Gornja Čemernica, Vrginmost

Gornja Čemernica je 1931 godine imala 728 stanovnika a 1948 godine imala je 488 stanovnika. 1991 godine imala je 437 stanovnika (427 Srba, 8 ostalih i 2 Hrvata), a 1991g imala je 232 stanovnika.

Arlov (Mile) Milan, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009033)
Arlov (Nn) Mile, rođen 1889. Srbin, umro 1943. u NOBu, Nepoznato (2276009034)
Arlov (Simo) Evica, rođena 1889. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, G. čemernica (2276009035)
Bakić (Petar) Marko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Pet.gora-vrginm (0829011025)
Bakić (Petar) Stanica, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1943. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Karlovac (0829011024)
Bakić (Stevan) Petar, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Glina (0829011023)
Bekić (Matija) Janja, rođena 9999. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, G. čemernica (2276009018)
Bekić (Matija) Petar, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009009)
Bekić (Mihajlo) Jovan, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Glina (5005s00892)
Bekić (Miloš) Jovan, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009016)
Bekić (Pavle) Dušan, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009021)
Bekić (Pavle) Janko, rođen 1914. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Lika (2276009019)
Bekić (Pavle) Jovan, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009020)
Bekić (Pavle) Mejo, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009017)
Bureta (Petar) Dušan, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Glina (2410065006)
Bureta (Stanko) Milka, rođena 1890. Srpkinja, poginula 1941. U NOBu, Čemernica (2410065007)
Crevar (Steva) Janko, rođen 1885. Srbin, ubijen 1941. u masovnom pokolju, Čemernica-kordu (0864068029)
Čorić (Jovan) Stanica, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Glina (5024s00813)
Čorić (Nn) Đuro, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Glina (5024s00812)
Dević (Mihajlo) Petar, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Glina (5024s00804)
Dević (Mihajlo) Tešo, rođen 1878. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Glina (5024s00806)
Dević (Mile) Stanko, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Glina (5024s00805)
Dević (Stanko) Ilija, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Glina (5024s00810)
Dević (Tešo) Dušan, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Glina (5024s00809)
Dević (Tešo) Julika, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Grabovac (5024s00808)
Dević (Tešo) Sava, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Glina (5024s00807)
Dražić (Matija) Marija, rođena 1870. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Gornja čemernica (5005s00886)
Dražić (Vaso) Vukašin, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (5005s00885)
Gvozdić (Rade) Miloš, rođen 1912. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2276009010)
Ivković (Damjan) Jelica, rođena 1904. Srpkinja, umrla 1945. U NOBu, D. čemernica (2276010005)
Ivković (Marko) Pavao, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276010004)
Ivković (Matija) Stanko, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009031)
Ivković (Nn) Pero, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009151)
Ivković (Pero) Pero, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009150)
Ivković (Stanko) Dragan, rođen 1941. Srbin, umro od zime 1942. U zbegu, Malička (7038s00185)
Jovanović (Jovan) Ilija, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009120)
Jovanović (Jovan) Milan, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009117)
Jovanović (Mijo) Marija, rođena 1910. Srpkinja, poginula 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Blatuša (2276009185)
Jovanović (Miloš) Danica, rođena 1935. Srpkinja, poginula 1942. U zbegu, Petrova gora (2276009122)
Jovanović (Miloš) Dragan, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2276009186)
Jovanović (Miloš) Miljka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Blatuša (2276009187)
Jovanović (Miloš) Stana, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Blatuša (2276009121)
Jovanović (Miloš) Zorka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Blatuša (2276009123)
Jovanović (Pavle) Anka, rođena 1876. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, G. čemer (2276009118)
Jovanović (Petar) Marko, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009114)
Jovanović (Stojan) Jovan, rođen 1871. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, G. čemernica (2276009119)
Jovanović (Teodor) Jovan, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009115)
Jovanović (Teodor) Pavao, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009116)
Kajganić (Milovan) Miljka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od Italijana 1943. u logoru, Italija (2276009054)
Kajganić (Nikola) Adam, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009050)
Kajganić (Nikola) Dušan, rođen 1914. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Petrova gora (2276009052)
Kajganić (Nikola) Milan, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009049)
Kajganić (Nikola) Petar, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Glina (2276009051)
Kajganić (Pavle) Jovan, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Blatuša (7038s00163)
Kajganić (Petar) Nikola, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009048)
Kajganić (Stevan) Joco, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009053)
Klipa (Đurođ) Marko, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009099)
Klipa (Đurođ) Mile, rođen 9999. Srbin, poginuo 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, G. čemernica (2276009098)
Klipa (Jovan) Joco, rođen 1878. Srbin, poginuo 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Petrovoj gori (2276009097)
Klipa (Jovan) Simo, rođen 1881. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009090)
Klipa (Simo) Draga, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (2276009094)
Klipa (Simo) Dragan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Petrova gora (2276009096)
Klipa (Simo) Mika, rođena 1925. Srpkinja, poginula 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Vojnić (2276009095)
Klipa (Simo) Milka, rođena 1927. Srpkinja, spaljena od ustaša 1942. nepoznato, Radonja, vojnić (7038s00165)
Klipa (Simo) Pero, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U zbegu, Petrova gora (2276009092)
Klipa (Simo) Zorka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (2276009093)
Klipa (Teodor) Evica, rođena 1901. Srpkinja, poginula 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Petrova gora (2276009091)
Komljenović (Jovan) Pavao, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009067)
Komljenović (Pavle) Bogdan, rođen 1909. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Petrova gora (2276009068)
Komljenović (Petar) Draga, rođena 1932. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. nepoznato, Nepoznato (2276009070)
Komljenović (Petar) Petar, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009069)
Korać (Đuro) Nikola, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Glina (5007s00804)
Korać (Milan) Miloš, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009023)
Korać (Miloš) Pero, rođen 1941. Srbin, poginuo 1945. nepoznato, Nepoznato (2276009022)
Korać (Nikola) Dragan, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009183)
Korać (Nikola) Milan, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009184)
Korać (Nn) Kata, rođena 1890. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, G. čemernica (2276009025)
Korać (Pavle) Đorđe, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Glina (5007s00803)
Korać (Stevo) Bara, rođena 1907. Hrvatica, ubijena 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, Blatuša (2276009026)
Korać (Vaso) Jovan, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Glina (2276009027)
Korać (Vaso) Milan, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009024)
Kosovac (Damjan) Janre, rođen 1853. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, G. čemer. (2276009055)
Kosovac (Jandre) Ilija, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009056)
Kosovac (Jandre) Janko, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009058)
Kosovac (Jandre) Simo, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009057)
Kosovac (Janko) Pavao, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009002)
Kosovac (Jovan) Evica, rođena 1880. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, G. čemernica (2276009007)
Kosovac (Jovan) Sava, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Gornja čemernica (2276009006)
Kosovac (Mile) Dragan, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (5005s00876)
Kosovac (Mile) Milan, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (5005s00875)
Kosovac (Miloš) Janko, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009001)
Kosovac (Pavle) Janko, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009003)
Kosovac (Save) Pavao, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009004)
Kosovac (Savo) Janko, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009008)
Kosovac (Savo) Jovan, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009005)
Kosovac (Vignjević) Milica, rođena 1916. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, Nepoznato (2276009059)
Kraguljac (Ilija) Janko, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Glina (0602070052)
Kraguljac (Marko) Ljuban, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276010007)
Kraguljac (Nepoznat) Ilija, rođen 1877. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0602070050)
Kraguljac (Pavle) Ljuban, rođen 1881. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009089)
Kraguljac (Pero) Pero, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276010003)
Kraguljac (Stanko) Stana, rođena 1878. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0602070051)
Kraguljac (Stevan) Simo, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Gornja čemernica (2276009088)
Kraguljac (Stojan) Mila, rođena 1906. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Kod grmeča (0602070053)
Krošnjar (Đorđo) Dimitrije, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u crkvi, Glina (1507032041)
Krošnjar (Đorđo) Petar, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U crkvi, Glina (1507032040)
Lacković (Petar) Stanko, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009039)
Lončar (Adam) Adam, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Glina (5024s00799)
Lončar (Matija) Pavle, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (0906012008)
Majstorović (Janko) Jovan, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009143)
Majstorović (Jovan) Janko, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Lika (2276009144)
Majstorović (Petar) Sima, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009146)
Majstorović (Simo) Zora, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Gornja čemernica (2276009145)
Majstorović (Stevan) Evica, rođena 1913. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, G. čemer. (2276009148)
Majstorović (Stevan) Stana, rođena 1936. Srpkinja, umrla od tifusa 1944. kod kuće, Gornja čemernica (2276009149)
Majstorović (Stojan) Stevan, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009147)
Marinković (Mile) Nikola, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009163)
Marinković (Nikola) Stevo, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009164)
Medak (Pavle) Marko, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008570)
Miletić (Jovan) Stevan, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009135)
Miletić (Mile) Dragan, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009139)
Miletić (Mile) Ilija, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009138)
Miletić (Mile) Simo, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009137)
Miletić (Nikola) Tešo, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009140)
Miletić (Stevan) Jovan, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2276009134)
Miletić (Teodor) Milutin, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Gornja čemernica (7038s00166)
Milojević (Đuro) Jovan, rođen 1941. Srbin, umro od zime 1942. U zbegu, Petrova gora (7038s00186)
Milojević (Đuro) Milan, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009060)
Milojević (Đuro) Petra, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, G. čemernica (2276009085)
Milojević (Glišo) Maca, rođena 1939. Srpkinja, poginula 1942. U zbegu, Petrova gora (2276009076)
Milojević (Ilija) Maca, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Gornja čemernica (2276009066)
Milojević (Ilija) Vasilija, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Gornja čemernica (2276009087)
Milojević (Janko) Dušan, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009064)
Milojević (Janko) Ilija, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009065)
Milojević (Janko) Pavao, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009063)
Milojević (Jovan) Janko, rođen 1893. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009082)
Milojević (Jovan) Josip, rođen 1878. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009077)
Milojević (Mile) Dragan, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009080)
Milojević (Mile) Jovan, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009073)
Milojević (Mile) Pavao, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009074)
Milojević (Mile) Stana, rođena 1876. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, G. čemernica (2276009072)
Milojević (Nn) Miljka, rođena 1882. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Nepoznato (2276009061)
Milojević (Pavao) Glišo, rođen 1874. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009075)
Milojević (Pavle) Mihailo, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009071)
Milojević (Petar) Jovan, rođen 1927. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, G. čemernica (2276009086)
Milojević (Petar) Mila, rođena 1896. Srpkinja, umrla 1944. u NOBu, G. čemernica (2276009078)
Mrkšić (Janko) Dragan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, G. čemern. (2276009177)
Mrkšić (Janko) Stanko, rođen 1928. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, G. čemern. (2276009176)
Mrkšić (Janko) Stanko, rođen 1929. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. nepoznato, Gornja čemernica (7038s00168)
Mrkšić (Rade) Milutin, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009166)
Mrkšić (Rade) Pavao, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009165)
Mrkšić (Stanko) Janko, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009178)
Novaković (Marko) Stana, rođena 1928. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Gornja čemernica (7038s00181)
Novaković (Vasilije) Janko, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0008580)
Obradović (Đuro) Petar, rođen 1881. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, G. čemern. (2276009124)
Obradović (Ilija) Ljuban, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009126)
Obradović (Ilija) Stanko, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009127)
Obradović (Jandra) Đuro, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Nepoznato (2276009013)
Obradović (Jandra) Janko, rođen 1928. Srbin, umro 1944. nepoznato, Nepoznato (2276009014)
Obradović (Jandra) Mića, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009015)
Obradović (Jandro) Janko, rođen 1928. Srbin, poginuo 1945. U NORu, Glina (7038s00161)
Obradović (Janko) Đuro, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0008581)
Obradović (Janko) Đuro, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Koprivnica (2288039128)
Obradović (Janko) Nikola, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009188)
Obradović (Jovan) Jandre, rođen 1885. Srbin, umro 1943. u NOBu, Nepoznato (2276009012)
Obradović (Jovan) Janko, rođen 1886. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, G. čemernica (2276009011)
Obradović (Jovan) Janja, rođena 1929. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Gornja čemernica (7038s00182)
Obradović (Marko) Draga, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2276009102)
Obradović (Marko) Marija, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2276009101)
Obradović (Marko) Milan, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2276009100)
Obradović (Marko) Miljka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2276009103)
Obradović (Marko) Pero, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009105)
Obradović (Mile) Borka, rođena 1941. Srpkinja, umrla od zime 1942. u zbegu, Petrova gora (7038s00187)
Obradović (Mile) Božica, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2276009104)
Obradović (Mile) Dušan, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009189)
Obradović (Petar) Đuro, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009125)
Obradović (Petar) Joco, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009128)
Obradović (Simo) Stevan, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0008582)
Obradović (Stojan) Marko, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009106)
Oreščanin (Jovan) Dragutin, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Slunj (2276009168)
Oreščanin (Jovan) Milan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Ogulin (2276009169)
Ožegović (Nikola) Nikola, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009047)
Ožegović (Nikola) Pavao, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009036)
Ožegović (Pavle) Adam, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009037)
Ožegović (Petar) Nikola, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u crkvi, Glina (2850024002)
Polimac (Đuro) Ilija, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2276009109)
Polimac (Đuro) Miljka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2276009110)
Polimac (Đuro) Nikola, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2276009111)
Polimac (Janko) Ljubica, rođena 1924. Srpkinja, umrla 1944. U NOBu, G. čemernica (2276009159)
Polimac (Janko) Milan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Ostružni vrginm (2276009158)
Polimac (Jovan) Nikola, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009153)
Polimac (Jovo) Janko, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009157)
Polimac (Nikola) Adam, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Cetingrad (2276009154)
Polimac (Nikola) Simo, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009155)
Polimac (Nikola) Stana, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2276009108)
Polimac (Nikola) Stevo, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009156)
Polimac (Petar) Ilija, rođen 1874. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009167)
Polimac (Stanko) Draga, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2276009112)
Polimac (Stanko) Ljuban, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, G. čemer. (2276009113)
Polimac (Stevo) Stanko, rođen 1897. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Koprivnica (2276009107)
Polimac (Stojan) Pero, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009160)
Pova (Petar) Petar, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Glina (5024s00798)
Radošević (Pero) Dragan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, G. čemernic. (2276009182)
Radošević (Pero) Stojan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, G. čemerni. (2276009181)
Radošević (Stojan) Pero, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009180)
Rakas (Janko) Milan, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009046)
Rakas (Mile) Nikola, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009045)
Rakas (Nikola) Mile, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009044)
Rakas (Nikola) Petar, rođen 1884. Srbin, umro 1943. u NOBu, Nepoznato (2276009041)
Rakas (Nikola) Stanica, rođena 1880. Srpkinja, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Petrova gora (2276009040)
Rakas (Petar) Jovan, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009042)
Rakas (Petar) Petar, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009043)
Ratković (Adam) Petar, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009162)
Ratković (Adam) Stanica, rođena 1884. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, G. čemernica (2276009161)
Ratković (Dušan) Danica, rođena 1941. Srpkinja, umrla od zime 1942. u zbegu, Petrova gora (7038s00188)
Ratković (Đuro) Danica, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. U zbegu, Petrova gora (2276009131)
Ratković (Đuro) Mila, rođena 1912. Srpkinja, poginula 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, G. čemern. (2276009171)
Ratković (Đuro) Natalija, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Gornja čemernica (2276009130)
Ratković (Đuro) Rade, rođen 1874. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009132)
Ratković (Jovan) Julika, rođena 1884. Srpkinja, poginula 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Bović (2276009170)
Ratković (Rade) Đuro, rođen 1896. Srbin, poginuo 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, Koprivnica (2276009129)
Ratković (Rade) Miljka, rođena 1903. Srpkinja, umrla 1944. U NOBu, Malička (2276009133)
Ratković (Stanko) Pavao, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009175)
Ratković (Tanasije) Dušan, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009172)
Ratković (Toša) Adam, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Glina (2276009174)
Relić (Simo) Vasilj, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276010006)
Roknić (Matija) Dušan, rođen 1890. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ponikvari (2282026013)
Stanojević (Jovan) Stanko, rođen 1915. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Kapela (2400001037)
Stanojević (Miloš) Jovan, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2400001035)
Stanojević (Stanko) Julka, rođena 1894. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, G. čemernica (2400001036)
Sučević (Jovan) Sava, rođena 1940. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Gornja čemernica (2276009084)
Sučević (Miloš) Jovan, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2276009083)
Todorović (Miloš) Draga, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5024s00816)
Vranešević (Ilija) Mile, rođen 1886. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, G. čemern. (2276009152)
Vranešević (Janko) Mile, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009029)
Vranešević (Janko) Sava, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Glina (2276009028)
Vranešević (Milan) Dragica, rođena 1931. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Gornja čemernica (7038s00184)
Vranešević (Mile) Dragan, rođen 1935. Srbin, umro od tifusa 1943. nepoznato, Nepoznato (2276009030)
Vranešević (Miloš) Nikola, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2276009038)
Vranešević (Nikola) Evica, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Glina (2276009141)
Vranešević (Nn) Milutin, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Gornja čemernica (2276009142)
Vranešević (Toma) Pavao, rođen 1868. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, G. čemernica (2276009136)
Vujanović (Nn) Mile, rođen 1886. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Glina (5024s00811)

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *