Goraždevac (Peć)

Гораждевац се налази око 7км ЈИ од Пећи, недалеко од Пећке Бистрице, са чије десне стране су и насеље и његов атар. То је старо село, које се помиње већ у повељи Стефана Првовенчаног манастиру Жичи 1220г, а помињаће се и касније, вековима, увек као српско село, и у средњем веку и у турско доба 1455-1912—

У списак који следи унета су званична презимена (у даљем тексту П), тзв секундарна презимена (незванична породична имена појединих делова неког рода, свакако млађа од званичних презимена којима припадају – СП), ранија презимена (РП) и породични надимци (ПН), с бројем породица и порадима о пореклу, слави и др. Списак садржи следеће облике:

Анђелић, СП 2П Портића;

Бешовић П, 2п (дошли 1924 из Братоножића, слава с.Никола);

Богићевић П, 1п (некада давно дошли из ЦГ у Гораждевац, а одавде средином 19в прешли у суседно село Добри До, да би се вратили 1966; Св. Никола и сНл).

Букумирић П 14п (некада давно дошли су из Братоножића у Бело Поље код Пећи, одакле су се нешто касније, још пре Велике сеобе Срба, прешли у Гораждевац, с тим што су им се неки рођаци преселили; 6п носи СП: Заровић, Миковић и Недовић; славе: св. Никола, мс сНл);

Булатовић РП Колашинаца;

Вајмеш, ПН Крстића, Манојловића, Миловановића и Петровића;

Видић П 1п (дошли су из Братоножића 1922; Никољдан);

Влаховић П 1п (дошли 1922 из Роваца; св. Лука);

Вуканић П, 3п (дошли из Шекулара средином 19в; св. Јован и св. Сава.

Вукић П 1п (дошли 1934 у Радоњић код Ђаковице из Слатине у Васојевићима, а у Гораждевац прешли 1966; св. Архангел и св. Лесендрије);

Вуксановић П, 2п (дошли некада давно из ЦГ, св. Никола и сНл);

Вуксановић П, 1п (дошли 1923 из Мораче у суседно село Брежаник, а у Гораждевац прешли 1975, Арханђеловда).

Вучетић П, 1п, од Колашинаца из овог села, па два рођена брата носе различита пр, Колашинац и Вучетић; Митровдан.

Гагић СП Дакића, тврде да је настало по мушком претку који се звао Гага.

Губеринић П, 1п, домаћин дошао 1958 „са Сеоца код Андријевице“ и овде засновао п; св. Арханђео.

Дакић П, 16п, дошли „некада давно из Шекулара“, св Јован и св. Сава;

Дашић П 16п (преци 10П доселили су се око 1820 из Шекулара у оближњи Брестовик, одакле су у Гораждевац дошли око 1880 и до почетка 20в живели у породичној задрузи, док су преци осталих 6п из Шекулара дошли 1913; ПН Шекуларац и Шујовић, славе Св. Јован и св. Илија);

Дедовић П, 2п дошли крајем 19в из Васојевића; св. Алесендрије и Арханђеловдан.

Димитријевић П, 1п (1925 из Црног Врха код Пећи, а тамо су им преци живели „одвајкада“; св. Јован и св. Сава.

Доганџић П, 3п, дошли 1948 из оближњег села Сврке, у којем су им преци живели „одвајкада“, св. Јован и сЈл.

Дошљак, ПН Милићевића.

Дунић П, 1п (у Гораждевцу живе „одвајкада“ од њих потичу Стевановићи у овом селу; св. Алемпије и Ђурђевдан);

Ђуричанин, ПН Милетића;

Ђуровић П, 1п (дошли 1922 из Пјешиваца, слава Зачеће св. Јована Крститеља;

Ђуровић в Радуловић.

Заровић в Букумировић. Заћанин ПН Јововића, по месту ранијег боравка (оближње село Заћ, тј Захаћ).

Здравковић 6п, чувају предање да су од њих у Гораждевцу старији само Србљаци: св. Алемпије и Ђурђевдан.

Јанићијевић П, 1п „некада давно“ дошли у Метохију из Бјелопавлића, у село Благаје, из којег су касније прешли у Требовић, а из Требовића после ДСР у Гораждевац, св. Петка и сПл.

Јанџиковић П, 1п, из Љешкопоља некада давно, св. Ђорђе и Ђурђевдан.

Јеремић П, 11п, овде живе „одвајкада“, св. Ђорђе и Ђурђевдан.

Јеремић П, 2п, два сина дошла као довоци с мајком у Гораждевац из оближњег Дреновца, раније пр им је Савић, а ово су узели по оцу. Један брат је задржао старе славе, Ђурђицу и Ђурђевдан, а дуги је за главну славу узео очухову, св. Алемпије, а за малу задржао велику славу својих предака Ђурђицу.

Јовановић П 1п, овде су „одвајкада“, славе св. Никола и сНл.

Јовановић П, 1п, од ф Колашинац у овом селу, чије пр и даље носи домаћин, док му је син са ужом п узео ново, по свом деди; Митровдан.

Јововић П 3п, средином 19в из оближњег села Захаћа, због чега имају ПН Заћанин, а у Захаћу су живели „одвајкада“, св Никола и сНл.

Јолевић СП 1п Србљака.

Јукић П, 2п, из Божића код Андријевице у Радоњић код Ђаковице 1933, а отуда у Гораждевац прешли 1966, св. Арханђео и св. Алесендар.

Кастратовић П, 2п (око 1850 из Васојевића у оближњи Захаћ, одакле су нешто касније прешли у суседни Брежаник, заселак Ораше, а почетком 20в из Брежаника у Гораждевац, св. Алесендар и Аранђеловдан.

Кизић П, 1п, са Косова поља крајем 17в „у Долњи Петрч“, оближње село, а у Гораждевац прешли 1988; св. Ђорђе.

Колашинац П 5п, почетком 19в из Роваца, а воде порекло од Булатовића, побегли од крвне освете, па променили и славу, Св. Луку, и презиме; од њих потичу Вучетићи и Јовановићи у овом селу, Митровдан.

Крстић П 8п „некада давно“ прешли су из Дробњака у Шекулар, а из Шекулара крајем 18в у оближње село Сугу, из којег у Гораждевцу 1880, од њих потичу Миловановићи у овом селу, Ђурђевдан и св. Илија.

Крстовић П 5п преци су им „некада давно“ дошли „ис Коњуа“ код Андријевице у суседно село Почешће, а у Гораждевац прешли око 1880, св. Алесендрије и св Аранђео.

Максић П 8п у Метохију дошао „Максо Мијовић из Мурине“ око 1840 и 10-ак г живео по околним селима, а онда се населио у Гораждевац, раније пр им је Мијовић, а ранија слава Аранђеловдан, славе св. Алесендрије и св. Арханђео.

Манојловић П 10п „некада давно“ из Херцеговине у Шекулар, а из Шекулара у Гораждевац средином 19в. Ђурђевдан и Илиндан;

Матуновић П, 1п (дошли 1928 из Даниловграда у суседно село Дубовик, одакле је домаћин 70-их прешао у Гораждевац као учитељ, св. Петка.

Мпиовић П домаћина 1п Максића (он је задржао старо пр, а његова п, као и сви рођаци, узела је ново, св. Алесендрије и св. Аранђео.

Микарић в Тодоровић.

Мпковић в Будимирић.

Милетић П 1п, Миливоје Милетић, каснији учитељ и парох гораждевачки, пребегао је у Гораждевац из околине Плава 1890, из места „Ђурицка Ријека“, по којем му потомци носе надимак, и овде засновао породицу; св. Алемпије у Ђурђевдан.

Милићевић П, 4п (дошли крајем 17в из Шекулара из б Армуша у Црни Врх код Пећи, одакле су у Гораждевац прешли крајем 19в, св. Јован и св. Илија.

Миловановић П, 2п („некада давно“ прешли су из Дробњака у Шекулар, а оданде у Сигу код Пећи крајем 18в, да би се у Гораждевац населили 1880; потичу од овдашњих Крстића, Ђурђевдан и св. Илија.

Милановић П, 3п, доселили се из ЦГ око 170, св. Никола и сНл.

Мирковић в Радуловић.

Недовић, в Букумирић.

Николдакић СП Дакића (према претку Николи, који је дошао из Шекулара).

Павловић П, 4п, „некада давно из ЦГ, св Јован и сЈл.

Пајовић СП Дедовића.

Петковић, СП 1п Србљака.

Петровић П, 6п „некада давно прешли из Дробњака у Велику, а из Велике у Гораждевац средином 18в, Ђурђевдан и Илиндан.

Портић 18п из Шекулара, одакле су се преци 17п доселили средином 19в, док је једна дошла 1969. Чувају предање да су им преци носили пр Рајковић; славе св. Врачи и сВл.

Радуловић П 3п, средином 19в из села Мезгала у Шекулару, где су им преци носили пр Мирковић па Ђуровић, док су данашње добили у Гораждевцу, Св. Јован и св. Сава.

Рајковић в Портић.

Ралевић СП 2п Здравковића.

Решић, ПН Вуксановића (кажу да их овако зову по претку којега је деда звао Решка јер је био „јако мали“.

Савић РП Јеремића.

Симоновић П, 8п, „некада давно дошли из ЦГ“, св. Петка и сПл.

Србљак П 5п, кажу да су „некада давно дошли из Горажде, тамо негде ка к Босне“, сви мештани их сматрају најстаријим с овога села, Ђурђевица и Ђурђевдан.

Стевановић П, 2п, од Дунића у овом селу, те их и даље зову Дунићима, и тврде да овде живе одвајкада; св. Алемпије и Ђурђевдан.

Тодоровић П, 3п, дошли у Гораждевац крајем 18в из Мезгала у Шекулару, раније пр је Микарић. Св. Јован и св Сава.

Томић П, 1п (дошли 1969 из околине Клине, где су, у селу Дуге Њиве, живели „одвајкада“, св Ђорђе.

Угреновић П, 1п, средином 19в из Шекулара, св. Јован и св Сава.

Шекуларац, ПН Дашића, по месту, у Васојевићима, из којега су се доселили.

Шујовић, ПН 4к Дашића.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *