Šta se proizvodi u Srbiji?

Oubičajeno je da se kaže kako se u Srbiji ništa ne proizvodi. Sa druge strane, osnovni posao diplomatije bi trebalo da bude da podržava domaću proizvodnju i plasman na tržištima na kojima se ona nalazi. Ali, kao što se svašta proizvodi, tako se i ništa ne čini da se ta proizvodnja u inostranstvu podrži. Imamo ekonomske diplomate koji treba da nađu zainteresovane da investiraju u Srbiju. Zainteresovani znaju i šta se proizvodi i šta se može profitabilno proizvoditi pa im ovakve osobe nisu potrebne, posebno jer ne znaju ono šta oni znaju.

Prilažemo spisak osnovnih industrijskih proizvoda iz Statističkog godišnjaka Srbije za 2012. godinu.

Sa jedne strane, bilo bi interesantno imati detaljne podatke o mesečnoj proizvodnji najvažnijih proizvoda umesto indeksa u saopštenjima RZS-a. Sa druge strane, možda je i bolje da se to ne zna kako se ekspertski i ovo svašta ne bi upropastilo pod parolom „pomoći“.

Interesantno bi bilo da se uporedi proizvodnja iz 2000. sa ovim podacima kako bi se videle dinamičke promene u stagnantnoj proizvodnji. Takva studija bi zahtevala više vremena, a i RZS je najkometentniji da je uradi jer raspolaže bazama podataka.

Industrijska proizvodnja će u ovoj godini biti za 10,6% manja nego u 2008. godini (-12,1% u 2009, +2,9% u 2010, +2,1% u 2011 i -3,2% u 2012). Pri tome je povećano vađenje sirove nafte sa 663 hiljade tona u 2009. na 1.020 hiljada u 2011. i prirodnog gasa sa 283 miliona m3 na 617 i eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa je povećana za dodatnih 10,5% u ovoj godini. Da nije Gasprom kupio većinsko vlasništvo u NIS-u danas bi nivo industrijske proizvodnje u Srbiji bio niži za još par procentnih poena. Visina rudne rente i konačno iscrpljivanje ležišta energenata nisu relevantni za analizu ukupnog obima i dinamike industrijske proizvodnje.

Najdetaljnija statistika o proizvodnji nalazi se u sledećim linkovima:

http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/userFiles/file/Industrija/SB%20-%20PROIZVODI_srb.pdf

http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/userFiles/file/Industrija/SB%20-%20PROIZVODI-2011_srb.pdf

Експлоатација угља                              Mining and briquetting of coal

Камени угаљ, хиљ. тона                        142 Hard coal, thous. tons

Мрки угаљ, хиљ. тона                            350 Brown coal, thous. tons

Лигнит, хиљ. тона                               40286 Lignite, thous. tons

Експлоатација сирове нафте и природног гаса Extraction of crude petroleum and natural gas

Сирова нафта, хиљ. Тона                     1020 Crude petroleum, thous. tons

Природни гас, мил. m3                         617 Natural gas, mill. m3

Експлоатација руда метала Mining of metal ores

Оловно–цинкана руда, хиљ. тона        412 Lead–zinc ore, thous. tons

Руда бакра, хиљ. тона                          12216 Copper ore, thous. tons

Остало рударство  Other mining and quarrying

Обликовани мермерни и гранитни блокови, тона 637 Formed marble and granite blocks, tons

Природни песак, хиљ. m3                                           757 Natural sand, thous. m3

Облуци, шљунак, ломљен или дроб. камен, хиљ. m3 5776

Глина и каолин, хиљ. тона                                             379 Clay and kaolin, thous. tons

Производња прехрамбених производа Manufacture of food products

Сирова кожа, тона                                        1421 Raw leather, tons

Кобасичарски производи, тона              56603 Sausages, tons

Месне конзерве, полуготова и готова јела од меса, тона 17353

Сокови од воћа и поврћа, тона            207643 Fruit and vegetable juices, tons

Џемови, пекмези и мармеладе, тона     4485 Jams and marmalades, tons

Рафинисана биљна уља за исхрану, тона 142277 Vegetable oils, refined, tons

Маргарин и хидриране биљне масти, тона  41438 Margarine and hydrated vegetable fats, tons

Сиреви, тона                                                 21152 Cheese, tons

Брашно, хиљ. тона                                        548 Flour, thous. tons

Рафинисани шећер, хиљ. тона                  442 Sugar, refined, thous. tons

Храна за узгој животиња, хиљ. тона       942 Food for animal upbringing, thous. tons

Какао, чоколада и чоколадни производи, тона 37390

Производња пића Manufacture of beverages

Пиво, хиљ. hl                5462 Beer, thous. hl

Производња дуванскихпроизвода Manufacture of tobacco products

Ферментисани дуван, тона       5431 Tobacco, fermented, tons

Цигарете, мил. ком.                  19985 Cigarettes, mill. units

Производња текстила Manufacture of textiles

Предива памучног типа, тона                  828 Cotton yarn, tons

Предива вуненог типа, тона                       24 Woolen yarn, tons

Тканине памучног типа, хиљ. m2       6019 Cotton fabrics, thous. m2

Тканине вуненог типа, хиљ. m2                   3 Woolen fabrics, thous. m2

Рубље за домаћинство, хиљ. m2              834 Household underwear, thous. m2

Теписи и прекривачи за под, хиљ. m2   5437 Carpets and floor coverings, thous. m2

Производња одевних предмета Manufacture of wearing apparel

Кожна одећа, хиљ. ком.           10 Leather clothing, thous. units

Радна одећа, хиљ. ком.         1021 Working clothing, thous. units

Остала одећа, хиљ. ком.       2107 Other clothing, thous. units

Рубље, хиљ. ком.                   8427 Underwear, thous. units

Чарапе, хиљ. пари             226395 Hosiery, thous. pairs

Производња коже и предмета од коже Manufacture of leather and related products

Цела штављена кожа говеда и копитара, хиљ. m2 579

Цепана и остала кожа говеда и копитара, хиљ. m2 107

Свињска кожа обрађена након штављења, хиљ. m2 17

Обућа с лицем од коже или вештачке коже, хиљ. пари 2480

Производња дрвета и производа од дрвета, осим намештаја Manufacture of wood
and of products of wood and cork, except furniture

Резана грађа четинара, хиљ. m3          7 Sawn wood, coniferous, thous. m3

Резана грађа лишћара, хиљ. m3         35 Sawn wood, broadleaved, thous. m3

Шперплоче, m3                               8665 Plywood, m3
Фурнир, m3                                          9925 Veneer, m3

Паркет, m2                                         122526 Parquet, m2

Производња папира и производа од папира Manufacture of paper and paper products

Папир и картон, тона                                  139400 Paper and cardboard, tons

Таласасти папир и картон, тона               60738 Corrugated paper and cardboard, tons

Амбалажа од папира и картона, тона    146528 Paper and cardboard containers, tons

Пап. пр. за домаћ. Сан. и тоал. потребе, тона  36901 Paper prod. for households, san. and toil. needs

Штампање и умножавање аудио и видео записа Printing and reproduction of recorded media

Штампање новина, тона                       47503 Printing of newspapers, tons

Штампање књига и брошура, тона       3898 Printing of books and brochures, tons

Производња кокса и деривата нафте Manufacture of coke and refined petroleum products

Сушени лигнит, хиљ. тона            569 Dried lignite, thous. tons

Бензин, хиљ. тона                             516 Petrol, thous. tons

Петролеј (керозин), хиљ. Тона       79 Petroleum (kerosene), thous. tons

Дизел гориво, хиљ. Тона                632 Diesel fuel, thous. tons

Уље за ложење, хиљ. тона             129 Crude oil, thous. tons

Мазут, хиљ. тона                               361 Residual fuel oil, thous. tons

Масти и мазива, тона                  10731 Fuels and lubricants, tons

Производња хемикалија и хемијских производа Manufacture of chemicals and chemical products

Боје и пигменти, тона                 1966 Colors and pigments, tons

Сумпорна киселина, хиљ. тона     78 Sulfuric acid, thous. tons

Фосфорна киселина, хиљ. Тона   13 Phosphoric acid, thous. tons

Азотна киселина, хиљ. Тона          171 Nitric acid, thous. tons

Амонијак, хиљ. тона                       161 Ammonia, thous. tons

Азотна ђубрива, тона                482878 Nitric fertilizers, tons

Фосфорна ђубрива, тона               5703 Phosphoric fertilizers, tons

Комплексна ђубрива, хиљ. Тона   36 Complex fertilizers, thous. tons

Мешана ђубрива, тона              226463 Mixed fertilizers, tons

Пластичне масе у примарним облицима, хиљ. тона 167 Plastic matter in basic forms, thous. tons

Пестициди и остале хемикалије за пољопривреду, тона 4340 Pesticides and other chemicals

Сапуни, тона                                           3453 Soaps, tons

Детерџенти, тона                              153312 Detergents, tons

Тоалетни препарати, kg                      5451 Toilette accessories, tons

Производња производа од гуме и пластике Manufacture of rubber and plastic products

Спољне гуме за возила, хиљ. ком.        8248 Pneumatic tires for vehicles, thous. units

Унутрашње гуме за возила, хиљ. ком.  4344 Tires, inner, for vehicles, thous. units

Амбалажа од пластичних маса, тона    55880 Packing containers, plastic matters, tons

Производи за грађевинарство од пластичних маса, тона 10873 Construction products of plastic

Шупље стакло, тона                                   33093 Glass, hollow, tons

Керамика за домаћинство, тона                 4 Earthenware for household use, tons

Ватростални керамички производи, тона 20047 Fireproof earthenware products, tons

Керамичке плочице и подне плоче, хиљ. m2   10424 Ceramics tiles and floor boards, thous. m2

Цигла и блокови, мил. ком. нормалног формата 556 Bricks and blocks, mill. units standard pattern

Цреп, мил. ком.                                     160 Tiles, mill. units

Цемент, хиљ. тона                              2095 Cement, thous. tons

Малтер, тона                                     184414 Plaster, tons

Битуменске мешавине, тона         172032 Bituminous mixtures, tons

Производња основних метала Manufacture of basic metals

Сирово гвожђе у примарним облицима, тона   1197693 Pig iron in primary forms, tons

Пљоснати ваљани производи од челика, тона   1885019 Flat rolled steel products, tons

Цеви од гвожђа и челика, тона                                    39606 Iron and steel pipes, tons

Шипке, профили, жица, лимови, траке и цеви од алуминијума и легура ал. тона 68757

Шипке, профили, жица, лимови, траке и цеви од олова и легура олова, тона 2696

Електролитички бакар, хиљ. тона      29 Copper, electrolytic, thous. tons

Шипке, профили, жица, лимови, траке и цеви од бакра и легура бакра, тона 61557

Остали обојени метали и производи од њих, kg  16110

Ливени производи од гвожђа, тона            47676 Cast iron, tons

Ливени производи од челика, тона              7322 Cast steel, tons

Ливени производи од алуминијума, тона    7541 Cast aluminum, tons

Ливени производи од осталих обојених метала, тона 367

Производња металних производа, осим машина Manufacture of
fabricated metal products, except machinery and equipment

Производња металних конструкција, хиљ. тона 38 Production of metal constructions, thous. tons

Цистерне, резервоари и судови од метала, тона 2639 Cisterns, tanks and metal containers, tons

Ручни алат, тона                                                              16 Tools, manual, tons

Браве и окови, тона                                                      233 Locks and hardware, tons

Амбалажа од алуминијума, тона                          18322 Aluminum packing containers, tons

Жичани производи, тона                                         44208 Wire products, tons

Везни елементи, вијчани производи, ланци и опруге, тона 9282 Fasteners, winnower products,

Ел. апарати за грејање простора у домаћинству, тона 581 Electrical devices for heating

Пећи, неелектричне, тона                                                  1668 Stoves, non–electrical, tons

Производња рачунaра, електронских и оптичких производа Manufacture of computer, electronic and
optical products

Меморијске јединице, ком.                316 Memory units, units

Делови за ТВ и радио апарате, kg     20512 Parts for TV and radio apparatus, kg

Мерачи производње или потрошње гасова, течности или ел. Ен., ком. 29967

Инструменти и апарати за аутоматску регулацију и управљање,ком. 125229

Производња електричне опреме Manufacture of electrical equipment

Мотори наизменичне струје, ком.       6455 Alternating current motors, units

Генератори наизменичне струје, ком. 1012 Alternating current generators, units

Трансформатори, ком.                             12747 Transformers, units

Изолована жица и каблови, тона         30666 Insulating wire and cables, tons

Производња машина и опреме на другом месту непоменуте Manufacture of machinery and equipment n.e.c

Погонски, индустријски и дизел мотори, ком. 809 Operating, industrial and diesel motors, units

Пумпе и компресори, хиљ. ком.                            122 Pumps and compressors, thous. units

Славине и вентили, тона                                          661 Faucets and valves, tons

Лежајеви, зупчаници, зупчасти преносиоци и погонски механизми,тона 3269

Уређаји за дизање и преношење, тона 3778 Devices for lifting and carrying, tons

Трактори точкаши за пољопривреду и шумарство, ком. 1736 Tractors

Машине са уграђеним уређајем за рачунање, ком. 581 Machines with mounted adding device, units

Производња моторних возила, приколица и полуприколица Manufacture of motor vehicles, trailers and
semi–trailers

Мотори са унутрашњим сагоревањем, ком.    1344 Internal combustion engines, units

Аутобуси, ком.                                                            163 Busses, units

Возила за превоз робе, ком.                                 245 Vehicles for goods’ transport, units

Путничка возила, ком.                                          10593 Passenger cars, units

Производња осталих саобраћајних средстава Manufacture of other transport equipment

Колица за инвалиде, ком.                                       234 Invalid carriages, units

Производња намештаја Manufacture of furniture

Столице и седишта. хиљ. ком. 326 Chairs and seats, thous. units

Намештај за канцеларије – од метала, ком. 2517 Metal furniture of a kind used in offices, units

Намештај за канцеларије – од дрвета, ком. 74675 Wooden furniture of a kind used in offices, units

Намештај за кухиње – од дрвета, ком. 108021 Kitchen wooden furniture, units

Намештај за спаваће собе, дневне собе и трпезарије – од дрвета, хиљ. ком. 576

Mадраци, ком. 33773 Mattresses, units

Остале прерађивачке делатности Other manufacturing

Шприцеви за медицину, хирургију, зубарство и ветерину, хиљ. ком. 1491

Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација Electricity, gas, steam and air conditioning supply

Хидроелектрична енергија, мил. KWh    9267 Hydro – electricity, mill. KWh

Термоелектрична енергија, мил. KWh  29174 Thermal – electricity, mill. KWh

7 komentara

 1. Postovani, trazim sledeci proizvod

  Polietylen hdpe ex3gm 5010tln

  Ako imate snabdevaca sa ovim proizvodom javite mi molim vas.

  Potrebna cena po kg.

  Potreba 500-700 tona mesecno.

  Sa postovanjem Wolfgang Albrecht

 2. Ja imam sledece podatke!!!
  Polietylen HDPE EX3 GM 5010 T2N
  Moga klienta interesuje samo CRNO.
  Javite mi molim vas sto pre cenu i proizvodjaca.

  U napred se zahvaljujem

  Wolfgang Albrecht

 3. Ja imam sledece podatke!!!
  Polietylen HDPE EX3 GM 5010 T2N
  Moga klienta interesuje samo CRNO.
  Javite mi molim vas sto pre cenu i
  Sta je sifra HS?

  U napred se zahvaljujem

  Wolfgang Albrecht

 4. Postovanje, evo broja..
  3901

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *