Blatuša, Vrginmost

Blatuša je 1931 godine imala 1.215 stanovnika, dok je 1948 godine imala 886 stanovnika. 1991 godine imala je 558 stanovnika (547 Srba i 11 ostalih), a 2011 godine imala je 285 stanovnika.

 

Ajalinović (Sima) Ljubica, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Blatuša (2273002072)
Ajalinović (Stojan) Stanica, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Blatuša (2273002071)
Ajdinović (Dragan) Darinka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Čemernica (2273001042)
Ajdinović (Marko) Milka, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Kod kuće (2273001041)
Ajdinović (Nikola) Dragan, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru, Glina (2273001040)
Ajdinović (Stojan) Dragica, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (2273002070)
Ajdinović (Stojan) Evica, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (7038s00035)
Aralica (Miloš) Marica, rođena 1923. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Blatuša (5015s00288)
Bekić (Đuro) Janko, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u crkvi, Glinska crkva (2861012010)
Bekić (Janko) Đuro, rođen 1921. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Petrova gora (2861012009)
Bekić (Janko) Đuro, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U zbegu, Petrova gora (7038s00036)
Bojanjac (Janko) Vasilj, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001142)
Bojanjac (Luka) Teodor, rođen 1874. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Kod kuće (2273001143)
Bojanjac (Sima) Milan, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina-prekopa (2273002004)
Bojanjac (Vasilj) Mile, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001144)
Borak (Đuro) Đuro, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001088)
Borak (Đuro) Milan, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001087)
Bosanjac (Miloš) Pavao, rođen 1909. Srbin, streljan 1941. U direktnom teroru, Nepoznato (2339112009)
Car (Adam) Janja, rođena 1890. Srpkinja, živa spaljena od ustaša 1942. bačen u bunar, Čemernica (5024s00787)
Car (Đuro) Janja, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Vrginmost (2273001016)
Car (Matija) Adam, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (2288039115)
Car (Matije) Mane, rođen 1911. Srbin, ubijen 1941. u crkvi, Glinska crkva (2273001027)
Car (Milan) Jelena, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Kod kuće (2273001002)
Car (Milan) Maca, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Blatuša (2273001003)
Car (Milan) Stanica, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (2273001004)
Car (Milan) Stojan, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Blatuša (2273001005)
Car (Petar) Đuro, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001017)
Car (Petar) Mile, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001018)
Car (Rade) Josip, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. u crkvi, Glinska crkva (2273001023)
Car (Rade) Stanko, rođen 1901. Srbin, ubijen 1941. u crkvi, Glinska crkva (2273001022)
Car (Rade) Vaso, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001024)
Car (Stojan) Đuro, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (5024s00786)
Car (Stojan) Mile, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u crkvi, Glina (5024s00785)
Car (Teodor) Ana, rođena 1888. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Kod kuće (2273001001)
Čiča (Bogdan) Milan, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Livno (2273002035)
Čiča (Ćane) Jelena, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Blatuša (2273002051)
Čiča (Đuro) Pero, rođen 1901. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2273002050)
Čiča (Gajo) Marica, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (2273002060)
Čiča (Gajo) Milka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Blatuša (2273002058)
Čiča (Gajo) Stanko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Blatuša (2273002059)
Čiča (Jakov) Bogdan, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Blatuša (2273002036)
Čiča (Matija) Anka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Malička (2273002039)
Čiča (Matija) Milan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Malička (2273002040)
Čiča (Matija) Stojan, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Todorovo (2273002041)
Čiča (Mile) Evica, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. U direktnom teroru, Blatuša (2273002065)
Čiča (Mile) Ljubica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Blatuša (2273002064)
Čiča (Mile) Milka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U direktnom teroru, Blatuša (2273002063)
Čiča (Nikola) Marta, rođena 1878. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Blatuša (2273002045)
Čiča (Nikola) Stana, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Blatuša (2273002057)
Čiča (Nn) Milka, rođena 1919. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Blatuša (2273002037)
Čiča (Pavao) Stanica, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Topuska (2273002068)
Čiča (Pero) Pavao, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Blatuša (2273002027)
Čiča (Pero) Pero, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Blatuša (2273002028)
Čiča (Pero) Stanica, rođena 1918. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Topuska (2273002067)
Čiča (Rade) Evica, rođena 1888. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Blatuša (2273002066)
Čiča (Sava) Vasilija, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Blatuša (2273002056)
Čiča (Stanko) Jelena, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Blatuša (7038s00037)
Čiča (Stojan) Matija, rođen 1909. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Blatuša (2273002038)
Čorković (Nn) Luka, rođen 1877. Srbin, umro 1942. pri deportaciji, Metlić (2347179010)
Divjak (Nikola) Nikola, rođen 1870. Srbin, umro 1942. pri deportaciji, Blovine (2347179011)
Dobrić (Đuro) Rade, rođen 1894. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (2273001138)
Dobrić (Ilija) Milan, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2282026066)
Dobrić (Miloš) Ilija, rođen 1888. Srbin, umro 1943. u NOBu, Blatuša (2282026065)
Dobrić (Miloš) Mile, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001094)
Dobrić (Noje) Đuro, rođen 1876. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Kod kuće (2273001140)
Dobrić (Petar) Dragan, rođen 1915. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Kod kuće (2273001139)
Dragojević (Jandre) Stanko, rođen 1886. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Blatuša (2273002012)
Dragojević (Nn) Jelena, rođena 1888. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Blatuša (2273002013)
Dugosija (Milivoj) Rade, rođen 1886. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Blatuša (2273002014)
Dugosija (Rade) Miloš, rođen 1915. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (2273002015)
Dugošija (Dušan) Pavao, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru, Blatuša (2273002021)
Dugošija (Matija) Stojan, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2273002022)
Dugošija (Pavle) Dragan, rođen 1913. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Voštarije (2273002026)
Dugošija (Pavle) Evica, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Blatuša (2273002025)
Dugošija (Stojan) Matija, rođen 1913. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Blatuša (2273002024)
Dugošija (Stojan) Pero, rođen 1925. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Perna (2273002023)
Dugošija (Todor) Simo, rođen 1940. Srbin, umro od tifusa 1943. Kod kuće, Blatuša (7038s00060)
Dugošija (Vuja) Dušan, rođen 1908. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Blatuša (2273002020)
Dugošija (Vuja) Vojo, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273002019)
Đanković (Đuro) Petar, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001116)
Đanković (Ignjatije) Stojan, rođen 1882. Srbin, ubijen 1941. Kod kuće, Kod kuće (2273001115)
Đanković (Ilija) Miloš, rođen 1906. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vrginmost (2273001114)
Đanković (Janka) Mile, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U direktnom teroru, Glina Petrinja (2425079036)
Đanković (Matija) Jovan, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2273001118)
Đanković (Mile) Milan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Vrgin most (2829017034)
Đanković (Mile) Milan, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U direktnom teroru, Glina Petrinja (2425079037)
Đanković (Miloš) Matija, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2273001117)
Đanković (Petar) Ana, rođena 1871. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Blatuša (2273002102)
Đanković (Stojan) Mila, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Blatuša (2273002101)
Greščanin (Rade) Dragica, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (2273002052)
Gvozdić (Jovan) Jovan, rođen 1896. Srbin, ubijen 1941. u crkvi, Glinska crkva (2273001054)
Gvozdić (Milan) Bosiljka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (7038s00038)
Gvozdić (Milan) Nikola, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Blatuša (7038s00039)
Gvozdić (Mile) Mihailo, rođen 1926. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Blatuša (2273002082)
Gvozdić (Mile) Nikola, rođen 1928. Srbin, umro od tifusa 1943. Kod kuće, Blatuša (7038s00061)
Gvozdić (Mile) Petar, rođen 1923. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Lika (2273002083)
Gvozdić (Nikola) Pero, rođen 1884. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Blatuša (2273002080)
Gvozdić (Nikola) Simica, rođena 1891. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Blatuša (2273002084)
Gvozdić (Nn) Mila, rođena 1882. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Blatuša (2273002079)
Gvozdić (Pavle) Ilija, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001119)
Gvozdić (Pavle) Petar, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001120)
Gvozdić (Petar) Janko, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001035)
Gvozdić (Petar) Mile, rođen 1892. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Blatuša (2273002085)
Gvozdić (Simo) Jovan, rođen 1897. Srbin, ubijen 1941. u crkvi, Glinska crkva (2273001055)
Gvozdić (Simo) Rade, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001056)
Gvozdić (Stevan) Mile, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (0924111011)
Gvozdić (Stevan) Petar, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2273001039)
Ivković (Jovan) Marko, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001096)
Ivković (Marko) Milan, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001095)
Jakišić (Nn) Ljuban, rođen 1918. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Petrova gora (2273002001)
Jakišić (Pavle) Miloš, rođen 1882. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Blatuša (2273002002)
Jakšić (Đuro) Dragica, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od četnika 1944. nepoznato, Nikolinac (5005s00859)
Jakšić (Miloš) Pavao, rođen 1928. Srbin, poginuo 1944. u NORu, Josipdol (7038s00033)
Jakšić (Milr) Pavao, rođen 1928. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Lika (2273002003)
Jakšić (Pavle) Marica, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Blatuša (5005s00860)
Janjanik (Ilija) Mile, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001097)
Janjanik (Ilija) Mujo, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001098)
Janjanik (Simo) Ilija, rođen 1880. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Petrova gora (2273001099)
Janjanin (Bogdan) Ljuban, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (7038s00040)
Janjanin (Bogdan) Stojan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (7038s00041)
Janjanin (Ilija) Mirko, rođen 1911. Srbin, umro od Italijana 1944. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Italijanski logor (2282026101)
Janjanin (Ilija) Simo, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001108)
Janjanin (Jovan) Đuro, rođen 1915. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Dunjok (2282026023)
Janjanin (Jovan) Pavao, rođen 1898. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Blatuša (2273002047)
Janjanin (Matija) Jovan, rođen 1870. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Blatuša (2273002049)
Janjanin (Matija) Stojan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Zagreb (2273002031)
Janjanin (Mile) Ljubica, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u zbegu, Petrova gora (2273001106)
Janjanin (Mile) Niko, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001105)
Janjanin (Miloš) Ana, rođena 1870. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Blatuša (2273002034)
Janjanin (Miloš) Pavao, rođen 1877. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001053)
Janjanin (Nikola) Mile, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001107)
Janjanin (Nikola) Pero, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001104)
Janjanin (Nn) Đuro, rođen 1886. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Blatuša (2273002033)
Janjanin (Nn) Ružica, rođena 1881. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Blatuša (2273002032)
Janjanin (Pane) Milutin, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001111)
Janjanin (Pane) Pero, rođen 1908. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Petrova gora (2273001110)
Janjanin (Pave) Bogdan, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2273001109)
Janjanin (Pavle) Mile, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001052)
Janjanin (Petar) Mila, rođena 1885. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Blatuša (0576097069)
Janjanin (Petar) Stojan, rođen 1935. Srbin, umro od tifusa 1943. kod kuće, Blatuša (7038s00062)
Janjanin (Ranko) Ljubica, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u zbegu, Bosna (2273002030)
Janjanin (Vuja) Ilija, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001112)
Kajganić (Božo) Ljuban, rođen 1917. Srbin, ubijen 1941. u crkvi, Glinska crkva (2273001026)
Kajganić (Đurađ) Evica, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Blatuša (2596130010)
Kajganić (Đuro) Janko, rođen 1915. Srbin, ubijen 1941. u crkvi, Glinska crkva (2273001152)
Kajganić (Đuro) Mile, rođen 1907. Srbin, ubijen 1941. u crkvi, Glinska crkva (2273001025)
Kajganić (Jovan) Tanasije, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2596130009)
Kojganić (Jovan) Pavao, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. u crkvi, Glinska crkva (2273001019)
Kojganić (Mile) Milutin, rođen 1906. Srbin, ubijen 1941. u crkvi, Glinska crkva (2273001020)
Kraguljac (Đuro) Marija, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Nepoznato (2273001101)
Kraguljac (Janko) Stanko, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2273001100)
Kukolj (Ilija) Rade, rođen 1902. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Petrova gora (0831026022)
Kukolj (Nikola) Pero, rođen 1908. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Blatuša (2273002069)
Kukulj (Adam) Dušan, rođen 1930. Srbin, umro od tifusa 1942. Kod kuće, Blatuša (7038s00065)
Kukulj (Đuro) Simo, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Glina (2550025010)
Kukulj (Đuro) Stevan, rođen 1907. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Josip dol (0576097082)
Kukulj (Ilija) Ljubica, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Blatuša (2273002048)
Kukulj (Ilija) Milan, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina-crkva (0180035016)
Kukulj (Ilija) Mile, rođen 1911. Srbin, ubijen 1941. u crkvi, Glinska crkva (2273001043)
Kukulj (Ilija) Miloš, rođen 1879. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (0181036017)
Kukulj (Ilija) Miloš, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Glina (2283027141)
Kukulj (Janko) Nikola, rođen 1925. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kojnić (2273001028)
Kukulj (Jovan) Janko, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001029)
Kukulj (Matija) Marija, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Blatuša (2273002009)
Kukulj (Matija) Milka, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Blatuša (2273002089)
Kukulj (Mihajlo) Jovan, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001031)
Kukulj (Mihajlo) Jovan, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (0906007003)
Kukulj (Mile) Ana, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Blatuša (2273002088)
Kukulj (Mile) Milan, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001044)
Kukulj (Mile) Milan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Sisak (2273001007)
Kukulj (Miloš) Branko, rođen 1913. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Petrova gora (2273001015)
Kukulj (Mirko) Evica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (2273002090)
Kukulj (Mirko) Milica, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (2273002091)
Kukulj (Nikola) Jovan, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001006)
Kukulj (Nikola) Miloš, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (5007s00516)
Kukulj (Nn) Dragica, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Blatuša (2273002087)
Kukulj (Ostoja) Rade, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001033)
Kukulj (Pavle) Dragan, rođen 1921. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vrginmost (2273002086)
Kukulj (Pavle) Miloš, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001030)
Kukulj (Simo) Jovan, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001009)
Kukulj (Simo) Petar, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001008)
Kukulj (Simo) Petar, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001032)
Kukulj (Stojan) Ostoja, rođen 1878. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001034)
Kukulj (Stojan) Stanko, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u crkvi, Glinska crkva (2273002094)
Kukulj (Teodor) Sima, rođen 1861. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Blatuša (2273002092)
Kukulj (Todor) Stojan, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Glina (2283027028)
Lacković (Matija) Stanica, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (2273002120)
Lončar (Nikola) Matija, rođen 1894. Srbin, ubijen 1941. u crkvi, Glinska crkva (2273001050)
Lončar (Nikola) Mile, rođen 1896. Srbin, ubijen 1941. u crkvi, Glinska crkva (2273001051)
Lončar (Nn) Đuro, rođen 1899. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Čemernica (0889122002)
Malbaša (Đuro) Mile, rođen 1898. Srbin, ubijen 1941. u crkvi, Glinska crkva (2273001021)
Malobabić (Petar) Nikola, rođen 1919. Srbin, umro 1941. U direktnom teroru, Cerovska (2273002130)
Marinković (Jandro) Milka, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Blatuša (2424071020)
Matić (Milan) Nikola, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Blatuša (0346062020)
Matić (Nikola) Ljubica, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Blatuša (0346062021)
Matić (Peša) Ranko, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (0578104020)
Matić (Petar) Evica, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Blatuše (0346062016)
Matić (Ranko) Milka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (0578104021)
Matić (Stanko) Milorad, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Blatuša (0346062019)
Matić (Stanko) Pero, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Blatuša (0346062017)
Matić (Stanko) Ružica, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (0346062018)
Milić (Đurađ) Ljubica, rođena 1921. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Blatuša (2273002105)
Milić (Đurađ) Miloš, rođen 1908. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Sunja (2273002106)
Milić (Đuro) Nikola, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001037)
Milić (Ilija) Božo, rođen 1923. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Blatuša (2273002127)
Milić (Ilija) Pero, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Blatuša (2273002125)
Milić (Jovan) Jovan, rođen 1896. Srbin, ubijen 1941. u crkvi, Glinska crkva (2273001049)
Milić (Luka) Marica, rođena 1864. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Blatuša (2273002093)
Milić (Marko) Ljubica, rođena 1917. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Blatuša (2273002103)
Milić (Marko) Milunka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (7038s00042)
Milić (Nikola) Đuro, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001038)
Milić (Nikola) Jovan, rođen 1902. Srbin, ubijen 1941. u crkvi, Glinska crkva (2273001048)
Milić (Nikola) Jovan, rođen 1906. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Blatuša (2347179009)
Milić (Nn) Jelica, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Blatuša (2273002126)
Milić (Pane) Dragan, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kovačevac (2273002129)
Milić (Pavle) Danica, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (2273002104)
Milić (Petar) Ilija, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Blatuša (2273002128)
Milić (Petar) Milutin, rođen 1922. Srbin, ubijen 1941. u crkvi, Glinska crkva (2273001047)
Milić (Petar) Rade, rođen 1896. Srbin, ubijen 1941. u crkvi, Glinska crkva (2273001046)
Milić (Stanko) Stevan, rođen 1906. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Katinovac (2273002095)
Miljanović (Ilija) Marta, rođena 1896. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Bužina (2273002018)
Miljanović (Pero) Staka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Blatuša (2273002016)
Miljanović (Petar) Simo, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Blatuša (2273002017)
Mraović (Koja) Milan, rođen 1927. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, 3 brig.8 divizi (2273001064)
Mraović (Mile) Rade, rođen 1902. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kaveovac (2273001059)
Mutić (Đuro) Ljuban, rođen 1935. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U nemačkoj ofanzivi, Pecka (2425081020)
Mutić (Đuro) Mila, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Blatuša (2273002109)
Mutić (Đuro) Slavko, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Blatuša (0855072019)
Mutić (Ilija) Kata, rođena 1896. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Blatuša (2273002114)
Mutić (Matija) Anka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (2273002111)
Mutić (Matija) Ilija, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Blatuša (2273002113)
Mutić (Matija) Pero, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Blatuša (2273002112)
Mutić (Matija) Veljko, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Blatuša (2273002110)
Mutić (Mile) Mileva, rođena 1894. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Blatuša (0855072018)
Mutić (Milutin) Stevanija, rođena 1936. Srpkinja, spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (7038s00043)
Mutić (Nn) Mileva, rođena 1896. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Blatuša (2273002116)
Mutić (Stanko) Dragan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Petrova gora (2273002118)
Mutić (Stanko) Dragan, rođen 1927. Srbin, poginuo 1941. Prilikom borbi, Petrova gora (0241025018)
Mutić (Stanko) Pavao, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Petrova gora (2273002117)
Mutić (Stanko) Pavle, rođen 1924. Srbin, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Petrova gora (0241025019)
Mutić (Stojan) Stanica, rođena 1897. Srpkinja, poginula 1943.prilikom borbi ili bombardovanja, Pecka (2425081021)
Nišević (Dušan) Bogdanka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena o ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (2273002078)
Nišević (Dušan) Dragica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (2273002077)
Nišević (Dušan) Evica, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (0829010048)
Nišević (Dušan) Kći, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (0829010051)
Nišević (Dušan) Kći, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (0829010052)
Nišević (Dušan) Milka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (2273002073)
Nišević (Dušan) Miloš, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Blatuša (2273002074)
Nišević (Đurađ) Nenad, rođen 1914. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Blatuša (0274029002)
Nišević (Đuro) Mila, rođena 1885. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Petrova gora (2273001134)
Nišević (Gojko) Ljuban, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Livno (2273001132)
Nišević (Gojko) Simica, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Glina (2273001133)
Nišević (Miloš) Danica, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (0274029001)
Nišević (Miloš) Đuro, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Blatuša (0274029003)
Nišević (Miloš) Gojko, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001131)
Nišević (Miloš) Milan, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Blatuša (7038s00044)
Nišević (Miloš) Milan, rođen 9999. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Blatuša (0274029004)
Nišević (Petar) Đuro, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001130)
Nišević (Petar) Miloš, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001102)
Nišević (Sava) Stana, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Blatuša (0829010046)
Nišović (Miloš) Janja, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2273001129)
Nišović (Sava) Stana, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Blatuša (2273002075)
Obeščanin (Mile) Marija, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Blatuša (2273001036)
Orešanin (Dmitar) Rade, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2273001069)
Orešanin (Dmitar) Teodor, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2273001066)
Orešanin (Đuro) Gojko, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U direktnom teroru, Glina (2273001086)
Orešanin (Evica) Anica, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Blatuša (2273001076)
Orešanin (Gaja) Nikola, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001091)
Orešanin (Ilija) Rade, rođen 1880. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Petrova gora (2273001084)
Orešanin (Janko) Ilija, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001074)
Orešanin (Maja) Petar, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001090)
Orešanin (Matija) Rade, rođen 1870. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Petrova gora (2273001089)
Orešanin (Rade) Jovan, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2273001072)
Orešanin (Rade) Mile, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001071)
Orešanin (Rade) Stojan, rođen 1902. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Blatuša (2273001077)
Orešanin (Stevo) Evica, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Kod kuće (2273001073)
Orešanin (Stojan) Rade, rođen 1925. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Petrova gora (2273001075)
Orešanin (Teodor) Dragan, rođen 1926. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Negotin (2273001068)
Orešanin (Teodor) Milan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, 1 brig.8 divizi (2273001067)
Oreščanin (Dušan) Marija, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Topusko (7038s00046)
Oreščanin (Dušan) Mihajlo, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Topusko (7038s00047)
Oreščanin (Đuro) Milovan, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u zbegu, Petrova gora (2273001062)
Oreščanin (Gaja) Rade, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2273001153)
Oreščanin (Gajo) Nikola, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u crkvi, Glina (5024s00777)
Oreščanin (Gojko) Dragica, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u zbegu, Petrova gora (2273001085)
Oreščanin (Janko) Milka, rođena 1935. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Blatuša (7038s00063)
Oreščanin (Janko) Nikola, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2273001113)
Oreščanin (Matija) Rade, rođen 1910. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Lika (2273002055)
Oreščanin (Mihajlo) Dušan, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2273001060)
Oreščanin (Milan) Nikola, rođen 1914. Srbin, poginuo 1941. U NOBu, Na glini-kordun (0180033034)
Oreščanin (Mile) Miloš, rođen 1905. Srbin, umro 1943. u NOBu, Kirin (2288039125)
Oreščanin (Nikola) Miloš, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942 u zbegu, Petrova gora (0180033035)
Oreščanin (Nn) Gajo, rođen 1855. Srbin, spaljen od ustaša 1942. kod kuće, Blatuša (5024s00774)
Oreščanin (Nn) Kata, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Blatuša (2273002053)
Oreščanin (Nn) Rade, rođen 1845. Srbin, spaljen od ustaša 1942. kod kuće, Blatuša (5024s00775)
Oreščanin (Pavle) Đuro, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2273001063)
Oreščanin (Pavle) Janko, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2273001061)
Oreščanin (Rade) Dragica, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (7038s00045)
Oreščanin (Rade) Ljubica, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (2273002054)
Oreščanin (Rade) Milutin, rođen 1886. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Glina (2283027095)
Oreščanin (Rade) Stanica, rođena 1878. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Glina (0848025025)
Oreščanin (Rade) Stevan, rođen 1878. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u crkvi, Glina (5024s00776)
Oreščanin (Stojan) Anka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u zbegu, Petrova gora (2273001080)
Oreščanin (Stojan) Dragica, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u zbegu, Petrova gora (2273001078)
Oreščanin (Stojan) Ilija, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U zbegu, Petrova gora (2273001083)
Oreščanin (Stojan) Marija, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (2273001081)
Oreščanin (Stojan) Milka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (7038s00048)
Oreščanin (Stojan) Miloš, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (2273001079)
Oreščanin (Stojan) Miloš, rođen 1928. Srbin, poginuo 1944. U NORu, Preboj (7038s00034)
Oreščanin (Stojan) Stanko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u zbegu, Petrova gora (2273001082)
Oreščanin (Vasilj) Milka, rođena 1886. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. u NOBu, Blatuša (2283027096)
Oveščanin (Matija) Jovan, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2273001058)
Oveščanin (Mile) Janko, rođen 1900. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Lepoglavi (2273001057)
Poštić (Miloš) Božo, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 194 . u direktnom teroru, Glina (2273001065)
Poštić (Ranko) Mirko, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu Crna vlas (2273002029)
Ralić (Milan) Dragica, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (0181036009)
Ralić (Milan) Dušanka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (0181036008)
Ralić (Milan) Ljubica, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Blatuša (0181036006)
Ralić (Milan) Pava, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (0181036007)
Ralić (Milan) Stanica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (0181036010)
Ralić (Miloš) Jelena, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (7038s00049)
Ralić (Nikola) Pero, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Petrova gora (2273002108)
Ralić (Nikola) Stojan, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. u NOBu, Kakarovac (2273002107)
Rokvić (Mile) Pero, rođen 1909. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Topusko (2273001093)
Samardžić (Ilija) Janko, rođen 1906. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Pećigrad (0576097027)
Samardžija (Nikola) Simo, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u zbegu, Petrova gora (2273001045)
Šapić (Dušan) Ljubica, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (2347171011)
Šapić (Dušan) Milan, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Blatuša (2347171013)
Šapić (Dušan) Miloš, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Blatuša (2347171012)
Šapić (Ilija) Pero, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273002044)
Šapić (Joco) Jelena, rođena 1917. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Petrova gora (2273001124)
Šapić (Juke) Sava, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Kod kuće (2273001128)
Šapić (Mile) Danica, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Blatuša (2273002011)
Šapić (Mile) Miloš, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Blatuša (7038s00053)
Šapić (Nikola) Ninko, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (5024s00778)
Šapić (Nikola) Simo, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (5024s00780)
Šapić (Nn) Evica, rođena 1884. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Blatuša (2425079004)
Šapić (Pavao) Dragica, rođena 1918. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Blatuša (2425079006)
Šapić (Pavao) Mile, rođen 1911. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Drežnik lika (2425079009)
Šapić (Pavao) Nikola, rođen 1921. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Livno (2425079007)
Šapić (Pavao) Pero, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2425079005)
Šapić (Pavao) Rade, rođen 1923. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Livine (2425079008)
Šapić (Pavle) Dragica, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Blatuša (2425081027)
Šapić (Pavle) Evica, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Blatuša (2425081028)
Šapić (Pavle) Pero, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2425081022)
Šapić (Pavle) Rade, rođen 1919. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Nemački logor (2425081026)
Šapić (Pero) Danica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (2273002043)
Šapić (Pero) Dragan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Blatuša (2273002042)
Šapić (Petar) David, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Blatuša (2425081023)
Šapić (Petar) Nikola, rođen 1921. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Nemački logor (2425081024)
Šapić (Petar) Pavao, rođen 1880. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Vrgin most (2425079003)
Šapić (Petar) Stojan, rođen 1909. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Vrginmost (2557020008)
Šapić (Ranko) Dragan, rođen 1936. Srbin, spaljen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (7038s00050)
Šapić (Ranko) Milka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (7038s00051)
Šapić (Savo) Mioljka, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Kod kuće (2273001126)
Šapić (Savo) Stojan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Lika (2288039024)
Šapić (Simo) Mile, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Blatuša (2273001127)
Šapić (Simo) Nikola, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (5024s00779)
Šapić (Stanko) Milorad, rođen 1932. Srbin, spaljen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (7038s00052)
Šapić (Stanko) Petar, rođen 1929. Srbin, spaljen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Blatuša (7038s00054)
Šapić (Stanko) Ružica, rođena 1931. Srpkinja, spaljena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (7038s00055)
Šapić (Stojan) Mile, rođen 1906. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Rijeka mrežnica (2273002010)
Šapić (Trivun) Sava, rođen 1903. Srbin, poginuo 1942. u NOBu Petrova gora (2288039023)
Šapić (Vujo) Jovan, rođen 1906. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Livno-bosna (2273001125)
Šopić (Nikola) Mirko, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001092)
Šopić (Pavle) Dragica, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Blatuša-kordun (0180033071)
Tarbuk (Miloš) Stanica, rođena 1940. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Blatuša (7038s00064)
Trkulja (Đuro) Ćiro, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Blatuša (2424071021)
Trkulja (Đuro) Ljuban, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Kod kuće (2273001149)
Trkulja (Đuro) Mićo, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U zbegu, Petrova gora (2273001151)
Trkulja (Đuro) Milan, rođen 1925. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Kod kuće (2273001148)
Trkulja (Đuro) Milka, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Blatuša (2273001147)
Trkulja (Đuro) Pavao, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Blatuša (2273001150)
Trkulja (Ilija) Stojan, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001145)
Trkulja (Jandrić) Pero, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001141)
Trkulja (Jovan) Đuro, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001146)
Trkulja (Mile) Matija, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Petrova gora (2273001123)
Trkulja (Mile) Stana, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Blatuša (0576097063)
Trkulja (Nikola) Ilija, rođen 1921. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Cazin (2273002005)
Trkulja (Nikola) Stanko, rođen 1887. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Ratinja (2273001137)
Trkulja (Pavle) Milka, rođena 1899. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Blatuša (2273002007)
Trkulja (Pavle) Miljkan, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273002008)
Trkulja (Pavle) Nikola, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (0576097019)
Trkulja (Petar) Božo, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Stara gradiška (7038s00056)
Trkulja (Petar) Danica, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Blatuša (2273002006)
Trkulja (Petar) Evica, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Stara gradiška (7038s00057)
Trkulja (Petar) Miloš, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Stara gradiška (7038s00058)
Trkulja (Rade) Miloš, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2273001103)
Trkulja (Rade) Stana, rođena 1865. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Blatuša (0576097061)
Trkulja (Simo) Rade, rođen 1880. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Kamenski most (2273001070)
Trkulja (Stanko) Dragica, rođena 1916. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Petrova gora (2273001135)
Trkulja (Stoje) Stana, rođena 1877. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Kod kuće (2273001136)
Trkulja (Vasilije) Ljubica, rođena 1896. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Blatuša (0576097062)
Ulemek (Dušan) Milutin, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (2273001014)
Ulemek (Jovan) Miloš, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Petrova gora (2273001010)
Ulemek (Jovan) Milutin, rođen 1897. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Zagreb (2273001012)
Ulemek (Jovan) Rade, rođen 1916. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, 7 kord.divizija (2273001011)
Ulemek (Milutin) Dušan, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2273001013)
Vojvodić (Đuro) Božo, rođen 1867. Srbin, umro 1943. pri deportaciji, Čukovine (2347179012)
Vorkapić (Luka) Anica, rođena 9999. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Blatuša (2273002099)
Vorkapić (Nn) Stanica, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Blatuša (2273002124)
Vorkapić (Petar) Anica, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Blatuša (2273002119)
Vorkapić (Sima) Đuro, rođen 1881. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Blatuša (2273002100)
Vorkapić (Stevan) Božo, rođen 1931. Srbin, spaljen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (7038s00059)
Vorkapić (Stevan) Miloš, rođen 1912. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Blatuša (2273002122)
Vorkapić (Stevan) Sava, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Blatuša (2273002096)
Vorkapić (Stevan) Stojan, rođen 1918. Srbin, ubijen od Italijana 1941. u logoru, Italijanski logor (2273002123)
Vorkapić (Stojan) Boja, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Blatuša (2273002098)
Vrga (Stojan) Nikola, rođen 1898. Srbin, ubijen 1945. u direktnom teroru, Krnjak (2283027142)
Vukičević (Matija) Stanko, rođen 1893. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Vrginmost (2273001122)
Vukičević (Stanko) Matija, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Petrova gora (2273001121)

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *