Budžet Srbije u 2015 godini

Према подацима Министарства финансија, у децембру су приливи у буџет износили 89,6 милијарди динара, издаци су износили 165,7 милијарди, те је дефицит износио 76,2 милијарди динара. Приходи су номинално смањени за 3,2%, у односу на децембар 2014г, а реално су мањи за 4,6%. Издаци су номинално повећани за 38,7%, а реално за 36,7%.

Укупни приливи у буџет износили су 947,8 милијарди динара, издаци су били 1.062,2 милијарди динара, па је дефицит износио 114,4 милијарди динара. У односу на 2014г, приливи су повећани за 7,6%, издаци су повећани за 0,5%, а дефицит је смањен за 35,1%.

Појашњење/образложење рекодно високих месечних издатака и дефицита дати су у фусноти: На позицији “субвенције“ укључено преузимање дуга ЈП Србијагас у износу од 23,4 млрд, као и пољопривредне субвенције у износу од 9,6 млрд, док је на позицији “социјална заштита из буџета“ укључен дуг према војним пензионерима у износу од 10 млрд. Укупан износ преузетог дуга по овом основу укључен на позицији “домаће финансирање“.

Примања буџета су у 2015г повећана за 66,8 милијарди динара, у чему је повећање непореских прихода износило 41,5 милијарди, а акциза 23,3 милијарде динара. Наплата ПДВ-а је повећана за 6,5 милијарди динара док је порез на добит предузећа смањен за 6,8 милијарди динара. Приходи од царина повећани су за 2,3 милијарди динара, а остали порески приходи за 942 милиона динара. Порез на доходак грађана наплаћен је у износу од 44.825 милиона динара, што је за 5 милиона више него у 2014г.

Издаци су 2015 години повећани су за 7,8 милијарди динара.

Смањења издатака била су на позицијама:

Трансфери ООСО 30 милијарди динара,

Расходи за запослене за 21,8 милијарди динара,

Буџетске позајмице 11,7мд,

Остали текући расходи за 6 милијарди динара,

Расходи за куповину роба и услуга за 5,4мд,

И трансфери осталим нивоима власти за 4,6 милијарди динара.

Укупно је смањена потрошња на поменутим позицијама за 97,6 милијарди динара.

Повећање издатака било је код:

Активиране гаранције 30,2 милијарде динара,

Социјална заштита из буџета 17,4,

Расходи по основу отплате камата 15,4,

Субвенције 14,3,

Капитални издаци 4,5 и

Дотације међународним организацијама 1,7 милијарди динара.

Консолидовани биланс сектора државе био је у дефициту од 148,6 милијарди динара. У дефициту су били буџет Републике у износу од 129,8 милијарди динара, ЈП „Путеви Србије“ и Коридори Србије“ 23,5 милијарди динара, АП Војводина 1,5 милијарди и фонд СОВО 1,4 милијарде динара. У суфициту су били ПИО фонд за 4,1 милијарди динара, општине и градови за 1,9, Национална служба за запошљавање 1,1 милијарди и 0,4 милијарди Републички фонд здравственог осигурања.

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *