Papažani i Petoševci, Laktaši

Ова два села дели река Врбас. Села су сличне величине. У Другом светском рату делила је и области у којима су са једне стране били партизани, а са друге четници. Тако је партизанска страна, од Врбаса до Уне област која је релативно највише страдала у Другом светском рату, док је четничка страна била са релативно малим људским жртвама.

Општина Лакташи, подељена реком Врбас има половину насеља која су тешко страдала од усташа, и другу половину која је кроз рат прошла релативно мирно.

Muzej žrtava genocida u Beogradu:

Papažani

Ćetojević (Đuro) Dragan, rođen 1918. Srbin, ubijen 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Papažani (1271009002)

Ćetojević (Marko) Raislav, rođen 1926. Srbin, nestao 1944. U NOBu, Doboj (1271010003)

Ćetojević (Nn) Stojanka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1945. U direktnom teroru, Ćetojević (1271010002)

Ćetojević (Vid) Dragan, rođen 1916. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Laktaši (1271010001)

Sandalj (Dragan) Vlado, rođen 1907. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Stopala mrkonjić grad (1271009001)

Vukmanović (Ostoja) Dušan, rođen 1917. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Stopala mrkonjić grad (1271009003)

П.С. Папажани су 1991г имали 469с, у томе 418 Срба, 26 Југословена, 1 Хрвата и 24 осталих, а 2013г 386с.

Petoševci

Aleksić (Mile) Ostoja, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1275028070)

Aljetić (Đuređ) Stojan, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1275028095)

Aljetić (Dušan) Vid, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Prijedor (1275028096)

Bajić (Stojan) Mihajlo, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1275028082)

Banjac (Marko) Miloš, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1275028076)

Banjac (Mihajlo) Mara, rođena 1875. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Petoševci (1275028083)

Banjac (Miloš) Mirko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U masovnom pokolju, Petoševci (7012s00357)

Banjac (Miloš) Momčilo, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Petoševci (7012s00356)

Banjac (Miloš) Stole, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U masovnom pokolju, Petoševci (7012s00358)

Banjac (Špiro) Jovanka, rođena 1875. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Petoševci (1275028071)

Banjac (Stevo) Božo, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1275028104)

Banjac (Vido) Lazarka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Petoševci (1275028072)

Banjac (Zekan) Dragan, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1275028102)

Banjac (Zekan) Rade, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1275028103)

Blesić (Milan) Petar, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1275028057)

Bošnjak (Nn) Jovanka, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Petoševci (1275028015)

Bursać (Đurađ) Dušan, rođen 1907. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, U beogradu (1275028055)

Bursać (Đurađ) Mikan, rođen 1915. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Banja luka (1275028054)

Bursać (Đurađ) Milja, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Petoševci (1275028051)

Bursać (Đurađ) Pero, rođen 1912. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Banja luka (1275028053)

Bursać (Đurađ) Vlado, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1275028052)

Bursać (Nn) Stoja, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Petoševci (1275028050)

Čubrilović (Marko) Dušan, rođen 1906. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Petoševci (1129024029)

Čuković (Damjan) Tana, rođen 1860. Srbin, ubijen 1944. kod kuće, Petoševci (1275028008)

Čuković (Lazo) Zora, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1944. Kod kuće, Petoševci (1275028091)

Čuković (Marko) Smena, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1944. Kod kuće, Petoševci (1275028092)

Čuković (Miloš) Damjan, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Petoševci (1275028002)

Čuković (Miloš) Dragica, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Petoševci (1275028010)

Čuković (Miloš) Gordana, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Petoševci (7012s00361)

Čuković (Miloš) Mileva, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Petoševci (1275028005)

Čuković (Miloš) Mirjana, rođena 1928. Srpkinja, ubijena 1944. Kod kuće, Petoševci (1275028004)

Čuković (Miloš) Mirjana, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Petoševci (7012s00362)

Čuković (Miloš) Stana, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Petoševci (1275028006)

Čuković (Miloš) Tomo, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U masovnom pokolju, Petoševci (1275028001)

Čuković (Ostoja) Savo, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1275028011)

Čuković (Ostoja) Živko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U masovnom pokolju, Petoševci (1275028014)

Čuković (Stevan) Đurađ, rođen 1910. Srbin, ubijen 1944. kod kuće, Petoševci (1275028090)

Čuković (Stevan) Milica, rođena 1875. Srpkinja, ubijena 1944. Kod kuće, Petoševci (1275028009)

Čuković (Stevo) Nenad, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Petoševci (7012s00363)

Čukovuć (Ostoja) Slavko, rođen 1920. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Beograd-banjica (1275028012)

Čukovuć (Stevan) Ostoja, rođen 1892. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Petoševci (1275028013)

Čukvić (Stevo) Nenad, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Petoševci (1275028007)

Cvijetić (Đorđo) Miloš, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1275028059)

Cvijetić (Petar) Đorđo, rođen 1896. Srbin, ubijen 1944. kod kuće, Petoševci (1275028058)

Dobrić (Laza) Zora, rođena 1914. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Laktaši b.luka (1273021013)

Dobrinković (Jovo) Miloš, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1275028089)

Dragičević (Damjan) Milan, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1275028111)

Đukić (Nn) Ratko, rođen 1917. Srbin, ubijen 1943. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Zagreb (1275028099)

Grabovac (Stojan) Dušan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Kod Prnjavora (1275028060)

Grubor (Ostoja) Ostoja, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, U kozari (1275028105)

Gvozdenović (Mihajlo) Simeuna, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom teroru, Petoševci (1275028116)

Gvozdenović (Savan) Vukašin, rođen 1907. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Petoševci (1275028115)

Ikojlović (Andrija) Simo, rođen 1880. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Petoševci (1275028018)

Ivančević (David) Tomo, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1275028066)

Ivančević (David) Vid, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1275028063)

Jeremić (Jovan) Vid, rođen 1885. Srbin, ubijen 1944. kod kuće, Petoševci (1275028100)

Jeremić (Lazo) Luka, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1275028101)

Jeremić (Nn) Ljeposava, rođena 9999. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Petoševci (1275028049)

Jeremić (Ostoja) Milan, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1275028094)

Ješić (Jovo) Ljubo, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1275028077)

Ješić (Jovo) Mihajlo, rođen 1918. Srbin, ubijen 1944. kod kuće, Petoševci (1275028078)

Ješić (Jovo) Miloš, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1275028081)

Ješić (Jovo) Zora, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1944. kod kuće, Petoševci (1275028079)

Ješić (Mihajlo) Smilja, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Petoševci (1275028080)

Karać (Ilija) Milan, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1275028065)

Kešin (Đurađ) Uroš, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1275028114)

Kešin (Đurđo) Miloš, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1275028061)

Kojić (Jovo) Dmitar, rođen 1900. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Petoševci (1275028020)

Kovljenić (Petar) Jovan, rođen 1904. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Petoševci (1275028045)

Kremić (Mihajlo) Đurađ, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1275028048)

Kremić (Mihajlo) Milan, rođen 1914. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Petoševci (1275028056)

Lasovan (Milan) Radomir, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (1275028093)

Latinović (Gligo) Ljuba, rođena 1887. Srpkinja, ubijena 1944. Kod kuće, Petoševci (1275028064)

Macanović (Ilija) Trivun, rođen 1880. Srbin, ubijen 1944. kod kuće, Petoševci (1275028062)

Malešević (Nikola) Stevo, rođen 1880. Srbin, ubijen 1944. kod kuće, Petoševci (1275028069)

Malešević (Stevan) Đorđo, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1275028067)

Maričić (Jovo) Stanko, rođen 1883. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Petoševci (1275028043)

Maričić (Stojko) Vida, rođena 1884. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Petoševci (1275028044)

Miličević (Đurađ) Milan, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1275028021)

Miličević (Jovo) Joka, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Petoševci (1275028024)

Miličević (Lazo) Nevenka, rođena 1918. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Petoševci (1275028022)

Miličević (Mihajlo) Koviljka, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Petoševci (1275028025)

Miličević (Ostoja) Mikajlo, rođen 1905. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Petoševci (1275028023)

Milunović (Mita) Boro, rođen 1927. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Reka bosna (1275028110)

Milunović (Stojan) Milan, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1275028109)

Mrakić (Aleksa) Ilija, rođen 1890. Srbin, ubijen 1944. kod kuće, Petoševci (1275028033)

Mrakić (Aleksa) Stevo, rođen 1896. Srbin, ubijen 1944. kod kuće, Petoševci (1275028034)

Mrakić (Anka) Jovanka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1944. Kod kuće, Petoševci (1275028035)

Mrakić (Đurađ) Stole, rođen 1909. Srbin, ubijen 1944. kod kuće, Petoševci (1275028028)

Mrakić (Đurađ) Vida, rođena 1918. Srpkinja, ubijena 1944. Kod kuće, Petoševci (1275028030)

Mrakić (Nn) Petra, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1944. kod kuće, Petoševci (1275028029)

Mrakić (Stevo) Ostoja, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U masovnom pokolju, Petoševci (1275028037)

Mrakić (Stole) Draginja, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1944. Kod kuće, Petoševci (1275028036)

Mrakić (Vido) Milan, rođen 1944. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U masovnom pokolju, Petoševci (1275028031)

Prpić (Jovan) Savan, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1275028085)

Prpić (Ostoja) Stanko, rođen 1921. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. u logoru, Beograd-banjica (1275028086)

Radetić (Jovan) Bonso, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1275028017)

Radetić (Jovan) Milan, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1275028019)

Radetić (Milan) Jovan, rođen 1880. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Petoševci (1275028016)

Radetić (Milan) Jovan, rođen 1884. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Petoševci (0411381006)

Radetić (Milan) Mikajlo, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Turjak (1275028112)

Radetić (Milan) Savo, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (1275028113)

Radukić (Stole) Anka, rođena 1914. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Petoševci (1275028098)

Remić (Blagoje) Jovan, rođen 1883. Srbin, ubijen 1944. kod kuće, Petoševci (1275028038)

Remić (Đukan) Marija, rođena 1917. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Petoševci (1273021075)

Remić (Ilija) Mara, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Petoševci (1273021121)

Remić (Jovan) Dušan, rođen 1914. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Banja luka (1275028040)

Remić (Jovan) Mićo, rođen 1917. Srbin, ubijen 1944. kod kuće, Petoševci (1275028041)

Remić (Jovan) Savka, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Petoševci (1275028042)

Remić (Lazar) Petar, rođen 9999. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Teslić (1275028087)

Remić (Luka) Savka, rođena 1885. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Petoševci (1275028039)

Remić (Milan) Stevka, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Petoševci (1273021084)

Remić (Milan) Stevka, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Petoševci (7012s00360)

Remić (Milan) Zdravka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Petoševci (1273021083)

Remić (Stevan) Đurađ, rođen 1887. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Petoševci (1273021120)

Remić (Stevo) Milan, rođen 1916. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Petoševci (1273021073)

Remić (Stevo) Stojan, rođen 1909. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Petoševci (1273021072)

Remić (Stojan) Grozda, rođena 1928. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Petoševci (1273021078)

Remić (Stojan) Grozda, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Petoševci (7012s00359)

Remić (Stojan) Jelka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Petoševci (1273021080)

Remić (Stojan) Jovanka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Petoševci (1273021076)

Remić (Stojan) Ljubo, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U masovnom pokolju, Petoševci (1273021079)

Remić (Stojan) Mira, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Petoševci (1273021081)

Remić (Stojan) Smilja, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Petoševci (1273021082)

Remić (Stojan) Zorka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Petoševci (1273021077)

Remić (Vaslije) Savka, rođena 1917. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Petoševci (1273021074)

Simić (Aleksa) Ljeposava, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Petaševci (1132057018)

Škrbić (Nn) Luka, rođen 1871. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Petoševci (1275028068)

Tadić (Ćiro) Bogdan, rođen 1892. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Petoševci (1275028097)

Tadić (Pero) Stoja, rođena 1884. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Petoševci (1275028046)

Tadić (Todor) David, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1275028047)

Trninić (Damjen) Milan, rođen 1922. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Petoševci (1275028106)

Trninić (Vasil) Krista, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Petoševci (1275028107)

Trtić (Jošan) Bosa, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1944. kod kuće, Petoševci (1275028108)

Vidaković (Đurađ) Mirko, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1275028084)

Vukojević (Mihajlo) Đurađ, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (1275028026)

Vukojević (Pero) Miloš, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1275028027)

Zagorac (Vaso) Ostoja, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1275028088)

Zeljković (Nn) Ostoja, rođen 1880. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Petoševci (1275028032)

П.С. Петошевци су 1991г имали 499с, у томе 490 Срба, 4 осталих, 3 Југословена и 2 Хрвата, а 2013г имали су 632с.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *