalni izdaci su računati prema sledećoj formuli:

izdaci za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava –amortizacija

Do normalizovanih promena obrtnog kapitala smo došli  tako što smo podelili nenovčani obrtni kapital u 2012. godini sa prihodima iz iste godine i potom taj
iznos pomnožili sa razlikom prihoda iz 2012 i 2011. godine

Do normalizovanog duga se dolazi kada se suma normalizovanih kapitalnih izdataka i normalizovane promene obrtnog kapitala pomnoži sa odnosom duga i ukupnog kapitala koji iznosi 28,80%.

Ekviti stopa reinvestiranja = (1- Normalizovani FCFE / Neto dobitak2012)

Očekivana stopa rasta = Ekviti stopa reinvestiranja x ROE

Stopa rasta u terminalnoj (stabilnoj) fazi je jednaka bezrizičnoj stopi koja se koristi za određivanje cene kapitala u ovoj fazi. Iznos ROE u ovoj fazi je 10% ,  prosečna ROE za poslednjih pet godina je 7,96% . Preduzeće predmet analize je samo u 2009. godini imalo ROE veću od 10%, tada je ovaj pokazatelj iznosio 11,57%.

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *