Gornja Bačuga, Petrinja

Gornja Bačuga je, nakon likvidacije 285 Srba, imala 531 stanovnika u 1948g, 397 u 1991g (378 Srba, 13 ostalih i 6 Hrvata) a 2001g 83s.

 

Bižić (Adam) Janko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2575024139)
Bižić (Adam) Milan, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2575024138)
Bižić (Adam) Nikola, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00085)
Bižić (Ilija) Sofija, rođena 1902. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, G. bačuga (2575024130)
Bižić (Janko) Dragutin, rođen 1939. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u zbegu, Bosna (7036s01148)
Bižić (Jovan) Evica, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2575024132)
Bižić (Mile) Jovo, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2575024141)
Bižić (Ostoja) Jovan, rođen 1898. Srbin, umro 1943. u NOBu, G. bačuga (2575024129)
Bižić (Simo) Mile, rođen 1878. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2575024131)
Bižić (Stanko) Ana, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00081)
Bižić (Stanko) Evica, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7036s01149)
Bižić (Stanko) Ruža, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2575024136)
Bižić (Stanko) Stanko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00088)
Bižić (Stevan) Stana, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2575024133)
Bižić (Stojan) Mile, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2575024140)
Đaković (Dušan) Milja, rođena 1938. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Gornja bačuga (2575024211)
Đaković (Dušan) Stanko, rođen 1927. Srbin, poginuo 1943. U NORu, Bosna (7036s01139)
Đaković (Đuro) Đuro, rođen 1940. Srbin, umro od tifusa 1943. Kod kuće, Gornja bačuga (2575024208)
Đaković (Janko) Nada, rođena 1939. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Gornja bačuga (2575024210)
Đaković (Petar) Đuro, rođen 1902. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, G. bačuga (2575024206)
Đaković (Stanko) Jovan, rođen 1890. Srbin, umro 1943. u NOBu, G. bačuga (2575024212)
Đaković (Vasilj) Sava, rođena 1890. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, G. bačuga (2575024209)
Đaković (Vasilj) Stoja, rođena 1900. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, G. bačuga (2575024207)
Janjanin (Adam) Petar, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2575024044)
Janjanin (Adam) Stanko, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Hrastovica (2575024001)
Janjanin (Dušan) Danica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Šamarica (2575024027)
Janjanin (Dušan) Mara, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Gornja bačuga (2575024037)
Janjanin (Dušan) Nikola, rođen 1935. Srbin, umro od tifusa 1943. kod kuće, Gornja bačuga (2575024038)
Janjanin (Dušan) Zorka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Šamarica (2575024026)
Janjanin (Đuro) Jelena, rođena 1877. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2575024048)
Janjanin (Đuro) Mile, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00334)
Janjanin (Grego) Luka, rođen 1885. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Petrinja (2575024002)
Janjanin (Jandrija) Andra, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00039)
Janjanin (Jandrija) Mara, rođena 1920. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Zagreb (2575024057)
Janjanin (Janko) Đuka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2575024040)
Janjanin (Janko) Đurđa, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7036s01152)
Janjanin (Janko) Đuro, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7036s01150)
Janjanin (Joko) Evica, rođena 1917. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, G. bačuga (2575024025)
Janjanin (Josip) Miljka, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00043)
Janjanin (Jovan) Evica, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Đakovo (2575024032)
Janjanin (Jovan) Evica, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00040)
Janjanin (Jovan) Ljubica, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00042)
Janjanin (Jovan) Stevan, rođen 1927. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Gornja bačuga (2575024030)
Janjanin (Jovan) Stojan, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00046)
Janjanin (Lazo) Zorka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2575024013)
Janjanin (Luka) Evica, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Jastrebarsko (2575024021)
Janjanin (Luka) Nikola, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2575024022)
Janjanin (Luka) Sofija, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2575024023)
Janjanin (Luka) Vukosava, rođena 1918. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, G. bačuga (2575024003)
Janjanin (Meva) Đuro, rođen 1898. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2575024056)
Janjanin (Mićo) Nikola, rođen 1936. Srbin, nestao 1943. u zbegu, Bosna (7036s01145)
Janjanin (Mićo) Stana, rođena 1875. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, G. bačuga (2575024004)
Janjanin (Mile) Dejan, rođen 1906. Srbin, umro 1943. u NOBu, G. bačuga (2575024024)
Janjanin (Mile) Luka, rođen 1878. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0011066)
Janjanin (Miloš) Branko, rođen 1936. Srbin, umro od tifusa 1943. kod kuće, Gornja bačuga (2575024090)
Janjanin (Miloš) Janko, rođen 1935. Srbin, umro od tifusa 1943. Kod kuće, Gornja bačuga (2575024089)
Janjanin (Miloš) Sava, rođena 1940. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Gornja bačuga (2575024092)
Janjanin (Miloš) Soka, rođena 1938. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Gornja bačuga (2575024091)
Janjanin (Nikola) Draga, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00332)
Janjanin (Nikola) Dragan, rođen 1943. Srbin, umro od tifusa 1943. kod kuće, Gornja bačuga (2575024050)
Janjanin (Nikola) Evica, rođena 1928. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Gornja bačuga (2575024017)
Janjanin (Nikola) Evica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Gornja bačuga (7036s01151)
Janjanin (Nikola) Jana, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00041)
Janjanin (Nikola) Janja, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2575024029)
Janjanin (Nikola) Josip, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2575024028)
Janjanin (Nikola) Mićo, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00338)
Janjanin (Nikola) Miloš, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2575024018)
Janjanin (Nikola) Milja, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00340)
Janjanin (Nikola) Mira, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2575024049)
Janjanin (Nikola) Nikola, rođen 1903. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Bosanska krupa (2575024014)
Janjanin (Nikola) Stanko, rođen 1901. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Gornja bačuga (2570008005)
Janjanin (Nikola) Stanko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00345)
Janjanin (Nikola) Stevo, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00044)
Janjanin (Nikola) Zorka, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Jastrebarsko (2575024019)
Janjanin (Nn) Petar, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0011067)
Janjanin (Nn) Stanko, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0011068)
Janjanin (Pavao) Adam, rođen 1880. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Nepoznato (2575024043)
Janjanin (Pavao) Stanko, rođen 1885. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Petrinja (2575024054)
Janjanin (Pero) Miljka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Nepoznato (2570008006)
Janjanin (Petar) Đuro, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2575024046)
Janjanin (Petar) Evica, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00337)
Janjanin (Petar) Miloš, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2575024047)
Janjanin (Petar) Ružica, rođena 1876. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2575024039)
Janjanin (Petar) Stevan, rođen 1860. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2575024011)
Janjanin (Simo) Stoja, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00045)
Janjanin (Stanko) Ana, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2575024016)
Janjanin (Stanko) Anenija1, rođen 1927. Srbin, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Bosna (2575024052)
Janjanin (Stanko) Branko, rođen 1928. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Petrinja (2570008009)
Janjanin (Stanko) Miljka, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2575024041)
Janjanin (Stanko) Stoja, rođena 1913. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Bosna (2575024053)
Janjanin (Stanko) Svetozar, rođen 1936. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Bosanski Petrovac (2570008008)
Janjanin (Stevan) Mile, rođen 1895. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, G. bačuga (2575024005)
Janjanin (Stevan) Miljka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2578030071)
Janjanin (Stevan) Stana, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2575024036)
Janjanin (Stevan) Stevan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Bosna (2575024042)
Janjanin (Stevo) Branka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s00331)
Janjanin (Stevo) Branko, rođen 1929. Srbin, nestao 1943. u zbegu, Bosna (7036s01144)
Janjanin (Stevo) Đuro, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2575024058)
Janjanin (Stevo) Mićo, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2578030069)
Janjanin (Stevo) Nada, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Jastrebarsko (2575024034)
Janjanin (Stojan) Stevan, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Banski grabovac (2575024033)
Janjanin (Vasilj) Evica, rođena 1860. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2575024015)
Janjanin (Vasilj) Stojan, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2575024031)
Juić (Đuro) Stevan, rođen 1920. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. Kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (2575024120)
Juić (Stevan) Đuro, rođen 1899. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Rastonica (2575024119)
Juić (Stevan) Jelica, rođena 1870. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2575024121)
Kljaić (Stevan) Dragan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2575024010)
Kljaić (Stevan) Nevenka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7036s01154)
Kljajić (Grego) Ružica, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2575024007)
Kljajić (Petar) Stevan, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2575024006)
Kljajić (Stevan) Luka, rođen 1921. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Nemački logor (2575024008)
Kljajić (Stevan) Nevenka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2575024009)
Košpenda (Đuro) Joka, rođena 1880. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, G. bačuga (2575024156)
Košpenda (Đuro) Ružica, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2575024114)
Košpenda (Jovan) Sava, rođena 1882. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, G. bačuga (2575024160)
Košpenda (Jovo) Stoja, rođena 1884. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00138)
Košpenda (Lazo) Jovan, rođen 1880. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, G. bačuga (2575024159)
Košpenda (Luka) Petar, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (2575024115)
Košpenda (Miladin) Đuro, rođen 1906. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Nepoznato (2575024112)
Košpenda (Miloš) Stana, rođena 1936. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Gornja bačuga (2575024158)
Košpenda (Miloš) Zorka, rođena 1934. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Gornja bačuga (2575024157)
Košpenda (Petar) Miladin, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2575024113)
Košpenda (Petar) Milan, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2575024116)
Košpenda (Petar) Milja, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2575024117)
Metikoš (Janko) Dragan, rođen 1940. Srbin, umro 1943. u zbegu, Bosna (2575024073)
Metikoš (Janko) Stanko, rođen 1937. Srbin, umro 1943. u zbegu, Bosna (2575024072)
Metikoš (Mile) Janko, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2575024071)
Metikoš (Rade) Mile, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2575024074)
Metikoš (Stanko) Janko, rođen 1941. Srbin, umro 1943. u zbegu, Bosna (2575024075)
Oblaković (Đuro) Đuro, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Jasenovac (2575024199)
Oblaković (Đuro) Milja, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, G. bačuga (2575024196)
Oblaković (Đuro) Pavao, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2575024190)
Oblaković (Đuro) Savka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Gornja bačuga (7036s01155)
Oblaković (Janko) Draginja, rođena 1934. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Gornja bačuga (2575024192)
Oblaković (Jovan) Bosiljka, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2575024197)
Oblaković (Miladin) Evica, rođena 1879. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, G. bačuga (2575024193)
Oblaković (Mile) Ljubica, rođena 1921. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Bosna (2575024195)
Oblaković (Nikola) Đuro, rođen 1872. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2575024198)
Oblaković (Nn) Kuzman, rođen 1913. Srbin, poginuo 1944. u NOBu Stubalj (2578031044)
Oblaković (Nn) Mara, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. U zatvoru, Zagreb zatvor (2427094014)
Oblaković (Nn) Miloš, rođen 1926. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Zagreb zatvor (2427094013)
Oblaković (Stanko) Stoja, rođena 1902. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, G. bačuga (2575024194)
Pavić (Josip) Sava, rođena 1885. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Bosna (2575024225)
Pavić (Luka) Petar, rođen 1869. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Gornja bačuga (2575024221)
Pavić (Stanko) Vasilj, rođen 1924. Srbin, ubijen 1945. nepoznato, Nepoznato (5007s00322)
Pavić (Stevan) Vujo, rođen 1880. Srbin, umro 1942. u NOBu, Gornja bačuga (2575024224)
Pavić (Vasilj) Tanasije, rođen 1908. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Gornja bačuga (2575024220)
Pavić (Vujo) Petar, rođen 1924. Srbin, ubijen 1945. nepoznato, Nepoznato (5007s00323)
Prečanica (Danica) Milja, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Grabovac banski (7036s01161)
Prečanica (Đuro) Danica, rođena 1929. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Gornja bačuga (7036s01146)
Prečanica (Đuro) Janko, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2575024183)
Prečanica (Đuro) Luka, rođen 1888. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Gornja bačuga (0444052001)
Prečanica (Đuro) Mira, rođena 1942. Srpkinja, umrla 1943. u zbegu, Bosna (2575024173)
Prečanica (Đuro) Ružica, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, D. bačuga (2575024181)
Prečanica (Đuro) Stanko, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2575024186)
Prečanica (Gligo) Evica, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, G. bačuga (2575024187)
Prečanica (Janko) Đuro, rođen 1932. Srbin, umro od tifusa 1943. kod kuće, Gornja bačuga (2575024184)
Prečanica (Josip) Nikola, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2403013018)
Prečanica (Josip) Nikola, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2575024180)
Prečanica (Joso) Vasilj, rođen 1911. Srbin, umro 1943. u NOBu, G. bačuga (2575024188)
Prečanica (Jovan) Milan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Nepoznato (2427094015)
Prečanica (Jovan) Miloš, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (2575024167)
Prečanica (Jovan) Milja, rođena 1925. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Selo gora (2427094016)
Prečanica (Jovan) Petar, rođen 1870. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2575024182)
Prečanica (Jovan) Stanko, rođen 1927. Srbin, ubijen 1942. U zatvoru, Zagreb zatvor (2427094012)
Prečanica (Jovan) Stevo, rođen 1918. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Grabovica (2575024175)
Prečanica (Jovan) Stevo, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jovan (2575024168)
Prečanica (Jovan) Tanasija, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Grabovica (2575024174)
Prečanica (Kojo) Ljubica, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7036s01158)
Prečanica (Kojo) Mara, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7036s01160)
Prečanica (Kojo) Milan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7036s01157)
Prečanica (Kojo) Mira, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7036s01159)
Prečanica (Lazo) Jovan, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (2575024166)
Prečanica (Lazo) Stevan, rođen 1885. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, G. bačuga (2575024171)
Prečanica (Luka) Nikola, rođen 1911. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2403013017)
Prečanica (Miladin) Nikola, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2575024176)
Prečanica (Miloš) Jovan, rođen 1925. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, G. bačuga (2575024169)
Prečanica (Miloš) Stanko, rođen 1927. Srbin, poginuo 1943. U NORu, Bosna (7036s01141)
Prečanica (Nikola) Miloš, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Hrastovica (2575024177)
Prečanica (Nikola) Stanko, rođen 9999. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Borojević (2578032007)
Prečanica (Nikola) Stevan, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2575024179)
Prečanica (Nn) Jovan, rođen 1895. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Petrinja (2427094017)
Prečanica (Simo) Evica, rođena 1882. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, G. bačuga (2575024178)
Prečanica (Stanko) Mira, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u zbegu, Bosna (7036s01156)
Prečanica (Stevan) Đuro, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2578033012)
Prečanica (Stevan) Đuro, rođen 1914. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Šamasica (2575024172)
Prečanica (Stojan) Đuro, rođen 1937. Srbin, umro od tifusa 1942. nepoznato, Lamovita (2575024170)
Prečanica (Vasilije) Stevan, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Jasenovac (2575024161)
Prečanica (Vasilj) Evica, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, G. bačuga (2575024185)
Prečanica (Vasilj) Miljka, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1943. U zbegu, Gacko (2575024189)
Radovanović (Adam) Josip, rođen 1882. Srbin, umro od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2575024214)
Radovanović (Ilija) Stevan, rođen 1864. Srbin, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Bosna (2575024215)
Radovanović (Janko) Draginja, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru, Gornja bačuga (2575024222)
Radovanović (Janko) Petar, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Banski grabovac (2575024218)
Radovanović (Janko) Stojan, rođen 1934. Srbin, umro od tifusa 1943. nepoznato, Grabovo (2575024217)
Radovanović (Luka) Stana, rođena 1905. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Bosna (2575024165)
Radovanović (Marko) Sava, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Gornja bačuga (2575024223)
Radovanović (Nikola) Ilija, rođen 1890. Srbin, umro 1941. u NOBu, G. bačuga (2575024213)
Radovanović (Pavao) Milja, rođena 1865. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, Kamenica (2575024216)
Radovanović (Stanko) Nikola, rođen 1925. Srbin, umro 1943. U NOBu, Gornja bačuga (2575024219)
Rajšić (Adam) Draginja, rođena 1908. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, G. bačuga (2575024147)
Rajšić (Dimitrije) Vidosava, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2575024123)
Rajšić (Đuro) Janko, rođen 1895. Srbin, ubijen 1945. u direktnom teroru, Petrinja (2575024151)
Rajšić (Đuro) Miloš, rođen 1898. Srbin, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Bosna (2575024059)
Rajšić (Đuro) Stevo, rođen 1903. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Gornja bačuga (2575024118)
Rajšić (Gliga) Vaso, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, G. bačuga (2575024148)
Rajšić (Janko) Đuro, rođen 1912. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Gornja bačuga (2575024152)
Rajšić (Jovan) Jovan, rođen 1905. Srbin, umro 1944. u NOBu, G. bačuga (2575024126)
Rajšić (Jovan) Vasilj, rođen 1928. Srbin, poginuo 1945. u NORu, Istra (7036s01142)
Rajšić (Luka) Gliko, rođen 1867. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00646)
Rajšić (Luka) Pavao, rođen 1865. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2575024143)
Rajšić (Miladin) Danica, rođena 1918. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Bosna (2575024153)
Rajšić (Miloš) Milan, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U zbegu, Bosna (2575024060)
Rajšić (Pavao) Dragutin, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Banski grabovac (2575024124)
Rajšić (Pavao) Miladin, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2575024125)
Rajšić (Pavle) Miladin, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00852)
Rajšić (Stevan) Mile, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (2575024155)
Rajšić (Stevan) Vidosava, rođena 1874. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00647)
Rajšić (Stojan) Ana, rođena 1882. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, G. bačuga (2575024127)
Rajšić (Stojan) Stevan, rođen 1940. Srbin, umro 1943. u zbegu, Bosna (2575024154)
Rajšić (Vasilj) Pavao, rođen 1875. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2575024122)
Slavnić (Đuro) Jelena, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2575024110)
Slavnić (Ilija) Jovan, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2575024111)
Stapar (Đuro) Petar, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2575024078)
Stapar (Đuro) Stanko, rođen 1934. Srbin, umro od tifusa 1943. U zbegu, Plitvička jezera (2575024077)
Stapar (Đuro) Stojan, rođen 1933. Srbin, umro od tifusa 1943. U zbegu, Plitvička jezera (2575024076)
Stapar (Ilija) Miljka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, G. bačuga (2575024063)
Stapar (Jovan) Joka, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5101s00774)
Stapar (Jovo) Ana, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2575024150)
Stapar (Luka) Joka, rođena 1899. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2575024068)
Stapar (Luka) Sofija, rođena 1909. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Bosna (2575024066)
Stapar (Miloš) Đuro, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2575024079)
Stapar (Miloš) Miloš, rođen 1942. Srbin, umro od tifusa 1943. Kod kuće, Gornja bačuga (7036s01167)
Stapar (Nikola) Danica, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2575024070)
Stapar (Nikola) Dete, rođeno 1942. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7041s00969)
Stapar (Nn) Nikola, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (7036s01164)
Stapar (Pavle) Kata, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, G. bačuga (2575024065)
Stapar (Stevan) Ilija, rođen 1890. Srbin, umro od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2575024061)
Stapar (Stevan) Jovan, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2575024149)
Stapar (Stevan) Luka, rođen 1880. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, G. bačuga (2575024064)
Stapar (Stevan) Maksim, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2575024067)
Stapar (Stevan) Stana, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2575024082)
Stapar (Stevan) Stevan, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2575024081)
Stapar (Stojan) Kata, rođena 1895. Srpkinja, umrla 1941. u NOBu, G. bačuga (2575024062)
Stapar (Vasilij) Stevan, rođen 1865. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Begovići (2575024069)
Stavnić (Jovan) Ilija, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2575024109)
Trkulja (Đuro) Nikola, rođen 1901. Srbin, umro 1943. u NOBu, G. bačuga (2575024200)
Trkulja (Nikola) Dragica, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u zbegu, Bosna (2575024202)
Trkulja (Nn) Miljka, rođena 1903. Srpkinja, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Bosna (2575024201)
Turopoljac (Adam) Ružica, rođena 1875. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5102s00132)
Turopoljac (Adam) Sofija, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, G. bačuga (2575024085)
Turopoljac (Božo) Nikola, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2575024105)
Turopoljac (Božo) Stoja, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2575024107)
Turopoljac (Filip) Danica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2575024096)
Turopoljac (Filip) Stana, rođena 1938. Srpkinja, umrla od tifusa 1944. kod kuće, Gornja bačuga (2575024095)
Turopoljac (Filip) Stojan, rođen 1875. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (2575024083)
Turopoljac (Filip) Vasilj, rođen 1933. Srbin, umro 1943. u zbegu, Bosna (2575024094)
Turopoljac (Ilija) Danica, rođena 1891. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5102s00128)
Turopoljac (Ilija) Luka, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2575024097)
Turopoljac (Ilija) Mirko, rođen 1897. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Hrastovica (2575024099)
Turopoljac (Ilija) Stevan, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2575024101)
Turopoljac (Joco) Nikola, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7036s01165)
Turopoljac (Jovan) Ana, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7036s01166)
Turopoljac (Jovan) Đuro, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s01036)
Turopoljac (Jovan) Mara, rođena 1870. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5102s00130)
Turopoljac (Jovan) Senija, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5102s00133)
Turopoljac (Kuzman) Filip, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (2575024093)
Turopoljac (Luka) Jelena, rođena 1930. Srpkinja, umrla od tifusa 1944. nepoznato, Grabovac banski (2575024087)
Turopoljac (Luka) Kata, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (7041s01037)
Turopoljac (Luka) Lazo, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Gornja bačuga (2575024098)
Turopoljac (Luka) Ljilja, rođena 1932. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Gornja bačuga (7036s01147)
Turopoljac (Luka) Milan, rođen 1937. Srbin, umro 1945. u logoru, Sisak (2575024088)
Turopoljac (Mile) Danica, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2575024100)
Turopoljac (Nn) Ljiljana, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5102s00129)
Turopoljac (Pane) Nevenka, rođena 1933. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Jastrebarsko (7041s01038)
Turopoljac (Pane) Nikola, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2575024103)
Turopoljac (Pavao) Đuro, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2575024108)
Turopoljac (Petar) Kata, rođena 1880. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, G. bačuga (2575024128)
Turopoljac (Petar) Ružica, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2575024106)
Turopoljac (Stojan) Luka, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (2575024084)
Turopoljac (Vasilj) Ksenija, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2575024102)
Vuletić (Josip) Kata, rođena 1879. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, G. bačuga (2575024205)
Vuletić (Matija) Vujo, rođen 1910. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, G. bačuga (2578033035)
Vuletić (Milan) Jovan, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2575024203)
Vuletić (Vujo) Stana, rođena 1934. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Gornja bačuga (2575024204)

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *