Borovo, Vukovar

Borovo je 1931g imalo 2.066 stanovnika a 1948 godine imalo je 2.677 stanovnika. 1991g imalo je 6.442 stanovnika (5160 Srba, 678 ostalih i 604 Hrvata) a 2001 godine imalo je 5.360 stanovnika.

Aleksić (Kosta) Ilija, rođen 1882. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Dachau (2417011015)
Aleksić (Luka) Nikola, rođen 1913. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Podrav.slatina (2417010017)
Bačić (Spasoje) Bogdan, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Psunj (2343155025)
Bačić (Spasoje) Nada, rođena 1925. Srpkinja, poginula 1944. U NOBu, Pribić (2343155024)
Bajac (Slavko) Čedomir, rođen 1928. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Gross rosen (2417011003)
Banac (Cvete) Dušan, rođen 1928. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Nemački logor (2418013029)
Basta (Petar) Ninko, rođen 1890. Srbin, umro 1945. pri deportaciji, Borovo selo (2418013020)
Basta (Stojan) Bogdan, rođen 1916. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Pretržje Petrov (2684075008)
Bogdanović (Milan) Stojan, rođen 1921. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Sremski front (2268038027)
Bosanac (Tešo) Živko, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Tenja (2155024012)
Bošnjak (Joco) Stevan, rođen 1870. Srbin, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Borovo (2417010020)
Božić (Mihailo) Miloš, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (0873086001)
Cetina (Cvijan) Petar, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Danica Koprivnica (0406279017)
Cikovac (Jovan) Blagoje, rođen 1926. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Dachau (2417011019)
Cikovac (Živko) Pavle, rođen 1864. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Borovo selo (2417011018)
Cvijović (Božo) Lazo, rođen 1912. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Ostrošnici (2417010022)
Čavić (Ilija) Konstantin, rođen 1926. Srbin, ubijen 1944. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Osijek (2417009008)
Čavić (Milan) Panto, rođen 1920. Srbin, ubijen 1943. u zatvoru, Sremska mitrovica (2417011004)
Čupić (Đorđe) Milan, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Dilj (0858018030)
Ćirić (Jovan) Pavle, rođen 1889. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Nemački logor (2197017017)
Ćućuz (Đuro) Špiro, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Danica Koprivnica (2418013004)
Ćurčić (Dimitrije) Jovan, rođen 1895. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Dachau (2417011020)
Danilčević (Vaso) Ljubica, rođena 1921. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Psunj (2417010023)
Dragutinović (Dimitrije) Ilija, rođen 1909. Srbin, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (0532008014)
Durajlija (Rade) Mile, rođen 1921. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2426090022)
Đurič (Spasoje) Svetislav, rođen 1906. Srbin, spaljen od Nemaca 1944. kod kuće, Skoplje (5007s00754)
Filipović (Stevo) Savo, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Seonica (2417010021)
Gajić (Svetozar) Soka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Borovo selo (2417011014)
Gleđa (Mile) Kosta, rođen 1914. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Zrenjanin (0429009041)
Janković (Mito) Nikola, rođen 1911. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sremski front (2423061011)
Janković (Stevo) Ljubomir, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, 28 osječka divizija (2343156019)
Jeremić (Milan) Nikola, rođen 1928. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (0405255006)
Jeremić (Panto) Stevan, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Sl.požega (2417010010)
Jovanović (Đorđe) Đorđe, rođen 1915. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Bosna (0395073018)
Jovanović (Kata) Stevan, rođen 1894. Srbin, poginuo od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0929034024)
Kajganić (Nikola) Stanko, rođen 1905. Srbin, umro 1945. u logoru, Nepoznato (2418013005)
Knežević (Nn) Pane, rođen 1883. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Virovitica (1132051015)
Končar (Budo) Petar, rođen 1922. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Šabac (2351189040)
Kontić (Radovan) Stanko, rođen 1875. Crnogorac, ubijen 1942. U logoru, Melenci-banat (2418013008)
Kovačević (Aleksije) Nikola, rođen 1925. Srbin, ubijen 1944. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Vinkovci (2417010009)
Kovačević (Dušan) Svetozar, rođen 1918. Srbin, nestao 1945. nepoznato, Nepoznato (0175005033)
Kovačević (Lazo) Slavko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Kula (2417010019)
Krbavac (Petar) Vaso, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Prozor (0882078008)
Kretić (Moša) Stevan, rođen 1911. Srbin, nestao 1943. Nepoznato Borovo (0571015011)
Lazić (Simo) Kosta, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Srp.trnova (0307042015)
Lukić (Dmitrije) Svetozar, rođen 1926. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Gross rosen (2426088015)
Lukić (Mile) Mane, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (0934067049)
Lukić (Svetozar) Dimitrije, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (2426088016)
Macut (Prokop) Petar, rođen 1909. Srbin, umro 1945. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Zagreb (2284030011)
Madžaroc (Mate) Milan, rođen 1926. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Topusko karlov. (2425079050)
Madžaroc (Mate) Rade, rođen 1923. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Vukovar (2425079049)
Mandić (Dušan) Milan, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (2380080005)
Marković (Kamenko) Petar, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Štefanje (2417010005)
Martinović (Ljuboje) Branko, rođen 1915. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Ferićanci (2417010025)
Mašić (Dušan) Nemanja, rođen 1915. Srbin, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Vajska – bač (2418013018)
Mikčić (Mitar) Velimir, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Maglaj (1403051005)
Mirosavljević (Tošo) Rado, rođen 1915. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Prnjavor (2421045019)
Mišljenović (Antun) Đorđe, rođen 1928. Srbin, ubijen 1944. U zatvoru, Vinkovac (0354010005)
Mitrović (Sreto) Lazo, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Gmeč (2417010012)
Momčilović (Gavro) Momčilo, rođen 1919. Srbin, ubijen 1944. Kao zarobljeni pripadnik VKJ, Drenovska slati (2417011005)
Momčilović (Jovo) Stevo, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Nepoznato (2417009011)
Momčilović (Ljubomir) Petar, rođen 1915. Srbin, umro 1945. U NOBu, Borovo selo (2426092036)
Musulin (Petar) Vaso, rođen 1913. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Ruševica (2343156025)
Nakić (Dimša) Tešo, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Nepoljci u crno (1633063002)
Nedeljković (Dimšo) Momčilo, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (5002s00390)
Nikačević (Nikola) Dušan, rođen 1937. Srbin, poginuo 1945. nepoznato, Borovo (2417010013)
Novaković (Vojin) Milenko, rođen 1923. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Borovo (2344160044)
Ostojić (Mile) Nikola, rođen 1911. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2328053029)
Pajić (Svetozar) Gliša, rođen 1912. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, 12.slavonska brigada (0570012008)
Parabak (Vlado) Sreto, rođen 1904. Srbin, obešen 1943. U direktnom teroru, Šid (2417010016)
Pejčić (Dušan) Milan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Osijek (2417009012)
Pejčić (Simo) Đoko, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Osijek (2417009013)
Plavšić (Savo) Dušan, rođen 1914. Srbin, umro 1941. pri deportaciji, Beograd (2418013025)
Polimac (Janko) Đuro, rođen 1913. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Borovo (2574022283)
Popović (Dimitri) Milan, rođen 1908. Srbin, umro od Nemaca 1943. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (0251002026)
Popović (Milan) Đoko, rođen 1898. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Dachau (2418013028)
Prinčevac (Aleksandar) Dušan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Foča (0679035006)
Puhalo (Ilija) Branko, rođen 1906. Srbin, umro od ustaša 1941. U direktnom teroru, Borovo (0270018011)
Puškar (Lazo) Milan, rođen 1915. Srbin, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Čaglić-bjeljina (2418013001)
Radivojević (Stevo) Jovo, rođen 1922. Srbin, ubijen 1944. u logoru, Nepoznato (2417010024)
Rajačić (Marko) Petar, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (0427004001)
Rašić (Dušan) Veljko, rođen 1911. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Vukovar (2423069005)
Ratković (Stanko) Andrija, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Danica Koprivnica (2424070009)
Savić (Rade) Lazar, rođen 1904. Srbin, umro od Nemaca 1945. Kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (2418012018)
Seksan (Veljko) Milan, rođen 1919. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Doboj (1394035004)
Seksan (Veljko) Vlado, rođen 1927. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Terazije beogra (1394035003)
Sekulić (Miloš) Nikola, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Črnomelj (0577101045)
Sekulić (Miluš) Dušan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Batina-dunav (0577101044)
Smiljanić (Tanasije) Mane, rođen 1921. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Borovo (2257037048)
Smiljanić (Toma) Desimir, rođen 1918. Srbin, poginuo od Nemaca 1944. u NOBu, Bjeljina (0682078500)
Spasojević (Nikola) Milorad, rođen 1912. Srbin, obešen od Nemaca 1942. u NOBu, Šabac (0318001017)
Sredojević (Nikola) Žarko, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0574067001)
Sredojević (Rade) Panto, rođen 1908. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Šid (2417010026)
Sremac (Marko) Đorđe, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2417009015)
Sremac (Nikola) Jovan, rođen 1902. Srbin, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Stracin-kumanov (2418013013)
Stanić (Pero) Stojan, rođen 1924. Srbin, umro 1945. u logoru, Borovo selo (2418013026)
Stejić (Đorđe) Aleksandar, rođen 1921. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Kraljevo (2344160012)
Stojaković (Milan) Veselin, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Motičina (2417010006)
Stojaković (Milan) Živana, rođena 1928. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Zrinjsko-bilogo (2417010007)
Stojaković (Veselin) Milan, rođen 1903. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Šid (2417010008)
Stojanović (Dušan) Ruža, rođena 1924. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Bučije (2417010001)
Stojanović (Isidor) Dušan, rođen 1900. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Zdenci (2417010002)
Stojšić (Lazar) Borivoj, rođen 1908. Srbin, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Luža-movo mesto (2418012022)
Stričević (Jovan) Milivoj, rođen 1914. Srbin, umro od Nemaca 1945. u logoru, Natzweiler (0572035004)
Šarčević (Božo) Radivoj, rođen 1922. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Tomašica (2417010011)
Šarkić (Luka) Mito, rođen 1902. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Bukujevci (2417010014)
Todorčić (Đoko) Ilija, rođen 1895. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Nemački logor (2417011011)
Tomić (Dušan) Cvijetin, rođen 1923. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Zagreb (1385001005)
Vasić (Damjan) Đorđe, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Kod koprivnice (2418013015)
Vasić (Damjan) Đorđe, rođen 1922. Srbin, poginuo od Nemaca 1944. na prinudnom radu, Nemačka (2417011010)
Vasiljević (Proko) Mitar, rođen 1898. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Gross rosen (2417010015)
Vidović (Laza) Ilija, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Planina jedovnik (0202014001)
Vlaisavljević (Rade) Bogdan, rođen 1921. Srbin, ubijen 1944. U zatvoru, Zrenjanin (0821006045)
Vranješević (Milan) Živojin, rođen 1923. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Nepoznato (2421045026)
Vučenović (Mitar) Pavle, rođen 1908. Srbin, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Kod nov.mesta (2417011016)
Vujić (Stanko) Nikola, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Šeković kod tuz (0848019033)
Vujić (Stanko) Rajko, rođen 1915. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Okolina sr. mitrovic (0848019032)
Zarić (Spasoje) Branko, rođen 1924. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Zagreb (1132060009)
Živanović (Branko) Tošo, rođen 1908. Srbin, ubijen 1945. u logoru, Visoko liplje (2418012010)

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *