Платни биланс Црне Горе у девет месеци 2020.

Према подацима ЦБЦГ (линк) дефицит текућег рачуна платног биланса износио је 857,1 милиона евра, у периоду јануар-септембар и већ је премашио рекордну годишњу вредност из 2018, када је износио 792,8 милиона евра. Узевши у обзир сезонски очекивану највишу вредност дефицита у Т4 2020. можемо проценити да ће он износити укупно око 1,2 милијарди евра у овој години.

Дефицит је за 9 месеци повећан за 111,8% са 404,7 на 877,1 милиона евра и погоршање салда (-452,5 милиона евра) у целини је последица промене салда у Т3 2020. за 454,5 милиона евра, из суфицита од 240 милиона евра у Т3 2019. у дефицит од 214,5 милиона евра у истом тромесечју 2020.

Пад прихода од туризма од 894,2 милиона евра пратили су и мањи расходи на туризам за 16,9 милиона евра и смањен увоз робе за 375,1 милиона евра па промена ове три позиције (502,2 милиона евра) у целини објашњава погоршање салда текућег рачуна.

Погоршање текућег рачуна нису пратили већи приливи на финансијском рачуну па је дошло до смањења девизних резерви за 301,2 милиона евра, док је у истом периоду 2019. смањење износило 154,2 милиона евра.

Укупан прилив страних директних инвестиција износио је 506,8 милиона евра и смањен је за 84,9 милиона евра. Одлив инвестиција из Црне Горе смањен је за 203,4 милиона евра (са 364,8 на 161,4) па је нето прилив по овом основу повећан за 118,5 милиона евра (са 226,9 на 345,4).

Табела: ранг земаља према вредности прилива директних инвестиција у Црну Гору, јануар-септембар 2020. хиљаде евра

Zemlja**Ukupno/Total
 1(2+3+4+5+6+7)
Ostale zemlje              98.395,18
Kina              70.411,59
Ruska Federacija              46.657,18
Švajcarska              44.131,74
Italija              43.425,93
SAD              22.709,30
Ujedinjeni Arapski Emirati              22.544,98
Njemačka              20.344,49
Holandija              17.367,85
Srbija              15.848,88
Turska              10.978,40

Интересантан је раст прилива по основу социјалних примања, са 28,5 на 29,5 милиона евра, што је вероватно у вези са исплатама пензија у Србији, које су у 2020. повећане.

ЦБЦГ

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *