Nekada Veliko Selo (Loznica)

U „prvoj“ neprijateljskoj ofanzivi, krajem leta i u jesen 1941 godine Nemci su izvršili surovu odmazdu nad desetinama sela u opštinama Šabac, Loznica i Bogatić, pa i u Velikom Selu, gde su stradala ovde popisana lica (Muzej žrtava genocida).

1948 godine Veliko Selo je imalo 755 stanovnika, a 2011 godine 418 prosečne starosti od 46,2 godine.

„Rađevina i Jadar“ od Borivoja Milojevića, 1913. Naselja srpskih zemalja knjiga 9 i Koreni 16 (Službeni Glasnik i SANU, reprint)

Положај. Горња Мала је на присојној страни једне долине, на осојној страни долине Ујдуровца и на неколиким ртовима (куће Гвозденовића и Рашевића). Доња Мала је на присојној страни долине Карловца и на површи изнад осојне стране те долине.

Тип. Мале су:

Горња Мала: Сандићи 6к, Гвозденовићи 19к, Рашевићи 15к, Рашевићи 4к, Бурмазовићи 1к, Поповић 1к, Поповић 1к, Бошковићи 2к, Васићи 4к, Симићи 4к, Веселиновићи 1к и Лукићи 4к, и

Доња Мала: Ђуричићи 7к, Ђурђевићи 2к, Бурмазовићи 4к, Митровић 1к, Терзићи 2к, Стевановић 1к, Алимпић 1к, Петковић 1к, Грујићи 2к, Бошковић 5к, Перићи 3к, Илићи 3, Софронићи 2к и Дакуловић 1к.

У Доњој Мали, куће Петковића и Грујића су растављене њивама.

Први досељеници су крчили шуму.

Привреда. Пет од шест сељака знају зидарски занат, који су изучили радећи с Осаћанима по Мачви. – Сеоска шума и испаша су у Иверку. – До шест сељака иду у Лозничко Поље и обрађују земљу на пола. Више њих имају њиве у равни Јадра. Лети се обданицом изгони стока у сеоску испашу. Почетком зиме догоне „Арнаути“ овце на исхрану.

Порекло становнштва.

Староседеоци су:

Гвозденовићи (Св. Никола);

Рашевићи (Св. Јован). Од њих има одсељених у Великој Врањској и у Банову Пољу.

Бошковићи и Перићи (Арх. Михаило); (Преци ових породица били су избегли у Срем 1813г);

Поповићи (Св. Ђорђе);

Веселинович (Св. Никола) и

Стевановић, Алимпић, Петковић и Грујићи (Св. Никола).

Досељени су:

У првој половини 18в:

Рашевићи (ст. пр. Милановићи) и Лукићи из Херцеговине (Св. Јован);

У другој половини 18 века:

Сандићи из Херцеговине (Михољ-дан); и

Илићи и Софронићи (ст. пр. Кокоровићи) из Кокорова (Св. Ђорђе);

У почетку 19 века:

Вулићи и Симићи из Корените (Св. Никола).

У првој половини 19 века:

Бурмазовићи из Дворске (Алимпије);

Ђуричићи из Красаве (Св. Стеван) и

Ђурђевићи из Церове (Св. Ђорђе) и

У другој половини 19 века:

Поповић из Јошеве. Доведен је уз мајку. Св. Никола.

Терзићи из Красаве (Св. Стеван);

Митровић из Лознице (код Чачка). Настанио се као зидар. Св. Ђорђе.

Дакуловић из Јаребица, настанио се као слуга.

П.С. Велико Село је имало 258 становника у 1834, 488 у 1884, 755 у 1948, 466 у 2002 и 418 становника у 2011 години, у томе 12 млађих од 5 година (29 од 10 до 15), уз просечну старост од 46,2 године.

 

 1. Bošković (Milisava) Dobrivoje, rođen 1922. Srbin, ubijen 1941. Kod kuće, v. selo (0308056024)
 2. Bošković (Milisava) Draginja, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, v. selo (0308056023)
 3. Bošković (Nn) Jelena, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, V. selo (0308056007)
 4. Bošković (Nn) Stanica, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, v. selo (0308056018)
 5. Bošković (Obrad) Pantelija, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginjac (0651012008)
 6. Bošković (Rajko) Cvetko, rođen 1930. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Veliko selo (0308056053)
 7. Bošković (Rajko) Dragomir, rođen 1934. Srbin, ubijen 1941. Kod kuće, Veliko selo (0308056054)
 8. Bošković (Ranko) Zorica, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, v. selo (0308056052)
 9. Bošković (Stanko) Jelena, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Veliko selo (0834060004)
 10. Bošković (Stjepan) Rajko, rođen 1889. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056051)
 11. Bošković (Vasilije) Vidoje, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. Kod kuće, v. selo (0308056017)
 12. Bošković (Vidoje) Živana, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, v. selo (0308056019)
 13. Bošković (Vidoje) Živka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Veliko selo (0308056020)
 14. Bošković (Živko) Milorad, rođen 1912. Srbin, streljan 1941. U direktnom teroru, Dragincu (0305019012)
 15. Branković (Miladin) Dragutin, rođen 1923. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056179)
 16. Branković (Miladin) Milutin, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056178)
 17. Branković (Simo) Miladin, rođen 1893. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056177)
 18. Burmazević (Cvetko) Anka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, V. selo (0308056067)
 19. Burmazević (Dimitrije) Dragoljub, rođen 1885. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056175)
 20. Burmazević (Dobrosav) Cvetko, rođen 1909. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056066)
 21. Burmazević (Drago) Branislav, rođen 1930. Srbin, ubijen 1941. Kod kuće, Veliko selo (0308056079)
 22. Burmazević (Drago) Milovan, rođen 1926. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draganci (0308056082)
 23. Burmazević (Drago) Milutin, rođen 1932. Srbin, ubijen 1941. Kod kuće, Veliko selo (0308056080)
 24. Burmazević (Drago) Živorad, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draganci (0308056081)
 25. Burmazević (Dragoljub) Krstina, rođena 1897. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, veliko selo (0308056083)
 26. Burmazević (Dragoljub) Ljubisav, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056176)
 27. Burmazević (Dragoljub) Milan, rođen 1924. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056078)
 28. Burmazević (Dragoljub) Milanko, rođen 1922. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056077)
 29. Burmazević (Ljuba) Ljubinka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, v. selo (0308056074)
 30. Burmazević (Ljuba) Persa, rođena 1889. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, v. selo (0308056076)
 31. Burmazević (Ljuba) Sofija, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, v. selo (0308056073)
 32. Burmazević (Ljuba) Vinka, rođena 1931. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Veliko selo (0308056075)
 33. Burmazević (Milana) Milica, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, v. selo (0308056099)
 34. Burmazević (Milovan) Ljubomir, rođen 1890. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056072)
 35. Burmazević (Neško) Vladimir, rođen 1876. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056098)
 36. Burmazević (Pajko) Milica, rođena 1894. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Veliko selo (0308056097)
 37. Cvetković (Mihailo) Stanoje, rođen 1903. Srbin, ubijen 1942. U zatvoru, Šabac (0308056063)
 38. Djordjević (Vladimir) Milica, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1941. kod kuće, Veliko selo (6001s00411)
 39. Djurdjević (Miko) Miroslava, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1941. kod kuće, Veliko selo (6001s00410)
 40. Đurđević (Bora) Bogdan, rođen 1939. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Veliko selo (0308056060)
 41. Đurđević (Borisav) Mijodrag, rođen 1937. Srbin, ubijen 1941. Kod kuće, Veliko selo (0308056059)
 42. Đurđević (Borisav) Milojka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Veliko selo (0308056058)
 43. Đurđević (D) Bosiljka, rođena 1879. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, V. selo (0308056008)
 44. Đurđević (Drago) Borisav, rođen 1910. ostalo, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056055)
 45. Đurđević (Ilija) Draginja, rođena 1888. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, V. selo (0308056006)
 46. Đurđević (Jevrem) Tomanija, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, v. selo (0308056037)
 47. Đurđević (Lazar) Desanka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Veliko selo (0308056041)
 48. Đurđević (Lazar) Kata, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, v. selo (0308056040)
 49. Đurđević (Lazar) Milunka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, v. selo (0308056039)
 50. Đurđević (Ljubomir) Jelena, rođena 1931. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Veliko selo (0308056014)
 51. Đurđević (Ljubomir) Marica, rođena 1894. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, V. selo (0308056013)
 52. Đurđević (Marko) Srećko, rođen 1872. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, v. selo (0308056001)
 53. Đurđević (Mika) Miroslava, rođena 1873. Srpkinja, streljana 1941. U direktnom teroru, Valjevo (0920089041)
 54. Đurđević (Milija) Miodrag, rođen 1872. Srbin, streljan 1941. U direktnom teroru, Valjevo (0920089037)
 55. Đurđević (Miloje) Zagorka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, V. selo (0308056048)
 56. Đurđević (Milorad) Obren, rođen 1902. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginac (0308056003)
 57. Đurđević (Milorad) Radomir, rođen 1905. Srbin, streljan 1941. U direktnom teroru, Valjevo (0920089042)
 58. Đurđević (Nn) Ljubica, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, V. selo (0308056057)
 59. Đurđević (Nn) Mileva, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, V. selo (0308056046)
 60. Đurđević (Nn) Milica, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, v. selo (0308056038)
 61. Đurđević (Nn) Mirosava, rođena 1872. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, v. selo (0308056036)
 62. Đurđević (Nn) Persa, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, V. selo (0308056009)
 63. Đurđević (Nn) Stanica, rođena 1887. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, V. selo (0308056056)
 64. Đurđević (Nn) Živko, rođen 1864. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, v. selo (0308056044)
 65. Đurđević (Obren) Angelina, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Draginac (0308056004)
 66. Đurđević (Obren) Radojka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Veliko selo (0308056005)
 67. Đurđević (Radomir) Milovan, rođen 1932. Srbin, streljan 1941. U direktnom teroru, Valjevo (0920089039)
 68. Đurđević (Radomir) Milovan, rođen 1935. Srbin, ubijen 1941. Kod kuće, Veliko selo (0308056043)
 69. Đurđević (Radomir) Slavka, rođena 1930. Srpkinja, streljana 1941. u direktnom teroru, Valjevo (0920089038)
 70. Đurđević (Simo) Julka, rođena 1903. Mađarica, ubijena 1941. Kod kuće, V. selo (0308056047)
 71. Đurđević (Sreten) Cveta, rođena 1927. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Veliko selo (0308056049)
 72. Đurđević (Sreten) Stanojka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Veliko selo (0308056050)
 73. Đurđević (Vladimir) Milica, rođena 1905. Srpkinja, streljana 1941. U direktnom teroru, Valjevo (0920089040)
 74. Đurđević (Živko) Dragoljub, rođen 1939. Srbin, ubijen 1941. Kod kuće, Veliko selo (0308056012)
 75. Đurđević (Živko) Milena, rođena 1937. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Veliko selo (0308056011)
 76. Đurđević (Živko) Sreten, rođen 1906. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056045)
 77. Đurđević (Živko) Svetozar, rođen 1935. Srbin, ubijen 1941. Kod kuće, Veliko selo (0308056010)
 78. Đuričić (Dobrosav) Stanoje, rođen 1930. Srbin, ubijen 1941. Kod kuće, Veliko selo (0308056030)
 79. Đuričić (Nn) Julka, rođena 1896. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, V. selo (0308056028)
 80. Đuričić (Nn) Ljeposava, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, V. selo (0308056029)
 81. Đuričić (Savko) Vojin, rođen 1898. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, v. selo (0308056021)
 82. Đuršević (Ilija) Milorad, rođen 1883. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, v. selo (0308056033)
 83. Đuršević (Milorad) Lazar, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draganci (0308056034)
 84. Đuršević (Milorad) Radomir, rođen 1907. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056035)
 85. Đuršević (Miloš) Milisav, rođen 1886. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draganci (0308056025)
 86. Đuršević (Milosav) Vidoje, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Korenita (0308056026)
 87. Đuršević (Obrad) Vojislav, rođen 1917. Srbin, poginuo 1941. prilikom borbi, B. koviljača (0308056027)
 88. Gajić (Rajko) Stanko, rođen 1914. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Draginac (0307039001)
 89. Grujić (Andrija) Dobrosav, rođen 1877. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056085)
 90. Grujić (Mirko) Milan, rođen 1928. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Veliko selo (0308056086)
 91. Grujić (Živko) Cvetko, rođen 1898. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Draginci (0308056197)
 92. Gvozdenović (Bogdan) Živorad, rođen 1911. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci , (0308056100)
 93. Gvozdenović (Božidar) Svetozar, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056163)
 94. Gvozdenović (Dobrosav) Vuk, rođen 1894. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056180)
 95. Gvozdenović (Drago) Novak, rođen 1924. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056137)
 96. Gvozdenović (Dragoljub) Milan, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056124)
 97. Gvozdenović (Janko) Dragoljub, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056136)
 98. Gvozdenović (Janko) Mijodrag, rođen 1903. Srbin, poginuo 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Zablana (0308056171)
 99. Gvozdenović (Janko) Živojin, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056169)
 100. Gvozdenović (Jevrem) Jovan, rođen 1921. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056168)
 101. Gvozdenović (Jova) Spasoje, rođen 1893. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056156)
 102. Gvozdenović (Milan) Srboljub, rođen 1919. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056109)
 103. Gvozdenović (Milan) Vladimir, rođen 1906. ostalo, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginjac lozni (0653035016)
 104. Gvozdenović (Milorad) Aleksandar, rođen 1915. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Draginci (0308056106)
 105. Gvozdenović (Milorad) Čedomir, rođen 1896. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056105)
 106. Gvozdenović (Milorad) Radiša, rođen 1919. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056107)
 107. Gvozdenović (Miloš) Selimir, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056154)
 108. Gvozdenović (Miloš) Stojan, rođen 1907. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056153)
 109. Gvozdenović (Miodrag) Borivoje, rođen 1926. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Šid (0308056172)
 110. Gvozdenović (Miroslav) Vojislav, rođen 1918. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci , (0308056101)
 111. Gvozdenović (Nn) Alekandar, rođen 1922. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056118)
 112. Gvozdenović (Nn) Boško, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056117)
 113. Gvozdenović (Nn) Dragoljub, rođen 1897. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056123)
 114. Gvozdenović (Nn) Milan, rođen 1887. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056108)
 115. Gvozdenović (Nn) Predrag, rođen 1893. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056114)
 116. Gvozdenović (Nn) Živojin, rođen 1893. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056125)
 117. Gvozdenović (Panto) Stanojka, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, v. selo (0308056152)
 118. Gvozdenović (Ranko) Drago, rođen 1870. Srbin, ubijen 1941. Kod kuće, v. selo (0308056181)
 119. Gvozdenović (Spasoje) Čedomir, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Zavraka (0308056155)
 120. Gvozdenović (Stanko) Dragoslav, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056167)
 121. Gvozdenović (Stanko) Radoje, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056116)
 122. Gvozdenović (Stanko) Spasoje, rođen 1915. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056115)
 123. Gvozdenović (Stanko) Srećko, rođen 1893. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056164)
 124. Gvozdenović (Stanko) Vidoje, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056165)
 125. Gvozdenović (Stevan) Čedomir, rođen 1890. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056113)
 126. Gvozdenović (Stevan) Obren, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056111)
 127. Gvozdenović (Stevan) Živorad, rođen 1906. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056110)
 128. Gvozdenović (Svetozar) Bogosav, rođen 1913. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056119)
 129. Gvozdenović (Vićo) Kata, rođena 1908. Srpkinja, umrla od Nemaca 1944. u logoru, Nemački logor (0308056112)
 130. Gvozdenović (Živojin) Jovan, rođen 1925. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056170)
 131. Ignjatović (Živojin) Milovan, rođen 1922. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draganci (0308056032)
 132. Ignjatović (Živojin) Radojko, rođen 1916. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draganci (0308056031)
 133. Ilić (Dobrosav) Vidoje, rođen 1904. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Draginci (0308056061)
 134. Ilić (Stevan) Čedomir, rođen 1913. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Draginac (0308056002)
 135. Jevtić (Janko) Radosav, rođen 1874. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Veliko selo (0305017175)
 136. Jevtić (Mirko) Radosav, rođen 1861. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, v. selo (0308056102)
 137. Jevtić (Radoje) Novak, rođen 1921. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Draginci (0308056069)
 138. Jevtić (Živan) Radoje, rođen 1896. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Draginci (0308056068)
 139. Joksimović (Cvetko) Zagorka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, v. selo (0308056016)
 140. Joksimović (Živko) Milorad, rođen 1904. Srbin, poginuo 1941. U NOBu, Draganac (0308056015)
 141. Ljubinković (Dragić) Dragojlo, rođen 1906. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056162)
 142. Ljubinković (Dragomir) Petar, rođen 1912. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056161)
 143. Ljubinković (Nikola) Borisav, rođen 1887. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056159)
 144. Ljubinković (Nikola) Dragoljub, rođen 1895. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056160)
 145. Ljubinković (Spasoje) Čedomir, rođen 1923. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056157)
 146. Ljubinković (Vojislav) Radomir, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056158)
 147. Lukić (Dragutin) Ilija, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Draginci (0308056122)
 148. Lukić (Dragutin) Milan, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Draginci (0308056121)
 149. Lukić (Nn) Dragutin, rođen 1881. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Draginci (0308056120)
 150. Marković (Živan) Dragutin, rođen 1915. Srbin, poginuo 1941. U NOBu, Draginac (0308056022)
 151. Nestorović (Dobrosav) Radomir, rođen 1896. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056139)
 152. Nestorović (Radomir) Dobrosav, rođen 1927. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Veliko selo (0308056140)
 153. Nestorović (Radomir) Spomenka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, V. selo (0308056141)
 154. Obradović (Milinko) Miodrag, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056183)
 155. Pavlović (Cvetko) Anđelija, rođena 1935. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Veliko selo (0308056192)
 156. Pavlović (Cvetko) Angelina, rođena 1931. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Veliko selo (0308056194)
 157. Pavlović (Cvetko) Stanica, rođena 1927. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Veliko selo (0308056189)
 158. Pavlović (Cvetko) Živorad, rođen 1912. Srbin, poginuo 1941. U NOBu, B. koviljača (0308056187)
 159. Pavlović (Ljuba) Vukosava, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, V. selo (0308056191)
 160. Pavlović (Nn) Stojna, rođena 1893. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, V. selo (0308056188)
 161. Pavlović (Živan) Cvetko, rođen 1892. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056186)
 162. Pavlović (Živorad) Čedomir, rođen 1934. Srbin, ubijen 1941. Kod kuće, Veliko selo (0308056190)
 163. Pavlović (Živorad) Cvetin, rođen 1937. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Veliko selo (0308056193)
 164. Pavlović (Živorad) Radosav, rođen 1941. Srbin, ubijen 1941. Kod kuće, Veliko selo (0308056195)
 165. Petković (Stojša) Slavoljub, rođen 1914. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056084)
 166. Petković (Stojša) Vuk, rođen 1904. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Han Pijesak (0307041003)
 167. Radovanović (Velimir) Zagorka, rođena 1917. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, V. selo (0308056196)
 168. Rašević (Borisav) Sreten, rođen 1906. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056126)
 169. Rašević (Dragomir) Stanoje, rođen 1916. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056149)
 170. Rašević (Dragomir) Stojadin, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056148)
 171. Rašević (Jevrem) Radiša, rođen 1893. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056134)
 172. Rašević (Jovan) Zdravko, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056142)
 173. Rašević (Milinko) Bogomir, rođen 1890. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056182)
 174. Rašević (Milivoj) Obren, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056130)
 175. Rašević (Milivoje) Vojislav, rođen 1924. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Berkosovo (0308056166)
 176. Rašević (Milorad) Sreten, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056144)
 177. Rašević (Mlađen) Miloje, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056147)
 178. Rašević (Mlađen) Radoje, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056146)
 179. Rašević (Mladen) Vidoje, rođen 1883. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056184)
 180. Rašević (Nn) Milisav, rođen 1901. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Draginci (0308056143)
 181. Rašević (Nn) Obrad, rođen 1874. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, v. selo (0308056127)
 182. Rašević (Petar) Obrad, rođen 1904. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Draginci (0308056198)
 183. Rašević (Radiša) Živorad, rođen 1924. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056132)
 184. Rašević (Sreten) Milorad, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056145)
 185. Rašević (Stojadin) Borisav, rođen 1919. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056150)
 186. Rašević (Stojan) Stanko, rođen 1909. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056131)
 187. Rašević (Stojan) Zdravko, rođen 1903. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056129)
 188. Rašević (Vidoje) Gavrilo, rođen 1922. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056185)
 189. Rašević (Vladimir) Jevrem, rođen 1893. Srbin, ubijen 1941. Kod kuće, Veliko selo (0308056150)
 190. Rašević (Vladimir) Tikomir, rođen 1896. Srbin, ubijen 1941. Kod kuće, v. selo (0308056151)
 191. Rošević (Antonije) Danilo, rođen 1923. Srbin, poginuo 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Bogatić (0308056095)
 192. Rošević (Dobrosav) Borisav, rođen 1906. Srbin, ubijen 1941. Kod kuće, v. selo (0308056089)
 193. Rošević (Dragić) Aleksandar, rođen 1903. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056090)
 194. Rošević (Jezdimir) Milivoje, rođen 1928. Srbin, ubijen 1941. Kod kuće, Veliko selo (0308056088)
 195. Rošević (Milorad) Jezdimir, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056087)
 196. Rošević (Petar) Obrad, rođen 1907. Srbin, ubijen 1945. u direktnom teroru, Drginac (0656062010)
 197. Rošević (Stanoje) Milan, rođen 1917. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056091)
 198. Rošević (Stanoje) Stepan, rođen 1906. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056091)
 199. Rošević (Stanoje) Stojadin, rođen 1923. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056093)
 200. Rošević (Velimir) Antonije, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056094)
 201. Rošević (Živan) Stanoje, rođen 1883. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056092)
 202. Sandić (Milovan) Milorad, rođen 1919. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Tuzla (0307046006)
 203. Sandić (Nn) Cvetko, rođen 1906. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Draginci (0308056070)
 204. Sandić (Nn) Stojša, rođen 1880. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Draginci (0308056173)
 205. Sandić (Nn) Vidoje, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Draginci (0308056174)
 206. Sandić (Nn) Vlastimir, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Draginci (0308056071)
 207. Sandić (Srećko) Bogoljub, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056103)
 208. Sandić (Srećko) Vlastimir, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Kod zvornika (0655051041)
 209. Sandić (Živojin) Milosav, rođen 1897. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056104)
 210. Simić (Dragić) Ljubisav, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056062)
 211. Simić (Svetislav) Slobodan, rođen 1924. Srbin, ubijen 1941. Kod kuće, V. selo (0308056135)
 212. Simić (Živojin) Miladin, rođen 1908. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. u direktnom teroru, Veliko selo (0305020001)
 213. Simić (Živojin) Miodrag, rođen 1923. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Draginci (0308056128)
 214. Stojadinović (Miodrag) Ljubisav, rođen 1915. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Nepo. bosna (0843047026)
 215. Stojadinović (Rašo) Svetislav, rođen 1906. Srbin, ubijen 1942. U zatvoru, Šabac (0308056064)
 216. Stojadinović (Svetislav) Spasoje, rođen 1926. Srbin, ubijen 1942. U zatvoru, Šabac (0308056065)
 217. Veselinović (Marko) Svetislav, rođen 1887. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Draginci (0308056138)
 218. Veselinović (Živan) Ljubica, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Veliko selo (0181037016)

 

 

Jedan komentar

 1. Postovana Gospodo dajem vam jedan info da u velikom selo nema
  prezime Rosevic nego Samo Rasevic puna hvala unapred Rasevic

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *