Home » 2 BiH » BiH osnovna kretanja

BiH osnovna kretanja

Na osnovu podataka objavljenih 25.10. na portalu Agencije za statistiku BiH može se zaključiti da se ekonomska kretanja pogoršavaju. Izvoz robe je dostigao rekordnu mesečnu vrednost u septembru, ali je počeo da se smanjuje obim industrijske proizvodnje tako da će i izvozni rezultati krenuti da jenjavaju.

Podaci o tržištu rada objavljeni su za avgust. Broj zaposlenih lica u pravnim licima izneo je 692.471 lice, i smanjen je za 3.240 lica u odnosu na juli ove godine, dok je povećan za 16.472 lica, u odnosu na avgust prošle godine (2,4%).

Broj nezaposlenih lica izneo je 531.058 i povećan je za 2.549 lica u odnosu na kraj jula.

Prosečna neto zarada iznela je u avgustu 420,3 evra i povećana je za 2,8% u odnosu na avgust prošle godine.

Fond isplaćenih zarada izneo je 291 milion evra i veći je za 5,3% u odnosu na avgust prošle godine.

Pad broja zaposlenih lica u avgustu bio je najvećim delom posledica smanjenja broja u obrazovanju (za 2.598), i u trgovini (za 613). U odnosu na avgust prošle godine u obrazovanju je povećan broj zaposlenih za 2.383 lica, a u trgovini za 1.633 lica.

Fond isplaćenih zarada, u periodu I-VIII, izneo je 2.313 miliona evra i povećan je za 3,3% u odnosu na isti period prošle godine. Najveći relativni rast fonda zarada imali su zaposleni u sektoru nekretnina i poslovnim uslugama (9,8%), rudarstvu (9,6%) i u javnoj upravi (6,7%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>