Home » Demografija » Demografska kretanja u prvoj polovini (PP) 2019.

Demografska kretanja u prvoj polovini (PP) 2019.

Према подацима из Месечног статистичког билтена РЗС-а у ПП2019 дошло је до повећања броја рођених и умрлих, смањен је број закључених бракова и значајно повећан број разведених бракова.

Број рођених је у ПП2019 повећан за 1,8%, при томе је повећање у Србији-север било 2,5% а у Србији југ 1,1%.

Број умрлих повећан је за 2,5%, у томе на северу за 1,1%, а на југу за 3,9%.

Негативан природни прираштај био је у просеку за 3.774 становника мање месечно (не рачунајући токове миграција), и повећан је за 3,1% укупно. При томе он је смањен за 1,7% у Србији север (са 1.579 на 1.553 лица мање месечно), а повећан је за 6,8% у Србији југ (са 2.080 на 2.221 лица мање месечно).

Број закључених бракова у ПП2019 смањен је за 1,9% при чему у Србији-север смањење је износило 2,2% а на југу 1,5%.

Број развода повећан је за 21,7%, при чему на северу за 13,9% а на југу за 33%. Разводи су почели да губе сезоналност и да постају општа појава. Наиме, као код Енглеза, разводи су се најчешће догађали у децембру, а сада се све равномерније распоређују током целе године. У 2016. је 21,7% свих развода учињен у децембру, а у 2018. тај удео пао је само на 11,4%.

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>