Žrtve NDH sa prezimenom Zec

Bačka Palanka Neštin Zec (Milan) Rade, rođen 1900. Srbin, poginuo 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Ilok (0089006049)
Bačka Palanka Neštin Zec (Nn) Rada, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (AM00s01743)
Bačka Palanka Neštin Zec (Rade) Milan, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Šeković-bosna (0089006050)
Banja Luka Banja Luka Zec (Dimša) Ljubica, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1943. Kod kuće, Jelićka-b.luka (0845001029)
Banja Luka Banja Luka Zec (Glišo) Milan, rođen 1928. Srbin, poginuo 1942. u NORu, Jelićka (0843048020)
Banja Luka Banja Luka Zec (Jovan) Milenko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (0845001030)
Banja Luka Banja Luka Zec (Jovo) Jovan, rođen 1886. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Jelićka (0845001028)
Banja Luka Banja Luka Zec (Ostoja) Milan, rođen 1913. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kraljevo (1126006001)
Banja Luka Banja Luka Zec (Todor) Milutin, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Banja luka (0201004010)
Banja Luka Šljivno Zec (Đurađ) Đuro, rođen 1896. Srbin, poginuo 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Šljivno (1142148001)
Bihać Bihać Zec (Đukan) Mika, rođena 1863. Srpkinja, ubijena 1943. u zbegu, Glamoč (1326009009)
Bihać Bihać Zec (Vučan) Nikola, rođen 1913. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Buchenwald (1326009006)
Bihać Brekovica Zec (Mitar) Uroš, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Bihać (5004s00157)
Bihać Brekovica Zec (Nn) Jovan, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Bihać (5004s00156)
Bihać Brekovica Zec (Nn) Marta, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. nepoznato, Bihać (5004s00158)
Bihać Brekovica Zec (Nn) Mitar, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Bihać (5004s00155)
Bihać Donja Gata Zec (Petar) Mirko, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Šator (0206052028)
Bihać Hrgar Zec (Aleksa) Ilija, rođen 1905. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Nemačka (5010s00129)
Bihać Hrgar Zec (Nn) Mara, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Kula bihać (5010s00130)
Bihać Hrgar Zec (Stevo) Đuja, rođena 1931. Srpkinja, umrla od zime 1945. U zbegu, Grmeč (7010s00627)
Bihać Hrgar Zec (Vujo) Mile, rođen 1933. Srbin, spaljen od Nemaca 1943. U nemačkoj ofanzivi, Hrgar (7010s00628)
Bihać Jankovac Zec (Stane) Marta, rođena 1878. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Bihać (1331036035)
Bihać Jankovac Zec (Trivun) Jovan, rođen 1876. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (1331036034)
Bihać Mrkonjića Lug Zec (Vid) Vučen, rođen 1901. Srbin, ubijen 1943. u zbegu, Glamoč (1326009007)
Bihać Mrkonjića Lug Zec (Vučen) Mile, rođen 1932. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U zbegu, Glamoč (1326009008)
Bihać Spahići Zec (Jovan) Marta, rođena 1877. Srpkinja, ubijena 1941. u zatvoru, Goranica (1328021005)
Bihać Spahići Zec (Mitar) Đuro, rođen 1930. Srbin, nestao 1943. nepoznato, Glamoč (1328021006)
Bihać Spahići Zec (Mitar) Milan, rođen 1912. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Goranica (1328021002)
Bihać Spahići Zec (Mitar) Rade, rođen 1934. Srbin, nestao 1943. nepoznato, Glamoč (1328021007)
Bihać Spahići Zec (Mitar) Uroš, rođen 1925. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Goranica (1328021003)
Bihać Spahići Zec (Trivun) Jovan, rođen 1875. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Goranica (1328021004)
Bihać Spahići Zec (Trivun) Mitar, rođen 1891. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Goranica (1328021001)
Bosanska Dubica Bačvani Zec (Mićo) Dimitrije, rođen 1907. Srbin, ubijen 1941. u NOBu, Bosanska kostajnica (1144003002)
Bosanska Dubica Bačvani Zec (Mićo) Stevo, rođen 1914. Srbin, ubijen 1942. u NOBu, Kozara (1144003003)
Bosanska Dubica Bosanska Dubica Zec (Dušan) Svetozar, rođen 1917. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Travnik (2388016011)
Bosanska Dubica Bosanska Dubica Zec (Ivan) Smilja, rođena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2388016012)
Bosanska Dubica Bosanska Dubica Zec (Jovan-mićo) Stojanka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. nepoznato, Kozara (7051s00051)
Bosanska Dubica Brekinja Zec (Božo) Mara, rođena 1882. Srpkinja, nestala 1942. u logoru, Sisak (1152015068)
Bosanska Dubica Brekinja Zec (Božo) Svetko, rođen 1912. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Zenica (1152015069)
Bosanska Dubica Brekinja Zec (Đuko) Mirko, rođen 1896. Srbin, nestao 1943. nepoznato, Kozara (0936082016)
Bosanska Dubica Brekinja Zec (Đuko) Vaso, rođen 1904. Srbin, ubijen 1941. nepoznato, Bosanska dubica (5002s00466)
Bosanska Dubica Brekinja Zec (Luka) Mirko, rođen 1898. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Bosanska dubica (5002s00465)
Bosanska Dubica Brekinja Zec (Mihajlo) Vukosava, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Bosanska dubica (0612105010)
Bosanska Dubica Brekinja Zec (Milan) Lazo, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Zemun Sajmište (1152015090)
Bosanska Dubica Brekinja Zec (Milan) Rade, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Jasenovac (1152015092)
Bosanska Dubica Brekinja Zec (Milan) Veljko, rođen 1926. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1152015093)
Bosanska Dubica Brekinja Zec (Mirko) Krsto, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Istočna bosna (0936082018)
Bosanska Dubica Brekinja Zec (Mirko) Miloš, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Patrija (0936082017)
Bosanska Dubica Brekinja Zec (Mojsije) Milan, rođen 1883. Srbin, poginuo 1942. u direktnom teroru, Brekinja (1152015091)
Bosanska Dubica Brekinja Zec (Mojsije) Vlado, rođen 1877. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1152015034)
Bosanska Dubica Brekinja Zec (Svetko) Boško, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1 152015071)
Bosanska Dubica Brekinja Zec (Svetko) Kosa, rođena 1918. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Brekinja (5002s00493)
Bosanska Dubica Brekinja Zec (Svetko) Milan, rođen 1939. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7002s00370)
Bosanska Dubica Brekinja Zec (Svetko) Rajko, rođen 1930. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1152015070)
Bosanska Dubica Brekinja Zec (Svetko) Savan, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7002s00369)
Bosanska Dubica Brekinja Zec (Vaso) Ana, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1944. nepoznato, Brekinja (5002s00496)
Bosanska Dubica Brekinja Zec (Vlado) Ostoja, rođen 1906. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1152015035)
Bosanska Dubica Brekinja Zec (Ž. svetka) Milja, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zatvoru, Sisak (5002s00495)
Bosanska Dubica Brekinja Zec (Ž. vlade) Nikodija, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (5002s00494)
Bosanska Dubica Donji Jelovac Zec (Đorđe) Pero, rođen 1893. Srbin, ubijen 1942. pri deportaciji, Grubišno Polje (1158024126)
Bosanska Dubica Donji Jelovac Zec (Pero) Đorđe, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kod kuće, Kozara (1126007047)
Bosanska Dubica Donji Jelovac Zec (Pero) Miloš, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U zbegu, Kozara (7003s00241)
Bosanska Dubica Donji Jelovac Zec (Pero) Pane, rođen 1918. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Teslić (1158024127)
Bosanska Dubica Donji Jelovac Zec (Simo) Zorka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7004s00330)
Bosanska Dubica Donji Jelovac Zec (Žarko) Milinko, rođen 1924. Srbin, ubijen 1942. pri deportaciji, Zemun Sajmište (1158024124)
Bosanska Dubica Donji Jelovac Zec (Žarko) Simo, rođen 1918. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Donji jelovac (1158024123)
Bosanska Dubica Kriva Rijeka Zec (Jovo) Božo, rođen 1904. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozarački odred (1172041042)
Bosanska Dubica Malo Dvorište Zec (M.) Dušan, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5002s00159)
Bosanska Dubica Malo Dvorište Zec (Mile) Dušan, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1173043178)
Bosanska Dubica Malo Dvorište Zec (Simo) Branko, rođen 1916. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Zemun Sajmište (1572010060)
Bosanska Dubica Međeđa Zec (Rade) Zora, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1298062025)
Bosanska Dubica Mirkovac Zec (Vladimir) Zdravko, rođen 1913. Srbin, ubijen od Nemaca 1942.u logoru, Zemun Sajmište (0882077020)
Bosanska Dubica Mlječanica Zec (Božo) Rade, rođen 1923. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1180048004)
Bosanska Dubica Strigova Zec (Dragutin) Radomir, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5003s00918)
Bosanska Dubica Strigova Zec (Dušan) Ostoja, rođen 1904. Srbin, ubijen 1942. bačen u jamu, Hrvatska kostajnica (1190060054)
Bosanska Dubica Strigova Zec (Dušan) Stoja, rođena 1880. Srpkinja, umrla 1942. Pri deportaciji, Novska (1190060057)
Bosanska Dubica Strigova Zec (Lazar) Velimir, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Pastirevo (5003s00915)
Bosanska Dubica Strigova Zec (Lazar) Veljko, rođen 1913. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Na kozari (0926012022)
Bosanska Dubica Strigova Zec (Mile) Marta, rođena 1885. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Strigova (2550023003)
Bosanska Dubica Strigova Zec (Mojsija) Ana, rođena 1884. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1190060053)
Bosanska Dubica Strigova Zec (Mojsija) Mile, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1190060051)
Bosanska Dubica Strigova Zec (Mojsija) Stoja, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1190060052)
Bosanska Dubica Strigova Zec (Nn) Stoja, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5003s00922)
Bosanska Dubica Strigova Zec (Nn) Stoja, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Kozara (0086002008)
Bosanska Dubica Strigova Zec (Ostoja) Borislav, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Pri deportaciji, Daruvar (1190060056)
Bosanska Dubica Strigova Zec (Ostoja) Milja, rođena 1906. Srpkinja, umrla 1942. Pri deportaciji, Daruvar (1190060055)
Bosanska Dubica Strigova Zec (Rajko) Radinka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Kozara (0086002006)
Bosanska Dubica Strigova Zec (Rajko) Vinka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Kostajnica (0086002005)
Bosanska Dubica Strigova Zec (Todor) Petar, rođen 1889. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Kozara (0086002007)
Bosanska Dubica Strigova Zec (Trifun) Mara, rođena 1919. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Strigova (0086002004)
Bosanska Dubica Strigova Zec (Vasilije) Dragutin, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Strigova (5003s00917)
Bosanska Dubica Strigova Zec (Vasilije) Mića, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Bosanska kostajnica (5003s00916)
Bosanska Dubica Strigova Zec (Vaso) Pero, rođen 1901. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1131043036)
Bosanska Dubica Suvaja Zec (Dušan) Stojanka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Kozara (1193065080)
Bosanska Dubica Suvaja Zec (Jovan) Trivuna, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1193065079)
Bosanska Dubica Suvaja Zec (Ljuban) Živko, rođen 1925. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1193065082)
Bosanska Dubica Suvaja Zec (Mihajlo) Ljuban, rođen 1895. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1193065085)
Bosanska Dubica Suvaja Zec (Riste) Trivun, rođen 1882. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1193065076)
Bosanska Dubica Suvaja Zec (Vaso) Mika, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1942. u logoru, Sisak (1193065086)
Bosanska Dubica Suvaja Zec (Vaso) Vasilija, rođena 1888. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Bosanska kostajnica (1129024023)
Bosanska Dubica Suvaja Zec (Žarko) Ana, rođena 1923. Srpkinja, poginula od ustaša 1942. U NOBu, Glina (1193065081)
Bosanska Dubica Ušivac Zec (Dušan) Draško, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7003s01600)
Bosanska Dubica Ušivac Zec (Ilija) Vaso, rođen 1901. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1193065093)
Bosanska Dubica Ušivac Zec (Jovan) Dušan, rođen 1908. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1193065078)
Bosanska Dubica Ušivac Zec (Jovan) Savo, rođen 1889. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1193065087)
Bosanska Dubica Ušivac Zec (Ljuban) Ostoja, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Bosanska krupa (1193065083)
Bosanska Dubica Ušivac Zec (P.) Milorad, rođen 1915. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5002s00089)
Bosanska Dubica Ušivac Zec (S.) Branko, rođen 1917. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5002s00088)
Bosanska Dubica Ušivac Zec (Sava) Milorad, rođen 1909. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1193065090)
Bosanska Dubica Ušivac Zec (Sava) Zdravko, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1193065089)
Bosanska Dubica Ušivac Zec (Savo) Miloš, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7003s01625)
Bosanska Dubica Ušivac Zec (Simo) Anđa, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7003s01599)
Bosanska Dubica Ušivac Zec (Simo) Zdravko, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7003s01598)
Bosanska Dubica Ušivac Zec (Stevan) Ana, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1193065077)
Bosanska Dubica Ušivac Zec (Žarko) Marko, rođen 1919. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1193065084)
Bosanska Dubica Veliko Dvorište Zec (S.) Savan, rođen 1905. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5002s00021)
Bosanska Gradiška Donja Dolina Zec (Mile) Ilija, rođen 1902. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Bosanski jankovac (1211047003)
Bosanska Krupa Baštra Zec (Božo) Ilija, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Crno jezero (5003s00582)
Bosanska Krupa Bosanska Krupa Zec (Đuro) Stevo, rođen 1922. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Jabukovac (0207061025)
Bosanska Krupa Bužim Zec (Grujica) Stevan, rođen 1890. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Bužim (0780015011)
Bosanska Krupa Bužim Zec (Stevan) Nikola, rođen 1917. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Stabandža (0780015010)
Bosanska Krupa Bužim Zec (Stevan) Rajko, rođen 1919. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Komarevo (0780015009)
Bosanska Krupa Dobro Selo Zec (Miloš) Marko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Na reci tari (0535028078)
Bosanska Krupa Dobro Selo Zec (Nn) Jelica, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Vozajića Potok (5003s00461)
Bosanska Krupa Dobro Selo Zec (Nn) Miloš, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Vozajića Potok (5003s00463)
Bosanska Krupa Dobro Selo Zec (Nn) Petar, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Vozajića Potok (5003s00462)
Bosanska Krupa Donja Suvaja Zec (Damjan) Dušan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Mrkonjić grad (1347036002)
Bosanska Krupa Donja Suvaja Zec (Đuka) Stoja, rođena 1929. Srpkinja, poginula 1945. u NOBu, Slovenija (1347036001)
Bosanska Krupa Donja Suvaja Zec (Mile) Miloš, rođen 1921. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Tičevo (0550020053)
Bosanska Krupa Donja Suvaja Zec (Mile) Uroš, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sana (0550020052)
Bosanska Krupa Drenova Glavica Zec (Branko) Drago, rođen 1925. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Veliki badić (1342018082)
Bosanska Krupa Drenova Glavica Zec (Branko) Milorad, rođen 1926. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Veliki badić (1342018083)
Bosanska Krupa Drenova Glavica Zec (Branko) Radoslav, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Veliki badić (1342018084)
Bosanska Krupa Drenova Glavica Zec (Branko) Slobodanka, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Veliki badić (1342018081)
Bosanska Krupa Drenova Glavica Zec (Branko) Soka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Veliki badić (1342018086)
Bosanska Krupa Drenova Glavica Zec (Branko) Stana, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Veliki badić (1342018080)
Bosanska Krupa Drenova Glavica Zec (Branko) Veljko, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Veliki badić (1342018085)
Bosanska Krupa Drenova Glavica Zec (Dmitar) Lazo, rođen 1897. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Bosanska krupa (1141146017)
Bosanska Krupa Drenova Glavica Zec (Dmitar) Mile, rođen 1888. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Bosanska krupa (1141146021)
Bosanska Krupa Drenova Glavica Zec (Dmitar) Mile, rođen 1890. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Veliki badić (1342018087)
Bosanska Krupa Drenova Glavica Zec (Lazo) Branko, rođen 1904. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Veliki badić (1342018079)
Bosanska Krupa Drenova Glavica Zec (Lazo) Milka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Otoka (1141146019)
Bosanska Krupa Drenova Glavica Zec (Lazo) Slavko, rođen 1912. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Veliki badić (1342018078)
Bosanska Krupa Drenova Glavica Zec (Lazo) Soka, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Veliki badić (1342018077)
Bosanska Krupa Drenova Glavica Zec (Lazo) Stevo, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Otoka (1141146020)
Bosanska Krupa Drenova Glavica Zec (Mile) Dete, rođeno 1943. Srbin, ubijeno od ustaša 1943. nepoznato, Drenova glavica (0927017006)
Bosanska Krupa Drenova Glavica Zec (Mile) Draginja, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Veliki badić (1342018088)
Bosanska Krupa Drenova Glavica Zec (Mile) Lazo, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Bosanska krupa (1141146023)
Bosanska Krupa Drenova Glavica Zec (Mile) Vlado, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Bosanska krupa (1141146025)
Bosanska Krupa Drenova Glavica Zec (Nn) Draginja, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1942. kod kuće, Bosanska krupa (1141146022)
Bosanska Krupa Drenova Glavica Zec (Rade) Anica, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska krupa (1141146018)
Bosanska Krupa Drenova Glavica Zec (Simo) Lazo, rođen 1883. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Drenova glavica (1342018076)
Bosanska Krupa Gornja Suvaja Zec (Jovan) Petar, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Split (1347035084)
Bosanska Krupa Jezersko Zec (Bjelan) Vitomir, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Otoka (0432035028)
Bosanska Krupa Jezersko Zec (Milan) Jovan, rođen 1890. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bos.krupa (0432035033)
Bosanska Krupa Jezersko Zec (Mile) Todor, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Grmeč (0432035030)
Bosanska Krupa Jezersko Zec (Mileta) Mladen, rođen 1924. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanski novi (0432035031)
Bosanska Krupa Srednji Bušević Zec (Mile) Stojan, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Drenova glavica (0927017004)
Bosanska Krupa Varoška Rijeka Zec (Mićo) Janja, rođena 1889. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Vareška reka (0133009001)
Bosanska Krupa Varoška Rijeka Zec (Mile) Sava, rođena 1916. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Vareška reka (0133009003)
Bosanska Krupa Varoška Rijeka Zec (Nikola) Slavko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Stabandža (0432035010)
Bosanska Krupa Varoška Rijeka Zec (Nikola) Stanko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Stabandža (0432035011)
Bosanska Krupa Varoška Rijeka Zec (Rade) Mara, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Varoška rijeka (0133009005)
Bosanska Krupa Varoška Rijeka Zec (Rade) Mladen, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Varoška rijeka (0133009004)
Bosanska Krupa Veliki Radić Zec (Jovo) Milica, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Varoška rijeka (1340005040)
Bosanska Krupa Vojevac Zec (Đurađ) Pero, rođen 1923. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Šator (1348037012)
Bosanska Krupa Vojevac Zec (Lazar) Dmitar, rođen 1909. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Donji lapac (0612104027)
Bosanska Krupa Vojevac Zec (Mile) Mara, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Pučenik (1348037016)
Bosanska Krupa Vojevac Zec (Mile) Milica, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. U direktnom teroru, Vojevac (1348037018)
Bosanska Krupa Vojevac Zec (Miloš) Branko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Vojevac (1348037019)
Bosanska Krupa Vojevac Zec (Miloš) Milka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. nepoznato, Vojevac (1348037020)
Bosanska Krupa Vojevac Zec (Nikola) Milan, rođen 1918. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Novska Planina (1348037107)
Bosanska Krupa Vojevac Zec (Nikola) Milka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. nepoznato, Vojevac (1348037023)
Bosanska Krupa Vojevac Zec (Nikola) Rade, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Vojevac (1348037022)
Bosanska Krupa Vojevac Zec (Pero) Đurađ, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Bos.krupa (1348037011)
Bosanska Krupa Vojevac Zec (Proka) Petra, rođena 1903. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. nepoznato, Grmeč (1348037009)
Bosanska Krupa Vojevac Zec (Simo) Boja, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru, Vojevac (1348037021)
Bosanska Krupa Vojevac Zec (Simo) Lazar, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Vojevac (1348037017)
Bosanska Krupa Vojevac Zec (Stojan) Nikola, rođen 1890. Srbin, umro od bolesti 1943. nepoznato, Grmeč (1348037010)
Bosanski Petrovac Vrtoče Zec (Ilija) Milka, rođena 1920. Srpkinja, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Vrtoče (1358026035)
Bosanski Petrovac Vrtoče Zec (Milan) Drago, rođen 1940. Srbin, ubijen od Muslima 1943. U direktnom teroru, Vrtoče (7006s01091)
Bosanski Petrovac Vrtoče Zec (Rade) Đuran, rođen 1888. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Bjeloj-bos.petr (1358026011)
Bosanski Petrovac Vrtoče Zec (Rade) Sreto, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Martin brod (1358026012)
Bosanski Petrovac Vrtoče Zec (Simo) Ilija, rođen 1885. Srbin, ubijen 1943. u zbegu, Lapac (1358026034)
Bosanski Petrovac Vrtoče Zec (Vid) Đera, rođena 1860. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru, Vrtoče (1358026023)
Cazin Bukovica Zec (Ilija) Janja, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Bukovica, cazin (0432035006)
Cazin Bukovica Zec (Ilija) Jovo, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Bukovica, cazin (0432035008)
Cazin Bukovica Zec (Ilija) Mlađen, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Bukovica, cazin (0432035007)
Cazin Bukovica Zec (Mile) Jeka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Bukovica (0432035009)
Cazin Cazin Zec (Dušan) Mara, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1943. u zbegu, Močila (0206049117)
Cazin Cazin Zec (Đuro) Miroslava, rođeno 1930. Srbin, ubijeno od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Marin most (5006s00629)
Cazin Cazin Zec (Ilija) Jovan, rođen 1894. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Garevica-bihać (0206049118)
Cazin Cazin Zec (Jovan) Dragan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Bukovica (0206049120)
Cazin Cazin Zec (Jovan) Ilija, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bosanska krupa (5006s00632)
Cazin Cazin Zec (Jovan) Ilija, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Joševica (0206049119)
Cazin Cazin Zec (Mile) Simeun, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Marin most (5006s00628)
Cazin Krndija Zec (Petar) Mile, rođen 1873. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U zatvoru, Garavice bihać (1362021002)
Cazin Mutnik Zec (Ilija) Jović, rođen 1911. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, T.korenica (1362029039)
Cazin Mutnik Zec (Rade) Stana, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Cazin (1362029032)
Cazin Mutnik Zec (Simeun) Đuro, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (1362029033)
Cazin Rujnica Zec (Nikola) Milovac, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Jadovno (M0011498)
Cazin Vrelo Zec (Bogdan) Mitar, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Garavica-bihać (1366058010)
Cazin Vrelo Zec (Lazo) Stevo, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Šator Planina (1366058074)
Cazin Vrelo Zec (Lazo) Uroš, rođen 1929. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Plaško (1366058075)
Cazin Vrelo Zec (Marko) Bogdan, rođen 1891. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Garavica-bihać (1366058009)
Cazin Vrelo Zec (Marko) Milan, rođen 1902. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Garavica-bihać (1366058011)
Cazin Vrelo Zec (Marko) Spaso, rođen 1912. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Vrelo (1366058012)
Cazin Vrelo Zec (Mićo) Luka, rođen 1907. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Pogledalo (1366058069)
Cazin Vrelo Zec (Mile) Trivo, rođen 1877. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Dubrava-vrelo (1366058095)
Cazin Vrelo Zec (Risto) Likola, rođen 1890. Srbin, umro 1941. nepoznato, Vrelo (1366058067)
Cazin Vrelo Zec (Risto) Marko, rođen 1880. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ilidža-gata (1366058071)
Cazin Vrelo Zec (Risto) Mićo, rođen 1882. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Dubrava -vrelo (1366058070)
Cazin Vrelo Zec (Stanko) Milka, rođena 1895. Srpkinja, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Vrelo (1366058087)
Cazin Vrelo Zec (Trivo) Vojin, rođen 1919. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Garavica-bihać (1366058068)
Čapljina Prebilovci Zec (Nn) Ksenija, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. bačen u jamu, Bivolje brdo (5015s02028)
Čapljina Prebilovci Zec (Tihomir) Biljana, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. bačen u jamu, Bivolje brdo (7011s00205)
Daruvar Brđani Bastajski Zec (Dmitar) Dušanka, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2112006043)
Daruvar Brđani Bastajski Zec (Mitar) Saveta, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2112006044)
Daruvar Brđani Bastajski Zec (Petar) Mitar, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2112006042)
Daruvar Mali Bastaji Zec (Dmitar) Krsto, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2112006045)
Daruvar Mali Bastaji Zec (Nn) Dmitar, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s01026)
Derventa Lužani Bosanski Zec (Teodor) Živko, rođen 1922. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ritešić (1389034020)
Donji Lapac Donji Srb Zec (Ilija) Milan, rođen 1912. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Zuleševica (2190012051)
Dugo Selo Puhovo Zec (Đuro) Jovan, rođen 1911. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Pogleđevo (2555045289)
Dugo Selo Puhovo Zec (Đuro) Petar, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2555045290)
Duvno Renići Zec (Jovan) Draginja, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Strigova (0086002019)
Duvno Renići Zec (Mikan) Cvijeta, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Prusci (0086002021)
Duvno Renići Zec (Mikan) Darinka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Bosanska kostajnica (0086002023)
Duvno Renići Zec (Mikan) Mirjana, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Prusci (0086002022)
Dvor Dvor Zec (Gliga) Mara, rođena 1917. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Sisak (8006s00467)
Glina Buzeta Zec (Dušan) Đuro, rođen 1914. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2531008066)
Glina Buzeta Zec (Dušan) Đuro, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2531008040)
Glina Buzeta Zec (Đuro) Milan, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2531008006)
Glina Drenovac Banski Zec (Simo) Petar, rođen 1888. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Majski trtnik (2534016078)
Glina Majski Trtnik Zec (Simo) Petar, rođen 1877. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, M.trtnik (2536025045)
Gospić Gospić Zec (Nn) Svetozar, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0009011)
Gračac Pribudić Zec (Jovana) Vlade, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Strmica-knin (2207037001)
Grubišno Polje Veliki Grđevac Zec (Nn) Rade, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2136038061)
Jajce Perućica Zec (Đuro) Simo, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Peručica (1261021100)
Jajce Perućica Zec (Pero) Đurađ, rođen 1895. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Peručica (1261021004)
Jajce Perućica Zec (Simo) Đuro, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Peručica (1261021102)
Jajce Perućica Zec (Simo) Milan, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Peručica (1261021103)
Jajce Perućica Zec (Simo) Stana, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Peručica (1261021101)
Jajce Perućica Zec (Simo) Zorka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Peručica (1261021104)
Korenica Debelo Brdo Zec (Bude) Luka, rođen 1915. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Petrinja (2252010055)
Korenica Debelo Brdo Zec (Ilija) Luka, rođen 1928. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2252010052)
Korenica Debelo Brdo Zec (Jovan) Luka, rođen 1870. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Debelo brdo (2252010051)
Korenica Debelo Brdo Zec (Mile) Marica, rođena 1924. Srpkinja, poginula 1943. u NOBu, Knin (0428005065)
Korenica Debelo Brdo Zec (Mile) Nikola, rođen 1917. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Vrzić brlog (0428005066)
Korenica Debelo Brdo Zec (Rade) Dragojla, rođena 1867. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Debelo brdo (2252010053)
Korenica Jošan Zec (Maksim) Braco, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Jošan (7031s01553)
Korenica Rijeka Korenička Zec (Dane) Mika, rođena 1870. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Rijeka korenica (2256030004)
Korenica Rijeka Korenička Zec (Jakov) Miloš, rođen 1872. Srbin, umro 1943. u NOBu, Rijeka korenica (2256030003)
Korenica Rijeka Korenička Zec (Rade) Milan, rođen 1900. Srbin, ubijen 1944. kod kuće, Rijeka korenica (2256030002)
Kostajnica Bosanska Kostajnica Zec (Dane) Ljubosava, rođena 1879. Srpkinja, umrla 1944. U zatvoru, Nepoznato (2470049013)
Kostajnica Bosanska Kostajnica Zec (Dušan) Marinko, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Hrvatska kostajnica (8006s00106)
Kostajnica Bosanska Kostajnica Zec (Đorđe) Ilija, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Hrvatska kostajnica (8006s00103)
Kostajnica Bosanska Kostajnica Zec (Đorđe) Simo, rođen 1886. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bosanska kostajnica (2390038011)
Kostajnica Bosanska Kostajnica Zec (Ilija) Aleksa, rođen 1922. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kostajnica (1242056051)
Kostajnica Bosanska Kostajnica Zec (Ilija) Božo, rođen 1915. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Tavija (1242056048)
Kostajnica Bosanska Kostajnica Zec (Ilija) Branko, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Bačen u jamu, Hrvatska kostajnica (8006s00104)
Kostajnica Bosanska Kostajnica Zec (Ilija) Milan, rođen 1917. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Velika Plana (1242056049)
Kostajnica Bosanska Kostajnica Zec (Ilija) Pava, rođena 1920. Srpkinja, poginula 1943. u NOBu, Našice (1242056050)
Kostajnica Bosanska Kostajnica Zec (Ilija) Rade, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Hrvatska kostajnica (8006s00105)
Kostajnica Bosanska Kostajnica Zec (Jovan) Ilija, rođen 1876. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kostajnica (2550025024)
Kostajnica Bosanska Kostajnica Zec (Sima) Trifun, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Stara gradiška (0781022003)
Kostajnica Bosanska Kostajnica Zec (Simo) Olga, rođena 1921. Srpkinja, poginula od ustaša 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Dobrljin (2390038012)
Kostajnica Mrakodol Zec (Dušan) Sava, rođena 1917. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Garešnica (8006s00468)
Kostajnica Mrakodol Zec (Uroš) Pava, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1942. u zbegu, Kozara (8006s00483)
Kostajnica Petrinja Zec (Božo) Nikola, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1297060018)
Kostajnica Petrinja Zec (Ilija) Milan, rođen 1918. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Hrvatska kostajnica (2112004049)
Kostajnica Petrinja Zec (Ilija) Stojan, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. bačen u jamu, Kostajnica (1242056064)
Kostajnica Petrinja Zec (Kuzman) Ilija, rođen 1878. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2112004047)
Kostajnica Petrinja Zec (Mićo) Ljubo, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (7012s00059)
Kostajnica Petrinja Zec (Mićo) Radojka, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7012s00060)
Kostajnica Petrinja Zec (Nn) Bogdan, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5020s00422)
Kostajnica Petrinja Zec (Petar) Dmitar, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Banja luka (1243059223)
Kostajnica Petrinja Zec (Petar) Jovo, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. bačen u jamu, Kostajnica (1243059224)
Kostajnica Petrinja Zec (Petar) Trivo, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1243059225)
Kostajnica Petrinja Zec (Simo) Đuja, rođena 1885. Srpkinja, ubijena 1943. u logoru, Sisak (1243059222)
Kostajnica Petrinja Zec (Simo) Toma, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1243059115)
Kostajnica Petrinja Zec (Toma) Dmitar, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Grmeč (1243059116)
Kostajnica Petrinja Zec (Tomo) Jovo, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1945. Kod kuće, Petrinja (7012s00058)
Kostajnica Živaja Zec (Đuro) Nikola, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2555045213)
Kostajnica Živaja Zec (Nikola) Stevo, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2555045214)
Laktaši Maglajani Zec (Mihajlo) Drago, rođen 1932. Srbin, zaklan od ustaša 1944. U masovnom pokolju, Laktaši (1273021051)
Laktaši Malo Blaško Zec (Milo) Radoje, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Banja luka (1275026015)
Laktaši Mrčevci Zec (Ilija) Nikola, rođen 1909. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U crkvi, Crkva maglajani (1272018089)
Laktaši Mrčevci Zec (Mikan) Luka, rođen 1922. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Bos.gradiška (0272004005)
Laktaši Mrčevci Zec (Mikan) Luka, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (1272018095)
Mrkonjić Grad Gerzovo Zec (Jovo) Dušan, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Šipovo (1276006077)
Mrkonjić Grad Gerzovo Zec (Lazo) Mirko, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Šipovo (1276006011)
Mrkonjić Grad Gerzovo Zec (Maksim) Uroš, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Šipovo (1276006019)
Mrkonjić Grad Gerzovo Zec (Nikola) Slavko, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Šipovo (1276006009)
Mrkonjić Grad Gerzovo Zec (Nikola) Spasoje, rođen 1914. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Šopovo (0445065004)
Mrkonjić Grad Gerzovo Zec (Nn) Jovo, rođen 1915. Srbin, zaklan od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Šipovo (5022s00147)
Mrkonjić Grad Gerzovo Zec (Pavle) Cvijo, rođen 1875. Srbin, poginuo 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Gerzovo-podovi (1276006010)
Mrkonjić Grad Gerzovo Zec (Petar) Spasoja, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Šipovo (1276006012)
Mrkonjić Grad Gerzovo Zec (Petar) Todora, rođena 1886. Srpkinja, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Gerzovo-podovi (1276006013)
Našice Vučkovac Zec (Stojan) Dušan, rođen 1921. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Zelengora (2316043024)
Nova Gradiška Gornja Trnava Zec (Đuro) Mišo, rođen 1900. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Čaglin (2325025054)
Novi Grad Bosanski Novi Zec (Jovo) Milan, rođen 1911. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Donji rakani (1240049041)
Novi Grad Dobrljin Zec (Boško) Miloš, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1234017312)
Novi Grad Dobrljin Zec (Božo) Vida, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U direktnom teroru, Dobrljin (1234017208)
Novi Grad Dobrljin Zec (Branko) Ljuba, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1944. nepoznato, Dobrljin (8006s00482)
Novi Grad Dobrljin Zec (Branko) Milan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Dobrljin (7011s00565)
Novi Grad Dobrljin Zec (Branko) Milena, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Kozara (7011s00564)
Novi Grad Dobrljin Zec (Dragoje) Milivoj, rođen 1904. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Hrvatska kostajnica (1234017206)
Novi Grad Dobrljin Zec (Dušan) Milan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Bosanski novi (1234017146)
Novi Grad Dobrljin Zec (Dušan) Pava, rođena 9999. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Kozara (0611079026)
Novi Grad Dobrljin Zec (Dušan) Rade, rođen 1913. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Prijedor (1234017145)
Novi Grad Dobrljin Zec (Đorđe) Mara, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Dobrljin (1234017239)
Novi Grad Dobrljin Zec (Đurđe) Milan, rođen 1913. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Hrvatska kostajnica (1234017209)
Novi Grad Dobrljin Zec (Đurđe) Sava, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Dobrljin (1234017247)
Novi Grad Dobrljin Zec (I.) Dušan, rođen 1903. Srbin, ubijen 1941. nepoznato, Kozara (8007s00071)
Novi Grad Dobrljin Zec (I.) Miloš, rođen 1922. Srbin, ubijen 1943. u zbegu, Kozara (8007s00070)
Novi Grad Dobrljin Zec (Ilija) Dušan, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. u zbegu, Kozara (8006s00477)
Novi Grad Dobrljin Zec (Ilija) Gojko, rođen 1902. Srbin, nestao od ustaša 1943. nepoznato, Dobrljin (1234017204)
Novi Grad Dobrljin Zec (Ilija) Janja, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1945. nepoznato, Dobrljin (8006s00479)
Novi Grad Dobrljin Zec (Ilija) Lazo, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Kozara (1234017214)
Novi Grad Dobrljin Zec (Janko) Gojko, rođen 1913. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bihać (1234017148)
Novi Grad Dobrljin Zec (Jefta) Draginja, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0880068009)
Novi Grad Dobrljin Zec (Jovo) Boro, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Jelovac (1234017234)
Novi Grad Dobrljin Zec (Jovo) Drago, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Vojskova (1234017235)
Novi Grad Dobrljin Zec (Jovo) Milan, rođen 1921. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1234017232)
Novi Grad Dobrljin Zec (Jovo) Živko, rođen 1897. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Kozara (1234017207)
Novi Grad Dobrljin Zec (Lazo) Boško, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2424078002)
Novi Grad Dobrljin Zec (Lazo) Dušan, rođen 1903. Srbin, ubijen 1942. u NOBu, Kozara (1234017228)
Novi Grad Dobrljin Zec (Lazo) Milan, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. u zbegu, Kozara (1126004005)
Novi Grad Dobrljin Zec (Lazo) Miloš, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (8006s00484)
Novi Grad Dobrljin Zec (Lazo) Miloš, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U zbegu, Kozara (1234017216)
Novi Grad Dobrljin Zec (Lazo) Uroš, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1234017199)
Novi Grad Dobrljin Zec (Lazo) Vojkan, rođen 1870. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Kozara (1234017192)
Novi Grad Dobrljin Zec (Ljuban) Mirko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1234017100)
Novi Grad Dobrljin Zec (Marko) Mara, rođena 1878. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Danica Koprivnica (0864068001)
Novi Grad Dobrljin Zec (Marko) Mika, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1234017056)
Novi Grad Dobrljin Zec (Marko) Ruža, rođena 1874. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Dobrljin (1234017193)
Novi Grad Dobrljin Zec (Mića) Ljubica, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u direktnom teroru, Dobrljin (2427094033)
Novi Grad Dobrljin Zec (Mićo) Dragan, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7011s00562)
Novi Grad Dobrljin Zec (Mikan) Mile, rođen 1890. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Kozara (1234017200)
Novi Grad Dobrljin Zec (Mikan) Stana, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Dobrljin (1234017215)
Novi Grad Dobrljin Zec (Milan) Danica, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1234017262)
Novi Grad Dobrljin Zec (Milan) Dragan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1234017263)
Novi Grad Dobrljin Zec (Milan) Dragica, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Dobrljin (8006s00474)
Novi Grad Dobrljin Zec (Milan) Draginja, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Dobrljin (1234017213)
Novi Grad Dobrljin Zec (Milan) Mileva, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Dobrljin (1234017211)
Novi Grad Dobrljin Zec (Milan) Mileva, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1234017264)
Novi Grad Dobrljin Zec (Milan) Milka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Dobrljin (1234017212)
Novi Grad Dobrljin Zec (Milan) Rade, rođen 1907. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Kozara (1234017197)
Novi Grad Dobrljin Zec (Mile) Dragan, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1234017272)
Novi Grad Dobrljin Zec (Mile) Jovan, rođen 1916. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Prijedor (1234017063)
Novi Grad Dobrljin Zec (Mile) Ljuban, rođen 1916. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Kozara (1234017201)
Novi Grad Dobrljin Zec (Mile) Milan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Sanski most (1234017271)
Novi Grad Dobrljin Zec (Mile) Svetozar, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Lipovljani (2596128021)
Novi Grad Dobrljin Zec (Miloša) Ljuba, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Dobrljin (1234017058)
Novi Grad Dobrljin Zec (Mirko) Branko, rođen 1910. Srbin, poginuo od ustaša 1943. U NOBu, Jelašinovci (1234017051)
Novi Grad Dobrljin Zec (Mirko) Gojko, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Bihać (1234017052)
Novi Grad Dobrljin Zec (Mirko) Milan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Benakovac (1234017053)
Novi Grad Dobrljin Zec (Mirko) Mlađan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Dobrljin (1234017190)
Novi Grad Dobrljin Zec (Mirko) Savka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Dobrljin (1234017191)
Novi Grad Dobrljin Zec (Mladen) Mileva, rođena 1891. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Dobrljin (8006s00478)
Novi Grad Dobrljin Zec (Mojsije) Rade, rođen 1931. Srbin, nestao 1942. u dečijem prihvatilištu, Zagreb (1609003009)
Novi Grad Dobrljin Zec (Nikola) Bosiljka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Dobrljin (1234017220)
Novi Grad Dobrljin Zec (Nikola) Dušan, rođen 1917. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1234017038)
Novi Grad Dobrljin Zec (Nikola) Jela, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Dobrljin (1234017219)
Novi Grad Dobrljin Zec (Nikola) Mara, rođena 1876. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Kuljani (1234017153)
Novi Grad Dobrljin Zec (Nikola) Milan, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Dobrljin (1234017222)
Novi Grad Dobrljin Zec (Nikola) Mile, rođen 1905. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (8006s00463)
Novi Grad Dobrljin Zec (Nikola) Milja, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942 nepoznato, Dobrljin (1234017221)
Novi Grad Dobrljin Zec (Nikola) Vasilije, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1234017055)
Novi Grad Dobrljin Zec (Nn) Mara, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1942. u zbegu, Kozara (8006s00480)
Novi Grad Dobrljin Zec (Ostoja) Lazo, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2424078001)
Novi Grad Dobrljin Zec (Ostoja) Ljeposava, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Dobrljin (1234017189)
Novi Grad Dobrljin Zec (Ostoja) Mirko, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Dobrljin (1234017246)
Novi Grad Dobrljin Zec (Pane) Lazo, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Dobrljin (1234017198)
Novi Grad Dobrljin Zec (Pero) Joka, rođena 1891. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (8006s00481)
Novi Grad Dobrljin Zec (Pero) Jovo, rođen 1875. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1234017231)
Novi Grad Dobrljin Zec (Pero) Lazo, rođen 1876. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1234017230)
Novi Grad Dobrljin Zec (Pero) Lazo, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. u zbegu, Kozara (8006s00473)
Novi Grad Dobrljin Zec (Pero) Lazo, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. u zbegu, Kozara (8006s00472)
Novi Grad Dobrljin Zec (Pero) Mikan, rođen 1892. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Kozara (1234017202)
Novi Grad Dobrljin Zec (Pero) Mile, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Dobrljin (1234017238)
Novi Grad Dobrljin Zec (Pero) Mirko, rođen 1877. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1234017236)
Novi Grad Dobrljin Zec (Pero) Vojkan, rođen 1883. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (8006s00464)
Novi Grad Dobrljin Zec (Petar) Draginja, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Dobrljin (1234017218)
Novi Grad Dobrljin Zec (Petar) Jovo, rođen 1879. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Mrakovica (0611079025)
Novi Grad Dobrljin Zec (Petar) Stana, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (8006s00466)
Novi Grad Dobrljin Zec (Rade) Milan, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U zbegu, Kozara (7011s00563)
Novi Grad Dobrljin Zec (Rade) Mile, rođen 1890. Srbin, ubijen 1942. u zbegu, Kozara (8006s00470)
Novi Grad Dobrljin Zec (Rade) Mirko, rođen 1909. Srbin, ubijen 1941. nepoznato, Dobrljin (8006s00471)
Novi Grad Dobrljin Zec (Relja) Nevenka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Dobrljin (1234017194)
Novi Grad Dobrljin Zec (Savo) Gojko, rođen 1911. Srbin, poginuo 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Beograd (1234017241)
Novi Grad Dobrljin Zec (Savo) Mileva, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Dobrljin (1234017237)
Novi Grad Dobrljin Zec (Savo) Pava, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Knežica-dubica (1234017233)
Novi Grad Dobrljin Zec (Simo) Janja, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Dobrljin (1234017205)
Novi Grad Dobrljin Zec (Simo) Milan, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1234017260)
Novi Grad Dobrljin Zec (Simo) Petar, rođen 1924. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Dobrljin (8006s00469)
Novi Grad Dobrljin Zec (Simo) Stana, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Dobrljin (1234017224)
Novi Grad Dobrljin Zec (Simo) Svetozar, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kod kuće, Dobrljin (1234017225)
Novi Grad Dobrljin Zec (Stanko) Ilinka, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1234017261)
Novi Grad Dobrljin Zec (Stanko) Mirko, rođen 1919. Srbin, poginuo 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (1237024003)
Novi Grad Dobrljin Zec (Stanko) Stana, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Kozara (1234017203)
Novi Grad Dobrljin Zec (Svetozar) Čedo, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Dobrljin (1234017240)
Novi Grad Dobrljin Zec (Tešo) Sofija, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Kostajnica (1242056123)
Novi Grad Dobrljin Zec (Uroš) Boro, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0611079027)
Novi Grad Dobrljin Zec (Uroš) Dragutin, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0611079028)
Novi Grad Dobrljin Zec (Vasilije) Branko, rođen 1911. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1234017057)
Novi Grad Dobrljin Zec (Vid) Jela, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. Kod kuće, Dobrljin (1234017210)
Novi Grad Dobrljin Zec (Vojkan) Dušan, rođen 1909. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1234017195)
Novi Grad Dobrljin Zec (Vojkan) Mirko, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Dobrljin (1234017188)
Novi Grad Dobrljin Zec (Vujo) Nikola, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Kozara (1234017217)
Novi Grad Dobrljin Zec (Vujo) Simo, rođen 1890. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Kuljani (1234017223)
Novi Grad Dobrljin Zec (Zekan) Stoja, rođena 1889. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanski novi (1234017147)
Novi Grad Donji Rakani Zec (Jovo) Dušan, rođen 1910. Srbin, ubijen 1943. u NOBu, Sutjeska (1240049040)
Novi Grad Donji Rakani Zec (Jovo) Marija, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1943. kod kuće, Donji rakani (1240049050)
Novi Grad Donji Rakani Zec (Marko) Trivo, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Donji rakani (1240049039)
Novi Grad Donji Rakani Zec (Milan) Mara, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Donji rakani (1240049052)
Novi Grad Donji Rakani Zec (Milan) Mićo, rođen 1937. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U nemačkoj ofanzivi, Donji rakani (1240049051)
Novi Grad Donji Rakani Zec (Milan) Milja, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Donji rakani (7012s00241)
Novi Grad Donji Rakani Zec (Milić) Milan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Banja luka (1240049043)
Novi Grad Donji Rakani Zec (Pero) Aleksa, rođen 1889. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Donji rakani (1240049049)
Novi Grad Donji Rakani Zec (Petar) Boja, rođena 1889. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru, Donji rakani (1240049053)
Novi Grad Donji Rakani Zec (Stole) Milić, rođen 1895. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Donji rakani (1240049042)
Novi Grad Gornje Vodičevo Zec (Dragutin) Mladan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kula (1236019096)
Novi Grad Gornje Vodičevo Zec (Dušan) Stoja, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1941. nepoznato, Dobrljin (8006s00737)
Novi Grad Gornje Vodičevo Zec (Đurđe) Stana, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Gornje vodičevo (8006s00461)
Novi Grad Gornje Vodičevo Zec (Ilija) Ljeposava, rođena 1915. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Gornje vodičevo (8006s00462)
Novi Grad Gornje Vodičevo Zec (Jovo) Ljuban, rođen 1921. Srbin, poginuo 1945. u NOBu Tavija (1236019094)
Novi Grad Gornje Vodičevo Zec (Jovo) Svetozar, rođen 1919. Srbin, poginuo od ustaša 1941. U NOBu, Donje vodičevo (1236019093)
Novi Grad Gornje Vodičevo Zec (Marko) Jovo, rođen 1879. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Dobrljin (1236019092)
Novi Grad Gornje Vodičevo Zec (Marko) Jovo, rođen 1890. Srbin, ubijen 1941. nepoznato, Kostajnica (8006s00735)
Novi Grad Gornje Vodičevo Zec (Marko) Milan, rođen 1888. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1236019097)
Novi Grad Gornje Vodičevo Zec (Marko) Vaso, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Hrvatska kostajnica (5004s00098)
Novi Grad Gornje Vodičevo Zec (Milan) Mirko, rođen 1916. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Tuzla (1236019098)
Novi Grad Gornje Vodičevo Zec (Vaso) Mika, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (8006s00736)
Novi Grad Poljavnice Zec (Ilija) Đuro, rođen 1894. Srbin, poginuo 1942. kod kuće, Poljavnice (1233016104)
Novi Grad Poljavnice Zec (Nn) Đuro, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U nemačkoj ofanzivi, Poljavnice (8006s01332)
Novi Grad Prusci Zec (Mikan) Dušan, rođen 1929. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (7042s00017)
Novi Grad Prusci Zec (Mikan) Dušanka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Strigova (7012s00108)
Novi Grad Prusci Zec (Petar) Mikan, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (0086002018)
Novi Grad Rašće Zec (Bojan) Drago, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Matavazi (1239043023)
Novi Grad Rašće Zec (Ilija) Mirko, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (1239043022)
Novi Grad Rašće Zec (Stanko) Mile, rođen 1915. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bosanska krupa (1239042013)
Novi Grad Ravnice Zec (Petar) Nikola, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (0779009053)
Novi Grad Ravnice Zec (Vit) Vit, rođen 9999. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Žagubica (0669021028)
Novi Grad Sokolište Zec (Jovo) Nikola, rođen 1893. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Grmeč (1240052059)
Novi Grad Sokolište Zec (Mile) Stojan, rođen 1923. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Suhača (1240052041)
Novi Grad Sokolište Zec (Nikola) Miloš, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Kalajevo (7012s00170)
Novi Grad Sokolište Zec (Pavle) Branko, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Suhača (1240052043)
Novi Grad Sokolište Zec (Pavle) Vid, rođen 1897. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bosanski novi (1240052042)
Novi Grad Velika Rujiška Zec (Jovo) Pero, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008366)
Novi Grad Velika Rujiška Zec (Marko) Trivo, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008369)
Novi Grad Velika Rujiška Zec (Petar) Nikola, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008365)
Omiš Gata Zec (Rista) Marko, rođen 1880. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Garavica (0274027013)
Orahovica Milanovac Zec (Vaso) Mara, rođena 1902. Srpkinja, umrla 1943. pri deportaciji, Mala rujiška (0953107014)
Osijek Dalj Zec (Gojko) Milan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Končinsko (2344157034)
Pakrac Bučje Zec (Nikola) Đuro, rođen 1909. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Bučje (2422056017)
Pakrac Jakovci Zec (Đuro) Stojan, rođen 1898. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Lipik (2159051016)
Pakrac Pakrac Zec (Milan) Mile, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5006s00485)
Pakrac Pakrac Zec (Mitar) Jovan, rođen 1917. Crnogorac, poginuo 1941. u NOBu, Bučje-pakrac (0399162015)
Pakrac Pakrac Zec (Simeun) Ljubica, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5006s00484)
Pakrac Šeovica Zec (Miloš) Nikola, rođen 1927. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Šeovica (2157030013)
Pakrac Toranj Zec (Đuro) Stevo, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2158037012)
Pakrac Toranj Zec (Ignjatije) Mirko, rođen 1907. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Zvečevo-s.požeg (2158037026)
Pakrac Toranj Zec (Tešo) Nikola, rođen 1919. Srbin, umro od Italijana 1944. U NOBu, Sicilija italija (2158037032)
Pakrac Veliki Budići Zec (Nn) Đuro, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Veliki budići (5006s00107)
Pakrac Veliki Budići Zec (Nn) Đuro, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Veliki budići (5005s00588)
Pakrac Veliki Budići Zec (Nn) Gaja, rođen 1927. Srbin, spaljen od ustaša 1943. Kod kuće, Veliki budići (5005s00587)
Pakrac Veliki Budići Zec (Rade) Gajo, rođen 1938. Srbin, spaljen od ustaša 1943. Kod kuće, Veliki budići (7052s00126)
Pakrac Veliki Budići Zec (Simo) Stevo, rođen 1917. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Našice (2161074011)
Pakrac Veliki Budići Zec (Stevan) Rade, rođen 1909. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Veliki budići (2422056002)
Pakrac Veliki Budići Zec (Vaso) Ljuban, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Papuk (2161074007)
Petrinja Moštanica Zec (Janko) Jovan, rođen 1906. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Borojevići šar. (0022040070)
Petrinja Petrinja Zec (Jovan) Dušan, rođen 1877. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (0845001038)
Petrinja Petrinja Zec (Petar) Trivo, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (9999s99849)
Petrinja Petrinja Zec (Stojan) Milka, rođena 1886. Srpkinja, streljana od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (0845001037)
Podravska Slatina Španat Zec (Jakov) Nikola, rođen 1889. Srbin, ubijen 1941. pri deportaciji, Jarebica-loznic (2369074019)
Podravska Slatina Španat Zec (Nn) Nikola, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Loznica (0872027003)
Prijedor Gornja Jutrogošta Zec (Simo) Nikola, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1289021088)
Prijedor Gornji Jelovac Zec (Sime) Nikola, rođen 1906. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Gornji jelovac (5108s00499)
Prijedor Jelićka Zec (Gliša) Mirko, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Suhača (1291028003)
Prijedor Jelićka Zec (Jovan) Ljubica, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Banja luka (1291028015)
Prijedor Jelićka Zec (Jovan) Milenko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Prijedor (1291028013)
Prijedor Jelićka Zec (Stojan) Branko, rođen 1918. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Grmeč (1291028029)
Prijedor Jelićka Zec (Stojan) Đurađ, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Grmeč (1291028028)
Prijedor Jelićka Zec (Stojan) Obrad, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (1291028017)
Prijedor Jelićka Zec (Stojko) Srđo, rođen 1927. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Banja luka (1291028018)
Prijedor Miska Glava Zec (Boško) Lazar, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Omarska (1294048114)
Prijedor Miska Glava Zec (Jovo) Joka, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1942. Nepoznato Nepoznato (5108s00768)
Prijedor Miska Glava Zec (Marko) Petar, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kupres (1294048112)
Prijedor Miska Glava Zec (Mile) Jovan, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Miska glava (5108s00769)
Prijedor Miska Glava Zec (Mile) Nikola, rođen 1904. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Miska glava (5108s00770)
Prijedor Miska Glava Zec (Mile) Stevo, rođen 1917. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1294048113)
Prijedor Miska Glava Zec (Nikola) Mioljka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Miska glava (7012s00458)
Prijedor Prijedor Zec (Lazo) Savo, rođen 1901. Srbin, umro 1942. u zatvoru, Zemun Sajmište (2815062003)
Prijedor Prijedor Zec (Nn) Milka, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1942. u zatvoru, Sisak (2815062005)
Prijedor Prijedor Zec (Savo) Miloš, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2815062004)
Prnjavor Gornji Štrpci Zec (Marko) Petar, rođen 1920. Srbin, poginuo od ustaša 1944. U NOBu, Teslić (1302005035)
Prnjavor Gornji Štrpci Zec (Risto) Stojko, rođen 1906. Srbin, ubijen od četnika 1944. U direktnom teroru, Čanka (1302005001)
Sanski Most Marini Zec (Nikola) Mioljka, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Ivanjska (7010s00494)
Sisak Sisak Zec (Pavle) Vaso, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2598145016)
Slavonska Požega Podsreće Zec (Lazo) Adam, rođen 1918. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Humvoćin (2375018015)
Slavonski Brod Završje Zec (Jovan) Dušan, rođen 1911. Srbin, ubijen 1945. u logoru, Bor (2392076011)
Slunj Bogovolja Zec (Dragoja) Janko, rođen 1893. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Bogovolja (0662039017)
Slunj Bogovolja Zec (Dragoja) Milija, rođena 1893. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Bogovolja (0662039018)
Slunj Bogovolja Zec (Dragoje) Rada, rođen 1888. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bogovolja (0662039021)
Slunj Bogovolja Zec (Janko) Dragan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Bogovolja (0662039019)
Slunj Bogovolja Zec (Janko) Đuro, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Bogovolja (0662039020)
Slunj Bogovolja Zec (Janko) Milka, rođena 1934. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Kordunski ljeskovac (7033s00067)
Slunj Bogovolja Zec (Laze) Mile, rođen 1922. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Poljanik (2239002035)
Slunj Bogovolja Zec (Lazo) Dane, rođen 1936. Srbin, umro od tifusa 1943. u zbegu, Mašvina (2239002034)
Slunj Bogovolja Zec (Lazo) Dragan, rođen 1931. Srbin, umro od tifusa 1943. U zbegu, Mašvina (2239002032)
Slunj Bogovolja Zec (Lazo) Milica, rođena 1935. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. U zbegu, Mašvina (2239002033)
Slunj Bogovolja Zec (Mane) Anka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Bogovolja (0578111010)
Slunj Bogovolja Zec (Mane) Mile, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kod kuće, Bogovolja (0578111011)
Slunj Bogovolja Zec (Mane) Simka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Bogovolja (0578111012)
Slunj Bogovolja Zec (Nikola) Luta, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru, Mašvina-slunj (2239002031)
Slunj Bogovolja Zec (Nn) Milica, rođena 1889. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru, Bogovolja (2239002037)
Slunj Bogovolja Zec (Pere) Kaja, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1942. Na prinudnom radu, Mašvina-slunj (2239002040)
Slunj Bogovolja Zec (Pere) Milka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1941. u logoru, Zagreb (2239002038)
Slunj Bogovolja Zec (Pere) Nikola, rođen 1927. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bogovolja (2239002041)
Slunj Bogovolja Zec (Pere) Rade, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bologotočac (2239002039)
Slunj Bogovolja Zec (Savo) Milica, rođena 1932. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Jamarje (7033s00066)
Slunj Bogovolja Zec (Stojana) Pero, rođen 1889. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Bogovolja (2239002036)
Slunj Donje Primišlje Zec (Dane) Milica, rođena 1902. Srpkinja, zaklana od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Slunj (5024s00311)
Slunj Donje Primišlje Zec (Đuro) Mićo, rođen 1931. Srbin, zaklan od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Slunj (7033s00500)
Slunj Donje Primišlje Zec (Joso) Đuka, rođena 1943. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. Kod kuće, Donje Primišlje (7033s01010)
Slunj Donje Primišlje Zec (Jovan) Smiljana, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. nepoznato, Slunj (5005s00684)
Slunj Donje Primišlje Zec (Koja) Sofija, rođena 1880. Srpkinja, zaklana od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Slunj (5024s00309)
Slunj Donje Primišlje Zec (Mane) Dane, rođen 1921. Srbin, zaklan od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Slunj (5024s00312)
Slunj Donje Primišlje Zec (Mane) Danica, rođena 1938. Srpkinja, zaklana od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Slunj (7052s00083)
Slunj Donje Primišlje Zec (Mane) Dragić, rođen 1938. Srbin, zaklan od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Slunj (7052s00082)
Slunj Donje Primišlje Zec (Mane) Đuro, rođen 1936. Srbin, umro od tifusa 1943. u zbegu Zbjeg močilski (7033s01011)
Slunj Donje Primišlje Zec (Mane) Spasoje, rođen 1940. Srbin, zaklan od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Slunj (7052s00084)
Slunj Donje Primišlje Zec (Mane) Stana, rođena 1927. Srpkinja, zaklana od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Slunj (7052s00085)
Slunj Donje Primišlje Zec (Manojlo) Danica, rođena 1937. Srpkinja, zaklana od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Slunj (7033s00493)
Slunj Donje Primišlje Zec (Manojlo) Milica, rođena 1932. Srpkinja, zaklana od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Slunj (7033s00501)
Slunj Donje Primišlje Zec (Manojlo) Spasoja, rođen 1939. Srbin, zaklan od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Slunj (7033s00503)
Slunj Donje Primišlje Zec (Marko) Petar, rođen 1878. Srbin, zaklan od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Slunj (5024s00308)
Slunj Donje Primišlje Zec (Milan) Boja, rođena 1931. Srpkinja, zaklana od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Zečev varoš (7033s00492)
Slunj Donje Primišlje Zec (Milan) Dragica, rođena 1935. Srpkinja, zaklana od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Zečev varoš (0593022029)
Slunj Donje Primišlje Zec (Milan) Dušan, rođen 1935. Srbin, zaklan od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Zečev varoš (7033s00496)
Slunj Donje Primišlje Zec (Milan) Ilija, rođen 1929. Srbin, zaklan od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Zečev varoš (7033s00498)
Slunj Donje Primišlje Zec (Milan) Mile, rođen 1942. Srbin, umro od tifusa 1943. kod kuće, Zečev varoš (7033s01013)
Slunj Donje Primišlje Zec (Milan) Nikola, rođen 1937. Srbin, umro od tifusa 1943. U zbegu, Zbjeg močilski (7033s01014)
Slunj Donje Primišlje Zec (Milan) Sofija, rođena 1942. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. Kod kuće, Zečev varoš (7033s01015)
Slunj Donje Primišlje Zec (Mile) Đuka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Slunj (7052s00086)
Slunj Donje Primišlje Zec (Mile) Đuro, rođen 1928. Srbin, zaklan od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Zečev varoš (7033s00497)
Slunj Donje Primišlje Zec (Mile) Ilija, rođen 1936. Srbin, zaklan od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Zečev varoš (7033s00499)
Slunj Donje Primišlje Zec (Mile) Mihailo, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Slunj (0578116001)
Slunj Donje Primišlje Zec (Mile) Mila, rođena 1941. Srpkinja, zaklana od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Zečev varoš (7033s00495)
Slunj Donje Primišlje Zec (Mile) Sava, rođena 1939. Srpkinja, zaklana od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Zečev varoš (7033s00502)
Slunj Donje Primišlje Zec (Milovan) Branko, rođen 1931. Srbin, zaklan od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Zečev varoš (2249035152)
Slunj Donje Primišlje Zec (Milovan) Danica, rođena 1935. Srpkinja, zaklana od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Zečev varoš (2249035155)
Slunj Donje Primišlje Zec (Milovan) Mane, rođen 1932. Srbin, zaklan od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Zečev varoš (2249035153)
Slunj Donje Primišlje Zec (Milovan) Milka, rođena 1934. Srpkinja, zaklana od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Zečev varoš (2249035154)
Slunj Donje Primišlje Zec (Milovan) Stana, rođena 1930. Srpkinja, zaklana od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Zečev varoš (2249035151)
Slunj Donje Primišlje Zec (Petar) Mane, rođen 1901. Srbin, zaklan od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Slunj (5024s00310)
Slunj Donje Primišlje Zec (Simo) Danica, rođena 1936. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Zečev varoš (7033s01009)
Slunj Donje Primišlje Zec (Simo) Đuro, rođen 1941. Srbin, umro od tifusa 1943. u zbegu, Zbjeg močilski (7033s01012)
Slunj Donje Primišlje Zec (Todor) Draginja, rođena 1933. Srpkinja, zaklana od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Zečev varoš (7033s00494)
Slunj Gornje Primišlje Zec (Dane) Mane, rođen 1923. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Gor Primišlje (2243017240)
Slunj Gornje Primišlje Zec (Djuro) Mila, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. nepoznato, Slunj (5005s00687)
Slunj Gornje Primišlje Zec (Đuro) Branko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Brlog (2243017237)
Slunj Gornje Primišlje Zec (Ilija) Milan, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Slunj (5005s00688)
Slunj Gornje Primišlje Zec (Ilija) Mile, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Slunj (5005s00686)
Slunj Gornje Primišlje Zec (Ilija) Stana, rođena 1883. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Zelčivaroš (2419033012)
Slunj Gornje Primišlje Zec (Janko) Božo, rođen 1912. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Zečivaroš (2419033010)
Slunj Gornje Primišlje Zec (Janko) Milan, rođen 1914. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Zečivaroš (2419033008)
Slunj Gornje Primišlje Zec (Janko) Milovan, rođen 1915. Srbin, ubijen 1941. kod kuće Zelčivaroš (2419033011)
Slunj Gornje Primišlje Zec (Janko) Nikola, rođen 1902. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Slunj (2224041061)
Slunj Gornje Primišlje Zec (Janko) Nikola, rođen 1913. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Zečivaroš (2419033009)
Slunj Gornje Primišlje Zec (Milan) Dragica, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. nepoznato, Slunj (5005s00685)
Slunj Gornje Primišlje Zec (Mile) Mane, rođen 1904. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Košare (2243017239)
Slunj Gornje Primišlje Zec (Nikola) Soka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2412084006)
Slunj Gornje Primišlje Zec (Nn) Božo, rođen 1899. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Zečer varoš (2249035148)
Slunj Gornje Primišlje Zec (Nn) Ljubica, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Zečer varoš (2249035149)
Slunj Gornje Primišlje Zec (Nn) Milan, rođen 1903. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Zečer varoš (2249035150)
Slunj Gornje Primišlje Zec (Nn) Milica, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Zečer varoš (2249035145)
Slunj Gornje Primišlje Zec (Nn) Milovan, rođen 1897. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Zečer varoš (2249035146)
Slunj Gornje Primišlje Zec (Nn) Nikola, rođen 1897. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Zečer varoš (2249035147)
Slunj Gornje Primišlje Zec (Nn) Stana, rođena 1887. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Zečer varoš (2249035144)
Slunj Gornje Primišlje Zec (Pavle) Jovan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Vukmanić (2243017236)
Slunj Gornje Primišlje Zec (Živko) Danica, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. nepoznato, Slunj (5005s00689)
Slunj Mašvina Zec (Dušan) Stevan, rođen 1912. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Slunj (0578114008)
Slunj Mašvina Zec (Mihajlo) Dušan, rođen 1889. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Mašvina (0579118016)
Slunj Nova Kršlja Zec (Marko) Sava, rođen 1882. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Garevica bihać (2247029070)
Slunj Slunj Zec (Đuro) Branko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Brlog (0577100054)
Slunj Slunj Zec (Marko) Milivoj, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2832042009)
Slunj Tobolić Zec (Đuro) Branka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Tuk Primišljanski (0593022028)
Slunj Tobolić Zec (Đuro) Mila, rođena 1906. Srpkinja, streljana od ustaša 1941. U direktnom teroru, Tuk Primišlje (0593022025)
Slunj Tobolić Zec (Gojko) Đuro, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Tuk Primišljanski (0593022026)
Slunj Tobolić Zec (Gojko) Miko, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Tuk Primišljanski (0593022027)
Slunj Tobolić Zec (Ilija) Miladin, rođen 1919. Srbin, streljan od ustaša 1941. U direktnom teroru, Tuk Primišlje (0593022021)
Slunj Tobolić Zec (Ilija) Mile, rođen 1904. Srbin, streljan od ustaša 1941. U direktnom teroru, Zečev varoš (0593022022)
Slunj Tobolić Zec (Nikola) Smilja, rođena 1891. Srpkinja, streljana od ustaša 1941. u direktnom teroru, Slunj (0593022016)
Slunj Tobolić Zec (Stevan) Milan, rođen 1934. Srbin, zaklan od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Tuk Primišljanski (0593022017)
Slunj Tobolić Zec (Stevan) Milka, rođena 1939. Srpkinja, zaklana od ustaša 1941 u masovnom pokolju, Tuk Primišljanski (0593022019)
Slunj Tobolić Zec (Stevan) Nedeljka, rođena 1941. Srpkinja, zaklana od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Tuk Primišljanski (0593022020)
Slunj Tobolić Zec (Stevan) Živko, rođen 1936. Srbin, zaklan od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Tuk Primišljanski (0593022018)
Slunj Tobolić Zec (Živko) Danica, rođena 1920. Srpkinja, streljana od ustaša 1941. u direktnom teroru, Tuk Primišljans (0593022023)
Slunj Tobolić Zec (Živko) Gojko, rođen 1917. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Primišlje slunj (0593022024)
Šipovo Sokolac Zec (Jovo) Lazo, rođen 1914. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (1322040028)
Šipovo Stupna Zec (Pero) Đurođ, rođen 1885. Srbin, nestao 1941. nepoznato, Nepoznato (1321026025)
Šipovo Stupna Zec (Pero) Lazo, rođen 1889. Srbin, nestao 1941. nepoznato, Nepoznato (1321026026)
Velika Kladuša Crvarevac Zec (Marko) Stana, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Crvarevac-b.kru (0550021091)
Velika Kladuša Crvarevac Zec (Nn) Đuja, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (1378014124)
Velika Kladuša Crvarevac Zec (Nn) Lazo, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (1378014123)
Velika Kladuša Crvarevac Zec (Rade) Ilija, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnograč poljice (0550021092)
Velika Kladuša Čaglica Zec (Ilija) Stana, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Čaglica (1378015015)
Velika Kladuša Čaglica Zec (Jovo) Stojan, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (1378015011)
Velika Kladuša Čaglica Zec (Nn) Deva, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (1378015013)
Velika Kladuša Čaglica Zec (Nn) Ilija, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (1378015012)
Velika Kladuša Čaglica Zec (Nn) Jovo, rođen 1890. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (1378015010)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Adam) Božo, rođen 1885. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2725006005)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Adam) Stevo, rođen 1889. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bužim (1375008312)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Dmitar) Nikola, rođen 1878. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Stabandža (1375008154)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Đuran) Mihajlo, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Stabandža (0535028027)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Đuran) Slavko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Stabandža (1375008159)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Đurić) Ilija, rođen 1921. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Stabandža (0433042051)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Đurić) Stevo, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Cetingrad (0433042050)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Đuro) Stevo, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008368)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Jovo) Ljuban, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Stabandža (1375008208)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Jovo) Mile, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Stabandža (1375008209)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Jovo) Mileva, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Stabandža (1375008289)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Jovo) Miloš, rođen 1923. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Crna gora (0535032006)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Jovo) Uroš, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Stabandža (1375008290)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Lazo) Mišo, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Bijeljina (1375008319)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Mile) Desanka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Stabandža (1375008210)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Mile) Deva, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Stabandža (1375008291)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Mile) Mileva, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Stabandža (1375008212)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Mile) Pero, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Jadovno (1375008206)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Mile) Petar, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (0533019033)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Mile) Stojan, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Stabandža (1375008207)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Mile) Zora, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Stabandža (0669015006)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Mile) Žarko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Stabandža (1375008211)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Nikola) Đuro, rođen 1921. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Bijeljina (1375008318)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Nikola) Pero, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Bačen u jamu, Jadovno (0133010021)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Nikola) Vajkan, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Jadovno (0535032007)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Nn) Jelica, rođena 1881. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Stabandža (0669015008)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Nn) Stevan, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008367)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Pero) Božo, rođen 1881. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008363)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Pero) Deva, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Vrnograči (0133010023)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Pero) Mile, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0008364)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Pero) Rade, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, 7 bos.divizija (0133010022)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Rade) Dete, rođeno 1941. Srbin, ubijeno od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Stabandža (1375008295)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Rade) Jovanka, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Stabandža (1375008294)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Rade) Smiljana, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Stabandža (0535028091)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Rade) Stojan, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Stabandža (1375008213)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Stevan) Aćim, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008362)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Stevan) Milica, rođena 1899. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Stabandža (0669017003)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Stevan) Milica, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Stabandža (1375008157)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Stevan) Miljka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Stabandža (1375008156)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Stevo) Adam, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (1375008313)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Stevo) Nikola, rođen 1928. Srbin, poginuo 1942. u NORu, Stabandža (1375008314)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Stevo) Rajko, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Živince (1375008315)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Stojan) Draginja, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Stabandža (1375008161)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Stojan) Jelica, rođena 1882. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Stabandža (1375008292)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Stojan) Lazo, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (1375008316)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Stojan) Mile, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Bijeljina (1375008317)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Stojan) Mileva, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Stabandža (1375008160)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Stojan) Rade, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Stabandža (1375008214)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Stojan) Slavko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Stabandža (0535028092)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Vid) Dušan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Stabandža (1375008151)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Vid) Gojko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Stabandža (1375008152)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Vid) Janja, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Stabandža (1375008153)
Velika Kladuša Stabandža Zec (Vid) Stana, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Stabandža (1375008155)
Velika Kladuša Velika Kladuša Zec (Vid) Milica, rođena 1919. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, V.kladuša (1340005030)
Velika Kladuša Zborište Zec (Dušan) Miladin, rođen 1927. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Vlasenica (0433043044)
Velika Kladuša Zborište Zec (Dušan) Mile, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Vrnograč (0433043043)
Velika Kladuša Zborište Zec (Ilija) Milan, rođen 1925. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Zborište (0892009025)
Velika Kladuša Zborište Zec (Ilija) Milica, rođena 1918. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Zborište (0892009023)
Velika Kladuša Zborište Zec (Ilija) Ostoja, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Zborište (0892009026)
Velika Kladuša Zborište Zec (Ilija) Pava, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Vel.kladuša (1378013274)
Velika Kladuša Zborište Zec (Jovo) Mara, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Vel.kladuša (1378013042)
Velika Kladuša Zborište Zec (Jovo) Miloš, rođen 1860. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vrnograč (0433043039)
Velika Kladuša Zborište Zec (Jovo) Miloš, rođen 1864. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vranovača (0411384004)
Velika Kladuša Zborište Zec (Jovo) Sava, rođena 1874. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Zborište (0892009024)
Velika Kladuša Zborište Zec (Jovo) Sava, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Vel.kladuša (1378013043)
Velika Kladuša Zborište Zec (Jovo) Sava, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Velika kladuša (1378013053)
Velika Kladuša Zborište Zec (Laza) Savo, rođen 1921. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vranogreč (0408314004)
Velika Kladuša Zborište Zec (Milan) Miloš, rođen 1929. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Petrinja (0411384006)
Velika Kladuša Zborište Zec (Milan) Stana, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Crvarevac (0411384007)
Velika Kladuša Zborište Zec (Miloš) Milan, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vranovača (0411384005)
Velika Kladuša Zborište Zec (Miloš) Milan, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U zatvoru, Poljice (1378013051)
Velika Kladuša Zborište Zec (Miloš) Rade, rođen 1888. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vrnograč (0433043040)
Velika Kladuša Zborište Zec (Miloš) Rade, rođen 1919. Srbin, ubijen 1941. pri deportaciji, Vrnograč (1378013052)
Velika Kladuša Zborište Zec (Mladen) Mile, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Zborište (0892009021)
Velika Kladuša Zborište Zec (Mladen) Milica, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Zborište (0892009022)
Velika Kladuša Zborište Zec (Pavle) Ilija, rođen 1876. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Zborište (0892009031)
Velika Kladuša Zborište Zec (Pavle) Stojan, rođen 1872. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Zborište (0892009033)
Velika Kladuša Zborište Zec (Pero) Stana, rođena 1888. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Vrnograč (0433043041)
Velika Kladuša Zborište Zec (Petar) Milica, rođena 1866. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Zborište (0892009032)
Velika Kladuša Zborište Zec (Petar) Milica, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Vel.kladuša (1378013038)
Velika Kladuša Zborište Zec (Rade) Anđa, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Vel.kladuša (1378013039)
Velika Kladuša Zborište Zec (Rade) Miloš, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vel.kladuša (1378013260)
Velika Kladuša Zborište Zec (Rade) Milja, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1941. u direktnom teroru, Vrnograč (0433043042)
Velika Kladuša Zborište Zec (Stojan) Ilija, rođen 1921. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Zborište (0892009029)
Velika Kladuša Zborište Zec (Stojan) Ljubica, rođena 1915. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Zborište (0892009027)
Velika Kladuša Zborište Zec (Stojan) Milan, rođen 1903. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Zborište (0892009030)
Velika Kladuša Zborište Zec (Stojan) Milan, rođen 1913. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vel.kladuša (1378013102)
Velika Kladuša Zborište Zec (Stojan) Milan, rođen 1923. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vel.kladuša (1378013054)
Velika Kladuša Zborište Zec (Stojan) Stoja, rođena 1917. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Zborište (0892009028)
Virovitica Majkovac Podravski Zec (Stevan) Vojislav, rođen 1922. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Šid (0943024021)
Vrginmost Stipan Zec (Adam) Nikola, rođen 1910. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Šabac (2197019013)
Vrginmost Stipan Zec (Mićo) Stevo, rođen 1942. Srbin, umro od tifusa 1943. Kod kuće, Stipan (2285032076)
Vrginmost Stipan Zec (Pavle) Stevan, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2285032075)
Vrginmost Stipan Zec (Rade) Nikola, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (2285032074)
Vrginmost Stipan Zec (Rade) Simo, rođen 1904. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Cetingrad (2285032073)

 

3 komentara

 1. Зорица Зец

  Од Бога свако вама добро
  Нисам раније наишла на овако сређене податке, иако имам одређену литературу.
  Бавим се овим презименом
  Зорица Зец
  Моји су родом низ Стабанџа, Крупа, страдалног места.

  • Draga Zorice, moji su iz Stabanđže, Velika Kladuša, jedva da je neko od Zecova preživeo, ali niko se više tamo nije vratio. Stradalih je mnogo više…

   • Vratili du se Ranka,ali su se kasnije masovno odselili za Vojvodinu i druge delove tadasnje Jugoslavije,moji su konkretno dosli 1965 godine u jedno mesto pored Novog Sada!Selo Stabandza je 95%bilo srpsko,a sad ni jedne srpske duse nema tamo!A odakle ste vi Ranka,tj gde tacno sada zivite?

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *