Жртве Другог светског рата у Чађавицама

Čađavica DonjaAnčić (Jovo) Branko, rođen 1919. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Čađavica donja (1660009098)
Čađavica DonjaBajić (Radovan) Nikolija, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od četnika 1945. u direktnom teroru, Donja čađavica (1625078016)
Čađavica DonjaBojić (Živan) Stanko, rođen 1898. Srbin, nestao 1945. nepoznato, Nepoznato (1615017048)
Čađavica DonjaĐokić (Teodor) Gavro, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1625078001)
Čađavica DonjaĐokić (Teodor) Jovan, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1625078002)
Čađavica DonjaGavrić (Glišo) Mitar, rođen 1918. Srbin, ubijen 1941. u logoru, Nepoznato (1618028032)
Čađavica DonjaGavrić (Mićo) Glišo, rođen 1888. Srbin, ubijen 1941. u logoru, Nepoznato (1618028031)
Čađavica DonjaIlić (Jovan) Rajo, rođen 1925. Srbin, ubijen 1943. nepoznato, Donji dragoljev (1625078005)
Čađavica DonjaIlić (Lazar) Joco, rođen 1911. Srbin, ubijen od četnika 1944. U direktnom teroru, Čađavica donja (1618028030)
Čađavica DonjaIlić (Lazar) Teodor, rođen 1902. Srbin, ubijen 1941. u logoru, Nepoznato (1618028033)
Čađavica DonjaJakšić (Jakša) Tešo, rođen 1881. Srbin, ubijen 1941. u logoru, Nepoznato (1618028042)
Čađavica DonjaJeftić (Milorad) Mićo, rođen 1928. Srbin, ubijen od četnika 1945. U direktnom teroru, Čađavica donja (1618028027)
Čađavica DonjaJeftić (Savo) Bogdan, rođen 1923. Srbin, ubijen od četnika 1944. U direktnom teroru, Crnjelove (1618028041)
Čađavica DonjaJevtić (Matko) Ivan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Donja čađavica (1625078013)
Čađavica DonjaJevtić (Matko) Neđo, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Ugljevik (1625078012)
Čađavica DonjaJovanović (Branko) Nikola, rođen 1913. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (1618028001)
Čađavica DonjaJovanović (Stanko) Risto, rođen 1914. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (1618028002)
Čađavica DonjaJović (Pero) Jovo, rođen 1911. Srbin, ubijen 1941. u logoru, Nepoznato (1618028011)
Čađavica DonjaKićić (Blagoje) Momir, rođen 1906. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Čađavica donja (1618028006)
Čađavica DonjaKovačević (Tomo) Vlado, rođen 1924. Srbin, ubijen 1941. u logoru, Nepoznato (1618028012)
Čađavica DonjaKrnjić (Matko) Mirko, rođen 1913. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Zvornik (1625078003)
Čađavica DonjaLazarević (Drago) Relja, rođen 1912. Srbin, poginuo 1943. u NOBu Zelen gora (1618028025)
Čađavica DonjaLazarević (Stokan) Stevo, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Šekovići (1618028026)
Čađavica DonjaLjubojević (Pero) Jovo, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Šekovići (1618028044)
Čađavica DonjaMaksimović (Milan) Anka, rođena 1926. Crnogorka, ubijena 1944. U direktnom teroru, Donja čađavica (1663046029)
Čađavica DonjaMarković (Miko) Savo, rođen 1905. Srbin, ubijen 1945. kod kuće, Donja čađavica (1625078007)
Čađavica DonjaMićić (Cvijetin) Cvija, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od četnika 1945. u direktnom teroru, Čađavica donja (1618028045)
Čađavica DonjaMićić (Cvijetin) Milorad, rođen 1929. Srbin, poginuo 1943. u NORu, Šekovići (1618028009)
Čađavica DonjaMićić (Jovan) Smilja, rođena 1920. Srpkinja, poginula 1945. U NOBu, Nepoznato (1618028046)
Čađavica DonjaMićić (Miko) Jefto, rođen 1896. Srbin, ubijen 1941. u logoru, Nepoznato (1618028023)
Čađavica DonjaMilanović (Miko) Radinka, rođena 1919. Srpkinja, ubijena od četnika 1945. u direktnom teroru, Čađavica donja (1618028020)
Čađavica DonjaMilanović (Milan) Petra, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od četnika 1944. u direktnom teroru, Čađavica donja (1618028022)
Čađavica DonjaMilanović (Milan) Risto, rođen 1915. Srbin, ubijen od četnika 1944. u direktnom teroru, Čađavica donja (1618028021)
Čađavica DonjaMilanović (Obren) Jovo, rođen 1913. Srbin, ubijen od četnika 1944. u direktnom teroru, Čađavica donja (1618028019)
Čađavica DonjaMilanović (Obren) Vojin, rođen 1914. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (1618028028)
Čađavica DonjaMilivojević (Milka) Mihajlo, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Glavičice bijel (1625078009)
Čađavica DonjaMilivojević (Petar) Savo, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kod rogatice (1625078011)
Čađavica DonjaMilivojević (Petar) Tošo, rođen 1913. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Kod brčkog (1625078010)
Čađavica DonjaMlađenović (Aleksa) Stanimir, rođen 1890. Srbin, ubijen 1941. U logoru, Nepoznato (1618028015)
Čađavica DonjaMlađenović (Ilija) Joco, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u logoru, Nepoznato (1618028016)
Čađavica DonjaMlađenović (Panto) Milan, rođen 1913. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (1618028007)
Čađavica DonjaMlađenović (Pero) Ilija, rođen 1887. Srbin, ubijen 1941. u logoru, Nepoznato (1618028013)
Čađavica DonjaMlađenović (Pero) Tešo, rođen 1892. Srbin, ubijen 1941. u logoru, Nepoznato (1618028014)
Čađavica DonjaNikolić (Pane) Rajo, rođen 1901. Srbin, ubijen 1945. u direktnom teroru, Donja čađavica (1625078006)
Čađavica DonjaNikolić (Živan) Risto, rođen 1913. Srbin, ubijen od četnika 1944. U direktnom teroru, Čađavica donja (1618028040)
Čađavica DonjaNikolić (Živan) Vasilije, rođen 1899. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Vukosavci (1618028008)
Čađavica DonjaPanić (Blagoje) Branko, rođen 1922. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Čađavica donja (1618028035)
Čađavica DonjaPanić (Blagoje) Gavro, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Trnova (1618028036)
Čađavica DonjaPanić (Lazar) Živan, rođen 1922. Srbin, ubijen od četnika 1944. U direktnom teroru, Čađavica donja (1618028037)
Čađavica DonjaPanić (Ostoja) Blagoje, rođen 1914. Srbin, ubijen 1941. u logoru, Nepoznato (1618028004)
Čađavica DonjaPanić (Ostoja) Gavro, rođen 1916. Srbin, ubijen 1941. u logoru, Nepoznato (1618028005)
Čađavica DonjaPanić (Panto) Ostoja, rođen 1889. Srbin, ubijen 1941. u logoru, Nepoznato (1618028003)
Čađavica DonjaPetrović (Vasilije) Petar, rođen 1921. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Kod kuće (1625078004)
Čađavica DonjaPetrović (Živko) Luka, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Majevica (1625078008)
Čađavica DonjaRadić (Spasoje) Bosiljka, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od četnika 1945. u direktnom teroru, Čađavica donja (1618028043)
Čađavica DonjaSarić (Stanko) Živan, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1661021060)
Čađavica DonjaSekulić (Softo) Nikola, rođen 1914. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Brčko (1625078015)
Čađavica DonjaSekulić (Softo) Teko, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U direktnom teroru, Zabrđe ugljevik (1625078014)
Čađavica DonjaSimić (Cvijetin) Ilija, rođen 1915. Srbin, ubijen od četnika 1945. U direktnom teroru, Čađavica donja (1618028039)
Čađavica DonjaSimić (Vukašin) Ljubo, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, U nov-u (1618028038)
Čađavica DonjaStajić (Diko) Panto, rođen 1900. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Čađavica donja (1618028017)
Čađavica DonjaStajić (Stevan) Sako, rođen 1919. Srbin, nestao od Nemaca 1944. U NOBu, Nepoznato (1618028018)
Čađavica DonjaStojanović (Jovo) Lazo, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Vlasenice (1618028024)
Čađavica DonjaTanacković (Joco) Vasilije, rođen 1921. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Vlasenice (1618028034)
Čađavica DonjaTodorović (Todor) Mika, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Brčko (0803102044)
Čađavica DonjaVasilić (Đojo) Ilija, rođen 1922. Srbin, umro 1945. u NOBu, Bijeljina (1618028029)
Čađavica DonjaVidović (Mićo) Branko, rođen 1892. Srbin, ubijen 1941. u logoru, Nepoznato (1618028010)
Čađavica GornjaAnđić (Radovan) Đoko, rođen 1922. Srbin, ubijen od četnika 1945. u direktnom teroru, Čađavica gornja (1618029046)
Čađavica GornjaAnđić (Zarije) Stevo, rođen 1922. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bijeljina (1618029045)
Čađavica GornjaArsenović (Đorđije) Branko, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (1618029020)
Čađavica GornjaBijelčević (Stanko) Stojan, rođen 1910. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (1618029001)
Čađavica GornjaBožić (Rade) Cvijetin, rođen 1892. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Čađavica gornja (1618029003)
Čađavica GornjaBumbić (Todo) Mićo, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1618029042)
Čađavica GornjaCvijetinović (Luka) Petra, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1944. u direktnom teroru, Čađavica gornja (1618029016)
Čađavica GornjaDespotović (Božo) Aleksa, rođen 1932. Srbin, ubijen od Muslima 1944. u masovnom pokolju, Čađavica gornja (1618029030)
Čađavica GornjaDespotović (Božo) Miko, rođen 1929. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. kod kuće, Čađavica gornja (1618029029)
Čađavica GornjaDespotović (Božo) Stana, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1944. kod kuće, Čađavica gornja (1618029028)
Čađavica GornjaDespotović (Đojo) Anica, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1944. kod kuće, Čađavica gornja (1618029026)
Čađavica GornjaDespotović (Đojo) Drago, rođen 1927. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u direktnom teroru, Zabrđe (1618029027)
Čađavica GornjaDespotović (Milan) Milan, rođen 9999. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u direktnom teroru, Zabrđe (1618029010)
Čađavica GornjaDespotović (Trišo) Đojo, rođen 1884. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u direktnom teroru, Ugljevik (1618029025)
Čađavica GornjaĐokić (Nikola) Božo, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1618029048)
Čađavica GornjaĐokić (Rista) Pavle, rođen 1885. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U direktnom teroru, Ugljevik (1618029047)
Čađavica GornjaĐukić (Stanoje) Jeremija, rođen 1900. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Čađavica gornja (1618029002)
Čađavica GornjaGajić (Petar) Cvetko, rođen 1914. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Čađavica gornja (1618029004)
Čađavica GornjaGligorović (Mihailo) Vaso, rođen 1874. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u direktnom teroru, Čađavica gornja (1618029034)
Čađavica GornjaGligorović (Vojko) Branko, rođen 1924. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Čađavica gornja (1618029036)
Čađavica GornjaGligorović (Vojko) Miko, rođen 1922. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Čađavica gornja (1618029035)
Čađavica GornjaIvanović (Jovo) Stanko, rođen 1890. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u direktnom teroru, Čađavica gornja (1618029038)
Čađavica GornjaJevremović (Loko) Đorđije, rođen 1923. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u direktnom teroru, Zabrđe (1618029011)
Čađavica GornjaJovanović (Risto) Đojo, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U direktnom teroru, Ugljevik (1618029033)
Čađavica GornjaJović (Đojo) Stanko, rođen 1893. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U direktnom teroru, Čađavica gornja (1618029021)
Čađavica GornjaJović (Risto) Cviko, rođen 1903. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U direktnom teroru, Čađavica gornja (1618029037)
Čađavica GornjaJović (Trišo) Živan, rođen 1884. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U direktnom teroru, Ugljevik (1618029024)
Čađavica GornjaJović (Živan) Savo, rođen 1918. Srbin, ubijen od četnika 1944. U direktnom teroru, Čađavica gornja (1618029023)
Čađavica GornjaKrstić (Nikola) Petar, rođen 1904. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U direktnom teroru, Čađavica gornja (1618029022)
Čađavica GornjaNikolić (Živan) Risto, rođen 1912. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U direktnom teroru, Gradac (1614013005)
Čađavica GornjaNinić (Pero) Jovica, rođen 1926. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U direktnom teroru, Čađavica gornja (1618029041)
Čađavica GornjaNinić (Stojan) Pero, rođen 1894. Srbin, ubijen od četnika 1945. U direktnom teroru, Čađavica gor. (1618029040)
Čađavica GornjaNovaković (Cvijetin) Stevo, rođen 1888. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Grčki logor (1618029044)
Čađavica GornjaPerić (Živan) Jovan, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Čađavica (1626082023)
Čađavica GornjaPerić (Živan) Tomo, rođen 1920. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U direktnom teroru, Zabrđe (1618029019)
Čađavica GornjaPopović (Lazar) Ljubomir, rođen 1912. Srbin, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Obrenovac (1618029039)
Čađavica GornjaRistić (Đojo) Petko, rođen 1905. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U direktnom teroru, Čađavica gornja (1618029009)
Čađavica GornjaRistić (Savo) Vasilije, rođen 1919. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Molodije (1618029007)
Čađavica GornjaRistić (Savo) Živojin, rođen 1925. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Čađavica gornja (1618029008)
Čađavica GornjaRistić (Stanko) Vaso, rođen 1920. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U direktnom teroru, Čađavica gornja (1618029005)
Čađavica GornjaRistić (Vaso) Jovan, rođen 1905. Srbin, umro od Nemaca 1945. Kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (1618029006)
Čađavica GornjaStojanović (Stevo) Rodoljub, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1618029031)
Čađavica GornjaStojanović (Stevo) Tomo, rođen 1905. Srbin, umro od Nemaca 1945. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (1618029032)
Čađavica GornjaŠoćić (Jovan) Stevo, rođen 1922. Srbin, ubijen od četnika 1944. U direktnom teroru, Čađavica gornja (1618029043)
Čađavica GornjaZorić (Jovo) Petko, rođen 1909. Srbin, umro od Nemaca 1945. Kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (1618029014)
Čađavica GornjaZorić (Pero) Nikola, rođen 1891. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U direktnom teroru, Čađavica gornja (1618029018)
Čađavica GornjaZorić (Tešan) Jovo, rođen 1903. Srbin, umro od Nemaca 1943. Kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (1618029017)
Čađavica GornjaZorić (Zarija) Branko, rođen 1915. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Maleševci (1618029012)
Čađavica GornjaZorić (Zarija) Milan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Romanija (1618029013)
Čađavica GornjaZorić (Zarije) Dragomir, rođen 1909. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u direktnom teroru, Čađavica gornja (1618029015)
Čađavica SrednjaArsenović (Rade) Svetozar, rođen 1920. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Čađavica srednj (1618030003)
Čađavica SrednjaArsenović (Vojin) Cvijetko, rođen 1918. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Čađavica srednj (1618030004)
Čađavica SrednjaČordić (Jovan) Živan, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1618030011)
Čađavica SrednjaDespotović (Bogdan) Radovan, rođen 1924. Srbin, umro 1944. U NOBu, Trnava (1618030009)
Čađavica SrednjaDespotović (Ljubo) Jovo, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1945. kod kuće, Čađavica srednja (1618030008)
Čađavica SrednjaGajić (Jeremija) Čedo, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1618030012)
Čađavica SrednjaPavlović (Arsen) Savo, rođen 1914. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Čađavica srednj (1618030001)
Čađavica SrednjaPerić (Jovo) Trivko, rođen 1902. Srbin, poginuo 1941. u aprilskom ratu 1941 god., U bivšoj jug.vojsci (1618030013)
Čađavica SrednjaPerić (Pane) Milan, rođen 1896. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Čađavica srednj (1618030005)
Čađavica SrednjaSimić (Maksim) Makivija, rođen 1881. Srbin, ubijen 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Čađavica srednj (1618030002)
Čađavica SrednjaTodorović (Tomo) Jovan, rođen 1900. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Čađavica srednja (1618030007)
Čađavica SrednjaZečević (Đorđe) Branko, rođen 1923. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Romanija (1618030010)
Čađavica SrednjaZečević (Mitar) Milorad, rođen 1914. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Lipik (1618030006)
Čađavica SrednjaŽivanović (Laka) Cvetin, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0306029008)
Čađavica SrednjaŽivanović (Nn) Jovanka, rođena 1918. Srpkinja, ubijena 1943. Kod kuće, Čađav. kod kuće (0306029009)

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *