PEG RACIO PO ZEMLJAMA

Odnos između tržišne cene akcija i dobitka po akciji prema rastu dobitka po akciji ( Price/ Earnings to Growth – PEG ratio) je široko prihvaćen indikator potencijalne vrednosti hartija preduzeća. Slično kao i P/E racio on se može koristiti u oceni potcenjenosti / precenjenosti kako hartija pojedinih preduzeća tako i tržišta kao celine. U investicionoj zajednici se smatra da je bolje što su vrednosti ovih racio brojeva manje i da to ukazuje na potcenjena preduzeća/tržišta. Međutim, ovo pravilo je potrebno ozbiljno interpretirati.

Kada nizak P/E racio nije dobra investicija? Preduzeća sa niskim P/E raciom mogu imati nestabilne zarade, malu verovatnoću ostvarivanja dobitka, loše perspektive za rast ili pak posluju u granama koje tradicionalno donose niske prinose. U praksi se takođe mogu prepoznati situacije u kojima visok P/E racio ne znači da su akcije skupe. Poslovanje preduzeća u visoko rastućim sektorima sa odličnim perspektivama za rast, visok stepen poverenja investitora u prognoze menadžmenta, predvidivost budućih dobitaka, visoke barijere za ulazak drugih preduzeća, kreiranje dodate vrednosti su neki od elemenata koji ukazuju da vredi platiti visoku cenu za akcije koje će doneti veće prinose u budućnosti.

Poređenje P/E racia i njegove modifikacije PEG racia koja u njega direktno uklju;uje rast i tako povećava informacioni sadržaj se često koristi sa namerom da pronađu potcenjena ili precenjena tržišta. Tržišta sa nižim P/E raciom se posmatraju kao potcenjena a tržišta sa veći P/E raciom kao precenjena. Naravno, i ovde smo oprezni, potrebno je proveriti fundamente zemlje da bi doneli pravilan zaključak. U nastavku su navedeni neki faktori koje je potrebno uzeti u obzir prilikom ocene potcenjenosti/precenjenosti tržišta ako su sve ostale stvari jednake:

  • Zemlje sa većim realnim kamatnim stopama trebalo bi da imaju niži PE racio i obrnuto;
  • Zemlje sa većimi očekivanim rastom GDP trebalo bi da imaju veći P/E racio, i obrnuto:
  • Zemlje sa većom premijom za rizik trebalo bi da imaju niži P/E racio i obrnuto;
  • Zemlje sa većom stopom inflacije trebalo bi da imaju niži P/E racio i obrnuto:
  • Zemlje čije su kompanije efikasnije mereno sa ROI trebalo bi da imaju veći P/E racio, i obrnuto i
  • Zemlje koje imaju slabije korporativno upravljanje trebalo bi da imaju niži P/E racio, i obrnuto.

 

U sledećoj tabeli su predstavljene vrednosti PEG racia za zemlje redosledom od onih sa najnižim PEG raciom do onih sa najvećim.

Tabela 1: PEG racio po zemljama

Zemlja Indeks Tekući P/E Procenjeni rast GDP za 2011 P/E racio u odnosu na rast GDP
Kina Shanghai Comp 18.46 9.50 1.94
Indija Sensex 16.55 8.50 1.95
Singapur Straits Times 10.85 5.15 2.11
Rusija Rusian Trading 9.66 4.20 2.30
Brazil Bovespa 12.08 4.45 2.71
Hong Kong Hang Seng 13.61 5.00 2.72
Malezija Kaula Lumpur 16.66 5.40 3.08
Tajvan TWSE 15.15 4.70 3.22
Južna Koreja Kospi 14.34 4.30 3.33
Švedska OMX 30 13.72 4.05 3.39
Južna Afrika FTSE/JSE Top 40 15.27 3.50 4.36
Meksiko Mexican Bolsa 17.55 4.00 4.39
US S&P 500 15.59 3.20 4.87
Nemačka DAX 14.40 2.60 5.54
Australija S&P / ASX 200 17.00 2.78 6.11
Francuska CAC 40 12.16 1.70 7.15
Švajcarska Swiss Market 15.35 1.95 7.87
Kanada S&P / TSX 21.07 2.65 7.95
UK FTSE 100 13.76 1.70 8.09
Japan Nikkei 225 19.26 1.54 12.50
Italija FTSE MIB 14.35 1.10 13.05
Španija IBEX 35 9.29 0.60 15.48

Izvor: total investor Mart 2011

Prve dve rangirane zemlje Kina i Indija imaju tekući P/E racio veći od proseka našeg uzorka ali je i njihov očekivani rast GDP znatno iznad proseka. Treća i četvrta zemlja po rangu imaju tekući PE racio manji od proseka ali imaju i veći rast. Primetimo da poslednja dva mesta zauzimaju Italija i Španija zemlje koje u ovo vreme imaju dosta ozbiljnih ekonomskih problema. Ovakav njihov rang svakao ako imamo u vidu da se podaci iz tabele odnose na Mart 2011 ide u prilog proponetim mišljenja da berze žure i da obično par meseci pre uspevaju da predvide buduća privredna kretanja.

U sledećoj tabeli je dat pregled PEG racia za neke zemlje Centralne i Istočne Evrope uključujući i našu zemlju:

Tabela 2: PEG racio za zemlje Centralne i Istočne Evrope

Zemlja Indeks Tekući P/E Procenjeni rast GDP za 2011 P/E racio u odnosu na rast GDP
Srbija Belex 15 7.53 2.5 3.01
Mađarska BUX 10.5 2.5 4.20
Austrija ATX 11.9 2.5 4.76
Rumunija BET 9.9 1.5 6.60
Češka PX 11.8 1.5 7.86
Hrvatska Crobex 10 9.3 1.0 9.30

 

Izvor: U obračunu su korišćeni podaci preuzeti sa Thomson Reuters izuzev za vrednost Belex 15 koji je preuzet sa www.belex.rs na dan 4.08. 2011. Alernativno po podatku sa Reuters on iznosi 8.2.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *