Grabovac Banski, Petrinja

Grabovac Banski je imao 819 stanovnika 1931g, 591s 1948g, 552s u 1991g (Srba 486, ostalih 40 i 20 Hrvata) i 223s u 2001g.

 

Bandur (Đuro) Ljuban, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Mošćenica (2574022003)
Bandur (Đuro) Ljubica, rođena 1923. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Brubanj (2574022002)
Bandur (Nikola) Stevan, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022001)
Birač (Adam) Ljubica, rođena 1904. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Kapela (2574022244)
Birač (Dušan) Danica, rođena 1932. Srpkinja, poginula 1943. U zbegu, Kapela (2574022246)
Birač (Dušan) Mićo, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U zbegu, Kapela (7036s00586)
Birač (Dušan) Slavko, rođen 1934. Srbin, poginuo 1943. u zbegu, Kapela (2574022247)
Birač (Dušan) Živko, rođen 1930. Srbin, poginuo 1943. u zbegu, Kapela (2574022245)
Birač (Jovan) Dušan, rođen 1902. Srbin, umro 1943. u NOBu, D.stupnica (2574022243)
Birač (Stevan) Ljubica, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Dragotina (2574022241)
Birač (Stevan) Miljka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Dragotinci (2574022242)
Borovica (Lazo) Lata, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Grabovac (0900061003)
Borovica (Lazo) Milja, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Rakovac (0900061004)
Borovica (Nikola) Lazo, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Rakovac (0900061005)
Cvjetičan (Kosta) Anđelija, rođena 1883. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Grabovac (2574022199)
Cvjetičan (Nikola) Stanko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Gore (2574022248)
Ćorković (Jovan) Stana, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1945. U direktnom teroru, Bačuga (0172007012)
Ćorković (Nn) Draginja, rođena 1883. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Bosna (0172007010)
Ćorković (Petar) Stana, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1943. U  direktnom teroru, Bačuga (0172007011)
Davorija (Luka) Evica, rođena 1904. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Grabovac (2574022151)
Davorija (Milan) Nada, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Grabovac banski (2574022156)
Davorija (Petar) Danica, rođena 1937. Srpkinja, umrla od tifusa 1944. kod kuće, Grabovac banski (7036s00603)
Davorija (Petar) Milan, rođen 1934. Srbin, poginuo 1943. nepoznato, Donji lapac (2574022152)
Davorija (Petar) Smilja, rođena 1937. Srpkinja, poginula 1943. nepoznato, Dubrave, Petrinja (2574022153)
Davorija (Petar) Stevan, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Grabovac banski (2574022150)
Davorija (Stojan) Janja, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022155)
Demonja (Ilija) Stevan, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022099)
Demonja (Jandrija) Evica, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Grabovac (2574022100)
Drakulić (Jovan) Ljubica, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Grabovac (2574022154)
Glodić (Adam) Stojan, rođen 1871. Srbin, umro od bolesti 1943. U NOBu, Grabovac (2574022050)
Glodić (Đuro) Vasilija, rođena 1883. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. u NOBu, Grabovac (2574022051)
Hrkalović (Petar) Mirko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Grabovac banski (7036s00596)
Jakšić (Ilija) Miljka, rođena 1877. Srpkinja, poginula 1943. u NOBu, Grabovac (2574022084)
Jakšić (Nikola) Stanko, rođen 1896. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Grabovac (2574022087)
Jakšić (Stanko) Đuro, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2574022089)
Jakšić (Stanko) Nikola, rođen 1912. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022088)
Jakšić (Stevan) Mile, rođen 1875. Srbin, umro od bolesti 1943. U NOBu, Grabovac (2574022083)
Jehić (Jovo) David, rođen 1927. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Bosna (2578033006)
Jekić (Adam) Danica, rođena 1914. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022196)
Jekić (Adam) Dmitar, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Grabovac banski (2574022073)
Jekić (Adam) Dušan, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Grabovac banski (2574022071)
Jekić (Adam) Mara, rođena 1897. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Grabovac (2574022236)
Jekić (Adam) Ružica, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Grabovac banski (2574022074)
Jekić (Adam) Stevan, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Grabovac banski (2574022072)
Jekić (Dragan) Marica, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Grabovac banski (7036s00591)
Jekić (Dušan) Dragutin, rođen 1927. Srbin, poginuo od ustaša 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Banski grabovac (2819003006)
Jekić (Dušan) Milan, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Grabovac banski (2574022112)
Jekić (Đuro) Branko, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, V.šušnjar (2574022161)
Jekić (Đuro) Danica, rođena 1926. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Drvar (2574022162)
Jekić (Đuro) Draga, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Grabovac banski (2574022227)
Jekić (Đuro) Đuro, rođen 1918. Srbin, poginuo od ustaša 1944. U NOBu, Glina (2574022160)
Jekić (Đuro) Jandrija, rođen 1889. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Grabovac (2574022105)
Jekić (Đuro) Joka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022185)
Jekić (Đuro) Mara, rođena 1885. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022163)
Jekić (Đuro) Milan, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Grabovac banski (2574022225)
Jekić (Đuro) Stevan, rođen 1879. Srbin, umro od bolesti 1944. U NOBu, Grabovac (2574022065)
Jekić (Đuro) Vasilija, rođena 1891. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Grabovac (2574022109)
Jekić (Gligo) Danica, rođena 1918. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022192)
Jekić (Gligo) Stana, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022157)
Jekić (Ilija) Branko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U zbegu, Bosna (2574022119)
Jekić (Ilija) Danica, rođena 1921. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022237)
Jekić (Ilija) Dušan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Grabovac banski (2574022177)
Jekić (Ilija) Đuro, rođen 1916. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2574022181)
Jekić (Ilija) Ilija, rođen 1904. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Grabovac (2574022179)
Jekić (Ilija) Ilija, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Grabovac banski (7036s00594)
Jekić (Ilija) Kata, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022183)
Jekić (Ilija) Ljubica, rođena 1887. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Grabovac (2574022200)
Jekić (Ilija) Miloš, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Grabovac banski (7036s00590)
Jekić (Ilija) Mirko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Grabovac banski (2574022176)
Jekić (Ilija) Petar, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U zbegu, Bosna (2574022118)
Jekić (Ilija) Ružica, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022182)
Jekić (Jandrija) Adam, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022069)
Jekić (Jandrija) Dragutin, rođen 1902. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2574022218)
Jekić (Jandrija) Đuro, rođen 1907. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022081)
Jekić (Jandrija) Jovan, rođen 1916. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Grabovac (2574022106)
Jekić (Jandrija) Nikola, rođen 1904. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022217)
Jekić (Jandrija) Stevan, rođen 1884. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Jabukovac (2571012032)
Jekić (Jandrija) Vasilj, rođen 1893. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022078)
Jekić (Janko) Marija, rođena 1884. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Grabovac (0841032015)
Jekić (Jovan) David, rođen 1926. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Slavonija (2574022101)
Jekić (Jovan) Milja, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Grabovac (2574022070)
Jekić (Lazo) Jelica, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022239)
Jekić (Ljubica) Milan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (7036s00595)
Jekić (Marko) Julika, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022209)
Jekić (Marko) Mile, rođen 1875. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022203)
Jekić (Milan) Danica, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Grabovac banski (2574022158)
Jekić (Milan) Đuro, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Grabovac banski (2574022238)
Jekić (Milan) Milan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Grabovac banski (7036s00593)
Jekić (Milan) Ranko, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Grabovac banski (7036s00592)
Jekić (Mile) Dragan, rođen 1910. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2574022198)
Jekić (Mile) Draginja, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Grabovac (2574022075)
Jekić (Mile) Janko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Grabovac banski (2574022191)
Jekić (Mile) Mara, rođena 1925. Srpkinja, umrla 1944. u NOBu, Grabovac (2574022117)
Jekić (Mile) Mika, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom teroru, Grabovac (2574022094)
Jekić (Mile) Milan, rođen 1914. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022063)
Jekić (Mile) Milan, rođen 1918. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2574022116)
Jekić (Mile) Mile, rođen 1875. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Šamarica (2574022114)
Jekić (Mile) Miljka, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022226)
Jekić (Mile) Pavao, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Hađer-glina (2574022113)
Jekić (Mile) Petar, rođen 1906. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2574022210)
Jekić (Mile) Petar, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022103)
Jekić (Mile) Sofija, rođena 1916. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022190)
Jekić (Mile) Stana, rođena 1886. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Grabovac (2574022102)
Jekić (Mile) Stevan, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Hađer-glina (2574022123)
Jekić (Mile) Stevan, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022104)
Jekić (Mile) Stevan, rođen 1917. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022064)
Jekić (Mile) Vasilj, rođen 1904. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2574022206)
Jekić (Milka) Danica, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Grabovac banski (0841032018)
Jekić (Miloš) Milka, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Grabovac (0841032014)
Jekić (Miloš) Petar, rođen 1904. Srbin, umro 1943. u NOBu, Grabovac (2574022147)
Jekić (Miloš) Sofija, rođena 1918. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Jabukovac (2571012036)
Jekić (Mirko) Dušan, rođen 1931. Srbin, umro 1942. u logoru, Jastrebarsko (2574022108)
Jekić (Nikola) Ana, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Grabovac banski (7036s00587)
Jekić (Nikola) Danica, rođena 1915. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Jabukovac (2571012035)
Jekić (Nikola) Dušan, rođen 1901. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022067)
Jekić (Nikola) Dušan, rođen 1902. Srbin, streljan od ustaša 1941. U direktnom teroru, Banski grabovac (2819003007)
Jekić (Nikola) Jovo, rođen 1918. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2574022068)
Jekić (Nikola) Milja, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Grabovac (2574022122)
Jekić (Nikola) Stana, rođena 1918. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Grabovac (2574022110)
Jekić (Nikola) Stevan, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. u zbegu, Grabovac (2574022120)
Jekić (Nn) Stoja, rođena 1879. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru, Brubanj (2574022115)
Jekić (Petar) Danica, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Grabovac banski (2574022207)
Jekić (Petar) Evica, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Grabovac (2574022121)
Jekić (Petar) Marija, rođena 1893. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Grabovac (2574022095)
Jekić (Petar) Mile, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Grabovac banski (2574022208)
Jekić (Petar) Mirko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Grabovac banski (2574022188)
Jekić (Petar) Stana, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022197)
Jekić (Petar) Stoja, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Grabovac banski (7036s00588)
Jekić (Petar) Stojan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2574022145)
Jekić (Petar) Vasilj, rođen 1913. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2574022187)
Jekić (Simo) Evica, rođena 1870. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022180)
Jekić (Stanko) Dragica, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022205)
Jekić (Stanko) Mara, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Grabovac banski (2574022184)
Jekić (Stanko) Milan, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Grabovac banski (2574022096)
Jekić (Stanko) Miloš, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Grabovac banski (0841032016)
Jekić (Stanko) Milja, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022178)
Jekić (Stanko) Petar, rođen 1914. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (0870012010)
Jekić (Stanko) Stevo, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Grabovac banski (0841032017)
Jekić (Stevan) Đuro, rođen 1893. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, N.šušnjar (2574022240)
Jekić (Stevan) Đuro, rođen 1912. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (2770004018)
Jekić (Stevan) Mile, rođen 1913. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Jabukovac (2571012033)
Jekić (Stevan) Milja, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Grabovac (2574022077)
Jekić (Stevan) Petar, rođen 1911. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022124)
Jekić (Stevan) Vasilj, rođen 1900. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Sutjeska (0862053022)
Jekić (Stevan) Vasilj, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Grabovac (2574022076)
Jekić (Stojan) Dragica, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022189)
Jekić (Stojan) Soka, rođena 1931. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Grabovac banski (7036s00604)
Jekić (Stojan) Stoja, rođena 1904. Srpkinja, umrla 1944. u NOBu, Grabovac (2574022202)
Jekić (Stojan) Stojan, rođen 1918. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022219)
Jekić (Tanasije) Vasilija, rođena 1904. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, Grabovac (2574022141)
Jekić (Vasilj) Ana, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Grabovac banski (2574022079)
Jekić (Vasilj) Mićo, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Grabovac banski (2574022080)
Jekić (Vasilj) Stanko, rođen 1893. Srbin, umro 1943. u NOBu, Grabovac (2574022186)
Jekić (Vasilj) Stevan, rođen 1875. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022194)
Jekić (Vasilj) Stevan, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2574022204)
Jovičić (Jovo) Gligo, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Grabovac-glina (2765062031)
Jovičić (Teodor) Marica, rođena 1894. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Grabovac (2574022143)
Jovičić (Teodor) Vaso, rođen 1890. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022142)
Jovičić (Vaso) Dušan, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022144)
Kačar (Lazo) Ljubica, rođena 1903. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. u NOBu, Grabovac (2574022032)
Kačar (Mile) Draginja, rođena 1884. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Grabovac (2574022014)
Krasulja (Stojan) Radovan, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (5006s00458)
Likar (Stojan) Evica, rođena 1910. Srpkinja, nestala 1942. nepoznato, Grabovac (0798049007)
Mačak (Pavle) Stevan, rođen 1889. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Šamarica (2573019024)
Maričić (Milan) Milan, rođen 1889. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Grabovac (2574022275)
Marić (Adam) Mirko, rođen 1885. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022234)
Marić (Đuro) Simica, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022230)
Marić (Jandrija) Luka, rođen 1910. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kloštar (2574022222)
Marić (Jovan) Anđelija, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022224)
Marić (Jovan) Mara, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022223)
Marić (Jovan) Stevan, rođen 1870. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022228)
Marić (Luka) Danica, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Grabovac banski (2574022221)
Marić (Luka) Dušan, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Grabovac banski (2574022220)
Marić (Nn) Đuro, rođen 9999. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Gornji grabovac (2851028010)
Marić (Petar) Ana, rođena 1924. Srpkinja, poginula 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022232)
Marić (Petar) Draga, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od Italijana 1941. nepoznato, Grabovci (2574022233)
Marić (Petar) Nada, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Grabovac banski (7036s00597)
Marić (Savan) Đuro, rođen 1870. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022231)
Marić (Stanko) Ružica, rođena 1883. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Grabovac (2574022235)
Marić (Stojan) Ružica, rođena 1870. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022229)
Martinović (Milan) Branko, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2574022214)
Martinović (Milan) Slavko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Grabovac banski (2574022213)
Martinović (Nikola) Stojan, rođen 1875. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Grabovac (2574022216)
Martinović (Stojan) Milan, rođen 1894. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022215)
Matijašević (Gligo) Đuro, rođen 1875. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022263)
Mihajlović (Vasa) Đuro, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Banski grabovac (0945043017)
Milić (Petar) Petar, rođen 1911. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022091)
Milić (Stanko) Jelena, rođena 1884. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Grabovac (2574022090)
Milošević (Adam) Stevo, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2574022149)
Milošević (Đuro) Bosiljka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022166)
Milošević (Đuro) Slavka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022164)
Milošević (Gajo) Stana, rođena 1883. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022174)
Milošević (Ilija) Ljubica, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022148)
Milošević (Jovan) Mile, rođen 1897. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Grabovac (2574022211)
Milošević (Jovan) Simo, rođen 1883. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022167)
Milošević (Luka) Ljubiša, rođen 1916. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022173)
Milošević (Marko) Mile, rođen 1918. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022172)
Milošević (Mile) Danica, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Grabovac banski (2574022175)
Milošević (Mile) Ljuban, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2574022212)
Milošević (Nikola) Sofija, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022169)
Milošević (Stanko) Danica, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022165)
Milošević (Stojan) Milica, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022168)
Milošević (Tanasije) Ana, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Grabovac banski (2574022171)
Milošević (Tanasije) Danica, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Grabovac banski (7036s00598)
Milošević (Tanasije) Milan, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Grabovac banski (2574022170)
Momčilović (Petar) Rade, rođen 1912. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Bosna (2574022126)
Mraković (Mile) Dušan, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022061)
Mraković (Nikola) Mile, rođen 1893. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Grabovac (2574022062)
Pantelić (Gajo) Đuro, rođen 1916. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022060)
Pantelić (Gajo) Stevan, rođen 1914. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022059)
Pantelić (Jovan) Stanko, rođen 1897. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022056)
Pantelić (Mile) Stoja, rođena 1894. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022057)
Pantelić (Stanko) Milan, rođen 1923. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022058)
Polimac (Adam) Dušan, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2574022280)
Polimac (Adam) Jelica, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Grabovac (2574022267)
Polimac (Arsenije) Ljubomir, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2574022261)
Polimac (Dmitar) Đuro, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Grabovac banski (2578033066)
Polimac (Đuro) Branko, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2574022260)
Polimac (Đuro) Branko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2574022265)
Polimac (Đuro) Dmitar, rođen 1911. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2578033056)
Polimac (Đuro) Đuro, rođen 1885. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022281)
Polimac (Đuro) Jovan, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Grabovac (2578033062)
Polimac (Đuro) Kojo, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Volinja (2578033061)
Polimac (Đuro) Milan, rođen 1913. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2578033054)
Polimac (Đuro) Stanko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2574022259)
Polimac (Đuro) Stevan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2574022266)
Polimac (Đuro) Stojan, rođen 1907. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Grabovac (2578033053)
Polimac (Josip) Sofija, rođena 1915. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2578033065)
Polimac (Jovan) Joka, rođena 1885. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Grabovac (2574022264)
Polimac (Marko) Dušan, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Jasenovac (0931045021)
Polimac (Milan) Jula, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Klasnić (2574022278)
Polimac (Milan) Mićo, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Grabovac banski (2578033055)
Polimac (Milan) Rade, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022257)
Polimac (Milan) Stanko, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2574022254)
Polimac (Milan) Stevan, rođen 1913. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Komarevo (2574022255)
Polimac (Mile) Julika, rođena 1885. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Grabovac (2574022276)
Polimac (Mile) Kata, rođena 1915. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Klasnić (2574022277)
Polimac (Mile) Milka, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2578033063)
Polimac (Mile) Stevan, rođen 1910. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kladuša (2574022274)
Polimac (Miško) Milka, rođena 1918. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2578033067)
Polimac (Nikola) Đuro, rođen 1870. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Grabovac (2574022269)
Polimac (Nikola) Janko, rođen 1880. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Grabovac (2574022282)
Polimac (Nikola) Sofija, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Grabovac (2574022272)
Polimac (Nn) Evica, rođena 1878. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Grabovac (2578033064)
Polimac (Petar) Ljubica, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Grabovac (2574022273)
Polimac (Simo) Milan, rođen 1887. Srbin, umro 1943. u NOBu, Grabovac (2574022256)
Polimac (Simo) Miloš, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Banski grabovac (2598145023)
Polimac (Stanko) Đuro, rođen 1915. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Grabovac (2574022262)
Polimac (Stojan) Đuro, rođen 1873. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2578033058)
Polimac (Stojan) Jovan, rođen 1879. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2578033059)
Polimac (Stojan) Kojo, rođen 1884. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Grabovac (2578033057)
Polimac (Stojan) Zorka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2578033060)
Polimac (Vasilj) Nikola, rođen 1888. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Grabovac (2574022279)
Prečanica (Nn) Milka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Banski grabovac (2575024163)
Prečanica (Stojan) Luka, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, G. bačuga (2575024164)
Prečanica (Vasilije) Danica, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Banski grabovac (2575024162)
Radelić (Stanko) Petar, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2574022048)
Sekulić (Andrija) Milka, rođena 1906. Srpkinja, nestala 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Petrinja (0862048004)
Sekulić (Mile) Vasilj, rođen 1909. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2574022125)
Sekulić (Nikola) Nikola, rođen 1870. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Grabovac (2574022270)
Sekulić (Ostoja) Stana, rođena 1878. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Grabovac (2574022271)
Sužnjević (Branko) Dušan, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u zbegu, Bosna (7036s00599)
Sužnjević (Gligo) Branko, rođen 1907. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2574022250)
Sužnjević (Janko) Svetozar, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2574022249)
Sužnjević (Jovan) Božo, rođen 1880. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Hrastovica (2574022253)
Sužnjević (Nikola) Slavko, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2574022252)
Sužnjević (Nn) Branko, rođen 1902. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Nepoznato (2845051008)
Sužnjević (Simo) Stana, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Grabovac (2574022251)
Šteković (Adam) Stojan, rođen 1899. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022008)
Šteković (Ananije) Lazo, rođen 1909. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2574022047)
Šteković (Đuro) Draga, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. nepoznato, Drenovac banski (2574022046)
Šteković (Đuro) Luka, rođen 1903. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022030)
Šteković (Đuro) Petar, rođen 1917. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Mlinoga (2574022011)
Šteković (Đuro) Stanko, rođen 1910. Srbin, umro od bolesti 1942. U NOBu, Grabovac (2574022029)
Šteković (Đuro) Stevan, rođen 1914. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Grabovac (2574022052)
Šteković (Gajo) Janko, rođen 1893. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Grabovac (2574022049)
Šteković (Gajo) Mićo, rođen 1910. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2574022012)
Šteković (Gajo) Stanko, rođen 1913. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022013)
Šteković (Ilija) Stanko, rođen 1876. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Grabovac (2574022004)
Šteković (Ilija) Stanko, rođen 1901. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2574022055)
Šteković (Jandrija) Đuro, rođen 1888. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022082)
Šteković (Janko) Ružica, rođena 1896. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. u NOBu, Grabovac (2574022017)
Šteković (Janko) Vaso, rođen 1934. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Bosna (2574022035)
Šteković (Jefta) Nikola, rođen 1903. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022036)
Šteković (Lazo) Mile, rođen 1901. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2574022005)
Šteković (Lazo) Mile, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1943. Kod kuće, Grabovac banski (7036s00600)
Šteković (Luka) Branko, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2574022031)
Šteković (Luka) Đuro, rođen 1900. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2574022006)
Šteković (Luka) Kata, rođena 1873. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Vlahović (2574022028)
Šteković (Luka) Mara, rođena 1926. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Crna gora (2574022054)
Šteković (Luka) Mile, rođen 1889. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022024)
Šteković (Luka) Vasilj, rođen 1892. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022010)
Šteković (Mile) Kata, rođena 1908. Srpkinja, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Žirovac (2574022045)
Šteković (Mile) Luka, rođen 1917. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2574022027)
Šteković (Mile) Ružica, rođena 1881. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. u NOBu, Grabovac (2574022033)
Šteković (Mile) Sofija, rođena 1875. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. u NOBu, Grabovac (2574022042)
Šteković (Mile) Stanko, rođen 1912. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Grabovac (2574022026)
Šteković (Petar) Simo, rođen 1872. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022038)
Šteković (Petar) Sofija, rođena 1906. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. u NOBu, Grabovac (2574022016)
Šteković (Simo) Đuro, rođen 1909. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Grabovac (2574022044)
Šteković (Simo) Lazo, rođen 1916. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2574022040)
Šteković (Simo) Stanko, rođen 1916. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2574022041)
Šteković (Simo) Stevan, rođen 1904. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2574022039)
Šteković (Stevan) Luka, rođen 1871. Srbin, umro od bolesti 1943. U NOBu, Grabovac (2574022025)
Šteković (Stojan) Adam, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2574022007)
Šteković (Stojan) Ružica, rođena 1875. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Bosna (2574022015)
Šteković (Vasilj) Janko, rođen 1914. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2574022034)
Šteković (Vasilj) Luka, rođen 1899. Srbin, umro od bolesti 1943. U NOBu, Grabovac (2574022053)
Šteković (Vasilj) Mićo, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2574022037)
Šteković (Vasilj) Miljkan, rođen 1914. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2574022009)
Tomić (Dragan) Mile, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1943. Kod kuće, Grabovac banski (7036s00601)
Tomić (Uroš) Dragan, rođen 1911. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2574022085)
Vranjanin (Dušan) Milan, rođen 1937. Srbin, zaklan od ustaša 1941. u direktnom teroru, Donji grabovac (0651012010)
Vranjanin (Nikola) Stana, rođena 1920. Srpkinja, zaklana 1941. U direktnom teroru, Donji grabovac (0651012009)
Zvrkan (Janko) Stanko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Grabovac banski (7036s00602)
Zvrkan (Jovan) Đuro, rođen 1916. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2574022018)
Zvrkan (Lazo) Branko, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2574022019)
Zvrkan (Lazo) Janko, rođen 1918. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Graberje (2574022020)
Zvrkan (Lazo) Ružica, rođena 1893. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. u NOBu, Grabovac (2574022022)
Zvrkan (Lazo) Stanko, rođen 1910. Srbin, poginuo od ustaša 1943. u NOBu, Balinac-glina (2574022023)

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *