IMLK: Produbljena analiza finansijskih izveštaja – I Deo

Akrual racia

Kvalitet finansijskog izveštavanja se odnosi na tačnost sa kojom finansijski izveštaji preduzeća reflektuju njegove poslovne performanse i njihovu korisnost za predviđanje budućih novčanih tokova. Jednostavne mere koje obuhvataju agregatnu diskreciju u iskazanom neto dobitku su veoma efektivan način da se meri kvalitet finnasijskog izveštavanja, i implicite kvalitet dobitka. Preduzeća koja imaju više (manje) diskrecije su kvalifikovana da imaju slabiji (snažniji) kvalitet finansijskog izveštavanja. Ovo odvajanje je posebno korisno u identifikovanju preduzeća koja imaju slabiju (snažniju) sposobnost generisanja budućih novčanih tokova.

Diskrecija je nužan deo finansijskog izveštavanja. Čine se brojne procene što otvara prostor za nenamerne greške, kao i za strategijske manipulacije u finansijskim izveštajima. Algebarski zarade se sastoje od novčane komponente i akrualne  (obračunske) komponente. Kada se dobitak većinom odnosi na akrualnu komponentu buduća računovodstvena stopa prinosa i budući novčani tokovi će biti niži, što implicira i niže cene akcija pod pretpostavkom da se investitori ne fokusiraju naivno na iskazana dobitna ostvarenja bez detaljnijeg razdvajanja dobitka na njegovu obračunsku i novčanu komponentu.
Postoji nekoliko načina pomoću kojih se može izvršiti ovo dekomponovanje dobitka. U našoj analizi mi ćemo se koristiti akrual raciom zasnovanim na bilansu stanja i akrual raciom zasnovanim na novčanim tokovima.


Korelacija između ove dve mere je veća od 80%.  Razlike u ovim pokazateljima mogu biti posledica nenovčanih sticanja, valutnih razlika i nekonzistentne klasifikacije između bilansa stanja i izveštaja o novčanim tokovima. Niži akrual racio implicira veći kvalitet dobitka. Vrednost ovih pokazatelja u rasponu od 10% do 12% nije toliko zabrinjavajuća, ako imamo u vidu da Coca-Cola ima akrual racio od 9%. Međutim vrednosti od 51,91% i 30,25% koliko akrual racia iznose u 2012 za preduzeće predmet naše analize iziskuju znatna dodatna istraživanja što ćemo mi i učiniti.

U poslednjem finansijskom izveštaju AD Imlek je iskazao gudvil u iznosu od 2,6 mlrd RSD. U 2012 Imlek je imao veliko preuzimanje Bambi Banat a.d, Beograd – BMBI. Iskazani gudvil po ovom preuzimanju je 2,3 mlrd RSD. Jedan ad najznačajniji
dugoročni akruala je amortizacija. Pošto se gudvil ne amortizije već testira godišnje za obezvređenje na ovu poziciju treba obratiti posebnu pažnju. Rast preduzeće u jednom periodu može da dovede do prirodnog povećanja akruala što i nije nužno loše. Ipak svako veće povećanje akruala zahteva oprez i dodatna ispitivanja.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *