Bosanska Gradiška: stradali u Drugom svetskom ratu, 1. deo

 

Opština BOSANSKA GRADIŠKA

Adžići

 1. Adžić (Aleksa) Dragan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kozara (1197001089)
 2. Adžić (Aleksa) Milorad, rođen 1927. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Bosanska dubica (1197001091)
 3. Adžić (Dmitar) Kojo, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Gornji Podgradci (1197001072)
 4. Adžić (Dmitar) Petar, rođen 1895. Srbin, ubijen 1942. u logoru, Adžići (1197001066)
 5. Adžić (Đurđo) Gospava, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1197001071)
 6. Adžić (Đuro) Stoja, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1197001095)
 7. Adžić (Luka) Dragan, rođen 1915. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Mičije (1197001054)
 8. Adžić (Luka) Pavo, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1197001053)
 9. Adžić (Mile) Mihajlo, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1197001059)
 10. Adžić (Pero) Dušan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kozara (1197001096)
 11. Adžić (Pero) Zdravka, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1197001042)
 12. Adžić (Rade) Zdravko, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1197001088)
 13. Adžić (Rade) Zorka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1197001105)
 14. Adžić (Stevan) Jovan, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1197001049)
 15. Adžić (Stevo) Teodor, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Stara gradiška (1197001101)
 16. Adžić (Stojić) Anka, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jablanica (1197001076)
 17. Adžić (V.) Milutin, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Mičije (1197001073)
 18. Adžić (Vaso) Dragoljub, rođen 1919. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1197001077)
 19. Adžić (Vaso) Toma, rođen 1920. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1197001074)
 20. Bojanić (Blažo) Draginja, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1197001081)
 21. Bojanić (Cvija) Branko, rođen 1926. Srbin, umro 1944. na prinudnom radu, Banja luka (1197001079)
 22. Bojanić (Cvija) Krstan, rođen 1911. Srbin, umro 1944. na prinudnom radu, Adžići (1197001080)
 23. Bojanić (Cvija) Savka, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Mičije (1197001021)
 24. Bojanić (Cvijo) Savo, rođen 1919. Srbin, poginuo 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Samardžije (1197001084)
 25. Bojanić (Cvijo) Vida, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1942. na prinudnom radu, Nemačka (1197001085)
 26. Bojanić (Đuređ) Spasoja, rođen 1883. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1197001004)
 27. Bojanić (Dušan) Radojka, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1197001010)
 28. Bojanić (Jovo) Makirija, rođena 1878. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1197001019)
 29. Bojanić (Mihajlo) Cvijo, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1197001082)
 30. Bojanić (Niko) Vida, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1197001083)
 31. Bojanić (Nikola) Đorđije, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Mrakovica (1197001022)
 32. Bojanić (Ostoja) Marija, rođena 1875. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1197001003)
 33. Bojanić (Peja) Marko, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1197001017)
 34. Bojanić (Simo) Ilinka, rođena 1883. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1197001008)
 35. Bojanić (Spasoje) Đuro, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1197001020)
 36. Bojanić (Spasoje) Vid, rođen 1904. Srbin, ubijen 1942. u logoru, Švedska (1197001005)
 37. Bojanić (Stanko) Vida, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1197001002)
 38. Bojanić (Teodor) Petar, rođen 1870. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1197001001)
 39. Bojanić (Trivo) Jovanka, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1197001009)
 40. Bojanić (Vid) Mihajlo, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1197001006)
 41. Borković (Đurđo) Ljeposava, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1197001030)
 42. Borković (Dušan) Đorđija, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1197001029)
 43. Borković (Dušan) Nevenka, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1197001031)
 44. Borković (Miko) Jovo, rođen 1870. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1197001027)
 45. Borković (Nike) Panta, rođen 1883. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1197001094)
 46. Borković (Tanasije) Rade, rođen 1875. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1197001026)
 47. Vuković (Simo) Jovan, rođen 1886. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1197001023)
 48. Zrnić (Dušan) Jovanka, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1197001063)
 49. Zrnić (M.) Vlado, rođen 1912. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Grmeč (5001s00118)
 50. Zrnić (Mihajlo) Milan, rođen 1910. Srbin, nestao od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1197001036)
 51. Zrnić (Mihajlo) Petar, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1197001034)
 52. Zrnić (Milan) Gospava, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1197001037)
 53. Zrnić (Miloš) Lazo, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Jelovac (1197001061)
 54. Zrnić (Nikola) Miljka, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1197001055)
 55. Zrnić (Nikola) Stoja, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1197001033)
 56. Zrnić (P.) Petar, rođen 1917. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Grmeč (5001s00119)
 57. Zrnić (Savo) Vaso, rođen 1892. Srbin, ubijen 1943. u NOBu, Grmeč (1197001062)
 58. Zrnić (Simo) Miljka, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1197001040)
 59. Zrnić (Stojan) Dušan, rođen 1910. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1197001065)
 60. Zrnić (Stojana) Nikola, rođen 1890. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1197001032)
 61. Zrnić (Stojko) Pavo, rođen 1870. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1197001048)
 62. Zrnić (Vaso) Bjelica, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru, Adžići (1197001041)
 63. Zrnić (Vaso) Đuja, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1197001060)

P.S. Adžići su imali 171s u 1961, 112s u 1991g, u tome 103 Srba, 8 Hrvata I 1 Jugoslovena, a u 2013g imali su 79s.

 

Batar

 

 1. Alilović (A.) Kalja, rođena 1924. Romkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (5106s00002)
 2. Alilović (Hašim) Hava, rođen 1940. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00621)
 3. Alilović (Hašim) Ibro, rođen 1934. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00618)
 4. Alilović (Hašim) Ifeta, rođena 1938. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00620)
 5. Alilović (Hašim) Rasim, rođen 1936. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00619)
 6. Alilović (Hašim) Šefka, rođena 1932. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00617)
 7. Alilović (I.) Husein, rođen 1917. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00001)
 8. Božić (M.) Stevka, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Batar (5106s00004)
 9. Božić (Nn) Stevka, rođena 1894. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom teroru, Nepoznato (1224077082)
 10. Božić (Tomo) Mirko, rođen 1888. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Batar (1224077081)
 11. Butorac (Antun) Mara, rođena 1924. Hrvatica, ubijena 1943. u direktnom teroru, Gradiška (0936081012)
 12. Ćurčija (Pana) Milja, rođena 1901. ostalo, ubijena 1942. u direktnom teroru, Mlječanica (0182045005)
 13. Dakić (Miloš) Ostoja, rođen 1925. Srbin, poginuo od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1224077015)
 14. Erinović (Joso) Ivo, rođen 1914. Hrvat, ubijen 1944. u zatvoru, Nova gradiška (0179029009)
 15. Hasanović (A.) Hajto, rođen 1875. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5001s00061)
 16. Hasanović (H.) Ibriša, rođen 1879. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5001s00063)
 17. Hasanović (H.) Mehmed, rođen 1927. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5001s00062)
 18. Hasanović (Huso) Ajka, rođena 1888. Hrvatica, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (2829012014)
 19. Hasanović (Huso) Fata, rođena 1917. Hrvatica, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (2829012019)
 20. Hasanović (I.) Ibro, rođen 1911. Rom, ubijen od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Strug (5106s00025)
 21. Hasanović (I.) Mahmut, rođen 1919. Rom, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (5106s00027)
 22. Hasanović (I.) Muste, rođen 1923. Rom, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (5106s00026)
 23. Hasanović (Ibreša) Bisera, rođena 1941. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00643)
 24. Hasanović (Ibreša) Hava, rođen 1932. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (2829012020)
 25. Hasanović (Ibreša) Ibrahim, rođen 1930. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00638)
 26. Hasanović (Ibreša) Ismet, rođen 1936. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (2829012022)
 27. Hasanović (Ibreša) Salko, rođen 1940. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00642)
 28. Hasanović (Ibreša) Smajo, rođen 1934. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (2829012021)
 29. Hasanović (Ibro) Ibreša, rođen 1914. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (2829012015)
 30. Hasanović (Ibro) Mehmed, rođen 1927. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (2829012017)
 31. Hasanović (Ibro) Ralija, rođena 1919. Hrvatica, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (2829012016)
 32. Hasanović (Mahmut) Hasnija, rođena 1940. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00640)
 33. Hasanović (Mahmut) Mahmut, rođen 1941. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00641)
 34. Hasanović (O.) Fata, rođena 1905. Romkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (5106s00022)
 35. Hasanović (O.) Halija, rođen 1890. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5001s00067)
 36. Hasanović (O.) Ibrahim, rođen 1919. Rom, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (5106s00023)
 37. Hasanović (O.) Niza, rođeno 1934. Musliman, ubijeno od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5001s00064)
 38. Hasanović (O.) Omer, rođen 1894. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5001s00068)
 39. Hasanović (O.) Omer, rođen 1927. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5001s00066)
 40. Hasanović (O.) Ramo, rođen 1924. Rom, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (5106s00024)
 41. Hasanović (O.) Sadik, rođeno 1931. Musliman, ubijeno od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5001s00065)
 42. Hasanović (Omer) Aiša, rođena 1934. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00635)
 43. Hasanović (Omer) Ibreša, rođen 1940. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00637)
 44. Hasanović (Omer) Ibro, rođen 1884. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (2829012018)
 45. Hasanović (Omer) Ibro, rođen 1937. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00636)
 46. Hasanović (Omer) Nadir, rođen 1933. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00634)
 47. Husić (A.) Suljo, rođen 1889. Rom, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (5106s00028)
 48. Husić (Bajro) Fatima, rođena 1941. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00648)
 49. Husić (Bajro) Senija, rođena 1934. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (7004s00649)
 50. Husić (M.) Anfa, rođena 1904. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5001s00071)
 51. Husić (M.) Hasan, rođeno 1932. Musliman, ubijeno od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5001s00070)
 52. Husić (M.) Mehmed, rođen 1910. Rom, ubijen od ustaša 1945. nepoznato, Bosanski novi (5106s00032)
 53. Husić (M.) Nira, rođena 1921. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5001s00069)
 54. Husić (M.) Salko, rođen 1894. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5001s00073)
 55. Husić (Meho) Meho, rođen 1943. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00645)
 56. Husić (S.) Adem, rođen 1924. Rom, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (5106s00031)
 57. Husić (S.) Fata, rođena 1922. Romkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (5106s00030)
 58. Husić (S.) Malka, rođena 1904. Romkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (5106s00029)
 59. Husić (Šemso) Hafiza, rođena 1940. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00647)
 60. Husić (Šemso) Niza, rođena 1932. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00646)
 61. Husić (Suljo) Mahmut, rođen 1928. Rom, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (7004s00644)
 62. Huskić (A.) Hanifa, rođena 1909. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (5106s00033)
 63. Kačavenda (B.) Ljuba, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (5106s00005)
 64. Kačavenda (Milan) Draginja, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1206032005)
 65. Kačavenda (Milan) Mirko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1206032006)
 66. Kačavenda (Simo) Bogdan, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (1206032002)
 67. Kačavenda (Simo) Božo, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Stara gradiška (1206032007)
 68. Kačavenda (Uroš) Jovanka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1206032001)
 69. Kačavenda (Živko) Boško, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00624)
 70. Majdanac (Boro) Milovan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Batar (7004s00625)
 71. Omerović (A.) Šehra, rođena 1889. Romkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (5106s00009)
 72. Omerović (A.) Seljo, rođen 1894. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5001s00072)
 73. Omerović (A.) Zemka, rođena 1926. Romkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (5106s00010)
 74. Omerović (B.) Avdo, rođen 1906. Rom, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Strug (5106s00007)
 75. Omerović (B.) Derviša, rođena 1920. Romkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (5106s00011)
 76. Omerović (Bajro) Aiša, rođena 1940. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00626)
 77. Omerović (Bajro) Mina, rođena 1942. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2518165015)
 78. Omerović (Bajro) Safet, rođen 1941. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00627)
 79. Omerović (Bego) Biber, rođen 1905. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2518165016)
 80. Omerović (Biber) Bajro, rođen 1918. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2518165017)
 81. Omerović (Biber) Fata, rođena 1936. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00628)
 82. Omerović (Biber) Kada, rođena 1926. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2518165010)
 83. Omerović (Biber) Šefka, rođena 1936. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2518165012)
 84. Omerović (Biber) Šefko, rođen 1935. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00629)
 85. Omerović (Biber) Zemka, rođena 1933. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2518165011)
 86. Omerović (Ibraim) Esma, rođena 1922. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2518165014)
 87. Omerović (Meho) Mina, rođena 1906. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2518165013)
 88. Omerović (Nn) Bego, rođen 1904. Rom, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Strug (5106s00006)
 89. Omerović (O.) Omer, rođen 1922. Rom, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (5106s00008)
 90. Pašić (N.) Kada, rođeno 1934. Rom, ubijeno od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00630)
 91. Peulić (S.) Dušan, rođen 1910. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5106s00012)
 92. Prica (I.) Kasim, rođen 1921. Rom, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (5106s00017)
 93. Pridorac (H.) Kada, rođena 1895. Romkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (5106s00014)
 94. Pridorac (H.) Šaban, rođen 1917. Rom, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (5106s00016)
 95. Pridorac (Huso) Ramo, rođen 1918. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (2829012023)
 96. Pridorac (Nn) Anifa, rođena 1898. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00788)
 97. Pridorac (Nn) Rada, rođena 1908. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00789)
 98. Pridorac (R.) Kalija, rođena 1917. Romkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (5106s00015)
 99. Pridorac (Ramo) Kasim, rođen 1941. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00632)

100. Pridorac (Ramo) Ragib, rođen 1937. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (2829012024)

101. Pridorac (Ramo) Rasim, rođen 1939. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00631)

102. Pridorac (Ramo) Safet, rođen 1939. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (2829012025)

103. Šarić (Galeša) Fata, rođena 1943. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00650)

104. Šarić (S.) Galeša, rođen 1904. Rom, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (5106s00035)

105. Stijaković (Đuro) Neđeljko, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1944. u logoru, Dachau (0394063007)

106. Stijaković (Mitar) Stevo, rođen 1884. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Bosanska gradiška (0394063008)

107. Suljić (B.) Meho, rođen 1917. Rom, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (5106s00019)

108. Suljić (B.) Redžo, rođen 1922. Rom, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (5106s00020)

109. Suljić (K.) Meso, rođen 1924. Rom, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (5106s00021)

110. Uremović (Luka) Kata, rođena 1902. ostalo, ubijena 1942. u direktnom teroru, Batar (0182045004)

 

 

 

Berek

 

 

 1. Adžić (C.) Radovan, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Bosanska gradiška (5106s00036)
 2. Adžić (Đuro) Radovan, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u zatvoru, Bosanska gradiška (1207040031)
 3. Adžić (Jovan) Jovanka, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom teroru, Bosanska gradiška (1207040032)
 4. Berek (Đ.) Milovan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kozara (5001s00824)
 5. Brkić (Đurađ) Mileva, rođena 1926. Srpkinja, poginula 1944. u NOBu, Bosanska gradiška (1207040024)
 6. Brkić (J.) Mile, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Nova topola (5106s00037)
 7. Brkić (Jovan) Mile, rođen 1924. Srbin, poginuo od ustaša 1944. u NOBu, Bosanska gradiška (1207040026)
 8. Brkić (Jovana) Cvijo, rođen 1912. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Bosanska gradiška (1207040025)
 9. Čergić (Mile) Đorđe, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1207040049)
 10. Čergić (Nikola) Dušan, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1207040040)
 11. Čergić (Stojan) Milan, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1207040042)
 12. Čergić (Stojan) Petar, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1207040041)
 13. Ćuk (Stevo) Jovo, rođen 1928. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Kostajnica (1207040045)
 14. Dragić (L.) Mara, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00024)
 15. Dragojević (A.) Ljubo, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Nepoznato (5001s00023)
 16. Dragojević (Marko) Stevko, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1207040034)
 17. Dragojević (N.) Stevka, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (5106s00041)
 18. Dragović (S.) Mara, rođena 1904. Srpkinja, poginula 1943. u NOBu, Kozara (5001s00826)
 19. Đudić (Đurađ) Bogdan, rođen 1907. Srbin, umro 1945. u NOBu, Bosanska gradiška (1207040030)
 20. Đudić (Mirko) Milan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Zagreb (1207040029)
 21. Gajić (M.) Marija, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00040)
 22. Gojić (M.) Marko, rođen 1886. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Nemačka (5001s00034)
 23. Grahovac (S.) Trivo, rođen 1900. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kozara (5001s00825)
 24. Husić (H.) Anfa, rođena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5001s00014)
 25. Jokić (Đ.) Petra, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Berek (5106s00044)
 26. Kaucki (L.) Franjo, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kozara (5001s00827)
 27. Kaucki (Nn) Alojz, rođen 1926. Srbin, ubijen 1944. nepoznato, Nova topola (1207040046)
 28. Kojić (S.) Petar, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00045)
 29. Kojić (Stojan) Ilija, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1207040039)
 30. Kojić (Stojan) Petar, rođen 1944. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1207040043)
 31. Kojić (Stojana) Đorđo, rođen 1911. Srbin, umro 1943. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Bosanska gradiška (1207040044)
 32. Lukić (Aleksa) Branko, rođen 1912. Srbin, umro 1944. u NOBu, Petoševci (1207040006)
 33. Lukić (Aleksa) Milan, rođen 1908. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Busovača (1207040004)
 34. Lukić (Aleksa) Vid, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Petoševci (1207040005)
 35. Lukić (Milan) Gojko, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Prijedor (0852057033)
 36. Lukić (Milan) Mirko, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Prijedor (1207040010)
 37. Lukić (Milovan) Grozda, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0540048018)
 38. Lukić (Milovan) Stanka, rođena 1924. Srpkinja, poginula 1943. u NOBu, Nepoznato (0540048016)
 39. Lukić (Milovan) Vasilije, rođen 1917. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. u logoru, Zemun Sajmište (0540048015)
 40. Lukić (Pantelija) Milovan, rođen 1885. Srbin, nestao od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (0540048017)
 41. Lukić (Tomo) Milan, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1207040008)
 42. Milivojac (Ilija) Živko, rođen 1904. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Berek (1207040012)
 43. Milivojac (Stojan) Nikola, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Busovača (1207040011)
 44. Mutić (M.) Mirko, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Nepoznato (5001s00033)
 45. Nikolesić (M.) Pava, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00046)
 46. Prolić (Lazo) Nikola, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1207040001)
 47. Prolić (Lazo) Stojan, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1207040002)
 48. Prolić (M.) Teodora, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s00207)
 49. Rađević (Stojan) Milan, rođen 1910. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Bosanski novi (1207040021)
 50. Radović (S.) Milan, rođen 1912. Srbin, ubijen 1943. nepoznato, Bosanski novi (5001s00039)
 51. Sladojević (L.) Aleksije, rođen 1878. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5001s00052)
 52. Sladojević (Lazo) Mira, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Kostajnica (7004s00476)
 53. Sladojević (O.) Jovan, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u zatvoru, Sisak (5106s00047)
 54. Sladojević (Ostoja) Jovan, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1207040019)
 55. Sladojević (Ostoja) Mirko, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1207040018)
 56. Sladojević (Stojan) Aleksa, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1207040020)
 57. Sladojević (V.) Branko, rođen 1912. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kozara (5001s00828)
 58. Sladojević (Vaso) Vid, rođen 1912. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kozara (1207040022)
 59. Sladojević (Vid) Ostoja, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1201015011)
 60. Stanišković (Kosta) Mara, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1207040035)
 61. Stijaković (Jovan) Dušanka, rođena 1922. Srpkinja, poginula 1944. u NOBu, Busovača (1207040033)
 62. Stijaković (M.) Đuro, rođen 1882. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Nemačka (5106s00048)
 63. Stijaković (M.) Vid, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5001s00053)
 64. Stijaković (Mitar) Đuro, rođen 1890. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Bosanska gradiška (0394063006)
 65. Stijaković (Vid) Ilija, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1207040017)
 66. Stojaković (Đurađ) Nedeljka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1207040014)
 67. Stojaković (Marko) Vid, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1207040016)
 68. Stojaković (Mitar) Đorđe, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1207040013)
 69. Stojaković (Mitar) Stevo, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru, Bosanska gradiška (1207040015)
 70. Todorović (Tomo) Stojan, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1207040003)
 71. Tomić (L.) Dragoja, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kozara (5001s00829)
 72. Tomić (L.) Vid, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (5001s00831)
 73. Tomić (P.) Stojan, rođen 1912. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kozara (5001s00830)
 74. Tomić (S.) Marko, rođen 1889. Srbin, ubijen 1943. nepoznato, Nepoznato (5001s00060)
 75. Tošić (Savan) Marko, rođen 1903. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Bajina bašta (1207040007)
 76. Vranić (L.) Jovan, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (5106s00038)
 77. Ždero (D.) Mileva, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00042)
 78. Zvonar (C.) Stoja, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00043)

 

P.S. Berek je 1961 imao 609s, u 1991g imao je 480s, u tome 456 Srba, 13 Jugoslovena 3 Hrvata I 8 ostalih, a u 2013g imao je 432s.

 

Bistrica

 

 

 1. Agić (Manojlo) Kosa, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042148)
 2. Agić (Rajko) Draginja, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042219)
 3. Agić (Rajko) Dušan, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042222)
 4. Agić (Rajko) Grozda, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042221)
 5. Agić (Rajko) Rade, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1208042220)
 6. Agić (S.) Ostoja, rođen 1922. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5001s00035)
 7. Agić (Tomo) Mileva, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042218)
 8. Agić (Vukosav) Mihajlo, rođen 1906. Srbin, nestao 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (1208042149)
 9. Aralica (Pejo) Vaja, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00076)
 10. Babić (Đ.) Desanka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00478)
 11. Babić (Đ.) Vida, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00049)
 12. Babić (J.) Mile, rođen 1868. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00050)
 13. Babić (J.) Vida, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00051)
 14. Babić (M.) Stojan, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00053)
 15. Babić (Nn) Ljubica, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00479)
 16. Babić (Nn) Ljubomir, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00480)
 17. Babić (Nn) Slavko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00481)
 18. Babić (S.) Bjelica, rođena 1883. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00054)
 19. Babić (S.) Vida, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00055)
 20. Babić (Trivun) Sveto, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00482)
 21. Bakić (D.) Jovanka, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Strug (5106s00059)
 22. Bakić (Đ.) Mirko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00493)
 23. Bakić (Dragoje) Mira, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042025)
 24. Bakić (J.) Anđa, rođena 1862. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00056)
 25. Bakić (J.) Joco, rođen 1915. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Nemačka (5106s00062)
 26. Bakić (J.) Rosa, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00060)
 27. Bakić (J.) Zora, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00491)
 28. Bakić (Jefto) Mihajlo, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042022)
 29. Bakić (Jefto) Nikola, rođen 1903. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Grmeč (5001s00043)
 30. Bakić (Jovan) Draginja, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00488)
 31. Bakić (Jovan) Jela, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00489)
 32. Bakić (Jovan) Milorad, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00088)
 33. Bakić (Jovan) Mladen, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00490)
 34. Bakić (Jovan) Ostoja, rođen 1921. Srbin, umro od Nemaca 1944. u logoru, Neuengamme (1208042116)
 35. Bakić (Jovan) Pavle, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00061)
 36. Bakić (Jovo) Anđa, rođena 1878. Srpkinja, ubijena 1943. pri deportaciji, Bijela stijena (1208042023)
 37. Bakić (M.) Boja, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00063)
 38. Bakić (M.) Milena, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00064)
 39. Bakić (Marko) Đuro, rođen 1932. Srbin, umro od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1202019118)
 40. Bakić (Marko) Ilija, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1202019114)
 41. Bakić (Marko) Nikola, rođen 1930. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1202019117)
 42. Bakić (Marko) Pavle, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00487)
 43. Bakić (Marko) Pavo, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1202019115)
 44. Bakić (Mićo) Bosa, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00495)
 45. Bakić (Mihajlo) Ana, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042079)
 46. Bakić (Mihajlo) Mileva, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042081)
 47. Bakić (Milan) Jovanka, rođena 1914. Srpkinja, umrla od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042104)
 48. Bakić (Milan) Ostoja, rođen 1908. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Papuk (5001s00045)
 49. Bakić (Nikola) Boja, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00485)
 50. Bakić (Nikola) Kosa, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. pri deportaciji, Slavonska Požega (7004s00484)
 51. Bakić (Nikola) Milka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. pri deportaciji, Slavonska Požega (7004s00483)
 52. Bakić (Nikola) Savka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00486)
 53. Bakić (Nikola) Sveto, rođeno 1933. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00077)
 54. Bakić (Nn) Savka, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042075)
 55. Bakić (Ostoja) Jovan, rođen 1894. Srbin, nestao 1942. u direktnom teroru, Nepoznato (1208042117)
 56. Bakić (Pavle) Mirko, rođen 1925. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Buchenwald (1208042180)
 57. Bakić (Pavle) Rosa, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00087)
 58. Bakić (Pero) Jovanka, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042024)
 59. Bakić (Simeun) Draginja, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042106)
 60. Bakić (Simo) Marija, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042115)
 61. Bakić (Simo) Uroš, rođen 1928. Srbin, nestao 1945. u direktnom teroru, Nepoznato (1208042114)
 62. Bakić (Stanko) Radosava, rođena 1921. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042076)
 63. Bakić (Stanko) Trivuna, rođena 1928. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1208042077)
 64. Bakić (Stevo) Nikola, rođen 1906. Srbin, nestao 1942. u direktnom teroru, Nepoznato (1208042108)
 65. Bakić (Stevo) Rosa, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00078)
 66. Bakić (Stojan) Marko, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1202019116)
 67. Bakić (T.) Jovan, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00057)
 68. Bakić (T.) Sveto, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (9999s99122)
 69. Bakić (Tomo) Milka, rođeno 1936. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00079)
 70. Bakić (Trivun) Stanko, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (7004s00494)
 71. Bakić (V.) Cvijeta, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (9999s99121)
 72. Bakić (Vaso) Dušan, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1208042107)
 73. Bakić (Vid) Boja, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042078)
 74. Basurić (Ilija) Dimitrije, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (0900062030)
 75. Batić (Đ.) Branko, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00066)
 76. Batić (M.) Stana, rođena 1891. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Bistrica (5106s00065)
 77. Batić (Manojlo) Milan, rođen 1926. Srbin, nestao 1942. u direktnom  teroru, Nepoznato (1208042127)
 78. Batić (Manojlo) Miloš, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00496)
 79. Batić (Manojlo) Rade, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (9999s99151)
 80. Batić (Milan) Bosa, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0044004028)
 81. Batić (Milan) Đorđija, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0044004027)
 82. Batić (Milan) Radosava, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0044004029)
 83. Batić (Nn) Branko, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0044004042)
 84. Batić (S.) Draginja, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00067)
 85. Batić (Simo) Simo, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042124)
 86. Batić (Stokan) Stana, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom teroru, Bistrica (0044004026)
 87. Batić (Vaso) Draginja, rođena 1913. Srpkinja, nestala 1942. u direktnom teroru, Nepoznato (1208042123)
 88. Blagojević (Đuro) Mirko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0832038048)
 89. Blagojević (Đuro) Rade, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00070)
 90. Blagojević (Dušan) Jovanka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00072)
 91. Blagojević (Mile) Dušan, rođen 1903. Srbin, poginuo 1943. u direktnom teroru, Bistrica (1208042001)
 92. Blagojević (Pavle) Đuro, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00071)
 93. Blagojević (Stevan) Dušan, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00083)
 94. Blagojević (Stojan) Jovanka, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1942. pri deportaciji, Slavonska Požega (1208042002)
 95. Blagojević (V.) Đoko, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00069)
 96. Blagojević (Vaso) Marko, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00068)
 97. Božić (N.) Draginja, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00498)
 98. Božić (N.) Marija, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00073)
 99. Božić (N.) Vaso, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00499)

100. Božić (Nikola) Milan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00497)

101. Brkić (Đurađ) Dušan, rođen 1914. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1208042321)

102. Brkić (I.) Boja, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00074)

103. Brkić (Ilija) Stojan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00500)

104. Brkić (Mirko) Petra, rođena 1894. Srpkinja, ubijena 1945. u direktnom teroru, Bistrica (1208042307)

105. Brkić (N.) Petra, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00075)

106. Brkić (Nikola) Draginja, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042311)

107. Brkić (Nikola) Kosa, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Bistrica (1208042309)

108. Brkić (Nikola) Milan, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Bistrica (1208042310)

109. Brkić (Nikola) Rosa, rođena 1927. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042308)

110. Čajić (Nn) Branko, rođen 1908. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Zemun Sajmište (5001s00004)

111. Čalić (I.) Jovanka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00601)

112. Čalić (I.) Petra, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00232)

113. Čekić (M.) Milka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Bistrica (5106s00235)

114. Čekić (M.) Zorka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (9999s99055)

115. Čekić (Marko) Dušanka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042203)

116. Čekić (Marko) Grozda, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042204)

117. Čekić (Marko) Mileva, rođena 1927. Srpkinja, nestala 1942. nepoznato, Nepoznato (1208042202)

118. Čekić (Marko) Rosa, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042205)

119. Čekić (Vid) Milka, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042201)

120. Čikić (Mihajlo) Jovan, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042153)

121. Čikić (Mihajlo) Marija, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042156)

122. Čikić (Mihajlo) Persa, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042154)

123. Čikić (Mihajlo) Vaja, rođena 1922. Srpkinja, nestala 1942. u direktnom teroru, Nepoznato (1208042155)

124. Čikić (Milan) Zorka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042151)

125. Čikić (Miloš) Bora, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00233)

126. Čikić (Stojan) Draginja, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042150)

127. Ćirilović (Ilija) Branko, rođen 1925. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Bijela stijena (5001s00053)

128. Ćirilović (Ilija) Dragica, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00231)

129. Ćirilović (Lazar) Marija, rođena 1899. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00230)

130. Ćirilović (Stevan) Ilija, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00057)

131. Crnjac (Marjan) Stjepan, rođen 1898. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Crne lokve (2379067016)

132. Desančić (A.) Slavko, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Bistrica (5106s00110)

133. Desančić (Glišo) Mihajlo, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00052)

134. Desančić (Ignjatije) Stoja, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru, Bistrica (1208042269)

135. Desančić (Jovan) Jela, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00080)

136. Desančić (Jovo) Milan, rođen 1902. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1208042266)

137. Desančić (M.) Cvijeta, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00112)

138. Desančić (Marko) Glišo, rođen 1877. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00109)

139. Desančić (Marko) Jovan, rođen 1886. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00114)

140. Desančić (Marko) Pero, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00050)

141. Desančić (Milan) Leposava, rođena 1925. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042267)

142. Desančić (Mile) Savka, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru, Bistrica (1208042270)

143. Desančić (Mirko) Dragomir, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00520)

144. Desančić (Mirko) Zdravka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Bistrica (9999s99245)

145. Desančić (Mirko) Zdravko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Bistrica (7004s00519)

146. Desančić (O.) Ana, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Bistrica (5106s00111)

147. Desančić (Savan) Cvijeta, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042265)

148. Desančić (Stevo) Milja, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00082)

149. Desančić (Stevo) Persa, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00081)

150. Đorđić (Mirko) Gospava, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00521)

151. Đorđić (Vaso) Mileva, rođena 1916. Srpkinja, nestala 1942. u direktnom teroru, Nepoznato (1208042125)

152. Dželat (Dmitar) Draža, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042031)

153. Dželat (V.) Stana, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00236)

154. Dželat (Vaso) Blagoje, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042029)

155. Dželat (Vaso) Dušanka, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042032)

156. Dželat (Vaso) Jovanka, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042030)

157. Dželat (Vaso) Ruža, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00075)

158. Erceg (Ilija) Dušan, rođen 1907. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Otoka (0368024014)

159. Gajić (Nn) Branko, rođen 1908. Srbin, ubijen 1944. nepoznato, Korana (5001s00001)

160. Galić (Nn) Marija, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s00196)

161. Golub (Cvijo) Anđa, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2752027014)

162. Golub (Cvijo) Milan, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00512)

163. Golub (Cvijo) Milka, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2752027013)

164. Golub (Cvijo) Petar, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2752027012)

165. Golub (Cvijo) Rade, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2752027015)

166. Golub (Cvijo) Savka, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Jastrebarsko (2752027011)

167. Golub (D.) Zora, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. pri deportaciji, Slavonska Požega (9999s99302)

168. Golub (Dmitar) Miloš, rođen 1905. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Vrbaška (5001s00047)

169. Golub (Dragoja) Nada, rođeno 1941. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00064)

170. Golub (Dušan) Žarko, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042043)

171. Golub (Ilija) Ljubo, rođen 1912. Srbin, umro od Nemaca 1943. u logoru, Zemun Sajmište (1208042056)

172. Golub (Jovo) Mile, rođen 1867. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00100)

173. Golub (Lj.) Gojko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. pri deportaciji, Slavonska Požega (7004s00513)

174. Golub (M.) Vidosava, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Bistrica (5106s00099)

175. Golub (Manojlo) Persa, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042005)

176. Golub (Mikajlo) Bosiljka, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00067)

177. Golub (Mile) Dragoja, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00063)

178. Golub (Mile) Savo, rođeno 1897. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042035)

179. Golub (Milovan) Vojka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00072)

180. Golub (Mirko) Draginja, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00101)

181. Golub (N.) Senija, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00102)

182. Golub (Nikola) Dragoja, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1207039004)

183. Golub (Nikola) Milena, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (9999s99301)

184. Golub (Nikola) Simeuna, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1207039008)

185. Golub (Nikola) Simo, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1207039007)

186. Golub (Nikola) Stana, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00103)

187. Golub (Nikola) Zorka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1207039003)

188. Golub (Nn) Đuja, rođena 1899. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru, Bistrica (1208042003)

189. Golub (Nn) Nikola, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. pri deportaciji, Slavonska Požega (7004s00515)

190. Golub (Nn) Rajko, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1943. pri deportaciji, Dragelj (7004s00506)

191. Golub (Nn) Stoja, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00106)

192. Golub (Piljo) Stevan, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Travnik (5001s00046)

193. Golub (Rade) Cvijo, rođen 1912. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2752027016)

194. Golub (S.) Joka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zatvoru, Slavonska Požega (5106s00107)

195. Golub (S.) Stojka, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Strug (5106s00105)

196. Golub (Sava) Anka, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0678016003)

197. Golub (Savo) Branko, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042036)

198. Golub (Savo) Mirko, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00051)

199. Golub (Savo) Petra, rođena 1916. Srpkinja, zaklana 1942. kod kuće, Bistrica (2752027010)

200. Golub (Simeun) Savka, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. pri deportaciji, Slavonska Požega (1208042027)

201. Golub (Simo) Dmitar, rođen 1871. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00104)

202. Golub (Stevan) Bijelica, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00062)

203. Golub (Stevan) Cvijeta, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00507)

204. Golub (Stevan) Dragoljub, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00508)

205. Golub (Stevan) Manojlo, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042004)

206. Golub (Stevan) Mara, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Strug (7004s00510)

207. Golub (Stevan) Rosa, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00509)

208. Golub (Stojan) Jovanka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00066)

209. Golub (Stojan) Petra, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00065)

210. Golub (Stojan) Radosava, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00511)

211. Golub (Teodor) Stojan, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042041)

212. Golub (Tomo) Senija, rođena 1877. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042063)

213. Golub (V.) Milan, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. pri deportaciji, Kutjevo (7004s00514)

214. Gončin (Milan) Milja, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00060)

215. Gončin (N.) Ilija, rođen 1922. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Bistrica (5001s00042)

216. Gončin (Nn) Mirko, rođen 1912. Srbin, ubijen 1944. nepoznato, Istočna bosna (5001s00003)

217. Gončin (Nn) Petar, rođen 1917. Srbin, ubijen 1943. nepoznato, Centralna bosna (5001s00002)

218. Guskić (Gligo) Marica, rođena 1897. Srpkinja, nestala 1943. nepoznato, Nepoznato (1208042163)

219. Guskić (Lj.) Marica, rođena 1870. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zatvoru, Slavonska Požega (5106s00108)

220. Guskić (Ljubomir) Bogdan, rođen 1927. Srbin, nestao 1942. nepoznato, Nepoznato (1208042168)

221. Guskić (Ljubomir) Miloš, rođen 1925. Srbin, nestao 1942. nepoznato, Nepoznato (1208042167)

222. Guskić (Ljubomir) Slavko, rođen 1922. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042164)

223. Guskić (Ljubomir) Stana, rođena 1923. Srpkinja, nestala 1942. nepoznato, Nepoznato (1208042165)

224. Guskić (Ljubomir) Vlado, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. pri deportaciji, Slavonska Požega (7004s00517)

225. Hasanović (Ibreša) Memet, rođen 1940. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00639)

226. Hrnjak (Nn) Anka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru, Bistrica (1208042007)

227. Hrnjak (Ostoja) Živko, rođen 1921. Srbin, ubijen 1944. nepoznato, Centralna bosna (5001s00044)

228. Hrnjak (Stojko) Ostoja, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042006)

229. Janjuz (Lazo) Ostoja, rođen 1888. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042314)

230. Janjuz (Nn) Rosa, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Bistrica (5001s00039)

231. Janjuz (R.) Rosa, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Bistrica (5106s00131)

232. Janković (Đoko) Mira, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1208042450)

233. Janković (Đoko) Mirko, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1208042452)

234. Janković (Đoko) Sveto, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1208042449)

235. Janković (Đoko) Vojo, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1208042451)

236. Janković (Đoko) Zora, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7004s00532)

237. Janković (Đuran) Trivuna, rođena 1899. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1208042443)

238. Janković (Ilija) Mara, rođena 1864. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042447)

239. Janković (Jovo) Leposava, rođena 1932. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1208042442)

240. Janković (Jovo) Ljubica, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1208042441)

241. Janković (Jovo) Petar, rođen 1925. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Sachsenhausen (1208042440)

242. Janković (K.) Mile, rođen 1896. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Nemačka (5106s00129)

243. Janković (M.) Stoja, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zatvoru, Sisak (5106s00130)

244. Janković (Mile) Ana, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7004s00535)

245. Janković (Mile) Savo, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00534)

246. Janković (Nikola) Anka, rođena 1924. Srpkinja, poginula 1943. u NORu, Voćin (1208042445)

247. Janković (Nikola) Mara, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042446)

248. Janković (Nikola) Stevan, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042444)

249. Janković (Nn) Gojko, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00038)

250. Janković (S.) Jovanka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00128)

251. Janković (S.) Pero, rođen 1918. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Berlin (5106s00126)

252. Janković (S.) Stoja, rođena 1889. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00127)

253. Janković (Stevo) Đuja, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00533)

254. Kačavenda (N.) Slavko, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u zatvoru, Sisak (5106s00132)

255. Kačavenda (Nikola) Slobodan, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00536)

256. Kakas (Milan) Radivoje, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Beograd (0951088006)

257. Knežević (S.) Radojka, rođena 1921. Srpkinja, poginula 1942. u NOBu, Kozara (5001s00833)

258. Kočić (Panto) Stanojko, rođen 1925. Srbin, poginuo od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042248)

259. Kovačević (M.) Savka, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00134)

260. Kovačević (P.) Mile, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00133)

261. Kukavica (Đuro) Stevka, rođena 1882. Srpkinja, nestala 1945. nepoznato, Nepoznato (1208042232)

262. Kukavica (Mirko) Dragutin, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00537)

263. Kukavica (S.) Ruža, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00136)

264. Kukavica (S.) Stevka, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00135)

265. Kukavica (S.) Vaja, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00137)

266. Kukavica (Simeun) Cvijeta, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00138)

267. Kukavica (Simeun) Milja, rođeno 1937. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00089)

268. Kukavica (Simeun) Nikola, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00538)

269. Kukavica (Stanko) Stana, rođena 1918. Srpkinja, nestala 1945. nepoznato, Nepoznato (1208042233)

270. Kukavica (Vaso) Stanko, rođen 1887. Srbin, nestao 1945. nepoznato, Nepoznato (1208042231)

271. Kukoleča (Lazo) Pavle, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042160)

272. Kukoleča (Petar) Stojan, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Košutarica (7004s00539)

273. Kukolj (M.) Veselka, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Bistrica (5106s00141)

274. Kukolj (Milan) Dragomir, rođen 1939. Srbin, nestao 1942. u logoru, Sisak (1208042467)

275. Kukolj (N.) Stanoja, rođen 1870. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00139)

276. Kukolj (Ostoja) Staka, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042468)

277. Kukolj (S.) Stoja, rođena 1875. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00140)

278. Kukolj (Stanoje) Milan, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Auschwitz (1208042465)

279. Kukolj (Vaso) Veselka, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042466)

280. Kutlača (L.) Pavao, rođen 1915. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (5001s00834)

281. Lajić (B.) Mileva, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00147)

282. Lajić (B.) Rosa, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Bistrica (5106s00146)

283. Lajić (Blagoja) Bogdan, rođen 1939. Srbin, nestao 1942. u logoru, Sisak (1208042474)

284. Lajić (Blagoja) Milka, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1208042473)

285. Lajić (Branko) Marijan, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042258)

286. Lajić (Branko) Milan, rođen 1927. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Bistrica (1208042257)

287. Lajić (Branko) Nada, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Bistrica (7004s00543)

288. Lajić (Branko) Sretoje, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7050s00201)

289. Lajić (D.) Ostoja, rođen 1877. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00159)

290. Lajić (D.) Staka, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00161)

291. Lajić (Đ.) Stanica, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Velika struga (5106s00150)

292. Lajić (Đorđije) Stanica, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042399)

293. Lajić (Dragoje) Milja, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042371)

294. Lajić (Đuro) Boško, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1208042469)

295. Lajić (Đuro) Mara, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042470)

296. Lajić (Đuro) Nada, rođena 1916. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042241)

297. Lajić (Đuro) Stevo, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042282)

298. Lajić (Dušan) Draginja, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0791020021)

299. Lajić (Dušan) Radosava, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00548)

300. Lajić (Dušan) Savka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00549)

301. Lajić (Gligo) Mijan, rođen 1864. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1208042373)

302. Lajić (Glišo) Anka, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042284)

303. Lajić (J.) Jovan, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Velika struga (5106s00152)

304. Lajić (Jovan) Đuja, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042254)

305. Lajić (Jovan) Janja, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042372)

306. Lajić (Jovan) Ranko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00555)

307. Lajić (Jovan) Stanko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00556)

308. Lajić (Jovan) Žarko, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042255)

309. Lajić (Jovo) Bosiljka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042348)

310. Lajić (Jovo) Niko, rođen 1881. Srbin, ubijen 1942. u logoru, Sisak (1208042346)

311. Lajić (Jovo) Olga, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042349)

312. Lajić (L.) Vlado, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (5001s00835)

313. Lajić (Ljubo) Mihajlo, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042161)

314. Lajić (Ljubo) Milka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00547)

315. Lajić (Luka) Savka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042401)

316. Lajić (Luka) Stevo, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042402)

317. Lajić (M.) Anka, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Bistrica (5106s00142)

318. Lajić (M.) Draginja, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00156)

319. Lajić (M.) Mane, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Strug (5106s00154)

320. Lajić (M.) Milka, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Strug (5106s00149)

321. Lajić (M.) Savka, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Strug (5106s00155)

322. Lajić (M.) Stojka, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00165)

323. Lajić (M.) Živko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (9999s99435)

324. Lajić (Marija) Mileva, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s00198)

325. Lajić (Marko) Kosa, rođena 1933. Srpkinja, umrla 1943. u dečijem prihvatilištu, Zagreb (0831031027)

326. Lajić (Marko) Savo, rođen 1935. Srbin, umro 1943. u dečijem prihvatilištu, Zagreb (0831031026)

327. Lajić (Marko) Stoja, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0831031025)

328. Lajić (Mićo) Milan, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042397)

329. Lajić (Milan) Ilija, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Strug (1208042187)

330. Lajić (Milanko) Cvijeta, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042350)

331. Lajić (Mile) Draginja, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042412)

332. Lajić (Mile) Milka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042405)

333. Lajić (Mile) Vlado, rođen 1926. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042403)

334. Lajić (Miloš) Stoja, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042285)

335. Lajić (Miloš) Živka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042286)

336. Lajić (Nikola) Miloš, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042283)

337. Lajić (Nikola) Milovan, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042287)

338. Lajić (Nn) Branko, rođen 1908. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Turjak (2233035012)

339. Lajić (Nn) Gospava, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042249)

340. Lajić (Nn) Mara, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042404)

341. Lajić (Nn) Mileva, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2233035013)

342. Lajić (Nn) Ostoja, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0105006007)

343. Lajić (Nn) Stoja, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0105006008)

344. Lajić (O.) Stoja, rođena 1879. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00160)

345. Lajić (Ostoja) Branko, rođen 1907. Srbin, poginuo 1942. prilikom borbi, Kozara (5002s00197)

346. Lajić (Ostoja) Dušan, rođen 1912. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Beograd-banjica (0105006009)

347. Lajić (Ostoja) Rosa, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042256)

348. Lajić (P.) Nada, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00144)

349. Lajić (Pajo) Stojka, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042354)

350. Lajić (Pane) Danica, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00540)

351. Lajić (Pantelija) Bosiljka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Bistrica (1208042242)

352. Lajić (Pantelija) Nada, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Bistrica (1208042243)

353. Lajić (Pero) Grozda, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00553)

354. Lajić (Pero) Nikola, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00554)

355. Lajić (Petar) Milka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042356)

356. Lajić (Petar) Sretoja, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042355)

357. Lajić (Radovan) Milan, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042411)

358. Lajić (Radovan) Mileva, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042332)

359. Lajić (Rajko) Savo, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (0791020020)

360. Lajić (S.) Boja, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (5106s00162)

361. Lajić (S.) Đuja, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00158)

362. Lajić (S.) Gospova, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Bistrica (5106s00145)

363. Lajić (S.) Joka, rođena 1870. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Bistrica (5106s00151)

364. Lajić (S.) Nada, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Bistrica (9999s99436)

365. Lajić (Stanko) Marica, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042400)

366. Lajić (Stanoja) Bosiljka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Bistrica (1208042252)

367. Lajić (Stanoja) Ljubinko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Bistrica (1208042251)

368. Lajić (Stanoja) Milan, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Bistrica (7004s00541)

369. Lajić (Stanoja) Nevenka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Bistrica (7004s00542)

370. Lajić (Stevo) Jovana, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042347)

371. Lajić (Stojan) Bosiljka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042338)

372. Lajić (Stojan) Gospava, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042333)

373. Lajić (Stojan) Jelena, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042351)

374. Lajić (Stojan) Milka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00552)

375. Lajić (Stojan) Ostoja, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Jastrebarsko (1208042352)

376. Lajić (Stojan) Radosava, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042353)

377. Lajić (Stojan) Savka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042336)

378. Lajić (Stojan) Živka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042335)

379. Lajić (Stojan) Živko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042334)

380. Lajić (Stojko) Blagoja, rođen 1905. Srbin, umro od Nemaca 1944. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (1208042472)

381. Lajić (Stojko) Milan, rođen 1911. Srbin, umro od Nemaca 1944. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (1208042471)

382. Lajić (Tomo) Jovan, rođen 1917. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1208042253)

383. Lajić (Tomo) Milka, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Strug (1208042186)

384. Lajić (Tomo) Pavle, rođen 1878. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042240)

385. Lajić (Trivun) Petra, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042337)

386. Lajić (V.) Dragica, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00557)

387. Lajić (Vasilije) Vid, rođen 1909. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1208042398)

388. Lendić (Dmitar) Rade, rođen 1931. Srbin, umro 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042189)

389. Lendić (Dmitar) Radojka, rođena 1934. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042190)

390. Lendić (Đoko) Gojko, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042053)

391. Lendić (Đoko) Savka, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042055)

392. Lendić (Đoko) Vojo, rođen 1936. Srbin, umro od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042054)

393. Lendić (Jovo) Mijo, rođen 1881. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042083)

394. Lendić (Jovo) Tomo, rođen 1886. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042052)

395. Lendić (M.) Milka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00559)

396. Lendić (Mijo) Petar, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Veliki strug (5001s00048)

397. Lendić (Miloš) Deva, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00558)

398. Lendić (Miloš) Stoja, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1205022081)

399. Lendić (P.) Savka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (9999s99442)

400. Lendić (Petar) Milan, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00560)

401. Lendić (Petar) Savo, rođeno 1940. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00061)

402. Lendić (Spasoje) Milica, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042082)

403. Lendić (Stojan) Dmitar, rođen 1883. Srbin, umro 1942. u zatvoru, Bosanska gradiška (1208042188)

404. Lukić (Đ.) Mileva, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00169)

405. Lukić (I.) Ana, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00167)

406. Lukić (M.) Jovanka, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00166)

407. Lukić (P.) Uroš, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00168)

408. Lukić (Pavle) Jovo, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042122)

409. Macura (J.) Marica, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00171)

410. Macura (J.) Milka, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00561)

411. Macura (Jovo) Stoja, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00172)

412. Macura (M.) Kosa, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zatvoru, Slavonska Požega (5106s00174)

413. Macura (M.) Stoja, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00565)

414. Macura (Mićo) Jošo, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00071)

415. Macura (Milan) Ostoja, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00563)

416. Macura (Milan) Rosa, rođeno 1939. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00059)

417. Macura (Milan) Savo, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00562)

418. Macura (Nikola) Dušanka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042047)

419. Macura (Nn) Milka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00564)

420. Macura (Petar) Milenko, rođeno 1937. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00085)

421. Macura (S.) Joša, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00170)

422. Macura (Savo) Kosa, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00058)

423. Macura (Simo) Jovanka, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042046)

424. Macura (Simo) Jovo, rođen 1877. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5106s00173)

425. Macura (Stanko) Marica, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00084)

426. Macura (Stevo) Kosa, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00086)

427. Macura (Stevo) Miloš, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042026)

428. Mandić (M.) Miloš, rođen 1904. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (5001s00836)

429. Miljanović (R.) Marija, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustašan 1942. nepoznato, Jablanac (5106s00175)

430. Miljanović (Rade) Mara, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7004s00569)

431. Miljanović (Rade) Petra, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7004s00568)

432. Miljanović (Rade) Sava, rođena 1933. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7004s00567)

433. Miljanović (Rade) Živka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jablanac (7004s00566)

434. Miljanović (Stanko) Marija, rođena 1907. Srpkinja, nestala 1945. nepoznato, Nepoznato (1208042235)

435. Ninić (Miloš) Mirko, rođen 1910. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Verući (0780015013)

436. Pašajlić (Đ.) Savo, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u zatvoru, Slavonska Požega (5106s00182)

437. Pašajlić (Đ.) Zorka, rođena 1889. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00184)

438. Pašajlić (Đuro) Marijan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00572)

439. Pašajlić (Đuro) Stevo, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00570)

440. Pašajlić (Đuro) Zdravko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00571)

441. Pašajlić (J.) Marija, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00176)

442. Pašajlić (M.) Stevka, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00177)

443. Pašajlić (M.) Veselka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zatvoru, Slavonska Požega (5106s00178)

444. Pašajlić (Mićo) Anka, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0900062028)

445. Pašajlić (Miloš) Stojka, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042361)

446. Pašajlić (Miloš) Veljko, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042359)

447. Pašajlić (Nn) Stana, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042362)

448. Pašajlić (P.) Anka, rođena 1878. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zatvoru, Slavonska Požega (5106s00180)

449. Pašajlić (P.) Đuro, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00181)

450. Pašajlić (S.) Rosa, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Nepoznato (5106s00183)

451. Pašajlić (S.) Stana, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00179)

452. Pašajlić (Stanko) Pavle, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0900062029)

453. Pašajlić (Stanoja) Dušanka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. pri deportaciji, Slavonska Požega (7004s00573)

454. Pašajlić (Stevo) Živka, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042363)

455. Pašajlić (Stevo) Živko, rođen 1911. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1208042105)

456. Pašajlić (Stojan) Stevka, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042358)

457. Pejić (D.) Draginja, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Bistrica (5106s00185)

458. Pejić (Dejan) Bosiljka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Bistrica (1208042327)

459. Pejić (Ilija) Jela, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042345)

460. Pejić (P.) Jela, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Bistrica (5106s00186)

461. Pejić (Stevo) Draginja, rođena 1914. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042326)

462. Petrović (Đuro) Trivo, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042328)

463. Petrović (Niko) Kosara, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042329)

464. Petrović (Trivo) Stana, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1942. pri deportaciji, Bosanska gradiška (1208042330)

465. Petrović (Trivo) Zorka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. pri deportaciji, Sunja (1208042331)

466. Radić (Dušan) Petar, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042131)

467. Radić (I.) Anka, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zatvoru, Slavonska Požega (5106s00190)

468. Radić (Ilija) Ljubinko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. pri deportaciji, Slavonska Požega (7004s00577)

469. Radić (Ilija) Milka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. pri deportaciji, Slavonska Požega (7004s00578)

470. Radić (Ilija) Petra, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. pri deportaciji, Slavonska Požega (7004s00579)

471. Radić (M.) Jovanka, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00188)

472. Radić (P.) Tomo, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00191)

473. Radić (Petar) Tomo, rođen 1910. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1208042320)

474. Radić (S.) Milka, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zatvoru, Slavonska Požega (5106s00187)

475. Radić (Simo) Milan, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00574)

476. Radić (Simo) Mirko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00576)

477. Radić (Simo) Rajko, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00575)

478. Radić (Stevan) Milka, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0044005002)

479. Radić (T.) Anka, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zatvoru, Slavonska Požega (5106s00189)

480. Radić (T.) Jovanka, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00192)

481. Radonić (Gavro) Marija, rođena 1896. Srpkinja, ubijena 1944. pri deportaciji, Bosanska gradiška (1208042191)

482. Radonić (Jovo) Đorđe, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Bistrica (2848009024)

483. Radonić (Jovo) Stevan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Travnik (2848009023)

484. Radonić (Nikola) Anđa, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Bistrica (9999s99694)

485. Radonić (Nikola) Đoko, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Bistrica (7004s00580)

486. Radonić (Nikola) Radosava, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom teroru, Bistrica (2848009025)

487. Radulović (Milan) Ljubomir, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Ljubija (1208042194)

488. Radulović (Milan) Mira, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. pri deportaciji, Grubišno Polje (1208042193)

489. Radulović (Nn) Jovan, rođen 1842. Srbin, umro 1942. u zatvoru, Grđevac (1208042192)

490. Radulović (Nn) Jovan, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Bistrica (5001s00031)

491. Radulović (O.) Jovan, rođen 1875. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00193)

492. Rakas (Dušan) Vlado, rođen 1927. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Donji Podgradci (1208042062)

493. Rakas (Luka) Dragan, rođen 1924. Srbin, nestao 1942. u direktnom teroru, Nepoznato (1208042139)

494. Rakas (M.) Radivoj, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kozara (5001s00837)

495. Rakas (Stanko) Lazo, rođen 1925. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042458)

496. Rakas (Stojan) Ljubica, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1943. pri deportaciji, Grubišno Polje (1208042138)

497. Rakas (Stojan) Luka, rođen 1928. Srbin, poginuo od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1208042137)

498. Rakas (Tanasije) Dušan, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00049)

499. Rodić (Nn) Dragoja, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Bistrica (5001s00030)

500. Rodić (Nn) Ilija, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Bistrica (5001s00029)

501. Savić (Jovo) Simeuna, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00070)

502. Savić (L.) Jovanka, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Strug (5106s00200)

503. Savić (Lazo) Draginja, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042421)

504. Savić (M.) Draginja, rođena 1883. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zatvoru, Slavonska Požega (5106s00196)

505. Savić (M.) Mileva, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00197)

506. Savić (M.) Tina, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00587)

507. Savić (Mićo) Stojan, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042428)

508. Savić (Milan) Mirko, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00074)

509. Savić (Milan) Vaso, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00073)

510. Savić (Nikola) Milka, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042429)

511. Savić (Nn) Dušanka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1942. pri deportaciji, Slavonska Požega (1208042422)

512. Savić (Nn) Mirko, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Bistrica (5001s00033)

513. Savić (Petar) Rade, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00069)

514. Savić (Piljo) Jovanka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042037)

515. Savić (R.) Dušanka, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00195)

516. Savić (R.) Simeuna, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00201)

517. Savić (Rade) Bosa, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00588)

518. Savić (Rade) Drago, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. pri deportaciji, Slavonska Požega (7004s00586)

519. Savić (Rade) Grozda, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. pri deportaciji, Slavonska Požega (7004s00582)

520. Savić (Rade) Milka, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7004s00583)

521. Savić (Rade) Nada, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. pri deportaciji, Slavonska Požega (7004s00584)

522. Savić (Rade) Uroš, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00585)

523. Savić (Radovan) Jovanka, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Buchenwald (1208042439)

524. Savić (Risto) Dragoje, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00068)

525. Savić (S.) Milka, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00194)

526. Savić (S.) Savka, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Okučani (5106s00199)

527. Savić (Stojan) Gospava, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042431)

528. Savić (Stojan) Radosava, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042430)

529. Savić (Uroš) Nada, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. pri deportaciji, Slavonska Požega (1208042427)

530. Savić (Uroš) Vlado, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. pri deportaciji, Slavonska Požega (1208042426)

531. Savić (V.) Jovanka, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00198)

532. Šebula (Nikola) Draginja, rođena 1912. Srpkinja, nestala 1942. u direktnom teroru, Nepoznato (1208042118)

533. Selak (Đ.) Nikola, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00205)

534. Selak (I.) Milja, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Mlaka (5106s00213)

535. Selak (M.) Niko, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00211)

536. Selak (M.) Tonka, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00212)

537. Selak (Marko) Nikola, rođen 1891. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Bosanska gradiška (0897040012)

538. Selak (N.) Draginja, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00206)

539. Selak (Nikola) Stanoje, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0897040014)

540. Selak (Nn) Milovan, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00040)

541. Selak (P.) Nikola, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00214)

542. Selak (S.) Marija, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00208)

543. Selak (S.) Milan, rođen 1904. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (5001s00838)

544. Selak (S.) Rade, rođen 1881. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00209)

545. Selak (S.) Savan, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00207)

546. Selak (S.) Savka, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00210)

547. Selak (Savo) Tešo, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2485022008)

548. Selak (Stojan) Dragica, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1942. u zatvoru, Bosanska gradiška (0897040013)

549. Selak (Tešo) Dušanka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2485022009)

550. Selak (Tešo) Mijoljka, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2485022010)

551. Selak (Tešo) Milja, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042357)

552. Selak (Tešo) Stanko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2485022007)

553. Šerbula (Božo) Savo, rođen 1885. Srbin, nestao 1942. u direktnom teroru, Nepoznato (1208042134)

554. Šerbula (Božo) Stojan, rođen 1904. Srbin, nestao 1942. u direktnom teroru, Nepoznato (1208042135)

555. Šerbula (Dušan) Miloš, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042144)

556. Šerbula (Dušan) Saja, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042145)

557. Šerbula (Dušan) Vida, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00616)

558. Šerbula (J.) Stajka, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00257)

559. Šerbula (Jovo) Dragoja, rođen 1920. Srbin, umro od Nemaca 1944. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nemačka (1208042050)

560. Šerbula (Jovo) Persa, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00055)

561. Šerbula (Jovo) Stana, rođena 1916. Srpkinja, nestala 1942. pri deportaciji, Bijela stijena (1208042051)

562. Šerbula (L.) Stoja, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00615)

563. Šerbula (Luka) Savka, rođena 1908. Srpkinja, nestala 1942. u direktnom teroru, Nepoznato (1208042141)

564. Šerbula (M.) Kosa, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zatvoru, Slavonska Požega (5106s00260)

565. Šerbula (Marko) Marija, rođena 1902. Srpkinja, nestala 1942. u direktnom teroru, Nepoznato (1208042128)

566. Šerbula (Mile) Kosa, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042058)

567. Šerbula (Milovan) Mileva, rođena 1885. Srpkinja, nestala 1942. u direktnom teroru, Nepoznato (1208042136)

568. Šerbula (Mirko) Pero, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042059)

569. Šerbula (Nn) Anka, rođena 1882. Srpkinja, nestala 1942. u direktnom  teroru, Nepoznato (1208042142)

570. Šerbula (Pajo) Dušan, rođen 1908. Srbin, nestao 1942. u direktnom teroru, Nepoznato (1208042140)

571. Šerbula (Pajo) Gojko, rođen 1921. Srbin, nestao 1945. u direktnom teroru, Nepoznato (1208042143)

572. Šerbula (R.) Persa, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00258)

573. Šerbula (Radovan) Slavka, rođena 1920. Srpkinja, nestala 1942. u direktnom teroru, Nepoznato (1208042129)

574. Šerbula (S.) Draginja, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (5106s00259)

575. Šerbula (S.) Mileva, rođena 1891. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00261)

576. Šerbula (S.) Stana, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00262)

577. Šerbula (Savan) Ana, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1205022020)

578. Šerbula (Simo) Milja, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042060)

579. Šerbula (Spasoje) Đuro, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042120)

580. Šerbula (Spasoje) Grozda, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042119)

581. Šerbula (Spasoje) Mirko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042121)

582. Šerbula (Stanko) Stajka, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042049)

583. Šerbula (Stojan) Jovo, rođen 1878. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042048)

584. Šerbula (Vaso) Dušan, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1205022022)

585. Šerbula (Vaso) Jovanka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1205022021)

586. Šerbula (Vaso) Jovo, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1205022025)

587. Šerbula (Vaso) Mara, rođena 1919. Srpkinja, nestala 1942. u direktnom teroru, Nepoznato (1208042133)

588. Šerbula (Vaso) Mira, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1205022024)

589. Šerbula (Vaso) Petar, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1205022023)

590. Šerbula (Vaso) Rada, rođena 1916. Srpkinja, nestala 1942. u direktnom teroru, Nepoznato (1208042132)

591. Šerbula (Vaso) Stoja, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00054)

592. Šinik (Stole) Ljubomir, rođen 1927. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Dachau (1208042315)

593. Skopljak (Jovo) Cvijeta, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042033)

594. Skopljak (Jovo) Stanko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042034)

595. Soldat (S.) Mikan, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Bistrica (5106s00215)

596. Španović (Ostoja) Stanko, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1208042460)

597. Španović (Tomo) Milan, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042459)

598. Sremac (Milan) Radosava, rođen 1923. Srbin, nestao 1942. nepoznato, Nepoznato (1208042207)

599. Šremac (Milan) Simeun, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Nemački logor (1208042206)

600. Sremac (Milovan) Rade, rođen 1918. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042185)

601. Sremac (N.) Stevan, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u zatvoru, Sisak (5106s00217)

602. Sremac (Nn) Ljuba, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042453)

603. Sremac (Rade) Joka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Bistrica (1208042184)

604. Sremac (S.) Deva, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zatvoru, Sisak (5106s00218)

605. Sremac (Stevan) Leposava, rođena 1916. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042183)

606. Sremac (Stevan) Milka, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7004s00590)

607. Sremac (Stevan) Milovan, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00591)

608. Sremac (Stevan) Zorka, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7004s00592)

609. Sremac (T.) Ljubo, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Strug (5106s00216)

610. Sremac (Tomo) Marija, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042454)

611. Šujica (Jovan) Gojko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Bistrica (1208042181)

612. Šujica (Jovo) Jula, rođena 1874. Srpkinja, umrla 1943. pri deportaciji, Požega (1208042179)

613. Šujica (M.) Smiljana, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00267)

614. Šujica (Srđan) Draginja, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042182)

615. Šuvak (Jovo) Ostoja, rođen 1892. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1208042435)

616. Šuvak (Lazo) Milka, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042177)

617. Šuvak (M.) Savka, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (9999s99026)

618. Šuvak (Mile) Marko, rođen 1906. Srbin, nestao 1942. nepoznato, Nepoznato (1208042157)

619. Šuvak (R.) Simeuna, rođena 1870. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00264)

620. Šuvak (S.) Milka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Bistrica (5106s00265)

621. Šuvak (S.) Radovan, rođen 1856. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00263)

622. Šuvak (Stanko) Ilija, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042434)

623. Šuvak (Stanko) Jela, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042433)

624. Šuvak (Stojan) Dušan, rođen 1921. Srbin, umro od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1208042178)

625. Šuvak (Tomo) Sava, rođena 1874. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom teroru, Bistrica (1208042432)

626. Svjetlica (Marko) Pero, rođen 1869. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042038)

627. Svjetlica (Marko) Stoja, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00203)

628. Svjetlica (Niko) Stojan, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042044)

629. Svjetlica (Ostoja) Jovanka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00090)

630. Svjetlica (Pero) Joco, rođen 1909. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1208042040)

631. Svjetlica (Petar) Kata, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00202)

632. Svjetlica (Petar) Kata, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042045)

633. Svjetlica (Stojan) Vaso, rođen 1905. Srbin, nestao od Nemaca 1943. u logoru, Buchenwald (1208042061)

634. Svjetlica (Stojana) Persa, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00204)

635. Svjetlica (Tomo) Stoja, rođen 1873. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042039)

636. Švraka (B.) Mara, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00238)

637. Švraka (Boško) Stana, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1208042343)

638. Švraka (Boško) Trivuna, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1208042344)

639. Švraka (Branko) Đuro, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042341)

640. Švraka (Branko) Rade, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00602)

641. Švraka (Branko) Ranko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042342)

642. Švraka (D.) Jelena, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00243)

643. Švraka (D.) Milja, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00253)

644. Švraka (Đ.) Vida, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00240)

645. Švraka (Dmitar) Bosiljka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1205022016)

646. Švraka (Dmitar) Milka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1205022017)

647. Švraka (Dmitar) Petra, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1205022014)

648. Švraka (Dmitar) Vukosava, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1205022015)

649. Švraka (Dragan) Stoja, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1222074064)

650. Švraka (Đuko) Marija, rođena 1890. Srpkinja, nestala 1942. nepoznato, Nepoznato (1208042174)

651. Švraka (Đuro) Marko, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042316)

652. Švraka (Dušan) Dragica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Košutarica (7004s00608)

653. Švraka (Dušan) Dragomir, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Košutarica (7004s00607)

654. Švraka (Dušan) Jakov, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042298)

655. Švraka (Dušan) Milja, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042299)

656. Švraka (Dušan) Milka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00612)

657. Švraka (G.) Mladen, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00614)

658. Švraka (Gavro) Dušan, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042296)

659. Švraka (Gavro) Petar, rođen 1916. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1208042291)

660. Švraka (Gavro) Stanko, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042294)

661. Švraka (Gligo) Simeuna, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042406)

662. Švraka (I.) Ljuba, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00252)

663. Švraka (Ile) Mile, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042324)

664. Švraka (Ile) Nikola, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1222074063)

665. Švraka (Ilija) Anka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042278)

666. Švraka (Ilija) Ljubica, rođena 1924. Srpkinja, poginula od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042277)

667. Švraka (Ilija) Vaja, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042279)

668. Švraka (J.) Petra, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00241)

669. Švraka (J.) Vida, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00242)

670. Švraka (Jakov) Jelena, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042297)

671. Švraka (Jovo) Mileva, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00609)

672. Švraka (Jovo) Zorka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00606)

673. Švraka (Lazar) Draginja, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042290)

674. Švraka (Lazar) Milja, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042289)

675. Švraka (Lazo) Stojko, rođen 1860. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042280)

676. Švraka (Lj.) Zorka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00256)

677. Švraka (M.) Bosiljka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. nepoznato, Dragelji (5106s00237)

678. Švraka (M.) Jovanka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00251)

679. Švraka (M.) Marija, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00246)

680. Švraka (M.) Milija, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00249)

681. Švraka (M.) Olga, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00239)

682. Švraka (M.) Stajka, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00254)

683. Švraka (M.) Stevo, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00247)

684. Švraka (M.) Zorka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00244)

685. Švraka (Marko) Mileva, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042111)

686. Švraka (Marko) Olga, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042110)

687. Švraka (Marko) Radivoj, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00604)

688. Švraka (Marko) Radosava, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042112)

689. Švraka (Mihailo) Ilija, rođen 1887. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1208042275)

690. Švraka (Mihailo) Jovo, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042274)

691. Švraka (Mihailo) Lazar, rođen 1877. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042288)

692. Švraka (Mihailo) Ljubomir, rođen 1916. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1208042306)

693. Švraka (Mihailo) Vlado, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042301)

694. Švraka (Mihajlo) Rosa, rođena 1925. Srpkinja, nestala 1942. nepoznato, Nepoznato (1208042175)

695. Švraka (Mihajlo) Sveto, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042176)

696. Švraka (Milan) Anka, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00605)

697. Švraka (Milan) Danica, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042407)

698. Švraka (Milan) Mileva, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042408)

699. Švraka (Milan) Živko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042410)

700. Švraka (Mile) Jovan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jastrebarsko (1208042322)

701. Švraka (Mile) Mirko, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u dečijem prihvatilištu, Zagreb (1208042323)

702. Švraka (Nikola) Rade, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1222074066)

703. Švraka (Nikola) Rosa, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042318)

704. Švraka (Nikola) Stojka, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042300)

705. Švraka (Nikola) Živka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1222074065)

706. Švraka (Nn) Čatin, rođen 1885. Srbin, ubijen 1943. nepoznato Estonija (5001s00005)

707. Švraka (Nn) Marna, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1205022013)

708. Švraka (Pajo) Milka, rođena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042292)

709. Švraka (Petar) Marija, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042325)

710. Švraka (Petar) Stoja, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042293)

711. Švraka (Rade) Jovanka, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042276)

712. Švraka (S.) Mijo, rođen 1892. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Čehoslovačka (5106s00245)

713. Švraka (S.) Rosa, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00250)

714. Švraka (Savo) Mira, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00610)

715. Švraka (Savo) Miroslav, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u dečijem prihvatilištu, Zagreb (1208042305)

716. Švraka (Savo) Savka, rođena 1908. Srpkinja, nestala 1942. u direktnom teroru, Nepoznato (1208042109)

717. Švraka (Savo) Savka, rođena 1934. Srpkinja, umrla 1942. u dečijem prihvatilištu, Zagreb (1208042304)

718. Švraka (Savo) Vlado, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1208042302)

719. Švraka (Stako) Stojan, rođen 1884. Srbin, poginuo od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042273)

720. Švraka (Stanko) Milica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042281)

721. Švraka (Stevan) Stojka, rođena 1899. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042295)

722. Švraka (Stojko) Mihajlo, rođen 1890. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Auschwitz (1208042169)

723. Švraka (Stojko) Mira, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042319)

724. Švraka (Stojko) Stoko, rođen 1892. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Nemačka (1208042312)

725. Švraka (Tešo) Milija, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042317)

726. Švraka (Trivun) Vida, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042271)

727. Švraka (V.) Jelena, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00255)

728. Švraka (V.) Nada, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00613)

729. Švraka (Vlado) Ljubica, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042303)

730. Tatić (Milan) Mara, rođeno 1937. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00056)

731. Tatić (Milan) Nikola, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00593)

732. Tatić (Nikola) Stoja, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00219)

733. Turudija (Đ.) Milka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00229)

734. Turudija (Đurđo) Jovan, rođen 1906. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042072)

735. Turudija (Đurđo) Tomo, rođen 1883. Srbin, nestao 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042071)

736. Turudija (Đuro) Boja, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042084)

737. Turudija (Đuro) Đuja, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042088)

738. Turudija (Dušan) Dragica, rođena 1938. Srpkinja, nestala 1942. u logoru, Jastrebarsko (1208042064)

739. Turudija (Dušan) Ljubo, rođen 1940. Srbin, nestao 1942. u logoru, Jastrebarsko (1208042065)

740. Turudija (J.) Rosa, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zatvoru, Slavonska Požega (5106s00226)

741. Turudija (Jovan) Vaso, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042074)

742. Turudija (Luka) Mira, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00599)

743. Turudija (M.) Marija, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00220)

744. Turudija (M.) Milka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00222)

745. Turudija (M.) Petar, rođen 1881. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00221)

746. Turudija (M.) Smilja, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00223)

747. Turudija (Marko) Milka, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042087)

748. Turudija (Marko) Petar, rođen 1872. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042085)

749. Turudija (Milan) Boro, rođen 1927. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042100)

750. Turudija (Milan) Joka, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042103)

751. Turudija (Milan) Mićo, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00594)

752. Turudija (Milan) Persa, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Bistrica (1208042101)

753. Turudija (Milan) Petra, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042102)

754. Turudija (Milan) Rade, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00595)

755. Turudija (Milan) Ratko, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00596)

756. Turudija (Mile) Mile, rođen 1930. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1208042090)

757. Turudija (Mile) Smilja, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042091)

758. Turudija (Nn) Rosa, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042073)

759. Turudija (P.) Stoja, rođena 1884. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00228)

760. Turudija (Pejo) Branko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00598)

761. Turudija (Pejo) Persa, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042096)

762. Turudija (Pejo) Stojan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00597)

763. Turudija (Petar) Mile, rođen 1899. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042089)

764. Turudija (Simo) Milan, rođen 1885. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042098)

765. Turudija (Simo) Pejo, rođen 1907. Srbin, ubijen 1942. u logoru, Sisak (1208042093)

766. Turudija (Stevan) Slavko, rođen 1920. Srbin, nestao od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042097)

767. Turudija (Stevan) Stoja, rođena 1870. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042086)

768. Turudija (Stevo) Stajka, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042094)

769. Turudija (T.) Vajko, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00227)

770. Vilić (I.) Boja, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Jablanac (5106s00076)

771. Vilić (Ilija) Milka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jablanac (1208042209)

772. Vilić (Ilija) Stojan, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jablanac (1208042210)

773. Vilić (Lazo) Petar, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042339)

774. Vilić (Nn) Stanojka, rođena 1880. Srpkinja, nestala 1942. nepoznato, Nepoznato (1208042214)

775. Vilić (Rajko) Stoja, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042213)

776. Vilić (Stanko) Boja, rođena 1908. Srpkinja, nestala 1942. nepoznato, Nepoznato (1208042208)

777. Vilić (Stevan) Jovanka, rođena 1882. Srpkinja, nestala 1942. nepoznato, Nepoznato (1208042211)

778. Vilić (Vajkan) Vaso, rođen 1903. Srbin, nestao 1942. nepoznato, Nepoznato (1208042212)

779. Vlaisavljević (N.) Stoja, rođena 1891. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00077)

780. Vlaisavljević (Nikola) Ana, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0832038034)

781. Vlaisavljević (Nikola) Ostoja, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0832038035)

782. Vlaisavljević (Nikola) Sava, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (9999s99823)

783. Vlaisavljević (Nikola) Savka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0832038033)

784. Vlaisavljević (Nikola) Stoja, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0832038030)

785. Vlaisavljević (Teodor) Mileva, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0832038031)

786. Vračar (Ilija) Stoja, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00079)

787. Vračar (Marko) Kosara, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Bistrica (0856092051)

788. Vračar (N.) Nikola, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00502)

789. Vračar (O.) Kosa, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00078)

790. Vračar (Ostoja) Zdravko, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0856092052)

791. Vračar (Simeun) Branko, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Košutarica (5001s00041)

792. Vučić (N.) Jula, rođena 1889. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Mlaka (5106s00096)

793. Vučić (N.) Mara, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00098)

794. Vučić (N.) Mirko, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00097)

795. Vučić (Nikola) Marko, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00505)

796. Vučić (P.) Nikola, rođen 1886. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00095)

797. Vujić (Bogdan) Milka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042200)

798. Vujić (Đorđe) Boja, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. nepoznato, Bosanska gradiška (5002s01153)

799. Vujić (Đorđe) Danica, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. nepoznato, Bosanska gradiška (5002s01152)

800. Vujić (Đorđe) Joka, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. nepoznato, Bosanska gradiška (5002s01154)

801. Vujić (Đuro) Mile, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00503)

802. Vujić (Jovica) Đorđe, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Bosanska gradiška (5002s01155)

803. Vujić (Jovica) Sava, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Stara gradiška (5002s01150)

804. Vujić (M.) Joka, rođena 1886. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00083)

805. Vujić (Mikan) Aleksa, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042146)

806. Vujić (Mikan) Jelena, rođena 1920. Srpkinja, nestala 1942. nepoznato, Nepoznato (1208042199)

807. Vujić (Mile) Rosa, rođena 1918. Srpkinja, nestala 1942. nepoznato, Nepoznato (1208042196)

808. Vujić (Nikola) Đorđija, rođen 1871. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042069)

809. Vujić (Nikola) Mikan, rođen 1882. Srbin, nestao 1942. nepoznato, Nepoznato (1208042195)

810. Vujić (Nikola) Simo, rođen 1878. Srbin, nestao 1942. nepoznato, Bistrica (1208042147)

811. Vujić (Nn) Mikan, rođen 1893. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Bistrica (5001s00032)

812. Vujić (Nn) Petra, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. nepoznato, Bosanska gradiška (5002s01151)

813. Vujić (O.) Rosa, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00082)

814. Vujić (Ostoja) Ilija, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042197)

815. Vujić (Ostoja) Vaso, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042198)

816. Vujić (Stojan) Rade, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Bistrica (1208042070)

817. Vukotić (Đ.) Ostoja, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Zagreb (5106s00091)

818. Vukotić (K.) Draginja, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Bistrica (7004s00504)

819. Vukotić (M.) Dragica, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00092)

820. Vukotić (M.) Petra, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00093)

821. Vukotić (M.) Tešo, rođen 1871. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Bistrica (5106s00084)

822. Vukotić (N.) Mileva, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00090)

823. Vukotić (P.) Vaso, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00094)

824. Vukotić (S.) Cvijeta, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zatvoru, Slavonska Požega (5106s00087)

825. Vukotić (T.) Kosa, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Bistrica (5106s00086)

826. Vukotić (T.) Vaja, rođena 1872. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Bistrica (5106s00085)

827. Vukotić (V.) Petra, rođena 1886. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00088)

828. Vukotić (V.) Rosa, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zatvoru, Slavonska Požega (5106s00089)

829. Zlojutro (D.) Ljubica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Bistrica (7004s00530)

830. Zlojutro (D.) Petar, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kozara (5001s00832)

831. Zlojutro (D.) Stana, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Bistrica (5106s00122)

832. Zlojutro (L.) Dušan, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00037)

833. Zlojutro (Lazar) Bogdan, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042417)

834. Zlojutro (Lazo) Milka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jablanac (1208042414)

835. Zlojutro (Lazo) Milorad, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. pri deportaciji, Slavonska Požega (1208042415)

836. Zlojutro (Lazo) Nikola, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042416)

837. Zlojutro (Milan) Rade, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Bistrica (1208042436)

838. Zlojutro (Milan) Zorka, rođena 1912. Srpkinja, poginula 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042437)

839. Zlojutro (Nikola) Savka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1942. pri deportaciji, Slavonska Požega (1208042413)

840. Zuber (B.) Ana, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Bistrica (5106s00125)

841. Zuber (Božo) Dušanka, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Bistrica (1208042217)

842. Zuber (Božo) Milorad, rođen 1907. Srbin, umro 1944. u logoru, Bistrica (1208042092)

843. Zuber (Božo) Vaso, rođen 1919. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Motaica (5001s00034)

844. Zuber (Ilija) Ana, rođena 1885. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1208042216)

845. Zuber (V.) Božo, rođen 1891. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5106s00124)

846. Zuber (Vaso) Božo, rođen 1880. Srbin, umro od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1208042215)

847. Zvijerac (D.) Ljubica, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00116)

848. Zvijerac (D.) Stojka, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Jablanac (5106s00113)

849. Zvijerac (Dušan) Ana, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Strug (7004s00526)

850. Zvijerac (Dušan) Miloš, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042377)

851. Zvijerac (Dušan) Vukosava, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042376)

852. Zvijerac (I.) Đorđija, rođen 1890. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5106s00119)

853. Zvijerac (J.) Simo, rođen 1896. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Nemačka (5106s00120)

854. Zvijerac (Jovan) Jovanka, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (0914054006)

855. Zvijerac (Lazar) Stana, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042365)

856. Zvijerac (Mihailo) Rade, rođen 1895. Srbin, ubijen 1945. u logoru, Zagreb (1208042368)

857. Zvijerac (Milan) Anka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Strug (1208042383)

858. Zvijerac (Milan) Mirko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Strug (1208042381)

859. Zvijerac (Milan) Sava, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Strug (1208042382)

860. Zvijerac (Rade) Cvijeta, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00528)

861. Zvijerac (Rade) Cvijo, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042369)

862. Zvijerac (Rade) Joco, rođen 1922. Srbin, ubijen 1944. u NOBu, Beograd (1208042366)

863. Zvijerac (Rade) Ljubica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042367)

864. Zvijerac (Rade) Milan, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00529)

865. Zvijerac (Rade) Ranko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00527)

866. Zvijerac (Rade) Vojin, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042370)

867. Zvijerac (Rade) Živko, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00523)

868. Zvijerac (S.) Đuja, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Nemačka (5106s00121)

869. Zvijerac (S.) Mara, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00117)

870. Zvijerac (S.) Nada, rođena 1928. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (9999s99867)

871. Zvijerac (S.) Stajka, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zatvoru, Slavonska Požega (5106s00115)

872. Zvijerac (Stevo) Milan, rođen 1926. Srbin, poginuo 1945. u NORu, Travnik (2595115006)

873. Zvijerac (Stevo) Persa, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042396)

874. Zvijerac (Sveto) Nedeljko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. pri deportaciji, Slavonska Požega (1208042392)

875. Zvijerac (Sveto) Stevo, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. pri deportaciji, Slavonska Požega (1208042391)

876. Zvijerac (Uroš) Milorad, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Jastrebarsko (1208042386)

877. Zvijerac (Uroš) Rosa, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jablanac (7004s00522)

878. Zvijerac (Vaso) Marija, rođena 1889. Srpkinja, ubijena 1942. u zatvoru, Bosanska gradiška (2595115005)

879. Zvijerac (Vaso) Nikola, rođen 1885. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1208042390)

880. Zvijerac (Vaso) Pane, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042374)

881. Zvjerac (Dragoje) Jovanka, rođena 1883. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042380)

882. Zvjerac (Marko) Dragoje, rođen 1883. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1208042379)

883. Zvjerac (Milan) Ljubica, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042375)

884. Zvjerac (Milan) Zorka, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042385)

885. Zvjerac (Nikola) Milka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1942. pri deportaciji, Slavonska Požega (1208042389)

886. Zvjerac (Nikola) Stojka, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1942. pri deportaciji, Požega (1208042393)

887. Zvjerac (Radovan) Milja, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1208042384)

888. Zvjerac (Simo) Stojka, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1208042388)

 

P.S. Bistrica je 1948 imala 1.501s, u 1991g 792s, u tome 764 Srba, 12 Jugoslovena, 8 Hrvata, 2 Muslimana I 6 ostalih, a u 2013g imala je 527s.

 

Bok Jankovac

 

 

 1. Bursać (Petar) Koviljka, rođena 1925. Srpkinja, umrla 1945. u NOBu, Brovsko (0368024017)
 2. Bursać (Petar) Milka, rođena 1923. Srpkinja, poginula 1943. u NOBu, Crna gora (0368024016)
 3. Galić (Lazar) Branko, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1200009007)
 4. Galić (Lazar) Stanoje, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1200009006)
 5. Garden (Vaso) Joco, rođen 1896. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Bok jankovac (1200009012)
 6. Garden (Vaso) Mile, rođen 1900. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Bok jankovac (1200009011)
 7. Gojković (V.) Dmitra, rođena 1891. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00446)
 8. Golić (L.) Branko, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00448)
 9. Golić (Lazar) Boro, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205022062)
 10. Gvozden (V.) Joco, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (5106s00444)
 11. Gvozden (V.) Mile, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Banja luka (5106s00445)
 12. Gvozden (Vaso) Milutin, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2829014007)
 13. Jakovljević (Marko) Luka, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5020s00428)
 14. Jakovljević (Marko) Stojan, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1200009002)
 15. Jakovljević (Marko) Žarko, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1200009003)
 16. Kukolj (Stanko) Nikola, rođen 1902. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. na prinudnom radu, Nemačka (0832038011)
 17. Novaković (Alija) Danica, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (1200009010)
 18. Novković (Stevo) Danica, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2323017005)
 19. Peulić (Ostoja) Đorđe, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1200009009)
 20. Račić (Dmitar) Nikola, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1200009004)
 21. Račić (Radonić) Ljuba, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (1200009001)
 22. Račić (Stevo) Ankica, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2323017004)
 23. Radonić (Jovo) Savo, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2323017003)
 24. Radonić (S.) Danica, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00449)
 25. Radonić (Stojan) Ilija, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1200009008)
 26. Topić (Pajo) Živko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1200009005)
 27. Trifunović (M.) Bogdan, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00450)

 

P.S. Bok Jankovac je 1961 imao 357s, u 1991g imao je 761s, u tome 480 Srba, 147 Hrvata, 65 Muslimana, 46 Jugoslovena, a 2013g imao je 1.234s.

 

Bosanska Gradiška

 

 

 1. Aboz (Lazar) Dmitar, rođen 1922. Srbin, nestao 1941. nepoznato, Nepoznato (0123008014)
 2. Aleksa (Nn) Mihajlo, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205022035)
 3. Alimanović (Pule) Đula, rođena 1894. Hrvatica, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2832046001)
 4. Alvir (Đula) Jovanka, rođena 1908. Srpkinja, zaklana 1943. kod kuće, Bos. gradiška (1545055018)
 5. Anić (Gliga) Branko, rođen 1888. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. u logoru, Nemački logor (1133061044)
 6. Anić (Gliga) Veljko, rođen 1897. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. u logoru, Nemački logor (1133061045)
 7. Antonić (Lj.) Senka, rođena 1884. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00269)
 8. Antonić (Ljubomir) Danica, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1206029007)
 9. Antonić (Mile) Lenka, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1206029006)
 10. Antonić (Nn) Persa, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1944. kod kuće, Bosanska gradiška (1205022008)
 11. Antonić (Pero) Ljubiša, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1205024036)
 12. Arčaz (Jovan) Ana, rođena 1886. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (0944032019)
 13. Arčaz (Nn) Jovanka, rođena 1877. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1206029011)
 14. Arčaz (Petar) Ana, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1944. u logoru, Nepoznato (1206029012)
 15. Arčaz (Petar) Toma, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (0944032018)
 16. Arčaz (T.) Ana, rođena 1891. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00268)
 17. Arčaz (Toma) Jovan, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (0944032020)
 18. Arčaz (Toma) Jovanka, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (0944032022)
 19. Arčaz (Toma) Nevenka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (0944032021)
 20. Babić (Anton) Slavica, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom teroru, Stara gradiška (1205024030)
 21. Babić (Jovo) Ljubomir, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru, Stara gradiška (1205024049)
 22. Babić (Lj.) Radojka, rođena 1934. Srpkinja, umrla 1944. u dečijem prihvatilištu, Zagreb (7004s00651)
 23. Babić (Mihajlo) Draginja, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Stara gradiška (1205024050)
 24. Babić (Nn) Lazo, rođen 1871. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Zemun Sajmište (2334055024)
 25. Babić (Nn) Miloš, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Zemun Sajmište (2334055025)
 26. Babić (Nn) Stojan, rođen 1927. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Zemun Sajmište (2334055027)
 27. Babić (Nn) Živko, rođen 1918. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Zemun Sajmište (2334055026)
 28. Babić (Stojan) Milorad, rođen 1890. Srbin, ubijen 1943. u NOBu, Gornji Podgradac (1205024031)
 29. Babić (T.) Jovo, rođen 1873. Srbin, ubijen od ustaša 1941. kod kuće, Bosanska gradiška (5106s00270)
 30. Babić (V.) Slavka, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00271)
 31. Bahić (M.) Džemal, rođen 1907. Rom, ubijen od ustaša 1945. kod kuće, Bosanska gradiška (5106s00276)
 32. Bahić (Mehmed) Muho, rođen 1905. Musliman, ubijen 1943. u direktnom teroru, Banja luka (1205026010)
 33. Bahić (Omer) Džemal, rođen 1905. Musliman, poginuo 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Bosanska gradiška (1206028008)
 34. Bamburać (David) Milka, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1572010004)
 35. Bamburać (Jovo) Desanka, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom teroru, Bosanska gradiška (1572010006)
 36. Bamburać (Jovo) Mirjana, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom teroru, Bosanska gradiška (1572010005)
 37. Bamburać (R.) Jovo, rođen 1875. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00272)
 38. Bamburać (Todor) Jovo, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1572010003)
 39. Banjac (M.) Petra, rođena 1879. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00275)
 40. Banjac (M.) Rade, rođen 1873. Srbin, ubijen od ustaša 1941. kod kuće, Bosanska gradiška (5106s00274)
 41. Banjac (P.) Mile, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00273)
 42. Banović (Đorđe) Gospava, rođena 1923. Srpkinja, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Bosanska gradiška (1205024038)
 43. Banović (Ivo) Alemka, rođena 1921. Hrvatica, poginula 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Bosanska gradiška (1205021003)
 44. Banović (Jovo) Đorđe, rođen 1891. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Bosanska gradiška (1205024037)
 45. Barišić (J.) Dušan, rođen 1909. Srbin, ubijen 1944. nepoznato, Nova topola (5001s00009)
 46. Barudžija (Nn) Jovanka, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1130031040)
 47. Barudžija (Stevo) Dete, rođeno 1941. Srbin, ubijeno od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Jasenovac, Petrovac (0344029014)
 48. Barudžija (Stevo) Đorđe, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0344029013)
 49. Bašić (Salko) Avdo, rođen 1914. Musliman, poginuo 1943. u NOBu, Duga resa (1205021052)
 50. Basrak (Milan) Milutin, rođen 1886. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2821022051)
 51. Basrak (Mile) Natalija, rođena 1899. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1206029009)
 52. Basrak (Nn) Milutin, rođen 1880. Srbin, umro od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1206029008)
 53. Basurić (Jovan) Milka, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (0900062031)
 54. Bećirović (Zaim) Safet, rođen 1910. Musliman, umro 1944. u NOBu, Gornji milanovac (1548094002)
 55. Beganović (Bego) Jemka, rođena 1926. Hrvatica, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (2830021014)
 56. Begović (Ahmet) Mehmed, rođen 1910. ostalo, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0838010006)
 57. Begović (Ahmet) Šukrija, rođen 1918. ostalo, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0838010008)
 58. Begović (Ahmet) Sulejman, rođen 1916. ostalo, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Nemački logor (0838010007)
 59. Begović (Amil) Ahmet, rođen 1878. ostalo, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0838010005)
 60. Bešić (Juso) Meho, rođen 1907. Musliman, ubijen od Nemaca 1945. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (1206027001)
 61. Bešić (Omer) Mehmed, rođen 1923. Musliman, ubijen 1944. kod kuće, Bosanska gradiška (1206027005)
 62. Biberić (Osman) Omer, rođen 1904. Musliman, ubijen 1945. u direktnom teroru, Bosanska gradiška (1205026008)
 63. Bilbija (Gligo) Zorka, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Stara gradiška (1205023009)
 64. Bilbija (Nikola) Milena, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00279)
 65. Bilbija (Nikola) Vojislav, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (1205023008)
 66. Bilopavlović (Marko) Mijo, rođen 1892. Hrvat, poginuo 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2628006012)
 67. Bilopavlović (Mijo) Mijo, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2628006013)
 68. Bjelajac (Nn) Mirko, rođen 1912. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5001s00050)
 69. Bjelić (Đ.) Bosiljka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00278)
 70. Bjelić (Đuro) Branko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00653)
 71. Bjelić (Đuro) Mirjana, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00654)
 72. Bjelić (Đuro) Radojka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00652)
 73. Bjelić (S.) Đuro, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00277)
 74. Bogosavac (Spasoja) Sofija, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Bosanska gradiška (5002s01511)
 75. Bogosavac (Stojan) Radmila, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru, Bosanska gradiška (0927020018)
 76. Bokan (Dušan) Milna, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205024002)
 77. Bokan (J.) Milka, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00283)
 78. Boraš (A.) Mirko, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00285)
 79. Borisavljević (Nn) Sofija, rođena 9999. Srpkinja, ubijena 1944. u zatvoru, Bosan gradiška (0927020046)
 80. Borković (P.) Gospova, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00284)
 81. Bosnić (Nikola) Bogdana, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom teroru, Bosanska gradiška (1205022074)
 82. Bošnjak (M.) Avdo, rođen 1880. Rom, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Bosanska gradiška (5106s00287)
 83. Bošnjak (M.) Aziz, rođen 1893. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00286)
 84. Božić (M.) Kosana, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00281)
 85. Božić (Mladen) Branko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205024009)
 86. Božić (Mladen) Slobodan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205024010)
 87. Božić (N.) Mladen, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00280)
 88. Božić (Sima) Zorka, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (0609062008)
 89. Božinović (S.) Sajka, rođena 1875. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00282)
 90. Bralić (M.) Nada, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00289)
 91. Bralić (Milorad) Draginja, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. nepoznato, Bosanska gradiška (7051s00106)
 92. Bralić (Nikola) Nada, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Bosanska gradiška (5002s01512)
 93. Bralić (Vid) Ostoja, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2335070035)
 94. Brkić (J.) Ljubinka, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Bosanska gradiška (5106s00290)
 95. Brkić (Jovo) Ljubinka, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Bosanska gradiška (5003s00001)
 96. Brkić (Jovo) Ljubo, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Bosanska gradiška (5022s00903)
 97. Brkić (Jovo) Ljubomir, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1574026025)
 98. Brkić (Nn) Staka, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Bosanska gradiška (5022s00902)
 99. Bulović (Jovo) Nikola, rođen 1917. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (0045017020)

100. Bulović (Nikola) Luka, rođen 1914. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (0045017021)

101. Čačić (Nn) Čedomir, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0008334)

102. Čačkez (S.) Ana, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00427)

103. Ćatić (Šaćik) Meho, rođen 1906. Musliman, ubijen 1944. u direktnom teroru, Bosanska gradiška (1205026003)

104. Ćatić (Šaćir) Šerif, rođen 1902. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205026006)

105. Čaušević (H.) Bajro, rođen 1896. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00428)

106. Čaušević (Husein) Bajko, rođen 1901. Musliman, ubijen 1943. u direktnom teroru, Jablanac (1205026009)

107. Čehajić (M.) Šukrija, rođen 1924. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00413)

108. Ćehajić (Meho) Ibrahim, rođen 1904. Musliman, poginuo 1945. u NOBu, Duga resa (1205021051)

109. Čehajić (R.) Fazila, rođena 1924. Romkinja, ubijena od ustaša 1945. kod kuće, Bosanska gradiška (5106s00414)

110. Ćehajić (Ređo) Fazila, rođena 1926. Muslimanka, ubijena 1945. u direktnom teroru, Ključ (1205021030)

111. Čičić (Nikola) Mitra, rođena 1870. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205022059)

112. Čičić (P.) Dmitra, rođena 1858. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00429)

113. Čičić (Petar) Mićo, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205022057)

114. Čičić (S.) Stoja, rođena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00434)

115. Čičić (Stevo) Stoja, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205022058)

116. Čičić (V.) Čedo, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1941. kod kuće, Bosanska gradiška (5106s00431)

117. Čičić (V.) Hilda, rođena 1899. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00430)

118. Čičić (V.) Živko, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00432)

119. Čikić (Nn) Vojislav, rođen 1926. Srbin, ubijen 1944. nepoznato, Travnik (5001s00031)

120. Ciprijanović (M.) Gina, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00425)

121. Ćuk (Jusuf) Hamdija, rođen 1917. Musliman, nestao 1941. nepoznato, Nepoznato (1131041008)

122. Cvetković (Đ.) Bešća, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00426)

123. Cvijić (Petar) Olga, rođena 1922. Srpkinja, umrla 1943. pri deportaciji, Beograd (0857009008)

124. Dakić (Stojić) Đorđija, rođen 1912. Srbin, nestao 1941. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nepoznato (0274029014)

125. Danon (Elijas) Nehama, rođena 1906. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0918072044)

126. Davidović (Luka) Kosta, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205024046)

127. Davidović (Nn) Kosta, rođen 1881. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5002s01149)

128. Davidović (Tešo) Dmitar, rođen 1885. Srbin, umro 1943. pri deportaciji, Aleksandrovac (1205021060)

129. Dedić (Ahmet) Plana, rođena 1882. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2814049007)

130. Dedić (Ahmet) Salko, rođen 1880. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2814049006)

131. Dedić (Musa) Hatija, rođena 1904. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2814049009)

132. Dedić (Salko) Ibrahim, rođen 1903. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2814049008)

133. Demonjić (Mujo) Atifa, rođena 1931. Romkinja, poginula 1944. prilikom borbi, Bosanska gradiška (1205025007)

134. Đermanović (J.) Mirko, rođen 1875. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00313)

135. Đermanović (Nn) Radomir, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00311)

136. Đermanović (Nn) Savka, rođena 1868. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00312)

137. Desančić (Đorđe) Nada, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00661)

138. Desančić (Đorđe) Zora, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00660)

139. Desančić (Nn) Anka, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Stara gradiška (1205024066)

140. Dindić (Nn) Redžo, rođen 1924. Musliman, ubijen 1944. nepoznato, Ilok (5001s00016)

141. Dizdarević (Branko) Bosiljka, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Stara gradiška (1205023013)

142. Dizdarević (Jusuf) Adam, rođen 1920. Musliman, ubijen 1942. u zatvoru, Prijedor (2333048001)

143. Đorđić (Đurađ) Radovan, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Stara gradiška (1126003025)

144. Dragišić (Radivoje) Dragoslav, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kozara (0872023044)

145. Dročić (Muharem) Mahmut, rođen 1913. Musliman, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1205022075)

146. Dubarić (Neđib) Adem, rođen 1922. Musliman, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (1205021001)

147. Dubarić (Neđib) Kasim, rođen 1924. Musliman, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (1205021002)

148. Dubičanac (Huso) Ahmet, rođen 1927. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205021063)

149. Dubičanac (Suljo) Osman, rođen 1925. Musliman, poginuo od Italijana 1945. u NOBu, Italija (1205021004)

150. Dujsić (Avdo) Muharem, rođen 1885. Musliman, poginuo 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Bos.gradiška (1205021015)

151. Dujsić (Z.) Muho, rođen 1885. Rom, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Bosanska gradiška (5106s00310)

152. Dukić (M.) Stoja, rođena 1899. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Bosanska gradiška (5001s00049)

153. Đukić (N.) Neda, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00665)

154. Dukić (Nn) Ostoja, rođen 1906. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Auschwitz (0927014005)

155. Dukić (Ostoja) Branislav, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Jastrebarsko (0927014008)

156. Dukić (Ostoja) Milka, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Jastrebarsko (0927014007)

157. Đukić (S.) Nada, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00314)

158. Đukić (Stevo) Marko, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Bosanska gradiška (5002s00188)

159. Đukić (Teodor) Zorka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Bosanska gradiška (5002s00189)

160. Dukić (Triva) Stojanka, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Podgradci (0927014006)

161. Duradić (Nađo) Kasim, rođen 1928. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00662)

162. Duraković (Ahmet) Muharem, rođen 1920. Musliman, poginuo 1945. u NOBu, Grubešino Polje (1206027002)

163. Duraković (Avdo) Nazif, rođen 1897. Musliman, poginuo 1941. u aprilskom ratu 1941 god., Bosanska gradiška (1205025004)

164. Đurić (D.) Tina, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00315)

165. Đurić (Dragutin) Duško, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205024079)

166. Đurić (Dušan) Gina, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5020s00435)

167. Đurić (Z.) Zdravka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00316)

168. Džaferović (Ale) Edhem, rođen 1910. Musliman, ubijen od ustaša1944. u logoru, Stara gradiška (1205025017)

169. Džakula (Mehmedalij) Himzo, rođen 1927. Musliman, nestao 1943. pri deportaciji, Bos. gradiška (1131041030)

170. Elijan (A.) Jakov, rođen 1901. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00318)

171. Elijan (A.) Matilda, rođena 1894. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00317)

172. Elijan (A.) Rifba, rođena 1903. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00320)

173. Elijan (A.) Salamon, rođen 1910. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00319)

174. Elijan (Jakov) Anica, rođena 1942. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00666)

175. Elijan (Jakov) Justina, rođena 1932. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00667)

176. Elijav (Leon) Nehama, rođena 1905. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1544048054)

177. Erceg (P.) Mihajlo, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Stara gradiška (5106s00321)

178. Fišeković (Suljo) Ahmet, rođen 1920. Musliman, poginuo 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Bosanska gradiška (1205021050)

179. Frid (J.) Edo, rođen 1915. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Stara gradiška (5106s00417)

180. Frid (J.) Emica, rođena 1905. Jevrejka, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Stara gradiška (5106s00416)

181. Frid (J.) Iso, rođen 1906. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Stara gradiška (5106s00415)

182. Gagić (Milan) Savka, rođena 1893. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom teroru, Stara gradiška (0358072008)

183. Gajić (J.) Sofija, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Gradina (5106s00299)

184. Gak (Milan) Darinka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1205021016)

185. Galić (J.) Jela, rođena 1886. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00301)

186. Galić (J.) Rade, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00302)

187. Galić (M.) Jovo, rođen 1878. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Bosanska gradiška (5106s00300)

188. Galijaš (G.) Tanasije, rođen 1864. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00303)

189. Galijaš (T.) Draginja, rođena 1873. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00304)

190. Gavranović (D.) Vukosava, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (5106s00298)

191. Gavranović (Nn) Branko, rođen 1906. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Bosanska gradiška (0844054012)

192. Gerjak (J.) Vikotor, rođen 1906. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00306)

193. Gerjak (Mihajlo) Antun, rođen 1927. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00658)

194. Gigović (Petar) Milka, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205022006)

195. Gigović (Petar) Stojanka, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1205022007)

196. Gigović (Stole) Milka, rođena 1886. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5002s00175)

197. Glavaš (Ibrahim) Kasim, rođen 1904. Musliman, ubijen 1943. u direktnom teroru, Strug (1205021006)

198. Glavaš (Ibrahim) Mehmed, rođen 1916. Musliman, ubijen 1943. u direktnom teroru, Strug (1205021005)

199. Glavaš (Zaim) Zaim, rođen 1914. Musliman, ubijen 1944. kod kuće, Bosanska gradiška (1206027004)

200. Gluhič (Aril) Zehra, rođena 1914. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1777053008)

201. Grahovac (Nn) Nikola, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5001s00035)

202. Grgić (Ljuba) Mira, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (0609062009)

203. Grgić (Ljubo) Nedeljka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (0860033017)

204. Grgić (Simo) Ljubo, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (0860033014)

205. Grgić (Simo) Ostoja, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (0860033018)

206. Grgić (Simo) Zorka, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (0860033015)

207. Grlica (M.) Savka, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00309)

208. Grlica (Nn) Spasoja, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00307)

209. Grlica (S.) Gospova, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00308)

210. Grmuša (Nn) Savka, rođena 9999. Srpkinja, ubijena 1944. u zatvoru, Bosan gradiška (0927020047)

211. Gušić (Mustafa) Avdo, rođen 1901. Musliman, nestao 1944. nepoznato, B. gradiška (1206029010)

212. Gvozdenović (Đorđe) Persa, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5002s00174)

213. Gvozdenović (Ljubo) Dobrila, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (0942017028)

214. Gvozdenović (Mitar) Ljubo, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (0942017032)

215. Gvozdenović (Nn) Draga, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (0942017030)

216. Gvozdenović (Šinik) Persa, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (0942017033)

217. Gvozdenović (V.) Dragica, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00305)

218. Gvozdenović (Vlade) Desa, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (0942017029)

219. Gvozdenović (Vlado) Rade, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (0942017031)

220. Hadžalić (Muha) Šerif, rođen 1924. Srbin, umro 1945. u NOBu, Bosanska gradiška (2514119002)

221. Hadžić (Mehmed) Ahmet, rođen 1908. Musliman, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (1206027003)

222. Hadžijusufović (Adem) Almasa, rođena 1932. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205023024)

223. Hadžijusufović (Adem) Izeta, rođena 1930. Muslimanka, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (1205023023)

224. Halimanović (Nn) Ramo, rođen 1888. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00418)

225. Halimanović (O.) Fata, rođena 1895. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00419)

226. Harbaš (H.) Alija, rođen 1907. Rom, ubijen od ustaša 1945. kod kuće, Bosanska gradiška (5106s00421)

227. Hasanbegović (Š.) Mahmut, rođen 1918. Rom, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Bosanska gradiška (5106s00420)

228. Hnip (J.) Vaso, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Bosanska gradiška (5106s00422)

229. Hnip (V.) Anka, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Bosanska gradiška (5106s00423)

230. Hnip (Vaso) Aleksandar, rođen 1934. Jevrej, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Bosanska gradiška (7004s00709)

231. Hnip (Vaso) Nikola, rođen 1939. Jevrej, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Bosanska gradiška (7004s00711)

232. Hnip (Vaso) Orginija, rođena 1937. Jevrejka, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Bosanska gradiška (7004s00710)

233. Huseinović (Tale) Bajko, rođen 1931. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205026012)

234. Huseinović (Tale) Kadira, rođena 1922. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Stara gradiška (1205026013)

235. Ilijani (Nn) Štefica, rođena 1934. Hrvatica, poginula 1944. nepoznato, Bosanska gradiška (2290032025)

236. Jagodić (Ilija) Jovo, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205021019)

237. Jagodić (Ilija) Mile, rođen 1900. Srbin, nestao od Nemaca 1945. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-trir (1205021018)

238. Jagodić (Jefto) Vida, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205021020)

239. Jagodić (Jovo) Bogoljub, rođen 1927. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Bosanska gradiška (1205021021)

240. Jagodić (Jovo) Nada, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205021024)

241. Jagodić (Jovo) Nikola, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205021027)

242. Jagodić (Jovo) Slobodan, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00670)

243. Jagodić (Jovo) Slobodana, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205021022)

244. Jagodić (Jovo) Smilja, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205021026)

245. Jagodić (Jovo) Vlado, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205021025)

246. Jagodić (Jovo) Vojislav, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205021023)

247. Jagodić (Stojan) Ilija, rođen 1845. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205021017)

248. Janjetović (Mile) Danica, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1127009107)

249. Janjetović (Nn) Dušan, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1941. kod kuće, Bosanska gradiška (5106s00323)

250. Javor (Latif) Behrem, rođen 1925. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1206028006)

251. Jovanović (J.) Kata, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00325)

252. Jovanović (Jovan) Kata, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (1205024024)

253. Jovanović (Jovan) Nada, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205024023)

254. Jovanović (Jovan) Slavko, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205024022)

255. Jovanović (Lazar) Stoja, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Stara gradiška (1205024026)

256. Jovanović (Milan) Petar, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sremski front (1205024025)

257. Jovanović (Mile) Danica, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (0402198009)

258. Jovanović (P.) Stoja, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00324)

259. Jovanović (Petar) Kosara, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Stara gradiška (1205024027)

260. Jovanović (Stanko) Jovo, rođen 1907. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (1604044017)

261. Jugović (Mate) Boško, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205024068)

262. Jurišić (P.) Miroslav, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kozara (5001s00839)

263. Kahrić (Salin) Ibrahim, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u direktnom teroru, Bosanska gradiška (2829013026)

264. Kahrić (Salko) Bisera, rođena 1900. Hrvatica, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2829013024)

265. Kahrić (Salko) Fatima, rođena 1905. Hrvatica, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2829013025)

266. Kahrić (Salko) Nefa, rođena 1894. Hrvatica, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2829013023)

267. Kahrić (Salko) Tisa, rođena 1890. Hrvatica, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2829013022)

268. Kalafetić (J.) Spasoja, rođen 1917. Srbin, ubijen 1943. nepoznato, Soko banja (5106s00326)

269. Kapetanović (E.) Ismet, rođen 1919. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00330)

270. Kapetanović (E.) Safet, rođen 1900. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00329)

271. Kapetanović (Emin) Ismet, rođen 1912. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1130035029)

272. Kapetanović (Emin) Safet, rođen 1900. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1130035027)

273. Kapetanović (S.) Džemila, rođena 1920. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00332)

274. Kapetanović (S.) Emin, rođen 1910. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00331)

275. Kapetanović (Safet) Emin, rođen 1919. Musliman, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1130035028)

276. Karađ (M.) Pero, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Bosanska gradiška (5106s00333)

277. Karaosmanović (Omer) Aiša, rođena 1924. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205021029)

278. Karaosmanović (Zaim) Osman, rođen 1917. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1603016010)

279. Karević (M.) Stevan, rođen 1925. Srbin, ubijen 1944. nepoznato, Uzlomac (5001s00008)

280. Kasalica (Pavle) Ružica, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Stara gradiška (1127010049)

281. Kasumović (Ibro) Hamdija, rođen 1903. Musliman, nestao 1943. u NOBu, Grmeč (1131043032)

282. Kasumović (Ibro) Kifil, rođen 1913. Musliman, poginuo 1943. u NOBu, Travnik (1131043031)

283. Katana (Jovo) Angelina, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00672)

284. Katana (Jovo) Mira, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00673)

285. Katana (Jovo) Olga, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00671)

286. Katana (Jovo) Slobodan, rođen 1943. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00674)

287. Katana (Nn) Jovo, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00327)

288. Katana (Nn) Natalija, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00328)

289. Kelečević (Nn) Đuro, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00043)

290. Kesić (Lazar) Slavko, rođen 1894. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Bosanska gradiška (1205025002)

291. Kević (Piljo) Risto, rođen 1892. Srbin, ubijen 1944. kod kuće, Bosanska gradiška (1205022003)

292. Kević (Simo) Milka, rođena 1870. Srpkinja, ubijena 1944. kod kuće, Bosanska gradiška (1205022002)

293. Klimentić (Risto) Ana, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205022042)

294. Kljajić (Marko) Slavna, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1942. u zatvoru, Bosanska gradiška (0632011010)

295. Kljajić (Milan) Stanoje, rođen 1912. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bosanska gradiška (0632011009)

296. Knežević (Boško) Branko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kozara (1205022076)

297. Kojić (Nikola) Jovanka, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1205022061)

298. Kolar (M.) Mile, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00334)

299. Konić (Seid) Enver, rođen 1934. Musliman, ubijen od ustaša 1945. pri deportaciji, Okučani (7004s00675)

300. Kostadinović (J.) Marica, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00338)

301. Kostadinović (Jovan) Božana, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00680)

302. Kostadinović (Jovan) Božidar, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00678)

303. Kostadinović (Jovan) Kosta, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00679)

304. Kostadinović (Jovan) Mirjana, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00681)

305. Kostadinović (Jovan) Zagorka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00677)

306. Kostadinović (Jovo) Darinka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00676)

307. Kostadinović (Nn) Bogdana, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00337)

308. Kostadinović (Nn) Ćutika, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00336)

309. Kostadinović (Nn) Jovo, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00335)

310. Kotić (Nn) Kadira, rođeno 1942. Rom, ubijeno od ustaša 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00779)

311. Kotoraš (Kosta) Rajko, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (5002s00387)

312. Kovačević (Jovan) Ljubo, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2822027051)

313. Kovačević (Marko) Čedo, rođen 1917. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Beograd-banjica (1205024065)

314. Kovačević (Stojan) Savka, rođena 1870. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2822027050)

315. Kremenac (Nn) Milka, rođena 1886. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1206029019)

316. Kuduzonić (Ahmet) Mehmed, rođen 1904. Musliman, ubijen 1945. u direktnom teroru, Banja luka (1205025001)

317. Kuruzović (Milan) Mladen, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (1541031019)

318. Lajić (Mijan) Milan, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0401191026)

319. Lajić (Milan) Rade, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0401191018)

320. Lajić (Savo) Đuja, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0401191027)

321. Lazić (L.) Čedomir, rođen 1926. Srbin, ubijen 1944. nepoznato, Beograd (5106s00340)

322. Lazić (Nn) Milan, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00339)

323. Lazić (S.) Kata, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00341)

324. Levi (Moša) Matilda, rođena 1912. Jevrejka, ubijena 1941. u direktnom teroru, B.gradiška (1129023031)

325. Ljuboja (Stojan) Bora, rođen 1923. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Beograd (1126007015)

326. Lopar (B.) Alma, rođena 1926. Romkinja, ubijena 1942. nepoznato, Banja luka (5106s00342)

327. Lopar (I.) Drago, rođen 1917. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (5001s00840)

328. Lukić (Boško) Gojko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00682)

329. Lukić (Boško) Pero, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1205024061)

330. Lukić (J.) Savka, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00343)

331. Lukić (Marko) Nevenka, rođena 1923. Srpkinja, poginula 1943. u NOBu, Lipik (1205024028)

332. Lukić (Mato) Anka, rođena 1898. Hrvatica, ubijena 1943. u direktnom teroru, Čatrnja (0043023004)

333. Lukić (Mihajlo) Boško, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru, Stara gradiška (1205024062)

334. Mahobej (O.) Josip, rođen 1919. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00349)

335. Mahobej (Onisim) Josip, rođen 1919. ostalo, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1206029002)

336. Malešević (Đuro) Dušan, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Prnjavor (0802094016)

337. Malešević (Gliga) Milka, rođena 1884. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (0891136051)

338. Malešević (Pane) Pantelija, rođen 1882. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. u logoru, Zemun Sajmište (0891136052)

339. Malešević (Vaso) Dragutin, rođen 1913. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Prnjavor (0802094017)

340. Malkoč (Osman) Fatima, rođena 1920. Muslimanka, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (1201018014)

341. Mandić (B.) Slavka, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00344)

342. Mandić (Branko) Milenko, rođen 1922. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Nepoznato (1205023004)

343. Mandić (Jovan) Slavka, rođena 1894. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom teroru, Bosanska gradiška (1205023003)

344. Mandić (Mihajlo) Ljubo, rođen 1912. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Prnjavor (1128022003)

345. Mandić (Mihajlo) Radojka, rođena 1914. Srpkinja, poginula 1943. u NOBu, Prnjavor (1128022004)

346. Mandić (Mile) Zorka, rođena 1917. Srpkinja, poginula 1942. u NOBu, Kozara (1127010058)

347. Mandić (N.) Mile, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00345)

348. Mandić (Nikola) Simeuna, rođena 1877. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (1131040003)

349. Marić (Đ.) Savka, rođena 1854. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00348)

350. Maričić (Nn) Kata, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00346)

351. Marjanović (Đuro) Mihajlo, rođen 1924. Srbin, umro 1943. u NOBu, Kozin (0872024008)

352. Marjanović (Nn) Jefto, rođen 1856. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Bosanska gradiška (5106s00347)

353. Marjanović (Ostoja) Jefto, rođen 1865. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru, Stara gradiška (1205021064)

354. Mašić (Čokan) Omer, rođen 1901. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2814049011)

355. Mašić (O.) Pero, rođen 1924. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. u nemačkoj ofanzivi, Kozara (5106s00350)

356. Matošević (Franjo) Slavko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Na kozari (2850024007)

357. Matošević (Nn) Stoja, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2850024008)

358. Medić (Teodor) David, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2858096012)

359. Mešić (Ale) Ibro, rođen 1910. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1206029021)

360. Micić (Đuro) Koviljka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00683)

361. Micić (Đuro) Milena, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205021035)

362. Micić (Jovo) Danica, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205021032)

363. Micić (M.) Đuro, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00353)

364. Micić (Milan) Đuro, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205021033)

365. Micić (N.) Marija, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00354)

366. Micić (Nikola) Marija, rođena 1893. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205021034)

367. Micić (V.) Mira, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00355)

368. Micić (Vaso) Velinka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205021037)

369. Mikić (V.) Branka, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00352)

370. Miljanović (Đorđe) Joca, rođen 1918. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Banja luka (0797030001)

371. Miljanović (Jova) Rosa, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1882054014)

372. Miljanovič (Nn) Stanko, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bos.gradiška (1882054019)

373. Miljanović (Stanko) Anica, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1882054016)

374. Miljanović (Stanko) Bosiljka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1882054015)

375. Miljanović (Stanko) Branko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1882054018)

376. Miljanović (Stanko) Nada, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1882054017)

377. Miljanović (Stanko) Rade, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1882054020)

378. Milojčić (Dane) Mara, rođena 1878. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom teroru, Nepoznato (1205024005)

379. Mirić (Dragutin) Miloš, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Gornji Podgradci (5002s01430)

380. Mirić (Đukan) Dragutin, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5020s00374)

381. Mirković (Dušan) Radinka, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205024004)

382. Mirković (Jovo) Dušan, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205024003)

383. Mirković (Nn) Radenko, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1128016022)

384. Mlađenović (I.) Jagoda, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00356)

385. Morača (Blagoje) Kosara, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Stara gradiška (1205024006)

386. Morača (Blagoje) Vida, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Stara gradiška (1205024007)

387. Morača (Nikola) Nikola, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205024073)

388. Morača (Nikola) Zdravka, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205024071)

389. Morača (Nikola) Zdravko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205024072)

390. Morača (Nn) Blagoje, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Bosanska gradiška (5002s00187)

391. Morača (R.) Draga, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00357)

392. Morača (Simo) Vukosava, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205022038)

393. Morača (Teodor) Vida, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Bosanska gradiška (5002s00190)

394. Morača (Trivo) Dragica, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Stara gradiška (1205023011)

395. Morača (Vučen) Nikola, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205024070)

396. Morača (Vučen) Ostoja, rođen 1895. Srbin, poginuo 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Bosanska gradiška (1205024076)

397. Morača (Vučen) Savka, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205024075)

398. Morača (Vučina) Blagoja, rođen 1876. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru, Stara gradiška (1205024008)

399. Mostić (G.) Zorka, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00358)

400. Mostić (Gavrilo) Zora, rođena 1915. Hrvatica, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205025023)

401. Muharemegić (Muho) Emin, rođen 1927. Musliman, nestao 1944. nepoznato, Beočin (1205026005)

402. Mulalić (M.) Hamdija, rođen 1919. Rom, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5106s00361)

403. Mulalić (M.) Hilmija, rođena 1917. Romkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Stara gradiška (5106s00360)

404. Mutnica (Meho) Osman, rođen 1899. Musliman, poginuo 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Prijedor (1603007006)

405. Nekić (I.) Aiša, rođena 1904. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00362)

406. Nekić (Meho) Emin, rođen 1936. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00685)

407. Nekić (Meho) Emira, rođena 1940. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00686)

408. Nekić (Meho) Safeta, rođena 1935. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00684)

409. Nikolić (M.) Milan, rođen 1886. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00363)

410. Ninković (Lj.) Jovanka, rođena 1884. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00364)

411. Ninković (Nn) Jovanka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (1205022036)

412. Novković (Nn) Dušan, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1128016021)

413. Oljača (Rade) Branko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Bosna (2768078005)

414. Oljača (Rade) Čedo, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Osijek (2768078006)

415. Oršulić (Nn) Stjepan, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Šumetlica Psunj (1205024040)

416. Osmanović (Ibrahim) Alija, rođen 1919. Musliman, poginuo 1943. u NOBu, Prijedor (2675026003)

417. Ostojić (Nn) Savka, rođena 1879. Srpkinja, umrla od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (2436014012)

418. Ostojić (Stevo) Jovo, rođen 1878. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (2436014011)

419. Ostrolučanin (Nikola) Nada, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Bosanska gradiška (7050s00204)

420. Ostrolučanin (Nikola) Novka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00687)

421. Ostrolučanin (Nn) Nikola, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5020s00427)

422. Ostrolučanin (Stevo) Slavka, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Bosanska gradiška (5020s00426)

423. Pandžić (O.) Ibro, rođen 1923. Rom, ubijen od ustaša 1944. u zatvoru, Lepoglava (5106s00365)

424. Papo (Jozef) Enika, rođena 1933. Jevrejka, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Stara gradiška (7004s00690)

425. Papo (Jozef) Gido, rođen 1932. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Stara gradiška (7004s00689)

426. Papo (Jozef) Tina, rođena 1930. Jevrejka, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Stara gradiška (7004s00688)

427. Papo (Nn) Jozef, rođen 1890. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Stara gradiška (5106s00366)

428. Papo (Nn) Matilda, rođena 1895. Jevrejka, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Stara gradiška (5106s00367)

429. Pavić (Božo) Bosiljka, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (0850039027)

430. Pavić (Cvija) Božo, rođen 1888. Srbin, obešen 1943. u direktnom teroru, Bosanska gradiška (0850039025)

431. Pavić (Milan) Nedeljko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205023025)

432. Pavković (Nn) Nikola, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (0944032023)

433. Pavković (Tomo) Jovanka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1206029017)

434. Pecić (Mile) Tešo, rođen 1855. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Bosanska gradiška (1205025003)

435. Pelić (Nn) Robert, rođen 1910. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Bosanska gradiška (5106s00368)

436. Pendžić (Osman) Ibro, rođen 1930. Musliman, ubijen od ustaša 1945. u zatvoru, Lepoglava (1205026014)

437. Penić (J.) Nikola, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1945. kod kuće, Bosanska gradiška (5106s00369)

438. Perković (Petar) Tomo, rođen 1906. Hrvat, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2388009001)

439. Petković (Jovo) Milan, rođen 1903. Srbin, nestao 1941. nepoznato, Bosanska gradiška (1546061020)

440. Petković (Milan) Arsen, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u zatvoru, Bosanska gradiška (1546061023)

441. Petković (Milan) Branko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u zatvoru, Bosanska gradiška (1546061022)

442. Petković (Milan) Uglješa, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u zatvoru, Bosanska gradiška (1546061024)

443. Petković (Petar) Zdravka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1944. u zatvoru, Bosanska gradiška (1546061021)

444. Petraković (Nn) Ilija, rođen 9999. Srbin, umro od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1956007013)

445. Petrić (Diko) Radoica, rođen 1920. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Užička Požega (0504084010)

446. Petrović (Dušan) Danilo, rođen 1895. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Šabac (1573017009)

447. Petrović (Ostoja) Gospava, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205023002)

448. Pezić (Šerif) Suljo, rođen 1930. Musliman, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Bosanska gradiška (7004s00691)

449. Pihvo (Nume) Mehmed, rođen 1928. Musliman, poginuo 1943. u NOBu, Ostrožac-konjic (1258020002)

450. Pletilić (H.) Nura, rođena 1926. Romkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Bosanska gradiška (5106s00370)

451. Pletilić (Hasan) Enver, rođen 1915. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205023015)

452. Pletilić (Hasan) Hakija, rođen 1920. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205023016)

453. Pletilić (Hasan) Nazif, rođen 1926. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205023017)

454. Pletilić (Hasan) Rukija, rođena 1923. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205023018)

455. Pletilić (Omer) Ahmet, rođen 1895. Musliman, ubijen 1944. u direktnom teroru, Nova gradiška (1205023021)

456. Podunavac (I.) Kuzman, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00371)

457. Podunavac (Vučen) Stoja, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205024069)

458. Popović (Nn) Milka, rođena 1883. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00372)

459. Popović (P.) Stojanka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (5106s00373)

460. Potrebić (Nn) Midhat, rođen 1922. Rom, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Okučani (5106s00374)

461. Prčić (M.) Tešo, rođen 1865. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00375)

462. Prčić (T.) Ljuba, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00376)

463. Prčić (V.) Zorka, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00377)

464. Predojević (Boža) Simo, rođen 1890. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Agići (0368024012)

465. Predojević (Simo) Milka, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Agići (0368024013)

466. Prolić (M.) Stojan, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Nepoznato (5001s00011)

467. Pureta (Ostoja) Leposava, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Bosanska gradiška (2339112037)

468. Purković (S.) Šefko, rođen 1900. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00378)

469. Pušić (Mehmed) Osman, rođen 1932. Musliman, poginuo 1945. prilikom borbi, Bosanska gradiška (1205025005)

470. Raca (Dušan) Ljubica, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (2831033033)

471. Raca (Dušan) Milenko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (2831033034)

472. Raca (Dušan) Miroslava, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (2831033032)

473. Raca (Marko) Dušan, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2831033030)

474. Raca (Petar) Gospava, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (2831033031)

475. Racan (M.) Fata, rođena 1923. Romkinja, ubijena od ustaša 1945. kod kuće, Bosanska gradiška (5106s00385)

476. Račić (Lazo) Drago, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2517161002)

477. Račić (Rade) Milaka, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2517161001)

478. Radić (Mile) Bosiljka, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Stara gradiška (1205024019)

479. Radić (Miloš) Sveto, rođen 1900. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Bosanski novi (2675029016)

480. Radić (Stojan) Darinka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205024020)

481. Radić (Stojan) Jelena, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Bosanska gradiška (7004s00695)

482. Radić (Sveto) Lepa, rođena 1925. Srpkinja, poginula 1943. u NOBu, Bosanska krupa (2675029017)

483. Radić (Sveto) Milan, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2675029018)

484. Radivojac (J.) Jelena, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Bosanska gradiška (5106s00383)

485. Radivojac (J.) Jovanka, rođena 1886. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00382)

486. Radivojac (J.) Jovanka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00381)

487. Radivojac (Nn) Mira, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00694)

488. Radivojac (Pero) Dara, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00693)

489. Radivojac (Pero) Dragan, rođen 1927. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Bosanska gradiška (1205021057)

490. Radivojac (Pero) Jovanka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205021056)

491. Radivojac (Petar) Jela, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205021054)

492. Radivojac (S.) Jelena, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00380)

493. Radivojac (S.) Savo, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00379)

494. Radivojac (Stojan) Mira, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205021059)

495. Radivojac (Stoka) Ljuba, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205021058)

496. Radivojac (Stoka) Pero, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205021055)

497. Radivojac (Stoka) Savan, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205021053)

498. Radukić (Nikola) Nada, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (0927020017)

499. Radukić (S.) Radmila, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00384)

500. Radukić (Sima) Draginja, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (0927020016)

501. Rakić (Savo) Ljubica, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205022005)

502. Raković (Šemso) Nurija, rođen 1924. Musliman, ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru, Stara gradiška (2912003005)

503. Rašeta (Nn) Marija, rođena 1876. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205022043)

504. Rašeta (Rade) Zora, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205022044)

505. Rašeta (S.) Marija, rođena 1874. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00386)

506. Redžepović (Halid) Jusuf, rođen 1914. Musliman, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1542035005)

507. Redžić (Džafer) Muhamed, rođen 1912. Musliman, ubijen 1943. u zatvoru, Bos.dubica (1326010002)

508. Ristić (Risto) Dragica, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205024074)

509. Ručnov (Nn) Pero, rođen 1923. Srbin, ubijen 1943. nepoznato, Vrbaška (5001s00051)

510. Sabljić (David) Simo, rođen 1874. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska gradiška (0961079004)

511. Salihbašić (Nn) Salih, rođen 1905. Musliman, ubijen od ustaša 1941. u zatvoru, Lepoglava (1205022077)

512. Samardžija (Nn) Mile, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00387)

513. Šantić (Adem) Meho, rođen 1921. Musliman, poginuo 1944. u NOBu, Kneš Polje (1206028004)

514. Šarić (Arif) Zehra, rođena 1919. Hrvatica, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2762031025)

515. Šarić (Stevo) Milan, rođen 1877. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Banja luka (0232027001)

516. Savić (Borisav) Milovan, rođen 1894. Srbin, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Beograd (0883085007)

517. Savić (Kosta) Kristina, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5002s00183)

518. Savić (Nn) Hristina, rođena 1899. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (0859021023)

519. Savić (Nn) Vladimir, rođen 1893. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (0859021022)

520. Savić (Vaso) Vladimir, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5002s00182)

521. Savić (Vladimir) Melanija, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (0859021024)

522. Selak (Jovo) Milan, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2339112021)

523. Selak (Jovo) Tonka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2339112020)

524. Selak (Jusuf) Fatima, rođena 1903. Hrvatica, ubijena 1943. u direktnom teroru, Višegrad (1205021008)

525. Selak (M.) Draginja, rođena 1886. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00388)

526. Selak (M.) Savka, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00389)

527. Selak (Milan) Nikola, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2339112022)

528. Selaković (M.) Mihajlo, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00390)

529. Senek (Hilari) Marija, rođena 1909. Hrvatica, streljana 1943. u direktnom teroru, Gradiška (2517158010)

530. Senek (Hilari) Stevo, rođen 1921. Hrvat, poginuo od ustaša 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Omarska (2517158011)

531. Simić (Kosta) Anka, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Stara gradiška (1205024042)

532. Simić (M.) Verica, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00696)

533. Simić (Mojsije) Božana, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205024043)

534. Simić (Mojsije) Vera, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205024044)

535. Šinik (Aleksa) Jovo, rođen 1890. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Sisak (1851010015)

536. Sinik (Jovo) Jefto, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2339112018)

537. Sinik (Jovo) Nikola, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2339112019)

538. Šinik (Nn) Božo, rođen 1912. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kozara (2327041002)

539. Šinik (Nn) Marija, rođena 1912. Hrvatica, poginula 1943. u NOBu, Kozara (2327041003)

540. Sladojević (M.) Božo, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00050)

541. Sladojević (M.) Sofija, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Turjak (5106s00391)

542. Sladojević (T.) Dušan, rođen 1920. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Bosanska gradiška (1614014058)

543. Sladojević (Tomo) Branko, rođen 1893. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205024078)

544. Sladojević (Tomo) Dušan, rođen 1888. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Stara gradiška (1205024077)

545. Slijepčević (Nikola) Marija, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Laminci dubrave (1201013036)

546. Slijepčević (Nikola) Mirjana, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Laminci dubrave (1201013039)

547. Slijepčević (Nikola) Smilja, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00698)

548. Slijepčević (Nikola) Vukosava, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Laminci dubrave (7050s00203)

549. Slijepčević (Nn) Marija, rođena 9999. Hrvatica, ubijena 1942. u logoru, Stara gradiška (5007s00815)

550. Slijepčević (Stevo) Nikola, rođen 1900. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Laminci (1201013035)

551. Slijepčević (T.) Nikola, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Bosanska gradiška (5106s00393)

552. Slijepčević (Trivun) Jelena, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (1205022040)

553. Softić (Šefko) Sukrija, rođen 1898. Musliman, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1205025008)

554. Šogorav (S.) Lela, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00436)

555. Šogorav (S.) Stevo, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00435)

556. Šogorov (Dimitrije) Stevo, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru, Stara gradiška (0879058009)

557. Šogorov (Emil) Jelena, rođena 1891. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (0879058010)

558. Soskolović (A.) Josip, rođen 1894. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00395)

559. Špicer (A.) Feja, rođena 1924. Jevrejka, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (5106s00442)

560. Špicer (A.) Zdenka, rođena 1910. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00441)

561. Špicer (Adolf) Edita, rođena 1927. Jevrejka, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (7004s00713)

562. Špicer (Adolf) Oto, rođen 1929. Jevrej, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (7004s00714)

563. Špicer (J.) Adolf, rođen 1901. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00440)

564. Špirić (P.) Stajka, rođena 1899. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00437)

565. Špirić (R.) Draginja, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00439)

566. Špirić (R.) Mihajlo, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00438)

567. Srna (J.) Bogdana, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Bosanska gradiška (5106s00396)

568. Stanišljević (Đuro) Dosta, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1659002007)

569. Stefanović (S.) Sofija, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00397)

570. Stegić (Gavro) Stevo, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0822011007)

571. Stegić (Steva) Gavro, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0822011008)

572. Stijaković (Nn) Mihajlo, rođen 1871. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00398)

573. Stojisavljević (Josif) Milka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (5024s00106)

574. Stojisavljević (Josip) Milka, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (0598055074)

575. Stojisavljević (Nn) Pavle, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00399)

576. Stojisavljević (Ostoja) Pavle, rođen 1898. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Bos.gradiška (0598055073)

577. Stojisavljević (Pavle) Miroslav, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (0598055075)

578. Štrasberger (Hinko) Aleksandar, rođen 1886. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Stara gradiška (1540014013)

579. Subotić (I.) Bogdana, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Bosanska gradiška (5106s00403)

580. Subotić (I.) Božana, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Bosanska gradiška (5106s00402)

581. Subotić (I.) Krista, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Bosanska gradiška (5106s00400)

582. Subotić (J.) Ignjatija, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Bosanska gradiška (5106s00401)

583. Subotić (Jovan) Dušan, rođen 1884. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Banja luka (0882082013)

584. Šućur (Anta) Jagoda, rođena 1890. Hrvatica, umrla 1943. u NOBu, Bilogora (1130034015)

585. Suhonić (Ala) Mujo, rođen 1854. Musliman, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1128021033)

586. Šurkić (Ivan) Ivan, rođen 1923. Hrvat, poginuo od Italijana 1945. u NOBu, Trst italija (2326032001)

587. Suvajac (Đorđe) Kojo, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00699)

588. Suvajac (Đorđe) Mira, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00701)

589. Suvajac (Đorđe) Nebojša, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (2389024015)

590. Suvajac (Đorđe) Velinka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00700)

591. Suvajac (Jefto) Milka, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1945. u direktnom teroru, Bosanska gradiška (2389024014)

592. Suvajac (Ljubomir) Sin, rođen 9999. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Srbac (0927020057)

593. Suvajac (Nn) Đorđe, rođen 1881. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Bosanska gradiška (2389024013)

594. Suvajac (Nn) Ljbomir, rođen 9999. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Srbac (0927020056)

595. Suvajac (Nn) Marija, rođena 9999. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Srbac (0927020055)

596. Švraka (Đoko) Rajko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Kozara (1208042272)

597. Tadić (Nikola) Jovo, rođen 1883. Srbin, ubijen od ustaša 1943. Kod kuće, Bosanska gradiška (5007s00822)

598. Tadić-vasiljevi (Teodor) Marija, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (0887099073)

599. Tanković (Petar) Jela, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1149008037)

600. Tatić (Milan) Nikola, rođen 1927. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Sisak (2596129003)

601. Tatić (Nn) Stoja, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2596129002)

602. Tatić (Rade) Milan, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2596129001)

603. Teljigović (Lutvo) Huso, rođen 1907. Musliman, nestao 1944. nepoznato, Nepoznato (1205022078)

604. Timarac (Ilija) Rosa, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Stara gradiška (0779011007)

605. Timarac (Jovo) Živko, rođen 1904. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Han Pijesak (0832038028)

606. Timarac (Marko) Branko, rođen 1902. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Bosanska gradiška (0927020021)

607. Timarac (Milan) Anka, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Bos. gradiška (0927020020)

608. Timarac (Mile) Slavko, rođen 1893. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U direktnom teroru, Stara gradiška (0779011006)

609. Timarac (Nn) Stevan, rođen 9999. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Srbac (0927020058)

610. Timarac (Slavko) Mirjana, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (0779011011)

611. Timarac (Slavko) Olga, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Stara gradiška (0779011008)

612. Timarac (Slavko) Radojka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00704)

613. Timarac (Slavko) Ranka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00703)

614. Todić (Dušan) Višnja, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205024001)

615. Todorović (Nikola) Ostoja, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1202019054)

616. Tomić (Dimitrije) Stevo, rođen 1873. Srbin, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Stara gradiška (1205022030)

617. Tomić (Gavro) Milka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2828003013)

618. Tomić (Nikola) Božo, rođen 1903. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Nemački logor (2828003015)

619. Tomić (Nn) Milka, rođena 1879. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. U logoru, Stara gradiška (1205022031)

620. Tomić (S.) Ljuba, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5106s00404)

621. Tomić (Stevo) Ksenija, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (1205022032)

622. Tomić (Stevo) Ljubica, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (1205022033)

623. Tomić (Stevo) Stojanka, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00708)

624. Topić (B.) Hamdija, rođen 1918. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5106s00406)

625. Topić (B.) Ibro, rođen 9999. Rom, ubijen od ustaša 1945. kod kuće, Bosanska gradiška (5106s00405)

626. Topić (Bešir) Juso, rođen 1915. Musliman, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1206027006)

627. Topić (Blagoje) Ilija, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0822011006)

628. Topić (Blagoje) Mara, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0822011011)

629. Topić (Blagoje) Milan, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0822011009)

630. Topić (Blagoje) Milica, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0822011010)

631. Topić (Blagoje) Simo, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0822011012)

632. Topić (Nikola) Blagoja, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0822011005)

633. Trivić (L.) Persa, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5106s00407)

634. Trivić (Marko) Grozdana, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Dubica (0869140082)

635. Trivić (Marko) Milan, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Dubica (0869140084)

636. Trivić (Nn) Marko, rođen 1912. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Bosanska gradiška (0869140081)

637. Trivić (Nn) Persa, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1944. kod kuće, Bos. gradiška (1315067145)

638. Trivić (Stevo) Laza, rođen 1922. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Stara gradiška (1311043089)

639. Trojan (A.) Branka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00411)

640. Trojan (A.) Slavko, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5106s00409)

641. Trojan (Anton) Miroslav, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205025020)

642. Trojan (Anton) Stanko, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1205025019)

643. Trojan (Nn) Mile, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5106s00410)

644. Trojan (S.) Milka, rođena 1876. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5106s00408)

645. Trojan (Stojan) Milka, rođena 1884. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205025018)

646. Turudija (Ž.) Dušan, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1945. U zatvoru, Osijek (5106s00412)

647. Vasiljević (J.) Živko, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5106s00291)

648. Vidović (Marko) Olga, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205022056)

649. Vidović (Marko) Olga, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Bos.gradiška (0940003014)

650. Vidović (Nn) Milan, rođen 9999. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Srpce (0927020049)

651. Vidović (Nn) Nevenka, rođena 9999. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Srpce (0927020048)

652. Vidović (Nn) Vukosava, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205022055)

653. Vidović (Ostoja) Milja, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Bosanska gradiška (2339112036)

654. Vidović (S.) Ankica, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00292)

655. Vidović (S.) Persa, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00293)

656. Vranić (Nn) Milka, rođena 1889. Srpkinja, ubijena 1943. kod kuće, Bosanska gradiška (1545055017)

657. Vrhovac (Stojin) Anka, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0445060038)

658. Vučković (M.) Marko, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5106s00296)

659. Vučković (M.) Olga, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00297)

660. Vučković (Mirko) Franjo, rođen 1922. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Bosanska gradiška (1206029003)

661. Vujatović (Milan) Đorđo, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1205022029)

662. Vujatović (Milan) Zora, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205022028)

663. Vujatović (Simo) Milan, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1205022026)

664. Vujatović (Simo) Persa, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1205022027)

665. Vujatović (Steva) Milan, rođen 1888. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Joševica (0444049009)

666. Vujatović (Stojan) Persa, rođena 1891. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0444049010)

667. Vukotić (M.) Milka, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (5106s00295)

668. Zakić (Pavle) Jovo, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0259001012)

669. Zakić (Tešo) Ruža, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (0259001013)

670. Zarić (Jovo) Koviljka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5002s00178)

671. Zarić (Jovo) Nedeljka, rođena 1922. Srpkinja, streljana od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5002s00179)

672. Zarić (Nn) Jovo, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5002s00176)

673. Zarić (Nn) Jovo, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5020s00430)

674. Zarić (Teofilo) Marija, rođena 1891. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5002s00177)

675. Zeljković (Bogdan) Bogdana, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7004s00668)

676. Živković (B.) Dragica, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5106s00322)

677. Živković (Stojan) Đoko, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1225078151)

678. Zrnić (Mile) Marica, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Ivanić grad (0778001008)

 

P.S. Gradiška je imala 1961g 6.363s, 1991g imala je 16.989s, u tome 7.188 Muslimana, 6.502 Srba, 1.788 Jugoslovena I 781 Hrvata, a u 2013g imala je 16.106s-

Brestovčina

 

 

 1. Borević (Đ.) Trivo, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5106s00451)
 2. Borojević (Đ.) Trivo, rođen 1894. Srbin, ubijen 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00245)
 3. Borojević (Đuro) Ostoja, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1200010004)
 4. Borojević (Đuro) Taivan, rođen 1893. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1200010003)
 5. Dakić (Stipo) Ivan, rođen 1911. Hrvat, nestao 1943. nepoznato, Nasip (0396115002)
 6. Demo (Š.) Avdija, rođen 1911. Rom, ubijen 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00145)
 7. Dumonić (Nn) Vaso, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5106s00452)
 8. Erceg (Geja) Mihajlo, rođen 1892. Srbin, ubijen 1941. u direktnom  teroru, Brestovčina (1200010007)
 9. Gegović (Geđa) Ljubo, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1200010009)
 10. Henčel (F.) Anton, rođen 1925. ostalo, ubijen 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00242)
 11. Kočić (M.) Jozo, rođen 1918. ostalo, ubijen 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00144)
 12. Kovačević (J.) Ivo, rođen 1924. Srbin, ubijen 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00142)
 13. Malić (S.) Dušanka, rođeno 1932. Srbin, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00248)
 14. Nebesni (K.) Filip, rođen 1924. ostalo, ubijen 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00124)
 15. Nebesni (Kiril) Gregor, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (1200010005)
 16. Popović (Mihajlo) Simo, rođen 1911. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Xi krajiška brigada (1200010008)
 17. Radonić (Josip) Anka, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0535028081)
 18. Sarajlić (S.) Milan, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1944. Kod kuće, Brestovčina (5106s00458)
 19. Sevajlić (Stale) Milan, rođen 1892. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Brestovčina (1200010002)
 20. Toljagić (R.) Ana, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5106s00462)
 21. Tutić (Pera) Mato, rođen 1901. Hrvat, poginuo 1941. u NOBu, Bosanska krupa (0673005003)

 

P.S. Brestovčina je 1961g imala 305s, 1991g imala je 360s, u tome 275 Srba, 45 Hrvata, 30 Jugoslovena, 4 Muslimana I 6 ostalih, a u 2013g imala je 1.133s.

Bukovac

 

 1. Bijelić (Jozo) Ivo, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1207037001)
 2. Bojanić (O.) Milka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Bukovac (5106s00463)
 3. Braha (M.) Anja, rođena 1924. Jevrejka, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (5106s00464)
 4. Brajić (Ana) Milka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Nepoznato (5001s00726)
 5. Brajić (Đuro) Branko, rođeno 1936. Srbin, ubijeno od ustaša 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00727)
 6. Brajić (Ostoja) Milka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Bukovac (1207036003)
 7. Braka (Mihajlo) Anka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. nepoznato, Bosanska gradiška (1207036015)
 8. Broha (Nn) Ana, rođeno 1930. ostalo, ubijeno od ustaša 1945. nepoznato, Nepoznato (5001s00728)
 9. Cvijić (Nikola) Petar, rođen 1881. Srbin, umro 1944. pri deportaciji, Beograd (0857009007)
 10. Desančić (P.) Mile, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Čatrnja (5106s00466)
 11. Filipović (Jovo) Lazar, rođen 1895. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Čatrnja (1207036012)
 12. Grujičić (Đorđe) Jelena, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Bosanska gradiška (1572007001)
 13. Grujičić (Đorđe) Mile, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Dachau (1572007002)
 14. Kačavenda (Bogdan) Živko, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1207037002)
 15. Kačavenda (Simo) Bogdan, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1207037004)
 16. Krnjaić (Marko) Ana, rođena 1879. Hrvatica, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bukvik (0175008054)
 17. Kusić (S.) Stoja, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. nepoznato, Lužani (5106s00468)
 18. Ljoljić (Ćiro) Đorđo, rođen 1890. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Cimiroti (1207036002)
 19. Maglić (Đurađ) Ostoja, rođen 1911. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Bukovac (1207036005)
 20. Maglić (Jovo) Lazar, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (1207036007)
 21. Maglić (Marko) Milan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1207036009)
 22. Maglić (Marko) Milka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1207036010)
 23. Maglić (Nn) Vida, rođeno 1941. Srbin, ubijeno od ustaša 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00725)
 24. Maglić (Ostoja) Vaso, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Bukovac (1207036006)
 25. Maglić (Zare) Đurađ, rođen 1901. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Čatrnja (1207036004)
 26. Panić (Stojan) Miloš, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (1203020165)
 27. Perić (Mirko) Ana, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1207036013)
 28. Stajčić (Mirko) Radojka, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. U zbegu, Kozara (0210083063)
 29. Stajčić (Mirko) Slobodanka, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1942. U zbegu, Kozara (0210083064)
 30. Stojnić (D.) Mara, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00469)
 31. Timarac (N.) Mirko, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Čatrnja (5106s00470)
 32. Timarac (Nikola) Niko, rođen 1894. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Čatrnja (1207036011)
 33. Tošić (Mihajlo) Jovka, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1207036014)

 

Bukuvac je 1961g imao 247s, u 1991g imao je 360s, u tome 275 Srba, 45 Hrvata, 30 Jugoslovena, 6 ostalih I 4 muslimana, a u 2013g imao je 405s.

 

Bukvik

 

 

 

 1. Barabaš (J.) Mihajlo, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00471)
 2. Barabaš (S.) Nikola, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (5001s00028)
 3. Barišić (Petar) Božo, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Borove glave (0548003093)
 4. Bijelić (Andrija) Ivo, rođen 1913. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Nepoznato (2577029034)
 5. Dakić (Jova) Ana, rođena 1887. Srpkinja, poginula 1942. prilikom borbi, Kozara (0180033014)
 6. Dakić (Milan) Ostoja, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (0180033015)
 7. Dakić (Stojan) Jovanka, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (0180033016)
 8. Dakić (Stojan) Marija, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Jasenovac (0180033017)
 9. Danilović (J.) Petar, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Batar (5106s00472)
 10. Dumendžija (M.) Savka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (7004s00715)
 11. Dumendžija (Stevo) Savo, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7004s00716)
 12. Ljevar (P.) Marko, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5001s00013)
 13. Macura (Stevan) Simeun, rođen 1900. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Grbavica (0045019004)
 14. Pjanić (J.) Vaso, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kod kuće, Bukvik (5106s00473)
 15. Popović (Miloje) Milan, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (1200010001)
 16. Savić (R.) Dušanka, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5106s00474)
 17. Sladojević (D.) Bogdan, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5106s00475)
 18. Šokčević (L.) Boja, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zatvoru, Sisak (5106s00476)

 

 

 

Čatrnja

 

 

 

 1. Babić (J) Vaso, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5104s01292)
 2. Babić (Jovan) Milica, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1200007047)
 3. Babić (N) Todor, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Čatrnja (5104s01291)
 4. Babović (Filip) Đuro, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (1205024034)
 5. Borković (J.) Đurađ, rođen 1921. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Kozara (5001s01252)
 6. Borković (Jovan) Đoko, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Bosanski novi (1200007048)
 7. Borković (Jovan) Dragica, rođeno 1941. Srbin, ubijeno od ustaša1942. nepoznato, Nepoznato (5001s00814)
 8. Borković (Jovan) Drago, rođeno 1941. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. nepoznato, Nepoznato (5001s00816)
 9. Borković (Jovan) Miloš, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s02036)
 10. Desančić (Jovo) Milena, rođena 1909. Hrvatica, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1200007036)
 11. Desančić (M) Milena, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša1941. u logoru, Stara gradiška (5104s01297)
 12. Desančić (Mile) Jovo, rođen 1891. Srbin, umro 1945. na prinudnom radu, Nova gradiška (1200007035)
 13. Desančić (Pero) Ana, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1200007042)
 14. Desančić (Stevo) Ljuba, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Stara gradiška (1200007002)
 15. Desančić (Stevo) Ostoja, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1200007041)
 16. Gojković (Đ) Đoko, rođen 1893. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Čatrnja (5104s01295)
 17. Gojković (Nn) Đokan, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00818)
 18. Gojković (Petar) Bogdan, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Čatrnja (7005s02037)
 19. Gojković (V) Jula, rođena 1886. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5104s01296)
 20. Goričanac (Slavko) Jovo, rođen 1923. Srbin, nestao 1942. nepoznato, Nepoznato (1200007040)
 21. Grujičić (Nn) Mile, rođen 1905. Srbin, ubijen 1944. nepoznato, Bosanski novi (5001s00666)
 22. Ilić (Risto) Milan, rođen 1867. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1200007018)
 23. Ivetić (Dušan) Stevo, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1200007038)
 24. Kmezić (Pantelija) Pero, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2513109005)
 25. Kmezić (Pantelija) Petar, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2327041009)
 26. Kmežić (Panto) Pero, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2598147006)
 27. Kostić (Ilija) Stevan, rođen 1888. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Čatrnja (1200007003)
 28. Kovačević (D.) Dmitar, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kozara (5001s01253)
 29. Kovačević (Đurađ) Savka, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1945. u logoru, Čatrnja (0415417004)
 30. Kovačević (Gojko) Dragica, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s02039)
 31. Kovačević (Gojko) Milica, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1200007022)
 32. Kovačević (Lazo) Vlado, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Xiii krajiška brigada (1200007019)
 33. Kovačević (M) Draginja, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5105s00002)
 34. Kovačević (M) Jovanka, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (5104s01300)
 35. Kovačević (M) Vaja, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5104s01299)
 36. Kovačević (Mija) Mitar, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Prijedor (1200007020)
 37. Kovačević (Mijo) Boro, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7005s02040)
 38. Kovačević (Mijo) Milica, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Buhenvald (1200007026)
 39. Kovačević (Miloš) Milan, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1200007025)
 40. Kovačević (Mitar) Draginja, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1200007021)
 41. Kovačević (Nikola) Stanko, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1205022011)
 42. Kovačević (P) Milka, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00001)
 43. Kovačević (Petar) Nikola, rođen 1894. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Čatrnja (0415417006)
 44. Kukolj (Ljuba) Staka, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1200007028)
 45. Kusić (M) Savo, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Stara gradiška (5105s00003)
 46. Lajić (S) Stana, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00004)
 47. Mačkić (Mirko) Sava, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s02042)
 48. Mansić (M) Mara, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5105s00006)
 49. Milivojević (Ljubomir) Danilo, rođen 1906. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Mahovljani (1200007014)
 50. Milivojević (Ljubomir) Luka, rođen 1907. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Grmeč (1200007015)
 51. Milivojević (Luka) Dragutin, rođen 1909. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Kozara (1200007016)
 52. Milivojević (Nn) Kata, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. nepoznato, Nepoznato (5001s00820)
 53. Milojević (Viktor) Kata, rođena 1912. Hrvatica, ubijena 1941. U direktnom teroru, Čatrnja (1200007017)
 54. Obradović (M) Ilija, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Stara gradiška (5105s00009)
 55. Obradović (P) Mara, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5105s00007)
 56. Obradović (P) Stevo, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (5105s00008)
 57. Obradović (Piljo) Dimitrije, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7005s02045)
 58. Obradović (Piljo) Dušanka, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (7005s02043)
 59. Obradović (Piljo) Milja, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7005s02044)
 60. Rakić (Stevo) Milan, rođen 1913. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kruškovac (1208042448)
 61. Rokić (Nn) Miloš, rođen 1915. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Bosanska dubica (5001s00049)
 62. Savić (Ilija) Mile, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1200007006)
 63. Savić (M) Mile, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (5105s00010)
 64. Savić (Nikola) Ljubo, rođen 1924. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Maribor (1200007005)
 65. Savić (Nikola) Ostoja, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5105s00011)
 66. Selak (O) Nikola, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5105s00012)
 67. Selak (Ostoja) Jovo, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Stara gradiška (1200007043)
 68. Šerbula (M) Marija, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Strug (5105s00020)
 69. Šobota (Nn) Sofija, rođeno 1938. Srbin, ubijeno od ustaša 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00817)
 70. Šobota (Nn) Stoja, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Čatrnja (5105s00021)
 71. Šobota (P) Zorka, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Stara gradiška (5105s00023)
 72. Šobota (Petar) Ljubomir, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Stara gradiška (7005s02051)
 73. Šobota (Petar) Mira, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Stara gradiška (7005s02050)
 74. Šobota (Petar) Soka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Čatrnja (7005s02052)
 75. Šobota (Petar) Stoja, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Stara gradiška (7005s02049)
 76. Šobota (S.) Petar, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Stara gradiška (5105s00022)
 77. Šokčević (Nn) Stoja, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5105s00024)
 78. Španović (S) Savka, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zatvoru, Slavonska Požega (5105s00025)
 79. Staković (Đorđe) Živko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1200007046)
 80. Stokić (Milan) Dušan, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1200007013)
 81. Stokić (Milan) Milja, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1200007010)
 82. Stokić (Milan) Mirko, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1200007011)
 83. Stokić (Milan) Nevenka, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1200007012)
 84. Stokić (Mirko) Branko, rođen 1936. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1200007031)
 85. Stokić (Mirko) Dragoja, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1200007030)
 86. Stokić (Mirko) Ilija, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7005s02047)
 87. Stokić (Mirko) Mileva, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1200007032)
 88. Stokić (Mirko) Stojan, rođeno 1941. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. nepoznato, Nepoznato (5001s00815)
 89. Stokić (Mirko) Živko, rođen 1926. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Čatrnja (1200007029)
 90. Stokić (Nn) Sava, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Nepoznato (5001s00821)
 91. Stokić (Stevan) Milan, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Stara gradiška (1200007009)
 92. Stokić (Stojan) Bosiljka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1200007008)
 93. Subotić (M) Vida, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Slaboština (5105s00013)
 94. Subotić (S) Jovanka, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Vrbaška (5105s00014)
 95. Sulemija (Nn) Joka, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Nepoznato (5001s00819)
 96. Švraka (M) Marija, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5105s00019)
 97. Tešić (Ljuba) Damljanka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Bistrica (1200007027)
 98. Tešić (Milan) Boško, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Grmeč (1200007045)
 99. Tešić (Nikola) Milan, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1200007044)

100. Tešić (Nn) Dragutin, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Nepoznato (5001s00822)

101. Tomić (Nn) Milka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Čatrnja (5105s00015)

102. Torbica (S.) Milan, rođen 1915. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (5001s01254)

103. Tulemija (M) Jovanka, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5105s00016)

104. Tulemija (M) Petar, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00017)

105. Tulemija (Marko) Obrad, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1575033007)

106. Tulemija (O.) Mirko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s02048)

107. Tulemja (Đurađ) Jovanka, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1200007033)

108. Tulemja (Mile) Đurađ, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1200007034)

109. Ugrenović (D) Jovanka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (5105s00018)

110. Ugrenović (J.) Dragoja, rođen 1900. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kozara (5001s01255)

111. Ugrenović (Nn) Draginja, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Borje (5001s00665)

112. Vilić (Đujo) Jovanka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru, Čatrnja (1200007051)

113. Vlajnić (S) Jovanka, rođena 1893. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5104s01293)

114. Vračar (J) Đuđa, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (5104s01294)

115. Vučkovac (Mirko) Dete, rođeno 1942. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1128016038)

116. Zvijerac (Đ) Jovanka, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. nepoznato, Strug (5104s01298)

P.S. Čatrnja je 1961g imala 635s, 1991g imala je 768s, u tome 329 Srba, 271 Muslimana, 89 Hrvata, 43 Jugoslovena I 36 ostalih, a u 2013g imala je 821s.

 

Čelinovac

Drozdek (Ludvig) Josip, rođen 1927. ostalo, ubijen 1943. u direktnom teroru, Čelinovac (0815034064)

Milješič (Todor) Mihailo, rođen 1897. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Banja luka (2850021012)

 

P.S. Čelinovac je 1961 imao 114s, u 1991g imao je 129s, u tome 66 Srba, 44 ostalih, 12 Hrvata I 7 Jugoslovena, a u 2013g imao je 40s.

 

Cerovljani

 1. Adžić (M) Mileva, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Sisak (5104s01152)
 2. Adžić (M) Stana, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Sisak (5104s01151)
 3. Adžić (P.) Rade, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Nepoznato (5001s00021)
 4. Adžić (Panto) Ostoja, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1206035012)
 5. Adžić (T) Jašar, rođen 1907. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kijevci (5104s01150)
 6. Bancer (Vladislav) Jozefina, rođena 1921. Slovakinja, nestala 1943. nepoznato, Sarajevo (0611083004)
 7. Bedlek (Stjepan) Franjo, rođen 1935. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi, Nova varoš (2327046014)
 8. Bojko (Danilo) Danilo, rođen 1897. ostalo, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (2560005030)
 9. Borčić (M.) Mile, rođen 1920. Srbin, ubijen 1944. nepoznato, Sremski front (5001s00026)
 10. Brodac (F.) Jozo, rođen 1920. ostalo, poginuo 1944. u NOBu, Kozara (5001s01228)
 11. Dakić (Nn) Marija, rođena 1918. Srpkinja, streljana od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5001s00027)
 12. Dobraš (L) Ilija, rođen 1900. Srbin, ubijen 1945. nepoznato, Orahova (5104s01158)
 13. Dobraš (L.) Mile, rođen 1919. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kozara (5001s01232)
 14. Dobraš (Stojan) Vukosava, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0862047021)
 15. Dojić (D) Vid, rođen 1903. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kijevci (5104s01157)
 16. Dudić (M.) Milan, rođen 1925. Srbin, ubijen 1943. nepoznato, Istočna bosna (5001s00023)
 17. Đukić (G) Boja, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5104s01159)
 18. Đukić (G) Lazo, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5104s01160)
 19. Đukić (M) Mirko, rođen 1926. Srbin, ubijen 1943. nepoznato, Cimiroti (5104s01161)
 20. Đukić (Marko) Milan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Tesanik (0856081006)
 21. Đukić (Milan) Pero, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Cerovljani (9999s99031)
 22. Đukić (Mile) Stoja, rođena 1881. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Cerovljani (1206035019)
 23. Đukić (Ostoja) Branko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Cerovljani (9999s99030)
 24. Đukić (Pejo) Jovo, rođen 1905. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. U logoru, Auschwitz (1206035028)
 25. Đukić (Pejo) Ostoja, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (1206035003)
 26. Dumendžija (Milovan) Vesela, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Stara gradiška (0174001037)
 27. Đurđević (Ninko) Stoja, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Cerovljani (1206035001)
 28. Dutić (M.) Mirko, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Cerovljani (5001s00048)
 29. Grubešić (A) Mara, rođena 1873. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5104s01155)
 30. Grubešić (G) Mara, rođena 1886. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5104s01156)
 31. Gvozdenac (Z) Mikajlo, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5104s01154)
 32. Hadžić (P.) Jovan, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5001s00018)
 33. Haniševski (Nikola) Ivan, rođen 1914. ostalo, ubijen 1944. U direktnom teroru, Vitez (1206035026)
 34. Janjanin (N) Vaja, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5104s01162)
 35. Jerošek (T.) Miroslava, rođena 1913. ostalo, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5001s00015)
 36. Jokić (M) Anka, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5104s01163)
 37. Jokić (R) Mileva, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5104s01164)
 38. Kačavenda (Milan) Stajka, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Stara gradiška (1206032004)
 39. Kačavenda (Nn) Stojka, rođena 1917. Srpkinja, streljana od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00028)
 40. Kaleuš (Nn) Stefan, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Berek (5104s01165)
 41. Karan (J.) Dragan, rođen 1926. Srbin, ubijen 1944. nepoznato, Srbija (5001s00031)
 42. Karan (P.) Ostoja, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1943. Kod kuće, Cerovljani (5104s01166)
 43. Karašin (V.) Marica, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5001s00012)
 44. Koljanin (J.) Stojan, rođen 1899. Srbin, ubijen 1941. nepoznato, Derventa (5104s01167)
 45. Koljanin (Nn) Jovo, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Derventa (5001s00021)
 46. Kovačević (Jovan) Kata, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00169)
 47. Kovačević (T.) Miljka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7005s01938)
 48. Kozijević (Mihajlo) Andrija, rođen 1890. ostalo, ubijen 1944. U direktnom teroru, Miloševo brdo (1206035027)
 49. Lekić (Lazo) Rajko, rođen 1926. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. u logoru, Natzweiler (1206031023)
 50. Ljoljić (J) Gligo, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5104s01169)
 51. Ljoljić (L) Gospova, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5104s01170)
 52. Ljubojević (Gligo) Jovo, rođen 1904. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (1206035007)
 53. Ljubojević (M) Milovan, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5104s01171)
 54. Ljubojević (Stojan) Đuro, rođen 1919. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Bosanska gradiška (0260021010)
 55. Lukić (J) Sofija, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5104s01168)
 56. Majkić (Ostoja) Đurađ, rođen 1906. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Čelinovac (1206035013)
 57. Matić (D.) Dušan, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Cerovljani (5001s00051)
 58. Matić (I.) Dušan, rođen 1907. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (5001s01235)
 59. Matić (M.) Mile, rođen 1923. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Kozara (5001s01234)
 60. Matić (O.) Dušan, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Cerovljani (7005s01939)
 61. Miljković (Đuro) Mileva, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1206035006)
 62. Miljković (Đuro) Miloš, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1206035004)
 63. Miljković (Nn) Ilija, rođen 1897. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. nepoznato, Dragelji (5001s00023)
 64. Miljković (Nn) Voja, rođen 1897. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. nepoznato, Dragelji (5001s00024)
 65. Miljković (Tode) Dušan, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1206035011)
 66. Miljković (Vud) Đuro, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1206035005)
 67. Milovanović (D.) Miloš, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kozara (5001s01236)
 68. Milovanović (Đuro) Marko, rođen 1909. Srbin, zaklan od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5020s00429)
 69. Milovanović (Jefto) Marko, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5001s00013)
 70. Milovanović (Jevto) Dušan, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1206035008)
 71. Milovanović (Jovo) Jevto, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1206035009)
 72. Milovanović (Marko) Jovo, rođeno 1941. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5001s00014)
 73. Milovanović (Marko) Mirko, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7005s01940)
 74. Milovanović (Marko) Vidoja, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s01941)
 75. Mitrović (Nn) Jovanka, rođena 1914. Srpkinja, streljana od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5001s00026)
 76. Mladojević (D.) Milorad, rođen 1906. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Nepoznato (5001s00059)
 77. Pećanac (Nn) Stevo, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5104s01172)
 78. Pjanić (Adam) Stana, rođena 1893. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1206035023)
 79. Pjanić (M.) Nikola, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (5001s01237)
 80. Pjanić (Mirko) Mladen, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s01944)
 81. Pjanić (N.) Lazo, rođen 1924. Srbin, ubijen 1943. nepoznato, Topola (5001s00019)
 82. Pjanić (N.) Tede, rođen 1869. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5104s01173)
 83. Pjanić (Nikola) Anka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s01942)
 84. Pjanić (Nikola) Milan, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (7005s01943)
 85. Pjanić (Nikola) Vaso, rođen 1926. Srbin, zaklan od ustaša 1942. nepoznato, Bukvik (1206035021)
 86. Pjanić (Nn) Jovanka, rođena 1917. Srpkinja, streljana od ustaša 1942. pri deportaciji, Slavonska Požega (5001s00019)
 87. Pjanić (Nn) Ostoja, rođeno 1933. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5001s00017)
 88. Pjanić (Nn) Stana, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5104s01174)
 89. Pjanić (Nn) Stoja, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5001s00016)
 90. Pjanić (Nn) Stoja, rođena 1918. Srpkinja, streljana od ustaša 1942. pri deportaciji, Slavonska Požega (5001s00020)
 91. Pjanić (Nn) Stojan, rođeno 1941. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5001s00018)
 92. Pjanić (Savo) Teodor, rođen 1883. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1206035022)
 93. Pjanić (Tedo) Marko, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1206035024)
 94. Popović (Jovan) Jovo, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1206035010)
 95. Popović (O.) Veljko, rođen 1918. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Kozara (5001s01238)
 96. Radivojac (Đura) Đuja, rođena 1899. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0631007022)
 97. Radivojac (M) Đuja, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5104s01178)
 98. Radivojac (M) Sava, rođena 1879. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Cerovljani (5104s01177)
 99. Radivojac (M.) Milan, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5001s00017)

100. Radivojac (M.) Ostoja, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Cerovljani (9999s99688)

101. Radivojac (M.) Rade, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Cerovljani (9999s99689)

102. Radivojac (M.) Sava, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5001s00016)

103. Radivojac (Marko) Dragica, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0631007023)

104. Radivojac (Marko) Jelena, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0631007025)

105. Radivojac (Marko) Stojan, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0631007026)

106. Radivojac (Marko) Vaso, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0631007024)

107. Radivojac (Marko) Veljko, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0631007027)

108. Radivojac (Marko) Živko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7005s01948)

109. Radivojac (Mikail) Milovan, rođen 1898. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Cerovljani (1613009001)

110. Radivojac (Milovan) Jovanka, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1613009005)

111. Radivojac (Milovan) Milan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1613009006)

112. Radivojac (Milovan) Mirko, rođen 1927. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Cerovljani (2460003021)

113. Radivojac (Milovan) Stoja, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Cerovljani (1613009003)

114. Radivojac (Nn) Milovan, rođen 1882. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Cerovljani (2460003019)

115. Radivojac (Nn) Savka, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Cerovljani (2460003023)

116. Radivojac (Nn) Savka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Cerovljani (1613009002)

117. Radivojac (Nn) Savo, rođen 1913. Srbin, ubijen 1944. nepoznato, Beograd (5001s00029)

118. Radivojac (Nn) Vaso, rođen 1912. Srbin, ubijen 1943. nepoznato, Kozara (5001s00032)

119. Radivojac (S.) Rade, rođeno 1937. Srbin, ubijeno od ustaša 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00022)

120. Radivojac (S.) Savo, rođen 1912. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Kozara (5001s01239)

121. Radivojac (S.) Vaso, rođen 1914. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kozara (5001s01240)

122. Radivojac (Stojan) Stanko, rođen 1871. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Dragelji (1206035020)

123. Radivojac (Vaso) Jovo, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (7005s01946)

124. Ribić (S.) Slavko, rođen 1928. Srbin, ubijen 1944. nepoznato, Mrkonjić grad (5001s00021)

125. Romanešen (Nn) Stefan, rođen 1917. ostalo, ubijen 1942. nepoznato, Cerovljani (5001s00022)

126. Romanešen (Petko) Nikola, rođen 1901. ostalo, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1206035002)

127. Sladojević (D) Milorad, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Cerovljani (5104s01179)

128. Sladojević (Gligorije) Mićo, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1206035025)

129. Sladojević (J) Vida, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. nepoznato, Bosanska gradiška (5104s01182)

130. Sladojević (Jovo) Bogdan, rođen 1910. Srbin, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Cerovljani (1131047007)

131. Sladojević (Jovo) Mile, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1132058009)

132. Sladojević (Mile) Jovo, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (7005s01949)

133. Sladojević (Nn) Bosiljka, rođena 1914. Srpkinja, ubijena 1942. u zatvoru, Bosanska gradiška (0260021025)

134. Sladojević (T) Branko, rođen 1881. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Stara gradiška (5104s01181)

135. Sladojević (T) Dušan, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Stara gradiška (5104s01180)

136. Sladojević (Vukosava) Bogdan, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7005s01950)

137. Slijepčević (Đ.) Đino, rođen 1917. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5001s00058)

138. Slijepčević (Đ.) Đorđo, rođen 1927. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Kozara (5001s01242)

139. Slijepčević (Nn) Đuro, rođen 1917. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5001s00028)

140. Šokčević (J) Mara, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1945. nepoznato, Bosanska gradiška (5104s01191)

141. Šokčević (P) Anđa, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Šimići (5104s01190)

142. Šokčević (S) Jovanka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5104s01192)

143. Stanišljević (B) Dmitra, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5104s01183)

144. Stanišljević (G) Draginja, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (5104s01185)

145. Stanišljević (P) Petra, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5104s01184)

146. Stecki (Gavrilo) Ivan, rođen 1912. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Banja luka (0833052034)

147. Stecki (Gavrilo) Petar, rođen 1921. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Gornja lepenica (0833052035)

148. Stijaković (P) Stojko, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (5104s01187)

149. Stijaković (S) Petar, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (5104s01186)

150. Stojaković (J) Rosa, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5104s01188)

151. Stojaković (S) Gospova, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zatvoru, Slavonska Požega (5104s01189)

152. Stojnić (I.) Božo, rođen 1928. Srbin, ubijen 1944. nepoznato, Istočna bosna (5001s00022)

153. Subotić (Branko) Darinka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s01953)

154. Subotić (Branko) Živka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s01952)

155. Tepić (Mitar) Kata, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. u logoru, Zagreb (0561013016)

156. Uničanin (Proka) Marija, rođena 1874. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1181049082)

157. Vinčić sladojev (Ić) Bosiljka, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1132058008)

158. Vlaisavljević (M.) Dušan, rođen 1914. Srbin, ubijen 1943. nepoznato, Kordun (5001s00024)

159. Vlaisavljević (M.) Mićo, rođen 1914. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Kozara (5001s01230)

160. Vranić (L) Vaso, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (5104s01153)

161. Vranješ (D.) Anka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Nepoznato (5001s00020)

162. Vranješ (Lazo) Anka, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1206035015)

163. Vranješ (Lazo) Ljubica, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2829017031)

164. Vranješ (Lazo) Živko, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s01930)

165. Vranješ (Stevo) Blagoje, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0850036002)

166. Vranješ (Stevo) Lazo, rođen 1879. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Stara gradiška (1206035014)

167. Zrnić (Đuro) Milan, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (1206035016)

168. Zrnić (Mijajlo) Mileva, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1206035018)

169. Zrnić (Milan) Stojan, rođeno 1938. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5001s00015)

170. Zrnić (Ostoja) Dušan, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s01936)

171. Zrnić (Ostoja) Rade, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s01937)

172. Zrnić (Petar) Branko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s01934)

173. Zrnić (Petar) Jovo, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s01933)

174. Zrnić (Petar) Stojan, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s01935)

175. Zrnić (Petar) Veseljka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1206035017)

 

P.S. Cerovaljani su 1961g imali 843s, u 1991g imali su 604s, u tome 475 Srba, 71 ostalih, 31 Jugoslovena, 25 Hrvata I 2 Muslimana, a 2013g imali su 422s.

Čikule

 

 

 1. Budimović (Bećo) Emin, rođen 1915. Musliman, poginuo 1945. u NOBu, Bosanski novi (1211044001)
 2. Gerzić (Meho) Šerif, rođen 1880. Musliman, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Čikule (1211044002)
 3. Gerzik (M.) Šefik, rođen 1881. Rom, ubijen 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00146)
 4. Grudić (R.) Mustafa, rođen 1911. Musliman, poginuo 1945. u NOBu, Kozara (5001s01256)

 

P.S. Čikule su 1961g imale 263s, u 1991g imale su 369s, u tome 361 Muslimana, 5 ostalih I 3 Jugoslovena, a u 2013g imale su 335s.

 

Cimiroti

 

 

 1. Adžić (M) Grozda, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. nepoznato, Dragelji (5104s01193)
 2. Andabak (Stjepan) Šime, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Beograd (2424075022)
 3. Bibača (J.) Lazar, rođen 1903. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (5001s01243)
 4. Bjelović (Simo) Branko, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00812)
 5. Blesić (M) Petar, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5104s01195)
 6. Blesić (M) Smilja, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Cimiroti (5104s01196)
 7. Blesić (Marko) Dragica, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Cimiroti (7005s01954)
 8. Blesić (Marko) Milenko, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u dečijem prihvatilištu, Zagreb (7005s01955)
 9. Blesić (S) Jakov, rođen 1904. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5104s01197)
 10. Blesić (S) Marko, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5104s01194)
 11. Blesić (S) Petar, rođen 1912. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5104s01198)
 12. Blesić (Simo) Jovo, rođen 1898. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Cimiroti (1205021047)
 13. Borković (T) Mara, rođena 1871. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Cimiroti (5104s01200)
 14. Borković (V) Niko, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Cimiroti (5104s01199)
 15. Đunić (Jovo) Milka, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1945. u direktnom teroru, Cimiroti (1206033058)
 16. Đunić (Jovo) Mirko, rođen 1912. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Cimiroti (1206033059)
 17. Đurić (C) Stoja, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Cerovljani (5104s01201)
 18. Đurić (J) Mirko, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5104s01203)
 19. Đurić (M) Draginja, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5104s01202)
 20. Đurić (M) Miljka, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Cimiroti (5104s01204)
 21. Đurić (Marjan) Drago, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7005s01957)
 22. Đurić (Marjan) Mladen, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7005s01956)
 23. Đurić (Mirko) Stoja, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Cimiroti (7005s01958)
 24. Đurić (Niko) Ostoja, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s01959)
 25. Đurić (V) Niko, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Cimiroti (5104s01205)
 26. Gibača (M) Jovo, rođen 1881. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5104s01214)
 27. Gibača (Milovan) Persa, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Petrovo selo (7005s01974)
 28. Gibača (Nn) Lazar, rođen 1903. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5001s00033)
 29. Gibača (Ostoja) Vlado, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s01972)
 30. Gibača (Ostoja) Zorka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s01973)
 31. Gibača (Tešo) Ostoja, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1206033006)
 32. Gibača (Trivun) Petra, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1206033008)
 33. Gibača (Uroš) Boro, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1206033012)
 34. Gibača (Uroš) Jovanka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1206033014)
 35. Gibača (Uroš) Milan, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s01975)
 36. Gibača (Uroš) Pero, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s01976)
 37. Gibača (Vaso) Stoja, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1206033013)
 38. Gvozdenac (M.) Slavko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kozara (5001s01245)
 39. Gvozdenac (Mihailo) Zdravko, rođen 1921. Srbin, poginuo od Nemaca 1943. u logoru, Nemački logor (1206033057)
 40. Janjanin (D) Marija, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5104s01229)
 41. Janjanin (Dušan) Jovo, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7005s01985)
 42. Janjanin (Gojko) Milorad, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s01983)
 43. Janjanin (J) Budo, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Cimiroti (5104s01221)
 44. Janjanin (J) Gojko, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Cimiroti (5104s01227)
 45. Janjanin (J) Jovan, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Cimiroti (5104s01220)
 46. Janjanin (J) Simeuna, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Cimiroti (5104s01219)
 47. Janjanin (J) Veljko, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Cimiroti (5104s01225)
 48. Janjanin (Jovan) Deva, rođena 1914. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru, Dragelji (1206033046)
 49. Janjanin (Jovo) Dudo, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Cimiroti (7005s01977)
 50. Janjanin (Jovo) Dušan, rođen 1912. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kotor varoš (0842037002)
 51. Janjanin (Jovo) Milica, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Cimiroti (7005s01978)
 52. Janjanin (Jovo) Velemir, rođen 1904. Srbin, ubijen 1942. Pri deportaciji, Zemun Sajmište (1206033043)
 53. Janjanin (Lazo) Mile, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (1206033060)
 54. Janjanin (Luka) Mikajlo, rođen 1926. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Cimiroti (2515131004)
 55. Janjanin (Luka) Vida, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Cimiroti (2515131005)
 56. Janjanin (M) Jovanka, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5104s01228)
 57. Janjanin (M.) Dragan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s01984)
 58. Janjanin (M.) Simeuna, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Cimiroti (9999s99342)
 59. Janjanin (Mile) Branko, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1206033061)
 60. Janjanin (Mile) Mara, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Cimiroti (7005s01980)
 61. Janjanin (Mile) Milja, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7005s01979)
 62. Janjanin (Mile) Vaso, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7005s01981)
 63. Janjanin (N) Mara, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5104s01224)
 64. Janjanin (Niko) Anka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1206033039)
 65. Janjanin (Niko) Marija, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1206033038)
 66. Janjanin (Niko) Marko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1206033037)
 67. Janjanin (S) Jovo, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Cimiroti (5104s01218)
 68. Janjanin (S) Vaso, rođen 1879. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Cimiroti (5104s01217)
 69. Janjanin (Stevo) Vaja, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1206033036)
 70. Janjanin (V) Gospova, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Cimiroti (5104s01223)
 71. Janjanin (V) Mile, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5104s01222)
 72. Janjanin (V) Mileva, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Cimiroti (5104s01226)
 73. Janjanin (Veljo) Marko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1206033044)
 74. Janjanin (Veljo) Savka, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1206033045)
 75. Jokić (Nn) Stoja, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5104s01230)
 76. Kostić (Stevan) Mirko, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7005s02041)
 77. Kovačević (Miloš) Mile, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7005s02038)
 78. Kučuk (D) Jovanka, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5104s01231)
 79. Letilović (Jovo) Jelena, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Miloševo brdo (1206033023)
 80. Letilović (Jovo) Savo, rođen 1905. ostalo, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (1206033021)
 81. Letilović (Teodor) Spasa, rođena 1881. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Cimiroti (1206033022)
 82. Ljoljić (Ć) Luka, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kod kuće, Cimiroti (5104s01233)
 83. Ljoljić (Ćira) Dimitrija, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1200008001)
 84. Ljoljić (D) Dragoja, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5104s01237)
 85. Ljoljić (D) Mara, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5104s01236)
 86. Ljoljić (Đ) Mile, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5104s01234)
 87. Ljoljić (Đuro) Jovo, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (1206033030)
 88. Ljoljić (Đuro) Mara, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s01986)
 89. Ljoljić (Đuro) Milena, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1206033029)
 90. Ljoljić (Đuro) Milka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1206033033)
 91. Ljoljić (L.) Gospava, rođena 1921. Srpkinja, poginula 1945. u NOBu, Kozara (5001s01246)
 92. Ljoljić (Lazo) Anka, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (1206033032)
 93. Ljoljić (M) Petra, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Cimiroti (5104s01235)
 94. Ljoljić (Niko) Gospova, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1206033028)
 95. Ljoljić (Stanko) Lazar, rođen 1912. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Dragelji (1206033027)
 96. Miljanović (D) Boja, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Sisak (5104s01246)
 97. Miljanović (Đ) Jovan, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5104s01239)
 98. Miljanović (Đ) Tomajlo, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5104s01238)
 99. Miljanović (Đuro) Đorđe, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s01989)

100. Miljanović (Đuro) Marija, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s01988)

101. Miljanović (Đuro) Milan, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s01987)

102. Miljanović (G) Bogdan, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Cimiroti (5104s01247)

103. Miljanović (G) Gojko, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Cimiroti (5104s01250)

104. Miljanović (G) Jovanka, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Cimiroti (5104s01249)

105. Miljanović (G) Sava, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Cimiroti (5104s01251)

106. Miljanović (J) Ljubica, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5104s01245)

107. Miljanović (Jovo) Gospava, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s01995)

108. Miljanović (Jovo) Koviljka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s01996)

109. Miljanović (Jovo) Milka, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1206033063)

110. Miljanović (M) Ilinka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5104s01242)

111. Miljanović (M) Jovanka, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5104s01241)

112. Miljanović (M) Mile, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5104s01243)

113. Miljanović (M.) Niko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (9999s99538)

114. Miljanović (Milan) Stanoja, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s01990)

115. Miljanović (Milan) Veljko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s01991)

116. Miljanović (Mile) Jovan, rođen 1901. Srbin, ubijen 1945. Pri deportaciji, Zemun Sajmište (1206033026)

117. Miljanović (N) Ilinka, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Cimiroti (5104s01248)

118. Miljanović (N) Milka, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5104s01240)

119. Miljanović (Niko) Savo, rođen 1910. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kozara (1207039022)

120. Miljanović (Niko) Stanko, rođen 1904. Srbin, poginuo 1941. U NOBu, Kozara (1207039021)

121. Miljanović (Nikola) Đorđo, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Cimiroti (1206033062)

122. Miljanović (Nikola) Ilinka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Dragelji (1206033064)

123. Miljanović (S) Miljka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5104s01244)

124. Miljanović (S.) Savo, rođen 1912. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kozara (5001s01247)

125. Miljanović (Stevan) Petar, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s01992)

126. Miljanović (Stevan) Stoja, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s01994)

127. Miljanović (Stevan) Veljko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s01993)

128. Petrušić (U) Milja, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5104s01252)

129. Prerad (Đ) Đuja, rođena 1875. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Cimiroti (5104s01253)

130. Prerad (Đuro) Milka, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Dragelji (1206033066)

131. Prerad (Marko) Dragica, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Cimiroti (1206033067)

132. Prerad (Miloš) Vojislav, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U masovnom pokolju, Cimiroti (1206033070)

133. Prerad (Niko) Petra, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Dragelji (1206033068)

134. Prerad (Stanko) Đuja, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Cimiroti (7005s01998)

135. Prerad (Stanko) Milka, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Cimiroti (7005s01997)

136. Prerad (Vasilije) Živka, rođena 1919. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom  teroru, Dragelji (1206033071)

137. Prerad (Vaso) Đuja, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom  teroru, Dragelji (1206033069)

138. Radić (Mirko) Dragica, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1206033055)

139. Radić (Mirko) Milena, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1206033053)

140. Radić (Mirko) Miloš, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1206033054)

141. Radić (Mirko) Vida, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1206033056)

142. Radivojac (S) Đuja, rođena 1889. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Cerovljani (5104s01255)

143. Radivojac (S) Stanko, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Cerovljani (5104s01254)

144. Šinik (Bogdan) Boja, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s02026)

145. Šinik (Bogdan) Jovan, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s02027)

146. Šinik (Đ) Draginja, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5104s01284)

147. Šinik (Đ.) Rade, rođen 1919. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kozara (5001s01250)

148. Šinik (Dmitar) Lazar, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1206033049)

149. Šinik (Đurađ) Joka, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s02032)

150. Šinik (Đurađ) Milan, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7005s02031)

151. Šinik (Đurica) Savan, rođen 1889. Srbin, ubijen 1945. u direktnom teroru, Nepoznato (1206033019)

152. Šinik (Ignjatije) Mara, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (0905005055)

153. Šinik (J) Đurađ, rođen 1886. Srbin, ubijen od ustaša 1943. Kod kuće, Cimiroti (5104s01283)

154. Šinik (J) Marija, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5104s01278)

155. Šinik (J) Miloš, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5104s01280)

156. Šinik (J) Savo, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5104s01277)

157. Šinik (Jakov) Stanoje, rođen 1909. Srbin, poginuo od Nemaca 1945. u logoru, Mathausen (0905005054)

158. Šinik (Jakov) Vasilija, rođen 1880. Srbin, ubijen 1945. u direktnom teroru, Dragelji (1206033010)

159. Šinik (Jovan) Stanoja, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7005s02023)

160. Šinik (L) Mileva, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5104s01290)

161. Šinik (L) Milja, rođena 1883. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. Kod kuće, Cimiroti (5104s01289)

162. Šinik (Lazar) Mirko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1206033047)

163. Šinik (Luka) Vlado, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7005s02030)

164. Šinik (M) Ostoja, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5104s01279)

165. Šinik (M) Stanoja, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U mlogoru, Jasenovac (5104s01286)

166. Šinik (M) Zdravko, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942.  logoru, Stara gradiška (5104s01288)

167. Šinik (Mićo) Mirko, rođen 1920. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. U logoru, Nemački logor (1207039019)

168. Šinik (Mirko) Marko, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1208042261)

169. Šinik (Mirko) Živko, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1208042260)

170. Šinik (Ostoja) Gojko, rođen 1924. Srbin, poginuo od Nemaca 1945. u logoru, Mathausen (1206033025)

171. Šinik (Ostoja) Mirko, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (1206033024)

172. Šinik (R) Savka, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5104s01282)

173. Šinik (S) Mara, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5104s01287)

174. Šinik (S) Mikan, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1943. Kod kuće, Cimiroti (5104s01285)

175. Šinik (Stanoja) Branka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0905005056)

176. Šinik (Stanoja) Veljko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7005s02033)

177. Šinik (Stanoja) Živko, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (0905005057)

178. Šinik (Tomo) Jovan, rođen 1905. ostalo, ubijen 1945. u direktnom teroru, Cimiroti (1206033020)

179. Šinik (U) Marija, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5104s01281)

180. Šinik (Uroš) Bosa, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7005s02029)

181. Šinik (Uroš) Mira, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7005s02028)

182. Šinik (V.) Vaso, rođen 1915. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (5001s01251)

183. Šinik (Vajo) Milja, rođena 1897. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru, Cimiroti (1206033048)

184. Šinik (Vasilije) Petar, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7005s02034)

185. Šinik (Vasilije) Rajko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (7005s02035)

186. Šinik (Vlajko) Milena, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s02025)

187. Šinik (Vlajko) Slavko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7005s02024)

188. Subotić (B) Vidosava, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5104s01265)

189. Subotić (Branko) Mara, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s02001)

190. Subotić (Dimitrije) Danica, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s02017)

191. Subotić (Dimitrije) Veselka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s02018)

192. Subotić (Dimitrije) Živka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s02016)

193. Subotić (Đorđije) Stevka, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1206033004)

194. Subotić (Đurica) Joka, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1206033018)

195. Subotić (I) Vukosava, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5104s01276)

196. Subotić (J) Stevo, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5104s01262)

197. Subotić (Jevto) Jovo, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1206033072)

198. Subotić (Jovan) Živka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s02015)

199. Subotić (Jovica) Branko, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (1206033001)

200. Subotić (Jovica) Dušan, rođen 1921. Srbin, ubijen 1945. Pri deportaciji, Nepoznato (1206033002)

201. Subotić (Jovica) Ljubo, rođen 1925. Srbin, ubijen 1945. u logoru, Bosanska gradiška (1206033003)

202. Subotić (L) Boja, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Cimiroti (5104s01261)

203. Subotić (L) Mihajilo, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kod kuće, Cimiroti (5104s01267)

204. Subotić (L) Petar, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5104s01256)

205. Subotić (L) Stoja, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Cimiroti (5104s01260)

206. Subotić (L.) Milan, rođen 1913. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (5001s01249)

207. Subotić (Lazar) Zorka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7005s02013)

208. Subotić (M) Draginja, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5104s01273)

209. Subotić (M) Gojko, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1943. Kod kuće, Cimiroti (5104s01268)

210. Subotić (M) Milan, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5104s01264)

211. Subotić (M) Sava, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5104s01274)

212. Subotić (M) Savo, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5104s01270)

213. Subotić (M) Živko, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1943. Kod kuće, Cimiroti (5104s01269)

214. Subotić (Mićo) Slavko, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Jastrebarsko (7005s02022)

215. Subotić (Mihajlo) Slavko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7005s02004)

216. Subotić (Mikajlo) Grujo, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (1206033016)

217. Subotić (Mikajlo) Pane, rođen 1919. Srbin, ubijen 1942. Pri deportaciji, Zemun Sajmište (1206033017)

218. Subotić (Mile) Marko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7005s02020)

219. Subotić (Mile) Nada, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7005s02019)

220. Subotić (Mirko) Dušan, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Jastrebarsko (7005s02007)

221. Subotić (Mirko) Dušanka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7005s02008)

222. Subotić (Mirko) Stoja, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Jastrebarsko (7005s02005)

223. Subotić (Mirko) Vaja, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1206033073)

224. Subotić (Mirko) Vukosava, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Jastrebarsko (7005s02006)

225. Subotić (N) Petar, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5104s01275)

226. Subotić (Nn) Savica, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (1205022009)

227. Subotić (O) Gina, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Cimiroti (5104s01263)

228. Subotić (O.) Kosta, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (5001s01248)

229. Subotić (P) Ostoja, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Cimiroti (5104s01271)

230. Subotić (P.) Stevka, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (0444055005)

231. Subotić (Rajko) Mile, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s02014)

232. Subotić (Savo) Zdravko, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s02000)

233. Subotić (Stanoja) Dojčin, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s02009)

234. Subotić (Stanoja) Milan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7005s02012)

235. Subotić (Stanoja) Zdravka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7005s02010)

236. Subotić (Stanoja) Zora, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7005s02011)

237. Subotić (V) Dimitrije, rođen 1885. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5104s01257)

238. Subotić (V) Jagoda, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5104s01266)

239. Subotić (V) Lazar, rođen 1881. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5104s01259)

240. Subotić (V) Mihajlo, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5104s01258)

241. Subotić (Vaso) Stoja, rođena 1921. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Bosanska gradiška (1205022010)

242. Subotić (Vid) Živka, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1206033005)

243. Subotić (Vukašin) Draga, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00811)

244. Vidačković (Dušan) Branka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s01966)

245. Vidačković (Dušan) Mirko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1206033042)

246. Vidačković (Dušan) Živko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1206033041)

247. Vidačković (Filip) Rosa, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom  teroru, Cimiroti (2557021032)

248. Vidačković (I) Stoja, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Cimiroti (5104s01211)

249. Vidačković (Ignjatije) Veljko, rođen 1915. Srbin, ubijen 1942. u direktnom  teroru, Cimiroti (1206033015)

250. Vidačković (Lazo) Savka, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1206033040)

251. Vidačković (Lj) Rosa, rođena 1886. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Cimiroti (5104s01213)

252. Vidačković (Ljubomir) Vaso, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Cimiroti (2557021033)

253. Vidačković (Ljubomir) Žarko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Cimiroti (2557021029)

254. Vidačković (Ljubomir) Živka, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Cimiroti (2557021030)

255. Vidačković (M) Bjelica, rođen 1881. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Cimiroti (5104s01207)

256. Vidačković (M) Milka, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Cimiroti (5104s01209)

257. Vidačković (M.) Branko, rođen 1918. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (5001s01244)

258. Vidačković (Miladin) Stoja, rođena 1871. Srpkinja, ubijena 1942. pri deportaciji, Slavonija (1206033074)

259. Vidačković (Milan) Ignjatija, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1206033050)

260. Vidačković (Milan) Joka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Cimiroti (7005s01960)

261. Vidačković (Milan) Ljubica, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Cimiroti (7005s01961)

262. Vidačković (Milan) Marko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Cimiroti (7005s01962)

263. Vidačković (Milan) Petra, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Cimiroti (7005s01964)

264. Vidačković (Milan) Vaso, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Cimiroti (7005s01963)

265. Vidačković (Nikola) Drago, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s01971)

266. Vidačković (Nn) Jelka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru, Cimiroti (2557021031)

267. Vidačković (Nn) Ljuba, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1200006004)

268. Vidačković (Ostoja) Milka, rođena 9999. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru, Cimiroti (1206033052)

269. Vidačković (P) Jeka, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Cimiroti (5104s01212)

270. Vidačković (Pero) Mileva, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Cimiroti (7005s01965)

271. Vidačković (S) Milan, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Cimiroti (5104s01208)

272. Vidačković (S) Nikola, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5104s01206)

273. Vidačković (Stanko) Ljubomir, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2557021028)

274. Vidačković (Stojan) Branka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s01968)

275. Vidačković (Stojan) Jovo, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s01970)

276. Vidačković (Stojan) Savo, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s01969)

277. Vidačković (Veljko) Radomir, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u nemačkoj ofanzivi, Bosanski Petrovac (1206033034)

278. Vidačković (Veljko) Zorka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1206033035)

 

P.S. Cimiroti su 1961g imali 442s, u 1991g imali su 331s, u tome 325 Srba, po 3 Jugoslovena I ostalih, a u 2013g imali su 208s.

 

Donja Dolina

 

 

 1. Bakić (Simo) Stevo, rođen 1885. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Donja dolina (1211047006)
 2. Bakić (Stevo) Radmila, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Donja dolina (1211047008)
 3. Bakić (Stojan) Petar, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1211047010)
 4. Barać (Stevo) Ignjatija, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Donja dolina (1211047007)
 5. Ćorković (Anta) Ivo, rođen 1885. Hrvat, ubijen 1945. u direktnom teroru, Donja dolina (2336078003)
 6. Ćorković (Ivo) Alojz, rođen 1932. Hrvat, poginuo 1945. prilikom borbi, Donja dolina (2336078004)
 7. Kesić (Pero) Mirko, rođen 1908. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Bosanski jankovac (1211047005)
 8. Kovačević (Mile) Jelena, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom teroru, Bosanski jankovac (1211047011)
 9. Kovačević (P) Stoja, rođena 1875. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Donja dolina (5105s00518)
 10. Kovačević (Panto) Stoja, rođena 1885. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom teroru, Donja dolina (1211047012)
 11. Majstorović (Vaso) Jovana, rođena 1894. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom teroru, Bosanski jankovac (1211047002)
 12. Majstorović (Vid) Jovo, rođen 1910. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Veliki jankovac (1211047001)
 13. Plotan (Pavle) Ljubinka, rođena 1922. Hrvatica, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (1211047004)
 14. Stipančević (Ivo) Fabijan, rođen 1885. Hrvat, ubijen 1945. u direktnom teroru, Bosanski jankovac (1211047009)
 15. Zec (Mile) Ilija, rođen 1902. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Bosanski jankovac (1211047003)

 

P.S. Donja Dolina je 1961g imala 829s, u 1991g imala je 468s, u tome 387 Hrvata, 70 Srba, 9 Jugoslovena I 2 ostalih, a u 2013g imala je 126s.

 

Donja Jurkovica

 

 

 1. Babić (M) Jovanka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00519)
 2. Borković (M) Anica, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (5105s00520)
 3. Borković (S) Ana, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Turjak (5105s00521)
 4. Dakić (A) Jelka, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00541)
 5. Dakić (B) Joka, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00536)
 6. Dakić (B) Jovanka, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00542)
 7. Dakić (Đ) Ruža, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00537)
 8. Dakić (Đorđije) Bosiljka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1211050005)
 9. Dakić (Đorđije) Miloš, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Banja luka (1211050081)
 10. Dakić (Đorđije) Pantelija, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1211050006)
 11. Dakić (Đorđije) Vid, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Dobrljin (1211050080)
 12. Dakić (Jovan) Stojan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Šiprage (1211050076)
 13. Dakić (Kosta) Pantelija, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Jastrebarsko (1211050021)
 14. Dakić (Lazo) Savo, rođen 1919. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Travnik (1211050075)
 15. Dakić (Ljubo) Nada, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00510)
 16. Dakić (Ljubo) Nebojša, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00509)
 17. Dakić (Marko) Lazar, rođen 1904. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Nepoznato (2521204015)
 18. Dakić (Marko) Stanko, rođen 1902. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Bosanska gradiška (0900064003)
 19. Dakić (Mile) Dušan, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050020)
 20. Dakić (Mile) Marija, rođena 1925. Srpkinja, poginula 1944. u NOBu, Bosanska gradiška (1211050079)
 21. Dakić (Mile) Nevenka, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (9999s99215)
 22. Dakić (Mile) Rade, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050019)
 23. Dakić (N) Branko, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00535)
 24. Dakić (P) Tanasije, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00538)
 25. Dakić (Pilje) Ilija, rođen 1920. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Srbac (1211050078)
 26. Dakić (Stevan) Grozda, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050024)
 27. Dakić (T) Jovanka, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00539)
 28. Dakić (Vaso) Radmila, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Jastrebarsko (7005s00508)
 29. Dakić (Vaso) Rajko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00507)
 30. Dakić (Vaso) Vaso, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00506)
 31. Dokić (Dimitre) Ruža, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050004)
 32. Dokić (Jovo) Đorđije, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050007)
 33. Dokić (Milana) Joka, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050017)
 34. Dokić (Milana) Vukosava, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1211050015)
 35. Dokić (Mile) Lazar, rođen 1911. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1211050014)
 36. Dokić (Mile) Ljubo, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050018)
 37. Dokić (Nike) Mile, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1211050016)
 38. Dokić (Pejo) Tone, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050008)
 39. Dokić (Pero) Jovanka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050009)
 40. Dokić (Stevana) Milja, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050022)
 41. Dokić (Stevana) Zorka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050023)
 42. Dokić (Teodor) Miloš, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. pri deportaciji, Okučani (1211050003)
 43. Dokić (Tome) Radojka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050010)
 44. Gajić (Đ) Ljubo, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00527)
 45. Gajić (Đ) Miljka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00530)
 46. Gajić (Đ) Petra, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00529)
 47. Gajić (J) Marko, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00525)
 48. Gajić (J) Stoja, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00534)
 49. Gajić (Lj) Jelka, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00528)
 50. Gajić (Ljubo) Nebojša, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050063)
 51. Gajić (Ljubo) Zoran, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050064)
 52. Gajić (M) Pava, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00526)
 53. Gajić (Marko) Branko, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1211050073)
 54. Gajić (Marko) Mira, rođena 1934. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1211050074)
 55. Gajić (Milan) Bogdan, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050060)
 56. Gajić (P) Anka, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00531)
 57. Gajić (Pejo) Dragutin, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050065)
 58. Gajić (Pejo) Dušan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050066)
 59. Gajić (S) Anđa, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00533)
 60. Gajić (V) Marija, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5105s00532)
 61. Gajić (Vaso) Milutin, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00505)
 62. Gajić (Vaso) Ostoja, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00504)
 63. Gojić (Aleksa) Jelka, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050068)
 64. Gojić (Blagoje) Jovanka, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050059)
 65. Gojić (Ćire) Petra, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050067)
 66. Gojić (Ćiro) Ljubo, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050069)
 67. Gojić (Đorđe) Pava, rođena 1894. Srpkinja, ubijena 1942. u logoru, Sisak (1211050072)
 68. Gojić (Gligo) Anka, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050070)
 69. Gojić (Jovo) Marko, rođen 1892. Srbin, ubijen 1942. u logoru, Sisak (1211050071)
 70. Gojić (Stojana) Marija, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050061)
 71. Gojić (Vase) Ostoja, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050062)
 72. Karapetrović (D) Stevka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00543)
 73. Karapetrović (Dimitrije) Leposava, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050002)
 74. Karapetrović (Pilje) Stevka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050001)
 75. Kelečević (Đurađ) Riste, rođen 1886. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1211050011)
 76. Kelečević (Mile) Stoja, rođena 1891. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1211050012)
 77. Kelečević (Stole) Vida, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1211050013)
 78. Koljanin (Miloš) Uroš, rođen 1895. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Sisak (0660018006)
 79. Majstorović (Jovo) Milan, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Lepoglava (2522216001)
 80. Pedić (Juso) Mujo, rođen 1933. Musliman, poginuo 1944. u NORu, Konjic (1258016006)
 81. Saldum (G) Jovanka, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00544)
 82. Saldum (Gligo) Ilija, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1211050045)
 83. Saldum (Gligo) Manojlo, rođen 1915. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1211050047)
 84. Saldum (K) Jovo, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00546)
 85. Saldum (K) Pantelija, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00545)
 86. Saldum (Krsto) Bjelica, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7005s00511)
 87. Saldum (Manojla) Gligo, rođen 1887. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1211050044)
 88. Saldum (Manojlo) Milan, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Gornja rijeka (1211050049)
 89. Saldum (Milana) Dušan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Dubice (1211050077)
 90. Saldum (P) Stoja, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Donja jurkovica (5105s00547)
 91. Saldum (Stanka) Simeun, rođen 1904. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Donja jurkovica (1211050058)
 92. Saldum (Vase) Miljka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1944. u logoru, Nemački logor (1211050057)
 93. Soldum (Dušana) Mara, rođena 1865. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050056)
 94. Soldum (Gligo) Nada, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050048)
 95. Soldum (Jovana) Jovanka, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050046)
 96. Soldum (Koje) Jovo, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050055)
 97. Soldum (Pantelije) Stoja, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće, Donja jurkovica (1211050042)
 98. Stanišljević (D.) Lazar, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00514)
 99. Stanišljević (Dimitrije) Gojko, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00513)

100. Stanišljević (Jovan) Mile, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050034)

101. Stanišljević (M) Đuro, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00553)

102. Stanišljević (M) Petra, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00552)

103. Stanišljević (M) Radojka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00549)

104. Stanišljević (M) Stoja, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00554)

105. Stanišljević (Marko) Radojka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050035)

106. Stanišljević (Mihaila) Dragomir, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050026)

107. Stanišljević (Mihaila) Stoja, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050025)

108. Stanišljević (Milan) Đuro, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050050)

109. Stanišljević (Milan) Ljubica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050054)

110. Stanišljević (Milan) Nikola, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050052)

111. Stanišljević (Milan) Vaskrsije, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050051)

112. Stanišljević (N) Stoja, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Donja jurkovica (5105s00551)

113. Stanišljević (Nikola) Petra, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050053)

114. Stanišljević (S) Mile, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00548)

115. Stanišljević (Savan) Mile, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1132057028)

116. Stanišljević (Sovana) Ostoje, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050033)

117. Stojčić (Đure) Marija, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050041)

118. Stojčić (J) Janja, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00555)

119. Stojčić (J.) Ostoja, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00515)

120. Stojčić (Ostoje) Janja, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050040)

121. Stojčić (Stevana) Teodor, rođen 1885. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Donja jurkovica (1211050038)

122. Stojčić (Teodor) Milan, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050039)

123. Trifunović (Alekse) Dušan, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050043)

124. Vrbovac (Miće) Đurđija, rođena 1888. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće, Donja jurkovica (1211050027)

125. Vrhovac (Dimitrije) Jovo, rođen 1898. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Bosanska gradiška (0369032010)

126. Vrhovac (Dražo) Radmila, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1211050028)

127. Vrhovac (G) Ignjatija, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Donja jurkovica (5105s00523)

128. Vrhovac (Manojla) Stoje, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće, Donja jurkovica (1211050032)

129. Vrhovac (Milana) Slavko, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1211050036)

130. Vrhovac (O) Anka, rođena 1899. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Donja jurkovica (5105s00524)

131. Vrhovac (S.) Đurđija, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Donja jurkovica (5105s00522)

132. Vrhovac (Sime) Ostoja, rođen 1902. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Donja jurkovica (1211050030)

 

P.S. Donja Jurkovica je 1961g imala 290s, u 1991g imala je 205s, u tome 202 Srba, 2 Jugoslovena I 1 Hrvata, a u 2013g 155s.

 

Donji Karajzovci

 

 

 1. Adamović (R) Lazar, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Bajinci (5105s00556)
 2. Adamović (Risto) Ilija, rođen 1905. Srbin, umro od Nemaca 1942. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (1213054004)
 3. Babić (Dmitar) Milan, rođen 1890. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Donji karajzovci (1213054019)
 4. Babić (Vaso) Milan, rođen 1895. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00111)
 5. Bajić (Spasan) Milovan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5105s00557)
 6. Barać (Đ.) Dragutin, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kozara (5001s00943)
 7. Barać (Dmitar) Boško, rođen 1926. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nemački logor (1213054015)
 8. Barać (Jovo) Stojan, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1213054017)
 9. Barać (Ljubo) Milorad, rođen 1928. Srbin, ubijen 1944. nepoznato, Kozara (5001s00067)
 10. Barać (Mile) Zorka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (1213054009)
 11. Barać (Petar) Dmitar, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1213054014)
 12. Bjelajac (Luka) Momir, rođen 1922. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Kotor varoš (1213054034)
 13. Bjelajac (Luka) Uroš, rođen 1920. Srbin, nestao 1944. nepoznato, Nepoznato (1213054033)
 14. Borković (Mile) Jovica, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00109)
 15. Borković (S) Jovica, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5105s00558)
 16. Bošković (Jovica) Boško, rođen 1922. Srbin, ubijen 1943. u logoru, Kozara (1213054003)
 17. Bošković (Marko) Jovica, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1213054002)
 18. Brkić (P) Vaso, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00585)
 19. Čanik (J.) Jošo, rođen 1911. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kozara (5001s00955)
 20. Čopić (Stevan) Jošo, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00112)
 21. Dmitrović (D.) Milan, rođen 1926. Srbin, ubijen 1944. nepoznato, Podgradci (5001s00058)
 22. Dmitrović (Đ.) Vlajko, rođen 1922. Srbin, ubijen 1944. nepoznato, Prijedor (5001s00057)
 23. Dmitrović (D.) Živko, rođen 1928. Srbin, ubijen 1944. nepoznato, Srbac (5001s00059)
 24. Dordić (Gligo) Gojko, rođen 1921. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nemački logor (1213054025)
 25. Dordić (L.) Jovo, rođen 1895. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kozara (5001s00946)
 26. Đorđić (Lazar) Gligo, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00113)
 27. Dordić (Lazar) Gligo, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (1213054026)
 28. Đorđić (Lazar) Jovan, rođen 1892. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00114)
 29. Dordić (Mihajlo) Slavko, rođen 1920. Srbin, ubijen 1943. nepoznato, Srem (5001s00070)
 30. Dordić (P.) Brana, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Donji karajzovci (9999s99249)
 31. Đorđić (Panto) Brano, rođeno 1939. Srbin, ubijeno od Nemaca 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00115)
 32. Dumojević (Risto) Rajko, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1213054024)
 33. Dunović (Ć) Milovan, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5105s00563)
 34. Dupović (Risto) Rajko, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Stara gradiška (5105s00562)
 35. Dupović (Stojan) Ostoja, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (5105s00561)
 36. Gašpar (M) Karlo, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5105s00559)
 37. Glišić (Jovo) Mikailo, rođen 1930. Srbin, poginuo 1944. u NORu, Beograd (7042s00019)
 38. Ilić (Marko) Mirko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1943. Kod kuće, Donji karajzovci (1206030008)
 39. Kapedinović (Teodor) Milan, rođen 1920. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. nepoznato, Manjača (5001s00064)
 40. Kecman (O.) Rajko, rođen 1919. Srbin, ubijen 1944. nepoznato, Prijedor (5001s00069)
 41. Kecman (P.) Savo, rođen 1909. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (5001s00949)
 42. Kecman (Tanasije) Trivo, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1206031010)
 43. Kecman (V) Tanasije, rođen 1883. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5105s00565)
 44. Klincov (Milan) Rajko, rođen 1925. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nemački logor (1213054011)
 45. Klincov (Petar) Stevan, rođen 1881. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1213054013)
 46. Klincov (Stevan) Vojin, rođen 1923. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nemački logor (1213054012)
 47. Kohut (J.) Alojz, rođen 1925. ostalo, poginuo 1944. u NOBu, Kozara (5001s00952)
 48. Kojadinović (T.) Milan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Kozara (5001s00951)
 49. Kukolj (Dimitrije) Ilija, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U direktnom teroru, Nepoznato (1127009054)
 50. Kukolj (Ilija) Branko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Krčmarica (1127009055)
 51. Lopar (Petar) Stana, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Donji karajzovci (5105s00566)
 52. Lopar (Petar) Vlado, rođen 1925. Srbin, ubijen 1945. u zatvoru, Beograd (1213054005)
 53. Lopar (Vasilije) Stana, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Donji karajzovci (1213054006)
 54. Lukić (Jovo) Savo, rođen 1926. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nemački logor (1213054010)
 55. Malešević (Steve) Milovan, rođen 1915. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kozara (1214056027)
 56. Mandić (Jovo) Simo, rođen 1924. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nemački logor (1213054021)
 57. Mandić (Lazar) Miloš, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1213054023)
 58. Mandić (Miko) Radojka, rođena 1930. Srpkinja, poginula 1944. U NORu, Čečava (7042s00020)
 59. Mandić (Simo) Dragoja, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U direktnom teroru, Stara gradiška (1213054020)
 60. Mandić (Simo) Vaso, rođen 1896. Srbin, ubijen 1944. nepoznato,Topola (5105s00567)
 61. Marjanović (Lazar) Ilija, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Stara gradiška (1213054016)
 62. Milivojac (S) Ilija, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5105s00568)
 63. Mitrović (Đuro) Vlajko, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1213054031)
 64. Morača (Stojan) Nikola, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5105s00569)
 65. Morača (Vasilije) Stojan, rođen 1910. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Donji karajzovci (1213054007)
 66. Morača (Vasilije) Vlajko, rođen 1913. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Donji karajzovci (1213054008)
 67. Nikolić (L) Spasoja, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5105s00570)
 68. Panić (Gligo) Slavko, rođen 1921. Srbin, ubijen 1945. nepoznato, Bosanska gradiška (5001s00065)
 69. Pašić (Jovan) Vid, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00105)
 70. Pavić (Gligo) Savko, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Stara gradiška (1213054028)
 71. Pavić (Gligo) Zdravka, rođena 1916. Srpkinja, nestala 1944. nepoznato, Nepoznato (1213054029)
 72. Pavić (Jovo) Gligo, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00106)
 73. Pavić (Risto) Gligo, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1213054027)
 74. Pejić (Pejo) Miloš, rođen 1901. Srbin, ubijen 1943. u logoru, Sisak (1203020023)
 75. Popović (M.) Mirko, rođen 1922. Srbin, ubijen 1943. nepoznato, Srbac (5001s00061)
 76. Ratković (F) Savo, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1944. Kod kuće, Donji karajzovci (5105s00571)
 77. Šelemba (I.) Ivo, rođen 1910. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kozara (5001s00956)
 78. Sladojević (Simeun) Đoko, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00104)
 79. Sladojević (Simeun) Mićo, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (1213054018)
 80. Šmitran (Lazar) Boško, rođen 1911. Srbin, ubijen 1945. Pri deportaciji, Banja luka (1213054035)
 81. Šmitran (V.) Boško, rođen 1908. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kozara (5001s00958)
 82. Šmitran (Vid) Boško, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00110)
 83. Šobot (David) Jovanka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00108)
 84. Šobot (Rade) Đuro, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00107)
 85. Šobota (Đuro) Radovan, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru, Nova topola (1206030029)
 86. Šobota (M.) Vlado, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kozara (5001s00957)
 87. Šobota (Nn) Vuka, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1943. nepoznato, Petoševci (5105s00574)
 88. Šobota (Simo) Jovanka, rođena 1906. Srpkinja, umrla 1944. Pri deportaciji, Banja luka (1213054001)
 89. Šobota (V.) Dušanka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. nepoznato, Petoševci (9999s99023)
 90. Stajčić (Đ.) Mirko, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kozara (5001s00953)
 91. Stević (Spasoje) Vaso, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Donji karajzovci (5105s00572)
 92. Stević (Vaso) Gospava, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Donji karajzovci (5105s00573)
 93. Stojčević (Teodor) Drago, rođen 1918. Srbin, ubijen 1944. nepoznato, Bosanski novi (5001s00068)
 94. Stojnić (Đ.) Mirko, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (5001s00056)
 95. Subotić (M.) Vlado, rođen 1920. Srbin, ubijen 1943. nepoznato, Šiprage (5001s00063)
 96. Šuman (Glišo) Marko, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Donji karajzovci (5105s00575)
 97. Šušnjar (Stevan) Trivun, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nemački logor (1213054030)
 98. Tatić (Teodor) Dušan, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1213054022)
 99. Vitković (Blagoje) Radovan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Grmeč (1603016019)

100. Vitković (Blagoje) Žarko, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Busovača (1603016020)

101. Vučetić (S.) Stojan, rođen 1936. Srbin, poginuo 1945. Prilikom borbi, Donji karajzovci (7042s09999)

102. Vujčić (G.) Mirko, rođen 1908. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozarac (5001s00060)

103. Ždral (Đ) Gojko, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Zagreb (5105s00564)

104. Žmirić (M.) Milan, rođen 1922. Srbin, ubijen 1944. nepoznato, Derventa (5001s00062)

 

 

P.S. Donji Karajzovci imali su 1961g 856s, u 1991g imali su 600s, u tome 580 Srba, 8 Jugoslovena, 8 ostalih I 4 Hrvata, a u 2013g imali su 582s.

 

Donji Podgradci

 

 

 

 1. Antić (Niko) Petra, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Bukovci (1214056207)
 2. Antić (Ostoje) Stevan, rođen 1913. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Kozara (1214056037)
 3. Antić (Stanko) Stanoja, rođen 1887. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Donji Podgradci (1214056208)
 4. Antić (Stevan) Boro, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1214056039)
 5. Antić (Stevan) Milan, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7005s00517)
 6. Antić (Stevan) Ostoja, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1214056038)
 7. Antić (V) Marija, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5105s00577)
 8. Antić (Vaso) Dragica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00516)
 9. Babić (Jovan) Mikajlo, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (1214056206)
 10. Babić (L) Milja, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5105s00578)
 11. Babić (Mihajlo) Milja, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056205)
 12. Babić (Miloš) Ilinka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1202019119)
 13. Babić (Ostoja) Miljka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00521)
 14. Banjac (Nikole) Đuro, rođen 1913. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Grmeč (1214056052)
 15. Banjac (Ostoja) Stojka, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zatvoru, Jasenovac (1214056015)
 16. Blagojević (Nikola) Dragoljub, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056211)
 17. Blagojević (Nikola) Milorad, rođen 1927. Srbin, ubijen 1945. U direktnom teroru, Donji Podgradci (1214056210)
 18. Blagojević (Nikola) Svetozar, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kozara (1214056209)
 19. Bogunović (Danila) Lazar, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056171)
 20. Bogunović (Đorđe) Miloš, rođen 1919. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Dachau (0831031015)
 21. Bogunović (Đorđe) Nevenka, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0831031016)
 22. Bogunović (Mikajlo) Milutin, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056172)
 23. Bogunović (Nn) Milka, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (0831031014)
 24. Bogunović (Stevan) Đorđe, rođen 1902. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Mathausen (0831031013)
 25. Bojanić (P) Stajka, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (5105s00579)
 26. Bojanić (Pero) Božana, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (7005s00523)
 27. Borjanović (Rade) Mirko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Banja luka (1214056136)
 28. Bralić (D) Mihajlo, rođen 1888. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. nepoznato, Austrija (5105s00582)
 29. Bralić (Ignjatije) Savo, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5001s00152)
 30. Bralić (J) Stojka, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (5105s00584)
 31. Bralić (Jovan) Draginja, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00525)
 32. Bralić (Jovan) Dušan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Vrbaška (1214056285)
 33. Bralić (Jovan) Nada, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00524)
 34. Bralić (M) Dragoja, rođen 1905. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Nemačka (5105s00583)
 35. Bralić (Milorad) Nebojša, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056044)
 36. Bralić (Nikole) Milorad, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U NOBu, Jasenovac (1214056043)
 37. Bralić (Ostoje) Milovan, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Sisak (1214056073)
 38. Bralić (Rade) Miloš, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (1214056075)
 39. Bralić (Rade) Žarko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (1214056076)
 40. Bralić (S) Milja, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5105s00580)
 41. Bralić (S) Zora, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. Kod kuće, Donji Podgradci (5105s00581)
 42. Bralić (Sime) Živka, rođena 1926. Srpkinja, umrla 1945. u NOBu, Donji Podgradci (1214056089)
 43. Bralić (Stojana) Mara, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056056)
 44. Bralić (Stojana) Milja, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056054)
 45. Bralić (Stojana) Savo, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1214056055)
 46. Bralić (Vase) Simo, rođen 1893. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1214056088)
 47. Bralić (Vaso) Nikola, rođen 1887. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Nemački logor (1214056283)
 48. Bralić (Vid) Ostoja, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1222074062)
 49. Bralić (Vid) Stojan, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (1214056053)
 50. Brkić (M) Mara, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5105s00587)
 51. Brkić (Nn) Stoja, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1661021054)
 52. Brkić (Pero) Mihailo, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1661021053)
 53. Brkić (V) Živko, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00586)
 54. Bubek (Nn) Petar, rođen 1907. Srbin, ubijen 1942. u logoru, Stara gradiška (0710065014)
 55. Ćatić (Selman) Faih, rođen 1917. Musliman, ubijen 1945. U direktnom teroru, Dubrave (1131045012)
 56. Čekić (Mihajlo) Kosa, rođena 1922. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Cetinje (1214056204)
 57. Čekić (Stojana) Milan, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1214056115)
 58. Ćirić (Dragoje) Mikajlo, rođen 1888. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Mathausen (1214056079)
 59. Ćirić (Jovan) Dušan, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5001s00154)
 60. Ćirić (Jovan) Vidosava, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1353051027)
 61. Ćirić (Lazo) Branka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056190)
 62. Ćirić (Lazo) Đuja, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (9999s99046)
 63. Ćirić (Lazo) Dušan, rođen 1933. Srbin, umro 1942. u dečijem prihvatilištu, Zagreb (1214056193)
 64. Ćirić (Lazo) Milka, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom teroru, Donji Podgradci (1214056191)
 65. Ćirić (Lazo) Ratko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1214056192)
 66. Ćirić (Lozo) Petra, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0611084032)
 67. Ćirić (M) Petra, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5105s00710)
 68. Ćirić (Milan) Stojan, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0611084033)
 69. Ćirić (Mile) Lazo, rođen 1908. Srbin, poginuo 1945. nepoznato, Donji Podgradci (1214056160)
 70. Ćirić (Miloš) Pero, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1214056078)
 71. Ćirić (Sime) Miloš, rođen 1904. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1214056077)
 72. Ćirić (Simo) Jovan, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (1214056286)
 73. Ćirić (Simo) Marko, rođen 1893. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (1214056287)
 74. Ćirić (Stanko) Tomo, rođen 1889. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Kozara (1353051026)
 75. Ćirić (Vojislav) Dragica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1353051028)
 76. Danilović (B) Marija, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00592)
 77. Danilović (Blagoje) Ostoja, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00532)
 78. Danilović (Blagoje) Vida, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00531)
 79. Danilović (G) Milka, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00594)
 80. Danilović (G) Petra, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00595)
 81. Danilović (J) Gligo, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5105s00593)
 82. Danilović (Pero) Anka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056277)
 83. Danilović (Pero) Milja, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056278)
 84. Desančić (D) Stojanka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1944. u logoru, Nemačka (5105s00598)
 85. Desančić (Dejana) Slavko, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056282)
 86. Desančić (J) Mara, rođena 1876. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zatvoru, Slavonska Požega (5105s00596)
 87. Desančić (Joco) Mileva, rođena 1890. Srpkinja, nestala 1942. nepoznato, Nepoznato (1214056147)
 88. Desančić (Jovo) Đorđe, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (1214056240)
 89. Desančić (M) Vukosava, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Beograd (5105s00597)
 90. Desančić (Miloš) Stevo, rođen 1901. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Bosanska gradiška (1214056154)
 91. Desančić (Nikola) Stojka, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056241)
 92. Desančić (Ostoja) Rosa, rođena 1884. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Žmigolovci (1214056155)
 93. Desančić (Stanoje) Persa, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Buchenwald (1214056146)
 94. Desančić (Stevo) Branko, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00533)
 95. Desančić (Trive) Stoje, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056131)
 96. Desančić (Trivo) Stanoja, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056132)
 97. Didić (Marka) Simo, rođen 1907. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1214056064)
 98. Didić (Marka) Stanoja, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (1214056063)
 99. Dobraš (Ilija) Milovan, rođen 1925. Hrvat, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Auschwitz (1206031003)

100. Dojčinović (Blagoje) Nikola, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056145)

101. Dojčinović (Damjan) Blagoja, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056144)

102. Dojčinović (Dimitrije) Stanoja, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056105)

103. Dojčinović (Dragoja) Miljka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (1128016039)

104. Dojčinović (Jakov) Mara, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Jablanac (1214056143)

105. Dojčinović (Jakov) Vukosava, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Jablanac (1214056142)

106. Dojčinović (Jovan) Petar, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. pri deportaciji, Nepoznato (1214056107)

107. Dojčinović (M.) Ana, rođena 1919. Srpkinja, poginula 1944. U NOBu, Kozara (5001s00963)

108. Dojčinović (Nn) Dragoja, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Danica Koprivnica (1128016036)

109. Dojčinović (Nn) Milan, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kijevci (5001s00149)

110. Dojčinović (O) Grozda, rođena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (5105s00601)

111. Dojčinović (O.) Rosa, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (9999s99248)

112. Dojčinović (Ostoja) Dete, rođeno 1942. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. kod kuće, Jazovac (7005s01040)

113. Dojčinović (Ostoje) Grozda, rođena 1921. Srpkinja, ubijena 1942. pri deportaciji, Jablanac (1214056103)

114. Dojčinović (P) Mileva, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (5105s00605)

115. Dojčinović (P) Milja, rođena 1893. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Donji Podgradci (5105s00599)

116. Dojčinović (P) Miljka, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (5105s00603)

117. Dojčinović (P) Nikola, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Bosanska gradiška (5105s00600)

118. Dojčinović (P) Stoja, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (5105s00604)

119. Dojčinović (P.) Milutin, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (7005s00536)

120. Dojčinović (Pao) Milja, rođena 1884. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Donji Podgradci (1214056170)

121. Dojčinović (Petar) Milan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (5001s00962)

122. Dojčinović (Stanoje) Miloš, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056106)

123. Dojčinović (Stanoje) Stajka, rođena 1885. Srpkinja, ubijena 1942. pri deportaciji, Jablanac (1214056104)

124. Dojčinović (Stojan) Branka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00535)

125. Dojčinović (Stojan) Branko, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00534)

126. Dojčinović (Stojan) Dragica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od kozaka 1944. u direktnom teroru, Donji Podgradci (0849032014)

127. Dojčinović (V) Dušan, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5105s00606)

128. Đorđić (J) Milka, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (5105s00608)

129. Đorđić (Jovo) Dragan, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7005s00538)

130. Đorđić (Jovo) Mara, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00539)

131. Đorđić (Jovo) Milan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (1214056093)

132. Đorđić (Jovo) Miloš, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (7005s00540)

133. Đorđić (Jovo) Zorka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (1214056094)

134. Đorđić (Milana) Jovo, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Turjak (1214056092)

135. Đorđić (Milana) Mileva, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056091)

136. Đorđić (Nikola) Stojan, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1214056158)

137. Đorđić (Petar) Milan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1214056199)

138. Đorđić (Stojan) Nikola, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1214056159)

139. Đurin (Ostoja) Rosa, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (0442022007)

140. Grahovac (Nn) Savina, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1660010051)

141. Ilišević (Jefta) Miloš, rođen 1875. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (1214056024)

142. Ilišević (Mile) Dušan, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5001s00134)

143. Ilišević (Vojo) Milovan, rođen 1922. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5001s00135)

144. Ilisić (D) Petra, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5105s00611)

145. Ilisić (Dušan) Mara, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00543)

146. Ilisić (Dušan) Mileva, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00542)

147. Ilisić (Dušan) Ostoja, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0549008003)

148. Ilisić (Dušan) Stojan, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0549008005)

149. Ilisić (Dušan) Zorka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0549008004)

150. Ilisić (I) Simeun, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5105s00610)

151. Ilisić (Ilija) Simo, rođen 1880. Srbin, ubijen 1945. u direktnom teroru, Borovac (0549008006)

152. Ilisić (J.) Milan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (5001s00964)

153. Ilisić (Stojan) Petra, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0549008002)

154. Ivanović (Đ) Vukosava, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00609)

155. Ivanović (Đ.) Savo, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7005s00541)

156. Ivanović (Miloš) Milan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (1214056183)

157. Ivanović (Miloš) Rosa, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056184)

158. Ivanović (Nn) Milan, rođen 1914. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5001s00155)

159. Janjetović (Đorđe) Dušan, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056185)

160. Janjetović (Đorđe) Nikola, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0933063004)

161. Janjetović (Đorđe) Pilip, rođen 1918. Srbin, poginuo od ustaša 1943. u NOBu, Bosanska gradiška (0933063005)

162. Janjetović (J) Bogdan, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Donji Podgradci (5105s00613)

163. Janjetović (J) Cvijeta, rođena 1899. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (5105s00623)

164. Janjetović (J) Ostoja, rođen 1875. Srbin, ubijen od ustaša 1944. Kod kuće, Donji Podgradci (5105s00622)

165. Janjetović (Jovan) Petar, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (1214056113)

166. Janjetović (Jovan) Vidosava, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (1214056111)

167. Janjetović (Jovan) Živko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (1214056112)

168. Janjetović (Jovana) Milka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056110)

169. Janjetović (M) Jela, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (5105s00619)

170. Janjetović (Miajlo) Anka, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056176)

171. Janjetović (Miajlo) Milka, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056181)

172. Janjetović (Miajlo) Rade, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. pri deportaciji, Jasenovac (1214056178)

173. Janjetović (Mihajlo) Dete, rođeno 1941. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056177)

174. Janjetović (Mihajlo) Jovan, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Jastrebarsko (1214056179)

175. Janjetović (Mihajlo) Marija, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Jastrebarsko (1214056180)

176. Janjetović (Mihajlo) Mileva, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (7005s00546)

177. Janjetović (Milan) Nikola, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (7005s00545)

178. Janjetović (N) Kosa, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00624)

179. Janjetović (N) Savka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00626)

180. Janjetović (Nike) Kosa, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056109)

181. Janjetović (Nikola) Milan, rođen 1905. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5001s00150)

182. Janjetović (Nikola) Milutin, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2827066035)

183. Janjetović (Nn) Jela, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2756042002)

184. Janjetović (Nn) Milan, rođen 1869. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (2756042001)

185. Janjetović (Nn) Niko, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2827066033)

186. Janjetović (Nn) Stana, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (0442022005)

187. Janjetović (Nn) Vidosava, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0839019022)

188. Janjetović (Ostoja) Anka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (7005s00547)

189. Janjetović (Ostoja) Dragica, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056114)

190. Janjetović (Ostoja) Dušanka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (0442022006)

191. Janjetović (P) Joka, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00627)

192. Janjetović (P) Stajka, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (5105s00616)

193. Janjetović (Petar) Nada, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (7005s00544)

194. Janjetović (Petra) Joka, rođena 1886. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056108)

195. Janjetović (Pilip) Đorđe, rođen 1888. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Beograd-banjica (0933063003)

196. Janjetović (R) Anka, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (5105s00614)

197. Janjetović (R) Petar, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Bosanska gradiška (5105s00617)

198. Janjetović (S) Trivun, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (5105s00621)

199. Janjetović (S) Vidosava, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zatvoru, Slavonska Požega (5105s00618)

200. Janjetović (Sava) Stanoje, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0839019021)

201. Janjetović (Stanoje) Janja, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. pri deportaciji, Slavonska Požega (0839019025)

202. Janjetović (Stanoje) Ljubica, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. U dečijem prihvatilištu, Zagreb (0839019023)

203. Janjetović (Stanoje) Milenko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. pri deportaciji, Slavonska Požega (0839019026)

204. Janjetović (Stanoje) Stanka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0839019024)

205. Janjetović (V) Milja, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (5105s00615)

206. Janjetović (Vasilije) Dragoljub, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (1214056097)

207. Janjetović (Vasilije) Jela, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (1214056098)

208. Janjetović (Vasilije) Milja, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1942. Pri deportaciji, Jablanac (1214056096)

209. Janjetović (Vasilije) Milutin, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (1214056099)

210. Janković (Đ.) Jefto, rođen 1899. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (5001s00965)

211. Janković (Đuran) Stevan, rođen 1907. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5001s00002)

212. Janković (Đuran) Stojan, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (1214056291)

213. Janković (M) Đuran, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (5105s00612)

214. Janković (Miajlo) Uroš, rođen 1909. Srbin, ubijen 1945. u logoru, Nepoznato (1214056012)

215. Janković (Mikajla) Miloš, rođen 1916. Srbin, ubijen 1941. u NOBu, Turjak (1214056269)

216. Janković (Mikajla) Nikola, rođen 1913. Srbin, poginuo 1941. U NOBu, Bočac (1214056270)

217. Jovanović (Đoko) Savo, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056124)

218. Kalinić (Cvijo) Vasilija, rođena 1894. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, D Podgradci (1214056001)

219. Kalinić (Đorđija) Dušan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (7005s00552)

220. Kalinić (Đorđija) Mirko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (9999s99376)

221. Kalinić (Đorđija) Veselka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (7005s00551)

222. Kalinić (Mile) Stojan, rođen 1864. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Donji Podgradci (1202019009)

223. Kalinić (N) Rosa, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (5105s00630)

224. Kalinić (Nikola) Milja, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (7005s00548)

225. Kalinić (Nikola) Miloš, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (7005s00549)

226. Kalinić (P) Stojan, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1944. Kod kuće, Donji Podgradci (5105s00628)

227. Kalinić (P) Stojka, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (5105s00634)

228. Kalinić (Pero) Milosava, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (7005s00553)

229. Kalinić (Pero) Mladen, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (1214056163)

230. Kalinić (Pero) Žarko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (1214056164)

231. Kalinić (S) Nikola, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (5105s00629)

232. Kalinić (Stojan) Stojka, rođena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056166)

233. Karan (Ilije) Slavko, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. U logoru, Nemački logor (1214056082)

234. Karan (Ilije) Stoja, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1214056081)

235. Karan (J.) Dragica, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056080)

236. Kević (Đ.) Veselka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00555)

237. Kević (Dragomir) Rada, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056157)

238. Kević (Đuro) Dragan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7005s00558)

239. Kević (Mihajla) Anka, rođena 1925. Srpkinja, poginula 1944. U NOBu, Nepoznato (1214056249)

240. Kević (Mihajla) Vida, rođena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056247)

241. Kević (Mihajlo) Draginja, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (1214056248)

242. Kević (Mihajlo) Rosa, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (1214056246)

243. Kević (Milana) Rosa, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1942. Pri deportaciji, Jablanac (1214056263)

244. Kević (Miloš) Mara, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jablanica (1214056023)

245. Kević (N) Stana, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5105s00637)

246. Kević (Niko) Milivoj, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1214056174)

247. Kević (Nikole) Stana, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056175)

248. Kević (Ostoje) Trivuna, rođena 1882. Srpkinja, ubijena 1942. Pri deportaciji, Jablanac (1214056250)

249. Kević (Stevo) Dragomir, rođen 1886. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Zemun Sajmište (1214056156)

250. Kević (Stojan) Milenko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1214056271)

251. Kević (Stojan) Živko, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1214056272)

252. Kević (Stojana) Jovanka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1942. Pri deportaciji, Jablanac (1214056273)

253. Kević (Uroš) Dušanka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00557)

254. Kević (Uroš) Milan, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7005s00556)

255. Kević (Vase) Stoja, rođena 1889. Srpkinja, ubijena 1942. Pri deportaciji, Jablanac (1214056266)

256. Kević (Vaso) Draginja, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00554)

257. Kević (Vaso) Vukosava, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056264)

258. Kljajić (B) Gina, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5105s00641)

259. Kljajić (Blagoja) Rosa, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s00562)

260. Kljajić (Blagoja) Stojan, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00563)

261. Kljajić (Blagoja) Zorka, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s00561)

262. Kljajić (Dako) Pavle, rođen 1888. Srbin, umro od Nemaca 1945. U logoru, Mathausen (0566036001)

263. Kljajić (Laka) Pao, rođen 1895. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. Na prinudnom radu, Nemačka (1214056289)

264. Kljajić (M) Đuja, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. Kod kuće, Donji Podgradci (5105s00643)

265. Kljajić (M.) Dragan, rođen 1935. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7005s00564)

266. Kljajić (M.) Stojan, rođen 1910. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (5001s00967)

267. Kljajić (Mihajlo) Milka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Čatrnja (7005s00560)

268. Kljajić (Milan) Danica, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (7005s00559)

269. Kljajić (Ostoja) Dušan, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U zbegu, Kozara (5003s01586)

270. Kljajić (Rade) Slavko, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1214056058)

271. Kljajić (Stojan) Mihajlo, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5105s00644)

272. Kljajić (Stojana) Milan, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (1214056057)

273. Knežević (Nikola) Đorđe, rođen 1900. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Bosanska gradiš (1201015020)

274. Kos (Stanko) Miladin, rođen 1910. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Nemački logor (0443035001)

275. Kosanović (Miloš) Jovanka, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056224)

276. Kosanović (Pero) Mile, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1214056222)

277. Kosanović (Pero) Nada, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056221)

278. Kosanović (Pero) Stevo, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056223)

279. Kosanović (Radislav) Pero, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056220)

280. Kosović (Boško) Ljubo, rođen 1920. Srbin, ubijen 1944. u NOBu, Berek (1214056022)

281. Kosović (Nikola) Vaso, rođen 1894. Srbin, umro od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1214056002)

282. Kosović (Nikola) Vaso, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (1214056003)

283. Kosović (V) Nikola, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Stara gradiška (5105s00645)

284. Kotur (S.) Ljubo, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (5001s00968)

285. Kovačević (Đoke) Dragoja, rođen 1924. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Kozara (1214056032)

286. Kovačević (M) Boško, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5105s00632)

287. Kovačević (M) Nikola, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5105s00638)

288. Kovačević (Mile) Niko, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (1214056228)

289. Kovačević (N) Vida, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (5105s00640)

290. Kovačević (N.) Mileva, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (7005s00550)

291. Kovačević (Nike) Dragutin, rođen 1922. Srbin, ubijen 1942. Pri deportaciji, Jablanac (1214056227)

292. Litničić (Nikola) Rosa, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1539007066)

293. Litničić (Stanko) Stanoje, rođen 1893. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Donji Podgradci (1539007065)

294. Litničić (Stanoje) Vukosava, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1539007067)

295. Lukić (Blagoje) Branko, rođen 1922. Srbin, nestao 1943. nepoznato, Nepoznato (1214056083)

296. Lukić (Blagoje) Miljka, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056084)

297. Lukić (Blagoje) Petra, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056085)

298. Lukić (Blaža) Ljubo, rođen 1921. Srbin, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Jasenice (1214056009)

299. Lukić (N) Slavko, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kod kuće, Donji Podgradci (5105s00649)

300. Lukić (O) Dara, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5105s00647)

301. Lukić (O) Petra, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5105s00646)

302. Lukić (Ostoja) Milutin, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7005s00567)

303. Lukić (P) Nikola, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5105s00650)

304. Lukić (S) Zorka, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5105s00648)

305. Lukić (Stanko) Savka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Jasenovac (0844050013)

306. Lukić (Stanoja) Grozda, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00566)

307. Lukić (Stanoja) Nevenka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00565)

308. Lukić (Tome) Blagoja, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1214056086)

309. Malešević (Jovana) Dragomir, rođen 1928. Srbin, poginuo od ustaša 1944. u NOBu, Topola (1214056025)

310. Malešević (Jovo) Ilija, rođen 1928. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1214056013)

311. Malešević (Lj) Mirko, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5105s00656)

312. Malešević (Ljubo) Tešo, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056007)

313. Malešević (M) Draginja, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (5105s00658)

314. Malešević (M) Petra, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00657)

315. Malešević (M.) Pane, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (9999s99470)

316. Malešević (Mikajla) Ljubo, rođen 1924. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Mathausen (1214056026)

317. Malešević (Milan) Mira, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (7005s00578)

318. Malešević (Miloš) Bogdan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (7005s00576)

319. Malešević (Miloš) Zora, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (7005s00577)

320. Malešević (Miloša) Milorad, rođen 1917. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Donji Podgradci (1214056030)

321. Malešević (Niko) Manojlo, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1201012009)

322. Malešević (Niko) Stojan, rođen 1905. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Grbavci (1214056016)

323. Malešević (Ostoja) Dušan, rođen 1908. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Gradec selo (1214056014)

324. Malešević (S) Vukosava, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (5105s00659)

325. Malešević (Steve) Đuro, rođen 1915. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1214056028)

326. Malešević (Steve) Milan, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1214056029)

327. Malešević (T) Ljubo, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (5105s00655)

328. Malešević (Teše) Vaso, rođen 1886. Srbin, ubijen 1942. u logoru, Donji Podgradci (1214056004)

329. Malešević (Tešo) Mirko, rođen 1926. Srbin, ubijen 1942. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nepoznato (1214056008)

330. Malešević (Vase) Ilija, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (1214056031)

331. Malešević (Vaso) Milovan, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056005)

332. Malešević (Vaso) Niko, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Turjak (1214056229)

333. Malešević (Vaso) Živko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Banja luka (1127009114)

334. Maletić (D) Stajka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (5105s00654)

335. Maletić (D) Stoja, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (5105s00653)

336. Maletić (Dragoja) Milutin, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (7005s00575)

337. Maletić (Dragoje) Staja, rođena 1899. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056281)

338. Maletić (Dragoje) Stana, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056280)

339. Maletić (Dušan) Draginja, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056072)

340. Maletić (Dušan) Kći, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056066)

341. Maletić (Dušan) Petra, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056071)

342. Maletić (Dušan) Ranka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056069)

343. Maletić (Dušan) Vida, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056070)

344. Maletić (Miajlo) Dušan, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Donji Podgradci (1214056068)

345. Maletić (S) Vida, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (5105s00651)

346. Maletić (Simo) Mile, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (7005s00570)

347. Maletić (Simo) Milka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (7005s00571)

348. Maletić (Simo) Mirko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (7005s00572)

349. Maletić (Simo) Stevo, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (7005s00569)

350. Maletić (T) Joka, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (5105s00652)

351. Maletić (Trivun) Ostoja, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. pri deportaciji, Slavonska Požega (7005s00573)

352. Maletić (Trivun) Stajka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. pri deportaciji, Slavonska Požega (7005s00574)

353. Martić (M) Savka, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jablanac (5105s00661)

354. Martić (M) Stojan, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jablanac (5105s00663)

355. Martić (Marko) Vajka, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Donji Podgradci (2426092043)

356. Martić (Nn) Milan, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Bosanska gradiška (5105s00660)

357. Martić (Ostoja) Stojan, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2426092042)

358. Martić (S) Mile, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jablanac (5105s00662)

359. Martić (Stojan) Dragan, rođen 9999. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Donji Podgradci (2426092041)

360. Milivojac (Petar) Stojan, rođen 1910. Srbin, nestao od Nemaca 1942. u logoru, Nemački logor (1214056040)

361. Milivojac (Stojan) Milan, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Donji Podgradci (1214056042)

362. Mirković (B) Jelka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (5105s00665)

363. Mirković (Boško) Milka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (1214056148)

364. Mirković (Boško) Vlado, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (1214056151)

365. Mirković (Cvijo) Jelka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1945. U direktnom teroru, Donji Podgradci (1214056149)

366. Mirković (D) Stajka, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Mlaka (5105s00666)

367. Mirković (Đorđe) Milja, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1942. Pri deportaciji, Jablanac (1214056150)

368. Mirković (Dušan) Mileva, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od kozaka 1944. u direktnom teroru, Donji Podgradci (1214056189)

369. Mirković (Dušan) Radosava, rođena 1912. Srpkinja, poginula 1943. u NOBu, Čovac (1214056187)

370. Mirković (Dušan) Stoja, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od kozaka 1944. u direktnom teroru, Donji Podgradci (1214056188)

371. Mirković (Jovo) Veselka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056152)

372. Mirković (Mile) Mara, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od kozaka 1944. u direktnom teroru, Donji Podgradci (1214056196)

373. Mirković (Mile) Mirko, rođen 1936. Srbin, ubijen od kozaka 1944. U direktnom teroru, Donji Podgradci (1214056197)

374. Mirković (Mile) Rosa, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od kozaka 1944. u direktnom teroru, Donji Podgradci (1214056198)

375. Mirković (Mile) Vukosava, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Donji Podgradci (1214056195)

376. Mirković (V) Pava, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (5105s00664)

377. Mirković (Vaso) Anka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (7005s00581)

378. Mirković (Vaso) Boro, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (7005s00580)

379. Mirković (Vaso) Branka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (7005s00582)

380. Mirković (Vaso) Nikola, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (7005s00579)

381. Nikolić (Danila) Lazo, rođen 1919. Srbin, poginuo od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1214056036)

382. Nikolić (M) Milan, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jablanac (5105s00668)

383. Nikolić (M) Rosa, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jablanac (5105s00669)

384. Nikolić (M) Stojan, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jablanac (5105s00670)

385. Nikolić (Milan) Bosa, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jablanac (7005s00584)

386. Nikolić (Milan) Radojka, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (0883085027)

387. Nikolić (Nn) Milan, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Stara gradiška (0883085025)

388. Nikolić (Nn) Rosa, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. U logoru, Stara gradiška (0883085026)

389. Nikolić (Pero) Nikola, rođen 1897. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Donji Podgradci (1214056239)

390. Nikolić (S) Ana, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jablanac (5105s00671)

391. Nikolić (S) Lazar, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jablanac (5105s00672)

392. Nikolić (Stojan) Slavko, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1214056290)

393. Papić (Marko) Lazar, rođen 1919. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5001s00156)

394. Pejić (Simo) Blagoja, rođen 1896. Srbin, umro od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1214056200)

395. Plavšić (Mihajlo) Jovo, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Danica Koprivnica (2852042002)

396. Popović (Bogdan) Draginja, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056284)

397. Popović (D) Rosa, rođena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (5105s00677)

398. Popović (Đ.) Stanko, rođen 1908. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5001s00153)

399. Popović (Dragutin) Bogdan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (7005s00586)

400. Popović (Dragutin) Branka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (7005s00587)

401. Popović (Đurađ) Jovan, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (1214056062)

402. Popović (Dušan) Lazo, rođen 1913. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Turjak (0567046008)

403. Popović (J.) Stanko, rođen 1910. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (5001s00970)

404. Popović (Jefto) Živko, rođen 1913. Srbin, ubijen 1942. u NOBu, Sisak (1205024018)

405. Popović (Jovana) Stoja, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1214056059)

406. Popović (Jove) Milka, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056061)

407. Popović (M) Milka, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (5105s00673)

408. Popović (Milorad) Mara, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (1214056060)

409. Popović (N) Đuja, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (5105s00680)

410. Popović (Nikola) Nikola, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (1214056045)

411. Popović (Nikola) Savo, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (1205024033)

412. Popović (S) Dušan, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (5105s00679)

413. Popović (S) Simo, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (5105s00678)

414. Popović (S.) Miloš, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (7005s00588)

415. Popović (Stanko) Ljubo, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (7005s00589)

416. Popović (Stanko) Vida, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (7005s00590)

417. Popović (Steve) Đoko, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1214056035)

418. Popović (Stevo) Vojislav, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056033)

419. Popović (Stevo) Žarko, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1214056034)

420. Popović (Stojan) Đuja, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1205024032)

421. Popović (V) Boro, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (5105s00676)

422. Popović (V) Nikica, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (5105s00675)

423. Prpoš (Milovana) Nikodija, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1942. Pri deportaciji, Jablanac (1214056268)

424. Prskalo (Mihajlo) Milovan, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056186)

425. Puhačević (Dragoje) Milan, rođen 1924. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5001s00151)

426. Puljarević (A) Nikola, rođen 1872. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (5105s00688)

427. Puljarević (A) Stojan, rođen 1871. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (5105s00690)

428. Puljarević (B) Persa, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (5105s00683)

429. Puljarević (Branko) Mladen, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (7005s00592)

430. Puljarević (Branko) Persa, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (7005s00593)

431. Puljarević (D) Milan, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (5105s00687)

432. Puljarević (D) Vida, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (5105s00681)

433. Puljarević (Dušan) Bojo, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jablanac (1214056261)

434. Puljarević (Dušan) Dušanka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jablanac (1214056260)

435. Puljarević (Dušan) Ilija, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jablanac (1214056259)

436. Puljarević (Dušan) Mileva, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jablanac (1214056258)

437. Puljarević (Dušan) Mladen, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (7005s00591)

438. Puljarević (Ilija) Nikola, rođen 1925. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nemački logor (0933063049)

439. Puljarević (Jaćima) Nikola, rođen 1896. Srbin, ubijen 1942. Pri deportaciji, Jablanac (1214056252)

440. Puljarević (Joce) Vida, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1942. Pri deportaciji, Jablanac (1214056100)

441. Puljarević (Lazar) Stoja, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2519178004)

442. Puljarević (M) Milja, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (5105s00684)

443. Puljarević (N) Mileva, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (5105s00685)

444. Puljarević (Nikole) Cvijeta, rođena 1870. Srpkinja, ubijena 1942. Pri deportaciji, Jablanac (1214056251)

445. Puljarević (Nikole) Dušan, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056257)

446. Puljarević (Nikole) Stevan, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056255)

447. Puljarević (P) Dragoja, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (5105s00686)

448. Puljarević (Pavle) Ljubica, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša1942. u logoru, Mlaka (7005s00594)

449. Puljarević (Pavle) Stevka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056267)

450. Puljarević (Risto) Draginja, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (7005s00595)

451. Puljarević (Risto) Stoja, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1942. Pri deportaciji, Požega (1214056245)

452. Puljarević (S) Petra, rođena 1874. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (5105s00689)

453. Puljarević (S) Stajka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (5105s00682)

454. Puljarević (Stevan) Jela, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jablanac (1214056256)

455. Puljarević (Stevan) Milan, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jablanac (1214056253)

456. Puljarević (Stevana) Stojna, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1942. pri deportaciji, Jablanac (1214056254)

457. Radulović (G) Stojan, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Donji Podgradci (5105s00692)

458. Radulović (J.) Đurađ, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (5001s00971)

459. Radulović (N) Marija, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Donji Podgradci (5105s00691)

460. Radulović (Nikola) Draginja, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od kozaka 1942. kod kuće, Donji Podgradci (7005s00596)

461. Radulović (Nikola) Miloš, rođen 1936. Srbin, ubijen od kozaka 1944. u direktnom teroru, Donji Podgradci (7005s00597)

462. Radulović (Nikola) Mirko, rođen 1939. Srbin, ubijen od kozaka 1944. u direktnom teroru, Donji Podgradci (7005s00598)

463. Radulović (P) Ljubo, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5105s00693)

464. Reljanović (Novak) Mirko, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056218)

465. Sahačić (Sulje) Sulejman, rođen 1911. Musliman, poginuo 1944. U NOBu, Sarajevo (1260015047)

466. Šekerac (Đuro) Anđa, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1404002035)

467. Šekerac (Ostoja) Dragutin, rođen 1907. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kozara (1404002034)

468. Šinik (I) Cvijo, rođen 1880. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5105s00711)

469. Šinik (I) Niko, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru,Mlaka (5105s00712)

470. Šinik (Stanka) Uroš, rođen 1905. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. U logoru, Nepoznato (1214056134)

471. Sitničić (Dragoje) Mileva, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056118)

472. Sitničić (L) Rosa, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (5105s00698)

473. Sitničić (Lazar) Dragutin, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (7005s00604)

474. Sitničić (Lazar) Gojko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (7005s00603)

475. Sitničić (Lazar) Marica, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (7005s00605)

476. Sitničić (Lazar) Marko, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (7005s00606)

477. Sitničić (Lazar) Vida, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056122)

478. Sitničić (M) Mileva, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (5105s00699)

479. Sitničić (Mihajlo) Dete, rođeno 1942. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056128)

480. Sitničić (Mihajlo) Mara, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056127)

481. Sitničić (Mihajlo) Pero, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00589)

482. Sitničić (Petra) Mikajlo, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056123)

483. Sitničić (S) Rosa, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Donji Podgradci (5105s00695)

484. Sitničić (S) Stanoja, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Donji Podgradci (5105s00694)

485. Sitničić (S) Vuka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Donji Podgradci (5105s00696)

486. Sitničić (Sime) Lazar, rođen 1910. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (1214056120)

487. Sitničić (Sime) Vukosava, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056119)

488. Sitničić (Simo) Gojko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056125)

489. Sitničić (Simo) Marko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056126)

490. Sitničić (Simo) Mileva, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056130)

491. Sitničić (Stanoja) Dragica, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od kozaka 1944. u direktnom teroru, Donji Podgradci (7005s00599)

492. Sitničić (Stanoja) Milovan, rođen 1940. Srbin, ubijen od kozaka 1944. u direktnom teroru, Donji Podgradci (7005s00600)

493. Sitničić (Stanoja) Stana, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od kozaka 1944. u direktnom teroru, Donji Podgradci (1539007068)

494. Sitničić (Stanoja) Stanko, rođen 1942. Srbin, ubijen od kozaka 1944. u direktnom teroru, Donji Podgradci (7005s00602)

495. Slijepčević (Đoko) Milica, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Slavonija (5004s00132)

496. Slijepčević (F) Marko, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Donji Podgradci (5105s00701)

497. Slijepčević (Filip) Dragoja, rođen 1917. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Vitlorska (1214056050)

498. Slijepčević (Filip) Ljubo, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056048)

499. Slijepčević (Filip) Petar, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1214056047)

500. Slijepčević (Filip) Zorka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056051)

501. Slijepčević (Jakova) Vida, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056067)

502. Slijepčević (L) Milan, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5105s00703)

503. Slijepčević (M) Radosava, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00708)

504. Slijepčević (M) Savka, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00706)

505. Slijepčević (M) Vaso, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5105s00704)

506. Slijepčević (Mihajlo) Lepa, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00613)

507. Slijepčević (Milorad) Mara, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Donji Podgradci (1214056225)

508. Slijepčević (Miloš) Božo, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00610)

509. Slijepčević (Miloš) Milan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00611)

510. Slijepčević (Miloš) Milovan, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00609)

511. Slijepčević (Miloš) Stoja, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00612)

512. Slijepčević (Nn) Natalija, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00607)

513. Slijepčević (Nn) Vaso, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Donji Podgradci (5004s00131)

514. Slijepčević (R.) Dragomir, rođen 1927. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (5001s00972)

515. Slijepčević (S) Ćiro, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5105s00700)

516. Slijepčević (S) Deva, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Donji Podgradci (5105s00707)

517. Slijepčević (V) Milica, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00705)

518. Slijepčević (Vaso) Dušan, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00608)

519. Slijepčević (Vaso) Nataša, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7050s00331)

520. Špitštajn (Josip) Puba, rođen 1910. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5006s00727)

521. Stančić (Stanoja) Stanko, rođen 1942. Srbin, ubijen od kozaka 1944. u direktnom teroru, Donji Podgradci (7005s00601)

522. Stijak (D.) Kosa, rođena 1921. Srpkinja, poginula 1944. u NOBu, Kozara (5001s00973)

523. Stijaković (Luka) Danilo, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056203)

524. Stijaković (M) Danilo, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (5105s00709)

525. Subotić (Jaćim) Mikajlo, rođen 1891. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1214056011)

526. Subotić (Jaćim) Miloš, rođen 1902. Srbin, ubijen 1942. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Zemun Sajmište (1214056010)

527. Subotić (Milutin) Vida, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jablanac (1214056275)

528. Subotić (Milutina) Milka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056276)

529. Tendžerić (Lazo) Marko, rođen 1876. Srbin, poginuo od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056230)

530. Tendžerić (Ljubomir) Branko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056233)

531. Tendžerić (Ljubomir) Dragomir, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056234)

532. Tendžerić (Ljubomir) Joka, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056238)

533. Tendžerić (Ljubomir) Milan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056235)

534. Tendžerić (Ljubomir) Radosava, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056231)

535. Tendžerić (Ljubomir) Savka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056232)

536. Tendžerić (Ljubomir) Slavica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056236)

537. Tendžerić (Ljubomir) Smilja, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056237)

538. Tendžerić (Nn) Božo, rođen 1904. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Zelengora (5001s00041)

539. Trivić (Milan) Anka, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056017)

540. Trivić (Milan) Mirko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056019)

541. Trivić (Milan) Veljko, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (1214056018)

542. Veljić (B) Bjelica, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (5105s00588)

543. Veljić (B) Soka, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5105s00590)

544. Veljić (Bogdan) Dragutin, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (7005s00527)

545. Veljić (Boško) Milutin, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Mlaka (7051s00053)

546. Veljić (Jovan) Radovan, rođen 1921. Srbin, umro od Mađara 1944. u logoru, Mađarski logor (1795042003)

547. Veljić (M.) Dragoja, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (5001s00959)

548. Veljić (M.) Dragomir, rođen 1928. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kozara (5001s00960)

549. Veljić (Nn) Draginja, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5003s00934)

550. Veljić (Nn) Stajka, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5003s00933)

551. Veljić (S) Rajko, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5105s00591)

552. Veljić (S) Savka, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (5105s00589)

553. Veljić (S.) Kosa, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (9999s99815)

554. Veljić (S.) Rosa, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (7005s00529)

555. Veljić (Stanka) Ranko, rođen 1900. Srbin, umro od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056090)

556. Veljić (Stanko) Boško, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5003s00930)

557. Veljić (Stanko) Branko, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5003s00932)

558. Veljić (Stevka) Bjelica, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5003s00935)

559. Vidović (Dušan) Mihajlo, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7005s00530)

560. Vidović (Nn) Dušan, rođen 1915. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (5001s00961)

561. Vujić (Pantelija) Branka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056169)

562. Vujić (Pantelija) Branko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056167)

563. Vujić (Peje) Pantelija, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056168)

564. Vujić (Stanoje) Miloš, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1323010021)

565. Vujić (Vase) Miloš, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1214056087)

566. Vukelič (Osman) Osman, rođen 9999. Musliman, ubijen 1943. u direktnom  teroru, Bos.gradiška (1774014017)

 

P.S. Donji Podgradci su 1961g imali 928s, 1991g imali su 957s, u tome 906 Srba, 25 Jugoslovena, 20 ostalih a 6 Hrvata, a 2013g imali su 804s.

 

Dragelji

 

 

 

 1. Adžić (J) Stana, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Dragelji (5105s00714)
 2. Adžić (M.) Đurđija, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. nepoznato, Mičije (5105s00713)
 3. Adžić (Mikailo) Mile, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Dragelji (7005s00617)
 4. Adžić (Mikailo) Milka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Dragelji (7005s00619)
 5. Adžić (Mikailo) Stana, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Dragelji (7005s00618)
 6. Aleksić (Petar) Miloš, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1207038030)
 7. Aleksić (Petar) Mira, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1207038031)
 8. Aleksić (Petar) Nada, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Dragelji (7005s00620)
 9. Aleksić (Savan) Vujo, rođen 1922. Srbin, ubijen 1942. u NOBu, Bosanska dubica (1207038028)
 10. Babić (J) Mara, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00716)
 11. Babić (K) Božica, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (5105s00715)
 12. Babić (Kosta) Borka, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1943. u zatvoru, Bosanska gradiš (1207038119)
 13. Babić (Kosta) Ilija, rođen 1933. Srbin, umro 1942. u dečijem prihvatilištu, Zagreb (1207038121)
 14. Babić (Kosta) Živko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (1207038120)
 15. Babić (M) Savka, rođena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5105s00717)
 16. Babić (Marko) Savka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (1207038010)
 17. Babić (Mika) Mara, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1942. u zatvoru, Bosanska gradiška (1207038009)
 18. Babić (Pavle) Marko, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1207038008)
 19. Bijelić (Milan) Radovan, rođen 1929. Srbin, zaklan od kozaka 1944. nepoznato, Vrbaška (7005s00621)
 20. Bijelić (Tomo) Milan, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1207038032)
 21. Bijelić (V) Bosiljka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Dragelji (5105s00718)
 22. Bjelanuk (Ilija) Boja, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1207038021)
 23. Bjelovuk (Filip) Staka, rođena 1893. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Nepoznato (1207038027)
 24. Bjelovuk (M) Savka, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Dragelji (5105s00719)
 25. Bjelovuk (M) Staka, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Dragelji (5105s00722)
 26. Bjelovuk (Milan) Dragan, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Dragelji (1207038066)
 27. Bjelovuk (Milan) Jovanka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Dragelji (1207038065)
 28. Bjelovuk (Milan) Stevo, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Dragelji (1207038067)
 29. Bjelovuk (Milan) Zdravko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Dragelji (1207038064)
 30. Bjelovuk (N) Kosta, rođen 1905. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Nemačka (5105s00720)
 31. Bjelovuk (Niko) Joka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1207038061)
 32. Bjelovuk (Nikola) Milan, rođen 1894. Srbin, umro od Nemaca 1945. u logoru, Auschwitz (1207038026)
 33. Bjelovuk (Nn) Joka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Nepoznato (0931044007)
 34. Bjelovuk (S) Boja, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Dragelji (5105s00721)
 35. Bjelovuk (Simo) Simeun, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1207038062)
 36. Čikić (Petar) Kći, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2460003025)
 37. Čikić (Savo) Milka, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru, Dragelj (1207038044)
 38. Čikić (Simo) Milan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Kozara (1207038045)
 39. Čikić (Simo) Petar, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (1207038042)
 40. Čikić (Simo) Savo, rođen 1910. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1207038043)
 41. Galić (Blagoje) Petra, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Dragelji (1207038097)
 42. Galić (Branko) Dušanka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00622)
 43. Galič (Budimir) Marica, rođena 1898. Srpkinja, zaklana 1942. Kod kuće, Dragelji (2326036015)
 44. Galić (Đ) Đuja, rođena 1873. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5105s00724)
 45. Galić (Đuro) Anđa, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1943. u zatvoru, Dragelji (1207038005)
 46. Galić (Đuro) Milan, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1207038114)
 47. Galić (Đuro) Rade, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7005s00623)
 48. Galić (Jovan) Marko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1207038047)
 49. Galić (Jovo) Stanko, rođen 1890. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Zemun Sajmište (1207038004)
 50. Galić (Lazo) Bosa, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Dragelji (1207038118)
 51. Galić (Lazo) Zdravka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Dragelji (1207038117)
 52. Galić (M) Mara, rođena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5105s00723)
 53. Galić (M) Marica, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Dragelji (5105s00727)
 54. Galić (M) Rosa, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. Kod kuće, Dragelji (5105s00728)
 55. Galić (Marko) Jovan, rođen 1938. Srbin, zaklan od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Dragelji (7005s00624)
 56. Galić (Marko) Milorad, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Dragelji (1207038050)
 57. Galić (Marko) Momir, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Dragelji (1207038049)
 58. Galić (Marko) Rosa, rođena 1917. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru, Dragelji (1207038048)
 59. Galić (Mihajlo) Cvijeta, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Dragelji (1207038112)
 60. Galić (Mihajlo) Lazo, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0952101013)
 61. Galić (Mihajlo) Vukosava, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1207038116)
 62. Galić (Nikola) Stana, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1207038113)
 63. Galić (S) Draginja, rođena 1893. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Dragelji (5105s00725)
 64. Galić (S) Vukosava, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Dragelji (5105s00726)
 65. Galić (S.) Rajko, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (9999s99286)
 66. Galić (Sava) Milan, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Zemun Sajmište (1207038094)
 67. Galić (Savo) Marko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Dragelji (1207038096)
 68. Galić (Savo) Simo, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1207038095)
 69. Galić (Savo) Veljko, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1207038006)
 70. Galić (Stevo) Žarko, rođen 1935. Srbin, zaklan od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Dragelji (7005s00626)
 71. Galić (Stojan) Cveta, rođena 1887. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Dragelji (0952101014)
 72. Galić (Stojan) Jovo, rođen 1914. Srbin, umro 1943. u zatvoru, Zemun Sajmište (1207038056)
 73. Galić (Stojan) Milan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1207038058)
 74. Galić (Stojan) Milka, rođena 1923. Srpkinja, poginula od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1207038059)
 75. Galić (Stojan) Milorad, rođen 1926. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Dragelji (1207038060)
 76. Galić (Stojan) Savka, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1207038055)
 77. Galić (Stojan) Živko, rođen 1920. Srbin, umro 1943. u zatvoru, Zemun Sajmište (1207038057)
 78. Golić (Nn) Marko, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5001s00034)
 79. Grujić (G) Milan, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00729)
 80. Grujić (M) Mirko, rođen 1923. Srbin, ubijen 1943. nepoznato, Cimiroti (5105s00730)
 81. Kerić (S) Stana, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Dragelji (5105s00731)
 82. Koljanin (Cvijo) Milan, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1207038051)
 83. Koljanin (Đ) Petra, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00733)
 84. Koljanin (D.) Mirko, rođen 1939. Srbin, zaklan od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Dragelji (7005s00629)
 85. Koljanin (Đoko) Draginja, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00628)
 86. Koljanin (Đoko) Milena, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Dragelji (1207038083)
 87. Koljanin (Đoko) Ostoja, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Dragelji (1207038084)
 88. Koljanin (Ignjatija) Staka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1207038090)
 89. Koljanin (M) Ana, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5105s00734)
 90. Koljanin (M) Staka, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5105s00732)
 91. Koljanin (Marko) Dragica, rođena 1932. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1207038081)
 92. Koljanin (Marko) Vidosava, rođena 1932. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1207038082)
 93. Koljanin (Milan) Gojko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1207038053)
 94. Koljanin (Milan) Persa, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1207038052)
 95. Koljanin (Milan) Savo, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1207038054)
 96. Koljanin (Mile) Marko, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1207038079)
 97. Koljanin (Mile) Milovan, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (1207038091)
 98. Koljanin (Milovan) Mara, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (1207038093)
 99. Koljanin (Milovan) Zorka, rođena 1926. Srpkinja, nestala od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1207038092)

100. Koljanin (Pejo) Petra, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Dragelji (1207038080)

101. Korić (Stanko) Stana, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Dragelji (1207038020)

102. Kotur (M) Marija, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00735)

103. Kotur (Mihajlo) Slavko, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1207038086)

104. Kotur (Nikola) Joka, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1207038087)

105. Kotur (Nikola) Ljubo, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Dragelji (1207038089)

106. Kotur (Nikola) Milan, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00630)

107. Kotur (Risto) Marija, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1207038085)

108. Krejić (R) Jovo, rođen 1893. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5105s00736)

109. Lipovac (P) Draginja, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (5105s00738)

110. Maletić (D) Simeun, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Dragelji (5105s00739)

111. Maletić (S) Dragan, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00741)

112. Maletić (S) Marija, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Sisak (5105s00740)

113. Marković (I) Stevo, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Dragelji (5105s00743)

114. Marković (S) Anica, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Dragelji (5105s00744)

115. Milivojac (A) Kosana, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Dragelji (5105s00742)

116. Minić (Lazar) Mara, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (1207038068)

117. Mraković (I) Draginja, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00745)

118. Mraković (Ilija) Božo, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00632)

119. Mraković (Ilija) Kosta, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00631)

120. Nikić (B) Jovanka, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (5105s00746)

121. Nikić (B.) Stevo, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (9999s99580)

122. Nikić (Bogdan) Mirko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (1207038035)

123. Nikić (Bogdan) Momir, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (1207038037)

124. Nikić (Bogdan) Vlado, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (1207038036)

125. Nikić (Bogdan) Vukosava, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (1207038034)

126. Nikić (Dragan) Vuk, rođen 1928. Srbin, zaklan od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Dragelji (7005s00634)

127. Nikić (Ile) Jovanka, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (1207038038)

128. Ninić (D) Gojko, rođen 1920. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Nemačka (5105s00748)

129. Ninić (D) Vuka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Dragelji (5105s00750)

130. Ninić (D) Zorka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (5105s00749)

131. Ninić (D.) Ilija, rođen 1934. Srbin, zaklan od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Dragelji (7005s00635)

132. Ninić (I) Mara, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00747)

133. Ninić (Mirko) Milja, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00636)

134. Ninić (Mirko) Mirjana, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1207038069)

135. Ninić (Mirko) Ratko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00637)

136. Obradović (J) Vaja, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00752)

137. Obradović (Jovo) Milenko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1207038025)

138. Obradović (Jovo) Vukosava, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1207038024)

139. Obradović (M) Draginja, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5105s00753)

140. Obradović (M) Lepa, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Kostajnica (5105s00751)

141. Obradović (M) Živka, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Dragelji (5105s00754)

142. Obradović (Marko) Joka, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1207038071)

143. Obradović (Milan) Dragomir, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Dragelji (1207038127)

144. Obradović (Milan) Mileva, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Dragelji (1207038126)

145. Obradović (Milan) Radosava, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Dragelji (1207038129)

146. Obradović (Nikola) Jovo, rođen 1902. ostalo, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (0444048014)

147. Obradović (Ostoja) Vidosava, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1943. u logoru, Dragelj (1207038125)

148. Obradović (Pane) Vaja, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (1207038023)

149. Obradović (Tane) Vaja, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (0444048011)

150. Pašajlić (S) Rosa, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zatvoru, Slavonska Požega (5105s00755)

151. Petrušić (M) Slavko, rođen 1918. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Nemačka (5105s00757)

152. Petrušić (M) Stojan, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Grbavci (5105s00756)

153. Petrušić (Uroš) Stana, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s00638)

154. Radić (N) Jovanka, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Dragelji (5105s00758)

155. Samardžija (M) Anka, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00759)

156. Šinik (M) Živka, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5105s00774)

157. Šipka (J) Milica, rođena 1875. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5105s00776)

158. Šipka (P) Stana, rođena 1868. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5105s00775)

159. Šipka (Petar) Branko, rođen 1887. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Dragelji (0906010006)

160. Slijepčević (Đ) Vaja, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Turjak (5105s00762)

161. Slijepčević (Risto) Simo, rođen 1910. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Auschwitz (1207038072)

162. Šmitran (Jovo) Savka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1207038109)

163. Šmitran (M) Savka, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00777)

164. Šmitran (Milan) Bogdan, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7005s00658)

165. Šmitran (Milan) Dragutin, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1207038111)

166. Šmitran (Milan) Niko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1207038110)

167. Šmitran (Simo) Mihajlo, rođen 1893. Srbin, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1207038108)

168. Stanišljević (Đ) Draginja, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00761)

169. Stanišljević (I) Draginja, rođena 1893. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5105s00760)

170. Subotić (J) Vaja, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00763)

171. Subotić (Niko) Jovanka, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Dragelji (7005s00640)

172. Subotić (Niko) Rade, rođen 1941. Srbin, zaklan od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Dragelji (7005s00639)

173. Subotić (Rade) Branko, rođen 1923. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1207038039)

174. Subotić (Tomo) Niko, rođen 1914. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Dachau (1207038040)

175. Šukalo (Đorđe) Dragan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Dragelji (1207038106)

176. Šukalo (Đorđe) Mirko, rođen 9999. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Dragelji (1207038107)

177. Šukalo (M) Grozda, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5105s00779)

178. Šukalo (Nn) Đorđo, rođen 1919. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Dragelji (1207038104)

179. Šukalo (Nn) Živka, rođena 1919. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru, Dragelji (1207038105)

180. Šukalo (P) Mikajlo, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5105s00778)

181. Suzić (Đ.) Ilija, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (5001s00975)

182. Suzić (Ilija) Dragica, rođena 1930. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1207038132)

183. Suzić (Ilija) Mirko, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1207038131)

184. Suzić (Nikola) Dimitrije, rođen 1908. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1207038122)

185. Suzić (Nikola) Ilija, rođen 1910. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Zemun Sajmište (1207038130)

186. Švraka (Kosta) Marija, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Mlaka (7005s00657)

187. Švraka (M) Vukosava, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Dragelji (5105s00773)

188. Švraka (Petar) Kosta, rođen 1912. Srbin, poginuo od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0570001005)

189. Švraka (Petar) Milan, rođen 1898. Srbin, ubijen 1945. u logoru, Sisak (1207038101)

190. Švraka (Simo) Draginja, rođena 1914. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Dragelji (1207038098)

191. Švraka (Simo) Gojko, rođen 1938. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1207038099)

192. Švraka (Simo) Petra, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Dragelji (1207038100)

193. Švraka (Spasoje) Vukosava, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru, Dragelji (1207038102)

194. Trivić (Đ) Milan, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00768)

195. Trivić (Lazar) Mirko, rođen 1925. Srbin, poginuo od Nemaca 1944. u logoru, Nemački logor (1207038073)

196. Trivić (M) Anka, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5105s00769)

197. Trivić (M) Mikajlo, rođen 1921. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Nemačka (5105s00765)

198. Trivić (M) Sofija, rođena 1886. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Dragelji (5105s00767)

199. Trivić (M) Stojka, rođena 1870. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5105s00764)

200. Trivić (M.) Savo, rođen 1916. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (5001s00976)

201. Trivić (M.) Suzana, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u logoru, Nemačka (9999s99790)

202. Trivić (Marko) Slobodan, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Dragelji (1207038077)

203. Trivić (Marko) Smilja, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Dragelji (1207038076)

204. Trivić (Mihajlo) Niko, rođen 1891. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Dragelji (1207038074)

205. Trivić (Mihajlo) Stoja, rođena 1871. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1207038133)

206. Trivić (Milan) Anica, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s00650)

207. Trivić (Milan) Dragoljub, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056020)

208. Trivić (Milan) Dušanka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1214056021)

209. Trivić (Milan) Savka, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s00649)

210. Trivić (Milan) Stojan, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7005s00646)

211. Trivić (Milan) Vida, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7005s00645)

212. Trivić (Mirko) Ratko, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U masovnom pokolju, Dragelji (1207038078)

213. Trivić (Niko) Đuja, rođena 1891. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom teroru, Dragelji (1207038075)

214. Trivić (P) Milan, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5105s00770)

215. Trivić (Pejo) Jovan, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (1207038041)

216. Trivić (Savo) Mirko, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1207038070)

217. Trivić (Vaso) Gojko, rođen 1935. Srbin, zaklan od ustaša 1943. U masovnom pokolju, Dragelji (7005s00641)

218. Trivić (Vaso) Jagoda, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1942. U zatvoru, Slavonska Požega (1207038001)

219. Trivić (Vaso) Jovo, rođen 1901. Srbin, ubijen 1943. u zatvoru, Dragelji (1207038003)

220. Trivić (Vaso) Milja, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7005s00643)

221. Trivić (Vaso) Rada, rođena 1938. Srpkinja, zaklana od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Dragelji (7005s00644)

222. Trivić (Vaso) Rade, rođen 1937. Srbin, zaklan od ustaša 1943. U masovnom pokolju, Dragelji (7005s00642)

223. Ugrenović (B) Jelena, rođena 1891. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (5105s00772)

224. Ugrenović (Boško) Desanka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1207038019)

225. Ugrenović (Boško) Ljubo, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00651)

226. Ugrenović (Boško) Mihajlo, rođen 1934. Srbin, umro 1942. u logoru, Jastrebarsko (1207038016)

227. Ugrenović (Boško) Milan, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1207038013)

228. Ugrenović (Boško) Milena, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1207038014)

229. Ugrenović (Boško) Milenko, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1207038012)

230. Ugrenović (Boško) Mirko, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1207038018)

231. Ugrenović (Boško) Smiljana, rođena 1930. Srpkinja, ubijena 1945. U logoru, Sisak (1207038015)

232. Ugrenović (Boško) Zdravko, rođen 1933. Srbin, umro 1942. U logoru, Jastrebarsko (1207038017)

233. Ugrenović (Boško) Zora, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7005s00655)

234. Ugrenović (Mihajlo) Stojan, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1207038123)

235. Ugrenović (Ninko) Jelena, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1207038011)

236. Ugrenović (S) Luka, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5105s00771)

237. Ugrenović (Stojan) Ljubo, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1207038124)

 

P.S. Dragelji su 1961g imali 305s, 1991g imali su 235s, u tome 207 Srba, 16 Jugoslovena I 12 ostalih, a 2013g imali su 143s.

 

Dubrave

 

 

 

 1. Alilović (Muso) Ata, rođena 1906. Muslimanka, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2828010001)
 2. Alilović (Nn) Niza, rođena 1902. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00809)
 3. Alilović (Nn) Omer, rođen 1898. Rom, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00786)
 4. Alilović (Omer) Alija, rođen 1916. Musliman, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1201017057)
 5. Alilović (Omer) Mustafa, rođen 1920. Musliman, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1201017064)
 6. Alilović (Omer) Salkija, rođen 1914. Musliman, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1201017056)
 7. Alilović (Omer) Salko, rođena 1894. Muslimanka, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1201017001)
 8. Alimanović (A.) Ahmo, rođen 1928. Rom, ubijen 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00199)
 9. Alimanović (A.) Bisera, rođena 1899. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00205)
 10. Alimanović (A.) Emira, rođeno 1930. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00209)
 11. Alimanović (A.) Fata, rođena 1892. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00246)
 12. Alimanović (A.) Feha, rođeno 1932. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00214)
 13. Alimanović (A.) Mina, rođeno 1931. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00211)
 14. Alimanović (A.) Musa, rođeno 1931. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00197)
 15. Alimanović (A.) Safet, rođeno 1940. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00207)
 16. Alimanović (A.) Safeta, rođeno 1938. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00213)
 17. Alimanović (A.) Zlata, rođena 1926. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00198)
 18. Alimanović (B.) Bejza, rođena 1905. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00201)
 19. Alimanović (B.) Ifeta, rođeno 1934. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00210)
 20. Alimanović (H.) Šulja, rođen 1889. Rom, ubijen 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00206)
 21. Alimanović (Ibrahim) Dilfa, rođena 1908. ostalo, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1211046010)
 22. Alimanović (Ibrahim) Ibrahim, rođen 1903. ostalo, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1211046009)
 23. Alimanović (Ibrahim) Ramiza, rođena 1933. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1211046011)
 24. Alimanović (Ibrahim) Sele, rođen 1939. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1211046012)
 25. Alimanović (M.) Kalija, rođena 1909. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00202)
 26. Alimanović (M.) Osman, rođen 1927. Rom, ubijen 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00215)
 27. Alimanović (Mehmed) Ibro, rođen 1940. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1201018005)
 28. Alimanović (Mehmed) Meho, rođen 1934. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1201018006)
 29. Alimanović (Mehmed) Musa, rođen 1937. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s00659)
 30. Alimanović (Mehmed) Rasim, rođen 1938. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1201018007)
 31. Alimanović (Mehmed) Safet, rođen 1932. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1201018008)
 32. Alimanović (Mehmed) Salkan, rođen 1938. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s00660)
 33. Alimanović (R.) Fata, rođena 1923. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00149)
 34. Alimanović (R.) Rasim, rođeno 1933. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00212)
 35. Alimanović (Š) Alija, rođen 1892. Musliman, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Strug (5105s00780)
 36. Alimanović (Š) Bajro, rođen 1894. Musliman, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Strug (5105s00781)
 37. Alimanović (Š) Musa, rođen 1899. Musliman, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Strug (5105s00782)
 38. Alimanović (S.) Kalija, rođena 1899. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00204)
 39. Alimanović (S.) Pilo, rođen 1874. Rom, ubijen 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00208)
 40. Alimanović (Salko) Niza, rođena 1916. Muslimanka, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Stara gradiška (1201018004)
 41. Alimanović (Šaro) Ramo, rođen 1914. Musliman, ubijen 1944. U direktnom teroru, Dubrave (2832038012)
 42. Arnautović (Nn) Fata, rođeno 1932. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00252)
 43. Arnautović (Nn) Hamo, rođeno 1934. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00251)
 44. Arnautović (Nn) Manida, rođena 1908. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00250)
 45. Beganović (Bego) Kasim, rođen 1940. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s00662)
 46. Beganović (Bego) Muhira, rođena 1938. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s00661)
 47. Beganović (Bego) Šahida, rođena 1942. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s00663)
 48. Beganović (I.) Fata, rođena 1919. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00235)
 49. Beganović (I.) Hatija, rođena 1899. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00236)
 50. Beganović (K) Bego, rođen 1911. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5105s00783)
 51. Beganović (K) Šuhra, rođena 1916. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5105s00784)
 52. Beganović (Lalo) Muharem, rođen 1931. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (2829012007)
 53. Beganović (Omer) Šaban, rođen 1917. Hrvat, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2829012006)
 54. Beganović (Omer) Suljo, rođen 1901. Hrvat, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2829012005)
 55. Beganović (S) Mina, rođena 1910. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Strug (5105s00785)
 56. Čehajić (Adem) Ibrahim, rođen 1907. Musliman, poginuo 1944. U NOBu, Čatrnja (1201018023)
 57. Čehajić (Adem) Smail, rođen 1912. Musliman, poginuo 1945. U NOBu, Busovača (1201017010)
 58. Dabić (Nn) Salko, rođen 1900. Musliman, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Strug (5105s00786)
 59. Dedić (G) Kadira, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5105s00787)
 60. Dedić (H) Mustafa, rođen 1901. Musliman, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5105s00790)
 61. Dedić (Ibro) Smajo, rođen 1931. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s00669)
 62. Dedić (K.) Bajro, rođen 1937. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s00665)
 63. Dedić (K.) Haša, rođena 1939. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s00666)
 64. Dedić (K.) Pepo, rođen 1941. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s00667)
 65. Dedić (K.) Rasim, rođen 1934. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s00668)
 66. Dedić (M) Niza, rođena 1922. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5105s00792)
 67. Dedić (M) Šehra, rođena 1902. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5105s00791)
 68. Dedić (Nn) Šefka, rođena 1927. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s00672)
 69. Dedić (Ređo) Bosana, rođena 1931. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1201012046)
 70. Dedić (S) Hatija, rođena 1923. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5105s00796)
 71. Dedić (S) Ibrahim, rođen 1926. Musliman, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5105s00789)
 72. Dedić (S) Ibro, rođen 1911. Musliman, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5105s00793)
 73. Dedić (S) Kada, rođena 1909. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5105s00794)
 74. Dedić (S) Pepe, rođen 1921. Musliman, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5105s00795)
 75. Dedić (S) Suljo, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5105s00788)
 76. Dedić (S.) Plana, rođen 1876. Rom, ubijen 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00219)
 77. Demo (B.) Mustafa, rođen 1933. Rom, poginuo 1944. u NORu, Istočna bosna (7042s00023)
 78. Dindić (I.) Ređo, rođen 1924. Rom, ubijen 1944. nepoznato, Ilok (5001s00249)
 79. Dragosavljević (I.) Nikola, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Kozara (5001s00977)
 80. Đurić (Teodor) Branko, rođen 1917. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kozara (0887110011)
 81. Fajković (A.) Beso, rođen 1928. Rom, ubijen 1944. nepoznato, Duga resa (5001s00126)
 82. Fajković (Sabit) Fajko, rođen 1927. Musliman, ubijen od ustaša 1945. u zatvoru, Lepoglava (1201017011)
 83. Ferhatović (A.) Aiša, rođeno 1936. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00229)
 84. Ferhatović (A.) Arif, rođen 1907. Rom, ubijen 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00233)
 85. Ferhatović (A.) Kada, rođena 1894. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00231)
 86. Ferhatović (Nn) Muste, rođen 1903. Musliman, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (1128019005)
 87. Ferhatović (T.) Bajro, rođen 1894. Rom, ubijen 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00232)
 88. Ferhatović (T.) Derviša, rođena 1904. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00230)
 89. Halilović (A) Mina, rođena 1919. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5105s00827)
 90. Halilović (A) Šehra, rođena 1903. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5105s00826)
 91. Halilović (A.) Ajša, rođeno 1941. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00195)
 92. Halilović (A.) Bisera, rođena 1918. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00163)
 93. Halilović (A.) Hanifa, rođeno 1937. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00158)
 94. Halilović (A.) Ramo, rođeno 1941. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00186)
 95. Halilović (A.) Safet, rođeno 1942. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00187)
 96. Halilović (Alija) Bisera, rođena 1940. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s00690)
 97. Halilović (Alija) Fatima, rođena 1938. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s00689)
 98. Halilović (Alija) Hasan, rođen 1944. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s00692)
 99. Halilović (Alija) Kalija, rođena 1934. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s00687)

100. Halilović (Alija) Niza, rođena 1936. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s00688)

101. Halilović (Alija) Salkan, rođen 1930. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s00685)

102. Halilović (Alija) Salkija, rođena 1932. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s00686)

103. Halilović (Alija) Tima, rođena 1942. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s00691)

104. Halilović (H.) Kada, rođena 1919. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00169)

105. Halilović (H.) Šehva, rođena 1889. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00188)

106. Halilović (Hašim) Bajro, rođen 1939. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1201012038)

107. Halilović (Hašim) Derviša, rođena 1929. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Nepoznato (1201012036)

108. Halilović (Hašim) Osman, rođen 1939. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1201012039)

109. Halilović (Hašim) Ramo, rođen 1934. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1201012037)

110. Halilović (Hašim) Razija, rođena 1941. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1201012040)

111. Halilović (Ibro) Hašim, rođen 1910. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Nepoznato (1201012034)

112. Halilović (K.) Gara, rođena 1864. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00179)

113. Halilović (K.) Hata, rođena 1914. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00182)

114. Halilović (Kalija) Bajro, rođen 1935. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s00696)

115. Halilović (Kalija) Esma, rođena 1933. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s00695)

116. Halilović (L) Bibo, rođen 1921. Musliman, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5105s00819)

117. Halilović (L) Hajiša, rođena 1923. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5105s00820)

118. Halilović (L) Laica, rođena 1925. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5105s00821)

119. Halilović (L) Plana, rođena 1902. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5105s00818)

120. Halilović (L.) Ajša, rođena 1927. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00167)

121. Halilović (L.) Biba, rođena 1926. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00175)

122. Halilović (L.) Lolo, rođen 1927. Rom, ubijen 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00178)

123. Halilović (L.) Ramiza, rođeno 1931. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00190)

124. Halilović (M) Bisera, rođena 1894. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Strug (5105s00815)

125. Halilović (M) Kadira, rođena 1905. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5105s00816)

126. Halilović (M) Šehra, rođena 1901. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Strug (5105s00814)

127. Halilović (M.) Bisera, rođena 1924. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00170)

128. Halilović (M.) Fata, rođeno 1941. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00156)

129. Halilović (M.) Hava, rođen 1919. Rom, ubijen 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00165)

130. Halilović (M.) Muharema, rođeno 1942. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00196)

131. Halilović (M.) Niza, rođena 1925. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00168)

132. Halilović (M.) Osman, rođeno 1937. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00161)

133. Halilović (Musa) Ifeta, rođena 1940. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1201012059)

134. Halilović (N.) Bejza, rođeno 1933. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00128)

135. Halilović (N.) Kada, rođena 1904. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00129)

136. Halilović (N.) Salih, rođeno 1931. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00191)

137. Halilović (N.) Smail, rođeno 1938. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00130)

138. Halilović (Nadir) Ibro, rođen 1941. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s00678)

139. Halilović (Nadir) Mesud, rođen 1930. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (1201012052)

140. Halilović (Nadir) Osman, rođen 1939. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s00677)

141. Halilović (Nadir) Ramo, rođen 1936. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s00679)

142. Halilović (Nadir) Rasim, rođen 1938. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s00676)

143. Halilović (O) Ramo, rođen 1915. Musliman, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Strug (5105s00813)

144. Halilović (O) Salko, rođen 1906. Musliman, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Strug (5105s00812)

145. Halilović (O.) Alija, rođen 1905. Musliman, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Strug (5105s00811)

146. Halilović (O.) Lolo, rođen 1884. Rom, ubijen 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00154)

147. Halilović (O.) Muste, rođen 1914. Rom, ubijen 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00181)

148. Halilović (O.) Salkija, rođena 1902. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00184)

149. Halilović (R) Halida, rođena 1908. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5105s00824)

150. Halilović (R) Kalija, rođena 1910. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5105s00829)

151. Halilović (R) Kalo, rođen 1903. Musliman, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5105s00822)

152. Halilović (R) Niza, rođena 1926. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5105s00825)

153. Halilović (R) Salih, rođen 1923. Musliman, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5105s00828)

154. Halilović (R.) Bajro, rođeno 1933. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00194)

155. Halilović (R.) Kada, rođena 1889. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00176)

156. Halilović (R.) Maho, rođen 1919. Rom, ubijen 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00180)

157. Halilović (R.) Meisa, rođena 1936. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s00682)

158. Halilović (R.) Muste, rođen 1926. Rom, ubijen 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00174)

159. Halilović (R.) Nadir, rođen 1916. Rom, ubijen 1944. nepoznato, Duga resa (5001s00127)

160. Halilović (R.) Rasim, rođen 1926. Rom, ubijen 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00193)

161. Halilović (R.) Zeka, rođena 1927. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00166)

162. Halilović (Ramadan) Đibo, rođen 1932. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s00680)

163. Halilović (Ramadan) Nedžib, rođen 1934. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s00681)

164. Halilović (Ramadan) Ramadan, rođen 1938. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s00683)

165. Halilović (S) Lolo, rođen 1901. Musliman, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5105s00817)

166. Halilović (S) Ramadan, rođen 1910. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5105s00823)

167. Halilović (S.) Behija, rođena 1934. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s00684)

168. Halilović (S.) Bejza, rođeno 1931. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00173)

169. Halilović (S.) Fata, rođeno 1936. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00160)

170. Halilović (S.) Kale, rođen 1864. Rom, ubijen 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00189)

171. Halilović (S.) Mehmet, rođen 1909. Rom, ubijen 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00183)

172. Halilović (S.) Mejra, rođeno 1933. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00157)

173. Halilović (S.) Niza, rođena 1926. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00164)

174. Halilović (S.) Omer, rođen 1858. Rom, ubijen 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00155)

175. Halilović (S.) Smajo, rođeno 1938. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00162)

176. Halilović (S.) Suljo, rođen 1908. Rom, ubijen 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00185)

177. Halilović (S.) Zeka, rođena 1905. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00177)

178. Halilović (Salko) Emira, rođena 1934. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s00693)

179. Halilović (Salko) Senka, rođena 1941. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s00694)

180. Halilović (Šomo) Niza, rođena 1908. Hrvatica, ubijena 1943. U direktnom teroru, Dubrava (2829015009)

181. Halilović (Suljaga) Ahmed, rođen 1887. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2828009010)

182. Halilović (Suljaga) Mehmut, rođen 1897. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2828009011)

183. Halilović (Suljaga) Mina, rođena 1906. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2828009014)

184. Halilović (Suljaga) Muho, rođen 1908. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2828009012)

185. Halilović (Suljaga) Suljo, rođen 1886. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2828009013)

186. Halilović (Z.) Derviša, rođena 1926. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00171)

187. Halilović (Z.) Dilfa, rođen 1924. Rom, ubijen 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00172)

188. Halilović (Z.) Smajo, rođen 1929. Rom, ubijen 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00192)

189. Halilović (Z.) Zemka, rođena 1928. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00159)

190. Hasanović (Nn) Iluša, rođen 1906. Musliman, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (1128019004)

191. Hasić (B.) Kada, rođena 1886. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00148)

192. Hatić (M.) Omer, rođen 1925. Rom, ubijen 1944. nepoznato, Duga resa (5001s00125)

193. Hatić (Ramo) Mahmut, rođen 1925. Musliman, poginuo 1944. U NOBu, Busovača (1201018003)

194. Husić (A) Manja, rođena 1889. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Strug (5105s00830)

195. Husić (A.) Ajša, rođena 1920. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00132)

196. Husić (A.) Bajro, rođeno 1939. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00131)

197. Husić (A.) Niza, rođeno 1941. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00218)

198. Husić (Ahmet) Pašan, rođen 1901. ostalo, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1201016015)

199. Husić (Alo) Kada, rođena 1895. Muslimanka, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1201017042)

200. Husić (B.) Ramo, rođen 1916. Rom, ubijen 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00217)

201. Husić (Bajro) Đogo, rođen 1922. Musliman, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1201017041)

202. Husić (Bajron) Beza, rođena 1904. Muslimanka, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1201017029)

203. Husić (Bejzo) Muho, rođen 1930. Musliman, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1201017030)

204. Husić (Đogo) Haiša, rođena 1925. Muslimanka, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1201017043)

205. Husić (Đogo) Halida, rođena 1938. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1201017044)

206. Husić (Feiz) Kalija, rođena 1907. ostalo, ubijena od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1201016016)

207. Husić (M.) Rezija, rođeno 1936. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00216)

208. Husić (Paša) Dilfa, rođena 1925. ostalo, ubijena od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1201016018)

209. Husić (Paša) Feizo, rođen 1923. ostalo, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1201016017)

210. Husić (Razija) Zineta, rođena 1935. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1201017045)

211. Igras (Marinko) Franjo, rođen 1895. ostalo, ubijen 1945. U direktnom teroru, Prijedor (2830020002)

212. Kahrić (B) Šaban, rođen 1906. Musliman, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5105s00799)

213. Kahrić (B.) Bisera, rođena 1927. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00136)

214. Kahrić (B.) Emka, rođeno 1939. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00137)

215. Kahrić (B.) Feha, rođena 1925. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00138)

216. Kahrić (B.) Muste, rođeno 1944. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00135)

217. Kahrić (B.) Salko, rođeno 1941. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00134)

218. Kahrić (Bajro) Aiša, rođena 1928. Muslimanka, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1201017053)

219. Kahrić (Bajro) Zlata, rođena 1927. Muslimanka, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1201017052)

220. Kahrić (G) Kasim, rođen 1901. Musliman, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5105s00802)

221. Kahrić (H.) Muste, rođeno 1943. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00133)

222. Kahrić (K) Kalija, rođena 1906. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5105s00801)

223. Kahrić (K) Suljo, rođen 1900. Musliman, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Strug (5105s00800)

224. Kahrić (O.) Šehra, rođena 1894. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00237)

225. Kahrić (Omer) Adem, rođen 1935. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (1201012057)

226. Kahrić (Omer) Zejna, rođena 1934. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1201012058)

227. Kahrić (Omer) Zlata, rođena 1930. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1201012056)

228. Kahrić (P) Bejra, rođena 1900. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Strug (5105s00797)

229. Kahrić (P) Čelo, rođen 1904. Musliman, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Strug (5105s00798)

230. Kahrić (R) Hata, rođena 1919. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5105s00803)

231. Kahrić (Š.) Adem, rođeno 1940. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00151)

232. Kahrić (Š.) Niza, rođena 1928. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00153)

233. Kahrić (Š.) Zeha, rođeno 1944. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00152)

234. Kahrić (Z.) Zeha, rođena 1914. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00238)

235. Karić (Nn) Zejo, rođen 1870. Rom, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00781)

236. Kovačević (E.) Nafa, rođena 1921. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00234)

237. Kušmić (Omer) Muharem, rođen 1915. Musliman, poginuo 1944. U NOBu, Dubrave (1206028009)

238. Lović (R.) Ibro, rođen 1894. Rom, ubijen 1944. nepoznato, Bosanska gradiška (5001s00143)

239. Mačeženski (Ivan) Anka, rođena 1914. ostalo, ubijena 1944. U zatvoru, Banja luka (2337089001)

240. Malkoč (Ibro) Muharem, rođen 1921. Musliman, umro 1945. nepoznato, Dubrave (1201018001)

241. Malkoč (Mujo) Habib, rođen 1903. Musliman, umro 1945. nepoznato, Dubrave (1201018002)

242. Mašić (K) Bisera, rođena 1910. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5105s00804)

243. Mašić (K.) Bisera, rođena 1935. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (7005s00674)

244. Mašić (K.) Ekrem, rođen 1937. Rom, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s00675)

245. Mašić (K.) Mina, rođena 1933. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (7005s00673)

246. Mašić (O.) Hatija, rođeno 1934. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00247)

247. Mašić (O.) Kalija, rođena 1905. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00244)

248. Omerović (Đ) Emira, rođena 1918. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (5105s00806)

249. Omerović (K) Đul, rođen 1916. Musliman, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5105s00805)

250. Pivač (M.) Mahmut, rođeno 1934. Rom, ubijeno 1943. kod kuće, Dubrave (5001s00141)

251. Pridorac (Nn) Emin, rođen 1878. Rom, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00796)

252. Proć (Aleksa) Ivan, rođen 1904. ostalo, poginuo 1941. u aprilskom ratu 1941 god., Derventa (0272016009)

253. Raković (Ibro) Muharem, rođen 1919. Musliman, poginuo 1945. U NOBu, Bosanski novi (1201018028)

254. Raković (Meho) Sulejman, rođen 1918. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1206028003)

255. Ripelj (Vlado) Elizabeta, rođena 1918. ostalo, poginula 1943. prilikom bombardovanja, Banja luka (0273020005)

256. Rizvanović (B.) Ćelo, rođen 1904. Rom, ubijen 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00239)

257. Šarić (Ibrahim) Mahmut, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1201012012)

258. Šarić (Lala) Dilfa, rođena 1874. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1201012010)

259. Šarić (Mahmut) Derviša, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Nepoznato (1201012033)

260. Šarić (Mahmut) Mina, rođena 1940. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1201012017)

261. Šarić (Mahmut) Zanka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Nepoznato (1201012032)

262. Šarić (Musta) Smajo, rođen 1925. Musliman, ubijen 1944. U direktnom teroru, Nepoznato (1201012031)

263. Šarić (Nn) Hata, rođena 1898. Romkinja, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00797)

264. Šarić (Nn) Ramo, rođen 1905. Rom, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00729)

265. Šarić (Omer) Feho, rođen 1917. Musliman, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1201012013)

266. Šarić (Šaro) Nefa, rođena 1893. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1201012011)

267. Šulić (H.) Salko, rođen 1894. Rom, ubijen 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00147)

268. Suljić (B) Fata, rođena 1915. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Strug (5105s00809)

269. Suljić (B.) Aiša, rođeno 1938. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00226)

270. Suljić (B.) Fata, rođena 1894. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00227)

271. Suljić (B.) Hata, rođeno 1932. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00220)

272. Suljić (B.) Mustafa, rođeno 1934. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00221)

273. Suljić (B.) Plana, rođena 1894. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00224)

274. Suljić (I.) Ifeta, rođeno 1939. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00228)

275. Suljić (J.) Kada, rođena 1919. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00222)

276. Suljić (J.) Safet, rođeno 1944. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00225)

277. Suljić (M) Ramo, rođen 1909. Musliman, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Strug (5105s00810)

278. Suljić (M.) Šefka, rođena 1884. Romkinja, ubijena 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00223)

279. Suljić (Mustafa) Fata, rođena 1894. Muslimanka, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1201017003)

280. Suljić (Mustafa) Hava, rođena 1924. Muslimanka, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1201017006)

281. Suljić (Mustafa) Ibro, rođen 1913. Musliman, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1201017005)

282. Suljić (Mustafa) Zehra, rođena 1916. Muslimanka, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1201017004)

283. Suljić (R) Bajro, rođen 1904. Musliman, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Strug (5105s00808)

284. Suljić (R) Kalija, rođena 1901. Muslimanka, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Strug (5105s00807)

285. Tahirović (Bego) Rasim, rođen 1930. Rom, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (2832047018)

286. Zuka (J.) Meho, rođeno 1933. Rom, ubijeno 1944. nepoznato, Nepoznato (5001s00150)

 

P.S. Dubrave sui male 1961g 1.579s, a 1991g imali su 2.581s, u tome 2.413 Muslimana, 74 Jugoslovena, 54 ostalih, 36 Srba I 4 ostalih, a u 2013g imali su 2289s.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *