Industrijska proizvodnja u 2014 godini

Србија је завршила 2014 годину са падом индустријске производње за великих 6,5%. У томе је пад у рударству био 16,7% (у експлоатацији угља за 25,8%), у снабдевању електричном енергијом за 20,1%, а у прерађивачкој индустрији за 1,4%.

Уколико би смо да гледамо на живот, па и на податке о индустријској производњи са светлије стране, позитивне чињенице представљају: (1) најмањи међугодишњи пад у укупној индустријској производњи у децембру (-5,3%) од маја; (2) прва међугодишња стопа раста прерађивачке индустрије (+6,4%) у децембру од априла; (3) раст прерађивачке производње у децембру, у односу на новембар за 1,4 индексна поена.

На основу очекиваног опоравка у копању руде угља, а затим и производње електричне енергије, осим у прерађивачкој индустрији можемо очекивати и позитивне међугодишње стопе раста и укупне индустријске производње. Ипак, остаје отворено питање да ли ће бити могуће да се надокнади оволико велика стопа пада, од 6,4% у 2014 години.

Од 24 делатности прерађивачке индустрије у 8 је дошло до раста производње а у 16 до њеног смањивања у односу на 2013 годину.

Релативно велике стопе раста имали су: Производња машина и опреме на другом месту непоменуте (+29%), прерада дрвета и производи од дрвета сем намештаја (+12,4%), производња рачунара, електронских и оптичких производа (+8,6%) и производња основних метала (+8,5%).

Највећи пад обима производње имали су: производња металних производа, осим машина (-24,7%), производња текстила (-19,3%), поправка и монтажа електричних машина (-15%), производња хемикалија и хемијских производа (-12,9%) и производња коже и предмета од коже (-12,6%).

НИС и ФАС су имали мали пад обима производње, ако претпоставимо да пресудно утичу на укупне индексе својих делатности: производња кокса и деривата нафте смањена је за 1,7%, а производња моторних возила и приколица за 2,9%.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *