Stabandža (Velika Kladuša)

Дуж границе Бужимске Крајине и Баније две су речне долине, Стабанџа, која извире под Радочом и у горњем току зове се Скакавац и Црквина, која извире испод Грљевца појачана поточићима из Превије планине у Банији. На косама које се стрмо спуштају потоцима и поточним заравнима лежи насеље Стабанџа…

Свега је у селу 55п са 175к.

За ЛР становништво је прешло у Банију. Не зна се за кога да ли се повратио иза СвМира. Пре 100г доселили су: Тинтори 9к, Св. Козна и Дамјан, из Далмације; Дондури 4к, Јовањдан, дјед им из Далмације; Бањци 17к, Јовањдан са Бјелајског Поља; Ћерани 6к, Ђурђевдан из Лике и Шкрбићи 4к, Благочасне Вериге, из Лике. Од ових је Шкрбића четник-посилни Војводе Петра Мркоњића, Лазар Шкрбић, прозван „Равур“, што му је била кућа у ситном рашћу дрвећа.

Пре Омерпаше су: Кнежевићи 4к, Никољдан од Унца; Дејановићи 4к, Арханђеловдан, из Лике; Милиновићи 6к, Арханђеловдан са Попине а најпре се задржали у Великој Рујишкој; Пађени 3к, Ђурђевдан из Далмације; Грмуше 2к, Јовањдан из Далмације и Џакуле 1к, Петровдан из Лике.

Пре Омерпаше су из Пиштолине: Радићи 8к, Ђурђевдан. Звали су се Штрпци. Предак им Рад под Гомилом био је тако богат да је, веле, имао 50 самих мачака. Из куће му је ишло на збор цркви по „девет диван кабаница“. Расули су се куд који, а једна пресели у Стабанџу.

Пре Омерпаше су из околних села: Зец 19к, Никољдан, испод планине, где су се звали Јеличићи а старином су са Змијања; Врањешевићи 4к, Јовањдан из Пишталина, старином су из Далмације а задржали се једно време у Бјелајском Пољу; Богуновићи 1к, Јовањдан из Врела; Медићи 5к, Ђурђевдан, од Тромеђе и Дробац 6к, Ђурђевдан, из Велике Рујишке.

Пре Окупације су: Пилићи 2к, Јовањдан из Поља; Вукојевићи 1к, Враче, од Тромеђе; Бјелић 1к, Јовањдан из Поља; Илишевић 1к, Никољдан, „озго“; Марјановић 1к, Јовањдан из Поља; Гогић 1к, Јовањдан, „озго“. Назвао га спахија „гоха“ што му је предак био љут као некакав Гога.

Из Лике су пре Окупације: Обрадовићи 1к, Јовањдан; Бабић 1к, Јовањдан; Радаковић 1к, Никољдан; Бјелош 1к, Петровдан; Борићи 2к, св. Пантелија; Бунчићи 2к, Јовањдан; Здјелар 1к, Никољдан; Сурло 1к, Никољдан; Јарић 1к, Никољдан; Маричић 1к, Јовањдан и Мишковић 1к, Никољдан.

Од Сане су пре Окупације: Вученовићи 2к, Арханђеловдан; Михалица 2к, св. Пантелија; Јелисавац 1к, Јовањдан и Божичићи 5к, Ђуршевдан.

Из Баније су пре Окупације: Орозовић 1к, Никољдан и Живковићи 5к, Ђурђевдан.

Пре окупације су из околних села: Штрбац 5к, Томиндан су Крнете из Дубовика приведени у Штрпце; Калуђеровићи 3к, Марковдан из Петровића; Михићи 4к, Никољдан из Пишталина; Јеличићи 3к, Никољдан, испод планине; Љепоје 1к, Томиндан из Бушевића; Анушић 1к, Јовањдан из Врела где су се звали Богуновићи; Татићи 4к, Јовањдан из Ивањске; Новаковић 1к, Арханђеловдан из Велике Рујишке; Гак 1к, Никољдан из Бањана; Ћулибрци 3к, Јовањдан из Бушевића; Ковачевић 2к, Јовањдан из Радића; Васић 1к, Ђурђевдан, из Велике Рујишке; Гљиштра 1к, Јовањдан из Ведовице и Бајић 2к, св. Василије из Бушевића где су се звали Вејиновићи.

Не зна се одакле је Дацијар 1к, Ђурђевдан.

П.С. 1991г у Стабанџи је живели 941с, у томе 832 Муслимана, 101 Срба, 2 Хрвата и 6 осталих, а у 2013г било је 972с.

Цивилне српске жртве у ДСР:

1. Anušić Blagoje Milica 1920/41

2. Anušić Dušan Đuro 1939/41

3. Anušić Dušan Mile 1938/41

4. Anušić Dušan Stojan 1936/41

5. Anušić Jovo Anica 1933/41

6. Anušić Jovo Malo Dete 1941/41

7. Anušić Mićo Marija I 2 Dece 1911/41

8. Anušić Mile Ljubica 1938/41

9. Anušić Mile Milan 1929/41

10. Anušić Mile Milica 1926/41

11. Anušić Mile Milja* 1881/41

12. Anušić Mile Sava 1928/41

13. Anušić Mile Stoja 1933/41

14. Anušić Ostoja Jovan 1886/41

15. Anušić Pero Anica 1914/41

16. Anušić Rade Anđa 1920/41

17. Anušić Simo Anica 1911/41

18. Anušić Simo Simo 1888/41

19. Anušić Simo Stana 1890/41

20. Anušić Stojan Simo* 1874/41

21. Bajić Adam Boja* ?/41

22. Bajić Miloš Stana* 1921/41

23. Bajić Petar Mara* ?/41

24. Bajić Petar Milan* 1911/41

25. Bajić Stanko Đuro 1903/41

26. Bajić Stanko Rade 1912/41

27. Bajić Stanko Stojan 1908/41

28. Banjac Adam Boja 1908/4,

29. Banjac Adam Deva 1920/41

30. Banjac Adam Evica* 1885/41

31. Banjac Adam Miloš 1921/43

32. Banjac Adam Mladen 1919/43

33. Banjac Dušan Dragica 1925/41

34. Banjac Dušan Milka 1919/41

35. Banjac Dušan Stanko 1931/41

36. Banjac Grujica Anđa 1891/44

37. Banjac Janko Adam 1900/42

38. Banjac Janko Nikola 1900/43

39. Banjac Jovo Mile 1891/43

40. Banjac Milan Petar 1888/41

41. Banjac Mile Petar* 1913/41

42. Banjac Nikola Anđa 1890/43

43. Banjac Nikola Jeka 1905/43

44. Banjac Oćan Milka 1938/42

45. Banjac Oćan Stana 1940/42

46. Banjac Ostoja Draga 1938/41

47. Banjac Ostoja Milica 1924/41

48. Banjac Ostoja Milka 1900/41

49. Banjac Ostoja Uroš 1924/41

50. Banjac Pero Milka* 1911/41

51. Banjac Petar Đuro 1904/41

52. Banjac Petar Mara 1888/41

53. Banjac Petar Milan 1928/42

54. Banjac Štaka* 1924/41

55. Bašić Mihajilo Milija 1915/41

56. Bjeloš Ostoja Mirko 1911/41

57. Bjeloš Pero Savka 1914/41

58. Bjeloš Pero Stevo 1918/41

59. Bjeloš Stevo Deva 1918/41

60. Borić Jovo Milan* 1911/41

61. Borić Stanko Rade* 1903/41

62. Borić Stojan Milan* 1910/41

63. Božičić Anđa Đuja* 1937/41

64. Božičić Đurđa Đuro 1884/41

65. Božičić Đurđa Dušan 1934/41

66. Božičić Đurđa Milan 1932/41

67. Božičić Đurđa Slavko 1930/41

68. Božičić Đuro Branko 1935/41

69. Božičić Đuro Žarko 1935/41

70. Božičić Jovo Boško 1940/41

71. Božičić Jovo Draga 1928/41

72. Božičić Jovo Đuro* 1886/41

73. Božičić Jovo Jovo 1912/41

74. Božičić Jovo Ljuban 1936/41

75. Božičić Jovo Sava I 2 Ž.Dece

1917/41

76. Božičić Marko Đuja 1924/41

77. Božičić Marko Stana 1913/41

78. Božičić Mile Deva 1937/41

79. Božičić Mirko Mileva 1939/41

80. Božičić Ostoja Stoja 1890/41

81. Božičić Petar Đuro 1896/41

82. Božičić Petar Jovo 1905/41

83. Božičić Petar Mile 1900/41

84. Božičić Petar Stana 1895/41

85. Božičić Petar Stana 1930/41

86. Božičić Petar Stoja 1922/41

87. Božičić Rade Mileva 1911/41

88. Božičić Rajko Stoja 1900/41

89. Božičić Stevan Vid I 2 Dece 1896/41

90. Božičić Stoje Branko 1939/41

91. Božičić Stoja Jovanka 1936/41

92. Božičić Stoja Milka 1936/41

93. Božičić Stoja Ranko 1940/41

94. Božičić Trivo Jovo 1894/41

95. Božičić Vaso Deva 1908/41

96. Božičić Vid Đuran I 2 Dece 1906/41

97. Božičić Vid Lazo, 1926/41

98. Božičić Vid Stevan 1933/41

99. Božičić Vujo Marija I 2 Dece

1900/41

100. Bunčić Đurđe Milan 1888/41

101. Bunčić Đuro Ilija 1900/43

102. Bunčić Ilija Stoja 1940/41

103. Bunčić Milan Anđa 1889/41

104. Ćeran Božo Nikola 1880/41

105. Ćeran Dmitar Marko 1902/41

106. Ćeran Đuro Dragica 1930/41

107. Ćeran Mile Stana 1890/41

108. Ćeran Pero Mara 1927/41

109. Ćeran Pero Milan 1930/41

110. Ćeran Stojan Anica 1914/41

111. Ćulibrk Rade Stana 1921/41

112. Ćulum Jovo Anđa 1920/43

113. Dacijar Đurđe Miloš 1922/41

114. Dacijar Milan Rade 1900/41

115. Dacijar Todor Đurađ 1901/41

116. Damjana Milan 1931/41

117. Davidović Mile Anđa 1870/41

118. Davidović Mile Marija* 1907/41

119. Davidović Mile Stoja 1906/41

120. Dejanović Mile Đuro 1917/41

121. Dejanović Stanko Ostoja 1855/41

122. Dondur Dušan Rade 1940/43

123. Dondur Dušan Stoja 1937/43

124. Dondur Janko Petar 1903/41

125. Dondur Jovo Đuja 1924/41

126. Dondur Jovo Janko 1900/41

127. Dondur Jovo Jovanka 1921/41

128. Dondur Lazo Jovo 1888/41

129. Dondur Lazo Mile 1875/41

130. Dondur Lazo Trivo 1880/41

131. Dondur Mile Sava 1903/41

132. Dondur Mile Trivuna 1877/41

133. Dondur Rade Dušan 1909/41

134. Dondur Stevan Jovo 1880/43

135. Dražić Đuro Sava 1900/41

136. Dražić Dušan Mileva 1931/41

137. Dražić Dušan Stana 1910/41

138. Dražić Rade Anđa 1935/41

139. Dražić Rade Milan 1939/41

140. Dražić Rade Pero 1928/41

141. Dražić Rade Sava 1923/41

142. Dražić Rade Stevo 1926/41

143. Dražić Rade Stoja 1924/41

144. Dražić Todor Rade 1903/41

145. Dražić Todor Trivo 1924/41

146. Drobac Đurđe Mile 1875/43

147. Drobac Đuro Miljka 1908/43

148. Drobac Jeka I 2 Male Dece 1910/41

149. Drobac Marko Milica 1880/43

150. Drobac Mile Đuro 1900/42

151. Drobac Stojan Rade 1899/41

152. Đurić Đuro Mirko 1916/41

153. Đurić Stevan Đuro 1894/41

154. Gak Mile Stevo 1900/41

155. Gak Mile Stoja 1905/41

156. Glištra Mile Stevo 1900/41

157. Glištra Stevo Miljka 1880/41

158. Grmuša Jovo Joka 1889/41

159. Grmuša Marko Anka 1931/41

160. Grmuša Marko Sava 1930/41

161. Grmuša Marko Vukašin 1936/41

162. Grmuša Mile Vid 1908/41

163. Grmuša Ostoja 1916/41

164. Grmuša Pajo Milija 1928/41

165. Grmuša Pajo Milja 1930/41

166. Grmuša Pajo Nevena 1938/41

167. Grmuša Pajo Stojan 1940/41

168. Grmuša Petar 1895/41

169. Grmuša Simo Mileva 1930/41

170. Grmuša Simo Miljka 1930/41

171. Grmuša Stevan Anđa 1917/41

172. Grmuša Stevan Joka 1900/41

173. Grmuša Stevan Mićo 1939/41

174. Grmuša Stevan Paja 1908/41

175. Grmuša Stevan Stojan 1940/41

176. Grmuša Stevan Trivo 1910/41

177. Grmuša Stojan Stevan 1877/43

178. Ilibašić Stoja 1914/41

179. Ilišević Mihajilo Stevo 1928/41

180. Ilišević Petar Mihajilo 1910/41

181. Ilišević Petar Nikola 1905/41

182. Ilišević Stojan Draginja 1910/41

183. Ilišević Stojan Ilija 1916/41

184. Jeličić Lazo Miloš 1899/41

185. Jelisavac Milan Ilija 1903/43

186. Jelisavac Stojan Đuro 1902/43

187. Jelisavac Stojan Milan 1912/43

188. Kaluđerović Ilija Janja 1906/41

189. Kaluđerović Jovo Mile 1888/41

190. Kaluđerović Mićo Milica 1916/41

191. Kaluđerović Milan Stojan 1900/41

192. Kaluđerović Mile Anica 1888/41

193. Kaluđerović Mile Jovo 1917/42

194. Kaluđerović Mile Milica 1922/41

195. Kaluđerović Miloš Sava 1918/41

196. Kaluđerović Petar Rade 1900/41

197. Kaluđerović Petar Stojan 1898/41

198. Kaluđerović Rade Mika 1875/41

199. Kaluđerović Stevo Ljuban 1930/41

200. Kekić Mark Deva 1900/41

201. Kekić Marko Trivo 1928/42

202. Kekić Nikola Marko 1898/43

203. Kekić Nikola Mile 1889/43

204. Kekić Nikola Pero 1910/41

205. Kekić Pero Mika 1901/43

206. Kekić Pero Milan 1935/41

207. Kekić Per Slavko Bliz. 1935/41

208. Kekić Stanko Sava 1935/41

209. Knežević Đuran 1909/41

210. Knežević Jovo 1928/41

211. Knežević Lazo Đuro 1889/41

212. Knežević Mićo Stoja 1920/1920/41

213. Knežević Mirko 1905/41

214. Knežević Sava 1910/41

215. Kovačević Rade 1904/41

216. Kovačević Stevo Milja 1924/41

217. Kovačević Stevo Stoja 1926/41

218. Kovačević Stojan Petra 1892/41

219. Ljepoja Petar Gojko 1935/41

220. Ljepoja Petar Nikola 1933/41

221. Ljepoja Petar Rajko 1938/41

222. Ljepoja Stevan Pava 1920/41

223. Ljepoja Stevan Stana 1925/41

224. Ljepoja Stevo Anđa 1915/41

225. Ljepoja Stevo Trivun 1919/41

226. Ljepoja Trivun Stevan 1888/41

227. Lovrić Adam Boja 1905/41

228. Majkić Mile Ilija 1905/41

229. Majkić Petar Mika 1900/41

230. Mandić Božo Mile 1895/41

231. Maričić Milan Branko 1937/41

232. Maričić Ostoja Đuro 1938/41

233. Marjanović Ilija Stojan 1890/41

234. Marjanović Ilinka 1891/41

235. Medić Ilija Anđa 1936/41

236. Medić Ilija Dragica 1933/41

237. Medić Ilija Mika 1900/41

238. Medić Ilija Milan 1938/41

239. Medić Ilija Stoja 1930/41

240. Medić Milan Mile 1917/41

241. Medić Milan Milica 1924/41

242. Medić Milan Stana 1908/41

243. Medić Mile Mara 1914/41

244. Medić Mile Mara 1939/41

245. Medić Mile Milan 1910/41

246. Medić Mile Rade 1902/41

247. Medić Mile Stevan 1898/41

248. Medić Mile Stoja 1870/41

249. Medić Mile Svetislav 1940/41

250. Medić Mile Vid 1882/41

251. Medić Nikola Mika 1890/41

252. Medić Pero Danica 1923/41

253. Medić Pero Dragica 1922/41

254. Medić Pere Sava 1908/41

255. Medić Rade Miljka 1922/41

256. Medić Rade Stana 1884/41

257. Medić Rade Stana 1933/41

258. Medić Sime Mirko 1924/42

259. Medić Stevan Mile 1904/41

260. Mihajlica Đuro Joka 1895/41

261. Mihajlica Jovan Milan 1929/41

262. Mihajlica Mišo Dragica 1927/41

263. Mihajlica Mišo Dragica 1932/41

264. Mihajlica Mišo Jela 1912/41

265. Mihajlica Mišo Jelica 1923/41

266. Mihajlica Mišo Jelica 1927/41

267. Mihajlica Mišo Joka 1900/41

268. Mihajlica Mišo Milka 1918/41

269. Mihajlica Petar Sava 1911/41

270. Mijić Duša Dušanka 1936/41

271. Mijić Dušan Stoja 1934/41

272. Mijić Joka Jeka 1933/41

273. Mijić Jovo Mićo 1901/41

274. Mijić Mićo Petar ?/41

275. Mijić Mile Anica 1912/41

276. Mijić Mile Mika 1921/41

277. Mijić Mile Mišan 1902/41

278. Mijić Mile Mišo 1914/41

279. Mijić Milić Mile 1890/41

280. Mijić Nikola Deva 1910/41

281. Mijić Ostoja Evica 1880/41

282. Mijić Piljo Đuja 1900/41

283. Mijić Stojan Janja 1937/41

284. Mijić Stojan Mileva 1932/41

285. Mijić Trivun Mile 1901/41

286. Milinović Jovo Anđa 1890/41

287. Milinović Mile Milica 1893/41

288. Milinović Mile Petar 1881/41

289. Milinović Mile Petar 1912/41

290. Milinović Miloš Mile 1911/41

291. Milinović Pero Draginja 1924/41

292. Milinović Pero Đuro 1886/41

293. Milinović Pero Trivo 1884/41

294. Milinović Petar Anđa 1921/41

295. Milinović Petar Mile 1885/41

296. Milinović Petar Mileva 1883/41

297. Milinović Petar Stoja 1927/41

298. Milinović Stojan Đuro 1910/42

299. Milinović Stojan Mića 1902/41

300. Milinović Stole Đuro 1889/41

301. Milinović Stole Trivo 1890/41

302. Novaković Đuro Jeka ?/41

303. Novaković Milan Stana 1907/41

304. Novaković Mile Pero 1916/41

305. Novaković Mileva 1916/41

306. Novaković Miljka 1912/41

307. Novaković Pero Rade 1906/41

308. Novaković Risto Zorka 1912/41

309. Novaković Stojan Ilija 1903/41

310. Obradović Stojan Mladen 1923/41

311. Ostojić Stevan Anđa 1908/41

312. Pađen Đuro Miloš 1939/41

313. Pađen Đuro Sava 1907/41

314. Pađen Marko Anica 1906/41

315. Pađen Ostoja Radmila 1941/41

316. Pađen Vid Đuja 1870/41

317. Pađen Vid Milica 1876/41

318. Pilić Dmitar Ljubica 1929/41

319. Pilić Duka Mika 1928/41

320. Pilić Duka Miljka 1931/41

321. Pilić Duka Vid 1882/41

322. Pilić Đurđe Anđa 1935/41

323. Pilić Đurđe Boja 1906/41

324. Pilić Đurđe Dmitar 1934/41

325. Pilić Đurđe Dragica 1922/41

326. Pilić Đurđe Dušan 1926/41

327. Pilić Đurđe Milan 1928/41

328. Pilić Đurđe Stoja 1900/41

329. Pilić Đurđe Žarko 1932/41

330. Pilić Nikola Blagoja 1930/41

331. Pilić Pero Simo 1906/41

332. Pilić Simo Anđa 1880/41

333. Pilić Simo Joka 1889/41

334. Pilić Simo Sava 1910/41

335. Pilić Stoja Draginja 1930/41

336. Pilić Stole Jovo 1915/41

337. Pilić Vid Ljuba 1928/41

338. Pilić Vid Mileva 1919/41

339. Pilić Vid Mira 1920/41

340. Pilić Vid Sava 1910/41

341. Pilić Vid Zorka 1929/41

342. Popović Đuro Miloš 1908/41

343. Popović Đuro Slavko 1918/41

344. Popović Đuro Stojan 1920/41

345. Popović Dušan Dragica 1938/41

346. Popović Dušan Marija 1905/41

347. Popović Jovo Mile 1895/41

348. Popović Marko Miljka 1909/41

349. Popović Milan Miljka 1909/41

350. Popović Milan Stoja 1937/41

351. Popović Milan Zorka 1934/41

352. Popović Mile Milica 1925/41

353. Popović Mile Mladen 1935/41

354. Popović Mile Sava 1933/41

355. Popović Miloš Mika 1936/41

356. Popović Nikola Deva 1902/41

357. Popović Pero Dmitar 1936/41

358. Popović Pero Ilija 1939/41

359. Popović Pero Mirko 1927/41

360. Popović Pero Sava 1925/41

361. Popović Petar Anđa 1908/41

362. Popović Simo Đuro 1910/41

363. Popović Simo Marija 1931/41

364. Popović Simo Rajko 1929/41

365. Popović Vid Anđa 1934/41

366. Popović Vid Mirko 1935/41

367. Popović Vid Stoja 1935/41

368. Prgomelja Petar Đuja 1899/41

369. Radić Ilija Jovo 1908/41

370. Radić Ilija Petar 1900/41

371. Radić Ilija Sava 1895/41

372. Radić Ilija Uroš 1925/41

373. Radić Jovo Zdravko 1930/41

374. Radić Marko Petar 1903/41

375. Radić Milan Ilija 1874/41

376. Radić Mile Sava 1888/41

377. Radić Petar Milovan 1925/41

378. Santrač Ilija Anđa 1900/41

379. Škrbić Ostoja Božo 1896/42

380. Stević Janko Petar 1928/41

381. Stević Janko Rade 1904/43

382. Stević Jovo Deva 1890/43

383. Stević Nikola Petra 1894/43

384. Stojisavljević Adam Stana 1880/41

385. Stojisavljević Stevan Đuja 1898/41

386. Stojisavljević Stojan Ilija 1936/41

387. Stojisavljević Stojan Jovanka ?/41

388. Stojisavljević Stojan Mirko 1930/41

389. Stojisavljević Ud. Ilija Sava 1912/41

390. Stojisavljević Vaso Milica 1917/41

391. Štrbac Mile Mile 1899/44

392. Štrbac Mile Rade 1883/41

393. Štrbac Miše Božo 1898/41

394. Štrbac Rade Milica 1924/41

395. Štrbac Savo Rade 1888/41

396. Šukunda Adam Stana 1916/41

397. Šukunda Đurđe Milka 1900/41

398. Šukunda Dušan Dragan 1934/41

399. Šukunda Dušan Đuro 1930/41

400. Šukunda Dušan Mika 1940/41

401. Šukunda Dušan Milan 1932/41

402. Šukunda Dušan Milica 1937/41

403. Šukunda Dušan Stana 1913/41

404. Šukunda Ilija Branko 1930/41

405. Šukunda Ilija Dragica 1931/41

406. Šukunda Ilija Đuja 1927/41

407. Šukunda Ilija Đuro Bl.1940/41

408. Šukunda Ilija Mara Bl.1940/41

409. Šukunda Ilija Mileva 1933/41

410. Šukunda Ilija Miljka 1910/41

411. Šukunda Ilija Miljka 1929/41

412. Šukunda Ilija Rajko 1935/41

413. Šukunda Ilija Štaka 1927/41

414. Šukunda Ilija Stana 1930/41

415. Šukunda Marko Milja 1920/41

416. Šukunda Marko Miljka 1919/41

417. Šukunda Miloš Milja 1928/41

418. Šukunda Nikola Petar 1880/41

419. Šukunda Nikola Trivuna 1904/41

420. Šukunda Pavle Miljka 1914/41

421. Šukunda Pero Đurađ 1931/41

422. Šukunda Pero Mile 1911/41

423. Šukunda Pero Milja 1921/41

424. Šukunda Pero Miloš 1934/41

425. Šukunda Pero Miloš 1940/41

426. Šukunda Pero Rade 1939/41

427. Šukunda Pero Stoja 1912/41

428. Šukunda Petar Marija 1880/41

429. Šukunda Petar Mile 1912/41

430. Šukunda Petar Stevan 1912/41

431. Šukunda Stevan Milan 1933/41

432. Šukunda Stevan Milica 1937/41

433. Šukunda Stevan Milija 1939/41

434. Šukunda Stevan Miljka 1921/41

435. Šukunda Stevan Nikola 1935/41

436. Šukunda Stevan Savka 1833/41

437. Šukunda Stevan Stoja 1912/41

438. Šukunda Ž. Ilija Mara 1904/41

439. Tatić Ilija Stoja 1911/41

440. Tatić Ostoja Pero 1909/41

441. Tintor Đurđe Miloš 1906/41

442. Tintor Jovo Mile 1903/41

443. Tintor Jovo Sava 1890/41

444. Tintor Jovo Stojan 1900/41

445. Tintor Miloš Đurađ 1935/41

446. Tintor Miloš Dušan 1909/41

447. Tintor Miloš Milica 1937/41

448. Tintor Miloš Slavko 1933/41

449. Tintor Miloš Zdravko 1931/41

450. Tintor Nikola Ilija 1895/41

451. Tintor Pero Mile 1888/41

452. Tintor Pero Ostoja 1904/41

453. Tintor Pero Pantelija 1909/41

454. Tintor Rade Dušanka 1934/41

455. Tintor Rade Ljuba 1937/41

456. Tintor Rade Milan 1911/41

457. Tintor Rade Sava 1941/41

458. Tintor Stevan Pero 1878/41

459. Tintor Stojan Evica 1900/41

460. Trkulja Ilija Ostoja 1931/41

461. Trkulja Ilija Rajko 1933/41

462. Trkulja Ilija Slavko 1941/41

463. Trkulja Milan 1901/41

464. Trkulja Miloš Đuja 1918/41

465. Trkulja Miloš Slavko 1929/41

466. Trkulja Ostoje Mile 1901/41

467. Trkulja Pero Stanko 1907/41

468. Trkulja Petar Mika 1890/41

469. Trkulja Rade Mile 1939/41

470. Trkulja Rade Žarko 1936/41

471. Trkulja Stanko Đuja 1907/41

472. Trkulja Stanko Dušan 1936/41

473. Trkulja Stanko Rade 1938/41

474. Uboja Vid Gojko 1906/41

475. Uboja Vid Pero 1910/41

476. Uboja Vid Todor 1908/42

477. Vasić Božo Anka 1889/41

478. Vasić Božo Ljubica ?/41

479. Vasić Božo Milja 1918/41

480. Vasić Božo Nikola 1916/41

481. Vasić Božo Petar 1925/41

482. Vasić Božo Petra 1927/41

483. Vasić Božo Sava 1936/41

484. Vasić Ilija Miljka 1936/41

485. Vasić Jovo Ilija 1925/41

486. Vasić Mile Anica 1908/41

487. Vejinović Mile Mlađa 1920/41

488. Vejinović Pero Duka 1911/41

489. Vranješević Bojan Mara 1885/41

490. Vranješević M. Mihajlo 1904/41

491. Vranješević M. Miloš 1909/41

492. Vranješević Milan Mika* 1895/43

493. Vranješević P. Milica 1923/42

494. Vranješević Tomo Mićo 1881/43

495. Vranješević Vid Stojan 1927/41

496. Vučenović Mile Stana 1922/41

497. Vučenović Nikola Rade 1912/41

498. Vučenović Trivo Gojko 1934/41

499. Vučenović Trivo Mika 1910/41

500. Vučenović Trivo Milan 1941/41

501. Vučenović Vid Milica 1880/41

502. Vukojević Ilija Dušan 1904/41

503. Vukojević Vaso Stevan 1905/41

504. Zec (Ž.Rade) Jovanka 1915/41

505. Zec (Đurić) Ilija 1921/41

506. Zec Adam Božo 1885/41

507. Zec Adam Stevo 1889/41

508. Zec Dmitar Nikola 1878/41

509. Zec Đuja 1912/41

510. Zec Duke Stevo 1896/41

511. Zec Đuran Ilija 1920/41

512. Zec Đuran Mihajilo 1940/41

513. Zec Đuran Slavko 1936/41

514. Zec Đuro Stojan 1905/41

515. Zec Jelica 1881/41

516. Zec Jovo Ljuban 1923/41

517. Zec Jovo Mile 1935/41

518. Zec Jovo Mileva 1937/41

519. Zec Jovo Uroš 1934/41

520. Zec Lazo 1910/41

521. Zec Mile Desanka 1938/41

522. Zec Mile Deva 1934/41

523. Zec Mile Đuja 1929/41

524. Zec Mile Mileva 1912/41

525. Zec Mile Pero 1908/41

526. Zec Mile Petar 1901/41

527. Zec Mile Stojan 1931/41

528. Zec Mile Žarko 1935/41

529. Zec Mile Zora 1936/41

530. Zec Nikola Mile 1911/41

531. Zec Nikola Pero 1901/41

532. Zec Nikola Trivo 1909/41

533. Zec Nikola Vid 1904/41

534. Zec Nikola Vojkan 1916/41

535. Zec Pero Aćim 1910/41

536. Zec Pero Deva 1922/41

537. Zec Petar Milica 1866/41

538. Zec Rade Dete 1941/41

539. Zec Rade Stojan 1936/41

540. Zec Stevo Adam 1910/41

541. Zec Stevan Milica 1899/41

542. Zec Stevan Milica 1920/42

543. Zec Stevan Miljka 1900/41

544. Zec Stevan Nikola 1906/41

545. Zec Stevo Nikola 1928/42

546. Zec Stojan* 1879/41

547. Zec Stojan Draginja 1909/41

548. Zec Stojan Mileva 1933/41

549. Zec Stojan Rade 1910/41

550. Zec Stojan Slavko 1932/41

551. Zec Trivo Mile 1905/41

552. Zec Veljko Miljka 1923/41

553. Zec Vida Dete Tek Rođeno 1941/41

554. Zec Vid Dušan 1933/41

555. Zec Vid Gojko 1937/41

556. Zec Vid Janja 1912/41

557. Zec Vid Mileva 1926/41

558. Zec Vid Stana 1934/41

559. Zec Vid Stoja 1928/41

560. Živković Deva 1924/41

561. Živković Milan Mile 1901/41

562. Živković Mile Jovan 1930/41

563. Živković Mile Mara 1901/41

564. Živković Mile Sava 1908/41

565. Živković Miloš Sava 1918/41

566. Živković Nikola Marija 1898/41

567. Živković Ostoja Marija 1880/41

568. Živković Stanko Miloš 1897/41

569. Živković Stevo Milan 1935/41

570. Živković Stevo Nikola 1938/41

571. Živković Stevo Petar 1876/41

572. Živković Stevo Rajko 1940/41

573. Živković Stevo Stanko 1936/41

574. Živković Veljko Sava 1932/41

575. Živković Vid Sava 1889/41

576. Živković Vid Stevan 1891/41

Погинули у АФ борби:

1. Banjac Ilija Stoja 1919/43

2. Banjac Mile Mladen 1918/45

3. Božičić Đuro Jovanka 1924/43

4. Ćeran Đuro Mirko 1914/44

5. Dondur Stojan Pero 1928/44

6. Dondur Trivun Dragica 1929/43

7. Gak Mile Ljuban 1928/43

8. Gak Nikola Mićo 1918/45

9. Gak Stevo Lazo 1914/44

10. Grmuša Đuro Adam 1927/43

11. Grmuša Stevan Božo 1922/43

12. Grmuša Stevan Branko 1927/44

13. Ilišević Ilija Pero 1908/43

14. Jeličić Rade Dragan 1914/44

15. Kaluđerović Petar Stojan 1898/42

16. Kaluđerović Stanko Stevo 1903/03

17. Kaluđerović Stojan Ilija 1924/24

18. Knežević Simo Nikola 1917/43

19. Knežević Stevan Miloš 1908/43

20. Knežević Stevan Nikola 1910/43

21. Marić Ilija Ljuban 1901/42

22. Marjanović Stojan Dušan 1920/45

23. Marjanović Stojan Pero 1925/43

24. Medić Milan Branko 1919/41

25. Mijić Jovo Dobrivoje 1922/44

26. Mijić Mile Mika 1924/44

27. Novaković Jovan Mirko ?/43

28. Popović Dušan 1920/43

29. Radić Grujica Marija 1920/43

30. Radić Marko Stevan 1906/43

31. Radić Rade Milica 1920/43

32. Stević Nikola Lazo 1929/43

33. Stević Stevan Stanko 1903/43

34. Šukunda Miloš Nikola 1923/43

35. Tintor Jovo Uroš 1918/43

36. Tintor Miško Mladen 1922/43

37. Vranješević Mile Trivuna 1920/43

38. Vranješević Milkan Trivun 1924/43

39. Zec Adam Božo 1885/43

40. Zec Đureo Stevo 1920/43

41. Zec Jovo Miloš 1923/43

42. Zec Jovo Pero 1920/?

43. Zec Lazo Đuro 1916/44

44. Zec Lazo Mišo 1920/44

45. Zec Nikola Đuro 1921/44

46. Zec Pero Rade 1926/43

47. Zec Stevo Rajko 1919/44

48. Zec Stojan Lazo 1921/43

49. Zec Stojan Mile 1924/44

50. Zivković Nikola Veljko 1914/43

51. Zivković Stevo Ostoja 1920/43

 

3 komentara

  1. Svaka čast na ovome,nisam znao odakle su moji preci.Sada sam shvatio odakle su i šta su radili.Baba,pokojna,mi je pričala i govorila da smo se ranije prezivali Orlović ali da je neki moj predak ubio nekog turčina pa je morao da promeni prezime.Mada Dondura ima i u okolini Knina,zaseok Donduri.
    s poštovanjem Milan Dondur

    • Dondur Nebojsa. S’postovanjem Milane. I ja sam cuo za pricu da smo poreklom iz Dalmacije aki samo toliko. I da smo se nekada prezivali Orlici. Uglavnom negde pre drugog rata jedan ogranak se odselio u Vojvodinu tacnije u Temerin a moji nastavili dalje u Novi Sad. Pozdrav

  2. I ja sam rodjen u Temerinu,tamo su moji kolonizirani posle drugog svetskog rata. Inace sam 1951 godiste.Tamo jos imam familiju i po ocevoj i majcinoj strani. Inace majka mi je iz Cojluka,Bosanska Krupa. I oni su kolonizirani posle rata.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *