Ostrožin, Vrginmost

Ostrožin je 1931g imao 1.280 stanovnika, a 1948g imao je 1019 stanovnika. 1991g imao je 393s (Srba 373, 17 ostalih i 3 Hrvata), a 2001g imao je 64 stanovnika.

 

Cico (Đuro) Nikola, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Drežnik (2280021017)
Cico (Gajo) Kata, rođena 1872. Srpkinja, umrla 1943. nepoznato, Kod kuće (2280021019)
Cico (Matija) Đuro, rođen 1872. Srbin, umro 1943. nepoznato, Kod kuće (2280021018)
Cico (Mile) Petar, rođen 1862. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ostrožin-u Polj (2280021030)
Cico (Nikola) Mile, rođen 1899. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2280021029)
Cico (Nn) Milica, rođena 1891. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Ostrožin (2587057010)
Cico (Nn) Nikola, rođen 1891. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Ostrožin (2587057009)
Cico (Teodor) Milan, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bovk kod kirina (2280021009)
Cico (Teodor) Petar, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2280021010)
Dančula (Nn) Stevan, rođen 1862. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Kod kuće (2280021033)
Dančula (Tomo) Indija, rođena 1884. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Kod kuće (2280021034)
Dimović (Lazar) Dimitrije, rođen 1906. Makedonac, poginuo 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Mladenovac (2219132002)
Janić (Jovan) Stevan, rođen 1904. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Ostrožin-potok (2280021119)
Janić (Mihajlo) Stevan, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Ostrožin-potok (2280021121)
Janić (Milko) Petar, rođen 1911. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kovačevac-ljesa (2280021118)
Janić (Nikola) Evica, rođena 1880. Srpkinja, umrla 1944. u NOBu Kod kuće (2280021122)
Janić (Nikola) Mihajlo, rođen 1892. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Ostrožin-potok (2280021120)
Janić (Pavle) Simo, rođen 1896. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Kod kuće (2280021002)
Janić (Simo) Mile, rođen 1918. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Kod kuće (2280021004)
Janić (Simo) Nikola, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kod kuće, Ostrožin (2280021003)
Janić (Simo) Pavao, rođen 1915. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Kod kuće (2280021001)
Janić (Stevan) Petar, rođen 1897. Srbin, ubijen 1945. kod kuće, Kod kuće (2280021008)
Janić (Vujo) Stana, rođena 1892. Srpkinja, umrla 1944. u NOBu, Kod kuće (2280021123)
Janjanin (Miljkan) Anka, rođena 1921. Srpkinja, umrla 1942. U NOBu, Ostrožin (2280021073)
Janjanin (Nikola) Bogdan, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Ostrožin (2280021075)
Janjanin (Nikola) Jovan, rođen 1855. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Ostrožin (2280021071)
Janjanin (Nn) Kata, rođena 1858. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Ostrožin (2280021072)
Janjanin (Pavle) Božo, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Rječica (2280021074)
Janjić (Mile) Jovo, rođen 1925. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Bihać (0576097003)
Kajganić (Jovan) Petar, rođen 1895. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Kod kuće (2280021054)
Kajganić (Jovan) Stevan, rođen 1878. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Kod kuće (2280021061)
Kajganić (Jovan) Vujo, rođen 1908. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Na Polju-ostrož (2280021059)
Kajganić (Nn) Kata, rođena 1880. Srpkinja, umrla od bolesti 1942. U NOBu, Kod kuće (2280021060)
Kajganić (Stevan) Mane, rođen 1910. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kirin Pećina (2280021062)
Kajganić(jurić) (Mile) Pavao, rođen 1904. Srbin, ubijen 1942. Kod kuće, Kod kuće (2280021011)
Korkut (Mile) Simo, rođen 1875. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Kod kuće (2280021007)
Korkut (Petar) Dušan, rođen 1925. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (2280021012)
Korkut (Simo) Marko, rođen 1911. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Jurina brda-pje (2280021013)
Korkut (Simo) Nikola, rođen 9999. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Kod kuće (2280021014)
Korkut (Simo) Stevan, rođen 1894. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Kod kuće (2280021006)
Korkut (Stevan) Mile, rođen 1924. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Ostrožin (2280021005)
Minić (Đuro) Dušan, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kalnik-slovenija (2280021036)
Minić (Jandro) Jovan, rođen 1890. Srbin, umro 1943. u NOBu, Kod kuće (2280021032)
Minić (Jovan) Vasilj, rođen 1915. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Lasinja-brezije (2280021037)
Minić (Jovo) Aleksa, rođen 1886. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Lasinja (2280021039)
Minić (Rade) Branko, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Tušilović (2288039096)
Minić (Stevan) Marko, rođen 1916. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Vukmanić (0577098046)
Minić (Stevan) Miljkan, rođen 1914. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Vrginmost (2280021035)
Minić (Stevan) Rade, rođen 1907. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Pržić (2288039095)
Minić (Vasilj) Pero, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Ostrožin (2280021038)
Mirilović (Đuro) Vladimir, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Voganac (2280021110)
Mirilović (Marko) Rade, rođen 1882. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Lasinja-brezija (2280021116)
Mirilović (Nn) Jovan, rođen 1871. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Kod kuće (2280021117)
Oreščanin (Rade) Petar, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Primišlje (0577098047)
Perenčević (Ilija) Đuro, rođen 1904. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Plaški (2280021109)
Perenčević (Jandro) Dušan, rođen 1924. Srbin, ubijen 1942. Kod kuće, Kod kuće (2280021099)
Perenčević (Milan) Dušan, rođen 1928. Srbin, poginuo 1944. U NORu, Furjan (7038s00498)
Perenčević (Milan) Petar, rođen 1907. Srbin, umro od Nemaca 1942. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (2214094097)
Perenčević (Nn) Dragica, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Ostrožin (2214094096)
Perenčević (Petar) Đuro, rođen 1901. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Ostrožin-bjelje (2280021111)
Perenčević (Petar) Stevan, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Ostrožin (2280021115)
Perenčević (Rade) Evica, rođena 1883. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, Ostrožin (2288039021)
Perenčević (Stevan) Milka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Petrova gora (7038s00502)
Perenčević (Vasa) Rade, rođen 1904. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, 8.divizija (0578103014)
Perenčević (Vasan) Mile, rođen 1910. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Otočac (2280021108)
Perenčević (Vasilj) Jovan, rođen 1902. Srbin, umro 1945. u NOBu, Nepoznato (2280021086)
Perenčević (Vasilj) Rade, rođen 1902. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Golinja (2280021113)
Perinčević (Jovan) Nikola, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (0089001029)
Pulja (Dušan) Ljuban, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Furijan (0577098010)
Pulja (Đuro) Rade, rođen 1881. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ostrožin (2280021065)
Pulja (Rade) Jovan, rođen 1910. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Ilirska bistr. (0576097033)
Pulja (Stevan) Petar, rođen 1921. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Jančić selo Pla (2280021066)
Radović (Đuro) Jovan, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2280021096)
Radović (Ljubica) Milorad, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. U NORu, Furjan (7038s00499)
Radović (Marko) Đuro, rođen 1916. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (2280021098)
Radović (Rade) Vaso, rođen 1911. Srbin, umro 1942. u NOBu, Nepoznato (2280021085)
Radović (Teodor) Marko, rođen 1883. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (2280021097)
Rajak (Jovan) Dmitar, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2280021104)
Rajan (Aleksa) Marko, rođen 1902. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Pjesčanica-j.b. (2280021056)
Rajan (Janko) Evica, rođena 1882. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Kod kuće (2280021057)
Rajan (Stanko) Mile, rođen 1907. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Petrova gora (2280021055)
Rajan (Teodor) Ana, rođena 1887. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Kod kuće (2280021058)
Roja (Dmitar) Dmitar, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2849014003)
Roja (Jovan) Dmitar, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2849014002)
Tepšić (Miljkan) Rade, rođen 1926. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Gospić (2280021107)
Tepšić (Petar) Božo, rođen 1925. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Krašić (0578104038)
Tepšić (Petar) Božo, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NORu, Furjan (7038s00500)
Tepšić (Petar) Jovan, rođen 1895. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Lasinja (0259003005)
Tepšić (Rade) Nikola, rođen 1870. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Ostožin (2416003041)
Torbica (Ilija) Nikola, rođen 1924. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Sisak-na kupi (2280021024)
Torbica (Ilija) Vasan, rođen 1899. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Kod kuće (2280021028)
Torbica (Jovan) Janko, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2280021077)
Torbica (Nikola) Danica, rođena 1938. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. nepoznato, Ostrožin (2280021079)
Torbica (Nikola) Nikola, rođen 1912. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Ostrožin (2280021082)
Torbica (Nikola) Pero, rođen 1936. Srbin, umro od tifusa 1943. nepoznato, Ostrožin (2280021080)
Torbica (Nikola) Simo, rođen 1898. Srbin, umro 1945. u NOBu, Kod kuće (2280021026)
Torbica (Nikola) Stana, rođena 1940. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Ostrožin (7038s00503)
Torbica (Nn) Jelica, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Kod kuće (2280021081)
Torbica (Nn) Simo, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Ostrožin (2280021084)
Torbica (Nn) Stanko, rođen 1880. Srbin, umro od bolesti 1943. U NOBu, Kod kuće (2280021083)
Torbica (Petar) Pavao, rođen 1913. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Ostrožin (2596130040)
Torbica (Rade) Đuro, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Jasenovac (0387021019)
Torbica (Rade) Petar, rođen 1906. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Nepoznato (0388023016)
Torbica (Simo) Seka, rođena 1939. Srpkinja, umrla od gladi 1942. nepoznato, Ostrožin (2280021025)
Torbica (Stanko) Miljkan, rođen 1880. Srbin, umro 1943. u NOBu, Kod kuće (2280021078)
Torbica (Stanko) Nikola, rođen 1882. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Ostrožin oranic (2280021064)
Torbica (Vasan) Ilija, rođen 1925. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Vaganac (2280021027)
Trkulja (Đuro) Dušan, rođen 1911. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Stipan (0577098061)
Trkulja (Đuro) Jandro, rođen 1888. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Jurina brda-pje (2280021051)
Trkulja (Đuro) Marija, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Ostrožin-minki (2280021052)
Trkulja (Đuro) Marko, rođen 1925. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Kod kuće (2280021046)
Trkulja (Leontije) Radovan, rođen 1874. Srbin, umro od bolesti 1942. nepoznato, Kod kuće (2280021043)
Trkulja (Marko) Danica, rođena 1934. Srpkinja, umrla od bolesti 1944. nepoznato, Ostrožin (2280021050)
Trkulja (Mile) Anđelija, rođena 1884. Srpkinja, umrla 1942. u NOBu, Kod kuće (2280021040)
Trkulja (Mile) Marko, rođen 1909. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Lasinja-brezije (2280021049)
Trkulja (Mile) Petar, rođen 1924. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Lasinja-brezije (2280021042)
Trkulja (Mjajlo) Jovan, rođen 1875. Srbin, umro 1942. nepoznato, Kod kuće (2280021047)
Trkulja (Petar) Pavao, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Utinja vrelo (2280021053)
Trkulja (Rade) Mile, rođen 1899. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Lasinja-brezije (2280021045)
Trkulja (Radovan) Milka, rođena 1916. Srpkinja, umrla 1942. U NOBu, Kod kuće (2280021041)
Trkulja (Radovan) Stevan, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Lasinja-brezije (2280021044)
Trkulja (Teodor) Milkan, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Brezja (0577100012)
Trkulja (Vujo) Stevan, rođen 1912. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ostrožin (2280021048)
Utješenović (Adam) Mane, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2280021102)
Utješenović (Gajo) Ognjislav, rođen 1923. Srbin, ubijen 1942. Kod kuće, Kod kuće (2280021021)
Utješenović (Jovan) Mile, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2280021087)
Utješenović (Mile) Stevan, rođen 1908. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Kod kirina (2280021016)
Utješenović (Nikola) Mile, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2280021015)
Utješenović (Nikola) Simo, rođen 1904. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Ostrožin (2280021076)
Utješenović (Nn) Gajo, rođen 1872. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Kod kuće (2280021020)
Utješenović (Nn) Kata, rođena 1875. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Kod kuće (2280021022)
Utješenović (Simo) Teodor, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2280021103)
Vico (Miloš) Stanko, rođen 1910. Srbin, umro 1943. u NOBu, Ostrožin (0577098055)
Vlašić (Đuro) Marko, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2280021088)
Vlašić (Lazo) Inđija, rođena 1888. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Ostrožin-jezero (2280021089)
Vlašić (Marko) Branko, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NORu, Bosna (7038s00501)
Vlašić (Marko) Branko, rođen 1928. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Drvar (2280021091)
Vlašić (Marko) Evica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Ostrožin (2280021090)
Vlašić (Marko) Janko, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2280021100)
Vlašić (Marko) Teodor, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Žumberak (2280021101)
Vlašić (Mile) Dragan, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Ostrožin (2280021094)
Vlašić (Mile) Dušan, rođen 1917. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Ostrožin-jezero (2280021093)
Vlašić (Mile) Mane, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Mrežnica-karlov (2280021095)
Vlašić (Stevan) Stanica, rođena 1887. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Ostrožin-jezero (2280021092)
Vlašić (Vasilj) Pavao, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (2280021106)
Vlašić (Vaslija) Nikola, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2280021105)
Vujnović (Todor) Dušan, rođen 1881. Srbin, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Ljubošina (2289028015)

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *