Srpske Moravice, Vrbovsko

Srpske Moravice imale su 1.241 stanovnika 1931 godine, a 734 stanovnika 1948 godine. 1991g imale su 841s (Srba 500, Hrvata 206 i ostalih 135), a 2001g imale su 797s.

 

Božić (Mihajlo) Dušan, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2291065021)
Bunjevac (Mihajlo) Marko, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u zatvoru, Ogulin (2291064010)
Carević (Ilija) Ilija, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U zatvoru, Ogulin (2291064008)
Čadinić (Nn) Frane, rođen 9999. Srbin, ubijen od četnika 1942. Kod kuće, Srpske moravice (5015s00797)
Dakić (Nn) Petar, rođen 1901. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. Kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (2222002002)
Dokmanović (Ilija) Mirko, rođen 1888. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Srpske moravice (2222008014)
Dokmanović (Ilija) Mirko, rođen 1888. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Brod morović (2291044001)
Dokmanović (Ilija) Nikola, rođen 1920. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Nepoznato (2816083005)
Dokmanović (Radivoj) Mihajlo, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (5024s00555)
Dokmanović (Simo) Ljubomir, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0010745)
Dokmanović (Vajo) Vladimir, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (2819005014)
Dujić (Nn) Vladimir, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Srpske moravice (5015s00799)
Dujić (Petar) Vladimir, rođen 1868. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Danica Koprivnica (2771010072)
Hajdin (Milanko) Dragutin, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Ogulin (2511094009)
Hajdin (Nikola) Đorđe, rođen 1891. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ogulin (0860029007)
Hajduković (Nn) Klara, rođena 1889. Srpkinja, ubijena od četnika 1942. kod kuće, Srpske moravice (5015s00802)
Hajduković (Nn) Lucija, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od četnika 1942. kod kuće, Srpske moravice (5015s00801)
Hajduković (Nn) Marko, rođen 1881. Srbin, ubijen od četnika 1942. kod kuće, Srpske moravice (5015s00800)
Jakšić (Đoka) Nikola, rođen 1917. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (0837002042)
Jakšić (Đoka) Simeon, rođen 1924. Srbin, nestao 1944. nepoznato, Nepoznato (0837002043)
Jakšić (Đoko) Nikola, rođen 1883. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2291065014)
Jakšić (Đoko) Simo, rođen 1902. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ogulin (2291044005)
Jakšić (Jovo) Dane, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Ogulin (2204002015)
Jakšić (Lazo) Lazo, rođen 1892. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Ogulin (2291045002)
Jakšić (Mihajlo) Đoko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Srp. moravice (2291045001)
Jakšić (Mihajlo) Rade, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Srp. moravice (2291045004)
Jakšić (Mile) Đuro, rođen 9999. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2291065029)
Jakšić (Nn) Dimitrije, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Srpske moravice (5015s00805)
Jakšić (Nn) Đoko, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Sršske moravice (5015s00803)
Jakšić (Nn) Đuro, rođen 1907. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, U bosni (2291045009)
Jakšić (Nn) Milan, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Srpske moravice (5015s00804)
Jakšić (Rade) Branko, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Bosiljevo (2289029001)
Jakšić (Simeun) Savo, rođen 1892. Srbin, umro od Italijana 1944. U logoru, Italijanski logor (2291065006)
Jakšić (Simo) Vladimir, rođen 1921. Srbin, nestao 1941. nepoznato, Nepoznato (0534026005)
Jokšić (Đoko) Draginja, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Srp. moravice (2291042001)
Kobec (Nn) Zvonko, rođen 9999. Srbin, ubijen od četnika 1942. Kod kuće, Srpske moravice (5015s00808)
Komlenić (Nn) Lazo, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Srpske moravice (5015s00811)
Komlenić (Nn) Milica, rođena 1889. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Jasenovac (0907017038)
Komlenić (Nn) Rade, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Srpske moravice (5015s00809)
Komlenić (Nn) Simo, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Srpske moravice (5015s00810)
Komlenić (Rada) Simeon, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0010770)
Komlenić (Simeon) Bosiljka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (0907017043)
Komlenić (Simeon) Desanka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Jasenovac (0907017039)
Komlenić (Simeon) Draginja, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Jasenovac (0907017042)
Komlenić (Simeon) Nikica, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Jasenovac (0907017041)
Komlenić (Simeon) Zorka, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Jasenovac (0907017040)
Koretić (Nn) Robert, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Srpske moravice (5015s00813)
Kosanović (Bogdan) Lazo, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (2222001011)
Kosanović (Nn) Nikola, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010780)
Kosanović (Rade) Miloš, rođen 1916. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Karlovac (0377008004)
Kosijer (Cvijan) Petar, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Ogulin (2291065031)
Kosijer (Cvijan) Todor, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Drežnica-jasena (2291065032)
Kukić (Nikola) Rade, rođen 1882. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Lukov dol (2291065004)
Kukić (Simo) Ljubica, rođena 1888. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Vrbosko (2291065005)
Kvrgić (Nn) Milan, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Srpske moravice (5015s00814)
Kvrgić (Nn) Nikola, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Srpske moravice (5015s00815)
Kvrgić (Petar) Milan, rođen 1895. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2830026016)
Letica (Mile) Marija, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Lepoglava (2291053006)
Letica (Mile) Uroš, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Ogulin (2291053007)
Letica (Uroš) Marija, rođena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2222008020)
Lotina (Adam) Milan, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2291065022)
Lotina (Nn) Milan, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010785)
Lotina (Nn) Miloš, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Srpske moravice (5015s00817)
Maksimović (Simo) Mladen, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (5004s00314)
Mamula (Nn) Dušan, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010788)
Mamula (Nn) Vladimir, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010786)
Matić (Nn) Đurica, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Srpske moravice (5015s00820)
Matić (Nn) Vladimir, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010800)
Matić (Nn) Vlado, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kod kuće, Srpske moravice (5015s00819)
Matić (Radivoj) Mihajlo, rođen 1885. Srbin, umro 1944. u zatvoru, Srp.moravice (0865075028)
Mihaljević (A.) Viljem, rođen 1900. Srbin, ubijen 1944. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nepoznato (0780020015)
Miletić (Miloš) Dragoljub, rođen 1912. Srbin, ubijen 1942. u logoru, Križevci (0123006010)
Mrvoš (Nikola) Jovo, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U zatvoru, Ogulin (2291064014)
Nedić (Milićko) Milorad, rođen 1913. Crnogorac, ubijen 1943. U logoru, Beograd (2202070009)
Novaković (Samojlo) Petar, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u zatvoru, Ogulin (2291064006)
Petrović (Đoko) Jovan, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (0861040013)
Petrović (Nn) Gajo, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Srpske moravice (5015s00823)
Petrović (Nn) Gavrilo, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010822)
Petrović (Nn) Raco, rođen 1868. Srbin, ubijen od Italijana 1942. Kod kuće, Srpske moravice (5015s00827)
Petrović (Nn) Simo, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (5015s00825)
Petrović (Nn) Svetozar, rođen 1922. Srbin, ubijen od četnika 1943 nepoznato, Srpske moravice (5015s00829)
Pjevac (Mile) Rade, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Jasenovac (0779011003)
Pjevac (Milorad) Miloš, rođen 1913. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2291044002)
Pjevac (Nn) Rade, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Srpske moravice (5015s00831)
Polovina (Rade) Branko, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Novi sad (0410340011)
Posinak (Mihajlo) Tugomir, rođen 1903. Srbin, umro 1945. u NOBu, Srpske moravice (2291065030)
Pošmuga (Nn) Simo, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Srpske moravice (5015s00830)
Radošević (Mihajlo) Mihajlo, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u zatvoru, Ogulin (2291064009)
Radulović (Golub) Branko, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (5024s00448)
Radulović (Nn) Boško, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941 nepoznato, Srpske moravice (5015s00835)
Rajnović (Ilija) Rade, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U zatvoru, Ogulin (2291064013)
Rajnović (Rade) Đuro, rođen 1911. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Kod ogul.mrelj. (2291065028)
Rajnović (Rade) Gajo, rođen 1913. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Nepoznato (2291065026)
Rajnović (Rade) Gajo, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Debeli breg lik (2388018003)
Rajnović (Rade) Mihajlo, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kraj severina (2291064017)
Rajnović (Rade) Milan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Mrkopolj (2388018004)
Rajnović (Rade) Milan, rođen 1926. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Mrkopoljski tuk (2291065025)
Rajnović (Rade) Todor, rođen 1920. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Kordun (2291065027)
Rajnović (Rade) Todor, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Delnice (2388018002)
Sertić (Nn) Jovan, rođen 1886. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ogulin (0899055009)
Sertić (Stjepan) Jovan, rođen 1886. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ogulin (2291064016)
Stipanović (Nn) Joco, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010838)
Tomić (Ilija) Marko, rođen 1874. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (5024s00553)
Tomić (Milanko) Petar, rođen 1884. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ogulin (0935073028)
Tomić (Nikola) Nikola, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Smederevo (2291044007)
Torbić (Pavle) Mihajlo, rođen 1912. Srbin, ubijen 1941. Na prinudnom radu, Kraljevo (2290036014)
Trkulja (Jovan) Ninko, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Srpske marovice (0180035032)
Višnjić (Simo) Kosta, rođen 1886. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ogulin (0443034013)
Vrlinič (Jovot) Niko, rođen 1920. Srbin, umro 1943. u NOBu, Slapprimorska (1737137005)
Vučinić (Ilija) Blagoje, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2514115018)
Vučinić (Ilija) Dušan, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2514115020)
Vučinić (Ilija) Rade, rođen 1898. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Nepoznato (2485026008)
Vučinić (Ilija) Radovan, rođen 1890. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2514115019)
Vučinić (Mile) Nikola, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2291059004)
Vučinić (Nikola) Branko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Smederevo (2291060006)
Vučinić (Nikola) Jovan, rođen 1911. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ogulin (0859022025)
Vučinić (Nn) Ilija, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Srpske moravice (5015s00839)
Vučinić (Simo) Josif, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010728)
Vučinić (Simo) Joso, rođen 1894. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Oko gospića (2291060009)
Vučković (Gaja) Ilija, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U zatvoru, Lepoglava (1538003013)
Vučković (Gajo) Ilija, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2291065017)
Vučković (Ilija) Milan, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Otočac (2291052007)
Vučković (Nn) Marko, rođen 1926. Srbin, ubijen od četnika 1943. nepoznato, Srpske moravice (5015s00863)
Vučković (Todor) Nikola, rođen 1914. Srbin, streljan 1941. U direktnom teroru, Ogulin (0863055020)
Vučunić (Ilija) Rade, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1941.  U zatvoru, Ogulin (2291064015)
Vujnović (Milan) Rade, rođen 1909. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna vlast (2488141007)
Vujnović (Mile) Radovan, rođen 1909. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Crna vlast (0887099017)
Vujnović (Nn) Marko, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Srpske moravice (5015s00865)
Vujnović (Nn) Marko, rođen 1926. Srbin, ubijen od četnika 1943. nepoznato, Srpske moravice (5015s00864)
Vukobratović (Nn) Vukašin, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Srpske moravice (5015s00866)
Vulić (Dmitar) Mile, rođen 1923. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Karlovac (2226057009)
Žiža (Nn) Mile, rođen 1905. Hrvat, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Srpske moravice (5015s00867)
Stipanović (Bogdan) Dragica, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Stub. vrbovska (2290039005)
Stipanović (Jovo) Simo, rođen 1911. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Ogulin (2291040022)
Vujnović (Rade) Jovo, rođen 1908. Srbin, umro 1944. pri deportaciji, Smederevo (2290039011)

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *