Ljeskov Dub, Gacko

Buha (Aleksa) Vule, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057121)

Buha (Stevan) Pero, rođen 1900. Srbin, umro od Italijana 1943. U logoru, Prevlaka kod herceg novog (1435057122)

Ivković (Novica) Božo, rođen 1902. Srbin, ubijen 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nevesinje (1435057123)

Kovačević (Lazar) Stana, rođena 1885. Srpkinja, ubijena 1943. Kod kuće, Ljeskov dub (5004s00262)

Laketa (Sima) Sava, rođen 1882. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. kod kuće, Ljeskov dub (5015s01380)

Mandić (Đorđe) Joka, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057065)

Mandić (Koja) Ljubica, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057064)

Mandić (Luka) Joka, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057062)

Mandić (Mićo) Dragilo, rođen 1938. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057071)

Mandić (Mićo) Milenko, rođen 1934. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057070)

Mandić (Mićo) Milosava, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057072)

Mandić (Nikola) Milivoje, rođen 1938. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057069)

Mandić (Obrad) Aleksa, rođen 1938. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057073)

Mandić (Obrad) Borka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (7006s00419)

Mandić (Obrad) Božidarka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057068)

Mandić (Obrad) Dušan, rođen 1932. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (7006s00420)

Mandić (Obrad) Dušanka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057067)

Mandić (Obrad) Slavojka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057066)

Mandić (Savo) Nikola, rođen 1898. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nevesinje (1435057074)

Mandić (Trifko) Stana, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057063)

Mićković (Jefto) Desanka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057076)

Mićković (Jefto) Ilija, rođen 1936. Srbin, ubijen od Muslima 1943. U direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057077)

Mićković (Jefto) Jela, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057075)

Mićković (Jefto) Milorad, rođen 1931. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057078)

Mićković (Jovan) Staka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057079)

Mićković (Jovan) Staka, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (9999s99520)

Mićković (Mijat) Milica, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057080)

Milićević (Nikola) Borika, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. kod kuće, Ljeskov dub (5015s01408)

Milidrag (Blagoje) Dušan, rođen 1937. Srbin, spaljen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057120)

Milidrag (Blagoje) Jelena, rođena 1931. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057119)

Milidrag (Božo) Anđelko, rođen 1934. Srbin, spaljen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057131)

Milidrag (Božo) Aneta, rođena 1937. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057132)

Milidrag (Dušan) Miroslav, rođen 1937. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057129)

Milidrag (Dušan) Momčilo, rođen 1932. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057127)

Milidrag (Dušan) Vukosava, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057128)

Milidrag (Dušan) Žarko, rođen 1939. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057130)

Milidrag (Gošo) Sava, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057124)

Milidrag (Jovan) Gospava, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057105)

Milidrag (Jovo) Mara, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1602022025)

Milidrag (Krsto) Stevan, rođen 1873. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057104)

Milidrag (Lazar) Anica, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057133)

Milidrag (Lazar) Branislava, rođena 1938. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057125)

Milidrag (Luka) Petar, rođen 1882. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. kod kuće, Ljeskov dub (5015s01404)

Milidrag (Mihajlo) Gospava, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057052)

Milidrag (Milan) Petar, rođen 1937. Srbin, spaljen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (7006s00436)

Milidrag (Milan) Spasenija, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057118)

Milidrag (Miloš) Petar, rođen 1935. Srbin, ubijen od Muslima 1943. U direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057107)

Milidrag (Mirko) Dušanka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (7006s00433)

Milidrag (Mirko) Milena, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057055)

Milidrag (Mirko) Vukašin, rođen 1936. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057054)

Milidrag (Mitar) Vule, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. kod kuće, Ljeskov dub (5015s01400)

Milidrag (Nikola) Anđa, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057108)

Milidrag (Nikola) Drago, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057059)

Milidrag (Nikola) Simo, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057060)

Milidrag (Obren) Božo, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057134)

Milidrag (Obren) Božo, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Ljeskov dub (1602022024)

Milidrag (Obren) Dušan, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057135)

Milidrag (Obren) Dušan, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1602022023)

Milidrag (Pavle) Anđelko, rođen 1936. Srbin, spaljen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (7006s00428)

Milidrag (Pavle) Dušan, rođen 1938. Srbin, spaljen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (7006s00432)

Milidrag (Pavle) Radojka, rođena 1931. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (9999s99535)

Milidrag (Pavle) Vukota, rođen 1934. Srbin, spaljen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (7006s00431)

Milidrag (Petar) Anika, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (7006s00429)

Milidrag (Petar) Ljubica, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Ljeskov dub (7006s00434)

Milidrag (Petar) Milovan, rođen 1937. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (7006s00435)

Milidrag (Petar) Pavija, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. kod kuće, Ljeskov dub (5015s01402)

Milidrag (Petar) Radovan, rođen 1934. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (7006s00437)

Milidrag (Savo) Jela, rođena 1870. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057061)

Milidrag (Savo) Milosava, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057058)

Milidrag (Savo) Nikola, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057109)

Milidrag (Savo) Vukosava, rođena 1927. Srpkinja, spaljena od Nemaca 1943. kod kuće, Ljeskov dub (7006s00430)

Milidrag (Savo) Vukosava, rođena 1933. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (9999s99536)

Milidrag (Spasoje) Pavle, rođen 1902. Srbin, ubijen 1943. nepoznato, Ljeskov dub (5015s01403)

Milidrag (Stevan) Joka, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057126)

Milidrag (Šujo) Stana, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057057)

Milidrag (Šule) Ilija, rođen 1873. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057106)

Milidrag (Trifko) Mara, rođena 1876. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057136)

Milidrag (Vidoje) Vida, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057053)

Milidrag (Vučić) Dunja, rođena 1936. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1460009029)

Mučibabić (Blagoje) Bosiljka, rođena 1897. Srpkinja, spaljena 1943. kod kuće, Ljeskov dub (5004s00286)

Mučibabić (Blagoje) Bosiljka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057048)

Mučibabić (Branko) Budimir, rođen 1941. Srbin, spaljen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435062002)

Mučibabić (Branko) Budimir, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Ljeskov dub (5004s00263)

Mučibabić (Branko) Radojka, rođena 1939. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435062003)

Mučibabić (Danilo) Anica, rođena 1931. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057116)

Mučibabić (Danilo) Savo, rođen 1933. Srbin, spaljen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057115)

Mučibabić (Danilo) Vuk, rođen 1939. Srbin, spaljen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (9999s99570)

Mučibabić (Danilo) Žarko, rođen 1938. Srbin, spaljen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057114)

Mučibabić (Đorđe) Ilinka, rođena 1888. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Ljskov dub (1435066005)

Mučibabić (Đorđo) Ilinka, rođena 1891. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Ljeskov dub (5004s00277)

Mučibabić (Duka) Risto, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057021)

Mučibabić (Dušan) Branislava, rođena 1941. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057087)

Mučibabić (Dušan) Milivoje, rođen 1940. Srbin, spaljen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057088)

Mučibabić (Dušan) Milivoje, rođen 9999. Srbin, spaljen od ustaša 1943. kod kuće, Ljeskov dub (5004s00268)

Mučibabić (Dušan) Radivoje, rođen 1936. Srbin, spaljen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057086)

Mučibabić (Dušan) Vida, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057089)

Mučibabić (Dušan) Vida, rođena 1903. Srpkinja, spaljena od ustaša 1943. kod kuće, Ljeskov dub (5004s00282)

Mučibabić (Dušan) Zorka, rođena 1938. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057090)

Mučibabić (Gligor) Jovan, rođen 1892. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Ulog (5004s00265)

Mučibabić (Ilija) Bosiljka, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Ljeskov dub (5004s00287)

Mučibabić (Ilija) Mitra, rođena 1900. Srpkinja, spaljena od ustaša 1943. kod kuće, Ljeskov dub (5004s00294)

Mučibabić (Jefta) Anđa, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Ljeskov dub (5004s00275)

Mučibabić (Jefto) Blagota, rođen 1938. Srbin, spaljen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057103)

Mučibabić (Jefto) Ljeposava, rođena 1940. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057083)

Mučibabić (Jefto) Milena, rođena 1934. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (7006s00440)

Mučibabić (Jevto) Anđa, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057117)

Mučibabić (Jovan) Časlav, rođen 1933. Srbin, spaljen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057016)

Mučibabić (Jovan) Đorđije, rođen 1937. Srbin, spaljen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057042)

Mučibabić (Jovan) Đurđa, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057013)

Mučibabić (Jovan) Jelena, rođena 1936. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057018)

Mučibabić (Jovan) Lazar, rođen 1930. Srbin, spaljen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057015)

Mučibabić (Jovan) Milivoje, rođen 1932. Srbin, spaljen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (9999s99568)

Mučibabić (Jovan) Persa, rođena 1940. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057041)

Mučibabić (Jovan) Radmilo, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057014)

Mučibabić (Jovan) Vidosava, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057017)

Mučibabić (Jovan) Zorka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057004)

Mučibabić (Jovan) Zorka, rođena 1902. Srpkinja, poginula od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1576057022)

Mučibabić (Jovan) Zorka, rođena 9999. Srpkinja, spaljena od ustaša 1943. kod kuće, Ljeskov dub (5004s00283)

Mućibabić (Lazar) Mitar, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1433021007)

Mučibabić (Lazar) Momčilo, rođen 1937. Srbin, spaljen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (7006s00442)

Mučibabić (Lazar) Momčilo, rođen 9999. Srbin, spaljen od ustaša 1943. kod kuće, Ljeskov dub (5004s00267)

Mučibabić (Lazar) Stana, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057019)

Mučibabić (Lazar) Svetozar, rođen 1934. Srbin, spaljen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (7006s00443)

Mučibabić (Luka) Đurđa, rođena 1900. Srpkinja, spaljena 1943. Kod kuće, Ljeskov dub (5004s00284)

Mučibabić (Luka) Milica, rođena 1878. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057049)

Mučibabić (Luka) Milica, rođena 9999. Srpkinja, spaljena od ustaša 1943. kod kuće, Ljeskov dub (5004s00279)

Mučibabić (Milan) Dragoljub, rođen 1939. Srbin, spaljen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057111)

Mučibabić (Milan) Mileva, rođena 1941. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057110)

Mučibabić (Milko) Simana, rođena 1909. Srpkinja, spaljena od ustaša 1943. kod kuće, Ljeskov dub (5004s00280)

Mučibabić (Milko) Simona, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057085)

Mučibabić (Milko) Slavojka, rođena 1929. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057044)

Mučibabić (Miloš) Rade, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057020)

Mučibabić (Mitar) Lazar, rođen 1893. Srbin, spaljen od ustaša 1943. kod kuće, Ljeskov dub (5004s00270)

Mućibabić (Mitar) Lazar, rođen 1893. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1433021006)

Mučibabić (Nikola) Danica, rođena 1938. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057035)

Mučibabić (Nikola) Đorđe, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057033)

Mučibabić (Nikola) Đurđa, rođena 1909. Srpkinja, spaljena od ustaša 1943. kod kuće, Ljeskov dub (5004s00292)

Mučibabić (Nikola) Đurđa, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057027)

Mučibabić (Nikola) Ikonija, rođena 1936. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057037)

Mučibabić (Nikola) Milena, rođena 1935. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057102)

Mučibabić (Nikola) Persa, rođena 1940. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057036)

Mučibabić (Nikola) Radojka, rođena 1939. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057081)

Mučibabić (Nikola) Radovan, rođen 1933. Srbin, spaljen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057082)

Mučibabić (Nikola) Sofija, rođena 1930. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057034)

Mučibabić (Nn) Rista, rođen 9999. Srbin, spaljen od ustaša 1943. kod kuće, Ljeskov dub (5004s00293)

Mučibabić (Novak) Aleksa, rođen 1931. Srbin, spaljen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057006)

Mučibabić (Novak) Aneta, rođena 1930. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057008)

Mučibabić (Novak) Darinka, rođena 1938. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (7006s00438)

Mučibabić (Novak) Jelisavka, rođena 1936. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (7006s00439)

Mučibabić (Novak) Milosava, rođena 1934. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057010)

Mučibabić (Novak) Milovan, rođen 1940. Srbin, spaljen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057007)

Mučibabić (Novak) Slavojka, rođena 1933. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057009)

Mučibabić (Novica) Bosiljka, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Ljeskov dub (5004s00291)

Mučibabić (Obrad) Aleksa, rođen 1941. Srbin, spaljen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057029)

Mučibabić (Obrad) Koviljka, rođena 1936. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057030)

Mučibabić (Obrad) Milojka, rođena 1940. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (7006s00441)

Mučibabić (Obrad) Milojka, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057031)

Mučibabić (Obrad) Radivoje, rođen 1933. Srbin, spaljen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057028)

Mučibabić (Obrad) Radovan, rođen 1939. Srbin, spaljen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057039)

Mučibabić (Obren) Cmiljka, rođena 1935. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (9999s99566)

Mučibabić (Obren) Darinka, rođena 1936. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057040)

Mučibabić (Obren) Janja, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057038)

Mučibabić (Obren) Janja, rođena 1929. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (9999s99567)

Mučibabić (Obren) Milan, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057047)

Mučibabić (Obren) Mitra, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057046)

Mučibabić (Obren) Radojka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057045)

Mučibabić (Obren) Radovan, rođen 1937. Srbin, spaljen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (9999s99569)

Mučibabić (Panto) Anđa, rođena 1878. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057026)

Mučibabić (Panto) Anđa, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Ljeskov dub (5004s00276)

Mučibabić (Panto) Obren, rođen 1878. Srbin, spaljen od ustaša 1943. kod kuće, Ljeskov dub (5004s00266)

Mučibabić (Pero) Dušan, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057084)

Mučibabić (Petar) Milan, rođen 1910. Srbin, spaljen od ustaša 1943. kod kuće, Ljeskov dub (5004s00269)

Mučibabić (Petar) Miloš, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057113)

Mučibabić (Radoslav) Anđelko, rođen 1934. Srbin, spaljen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057024)

Mučibabić (Radoslav) Ljeposava, rođena 1931. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057022)

Mučibabić (Radoslav) Vukašin, rođen 1940. Srbin, spaljen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057025)

Mučibabić (Radoslav) Vukosava, rođena 1933. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057023)

Mučibabić (Šćepan) Mara, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Ljeskov dub (5004s00278)

Mučibabić (Šćepan) Mara, rođena 1899. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Ljeskov dub (5002s00375)

Mučibabić (Simo) Novica, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057002)

Mučibabić (Simo) Sava, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057003)

Mučibabić (Simo) Spasoje, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1576057021)

Mučibabić (Simo) Spasoje, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057001)

Mučibabić (Spasoje) Jovanka, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057101)

Mučibabić (Spasoje) Jovanka, rođena 1912. Srpkinja, spaljena od ustaša 1943. kod kuće, Ljeskov dub (5004s00295)

Mučibabić (Stojan) Vida, rođena 1885. Srpkinja, spaljena od ustaša 1943. kod kuće, Ljeskov dub (5004s00281)

Mučibabić (Šumdo) Božana, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057032)

Mučibabić (Šundo) Božana, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Ljeskov dub (5004s00289)

Mučibabić (Todor) Anika, rođena 1930. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057092)

Mučibabić (Todor) Darinka, rođena 1934. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057094)

Mučibabić (Todor) Gajo, rođen 1941. Srbin, spaljen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057097)

Mučibabić (Todor) Jefto, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057098)

Mučibabić (Todor) Petar, rođen 1929. Srbin, spaljen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057091)

Mučibabić (Todor) Ruža, rođena 1938. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057095)

Mučibabić (Todor) Slavojka, rođena 1932. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (7006s00444)

Mučibabić (Todor) Stana, rođena 1936. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057093)

Mučibabić (Tomo) Bosiljka, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057005)

Mučibabić (Tomo) Bosiljka, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Ljeskov dub (5004s00290)

Mučibabić (Tomo) Cvijeta, rođena 1872. Srpkinja, spaljena 1943. kod kuće, Ljeskov dub (5004s00285)

Mučibabić (Tomo) Cvijeta, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057099)

Mučibabić (Trifko) Savka, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057051)

Mučibabić (Trifko) Savka, rođena 9999. Srpkinja, spaljena od ustaša 1943. kod kuće, Ljeskov dub (5004s00296)

Mučibabić (Trifko) Spasenija, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057050)

Mučibabić (Vidik) Jefto, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Ljeskov dub (5004s00264)

Mučibabić (Vukota) Anđa, rođena 1884. Srpkinja, spaljena od ustaša 1943. kod kuće, Ljeskov dub (5004s00288)

Mučibabić (Vuksan) Inđija, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435057112)

Mučibobić (Nn) Bosiljka, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljeskov dub (1435062001)

P.S. Ljeskov Dub je 1991g imao 19s, sve Srba, koliko je imao i 2013g.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *