Miljatovići stradali u NDH

Banja Luka Bočac Miljatović (Mile) Jovo, rođen 1889. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Bosanski novi (1128015018)
Bosanska Dubica Dizdarlije Miljatović (Vaso) Kosa, rođena 1919. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Dizdarlije (1156020018)
Bosanska Dubica Donji Jelovac Miljatović (Mile) Vaso, rođen 1904. Srbin, streljan 1941. u direktnom teroru, Zemun Sajmište (2126047015)
Bosanska Dubica Međuvođe Miljatović (Đoja) Dragoje, rođen 1908. Srbin, poginuo 1941. U NOBu, Mrakovica (1176046133)
Bosanska Dubica Međuvođe Miljatović (Đurađ) Milenko, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1176046129)
Bosanska Dubica Međuvođe Miljatović (Đuro) Dragutin, rođen 1912. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1171039174)
Bosanska Dubica Međuvođe Miljatović (Đuro) Mile, rođen 1898. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1171039112)
Bosanska Dubica Međuvođe Miljatović (Jovan) Dušan, rođen 1922. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (2126047016)
Bosanska Dubica Međuvođe Miljatović (Jovo) Jovan, rođen 1898. Srbin, ubijen od Nemaca 1942 u logoru, Zemun Sajmište (1176046130)
Bosanska Dubica Međuvođe Miljatović (Jovo) Vaso, rođen 1907. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1176046132)
Bosanska Dubica Međuvođe Miljatović (Marko) Savo, rođen 1870. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Međuvođe (1176046171)
Bosanska Dubica Međuvođe Miljatović (Mikan) Đurađ, rođen 1901. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1176046128)
Bosanska Dubica Međuvođe Miljatović (Mile) Blagoja, rođen 1928. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1171039115)
Bosanska Dubica Međuvođe Miljatović (Mile) Jovan, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Zemun Sajmište (2126047017)
Bosanska Dubica Međuvođe Miljatović (Mile) Marko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. pri deportaciji, Garešnica (1171039114)
Bosanska Dubica Međuvođe Miljatović (Mile) Spasoje, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1147008042)
Bosanska Dubica Međuvođe Miljatović (Mile) Stojan, rođen 1923. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1171039113)
Bosanska Dubica Međuvođe Miljatović (Miloš) Dara, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (1176046126)
Bosanska Dubica Međuvođe Miljatović (N.) Petar, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5002s00218)
Bosanska Dubica Međuvođe Miljatović (Nikola) Vojo, rođen 1925. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Međuvođe (1176046170)
Bosanska Dubica Međuvođe Miljatović (Rade) Blagoje, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1176046140)
Bosanska Dubica Međuvođe Miljatović (Rade) Ljuba, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1943. U logoru, Sisak (1176046169)
Bosanska Dubica Međuvođe Miljatović (Sava) Petar, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1176046134)
Bosanska Dubica Međuvođe Miljatović (Simo) Mirko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. pri deportaciji, Bjelovar (1176046022)
Bosanska Dubica Međuvođe Miljatović (Stevo) Milorad, rođen 1920. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1176046124)
Bosanska Dubica Međuvođe Miljatović (Stevo) Radovan, rođen 1912. Srbin, ubijen 1942. U zatvoru, Dubica (1176046123)
Bosanska Dubica Međuvođe Miljatović (Stevo) Simeun, rođen 1915. Srbin, poginuo 1941. U NOBu, Bosanska dubica (1176046127)
Bosanska Dubica Međuvođe Miljatović (Stevo) Simo, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942 u logoru, Zemun Sajmište (1176046138)
Bosanska Dubica Međuvođe Miljatović (Stevo) Stevo, rođen 1925. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Međuvođe (1176046125)
Bosanska Dubica Međuvođe Miljatović (Stevo) Tihomir, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1176046139)
Bosanska Dubica Međuvođe Miljatović (Živko) Ljuban, rođen 1925. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1176046137)
Bosanska Dubica Mlječanica Miljatović (Stevo) Nevenka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Mlječanica (1180048027)
Bosanska Dubica Mlječanica Miljatović (Vaso) Stevo, rođen 1905. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Mlječanica (1180048026)
Bosanska Dubica Sreflije Miljatović (Lazo) Milan, rođen 1907. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1149008095)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (A.) Dušan, rođen 1913. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5002s00103)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Damjan) Ostoja, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1191063070)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Damjan) Stanko, rođen 1898. Srbin, poginuo 1941. U NOBu, Bosanska dubica (1505010035)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Đukan) Marinko, rođen 1924. Srbin, nestao 1945. nepoznato, Nepoznato (1191063079)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Đuro) Stoja, rođena 1884. Srpkinja, umrla 1942. Pri deportaciji, Novska (1191063209)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Janko) Tomo, rođen 1906. Srbin, ubijen 1945. U direktnom teroru, Kozara (1191063164)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Jefto) Marko, rođen 1907. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Ševarlije (1191063142)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Jefto) Mile, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1191063160)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Jovo) Stana, rođena 1898. Srpkinja, poginula 1944. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1505010033)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (L.) Teodor, rođen 1912. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5002s00104)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Lazo) Spasoje, rođen 1899. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Zemun Sajmište (1191063072)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Marko) Anđelka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u zbegu, Kozara (1191063138)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Marko) Dojčin, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u zbegu, Kozara (1191063141)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Marko) Nevenka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. pri deportaciji, Slavonija (1191063140)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Marko) Pava, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Kozara (1191063139)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Marko) Simo, rođen 1927. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (7004s00175)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Mile) Ilija, rođen 1937. Srbin, spaljen od ustaša 1944. U masovnom pokolju, Ševarlije (1191063157)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Mile) Marko, rođen 1890. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (1191063181)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Mile) Mikailo, rođen 1928. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00176)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Mile) Mileva, rođena 1943. Srpkinja, spaljena od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Ševarlije (1191063159)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Mile) Milja, rođena 1913. Srpkinja, spaljena 1943. Kod kuće, Ševarlije (2113010070)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Mile) Petar, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1191063077)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Mile) Radojka, rođena 1937. Srpkinja, spaljena od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Ševarlije (1191063158)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Nn) Stana, rođena 1935. Srpkinja, spaljena od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Ševarlije (7004s00172)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Ostoja) Ana, rođen 1926. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Nemački logor (1191063071)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Pero) Ljuban, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. pri deportaciji, Veliki grđevac (1191063102)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Pero) Milan, rođen 1928. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (7004s00174)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Pero) Mirko, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1191063101)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Pero) Rade, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U zbegu, Kozara (7004s00179)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Pero) Veljko, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7004s00173)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Pilip) Marija, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1944. Kod kuće, Ševarlije (1191063155)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Simo) Cvijo, rođen 1902. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (1191063208)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Spasoja) Svetozar, rođen 1927. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (7004s00177)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Spasoje) Nikola, rođen 1920. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Zemun Sajmište (1191063073)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Spasoje) Stevo, rođen 1925. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kozara (1191063074)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Stanko) Jovanka, rođena 1928. Srpkinja, poginula 1944. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1505010034)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Stanko) Milja, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1944. Kod kuće, Ševarlije (1191063156)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Stevan) Soka, rođena 1899. Srpkinja, ubijena 1942. Pri deportaciji, Šibenik (1191063103)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Teodor) Stevan, rođen 1864. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Zemun Sajmište (1191063076)
Bosanska Dubica Ševarlije Miljatović (Vaso) Boško, rođen 1911. Srbin, ubijen 1945. U direktnom teroru, Kozara (1191063163)
Novi Grad Kršlje Miljatović (Đorđe) Jela, rođena 1919. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Grmeč (1293042004)
Novi Grad Kršlje Miljatović (Mihajlo) Persa, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Grmeč (1237026054)
Novi Grad Kršlje Miljatović (Savo) Jovo, rođen 1916. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Rakani (1293041006)
Novi Grad Kršlje Miljatović (Stojan) Milivoj, rođen 1910. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Zemun Sajmište (1238038097)
Novi Grad Mala Krupska Rujiška Miljatović (Živko) Dušan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Ruma (0210085062)
Novi Grad Mala Krupska Rujiška Miljatović (Živko) Lazo, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (0210085063)
Novi Grad Mala Novska Rujiška Miljatović (Ilija) Božo, rođen 1918. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Turbe (1239040043)
Novi Grad Mala Novska Rujiška Miljatović (Triva) Dušan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Turbe (1239040042)
Novi Grad Mala Novska Rujiška Miljatović (Triva) Milan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Mlinište (1239040041)
Novi Grad Rudice Miljatović (Stevan) Petar, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Bosanski novi (1237022054)
Prijedor Gomjenica Miljatović (Stevan) Vaso, rođen 1893. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Gomjenica (1288019062)
Prijedor Miljakovci Miljatović (Milan) Deva, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Prijedor (1294047065)
Prijedor Miljakovci Miljatović (Milan) Staka, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Prijedor (1294047067)
Prijedor Miljakovci Miljatović (Milan) Stana, rođena 1927. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Prijedor (1294047066)
Sanski Most Kljevci Miljatović (Jovan) Mile, rođen 1916. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Sanski most (1314064128)
Sanski Most Kljevci Miljatović (Marko) Dragutin, rođen 1903. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, S.most (1314065046)
Sanski Most Kljevci Miljatović (Marko) Stevan, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Sanski most (1314064083)
Sanski Most Kljevci Miljatović (Marko) Vid, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, S.most (1314065047)
Sanski Most Kljevci Miljatović (Mile) Daja, rođena 1918. Srpkinja, streljana od ustaša 1941. u direktnom teroru, Vrhpolje (1314064004)
Sanski Most Kljevci Miljatović (Mile) Jovo, rođen 1921. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Sanski most (1314065039)
Sanski Most Kljevci Miljatović (Niko) Jovan, rođen 1897. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Sanski most (1314064127)
Sanski Most Kljevci Miljatović (Niko) Lazo, rođen 1901. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Sanski most (1314064124)
Sanski Most Kljevci Miljatović (Niko) Vid, rođen 1899. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Sanski most (1314064123)
Sanski Most Kljevci Miljatović (Nikola) Jela, rođena 1910. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, Ključ (1314064085)
Sanski Most Kljevci Miljatović (Nn) Lazo, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Čaplje (1316070053)
Sanski Most Kljevci Miljatović (Pero) Stevo, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Sanski most (1314064126)
Sanski Most Kljevci Miljatović (Petar) Ljuba, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Sanski most (1314064125)
Sanski Most Kljevci Miljatović (Petar) Ljuba, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Čaplje (1316070054)
Sanski Most Kljevci Miljatović (Simeun) Ljuba, rođena 1905. ostalo, ubijena 1941. U direktnom teroru, Sanski most (0387018010)
Sanski Most Kljevci Miljatović (Simo) Lazar, rođen 1902. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Sanski most (0387018009)
Sanski Most Kljevci Miljatović (Stevan) Dmitar, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Sanski most (1314064084)
Sanski Most Kljevci Miljatović (Vid) Dane, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Bosan. vrhpolje (1314065040)
Sanski Most Kljevci Miljatović (Vid) Marko, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Bos.vrhpolje (1314065042)
Sanski Most Kljevci Miljatović (Vid) Petar, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Bosan. vrhpolje (1314065041)
Sanski Most Sanski Most Miljatović (Damjan) Branko, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Sanski most (5021s00172)
Sanski Most Sanski Most Miljatović (Nn) Vid, rođen 1886. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Sanski most (0839018028)
Velika Kladuša Gradina Miljatović (Đuro) Milan, rođen 1915. Srbin, poginuo od ustaša 1944. u NOBu, Glina (1374007167)
Velika Kladuša Gradina Miljatović (Đuro) Rade, rođen 1917. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (1374007166)
Velika Kladuša Gradina Miljatović (Jago) Anđa, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Gradina kod jasenovca (1374007031)
Velika Kladuša Gradina Miljatović (Mile) Đuko, rođen 1871. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Poljiće-vrnograč (1374007164)
Velika Kladuša Gradina Miljatović (Mile) Ilija, rođen 1870. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Poljiće-vrnograč (1374007165)
Velika Kladuša Gradina Miljatović (Stojan) Mira, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Gradina kod jasenovca (1374007029)
Velika Kladuša Gradina Miljatović (Stojan) Stana, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Tradina šuma (0402195005)
Velika Kladuša Gradina Miljatović (Trivo) Dmitar, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Gradina kod jasenovca (1374007028)
Velika Kladuša Gradina Miljatović (Trivo) Rade, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Gradina kod jasenovca (1374007030)
Velika Kladuša Zborište Miljatović (Petar) Anica, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Zborište (2309001006)

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *