Kozarac, Vrginmost

Kozarac je 1931g imao 563 stanovnika a 1948 godine imao je 412 stanovnika. 1991g imao je 291s (273 Srba, 17 ostalih i 1 Hrvata), a 2001g imao je 166s.

Ajdinović (Nn) Janja, rođena 1878. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Kozarac (2279018033)
Ajdinović (Rade) Milan, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2279018032)
Alaica (Petar) Smilja, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Kozarac (2279018110)
Alaica (Vaso) Evica, rođena 1898. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Kozarac (2279018108)
Alajica (Simo) Jovo, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Kozarac (2279018113)
Alajica (Simo) Milan, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Kozarac (2279018112)
Alajica (Simo) Milka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. nepoznato, Kozarac (2279018111)
Aralica (Nikola) Kata, rođena 1879. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Kozarac (2279018121)
Barbir (Rade) Savo, rođen 1936. Srbin, umro od tifusa 1943. Kod kuće, Kozarac (7038s00437)
Barbir (Rade) Stevan, rođen 1936. Srbin, umro od tifusa 1943. Kod kuće, Kozarac (2279018116)
Borbir (Rade) Stevan, rođen 1877. Srbin, umro 1943. u NOBu, Kozarac (2279018117)
Ćorić (Josip) Đuro, rođen 1879. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Čemernica (2279018047)
Ćorić (Rade) Petar, rođen 1895. Srbin, umro 1943. u NOBu, Kozarac (2279018041)
Ćorić (Stanka) Petar, rođen 1914. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Glamoč (2279018028)
Ćorić (Stanko) Jandre, rođen 1916. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Vrginmost (2279018029)
Gledić (Damjan) Jovo, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U zbegu, Petrova gora (2279018003)
Gledić (Damjan) Ljubica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u zbegu, Petrova gora (2279018004)
Gledić (Marko) Petar, rođen 1874. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Borić (2279018001)
Gledić (Petar) Damjan, rođen 1901. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Karlovac (2279018002)
Ivković (Đuro) Maca, rođena 1924. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Kozarac (2279018109)
Jelovac (Damjan) Marija, rođena 1897. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Abuz (2279018058)
Jelovac (Đuro) Ana, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Šuma abez (2279018060)
Jelovac (Đuro) Mara, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Šuma abez (2279018061)
Jelovac (Đuro) Sava, rođena 1927. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Abuz (2279018059)
Jelovac (Milan) Miljka, rođena 1930. Srpkinja, poginula 1942. U zbegu, Petrova gora (2288039084)
Jelovac (Milan) Mira, rođena 1934. Srpkinja, poginula 1942. U zbegu, Petrova gora (2288039085)
Jelovac (Milan) Nikola, rođen 1936. Srbin, poginuo 1942. u zbegu, Petrova gora (2288039086)
Kopač (Mile) Danica, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Pješčanica (2279018027)
Kopač (Sava) Sava, rođen 1882. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kozarac (2279018050)
Kopač (Savo) Mile, rođen 1903. Srbin, umro 1943. u NOBu, Kozarac (2279018026)
Korkut (Arsenija) Stana, rođena 1887. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Petrova gora (2279018030)
Korkut (Gajo) Stanko, rođen 1886. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2279018035)
Korkut (Jandro) Stevan, rođen 1896. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Vrginmost (2279018017)
Korkut (Jovan) Milka, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Kozarac (2279018036)
Korkut (Mile) Branko, rođen 1918. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Perušić (2279018031)
Korkut (Nn) Ana, rođena 1874. Srpkinja, umrla 1941. u NOBu, Kozarac (2279018007)
Korkut (Nn) Đuro, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Glina (2279018099)
Korkut (Nn) Inđija, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Kozarac (2279018100)
Krasulja (Rade) Kata, rođena 1879. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Kozarac (2279018126)
Krasulja (Teodor) Miloš, rođen 1877. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Kozarac (2279018125)
Ljubišić (Simo) Stojan, rođen 1899. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kozarac (2279018054)
Maričić (Tanasije) Vaso, rođen 1899. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Kozarac (2279018063)
Marinković (Antonije) Marija, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. U zbegu, Livno (2279018013)
Marinković (Damjan) Milka, rođena 1940. Srpkinja, umrla od tifusa 1942. kod kuće, Kozarac (2279018006)
Marinković (Đuro) Janja, rođena 1898. Srpkinja, umrla 1941. U NOBu, Kozarac (2279018011)
Marinković (Đuro) Stana, rođena 1887. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Kozarac (2279018043)
Marinković (Jovo) Prokop, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2279018042)
Marinković (Maksim) Đuro, rođen 1887. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Kozarac (2279018045)
Marinković (Marko) Dragan, rođen 1941. Srbin, umro od tifusa 1942. kod kuće, Kozarac (2279018010)
Marinković (Marko) Ljuban, rođen 1939. Srbin, umro od tifusa 1942. kod kuće, Kozarac (2279018009)
Marinković (Mojsije) Milka, rođena 1906. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, Kozarac (2279018039)
Marinković (Nikola) Marko, rođen 1872. Srbin, umro 1943. u NOBu, Kozarac (2279018037)
Marinković (Nn) Ana, rođena 1872. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Kozarac (2279018038)
Marinković (Nn) Ana, rođena 1897. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Kozarac (2279018046)
Marinković (Nn) Milka, rođena 1875. Srpkinja, umrla 1941. u NOBu, Kozarac (2279018005)
Marinković (Petar) Pavao, rođen 1906. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Kozarac (2279018049)
Marinković (Petar) Toma, rođen 1898. Srbin, ubijen 1941. Pri deportaciji, Koprivnica (2279018022)
Marinković (Prokopije) Milka, rođena 1938. Srpkinja, umrla od zime 1942. u zbegu, Petrova gora (7038s00438)
Marinković (Rade) Jovan, rođen 1888. Srbin, umro 1943. u NOBu, Kozarac (2279018044)
Marinković (Simo) Maca, rođena 1940. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Kozarac (2279018040)
Marinković (Stanko) Marko, rođen 1890. Srbin, umro 1943. u NOBu, Kozarac (2279018014)
Marinković (Stojan) Evica, rođena 1910. Srpkinja, umrla 1942. U NOBu, Livno bosna (2279018012)
Marinković (Tomo) Stevo, rođen 1920. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Krbavica (2279018023)
Mraović (Adam) Pero, rođen 1890. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kozarac (2288039067)
Mraović (Branko) Pero, rođen 1939. Srbin, umro od tifusa 1943. Kod kuće, Kozarac (2279018086)
Mraović (Damjan) Mile, rođen 1906. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Dlašići (2279018025)
Mraović (Dragan) Mica, rođena 1939. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Kozarac (2279018081)
Mraović (Dragan) Nada, rođena 1938. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Kozarac (2279018080)
Mraović (Dušan) Gojko, rođen 1938. Srbin, umro od tifusa 1943. kod kuće, Kozarac (2279018068)
Mraović (Đuro) Jovan, rođen 1887. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kozarac (2279018051)
Mraović (Đuro) Stevan, rođen 1879. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Malićka (2279018064)
Mraović (Gligorije) Jovan, rođen 1872. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Kozarac (2279018088)
Mraović (Jandra) Jovan, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2279018101)
Mraović (Jovan) Damjan, rođen 1887. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Kozarac (2279018015)
Mraović (Jovan) Damjo, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2279018097)
Mraović (Jovan) Jovan, rođen 1887. Srbin, umro 1943. u NOBu, Kozarac (2279018055)
Mraović (Jovan) Nikola, rođen 1898. Srbin, umro 1943. u NOBu, Kozarac (2279018089)
Mraović (Jovo) Milka, rođena 1909. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Vrgin most (2266018077)
Mraović (Jovo) Milka, rođena 1910. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Kozarac (2279018087)
Mraović (Marko) Marija, rođena 1909. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, Kozarac (2279018053)
Mraović (Matija) Stana, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Čemernica (2279018098)
Mraović (Mile) Damjan, rođen 1909. Srbin, poginuo 1943. u NOBu Plovča draga (2279018062)
Mraović (Mile) Dragan, rođen 1917. Srbin, umro 1944. u NOBu, Kozarac (2279018082)
Mraović (Mile) Mara, rođena 1917. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Kozarac (2279018079)
Mraović (Mile) Mica, rođena 1938. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Kozarac (2279018093)
Mraović (Mile) Pajo, rođen 1939. Srbin, umro od tifusa 1943. Kod kuće, Kozarac (2279018094)
Mraović (Nikola) Dragica, rođena 1919. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Kozarac (2279018090)
Mraović (Nikola) Evica, rođena 1898. Srpkinja, umrla 1941. U NOBu, Kozarac (2279018070)
Mraović (Nikola) Mile, rođen 1911. Srbin, umro 1943. u NOBu, Zagreb (2279018057)
Mraović (Nikola) Milka, rođena 1931. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Kozarac (2279018091)
Mraović (Nikola) Pero, rođen 1932. Srbin, umro od tifusa 1943. Kod kuće, Kozarac (2279018072)
Mraović (Nikola) Sava, rođena 1893. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Kozarac (2279018092)
Mraović (Nikola) Stana, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Čemernica (2279018069)
Mraović (Nikola) Stanko, rođen 1896. Srbin, umro 1942. u NOBu, Nepoznato (2279018065)
Mraović (Nn) Anka, rođena 1910. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Kozarac (2279018024)
Mraović (Nn) Julika, rođena 1876. Srpkinja, umrla 1941. u NOBu, Kozarac (2279018123)
Mraović (Nn) Maca, rođena 1878. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Kozarac (2279018078)
Mraović (Nn) Mile, rođen 1878. Srbin, umro 1943. u NOBu, Kozarac (2279018074)
Mraović (Nn) Mile, rođen 1911. Srbin, umro 1943. u NOBu, Kozarac (2279018103)
Mraović (Nn) Mile, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Glina (2279018076)
Mraović (Nn) Milka, rođena 1878. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Kozarac (2279018075)
Mraović (Nn) Milka, rođena 1885. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Kozarac (2279018052)
Mraović (Nn) Stana, rođena 1902. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Kozarac (2279018083)
Mraović (Nn) Stanko, rođen 1878. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Livno (2279018122)
Mraović (Pavle) Julika, rođena 1896. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Kozarac (2279018066)
Mraović (Petar) Branko, rođen 1920. Srbin, umro 1943. u NOBu, Kozarac (2279018084)
Mraović (Petar) Ljubica, rođena 1923. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, Kozarac (2279018085)
Mraović (Simo) Dušan, rođen 1928. Srbin, poginuo 1943. u NORu, Veljun (7038s00433)
Mraović (Simo) Dušan, rođen 1929. Srbin, poginuo 1943. u NORu, Kestenjak (2279018115)
Mraović (Simo) Milan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Petrova gora (2283027003)
Mraović (Simo) Stana, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Čremušnica (2279018008)
Mraović (Simo) Stojan, rođen 1891. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kozarac (2279018095)
Mraović (Simo) Vaso, rođen 1912. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kozarac (2279018077)
Mraović (Stanko) Milan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Sveta jama (2279018018)
Mraović (Stanko) Nikola, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Glina (2279018071)
Mraović (Stanko) Toma, rođen 1913. Srbin, umro 1943. u NOBu, Frkašić (2279018019)
Mraović (Stevan) Vasilija, rođena 1888. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Crni Potok (2279018056)
Mraović (Stojan) Evica, rođena 1915. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Kozarac (2279018096)
Mraović (Stojana) Bogdan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Petrova gora (2283027158)
Mraović (Tomo) Ljuban, rođen 1937. Srbin, umro 1943. u zbegu, Frkašić (2279018020)
Mraović (Tomo) Zora, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1943. u zbegu  Frkašić (2279018021)
Mraović (Vasilj) Stana, rođena 1889. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Kozarac (2279018073)
Mraović (Vaso) Đuro, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Gore (2279018124)
Mraović (Vaso) Julika, rođena 1887. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Kozarac (2279018016)
Mraović (Vujo) Milica, rođena 1915. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Kozarac (2279018067)
Mravović (Sima) Stojan, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Žabalj (0398140023)
Mrkonjić (Nn) Evica, rođena 1878. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Kozarac (2279018107)
Mrkonjić (Stanko) Ljubica, rođena 1943. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Kozarac (2279018106)
Mrkonjić (Stanko) Maca, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Kozarac (7038s00435)
Mrkšić (Jovo) Ljuban, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Lika (2832037005)
Mrkšić (Jovo) Mile, rođen 1915. Srbin, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Kosinja (2832037003)
Mrkšić (Mile) Dragan, rođen 1915. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Petrova gora (0576097107)
Mrkšić (Mile) Đuro, rođen 1892. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Petrova gora (2279018120)
Mrkšić (Nikola) Jovo, rođen 1880. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Petrova gora (2832037006)
Mrkšić (Nikola) Mile, rođen 1877. Srbin, umro 1943. u NOBu, Kozarac (2279018102)
Mrkšić (Nikola) Mile, rođen 1914. Srbin, umro 1943. u NOBu, Kozarac (2279018105)
Mrkšić-komozec (Nn) Petra, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Petrova gora (2832037007)
Olaica (Nikola) Damjan, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Kozarac (2279018104)
Orlar (Stevan) Simo, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Drenovača lika (2279018048)
Starovlah (Ljuban) Petar, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (7038s00436)
Škora (Marko) Petar, rođen 1887. Srbin, umro 1943. u NOBu, Kozarac (2279018119)
Vuković (Pavle) Aleksa, rođen 1883. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Bučica (2279018034)

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *