Donja Čemernica, Vrginmost

Donja Čemernica je 1931 godine imala 734 stanovnika, a u 1948 godini imala je 503 stanovnika. 1991 godine imala je 451 stanovnika (427 Srba, 21 ostalih i 3 Hrvata), a 2001 godine imala je 199 stanovnika.

Bakić (Janko) Dragan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Rijeka (2276010135)
Bakić (Janko) Pavao, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276010133)
Bakić (Janko) Petar, rođen 1922. Hrvat, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276010134)
Bakić (Jovan) Božo, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276010117)
Bakić (Milan) Nikola, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276010110)
Bakić (Miloš) Milan, rođen 1903. Srbin, poginuo od ustaša 1941. U NOBu, Glina (2829017033)
Bakić (Nikola) Vasilj, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276010116)
Bakić (Petar) Stanko, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276010137)
Bakić (Stevan) Pavao, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276010136)
Bakić (Stojan) Sava, rođena 1885. Srpkinja, umrla 1943. nepoznato, Donja čeme. (2276010112)
Bekić (Janko) Ljubica, rođena 1883. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Donja čremušnic (2288039035)
Bekić (Mile) Janko, rođen 1925. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, U gorama kod gl (2286035082)
Bekić (Mile) Janko, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2687105012)
Bekić (Nn) Anica, rođena 1906. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Čemernica (2286035081)
Bekić (Nn) Mile, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Glina (2286035080)
Bekić (Petar) Mile, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2687105011)
Bodlović (Rade) Danica, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1945. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Beograd (2276010080)
Bodlović (Rade) Dragan, rođen 1917. Srbin, ubijen 1941. nepoznato, Nepoznato (2276010079)
Bodlović (Stanko) Adam, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941 u direktnom teroru, Glina (2288039075)
Bodlović (Stanko) Dušan, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276010128)
Bodlović (Stanko) Rade, rođen 1896. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Nepoznato (2276010078)
Crevar (Janko) Milan, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Gora, Petrinja (7038s00162)
Crevar (Marko) Marko, rođen 1886. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2276010097)
Crevar (Marko) Mile, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2276010098)
Crevar (Marko) Mile, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (5015s00334)
Crevar (Marko) Miloš, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (0443042007)
Crevar (Marko) Stojan, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (0443042010)
Crevar (Matija) Marko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U zbegu, Petrova gora (2276010100)
Crevar (Matija) Milka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (2276010101)
Crevar (Nikola) Janko, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2218123051)
Crevar (Nikola) Stanko, rođen 1917. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Donja čemernica (2218123052)
Crevar (Nn) Janko, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2762031019)
Crevar (Petar) Stanica, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5015s00333)
Crevar (Simo) Pava, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Petrova gora (2276010099)
Crevar (Stojan) Dušan, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Glina (0443042011)
Čavić (Milo) Mihajlo, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (0689002030)
Čučković (Miloš) Dmitar, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276010092)
Ćorić (Nn) Đuro, rođen 1871. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5015s00335)
Demonja (Nikola) Pane, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276010087)
Demonja (Pane) Mile, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Zagreb (0905001008)
Derić (Petar) Mićo, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (2288039060)
Dević (Damjan) Petar, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (0846007024)
Dević (Gaja) Rade, rođen 1884. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Koprivnica (2276010146)
Dević (Gajo) Rade, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (5015s00345)
Dević (Josip) Luka, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (0045017022)
Dević (Jovan) Stanko, rođen 1874. Srbin, umro od zime 1942. Kod kuće, Donja čemernica (5015s00343)
Dević (Matija) Janja, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (0846007025)
Dević (Mile) Pavle, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (0045017016)
Dević (Mile) Petar, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (0045020018)
Dević (Petar) Damjan, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (0846007026)
Dević (Petar) Dragan, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (0045020020)
Dević (Petar) Ilija, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (5015s00340)
Dević (Petar) Janko, rođen 1885. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, D. čemernica (2276010138)
Dević (Petar) Matija, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (0846007027)
Dević (Petar) Milan, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276010139)
Dević (Petar) Pavo, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (0846007029)
Dević (Petar) Sava, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Glina (5005s00893)
Dević (Petar) Simo, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (5015s00341)
Dević (Petar) Simo, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (0846007028)
Dević (Petar) Tešo, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (0045020021)
Dević (Petar) Tešo, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (5015s00342)
Dević (Rade) Gajo, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276010147)
Dević (Stanko) Ilija, rođen 1900. Srbin, zaklan od ustaša 1941. U crkvi, Glina (5024s00817)
Dević (Tešo) Julika, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2276010148)
Divić (Kuzman) Svetozar, rođen 1914. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Kladuša (2276010091)
Divić (Milan) Dragan, rođen 1940. Srbin, umro od tifusa 1943. Kod kuće, Balinac (2276010094)
Divić (Milan) Ljuban, rođen 1937. Srbin, umro 1943. u zbegu, Crni lug glinski (2276010093)
Dragojević (Adam) Marko, rođen 1882. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Topusko (0896032004)
Dragojević (Janko) Pavao, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u crkvi, Glina (5015s00339)
Dragojević (Josip) Dragan, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276010106)
Dragojević (Josip) Petar, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276010107)
Dragojević (Ljuban) Dragan, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276010143)
Dragojević (Ljuban) Mile, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276010144)
Dragojević (Nikola) Ljuban, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u crkvi, Glina (5015s00350)
Dragojević (Nn) Marko, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276010105)
Dragojević (Pavao) Anđelija, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Donja čemernica (5015s00349)
Drobnjak (Dmitar) Ružica, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2276010017)
Drobnjak (Janko) Milan, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276010055)
Drobnjak (Jovan) Jovan, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Glina (2283027017)
Drobnjak (Mile) Đuro, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276010016)
Drobnjak (Mile) Mihajlo, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (5015s00327)
Drobnjak (Pavao) Ljubica, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5015s00328)
Drobnjak (Pavle) Dragan, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276010056)
Drobnjak (Stojan) Bogdan, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276010057)
Eremija (Mile) Nikola, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2219130047)
Eremija (Mile) Petar, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2219130046)
Eremija (Nikola) Mile, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (5015s00352)
Erkman (Dragan) Anđa, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2276010039)
Erkman (Dragan) Draga, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2276010040)
Erkman (Dragan) Mila, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2276010041)
Erkman (Ilija) Dragan, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276010037)
Erkman (Ilija) Nikola, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276010035)
Erkman (Vaso) Stoja, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2276010038)
Gušić (Miloš) Milan, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (5015s00348)
Gušić (Miloš) Rade, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276010141)
Ivkovič (Marko) Pavle, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (5005s00889)
Ivković (Nn) Julika, rođena 1878. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. nepoznato, Malička Petrova gora (5005s00890)
Ivković (Rade) Dušan, rođen 1921. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Cazin (2535020110)
Jovanović (Rade) Petar, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276010034)
Kajganić (Đuro) Đuro, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kod tršića (2283027064)
Kajganić (Đuro) Pavao, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Glina (2283027063)
Kajganić (Josip) Mile, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (5015s00325)
Kajganić (Josip) Vaso, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (5015s00323)
Kajganić (Jovan) Janko, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276010062)
Kajganić (Mile) Matija, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (5015s00326)
Kajganić (Pavao) Petar, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u crkvi, Glina (5015s00322)
Kajganić (Petar) Đuro, rođen 1915. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Petrova gora (2276010061)
Kajganić (Petar) Jovan, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276010058)
Kajganić (Petar) Milan, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276010036)
Kajganić (Petar) Mile, rođen 1913. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Suvo Polje srbi (2276010059)
Kajganić (Petar) Miloš, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276010060)
Kajganić (Vaso) Mirko, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (5015s00324)
Korać (Đuro) Slavko, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (5015s00351)
Korać (Miloš) Marko, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (0346058017)
Korać (Nikola) Nenad, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (5015s00353)
Korać (Pavle) Đuro, rođen 1893. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Glina (2276010109)
Kraguljac (Dmitar) Ružica, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5015s00304)
Kraguljac (Đuro) Darinka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2276010018)
Kraguljac (Janko) Đuro, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (5015s00308)
Kraguljac (Janko) Jovan, rođen 1884. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, D. čemernica (2276010019)
Kraguljac (Janko) Stana, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5015s00303)
Kraguljac (Janko) Stanko, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276010129)
Kraguljac (Jovan) Nikola, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u crkvi, Glina (5015s00332)
Kraguljac (Jovan) Stanko, rođen 1906. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Prekopa (2276010054)
Kraguljac (Jovan) Vida, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5015s00305)
Kraguljac (Ljuban) Marko, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2425079033)
Kraguljac (Marko) Petar, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276010014)
Kraguljac (Milan) Stevan, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u crkvi, Glina (5015s00301)
Kraguljac (Mile) Dragan, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276010033)
Kraguljac (Mile) Milan, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (5015s00300)
Kraguljac (Mile) Pero, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (5015s00306)
Kraguljac (Mile) Stanko, rođen 1888. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Glilna (2276010001)
Kraguljac (Pavao) Ljuban, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2425079034)
Kraguljac (Petar) Marko, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2276010015)
Kraguljac (Stanko) Đurać, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276010021)
Kraguljac (Stanko) Janko, rođen 1878. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5015s00307)
Kraguljac (Stanko) Mile, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (2276010077)
Kraguljac (Stanko) Nikola, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276010002)
Kraguljac (Stanko) Petar, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u crkvi, Glina (5015s00302)
Kraguljac (Stanko) Stanko, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276010020)
Krošnjar (Aleksa) Anka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, D. čemernica (2276010023)
Krošnjar (Jovan) Mila, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2276010025)
Krošnjar (Nn) Jovan, rođen 1856. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, D. čemernica (2276010024)
Krošnjar (Simo) Aleksa, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276010022)
Lončar (Adam) Adam, rođen 1916. Srbin, zaklan od ustaša 1941. U crkvi, Glina (5024s00822)
Lončar (Đuro) Matija, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (5015s00337)
Lončar (Matija) Nikola, rođen 1909. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Koprivnica (2276010086)
Lončar (Matija) Pavao, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (5015s00338)
Lončar (Matija) Petar, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (5015s00336)
Lončar (Matija) Petar, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2282026017)
Lončar (Matija) Petar, rođen 1906. Srbin, zaklan od ustaša 1941. U crkvi, Glina (0065002012)
Lončar (Nikola) Draga, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (2276010084)
Lončar (Nikola) Dragan, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1941 u direktnom teroru, Glina (2276010083)
Lončar (Nikola) Milan, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2219130050)
Lončar (Nikola) Pero, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276010082)
Lončar (Pero) Nevenka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (2276010085)
Lončar (Petar) Nikola, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276010081)
Lončar (Tešo) Dušan, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (2288039028)
Lončar (Tešo) Pero, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (2288039027)
Lončar (Vasa) Simo, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276010095)
Lončar (Vaso) Nikola, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2219130049)
Lončarević (Nikola) Ljuban, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276010142)
Majstorović (Petar) Stanko, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2425079025)
Majstorović (Stanko) Milutin, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2425079026)
Manojlović (Stojan) Stojan, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u crkvi, Glina (0411368014)
Medak (Mišo) Đuro, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276010076)
Milojević (Ilija) Marija, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Gornja čemernica (2773028006)
Milojević (Ilija) Verica, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Čemernica (2773028005)
Milojević (Janko) Dušan, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Čemernica (2773028008)
Milojević (Janko) Ilija, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2773028004)
Milojević (Janko) Ljuba, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Čemernica-glina (2773028007)
Milojević (Vaso) Jana, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Čemernica (2773028003)
Milović (Milan) Petar, rođen 1922. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Plaški (0576097123)
Miščević (Petar) Julika, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2219130045)
Mrkšić (Janko) Stanko, rođen 1878. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. kod kuće, Donja čemernica (5015s00354)
Mrkšić (Pavao) Milutin, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (5015s00356)
Mrkšić (Pavao) Pavao, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (5015s00355)
Novaković (Janko) Stojan, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276010130)
Novaković (Marko) Milan, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276010132)
Novaković (Mihailo) Marko, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276010131)
Novaković (Milivoj) Milka, rođena 1915. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Petrova gora (2281022014)
Novaković (Milivoj) Milka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Petrova gora (2218123067)
Novaković (Nn) Nikola, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Glina (2218123068)
Obradović (Đuro) Ilija, rođen 1941. Srbin, umro od tifusa 1943. Kod kuće, Gornja čemernica (2288039129)
Popović (Nikola) Stojan, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276010118)
Popović (Petar) Jovan, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276010111)
Pova (Adam) Petar, rođen 1878. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (0366003007)
Pova (Adam) Petar, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (5015s00347)
Pova (Dušan) Dragica, rođena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Donja čemernica (5015s00346)
Pova (Evica) Dragica, rođena 1921. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Gređani (2843016021)
Pova (Mihajlo) Milan, rođen 1914. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Čemernica (0927014009)
Pova (Mile) Milan, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. prilikom borbi, Topusko (5024s00819)
Pova (Mile) Milan, rođen 1916. Srbin, poginuo od ustaša 1941. U NOBu, Topusko (5024s00815)
Pova (Nn) Milka, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. U zbegu, Nepoznato (5024s00820)
Pova (Petar) Adam, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (0366003008)
Pova (Rade) Nikola, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2843016022)
Pova (Stanko) Nikola, rođen 1915. Srbin, zaklan od ustaša 1941. U crkvi, Glina (5024s00818)
Radošević (Nikola) Dragan, rođen 1933. Srbin, umro 1943. u zbegu, Čemernica (2288039057)
Radošević (Nikola) Simo, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u crkvi, Glina (2288039056)
Radošević (Nn) Nikola, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (2288039055)
Radošević (Pavao) Simo, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u crkvi, Glina (5015s00344)
Radošević (Petar) Stojan, rođen 1868. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Čemernica (5024s00878)
Radošević (Stojan) Petar, rođen 1893. Srbin, zaklan od ustaša 1941. u crkvi, Glina (5024s00879)
Rajak (Rade) Božo, rođen 1887. Srbin, umro 1944. nepoznato, Ostrožin (2276010089)
Relić (Matija) Petra, rođena 1871. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Petrova gora (2276010052)
Relić (Mihajlo) Dušan, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276010125)
Relić (Mihajlo) Đuro, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276010126)
Relić (Mihajlo) Pane, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276010127)
Relić (Sava) Kata, rođena 1908. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, D. čemernica (2276010115)
Relić (Stanko) Stevan, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276010113)
Relić (Stanko) Stevo, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276010124)
Relić (Stevan) Milan, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (2276010114)
Rkman (Dragan) Anđelija, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7038s00169)
Rkman (Dragan) Dragica, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7038s00171)
Rkman (Dragan) Mila, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7038s00172)
Rkman (Ignjatije) Stanica, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Donja čemernica (2598152012)
Rkman (Ilija) Dragan, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (5015s00312)
Rkman (Ilija) Nikola, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (5015s00311)
Rkman (Janko) Ilija, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2232030013)
Rkman (Jovan) Mane, rođen 1880. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Donja čemernica (2598152013)
Rkman (Mane) Ignjatija, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Donja čemernica (2598152010)
Rkman (Marko) Stanko, rođen 1893. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u crkvi, Glina (5015s00321)
Rkman (Miloš) Marta, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Donja čemernica (2598152011)
Rkman (Milutin) Ilija, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina crkva (0176010058)
Rkman (Nikola) Desanka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (7038s00170)
Rkman (Nn) Evica, rođena 1885. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće, Donja čemernica (2598152014)
Rkman (Nn) Jelica, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2276010053)
Rkman (Petar) Ilija, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (5015s00329)
Rkman (Petar) Janko, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (5015s00330)
Rkman (Petar) Milan, rođen 1935. Srbin, od zaostale bombe 1944. nepoznato, Beograd (2276010064)
Rkman (Petar) Stojan, rođen 1904. Srbin, umro od Nemaca 1945. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (2276010063)
Rkman (Rade) Kata, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2276010066)
Rkman (Rade) Pavao, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276010065)
Rkman (Srđan) Kata, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5015s00320)
Rkman (Stanko) Anka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5015s00331)
Rkman (Vaso) Stoja, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5015s00313)
Sokolović (Simo) Petar, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (5015s00314)
Stanojević (Jovan) Stanica, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5015s00316)
Stanojević (Mile) Marija, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2276010045)
Stanojević (Mile) Milka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2276010046)
Stanojević (Mile) Pavao, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942 u logoru, Jasenovac (2276010047)
Stanojević (Miloš) Pavao, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276010042)
Stanojević (Miloš) Stanko, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u crkvi, Glina (5015s00315)
Stanojević (Nikola) Marija, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2276010043)
Stanojević (Nn) Evica, rođena 1870. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2276010049)
Stanojević (Nn) Kata, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2276010044)
Stanojević (Nn) Miloš, rođen 1870. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2276010048)
Stanojević (Stanko) Đuro, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7038s00173)
Stanojević (Stanko) Milan, rođen 1940. Srbin, umro od tifusa 1943. kod kuće, Donja čemernica (7038s00183)
Stanojević (Stanko) Stanko, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7038s00174)
Sučević (Petar) Miloš, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2284030009)
Todorović (Dušan) Ana, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7038s00175)
Todorović (Dušan) Dragica, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7038s00176)
Todorović (Dušan) Pavao, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7038s00178)
Todorović (Đuro) Ana, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2276010074)
Todorović (Đuro) Draga, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2276010072)
Todorović (Đuro) Janko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2276010073)
Todorović (Đuro) Ljubica, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2276010075)
Todorović (Đuro) Mila, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7038s00177)
Todorović (Janko) Dušan, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276010069)
Todorović (Janko) Đuro, rođen 1904. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, D. čemernica (2276010068)
Todorović (Mile) Stanko, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7038s00179)
Todorović (Miloš) Mika, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2276010071)
Todorović (Stanko) Ana, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2276010070)
Utrić (Stanko) Simo, rođen 1932. Srbin, poginuo 1943. u NORu, Žumberak (0577098035)
Vlaisavljević (Adam) Marko, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276010119)
Vlaisavljević (Marko) Adam, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276010120)
Vlaisavljević (Marko) Ljubica, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Donja čemernica (2276010122)
Vlaisavljević (Marko) Milan, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Donja čemernica (2276010121)
Vlaisavljević (Mihajlo) Stana, rođena 1895. Srpkinja, umrla 1941. U NOBu, Nepoznato (2276010123)
Vojnović (Kuzman) Dušan, rođen 1911. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2276010090)
Vrčić (Rade) Petar, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2276010067)
Vrčić (Simo) Mile, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u crkvi, Glina (5015s00318)
Vrčić (Simo) Stanica, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5015s00319)
Vrčić (Srđan) Janko, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (5015s00317)
Vrčić (Srđanin) Đuro, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276010050)
Vrčić (Srđanin) Stanko, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Lika (2276010051)
Vujanović (Đuro) Dušan, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276010032)
Vujanović (Đuro) Milka, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5015s00310)
Vujanović (Ilija) Inđija, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Od ustaša (2190011112)
Vujanović (Ilija) Mile, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276010026)
Vujanović (Ilija) Petar, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276010102)
Vujanović (Janko) Matija, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276010030)
Vujanović (Jovan) Ilija, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276010031)
Vujanović (Jovan) Stanko, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u crkvi, Glinska crkva (2190011111)
Vujanović (Mile) Draga, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2276010029)
Vujanović (Mile) Jovan, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276010027)
Vujanović (Nn) Stanica, rođena 1892. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Čemernica (5015s00309)
Vujanović (Petar) Jovan, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7038s00180)
Vujanović (Petar) Mika, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2276010028)
Vujanović (Petar) Stana, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2276010104)
Vujanović (Stanko) Darinka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2190011113)
Vujanović (Tešo) Simo, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008543)
Vujčić (Tanasije) Nikola, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, L. sjeničak (2276010088)
Zavišić (Ilija) Petar, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (0600061044)
Zimonja (Marko) Vaso, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2276010096)
Živković (Uroš) Adam, rođen 1918. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Dvor na uni (0022041045)

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *