Mlaka, Jasenovac

Mlaka je, zajedno sa Jablancem, 1931g imala 1.106s, 1948g 231s, 1991g (uvećano za Jablanac Jasenovački) 358s, u tome 304 Srba, 10 Hrvata, 10 Jugoslovena…, a 2011g 58s.

 

Muzej žrtava genocida u Beogradu:

Mlaka

 1. Babić (Nikola) Savo, rođen 1892. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Mathausen (2564022141)
 2. Balać (Đurađ) Miluna, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022257)
 3. Balać (Đurađ) Stojan, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2564022256)
 4. Balać (Gliša) Obrad, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (0394072002)
 5. Balać (Jovan) Draginja, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u logoru, Mathausen (2564022259)
 6. Balać (Jovan) Nikola, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2564022260)
 7. Balać (Jovo) Jela, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2564022253)
 8. Balać (Kosta) Dušanka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2562010029)
 9. Balać (Kosta) Mile, rođen 1877. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2564022252)
 10. Balać (Kosta) Stevo, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Stara gradiška (2562010030)
 11. Balać (Kosta) Veljko, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2562010028)
 12. Balać (Mile) Đurađ, rođen 1905. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (2564022254)
 13. Balać (Nikola) Anka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022089)
 14. Balać (Nikola) Dušanka, rođena 1931. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Jastrebarsko (2564022088)
 15. Balać (Nikola) Marija, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u logoru, Buhenvald (2564022087)
 16. Balać (Nikola) Veljko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2564022090)
 17. Balać (Nn) Andrija, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00009)
 18. Balać (Nn) Anka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00126)
 19. Balać (Nn) Danko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00127)
 20. Balać (Nn) Dušan, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00128)
 21. Balać (Nn) Dušan, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00129)
 22. Balać (Nn) Dušan, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7037s01036)
 23. Balać (Nn) Glišo, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5100s00578)
 24. Balać (Nn) Marica, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s01037)
 25. Balać (Nn) Milka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7037s01038)
 26. Balać (Nn) Milun, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00130)
 27. Balać (Nn) Stevan, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5100s00580)
 28. Balać (Nn) Veljko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00132)
 29. Balać (Ostoja) Jela, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022144)
 30. Balać (Ostoja) Jelka, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022255)
 31. Balać (Ostoja) Jovan, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2564022258)
 32. Balać (Savo) Dušan, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2564022142)
 33. Balać (Savo) Dušanka, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022143)
 34. Balać (Savo) Milan, rođen 1920. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (2564022145)
 35. Balać (Savo) Milka, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022146)
 36. Balać (Stevan) Sofija, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0394072003)
 37. Barudžija (Aran) Panta, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0039004007)
 38. Barudžija (Nikola) Radivoj, rođen 1908. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Zemun Sajmište (2564022066)
 39. Barudžija (Nn) Ljuba, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s01042)
 40. Barudžija (Petar) Marija, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022068)
 41. Barudžija (Petar) Nikola, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022067)
 42. Barudžija (Petar) Stevo, rođen 1914. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Norveška (1205022079)
 43. Barudžija (Rade) Mihajlo, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00846)
 44. Barudžija (Radivoj) Borislav, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022070)
 45. Barudžija (Radivoj) Jovan, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022073)
 46. Barudžija (Radivoj) Milja, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022072)
 47. Barudžija (Radivoj) Milutin, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022069)
 48. Barudžija (Radivoj) Obrad, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022074)
 49. Barudžija (Radivoj) Vukosava, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022071)
 50. Barudžija (Stevo) Anka, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00845)
 51. Barudžija (Stevo) Milka, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1205022080)
 52. Bataić (Stojan) Petra, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022136)
 53. Batak (Andrija) Milan, rođen 1914. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (2564022057)
 54. Batak (Jovo) Ljubica, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022058)
 55. Batak (Milan) Andrija, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2564022061)
 56. Batak (Milan) Danica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022062)
 57. Batak (Milan) Kata, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022060)
 58. Batak (Milan) Saja, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00840)
 59. Batak (Milan) Stevo, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2564022059)
 60. Batak (Milutin) Ostoja, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2564022209)
 61. Batak (Milutin) Petar, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7037s00839)
 62. Batak (Milutin) Stoja, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022208)
 63. Batak (Nikola) Jefto, rođen 9999. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Mlaka (2564022056)
 64. Batak (Nn) Andrija, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00147)
 65. Batak (Nn) Dragica, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00148)
 66. Batak (Nn) Dragoljub, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7037s01039)
 67. Batak (Nn) Kata, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00149)
 68. Batak (Nn) Ljilja, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00150)
 69. Batak (Nn) Mileva, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s01040)
 70. Batak (Nn) Ostoja, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00151)
 71. Batak (Nn) Stevo, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00152)
 72. Batak (Nn) Stoja, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00153)
 73. Batak (Petar) Ana, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022207)
 74. Batak (Petar) Milutin, rođen 1907. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (2564022206)
 75. Batak (Stevo) Anka, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00838)
 76. Batak (Stojan) Danica, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2560005020)
 77. Batak (Stojan) Ljiljana, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2560005021)
 78. Batak (Stojan) Nikola, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2560005022)
 79. Batak (Stojan) Stojan, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2560005023)
 80. Bogojević (Nikola) Dragoljub, rođen 1909. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Nemački logor (0920090031)
 81. Budimir (David) Stanko, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022230)
 82. Budimir (Janko) Jela, rođena 1893. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022231)
 83. Budimir (Janko) Milja, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022235)
 84. Budimir (Pavle) Dušan, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2564022236)
 85. Budimir (Pavle) Mile, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2564022237)
 86. Budimir (Slavko) Pavao, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu Kozara (2564022232)
 87. Budimir (Stanko) Mile, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kod travnika (2564022233)
 88. Budimir (Stanko) Pero, rođen 1910. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kod jajca (2564022234)
 89. Bulić (Đuro) Milka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022092)
 90. Bulić (Jovan) Desanka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00844)
 91. Bulić (Jovan) Julka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00843)
 92. Bulić (Jovan) Milka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00842)
 93. Bulić (Jovan) Nikola, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7037s00841)
 94. Bulić (Jovan) Stevo, rođen 1906. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2564022091)
 95. Bulić (Jovo) Ostoja, rođen 1896. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2564022100)
 96. Bulić (Marko) Jula, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022102)
 97. Bulić (Nn) Desanka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00196)
 98. Bulić (Nn) Jula, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00197)
 99. Bulić (Nn) Ljepša, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7037s01041)

100. Bulić (Ostoja) Jovan, rođen 1924. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2564022101)

101. Bulić (Stevo) Branko, rođen 1924. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2564022093)

102. Bulić (Stevo) Ljuba, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022094)

103. Bulić (Stevo) Mara, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022095)

104. Buradžija (Nn) Jovan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00140)

105. Buradžija (Nn) Milija, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00141)

106. Buradžija (Nn) Milutin, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00143)

107. Buradžija (Nn) Obrad, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00144)

108. Buradžija (Nn) Radislav, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00145)

109. Cerovac (Dane) Ilinka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0879058030)

110. Cerovac (Dane) Milan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0879058029)

111. Cerovac (Dane) Mira, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0879058031)

112. Cerovac (Nn) Jagoda, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s01043)

113. Cerovac (Nn) Jula, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s01044)

114. Cerovac (Stevan) Milja, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0879058027)

115. Cerovac (Stevan) Milka, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5006s00597)

116. Cerovac (Zarije) Dane, rođen 1894. Srbin, ubijen 1944. kod kuće, Mlaka (0879058028)

117. Čiča (Nn) Marko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00215)

118. Ćosić (Mile) Mika, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2564022201)

119. Ćosić (Nn) Đuro, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00210)

120. Ćosić (Nn) Jozo, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00211)

121. Ćosić (Nn) Marica, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00212)

122. Ćosić (Nn) Milan, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00214)

123. Ćosić (Nn) Mile, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00213)

124. Ćosić (Nn) Milka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7037s01045)

125. Ćosić (Petar) Mile, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7037s00847)

126. Ćosić (Petar) Milena, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022200)

127. Ćosić (Petar) Miluna, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00848)

128. Ćosić (Petar) Soja, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022196)

129. Ćosić (Petar) Stoja, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022199)

130. Ćosić (Petar) Stojan, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2564022198)

131. Ćosić (Petar) Vitomir, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2564022202)

132. Ćosić (Savo) Stojan, rođen 1878. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2564022195)

133. Ćosić (Stojan) Petar, rođen 1908. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (2564022197)

134. Ćumlija (Jovan) Ostoja, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2851029020)

135. Ćumlija (Trivun) Jela, rođena 1889. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2851029019)

136. Ćurulija (Mićo) Stoja, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Stara gradiška (5100s00674)

137. Ćurulija (Nn) Ostoja, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5100s00670)

138. Ćurulija (Nn) Petar, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5100s00671)

139. Ćurulija (Nn) Stevan, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5100s00673)

140. Ćurulija (Ostoja) Jela, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00668)

141. Ćurulija (Petar) Jelena, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00669)

142. Ćurulija (Stevo) Milka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00851)

143. Ćurulija (Stevo) Stoja, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00672)

144. Ćuruvija (Branko) Danica, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00856)

145. Ćuruvija (Branko) Milan, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00855)

146. Ćuruvija (Branko) Ranko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00857)

147. Ćuruvija (Ilija) Stoja, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00859)

148. Ćuruvija (Mićo) Gojko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00176)

149. Ćuruvija (Milan) Branko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00852)

150. Ćuruvija (Milan) Gojko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7037s00853)

151. Ćuruvija (Milan) Ljubica, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00854)

152. Ćuruvija (Nn) Branko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00221)

153. Ćuruvija (Nn) Branko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00220)

154. Ćuruvija (Nn) Jovanka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00223)

155. Ćuruvija (Nn) Ljubica, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00224)

156. Ćuruvija (Nn) Milka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00226)

157. Ćuruvija (Nn) Nevenka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s01046)

158. Ćuruvija (Nn) Simo, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7037s01047)

159. Ćuruvija (Ostoja) Jovanka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00849)

160. Ćuruvija (Ostoja) Ljubica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00850)

161. Ćuruvija (Stevan) Milka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0142010005)

162. Ćuruvija (Stevan) Soka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00858)

163. Čvorak (Pane) Milija, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022044)

164. Dragić (Janko) Jagoda, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2353196004)

165. Dragić (Janko) Nevenka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2353196005)

166. Dragić (Janko) Petar, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2353196006)

167. Dragić (Jefto) Stoja, rođena 1865. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2353196003)

168. Dragić (Nn) Ilinka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00236)

169. Dragić (Nn) Ljubica, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (7039s01163)

170. Dragić (Pero) Stoja, rođena 1854. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Mlaka (2332033025)

171. Frolov (Nn) Amos, rođen 1880. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2564022035)

172. Frolov (Nn) Šura, rođena 1885. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2564022036)

173. Gačić (Dušan) Marija, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022103)

174. Gačić (Jovo) Danica, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022105)

175. Gačić (Jovo) Dragan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2564022108)

176. Gačić (Jovo) Dušanka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022107)

177. Gačić (Jovo) Veljko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2564022106)

178. Gačić (Nn) Danica, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00326)

179. Gačić (Nn) Dragan, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00327)

180. Gačić (Nn) Veljko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00330)

181. Gačić (Pane) Mileva, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022104)

182. Gajanić (Dmitar) Anka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022191)

183. Gajanić (Dmitar) Branko, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00860)

184. Gajanić (Dmitar) Mihailo, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00863)

185. Gajanić (Dmitar) Nada, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00861)

186. Gajanić (Dmitar) Zorka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00862)

187. Gajanić (Janko) Jula, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00864)

188. Gajanić (Jovo) Milan, rođen 1918. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Mlaka (2565026114)

189. Gajanić (Mitar) Branko, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2564022190)

190. Gajanić (Mitar) Mile, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2564022192)

191. Gajanić (Mitar) Nada, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022193)

192. Gajanić (Mitar) Zora, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022194)

193. Gajanić (Nn) Ilija, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5100s00809)

194. Gajanić (Nn) Milan, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5100s00810)

195. Gajanić (Nn) Petra, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00811)

196. Gajanić (Nn) Soka, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00812)

197. Gajanić (Nn) Zorka, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00332)

198. Glamoč (Nn) Dragoja, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (0845005025)

199. Golić (Nn) Ana, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00340)

200. Gorjanić (Nn) Anka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00358)

201. Grbić (Nn) Ana, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7037s01048)

202. Grbić (Nn) Svetozar, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7037s01049)

203. Grbić (Stevo) Ana, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2561009031)

204. Grbić (Stevo) Milka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2561009032)

205. Grbić (Stevo) Miluna, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2561009030)

206. Grbić (Stevo) Savo, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2561009029)

207. Grlić (Nn) Milena, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00359)

208. Grlić (Nn) Savo, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00360)

209. Kobiljan (Nn) Branko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00414)

210. Kobiljan (Nn) Gojko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00415)

211. Kovačević (Panto) Mile, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (0039004008)

212. Kovljanin (Đuro) Ilija, rođen 1911. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (2564022242)

213. Kovljanin (Đuro) Ljeposava, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562010133)

214. Kovljanin (Ilija) Danica, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022240)

215. Kovljanin (Ilija) Stojan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2564022241)

216. Kovljanin (Joco) Mile, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2562010136)

217. Kovljanin (Joso) Stoja, rođena 1886. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022239)

218. Kovljanin (Jovan) Mihailo, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00865)

219. Kovljanin (Jovo) Jula, rođena 1876. Srpkinja, ubijena 1942. U logoru, Jaska (2562010129)

220. Kovljanin (Jovo) Ruža, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2303002015)

221. Kovljanin (Lazo) Đuro, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2564022238)

222. Kovljanin (Mile) Dušan, rođen 1924. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Mlaka (2562010134)

223. Kovljanin (Mile) Jovo, rođen 1885. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Mlaka (2562010130)

224. Kovljanin (Mile) Milutin, rođen 1909. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Mlaka (2562010132)

225. Kovljanin (Milutin) Branko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562010137)

226. Kovljanin (Milutin) Nebojša, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562010135)

227. Kovljanin (Milutin) Soka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2562010138)

228. Kovljanin (Milutin) Živko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2562010139)

229. Kovljanin (Momčilo) Petar, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00866)

230. Kovljanin (Nn) Jagoda, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s01051)

231. Kovljanin (Nn) Jovan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7037s01052)

232. Kovljanin (Nn) Jula, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2303002020)

233. Kovljanin (Nn) Marko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7037s01053)

234. Kovljanin (Nn) Mihajilo, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00177)

235. Kovljanin (Nn) Milka, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0942017007)

236. Kovljanin (Nn) Petar, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2303002019)

237. Kovljanin (Nn) Ruža, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00178)

238. Kovljanin (Nn) Soka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00449)

239. Kovljanin (Nn) Željko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7037s01054)

240. Kovljanin (Pero) Miluna, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2562010131)

241. Kovljanin (Petar) Savo, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2303002016)

242. Kovljanin (Savo) Ljubica, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2303002018)

243. Kovljanin (Savo) Milan, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2303002017)

244. Kovrljanin (Gavra) Saveta, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2327046002)

245. Kovrljanin (Milan) Saveta, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2327046003)

246. Krlić (Gavro) Milan, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2564022005)

247. Krlić (Gavro) Milena, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0931049010)

248. Krlić (Ilija) Milan, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00207)

249. Krlić (Joco) Mara, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2564022156)

250. Krlić (Jovo) Ljubica, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Gradina kod jasenovca (2564022121)

251. Krlić (Jovo) Marica, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022049)

252. Krlić (Marko) Anka, rođena 1923. Srpkinja, umrla 1945. u NOBu, Psunj (0931049009)

253. Krlić (Marko) Milka, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0931049007)

254. Krlić (Marko) Milka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022010)

255. Krlić (Marko) Petar, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Mlaka (0931049008)

256. Krlić (Mihajlo) Nikola, rođen 1910. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (2564022305)

257. Krlić (Milan) Danica, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00867)

258. Krlić (Milan) Gavro, rođen 1917. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (2564022007)

259. Krlić (Milan) Milka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022008)

260. Krlić (Milan) Milorad, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7037s00868)

261. Krlić (Milan) Mirjana, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00875)

262. Krlić (Milan) Nikola, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7037s00877)

263. Krlić (Milan) Savo, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2564022009)

264. Krlić (Milan) Stojan, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2564022303)

265. Krlić (Mile) Ostoja, rođen 1896. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (2564022122)

266. Krlić (Milovan) Svetozar, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00879)

267. Krlić (Mitar) Milan, rođen 1878. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2564022301)

268. Krlić (Mitar) Stevo, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2564022187)

269. Krlić (Nikola) Ana, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2564022302)

270. Krlić (Nikola) Jagoda, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022307)

271. Krlić (Nikola) Jeka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022304)

272. Krlić (Nikola) Marica, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00872)

273. Krlić (Nikola) Milan, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7037s00873)

274. Krlić (Nikola) Milena, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00869)

275. Krlić (Nn) Anka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7037s01055)

276. Krlić (Nn) Dragutin, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7037s01056)

277. Krlić (Nn) Dušanka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s01057)

278. Krlić (Nn) Ljuba, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00203)

279. Krlić (Nn) Milan, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00205)

280. Krlić (Nn) Mile, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00471)

281. Krlić (Nn) Stojan, rođen 1877. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00208)

282. Krlić (Obrad) Stoja, rođena 1884. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022123)

283. Krlić (Ostoja) Branko, rođen 1927. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Nemački logor (2564022119)

284. Krlić (Ostoja) Joco, rođen 1923. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Norveška (2564022120)

285. Krlić (Ostoja) Ljubica, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00204)

286. Krlić (Ostoja) Marko, rođen 1896. Srbin, zaklan 1942. u direktnom teroru, Mlaka (0931049006)

287. Krlić (P.) Milan, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00874)

288. Krlić (Pane) Mirjana, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00876)

289. Krlić (Pane) Stevo, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2564022045)

290. Krlić (Petar) Ivanka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0931049011)

291. Krlić (Petar) Mile, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2564022124)

292. Krlić (R.) Stojan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7037s00878)

293. Krlić (Savo) Jovo, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2564022034)

294. Krlić (Stevan) Ilija, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7037s00870)

295. Krlić (Stevan) Milica, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022047)

296. Krlić (Stevo) Aram, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7037s00871)

297. Krlić (Stevo) Dane, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2326032023)

298. Krlić (Stevo) Ilija, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2564022188)

299. Krlić (Stevo) Ljubica, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1944. u logoru, Nemački logor (2564022048)

300. Krlić (Stevo) Mile, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2564022046)

301. Krlić (Stojan) Ana, rođena 1884. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2564022189)

302. Krlić (Stojan) Dušanka, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022306)

303. Krlić (Stojan) Ranka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022309)

304. Krlin (Kolić) Milan, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5101s00206)

305. Krnjaić (Ilija) Jelisaveta, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (0925001004)

306. Krnjaić (Ljubomir) Đuka, rođen 1928. Srbin, poginuo 1943. u NORu,Voćin (7037s00880)

307. Krnjaić (Vladimir) Georgije, rođen 1929. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Macute (0925001003)

308. Kujava (Nn) Milka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s01058)

309. Kujava (Nn) Ostoja, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00224)

310. Kujava (Nn) Stevan, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00225)

311. Malbaša (Aram) Vukosava, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2320011022)

312. Malbaša (Aran) Jula, rođena 1926. Srpkinja, poginula 1945. U NOBu, Našice (2320011021)

313. Malbaša (Đurađ) Joco, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2564022277)

314. Malbaša (Đurađ) Milutin, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022278)

315. Malbaša (Đuro) Jovan, rođen 1931. Srbin, umro 1942. u dečijem prihvatilištu, Zagreb (7037s00888)

316. Malbaša (Đuro) Milutin, rođen 1933. Srbin, umro 1942. u dečijem prihvatilištu, Zagreb (7037s00889)

317. Malbaša (Dušan) Milan, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7037s00881)

318. Malbaša (Dušan) Vaja, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00882)

319. Malbaša (Josif) Ljubica, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00891)

320. Malbaša (Josif) Mladen, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00890)

321. Malbaša (Luko) Milica, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2561009051)

322. Malbaša (Milan) Mitar, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Norveška (0540053002)

323. Malbaša (Mile) Milica, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00291)

324. Malbaša (Mile) Ostoja, rođen 1888. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (2561009050)

325. Malbaša (Milun) Ostoja, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00534)

326. Malbaša (Mitar) Svetozar, rođen 1931. Srbin, umro 1942. u dečijem prihvatilištu, Zagreb (0540053003)

327. Malbaša (Nikola) Branko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00892)

328. Malbaša (Nn) Ana, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00474)

329. Malbaša (Nn) Anka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00475)

330. Malbaša (Nn) Božo, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00476)

331. Malbaša (Nn) Draginja, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00477)

332. Malbaša (Nn) Janko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7037s01059)

333. Malbaša (Nn) Joco, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00478)

334. Malbaša (Nn) Ljuba, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00479)

335. Malbaša (Nn) Mićo, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7037s01060)

336. Malbaša (Nn) Mile, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00290)

337. Malbaša (Nn) Milutin, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00480)

338. Malbaša (Nn) Vajo, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00481)

339. Malbaša (Ostoja) Ana, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00885)

340. Malbaša (Ostoja) Miluna, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00883)

341. Malbaša (Ostoja) Sofija, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00884)

342. Malbaša (Petar) Stana, rođena 1878. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022275)

343. Malbaša (Petar) Stoja, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022276)

344. Malbaša (Stevan) Katarina, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00886)

345. Malbaša (Stevan) Milka, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2320011020)

346. Malbaša (Stevo) Dragan, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00893)

347. Marinković (Petar) Anđelija, rođena 1878. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Mlaka (2564022050)

348. Mikić (Đuro) Draga, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562010118)

349. Milešević (Stevo) Veljko, rođen 1923. Srbin, umro od Nemaca 1943. u logoru, Zemun Sajmište (2562010119)

350. Mirković (Nikola) Nikola, rođen 1923. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Norveška (0394069001)

351. Oroz (Andrija) Petar, rođen 1923. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (2564022064)

352. Oroz (Jovo) Andrija, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2564022063)

353. Oroz (Jovo) Đuro, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2564022130)

354. Oroz (Jovo) Savo, rođen 1908. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (2564022269)

355. Oroz (Jovo) Stoja, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00472)

356. Oroz (Milan) Andrija, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7037s00895)

357. Oroz (Milan) Darinka, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0540052004)

358. Oroz (Milan) Gojko, rođen 1921. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (0540052007)

359. Oroz (Nikola) Jula, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00896)

360. Oroz (Nikola) Ljubica, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022131)

361. Oroz (Nikola) Mirko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00697)

362. Oroz (Nikola) Stoja, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022268)

363. Oroz (Nn) Anka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7037s01062)

364. Oroz (Nn) Đurađ, rođen 1879. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00470)

365. Oroz (Nn) Đuro, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s01061)

366. Oroz (Nn) Janko, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7037s01063)

367. Oroz (Nn) Jelena, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7037s01064)

368. Oroz (Nn) Milica, rođena 1876. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00471)

369. Oroz (Pane) Milan, rođen 1896. Srbin, umro od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (0540052005)

370. Oroz (Savo) Angelina, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022274)

371. Oroz (Savo) Anka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2568045031)

372. Oroz (Savo) Dimitrije, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7037s00894)

373. Oroz (Savo) Mara, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2568045027)

374. Oroz (Savo) Milka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022272)

375. Oroz (Savo) Mitar, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2564022271)

376. Oroz (Savo) Petra, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022273)

377. Oroz (Stevo) Ana, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2564022129)

378. Oroz (Stojan) Jovo, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2564022267)

379. Oroz (Stojan) Milija, rođena 1891. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2564022065)

380. Oroz (Tešo) Ljuba, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022270)

381. Oroz (Tešo) Ljubica, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2568045026)

382. Oroz-subotić (Jovan) Milica, rođena 1873. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0540052006)

383. Paković (Nn) Dušan, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00654)

384. Paković (Nn) Mara, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00492)

385. Paković (Nn) Mileva, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00493)

386. Paković (Nn) Milija, rođena 1872. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00494)

387. Palavrnja (Petar) Stoja, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2562010003)

388. Pauković (Marko) Mara, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022262)

389. Pauković (Mitar) Milija, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022263)

390. Pauković (Mitar) Savo, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2564022261)

391. Pauković (Savo) Dušan, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022266)

392. Pauković (Savo) Ilija, rođen 1917. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kod Pakraca (2564022265)

393. Pauković (Savo) Nevenka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022264)

394. Petrović (Dragoljub) Milka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00898)

395. Petrović (Dragoljub) Nevenka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00899)

396. Petrović (Dragutin) Dragutin, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00900)

397. Petrović (Dragutin) Mirko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00901)

398. Petrović (Đurađ) Jula, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022161)

399. Petrović (Đuro) Milka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022055)

400. Petrović (Glišo) Ana, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022220)

401. Petrović (Mirko) Stevo, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2564022222)

402. Petrović (Nikola) Anka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022112)

403. Petrović (Nikola) Branko, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00897)

404. Petrović (Nikola) Koviljka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022114)

405. Petrović (Nikola) Miluna, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022111)

406. Petrović (Nikola) Mladen, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022110)

407. Petrović (Nikola) Nebojša, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022113)

408. Petrović (Nn) Anka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00640)

409. Petrović (Nn) Branko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00641)

410. Petrović (Nn) Ljuba, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s01065)

411. Petrović (Nn) Milka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00646)

412. Petrović (Nn) Miluna, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00647)

413. Petrović (Nn) Nada, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s01067)

414. Petrović (Nn) Nevenka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00648)

415. Petrović (Nn) Stevo, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00651)

416. Petrović (Pane) Jelena, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022221)

417. Petrović (Petar) Julka, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022160)

418. Petrović (Simo) Stoja, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Nemački logor (2564022109)

419. Petrović (Stanko) Lazo, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2564022158)

420. Petrović (Stojan) Stanko, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022159)

421. Petrović (Stojan) Vida, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022157)

422. Petrović (T.) Milan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7037s01066)

423. Šalendrija (Petar) Milan, rođen 1902. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Mlaka (0939099069)

424. Šalimdrija (Andrija) Ilija, rođen 1909. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Norveška (2564022245)

425. Šalimdrija (Andrija) Milan, rođen 1908. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Mlaka (2564022244)

426. Šalimdrija (Jovo) Milka, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022246)

427. Šalimdrija (Lazo) Mitar, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2564022243)

428. Šalimdrija (Zdravko) Ana, rođena 1878. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022251)

429. Šalindrija (Đuro) Ana, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022012)

430. Šalindrija (Đuro) Danica, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022154)

431. Šalindrija (Đuro) Dušanka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022152)

432. Šalindrija (Đuro) Mirjana, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00965)

433. Šalindrija (Đuro) Pero, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2564022153)

434. Šalindrija (Đuro) Vukica, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022155)

435. Šalindrija (Đuro) Vukosava, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00964)

436. Šalindrija (Gavro) Filip, rođen 1897. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (0931049004)

437. Šalindrija (Gojko) Milenko, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0396112007)

438. Šalindrija (Gojko) Mirjana, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0396112005)

439. Šalindrija (Gojko) Rajna, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0396112006)

440. Šalindrija (Ilija) Ana, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022019)

441. Šalindrija (Ilija) Danica, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00969)

442. Šalindrija (Ilija) Dušanka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022249)

443. Šalindrija (Ilija) Jula, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00971)

444. Šalindrija (Ilija) Ljeposava, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022248)

445. Šalindrija (Ilija) Marko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2564022018)

446. Šalindrija (Ilija) Miluna, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022021)

447. Šalindrija (Ilija) Miluna, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022247)

448. Šalindrija (Ilija) Mira, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00974)

449. Šalindrija (Ilija) Mitar, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2564022250)

450. Šalindrija (Ilija) Pelka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022020)

451. Šalindrija (Janko) Jovanka, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0396112004)

452. Šalindrija (Josip) Anka, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022080)

453. Šalindrija (Marko) Branko, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00968)

454. Šalindrija (Marko) Ljuba, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0927020010)

455. Šalindrija (Milan) Veljko, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00975)

456. Šalindrija (Milan) Željko, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2326032007)

457. Šalindrija (Milan) Željko, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Mlaka (0939099068)

458. Šalindrija (Mile) Ljubica, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (0931049005)

459. Šalindrija (Mitar) Ilija, rođen 1909. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2564022015)

460. Šalindrija (Mitar) Milan, rođen 1905. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Mlaka (2564022014)

461. Šalindrija (Mitar) Mile, rođen 1907. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Mlaka (2564022081)

462. Šalindrija (Mitar) Rajko, rođen 1921. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (2564022013)

463. Šalindrija (Mitar) Žarko, rođen 1923. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (2564022017)

464. Šalindrija (Mitar) Zorka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00976)

465. Šalindrija (Nikola) Danica, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0927020013)

466. Šalindrija (Nikola) Dušanka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0927020011)

467. Šalindrija (Nikola) Stevan, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0927020014)

468. Šalindrija (Nikola) Stojan, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0927020012)

469. Šalindrija (Nn) Ana, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2326032008)

470. Šalindrija (Nn) Anđa, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s01083)

471. Šalindrija (Nn) Angelina, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s01084)

472. Šalindrija (Nn) Danica, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00928)

473. Šalindrija (Nn) Danica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00927)

474. Šalindrija (Nn) Đuro, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00930)

475. Šalindrija (Nn) Đuso, rođen 1897. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (2564022150)

476. Šalindrija (Nn) Gojko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00937)

477. Šalindrija (Nn) Gojko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00939)

478. Šalindrija (Nn) Jefto, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7037s01085)

479. Šalindrija (Nn) Ljuba, rođena 1886. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022115)

480. Šalindrija (Nn) Milina, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00931)

481. Šalindrija (Nn) Miljenko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00934)

482. Šalindrija (Nn) Miljenko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00933)

483. Šalindrija (Nn) Milutin, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00932)

484. Šalindrija (Nn) Mira, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00935)

485. Šalindrija (Nn) Nenad, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7037s01086)

486. Šalindrija (Nn) Nevenka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s01087)

487. Šalindrija (Nn) Sava, rođen 1883. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5102s00033)

488. Šalindrija (Nn) Soka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s01088)

489. Šalindrija (Nn) Stevan, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5102s00034)

490. Šalindrija (Nn) Stevan, rođen 1895. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Mlaka (0927020007)

491. Šalindrija (Nn) Stoja, rođena 1855. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0142010007)

492. Šalindrija (Nn) Stoja, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s01089)

493. Šalindrija (Nn) Stojan, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00940)

494. Šalindrija (Nn) Zdravko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7037s01090)

495. Šalindrija (Nn) Željko, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7037s01091)

496. Šalindrija (Ostoja) Danica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00970)

497. Šalindrija (Ostoja) Ljuban, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00972)

498. Šalindrija (Ostoja) Ljubica, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Sachsenhausen (2564022133)

499. Šalindrija (Ostoja) Milja, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022118)

500. Šalindrija (Ostoja) Milka, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022134)

501. Šalindrija (Ostoja) Mitar, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022011)

502. Šalindrija (Petar) Jula, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022151)

503. Šalindrija (Petar) Milan, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2326032009)

504. Šalindrija (Petar) Soka, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0396112003)

505. Šalindrija (Petar) Stoja, rođena 1876. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0395079016)

506. Šalindrija (Petar) Stoja, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00966)

507. Šalindrija (Savo) Milka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022016)

508. Šalindrija (Savo) Milutin, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00973)

509. Šalindrija (Sima) Jula, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1943. U zatvoru, Đakovo (0492076006)

510. Šalindrija (Simo) Saja, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022116)

511. Šalindrija (Stevan) Lazar, rođen 1911. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (0395079017)

512. Šalindrija (Stevan) Nikola, rođen 1914. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Mlaka (0927020009)

513. Šalindrija (Stojan) Ilija, rođen 1909. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Norveška (0492076005)

514. Šalindrija (Stojan) Marica, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0927020008)

515. Šaliudnja (Jovan) Ana, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2562010002)

516. Šaliudnja (Jovan) Petar, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562010001)

517. Samardžija (Dragan) Zora, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00923)

518. Samardžija (Dragić) Đuro, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022228)

519. Samardžija (Dragić) Nedeljka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022227)

520. Samardžija (Đuro) Stojan, rođen 1903. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Mlaka (2564022224)

521. Samardžija (Gavro) Ljuban, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00910)

522. Samardžija (Gavro) Milica, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00913)

523. Samardžija (Gavro) Vera, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00922)

524. Samardžija (Ilija) Stoja, rođena 1883. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022032)

525. Samardžija (Joco) Dragoljub, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00905)

526. Samardžija (Joco) Kata, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00909)

527. Samardžija (Joco) Petar, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00919)

528. Samardžija (Jovan) Vaja, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2562010049)

529. Samardžija (Jovo) Joka, rođena 1872. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022223)

530. Samardžija (Jovo) Luko, rođen 1872. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2561009008)

531. Samardžija (Jovo) Milan, rođen 1926. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Norveška (2561009009)

532. Samardžija (Marko) Anka, rođena 1874. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022086)

533. Samardžija (Marko) Ranko, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00920)

534. Samardžija (Milun) Dragica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00915)

535. Samardžija (Milutin) Branko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00904)

536. Samardžija (Milutin) Dušan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00903)

537. Samardžija (Milutin) Jula, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00908)

538. Samardžija (Milutin) Mile, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00912)

539. Samardžija (Milutin) Milica, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00914)

540. Samardžija (Milutin) Pane, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00918)

541. Samardžija (Mirko) Mara, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00911)

542. Samardžija (Mirko) Nedeljko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00917)

543. Samardžija (Mišo) Dragomir, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022085)

544. Samardžija (Nikola) Bosiljka, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U dečijem prihvatilištu, Zagreb (7037s01068)

545. Samardžija (Nikola) Ostoja, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022033)

546. Samardžija (Nn) Danica, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00779)

547. Samardžija (Nn) Draginja, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s01069)

548. Samardžija (Nn) Dragomir, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00781)

549. Samardžija (Nn) Đuro, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7037s01070)

550. Samardžija (Nn) Đuro, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00785)

551. Samardžija (Nn) Dušan, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00784)

552. Samardžija (Nn) Dušan, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00783)

553. Samardžija (Nn) Dušan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00782)

554. Samardžija (Nn) Gojko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00786)

555. Samardžija (Nn) Jovanka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00787)

556. Samardžija (Nn) Koviljka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00788)

557. Samardžija (Nn) Milan, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00790)

558. Samardžija (Nn) Milena, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00791)

559. Samardžija (Nn) Milena, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00792)

560. Samardžija (Nn) Nedeljko, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s01071)

561. Samardžija (Nn) Nenad, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s01072)

562. Samardžija (Nn) Nevenka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s01073)

563. Samardžija (Nn) Nikola, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00793)

564. Samardžija (Nn) Saja, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s01074)

565. Samardžija (Nn) Stojan, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s01075)

566. Samardžija (Pane) Miodrag, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00916)

567. Samardžija (Relja) Nikola, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022031)

568. Samardžija (Stevan) Marko, rođen 1907. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Mathausen (2564022083)

569. Samardžija (Stevan) Mišo, rođen 1892. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Mathausen (2564022082)

570. Samardžija (Stevan) Pane, rođen 1908. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Norveška (2564022084)

571. Samardžija (Stojan) Milan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022226)

572. Samardžija (Stojan) Milica, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00907)

573. Samardžija (Stojan) Savo, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022225)

574. Samardžija (Stojan) Sofija, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00906)

575. Samardžija (Stojan) Stevo, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00921)

576. Šarić (Luka) Jevrem, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2564022212)

577. Savanocić (Nn) Soja, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00716)

578. Savanović (Andrija) Nikola, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00924)

579. Savanović (Anka) Jagoda, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00933)

580. Savanović (Đura) Leposava, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0444052030)

581. Savanović (Đura) Marko, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0444052029)

582. Savanović (Đuro) Saja, rođena 1884. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022075)

583. Savanović (Dušan) Danica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00932)

584. Savanović (Dušan) Ilija, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7037s00931)

585. Savanović (Dušan) Ljeposava, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00940)

586. Savanović (Dušan) Mileva, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00930)

587. Savanović (Filip) Đurađ, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022076)

588. Savanović (Ilija) Jovan, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2564022052)

589. Savanović (Ilija) Nikola, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2564022053)

590. Savanović (Janko) Nikola, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0833049029)

591. Savanović (Janko) Vaso, rođen 1915. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Mlaka (0833049031)

592. Savanović (Jovan) Stoja, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0444052028)

593. Savanović (Jovo) Mile, rođen 1920. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (2322015107)

594. Savanović (Jovo) Milutin, rođen 1930. Srbin, nestao 1942. U dečijem prihvatilištu, Zagreb (7037s00942)

595. Savanović (Jovo) Obrad, rođen 1923. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (2322015108)

596. Savanović (Mara) Tomislav, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00936)

597. Savanović (Marko) Branko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00927)

598. Savanović (Marko) Miodrag, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00928)

599. Savanović (Marko) Mirko, rođen 1918. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Nemački logor (2564022037)

600. Savanović (Mile) Ilija, rođen 1921. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (2564022051)

601. Savanović (Mile) Jovan, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00939)

602. Savanović (Mitar) Jagoda, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022217)

603. Savanović (Mitar) Mara, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022215)

604. Savanović (Mitar) Milica, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022216)

605. Savanović (Nikola) Jovan, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (2564022079)

606. Savanović (Nikola) Ljuban, rođen 1925. Srbin, poginuo od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (2564022078)

607. Savanović (Nikola) Vukosava, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022077)

608. Savanović (Nn) Branko, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00796)

609. Savanović (Nn) Branko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00797)

610. Savanović (Nn) Đurđe, rođen 1872. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00708)

611. Savanović (Nn) Đuro, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00803)

612. Savanović (Nn) Đuro, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00802)

613. Savanović (Nn) Dušanka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00801)

614. Savanović (Nn) Ilija, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00805)

615. Savanović (Nn) Jagoda, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Stara gradiška (7041s00905)

616. Savanović (Nn) Jela, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00709)

617. Savanović (Nn) Jovan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00807)

618. Savanović (Nn) Ljubica, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00808)

619. Savanović (Nn) Mara, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Stara gradiška (7041s00907)

620. Savanović (Nn) Mara, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s01076)

621. Savanović (Nn) Mićo, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7037s01077)

622. Savanović (Nn) Mijo, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00814)

623. Savanović (Nn) Milena, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00812)

624. Savanović (Nn) Milica, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00813)

625. Savanović (Nn) Milutin, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Stara gradiška (7041s00908)

626. Savanović (Nn) Senija, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00715)

627. Savanović (Ostoja) Jelena, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022214)

628. Savanović (Pane) Milan, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2561008196)

629. Savanović (Pane) Stanko, rođen 1881. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022213)

630. Savanović (Pantelija) Mihajlo, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00934)

631. Savanović (Petar) Anka, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022218)

632. Savanović (Petar) Đuro, rođen 1889. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Nemački logor (0444052027)

633. Savanović (Savo) Miluna, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. U dečijem prihvatilištu, Zagreb (7037s00941)

634. Savanović (Savo) Milutin, rođen 1931. Srbin, umro 1942. u dečijem prihvatilištu, Zagreb (7037s00935)

635. Savanović (Stanko) Pane, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2561008198)

636. Savanović (Stanko) Stojan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Trebovljani (2564022219)

637. Savanović (Stevo) Danica, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00937)

638. Savanović (Stevo) Nevenka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00943)

639. Savanović (Vaso) Aleksandra, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00925)

640. Savanović (Vaso) Andrija, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00926)

641. Savković (Nn) Milija, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s01078)

642. Stanić (Ilija) Jagoda, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00944)

643. Stanić (Ilija) Nikola, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7037s00945)

644. Stanić (Ilija) Saja, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7037s00946)

645. Stanivuković (Ana) Jelena, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Mlaka (0699041013)

646. Stanivuković (Andrija) Ana, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022317)

647. Stanivuković (Andrija) Marija, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00958)

648. Stanivuković (Andrija) Milica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00962)

649. Stanivuković (Andrija) Petar, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00949)

650. Stanivuković (Aran) Anka, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022128)

651. Stanivuković (Aran) Milka, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022318)

652. Stanivuković (Dušan) Marko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00959)

653. Stanivuković (Ilija) Marica, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00948)

654. Stanivuković (Jefto) Nikola, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2112004038)

655. Stanivuković (Jovo) Milka, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022296)

656. Stanivuković (Mićo) Manja, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u logoru, Buchenwald (2327046023)

657. Stanivuković (Mićo) Sofija, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022311)

658. Stanivuković (Milan) Anđa, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2562010117)

659. Stanivuković (Milan) Milan, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00960)

660. Stanivuković (Milan) Miroslav, rođen 1899. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (2327046019)

661. Stanivuković (Milan) Nikola, rođen 1905. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (2327046024)

662. Stanivuković (Milan) Rosa, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2811003009)

663. Stanivuković (Mile) Dragan, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00954)

664. Stanivuković (Mile) Marko, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00951)

665. Stanivuković (Mile) Milutin, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00952)

666. Stanivuković (Mile) Ostoja, rođen 1910. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Norveška (2564022310)

667. Stanivuković (Mile) Stevo, rođen 1906. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Norveška (2564022295)

668. Stanivuković (Milosav) Ljuba, rođena 1934. Srpkinja, umrla 1942. U dečijem prihvatilištu, Zagreb (7039s00845)

669. Stanivuković (Mirko) Gojko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00956)

670. Stanivuković (Mirko) Ljeposava, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022282)

671. Stanivuković (Mirko) Ljuban, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00957)

672. Stanivuković (Mirko) Ljubica, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022281)

673. Stanivuković (Mirko) Simo, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022283)

674. Stanivuković (Miroslav) Nedeljko, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00947)

675. Stanivuković (Miroslav) Pero, rođen 1921. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (2327046020)

676. Stanivuković (Nikola) Anka, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00766)

677. Stanivuković (Nn) Angelina, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00838)

678. Stanivuković (Nn) Đorđe, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00842)

679. Stanivuković (Nn) Dušan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00841)

680. Stanivuković (Nn) Janko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s01079)

681. Stanivuković (Nn) Jela, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s01080)

682. Stanivuković (Nn) Jovan, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00844)

683. Stanivuković (Nn) Mara, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00847)

684. Stanivuković (Nn) Marica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00848)

685. Stanivuković (Nn) Marko, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00849)

686. Stanivuković (Nn) Milan, rođen 1903. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Mlaka (0699041012)

687. Stanivuković (Nn) Milan, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00850)

688. Stanivuković (Nn) Mileva, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00853)

689. Stanivuković (Nn) Nikola, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s01081)

690. Stanivuković (Nn) Pero, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00858)

691. Stanivuković (Nn) Pero, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00857)

692. Stanivuković (Nn) Simo, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00859)

693. Stanivuković (Nn) Stevan, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s01082)

694. Stanivuković (Nn) Stevo, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00855)

695. Stanivuković (O.) Milan, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00961)

696. Stanivuković (Ostoja) Anđa, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022125)

697. Stanivuković (Ostoja) Angelina, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022313)

698. Stanivuković (Ostoja) Dušan, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00955)

699. Stanivuković (Ostoja) Dušanka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022312)

700. Stanivuković (Ostoja) Marica, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022126)

701. Stanivuković (Ostoja) Milena, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00950)

702. Stanivuković (Ostoja) Milka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022279)

703. Stanivuković (Ostoja) Petar, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022314)

704. Stanivuković (Pero) Jula, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022280)

705. Stanivuković (Pero) Milica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2327046021)

706. Stanivuković (Petar) Jefto, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2112004037)

707. Stanivuković (Savo) Veljko, rođen 1919. Srbin, ubijen 1942. U NOBu, Selo mlaka (2811003011)

708. Stanivuković (Stevan) Anka, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u logoru, Buchenwald (2327046025)

709. Stanivuković (Stevan) Ljubica, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00953)

710. Stanivuković (Stevan) Mitar, rođen 1881. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022315)

711. Stanivuković (Stevo) Branko, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022298)

712. Stanivuković (Stevo) Dušan, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022297)

713. Stanivuković (Stevo) Joco, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022299)

714. Stanivuković (Stevo) Mile, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022300)

715. Stanivuković (Stevo) Milica, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00963)

716. Stanivuković (Stojan) Jula, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022316)

717. Todorić (Božo) Ilija, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2564022022)

718. Todorić (Dragutin) Dušanka, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022028)

719. Todorić (Ilija) Bogoljub, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7037s00977)

720. Todorić (Ilija) Božo, rođen 1924. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2564022025)

721. Todorić (Ilija) Gojko, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2564022027)

722. Todorić (Ilija) Ljuban, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7037s00978)

723. Todorić (Ilija) Mile, rođen 1916. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (2564022024)

724. Todorić (Ilija) Ostoja, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2564022029)

725. Todorić (Ilija) Stojan, rođen 1920. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (2564022026)

726. Todorić (Jovo) Najka, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022023)

727. Todorić (Marko) Jelena, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5102s00114)

728. Todorić (Marko) Milka, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022169)

729. Todorić (Milan) Milka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022166)

730. Todorić (Milan) Milutin, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7037s00979)

731. Todorić (Milan) Stevo, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2564022170)

732. Todorić (Milan) Stoja, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022167)

733. Todorić (Mile) Božo, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2564022030)

734. Todorić (Mile) Milan, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2564022164)

735. Todorić (Mile) Milorad, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7037s00980)

736. Todorić (Nikola) Ljuba, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022168)

737. Todorić (Nn) Dušan, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00989)

738. Todorić (Nn) Jula, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5102s00113)

739. Todorić (Nn) Natalija, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00991)

740. Todorić (Nn) Saja, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7037s01092)

741. Todorić (Nn) Stevan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7037s01093)

742. Todorić (Nn) Stoja, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s01027)

743. Todorić (Ostoja) Stojan, rođen 1893. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022163)

744. Todorić (Stevan) Jula, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022165)

745. Vučković (Antonije) Marica, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022003)

746. Vučković (Jovo) Kosta, rođen 1893. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Mlaka (2564022002)

747. Vučković (Kosta) Aleksa, rođen 1923. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Mlaka (2564022004)

748. Vučković (Kosta) Aleksa, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942 u logoru, Jasenovac (7037s00981)

749. Vučković (Nn) Aleksa, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s01066)

750. Vučković (Ostoja) Dušanka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00982)

751. Vujanović (Zarije) Nikola, rođen 1897. Srbin, ubijen 1945. U direktnom teroru, Slabinja (2564022178)

752. Vukašinović (Jovo) Ana, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2561009028)

753. Vukašinović (Marko) Stevo, rođen 1908. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Norveška (0861038016)

754. Vukašinović (Nn) Ljubica, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s01070)

755. Vukašinović (Nn) Marko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s01071)

756. Vukašinović (Nn) Milica, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s01087)

757. Vukašinović (Nn) Milka, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0861038020)

758. Vukašinović (Stevan) Jela, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00983)

759. Vukašinović (Stevan) Ljubica, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0861038018)

760. Vukašinović (Stevan) Marko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0861038019)

761. Vukašinović (Stevan) Milica, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0861038017)

762. Vukmanović (Aleksa) Jelena, rođena 1886. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022229)

763. Vukmanović (Aron) Danica, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00987)

764. Vukmanović (Aron) Mladen, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00988)

765. Vukmanović (Đuro) Ilija, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022099)

766. Vukmanović (Ilija) Đuro, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022098)

767. Vukmanović (Ilija) Dušan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022097)

768. Vukmanović (Ilija) Georgije, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00989)

769. Vukmanović (Ilija) Jagoda, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022096)

770. Vukmanović (Ivan) Ljuba, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022039)

771. Vukmanović (Ljuboje) Ljuban, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022040)

772. Vukmanović (Ljuboje) Mileva, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022042)

773. Vukmanović (Ljuboje) Milka, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022041)

774. Vukmanović (Ljubomir) Branko, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00986)

775. Vukmanović (Ljubomir) Latinka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00985)

776. Vukmanović (Ljubomir) Zorka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00984)

777. Vukmanović (Nn) Branko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s01072)

778. Vukmanović (Nn) Dušan, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s01074)

779. Vukmanović (Nn) Dušanka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s01075)

780. Vukmanović (Nn) Jagoda, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s01076)

781. Vukmanović (Nn) Jelena, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s01094)

782. Vukmanović (Nn) Milka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s01095)

783. Vukmanović (Nn) Nada, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s01096)

784. Vukmanović (Nn) Saja, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s01097)

785. Vukmanović (Nn) Stoja, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s01098)

786. Vukmanović (Petar) Ljuboja, rođen 1904. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (2564022038)

787. Vukmirović (Ilija) Đuro, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5102s00229)

788. Zavišić (Nn) Milka, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5102s00267)

789. Zavišić (Nn) Saveta, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s01099)

790. Zavišić (Petar) Stevan, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2564022203)

791. Zavišić (Stevan) Mile, rođen 1920. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (2564022205)

792. Zavišić (Stojan) Soka, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022204)

793. Zavistić (Nn) Drago, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5102s00265)

794. Zavistić (Nn) Jula, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5102s00266)

795. Zečevac (Nn) Dušan, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s01040)

796. Zečevac (Nn) Leposava, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s01041)

797. Zjalić (Nikola) Ana, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022043)

798. Zurulija (Jovan) Soja, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0142010002)

799. Zurulija (Nn) Steva, rođen 1901. Srbin, ubijen 1945. u zatvoru, Mlaka (0142010001)

800. Zurulija (Stevan) Baša, rođen 1925. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Norveška (0142010003)

801. Zurulija (Stevan) Sofija, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u logoru, Buchenwald (0142010004)

802. Zvečanac (Jovo) Stoja, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022054)

803. Zvečavac (Pane) Ana, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022182)

804. Zvečevac (Aran) Ljuba, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022117)

805. Zvečevac (B.) Nevenka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s01013)

806. Zvečevac (Branko) Desanka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s01004)

807. Zvečevac (Branko) Jovanka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s01005)

808. Zvečevac (Branko) Saja, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022177)

809. Zvečevac (Danilo) Ilinka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00991)

810. Zvečevac (Danilo) Milan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00990)

811. Zvečevac (Danilo) Mirjana, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00992)

812. Zvečevac (Dragoje) Mitar, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s01011)

813. Zvečevac (Dragoje) Nedeljko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s01012)

814. Zvečevac (Dragutin) Dušanka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0874033053)

815. Zvećevac (Dragutin) Mladen, rođen 1928. Srbin, poginuo 1944. U direktnom teroru, Novska (0874033048)

816. Zvečevac (Dragutin) Momčilo, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0874033052)

817. Zvečevac (Dragutin) Nedeljko, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0874033049)

818. Zvečevac (Dragutin) Nikola, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0874033051)

819. Zvečevac (Dragutin) Svetozar, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s01014)

820. Zvečevac (Đurađ) Marko, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s01000)

821. Zvečevac (Đurađ) Slobodan, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00999)

822. Zvečevac (Đuro) Slobodan, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2322015101)

823. Zvečevac (Dušan) Nedeljko, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022183)

824. Zvečevac (Dušan) Savo, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2565028045)

825. Zvečevac (Filip) Ana, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2565028049)

826. Zvečevac (Filip) Ljubica, rođena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2565028047)

827. Zvečevac (Filip) Soja, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2565028050)

828. Zvečevac (Ilija) Joca, rođen 1910. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (0544065068)

829. Zvečevac (Ilija) Ljuba, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Jasenovac (0544065067)

830. Zvečevac (Joco) Ana, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2565028052)

831. Zvečevac (Joco) Milan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0544065070)

832. Zvečevac (Joco) Milka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0544065071)

833. Zvečevac (Joco) Mirko, rođen 1920. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Norveška (2564022149)

834. Zvečevac (Joco) Nevenka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0544065069)

835. Zvečevac (Joco) Pane, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2565028053)

836. Zvečevac (Joco) Saja, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5102s00290)

837. Zvečevac (Jovan) Dragutin, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s01006)

838. Zvečevac (Jovan) Ljuba, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5102s00289)

839. Zvečevac (Jovan) Tomislav, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2303002010)

840. Zvečevac (Jovo) Milka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s01010)

841. Zvečevac (Marko) Ostoja, rođen 1879. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Mlaka (2564022284)

842. Zvečevac (Milan) Branko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s01007)

843. Zvečevac (Milan) Danica, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00997)

844. Zvečevac (Milan) Dušanka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00996)

845. Zvečevac (Milan) Dušanka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s01008)

846. Zvečevac (Milan) Joco, rođen 1902. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Norveška (2564022147)

847. Zvečevac (Milan) Jovan, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022176)

848. Zvečevac (Milan) Milan, rođen 1905. Srbin, ubijen od Nemaca 1943 u logoru, Norveška (2564022171)

849. Zvečevac (Milan) Mileva, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s01009)

850. Zvečevac (Milan) Milosava, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00998)

851. Zvečevac (Milan) Miluna, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022173)

852. Zvečevac (Milan) Nevenka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022175)

853. Zvečevac (Milan) Saja, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022174)

854. Zvečevac (Milan) Savka, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5102s00291)

855. Zvečevac (Milka) Branko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00993)

856. Zvečevac (Milka) Mihajlo, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s00994)

857. Zvečevac (Milutin) Kristina, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s01003)

858. Zvečevac (Milutin) Milan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s01001)

859. Zvečevac (Milutin) Milica, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s01002)

860. Zvečevac (Mitar) Draginja, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022292)

861. Zvečevac (Mitar) Dušan, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022290)

862. Zvečevac (Mitar) Gojko, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022291)

863. Zvečevac (Mitar) Ljeposava, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022289)

864. Zvečevac (Mitar) Veljko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942 u logoru, Jasenovac (2564022293)

865. Zvećevac (Nikola) Dragutin, rođen 1896. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (0874033047)

866. Zvečevac (Nn) Angelina, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s01031)

867. Zvečevac (Nn) Čedo, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7037s01100)

868. Zvečevac (Nn) Drago, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5102s00287)

869. Zvečevac (Nn) Đuka, rođen 1917. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2322015100)

870. Zvečevac (Nn) Dušanka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s01035)

871. Zvečevac (Nn) Ilija, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5102s00288)

872. Zvečevac (Nn) Milan, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s01038)

873. Zvečevac (Nn) Ostoja, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7037s01101)

874. Zvečevac (Nn) Zdravko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s01102)

875. Zvečevac (Nn) Zoran, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s01039)

876. Zvečevac (Ostoja) Miluna, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022294)

877. Zvečevac (Ostoja) Mitar, rođen 1908. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Norveška (2564022286)

878. Zvečevac (Petar) Saja, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022148)

879. Zvečevac (Savo) Dušanka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022288)

880. Zvečevac (Savo) Jovan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022287)

881. Zvečevac (Simo) Dušan, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2565028046)

882. Zvečevac (Simo) Filip, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2565028048)

883. Zvečevac (Simo) Soka, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022172)

884. Zvečevac (Sofija) Draginja, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s00995)

885. Zvečevac (Stevan) Kata, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022162)

886. Zvečevac (Stevan) Mara, rođena 1879. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2564022285)

887. Zvečević (Mitar) Jovan, rođen 1919. Srbin, ubijen 1943. u logoru, Crmeč (2303002009)

 

Jablanac

Balać (Savo) Desanka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s01015)
Biljetina (Nikola) Ljuba, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2561009005)
Biljetina (Peljo) Jovo, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2561009004)
Buhač (Božo) Dušan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (0540052015)
Buhač (Božo) Ilija, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (0540052014)
Buhač (Đuka) Milena, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s01016)
Buhač (Jovan) Stojan, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Stara gradiška (2561009020)
Buhač (Nikola) Petar, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Stara gradiška (2321013096)
Buhač (Ostoja) Jula, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Gašca (2561009019)
Buhač (Živko) Božo, rođen 1912. Srbin, poginuo od ustaša 1942. U NOBu, Stara gradiška (0540052013)
Čanak (Aleksa) Mihajlo, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2342150072)
Čanak (Đuro) Nevenka, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2342150073)
Čanak (Ilija) Soja, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2561009041)
Čanak (Jovan) Sofija, rođena 1893. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2342150074)
Čanak (Jovo) Soka, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Jablanac (2379074006)
Čanak (Ostoja) Marko, rođen 1879. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2561009040)
Čanak (Petar) Aran, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2561009056)
Čanak (Stevo) Milka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s01017)
Čanak (Stevo) Mladen, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7037s01018)
Čanak (Stevo) Rade, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7037s01019)
Čučak (Mito) Marija, rođena 1877. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2561009003)
Čučak (Nikola) Andrija, rođen 1875. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2561009002)
Dragojlović (Luka) Milka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2561009025)
Dragojlović (Luka) Nada, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2561009026)
Dragojlović (Mitar) Milica, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s01021)
Dragojlović (Mito) Milka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2561009021)
Dragojlović (Ostoja) Soka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2561009027)
Dragojlović (Petar) Luko, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2561009024)
Dragojlović (Petar) Mitar, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2561009022)
Đurčić (Joco) Petar, rođen 1911. Srbin, poginuo 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2306032010)
Đuričić (Adam) Stevan, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2561009047)
Đuričić (Joco) Petar, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2561009007)
Đuričić (Jovo) Dušanka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s01022)
Đuričić (Jovo) Milka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s01024)
Đuričić (Milutin) Josif, rođen 1886. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2561009010)
Đuričić (Stevo) Joco, rođen 1925. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Buchenwald (2561009048)
Đuričić (Stevo) Milenko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s01023)
Đuričić (Stevo) Milka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2561009049)
Đurić (Nikola) Jovo, rođen 1899. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Nova gradiška (0931049012)
Gajić (Andrija) Ljubo, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2561009065)
Gajić (Petar) Slavko, rođen 1904. Srbin, poginuo od Nemaca 1943. u logoru, Nemački logor (2306032002)
Gajić (Slavko) Koviljka, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s01025)
Gajić (Slavko) Milutin, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (2306032004)
Gajić (Slavko) Vladimir, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (2306032003)
Gajić (Tanasije) Andrija, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2561009066)
Gajić (Tanasije) Ilija, rođen 1923. Srbin, poginuo od četnika 1945. U NOBu, Kod b.luka (2561009067)
Gončin (Ilija) Branko, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2561009001)
Kovljanin (Mojo) Stevo, rođen 1877. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (1205022064)
Kovljanin (Nn) Stoja, rođena 1884. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00179)
Kovljanin (Vaso) Marija, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1205022065)
Malbaša (Josip) Jovanka, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2561009053)
Malbaša (Mitar) Josip, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2561009054)
Malbaša (Mitar) Milka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2561009055)
Malbaša (Mitar) Sofija, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s01026)
Malbaša (Mitar) Soka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2561009052)
Malbaša (Nn) Milka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00482)
Malbaša (Nn) Soka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00483)
Malbošar (Mitar) Josip, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00292)
Ražokrak (Arsen) Nikola, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2561009034)
Ražokrak (Đuro) Marija, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2322015117)
Ražokrak (Mirko) Ilija, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7037s01027)
Ražokrak (Mirko) Milka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s01028)
Ražokrak (Mirko) Teodora, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7037s01031)
Ražokrak (Nikola) Petar, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2561009035)
Ražokrak (Simo) Joco, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2322015118)
Ražokrak (Simo) Nedeljka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s01029)
Ražokrak (Simo) Simo, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2322015119)
Ražokrak (Simo) Stojan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s01030)
Ribar (V) Milovan, rođen 1891. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Na kozari (2306032005)
Saranović (Đuro) Ljeposava, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2561009070)
Saranović (Đuro) Marko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2561009069)
Saranović (Jovo) Stoja, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2561009071)
Saranović (Petar) Đuro, rođen 1899. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Mathausen (2561009072)
Savanović (Stanko) Steva, rođen 1906. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Dubica (0532015010)
Subotić (Ana) Ilija, rođen 1905. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Jablanac (2911002046)
Subotić (Aron) Ilija, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2561009043)
Subotić (Ilija) Milica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7037s01033)
Subotić (Ilija) Ranko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Orahovo (2911002048)
Subotić (Jovo) Sreto, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2561009068)
Subotić (Nikola) Ostoja, rođen 1919. Srbin, nestao 1942. u NOBu, Nepoznato (1205022066)
Subotić (Nikola) Ostoja, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0403219038)
Subotić (Nikola) Savo, rođen 1921. Srbin, nestao 1942. u NOBu, Nepoznato (1205022067)
Subotić (Nikola) Stevo, rođen 1923. Srbin, nestao 1942. u NOBu, Nepoznato (1205022068)
Subotić (Nn) Ilija, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2832044018)
Subotić (Nn) Ljubica, rođena 1921. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Orahovo (0403219037)
Subotić (Ostoja) Dragica, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1205022070)
Subotić (Savo) Stojan, rođen 1908. Srbin, poginuo od Nemaca 1945. u logoru, Buchenwald (2322015110)
Subotić (Stevo) Ljubiša, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1205022069)
Šanković (Đura) Stevan, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0403219036)
Šanković (Đuro) Nikola, rođen 1910. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Košutarica (0403219029)
Šanković (Nikola) Anka, rođena 1915. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Jablanac (0403219028)
Šanković (Ostoja) Draginja, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Orahovo (0403219035)
Šanković (Stevan) Bogdan, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru, Bistrica (0403219033)
Šanković (Stevan) Đuro, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0403219031)
Šanković (Stevan) Milka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u nemačkoj ofanzivi, Kozara (0403219034)
Šanković (Stevan) Mladen, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u nemačkoj ofanzivi, Kozara (0403219032)
Šanković (Stevan) Radovan, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0403219030)
Šarić (Aleksa) Mara, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0415417028)
Šarić (Đorđe) Milica, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0415417029)
Šarić (Jovo) Simo, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5102s00037)
Šarić (Jovo) Stoja, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Orahovo (2561009063)
Šarić (Mile) Petar, rođen 1874. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0415417022)
Šarić (Mišo) Jula, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2561009064)
Šarić (Nikola) Glišo, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2561009057)
Šarić (Ostoja) Ljuba, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2564022211)
Šarić (Petar) Branko, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0415417025)
Šarić (Petar) Joco, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0415417026)
Šarić (Petar) Mile, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0415417021)
Šarić (Petar) Savica, rođena 1866. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2561009058)
Šarić (Petar) Simo, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2564022210)
Šarić (Stevan) Ilija, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2561009006)
Šarić (Vaso) Ljubica, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0415417030)
Šarić (Živko) Dragan, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Orahovo (2561009059)
Šarić (Živko) Kata, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Orahovo (2561009060)
Šarić (Živko) Mitar, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Orahovo (2561009061)
Šarić (Živko) Nikola, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Negde na Psunju (2561009062)
Vojnović (Marko) Gojko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2561009038)
Vojnović (Marko) Kata, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2561009036)
Vojnović (Ostoja) Rade, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2561009033)
Vojnović (Stevan) Vaja, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2561009037)
Vujnović (Nn) Mara, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s01067)

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *