Crkveni Bok, Sisak

Crkveni Bok, Sisak

 

Beč (Damnjan) Mara, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Puska (0593026013)
Beč (Đorđe) Ana, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. U direktnom teroru, Puska (0593026014)
Beč (Đorđe) Stevan, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U direktnom teroru, Puska (0593026015)
Beč (Đuro) Ana, rođena 1922. Srpkinja, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Crkveni bok (2584050143)
Beč (Đuro) Draga, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Crkveni bok (2584050142)
Beč (Gajo) Sava, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2584050025)
Beč (Ilija) Draga, rođena 1919. Srpkinja, ubijena 1943. u zatvoru, Sisak (2584050023)
Beč (Janko) Nikola, rođen 1871. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2584050130)
Beč (Jovo) Draginja, rođena 1878. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2584050050)
Beč (Jovo) Dušan, rođen 1883. Srbin, umro 1944. u NOBu, Jabukovac (2584050144)
Beč (Jovo) Milica, rođena 1941. Srpkinja, umrla od zime 1942. Kod kuće, Crkveni bok (2584050115)
Beč (Mića) Janko, rođen 1898. Srbin, nestao 1945. nepoznato, Nepoznato (0561007010)
Beč (Mićo) Ljuba, rođena 1891. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom teroru, Crkveni bok (2584050129)
Beč (Mićo) Ljubica, rođena 1890. Srpkinja, poginula 1944. u NOBu, Trnovac (2584050024)
Beč (Mile) Ljuba, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom teroru, Bistrac (2584050113)
Beč (Mile) Milan, rođen 1915. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Dejanovići (2584050022)
Beč (Nikola) Stojan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Crkveni bok (2584050017)
Beč (Nn) Ana, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (7039s01131)
Beč (Nn) Đuro, rođen 1872. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Crkveni bok (2584050141)
Beč (Nn) Mara, rođena 1869. Srpkinja, umrla 1944. u NOBu, Žirovac (2584050112)
Beč (Nn) Milica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00154)
Beč (Nn) Sofija, rođena 1878. Srpkinja, umrla 1942. u NOBu, Crkveni bok (2584050051)
Beč (Nn) Stevo, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (7039s01132)
Beč (Nn) Stoja, rođena 1883. Srpkinja, umrla 1944. u NOBu, Jabukovac (2584050145)
Beč (Nn) Stojan, rođen 1862. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Crkveni bok (2584050114)
Bižić (Lazo) Zorka, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Sunja (2650009034)
Bižić (Mile) Draga, rođena 1919. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Puska (2584050042)
Bižić (Nn) Ana, rođena 1887. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Crkveni bok (2584050041)
Bižić (Nn) Cvetko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (7039s01135)
Bižić (Nn) Joka, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2584050137)
Bižić (Nn) Stevo, rođen 1943. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (7039s01134)
Bižić (Petar) Stoja, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050139)
Bižić (Savo) Stevo, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Crkveni bok (2584050136)
Bižić (Stevan) Ana, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2584050039)
Bižić (Stevan) Gojko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Majur (2584050038)
Bižić (Stevan) Milja, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2584050040)
Bižić (Stojan) Marija, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2565026067)
Bižić (Stojan) Mladen, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2584050138)
Bižić (Stojan) Pero, rođen 1904. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Slunja (2584050135)
Bižić (Stojan) Veljko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2584050140)
Burazor (Đuro) Ilija, rođen 1883. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Crkveni bok (2584050216)
Burazor (Đuro) Jela, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2584049024)
Burazor (Ljuban) Milja, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Strmen (2584050215)
Cikota (Matija) Ruža, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050306)
Cikota (Petar) Mikica, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Borovac (2584050285)
Čakširaš (Đuko) Stojan, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Suvja (2584050253)
Čakširaš (Janko) Gojko, rođen 1914. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Sanski most (2584050265)
Čakširaš (Milan) Ljuba, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050252)
Čakširaš (Mile) Mile, rođen 1944. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (9999s99052)
Čakširaš (Nn) Soka, rođena 1883. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050266)
Čakširaš (Stojan) Janko, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2584050271)
Čakšivoj (Jovo) Ruža, rođena 1885. Srpkinja, umrla od ustaša 1944. u NOBu, Glina (2584050299)
Demić (Matija) Ljuba, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Strmen (2584050060)
Dimić (Ljubo) Ana, rođena 1926. Srpkinja, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Hrastovac (2584050061)
Dimić (Nn) Luka, rođen 1873. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Crkveni bok (2584050074)
Dimić (Stevo) Savo, rođen 1923. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2584050127)
Dobrić (Luka) Anđa, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Strmen (2584050297)
Dobrić (Petar) Draga, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050296)
Dobrić (Stevan) Stoja, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2583048258)
Dobrić (Teša) Marija, rođena 1881. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Sunja (0137001011)
Dobrić (Tešo) Marija, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Crkveni bok (2584050295)
Dokman (Božo) Milan, rođen 1912. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Gnjilavac (2584050152)
Dokman (Đuro) Ljubica, rođena 1878. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Slunja (2584050151)
Dokman (Jovo) Milja, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Crkveni bok (2584050096)
Dokman (Luka) Ruža, rođena 1857. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Crkveni bok (2584050094)
Dokman (Mile) Nikola, rođen 1905. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Bjelovac (2584050095)
Dokman (Nikola) Đuro, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2584050149)
Dokman (Trifun) Mile, rođen 1876. Srbin, umro 1943. u NOBu, Crkveni bok (2584050097)
Dragosavljević (Dušan) Rade, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050048)
Dragosavljević (Đuro) Milica, rođena 1879. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Crkveni bok (2584050119)
Dragosavljević (Ilija) Janko, rođen 1858. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Crkveni bok (2584050063)
Dragosavljević (Jakov) Nikola, rođen 1894. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Staza (2584050195)
Dragosavljević (Matija) Kata, rođena 1882. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Crkveni bok (2584050197)
Dragosavljević (Mihajlo) Ilija, rođen 1888. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, C.bok (2294027003)
Dragosavljević (Mile) Stoja, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050047)
Dragosavljević (Miloš) Ljuban, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050049)
Dragosavljević (Nikola) Đuro, rođen 1877. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Crkveni bok (2584050196)
Dragosavljević (Nn) Anđa, rođena 1867. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Crkveni bok (2584050064)
Dragosavljević (Petar) Janja, rođena 1887. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, C.bok (2294027004)
Dragosavljević (Stojan) Đuko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Crkveni bok (2584050055)
Drakulić (Rade) Inđa, rođena 1889. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2149102006)
Drljan (Nikola) Stevo, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2220134016)
Đurčić (Lazo) Vojislav, rođen 1929. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Crkveni bok (2584050056)
Đurčić (Nn) Stana, rođena 1884. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Crkveni bok (2584050072)
Đuričić (Blagoje) Jefto, rođen 1864. Srbin, umro 1944. u NOBu, Crkveni bok (2584050222)
Đuričić (Dušan) Bosiljka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Puska (2584050155)
Đuričić (Dušan) Jela, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Puska (2584050153)
Đuričić (Dušan) Stojan, rođen 1890. Srbin, umro 1944. u NOBu, Crkveni bok (2584050089)
Đuričić (Đuro) Petar, rođen 1876. Srbin, umro 1944. u NOBu, Kazaperovac (2584050220)
Đuričić (Gavro) Milica, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Staza (2584050092)
Đuričić (Jefto) Mile, rođen 1887. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Puska (2584050223)
Đuričić (Jefto) Stojan, rođen 1895. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Crkveni bok (2584050217)
Đuričić (Jevto) Stojan, rođen 1904. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kostreši (2584050075)
Đuričić (Jovan) Stojan, rođen 1918. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Majur (2584050099)
Đuričić (Jovo) Mara, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050101)
Đuričić (Mićo) Stevo, rođen 1899. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Crkveni bok (2584050156)
Đuričić (Milan) Mara, rođena 1943. Srpkinja, umrla od zime 1944. nepoznato, Gradac (2584050203)
Đuričić (Mile) Jovan, rođen 1884. Srbin, umro 1942. u NOBu, Crkveni bok (2584050100)
Đuričić (Mile) Ljuban, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2584050224)
Đuričić (Miloš) Ilija, rođen 1918. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Crkveni bok (2597142003)
Đuričić (Mirko) Mara, rođena 1944. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Crkveni bok (2584050199)
Đuričić (Mirko) Stojan, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U direktnom teroru, Crkveni bok (2584050198)
Đuričić (Nn) Joka, rođena 1864. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom teroru, Crkveni bok (2584050202)
Đuričić (Nn) Mara, rođena 1872. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2584050098)
Đuričić (Nn) Mara, rođena 1943. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (7039s01174)
Đuričić (Nn) Milja, rođena 1872. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Crkveni bok (2584050073)
Đuričić (Nn) Stojan, rođen 1860. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2584050200)
Đuričić (Nn) Stojan, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (7039s01175)
Đuričić (Petar) Božo, rođen 1904. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2584050218)
Đuričić (Petar) Mile, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U direktnom teroru, Crkveni bok (2584050228)
Đuričić (Proko) Lazo, rođen 1909. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Crkveni bok (2584050057)
Đuričić (Prokop) Stevo, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2584050229)
Đuričić (Savo) Ilija, rođen 1867. Srbin, umro 1942. u NOBu, Crkveni bok (2584050201)
Đuričić (Simo) Ana, rođena 1912. Srpkinja, umrla 1944. u NOBu, Crkveni bok (2584050091)
Đuričić (Simo) Ljuba, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Puska (2584050154)
Đuričić (Stevo) Prokop, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Crkveni bok (2584050227)
Đuričić (Stojan) Đuro, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (2584050093)
Đuričić (Stojan) Gavro, rođen 1912. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Novo selo (2584050090)
Đuričić (Stojan) Jela, rođena 1899. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Crkveni bok (2584050076)
Đuričić (Stojan) Ruža, rođena 1886. Srpkinja, umrla 1944. u NOBu, Crkveni bok (2584050219)
Đurišić (Nikola) Jela, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050282)
Filipović (Nn) Anka, rođena 1884. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2768082010)
Garić (Matija) Đorđe, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2584050281)
Garić (Matija) Milica, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050278)
Garić (Stojan) Ljuba, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050277)
Grozdanić (Gedeon) Ilija, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5006s00042)
Grubić (Jovo) Janko, rođen 1868. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Crkveni bok (2584050054)
Grubić (Luka) Sava, rođena 1864. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Crkveni bok (2584050062)
Grubić (Petar) Božica, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Puska (2584050058)
Grubić (Stojan) Petar, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2584050059)
Ivančević (Mladen) Jela, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2584050027)
Ivančević (Nn) Milica, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (7039s01190)
Ivančević (Stevan) Stoja, rođena 1901. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Crkveni bok (2584050028)
Ivančević (Stojan) Milja, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2584050026)
Ivanišević (Đuro) Vaja, rođena 1893. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050260)
Ivanišević (Tešo) Stana, rođena 1868. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050286)
Karan (Mile) Ljuba, rođena 1928. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Priska (2584050118)
Karan (Miloš) Jovo, rođen 1861. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Crkveni bok (2584050116)
Karan (Tešo) Milja, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Crkveni bok (2584050117)
Katalina (Nn) Anđa, rođena 1877. Srpkinja, umrla 1944. u NOBu, Gradac (2584050161)
Katalina (Radovan) Kata, rođena 1870. Srpkinja, umrla 1944. U NOBu, Žerovac (2584050004)
Katalina (Stevan) Petar, rođen 1867. Srbin, umro 1942. u NOBu, Crkveni bok (2584050164)
Kesić (Goja) Stojan, rođen 1882. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Crkveni bok (2584050275)
Kesić (Jovan) Ana, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050276)
Kesić (Jovo) Draginja, rođena 1876. Srpkinja, umrla od ustaša 1944. u NOBu, Glina (2584050298)
Kesić (Nn) Ilija, rođen 1879. Srbin, umro od ustaša 1944. u NOBu, Glina (2584050205)
Kesić (Nn) Milica, rođena 1899. Srpkinja, umrla 1944. u NOBu, Glinsko selište (2584050204)
Kesić (Stojan) Milan, rođen 1929. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Moštanica (2584050185)
Kolar (Ilija) Ljubica, rođena 1942. Srpkinja, umrla od zime 1942. Kod kuće, Crkveni bok (2584050128)
Kolar (Nikola) Mile, rođen 1905. Srbin, poginuo 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Zagreb (2584050071)
Kolar (Nikola) Pero, rođen 1913. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Crkveni bok (2584050070)
Kolenić (Janko) Sofija, rođena 1884. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Crkveni bok (0771029002)
Kolenić (Teodor) Mara, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Crkveni bok (0771029003)
Konjević (Gligo) Milica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584049107)
Konjević (Jevto) Stojan, rođen 1919. Srbin, umro od ustaša 1943. U NOBu, Glina (2584050045)
Konjević (Kuzman) Stojan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Nepoznato (2584049077)
Konjević (Nn) Ljuba, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Saš (2584050046)
Konjević (Nn) Milja, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Sunja (2584050044)
Konjević (Nn) Stojica, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (7039s01202)
Konjević (Petar) Ana, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584049106)
Konjević (Petar) Milja, rođena 1894. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Crkveni bok (2835051026)
Konjević (Timotije) Stevan, rođen 1886. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Crkveni bok (2835051027)
Konjević (Vaso) Jevto, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2584050043)
Konjović (Adam) Đuro, rođen 1885. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Crkveni bok (2584050264)
Kotur (Gajo) Pero, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2583048238)
Kotur (Janko) Pajo, rođen 1881. Srbin, umro 1944. u NOBu, Brestik (2584050272)
Kotur (Stojan) Kata, rođena 1899. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Crkveni bok (2583048239)
Kuharica (Mirko) Jela, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050305)
Kukarica (Luka) Dmitar, rođen 1900. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Crkveni bok (2584050005)
Kukarica (Tešo) Mara, rođena 1896. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Strmen (2584050011)
Kukavica (Akso) Ana, rođena 1889. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Sunja (2584050066)
Kukavica (Dušan) Ljubiša, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru, Sunja (2584050069)
Kukavica (Đuko) Milan, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2584050068)
Kukavica (Mićo) Đuro, rođen 1876. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Crkveni bok (2584050065)
Kukavica (Milan) Ana, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Crkveni bok (2584050162)
Kukavica (Nikola) Jela, rođena 1914. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Sunja (2584050067)
Kukavica (Nn) Milan, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (7039s01204)
Kukavica (Nn) Stoja, rođena 1874. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Slunja (2584050150)
Kukavica (Pero) Ljuba, rođena 1916. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Sunja (2584050053)
Kukavica (Petar) Jela, rođena 1907. Srpkinja, umrla 1944. u NOBu, Gradac (2584050163)
Kukavica (Petar) Kojo, rođen 1882. Srbin, umro 1943. u NOBu, Sunja (2584050031)
Kukavica (Proko) Milja, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2567040007)
Kukavica (Prokop) Milja, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2346169038)
Kukavica (Stojan) Milan, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1943 u direktnom teroru, Sunja (2584050052)
Kukorica (Simo) Stojan, rođen 1874. Srbin, umro od ustaša 1944. U NOBu, Glina (2584050008)
Marić (Stojan) Živko, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2584050300)
Maslovara (Bogdan) Milica, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050102)
Maslovara (Gajo) Đuja, rođena 1885. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Strmen (2583048176)
Maslovara (Janko) Ljuba, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2583048175)
Maslovara (Luka) Angelina, rođena 1893. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050014)
Maslovara (Luka) Ljuba, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050015)
Maslovara (Ljuban) Nikola, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050016)
Maslovara (Mladen) Ana, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2583048174)
Maslovara (Nn) Anđa, rođena 9999. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Crkveni bok (2584050012)
Maslovara (Nn) Ljuba, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050103)
Maslovara (Petar) Gavro, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u zatvoru, Glina (2584050013)
Mazalica (Đuko) Đorđe, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2584050021)
Mazalica (Đuro) Jovo, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Crkveni bok (2584050036)
Mazalica (Jovo) Milan, rođen 1914. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kraljeva velika (2584050192)
Mazalica (Ljubomir) Đuro, rođen 1912. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Nepoznato (2584050034)
Mazalica (Miloš) Đuko, rođen 1910. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2584050019)
Mazalica (Nn) Jela, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2584050033)
Mazalica (Nn) Pero, rođen 1876. Srbin, umro 1944. u zatvoru, Gradusi (2584050032)
Mazalica (Nn) Stoja, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2584050020)
Mazalica (Petar) Ljubica, rođena 1911. Srpkinja, poginula 1944. U NOBu, Trnovac (2584050035)
Mazalica (Simo) Ljuban, rođena 1909. Srpkinja, poginula 1944. U NOBu, Borojevići (2584050037)
Mazalica (Stojan) Ana, rođena 1894. Srpkinja, umrla 1944. u NOBu, Mečinčani (2584050018)
Nižić (Stojan) Zorka, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Staze (2584050083)
Nježić (Janko) Ljubica, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (0137001008)
Nježić (Mile) Mladen, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (2584050106)
Nježić (Nn) Mara, rođena 1870. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom teroru, Bobovac (2584050104)
Nježić (Petar) Mile, rođen 1891. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Staza (2584050105)
Obradović (Miladin) Stevo, rođen 1896. Srbin, umro 1945. u NOBu, Bos.kostajnica (2584050194)
Obradović (Nn) Anđa, rođena 1898. Srpkinja, umrla 1945. u NOBu, Bos.kostajnica (2584050193)
Pajić (Nikola) Milan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Sisak (2584050108)
Pajić (Nn) Ana, rođena 1868. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom teroru, Crkveni bok (2584050109)
Pajić (Nn) Marija, rođena 1893. Srpkinja, umrla od ustaša 1944. U NOBu, Glina (2584050110)
Pajić (Nn) Mića, rođen 1865. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050029)
Petrinac (Pantelija) Evica, rođena 1915. Srpkinja, umrla 1945. nepoznato, Nova gradiška (0561007013)
Peuilić (Đuro) Jovo, rođen 1868. Srbin, umro 1942. u NOBu, Crkveni bok (2584050177)
Peuilić (Đuro) Milan, rođen 1918. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Majur (2584050175)
Peuilić (Đuro) Mladen, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2584050174)
Peuilić (Nikola) Milja, rođena 1883. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Strmen (2584050176)
Popović (Mićo) Soka, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050184)
Popović (Mihajlo) Stana, rođena 1878. Srpkinja, umrla 1945. U NOBu, Žirovac (2584050268)
Popović (Nikola) Petar, rođen 1896. Srbin, umro 1944. u NOBu, Žerovac (2584050182)
Popović (Nn) Jovan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2584050183)
Popović (Nn) Petar, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2584050180)
Popović (Pajo) Ilija, rođen 1872. Srbin, umro 1945. u NOBu, Rujevac (2584050267)
Popović (Petar) Mara, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050181)
Pralica (Boško) Đuro, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U direktnom teroru, Staza (2584049042)
Pralica (Đuro) Ljuban, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2584050293)
Pralica (Đuro) Sava, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050290)
Pralica (Đuro) Stojan, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2584050291)
Pralica (Jovo) Adam, rođen 1869. Srbin, umro 1942. u NOBu, Crkveni bok (2584050292)
Pralica (Mile) Miladin, rođen 1929. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Bosna (2584050287)
Pralica (Nn) Ana, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom teroru, Puska (2584050288)
Pralica (Nn) Jela, rođena 1881. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom teroru, Staza (2584050111)
Pralica (Nn) Ljuba, rođena 1872. Srpkinja, umrla od ustaša 1944. U NOBu, Glina (2584050294)
Pralica (Stevan) Ruža, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Jasenovac (2584050289)
Radojčić (Jovo) Milan, rođen 1918. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Petrinja (2584050262)
Radojević (Petar) Ana, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Strmen (2584050301)
Radojević (Stojan) Jela, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (9999s99693)
Radojević (Stojan) Soka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (7039s01225)
Radošević (Jovo) Ljuba, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050303)
Radošević (Nikola) Joco, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Moštanica (2584050302)
Radošević (Simo) Miljka, rođena 1884. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050304)
Radovanović (Jovo) Kata, rođena 1897. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Strmen (2584050002)
Radovanović (Milan) Ana, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2584050079)
Radovanović (Nn) Inđa, rođena 1875. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, Crkveni bok (2584050078)
Radovanović (Nn) Ljubomir, rođen 1873. Srbin, umro 1945. U NOBu, Klasnić (2584050077)
Radovanović (Nn) Mara, rođena 1866. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Crkveni bok (2584050133)
Radovanović (Nn) Marija, rođena 1894. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Strmen (2584050001)
Radovanović (Petar) Savo, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1326004012)
Radovanović (Simo) Milja, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050082)
Radovanović (Stojan) Milan, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050241)
Rakić (Matija) Janko, rođen 1875. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Staza (2584050274)
Sekulić (Gligo) Jela, rođena 1883. Srpkinja, umrla 1942. u NOBu, Crkveni bok (2584050248)
Sekulić (Ilija) Dušan, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U direktnom teroru, Strmen (2584050246)
Sekulić (Jovo) Jela, rođena 1899. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944 u logoru, Jasenovac (2584050107)
Sekulić (Mićo) Mladen, rođen 1903. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2584050242)
Sekulić (Mihajlo) Čedomir, rođen 1887. Srbin, umro 1944. u NOBu, Crkveni bok (2584050251)
Sekulić (Nikola) Mihajlo, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Joševac (2584050263)
Sekulić (Nn) Milan, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00821)
Sekulić (Petar) Ana, rođena 1881. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Strmen (2584050249)
Sekulić (Petar) Jovo, rođen 1879. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Crkveni bok (2584050250)
Sekulić (Petar) Milan, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2584050244)
Sekulić (Petar) Milica, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050243)
Sekulić (Stevan) Matija, rođen 1920. Srbin, ubijen 1944. u NOBu, Majur (2584050247)
Sekulić (Velimir) Mile, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2584050245)
Todorović (Bogdan) Stojica, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Crkveni bok (2584050230)
Todorović (Cvijo) Stoja, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Crkveni bok (2584050235)
Todorović (Đuro) Boško, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050233)
Todorović (Đuro) Stoja, rođena 1879. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050240)
Todorović (Glišo) Mara, rođena 1872. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Strmen (2584050231)
Todorović (Janko) Stojan, rođen 1870. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2584050279)
Todorović (Mićo) Ljuba, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Crkveni bok (2584050239)
Todorović (Nikola) Cvijo, rođen 1911. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Crkveni bok (2584050234)
Todorović (Nn) Ana, rođena 1891. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Bobovac (2584050236)
Todorović (Nn) Stoja, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (7039s01229)
Todorović (Prokop) Kata, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050232)
Todorović (Rade) Ana, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (0137006002)
Todorović (Rade) Milica, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0137006003)
Todorović (Stevan) Milja, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Bobovac (2584050237)
Todorović (Stevan) Stojan, rođen 1924. Srbin, umro 1945. u NOBu, Crkveni bok (2584050284)
Todorović (Stojan) Ranko, rođen 1920. Srbin, ubijen 1945. U direktnom teroru, Osijek (2584050280)
Todorović (Tešo) Milja, rođena 1916. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Bobovac (2584050238)
Toljaga (Nn) Tanasija, rođen 1870. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Crkveni bok (2584050273)
Torbica (Adam) Boja, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050259)
Torbica (Đuro) Ljuban, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2584050258)
Torbica (Jovo) Nikola, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2584050254)
Torbica (Mićo) Jela, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050255)
Torbica (Nikola) Ljuba, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Crkveni bok (2584050261)
Torbica (Stojan) Danica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050256)
Torbica (Stojan) Ljubica, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050257)
Turajlić (Adam) Janja, rođena 1883. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Crkveni bok (2584050088)
Turajlić (Damjen) Stojan, rođen 1885. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Crkveni bok (2584050167)
Turajlić (Đuka) Julka, rođena 1908. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Crkveni bok (2584050086)
Turajlić (Luka) Marija, rođena 1872. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0872024015)
Turajlić (Luka) Marija, rođena 1873. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050084)
Turajlić (Nikola) Ljubiša, rođen 1928. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Saš (2584050165)
Turajlić (Nikola) Milan, rođen 1918. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2584050087)
Turajlić (Nikola) Milan, rođen 1923. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Vera (2423061010)
Turajlić (Nn) Ana, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Crkveni bok (5005s00615)
Turajlić (Nn) Ana, rođena 1885. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom teroru, Sunja (2584050081)
Turajlić (Nn) Sofija, rođena 1857. Srpkinja, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Crkveni bok (2584050085)
Turajlić (Nn) Stevo, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2584050080)
Turajlić (Pavle) Anđa, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Crkveni bok (2584050132)
Turajlić (Petar) Gojko, rođen 1928. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Lonja kod sunje (0137001010)
Turajlić (Petar) Jovo, rođen 1879. Srbin, ubijen 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Crkveni bok (2584050131)
Turajlić (Petar) Matija, rođen 1877. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Crkveni bok (2584050134)
Turajlić (Stevan) Velimir, rođen 1878. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Crkveni bok (2584050169)
Turajlić (Stojan) Ljuba, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Crkveni bok (2584050166)
Turajlić (Stojan) Soka, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050283)
Turajlić (Velimir) Pero, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kraljevo veliko (2584050168)
Turaljić (Nn) Janja, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1572006002)
Umjenović (Janko) Mara, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584049112)
Umjenović (Kuzman) Joka, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584049110)
Umjenović (Nikola) Mile, rođen 1912. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Bobovac (2584049109)
Vujić (Mihajlo) Jelena, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1149009018)
Vujić (Stojan) Mihajlo, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (1149009017)
Vukmir (Gligorije) Petar, rođen 1877. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Crveni bok (0137001007)
Vukmir (Nikola) Stevo, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2584050147)
Vukmir (Petar) Đuro, rođen 1899. Srbin, poginuo od ustaša 1945. U NOBu, Obljaj, glina (0137001006)
Vukmir (Stevan) Nikola, rođen 1899. Srbin, umro 1945. u NOBu, Žirovac (2584050146)
Vukmir (Stevo) Marica, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2584050148)
Vukota (Nn) Stojan, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2584050207)
Vuruna (Boško) Bogdan, rođen 1925. Srbin, umro 1943. u NOBu, Crkveni bok (2584050170)
Vuruna (Dušan) Momčilo, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Krajiški brđani (2584050120)
Vuruna (Đuro) Milica, rođena 1867. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050123)
Vuruna (Gajo) Jela, rođena 1872. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Nepoznato (2584050157)
Vuruna (Jovo) Milja, rođena 1900. Srpkinja, umrla 1945. u NOBu, Patuša (2584050172)
Vuruna (Mićo) Janko, rođen 1868. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2584050159)
Vuruna (Mićo) Janja, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Crkveni bok (2584050173)
Vuruna (Mile) Dušan, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (2584050122)
Vuruna (Mile) Ljuba, rođena 1899. Srpkinja, ubijena 1944. U zatvoru, Sisak (2584050160)
Vuruna (Mile) Milena, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050121)
Vuruna (Mile) Mladen, rođen 1902. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Bihać (2584050124)
Vuruna (Mladen) Milan, rođen 1927. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kraljevo velika (2584050125)
Vuruna (Mladen) Milica, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050126)
Vuruna (Petar) Ana, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050158)
Vuruna (Stevan) Jovo, rođen 1872. Srbin, umro 1944. u NOBu, Rujevac (2584050171)
Zlokapa (Jovo) Petar, rođen 1873. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Crkveni bok (2584050006)
Zlokapa (Ljuban) Nikola, rođen 1914. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Puska (2584050213)
Zlokapa (Mile) Đorđe, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2584050208)
Zlokapa (Mile) Stojica, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050209)
Zlokapa (Nikola) Đorđe, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2584050212)
Zlokapa (Nn) Kata, rođena 1888. Srpkinja, umrla od ustaša 1944. U NOBu, Glina (2584050214)
Zlokapa (Nn) Milica, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Crkveni bok (2584050009)
Zlokapa (Nn) Savo, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (7039s01241)
Zlokapa (Petar) Laza, rođen 1922. Srbin, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Sarajevo (2584050007)
Zlokapa (Petar) Soka, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050211)
Zlokapa (Stevo) Boško, rođen 1919. Srbin, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Sarajevo (2584050010)
Zlokapa (Stevo) Milica, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2584050210)

 

Crkveni Bok je 1931. imao 1.107 stanovnika, 1948. imao je 700, 1991. 406 a 2011. 117 stanovnika.

У селу Црквеном Боку, срез Костајнички, Стоју Иванчевић стару 26 година усташе су убиле на тај начин „што је у њене полне органе стављен дрвени колац широк отприлике 3 до 4 цм па онда ударан све док није прошао кроз цело тело девојке до стражњег дела прсију, раздеравши је све унутрашње органе. Сам колац који је био дуг два метра, вирио је једним делом скоро половином из девојчина тела, док је другим делом био у њој самој… Врх коца је био избио из грудног коша на горњој половини ребара. Жену Ану Злокопа нашли смо потпуно унакажену: њој су били одсечени нос, уши и дојке. Бошко Рок и његова жена Ана били су заклани; они су били повалени на земљу тако да им се тело налазио са једне стране а главе с друге стране подметнутог пања. Заклани су ножем. Главе су остале на једној а тела на другој страни овога пања. Кћерки Дамјана и Наце Ракић, старој 15 година пресекли су дојке и кроз отворе протурили руке у грудни кош. Све жртве видео сам својим очима“. Каже Петар Турајлић, лугар из Црквеног Бока. „Било је после извршених убистава случајева да су прасад јела лешеве док су касније сељаци из села налазили одгрижене руке, ноге и друге делове тела, испроваљиване грудне кошеве, разбацана црева и прегрижена лица.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *