Prezimena u okolini Dubrovnika 1498 i (1583)

Dubrovnik i okolina, Ilija Sidnik

1. Имотица (Дубровачко приморје)

А) г 1498 спомињу се ове породице: Батковић, Батољевић, Вукихнић, Вукичевић, Вукмировић, Вукосављевић, Ивановић, Милорадић, Михочевић, Никшић, Прибисаљић, Радачиновић, Радљић, Радичевић, Радивоевић, Радоевић, Радосаљић.

2. Штедрица (Дубровачко приморје)

За Штедрицу се није сачувао попис породица од г 1498, већ само она два од 1577 и 1583. Г 1583 бројила је Штедрица 43п, у попису од 1673-74 има их 23 са 134с.

А) 1583: Ватаковић, Витковић, Вукашиновић, Вукоевић, Ђивановић, Ђурђевић, Ивановић, Лучић, Николић, Павловић, Петрошевић, Петровић, Радивоевић, Радоевић, Стјепанович.

3. Тополо (Дубровачко приморје)

А) Г 1498: Антоевић, Антуновић, Бјелановић, Божишковић, Браниловић, Братосављевић, Брачевић, Владисаљић, Вукмировић, Вукоевић, Вукосаљић, Вукосанић, Вукотић, Вуксановић, Вукшић, Вуочић (?).

4. Ступа (Дубровачко приморје)

А) г 1577 и 1583: Антуновић, Вуковић, Дражетић, Ивановић, Лучић, Марковић, Матијашевић, Михајловић, Михочевић, Павловић, Петровић, Радибратовић, Радичевић, Радовић, Радоевић, Раосаљић, Раичев, Раичевић, Стјепановић, Твртковић, Шимуновић.

5. Ошље (Дубровачко приморје)

Б) 1498: Богишић, Божиновић, Бошковић, Врајановић, Браноевић, Братовић, Братошић, Влатковић, Вукчић, Гргуревић, Гриљевић, Гриљуновић, Грубешић, Дановић, Добрашиновић, Добриловић, Добричевић, Драгичевић, Драгишић, Живковић, Иванишевић, Ивковић, Јакшић, Милановић, Милашевић, Милашиновић, Милетић, Милорадовић, Миловчић, Миобратовић, Надихнић, Новаковић, Прибисаљић, Радашиновић, Радивовић, Радивоевић, Радишић, Радовановић, Радоевић, Радоњић, Родасиљић, Радохнић, Радуљатовић, Ратковић, Стјепановић, Тасовчић, Томашевић, Утихнић, Хомић, Хрељић.

6. Жива

Село лежи на сјеверу Ошљега управо на граници Херцеговине. Тамо су Ошљани гонили стоку на љетовање, пак су пред 300г 2п Шимуновић – Гашпаревић 1 и Кунцуо – Милета 1 тамо остале. И још народ зна, гдје су им биле куће у Ошљему, а и земљу су задржали.

7. Смоковљани (Дубровачко приморје)

А) 1498: Бискуповић, Богишић, Божидаревић, Браниловић, Браношевић, Братовић, Вукосаљић, Вукчић, Добрашиновић, Милановић, Милатовић, Миличевић, Миловић, Милутиновић, Миљевић, Никшић, Прибисаљић, Радашиновић, Радатовић, Радибратовић, Радивољић, Радивоевић, Радовановић, Радовчић, Радоевић, Радоњић, Радосаљић, Радутовић, Стјепановић.

8. Височани (Дубровачко приморје)

А) Г 1498: Богдановић, Божишковић, Браниловић, Владисаљић, Вукашиновић, Вукичевић, Вукосаљић, Даничић, Дрипоевић, Ђурђевић, Ивановић, Љубић, Милатовић, Милишевић, Радашиновић, Радичић, Радиловић, Радоевић, Радосаљић, Радутовић, Смољановић, Цвјетковић.

9. Лисац (Дубровачко приморје)

А) Г 1498: Браиновић, Браниловић, Будоевић, Влахушић, Вукмировић, Живковић, Илић, Ивановић, Марковић, Милановић, Милојковић, Милорадовић, Миобратовић, Миросаљић, Михочевић, Остојић, Петровић, Прибисаљић, Радиовећ, Радиновић, Радовчић, Радоевић, Радоњић, Радосаљић, Стјепановић.

10. Котези (Дубровачко приморје)

А) 1498: Вукашиновић, Вукмировић, Матковић, Радоевић, Радоњић, Радосаљић, Ратковић, Стјепановић, Чељустић.

11. Точионик (Дубровачко приморје)

А) 1498: Вукчић, Илић, Ивановић, Љубишић, Миличевић, Михочевић, Остојић, Петровић, Радашиновић, Радовчић, Радоњић, Радулиновић, Стјепановић.

12. Чепикуће (Дубровачко приморје)

А) Г 1498: Богољевић, Богосављевић, Брајчић, Браниловић, Братуловић, Братутовић, Буљевић, Вукашиновић, Вукосаљић, Вукчић, Дановић, Добрашиновић, Иванишевић, Ивановић, Ковачевић, Матковић, Милорадовић, Михочевић, Миљевић, Радашиновић, Радатовић, Радивоевић, Радибратовић, Радичевић, Радоевић, Радоњић, Радосаљић, Ратковић, Стјепановић, Тонковић, Чељустић.

13. Трновица (Дубровачко приморје)

А) 1498: Божидаревић, Вукашиновић, Вукосаљић, Вукчевић, Вукчић, Радљић, Радичевић, Радишић, Радоњић, Радосаљић, Радовановић, Станичић.

14. Подимоћ (Дубровачко приморје)

А) Г1498: Блажевић, Богосаљић, Богулиновић, Божидаревић, Влатковић, Влашевић, Дабишиновић, Дмитровић, Добрашиновић, Ђурђевић, Ђурешић, Живковић, Иванишевић, Ивковић, Илић, Матковић, Мировић, Остоић, Рачић, Радивоевић, Радовчић, Радоњић, Радоевић, Радосаљић, Радовиновић, Стјепановић.

15. Подгора (Дубровачко приморје)

А) 1498 Вогдановић, Влатковић, Вукашиновић, Вукшић, Добрековић, Драгишић, Ивановић, Љубичић, Милатовић, Милошевић, Новаковић, Плавчић, Прибиловић, Радивоевић, Радичевић, Радојковић, Радосаљић, Радовановић, Стјепановић, Томковић.

16. Доли (Дубровачко приморје)

А) г 1498. Ђонта (ди Лисаз, 35п): Андрић, Велисаљић, Вукотић, Дмитровић, Живковић, Ивановић, Ивковић, Машић, Милорадовић, Петровић, Радибратовић, Радивоевић, Радитковић, Радоњић, Ратковић, Рудичић, Стјепановић, Тонковић.

Затон 23п: Вуковчић, Вукшић, Доброгостић, Ивановић, Јеловчић, Лучић, Маргаритић, Миловановић, Миришић, Обрадовић, Радљић, Радоевић, Радосаљић, Стјепановић, Стојковић.

Мали Воз 16п: Богунић, Влахушић, Дмитровић, Ђуровић, Милетић, Михочевић, Радмиловић, Радосаљић, Симоевић, Цвјетковић.

Замаслина (Ове је године сло забиљежено само Маслина 13п): Андрић, Бјелаковић, Вукшић, Ђурић, Ивановић, Лучић, Марковић, Миловановић, Никшић, Петровић, Радошевић, Ратковић.

17. Смоквина

А) 1583: Ивановић 2, Михочевић 2.

18. Мравинца

А) 1498: Боровчић, Вукичевић, Ђурашевић, Љубишић, Милашиновић, Милорадовић, Михочевић, Плавчић, Радашиновић, Радовановић, Радоевић, Радосаљић, Утјешеновић.

19. Трнова

А) 1498: Божидаревић, Влашић, Вукосаљић, Вукотић, Дабишиновић, Добриевић, Ђурђевић, Живковић, Ивановић, Миловановић, Миросаљић, Младиеновић, Ненковић, Прибиловић, Радовановић, Рајновић, Радосаљић, Станихнић, Стјепановић.

20. Банићи

А) Г 1498: Бјелић, Брајановић, Братовић, Влахушић, Вукосаљић, Ђурђевић, Ђурић, Миличевић, Остоић, Радоевић, Радмиловић, Радоњић, Радосаљић.

21. Кручуца

А) Г. 1498: Влатковић, Вуковић, Вукчић, Кристичевић, Ђурђевић, Живковић, Милачевић, Милетић, Милорадовић, Прибиловић, Радисаљић, Радовановић, Радовчић, Радоевић, Ратковић, Станихнић.

23. Гргурићи

А) Г 1498: Антуновић, Божидаревић, Божишковић, Бошковић, Врајановић, Вукашиновић, Вукичевић, Вукихнић, Вукосаљић, Ђурђевић, Ивановић, Милатовић, Милетић, Миловановић, Миловчић, Радоевић, Радоњић, Радосаљић.

24. Слано (Дубровачко приморје)

А) Год 1498: Антуновић, Бјелосавић, Брајановић, Брајковић, Божиновић, Божосаљић, Влахушић, Вукашиновић, Вукосаљић, Вукшић, Досиовић, Ђивановић, Ђурашевић, Ђурковић, Живковић, Ивановић, Јакобовић, Кувелић, Лучић, Милашевић, Миличевић, Милорадовић, Милошевић, Милутиновић, Миросаљић, Павловић, Пекушић, Петковић, Петровић, Прибетић, Прибулиновић, Радановић, Радивоевић, Радишић, Радмиловић, Радовановић, Радоевић, Радоњић, Радосаљић, Радохнић, Ратковић, Сврдловић, Станичић, Стјепановић, Утјешеновић.

25. Бања

А) Г 1498: Влатковић, Вукашиновић, Вукичевић, Вукосаљић, Добрашиновић, Миљковић, Милобратовић, Радивоевић, Радиновић, Радоевић, Радоњић, Радосаљић, Ратковић.

26. Мајкови (Дубровачко приморје)

А) Г 1498: Мајкови Горњи, Богдановић, Брајковић, Влахотић, Вукашиновић, Вукичевић, Вукосаљић, Ђурђевић, Живковић, Марковић, Матковић, Милатовић, Милорадовић, Миљевић, Миошић, Миросаљић, Петровић, Прибиловић, Прибисаљић, Радашиновић, Радиновић, Радљић, Радоевић, Радосаљић, Радутовић, Раљевић, Ратковић, Ружић, Стјепановић, Томашевић.

Мајкови Доњи: Бјеламиновић, Богавчић, Богмиловић, Бољиновић, Богосаљић, Болесаљић, Божишковић, Братиновић, Влахушић, Вукотић, Грубковић, Дабишиновић, Ђурковић, Иванишић, Ивановић, Ловричевић, Лучић, Марковић, Милашевић, Миљковић, Михоевић, Перовић, Радашиновић, Радибратовић, Радишић, Радмиловић, Радоевић, Радоњић, Радосаљић, Радциц или Радтиц (Рачић?), Радовчић, Ратковић, Стјепковић, Стоисаљић, Тонковић, Цар, Цвјетковић.

Проданићи: Богуновић, Божишковић, Вињетић, Војвода, Вукашиновић, Вукмировић, Добричевић, Ђурђевић, Живковић, Каворевић, Косирић, Марковић, Паскоевић, Прибињић, Радичевић, Радљић, Радмиловић, Радоевић, Радонић и Радоњић, Радосаљић, Радуловић, Стјепановић, Цвјетковић.

Грбљава: Вукомировић, Вукосаљић, Марковић, Михочевић, Млађеновић, Ненковић, Новаковић, Радивоевић, Радашиновић, Радоевић, Радоњић, Радосаљић, Радутовић, Смољановић, Стјепановић.

27. Дубравица (Дубровник)

А) Г. 1498: Богосаљић, Вукосаљић, Викчић, Добрашиновић, Грубић, Ивановић, Мариновић, Матијашевић, Милетић, Миомановић, Паскоевић, Прибиловић, Радашиновић, Радовановић, Радовчић, Радоевић, Радоњић, Радосаљић, Радуновић, Цвјетковић.

28. Брсечине (Дубровник)

Г 1498 било је 65п, г 1583 53к са 95п, г 1606 64к са 170с. Г 1672 било је 27п са 100с.

А) Г 1498: Богавчић, Врајановић, Брајковић, Бродљић, Дабишиновић, Добрашиновић, Дурмиторовић, Живковић, Ивановић, Љубишић, Миловеоевић, Мисленовић, Михочевић, Прибатовић, Прибиловић, Прибињић, Прибисављевић, Радановић, Радивоевић, Радинонић.

29. Трстено (Дубровник)

Б) 1498: Богаић, Богдановић, Боретић, Богишић, Божидаровић, Божишковић, Витковић, Владисаљић, Влатковић, Вукмировић, Вукшић, Голошић, Дамијановић, Добриловић, Добросаљић, Драгичевић, Ђурђевић, Ђурковић, Ивановић, Илић, Јакобовић, Јакшић, Марковић, Милатовић, Миловчић, Миошић, Михановић, Павловић, Паковић, Петровић, Прибулиновић, Радивоевић, Радљић, Радичевић, Радовчић, Радоевић, Радоњић, Радосаљић, Радулиновић, Радуловић, Ратковић, Славковић, Станишић, Стјепановић, Стјепковић, Томашевић, Хлапић.

30. Орашац (Дубровник)

А)Г 1498: Ададиновић, Бољановић, Бољихнић, Брајановић, Братулић, Бридар, Владисаљић, Влатковић, Гопала, Дабашиновић, Добриловић, Ђуриновић, Јеловчић, Марковић, Миличић, Милосаљић, Милошевић, Миљевић, Миљковић, Миросаљић, Моланчић, Николић, Паскоевић, Петковић, Прибисаљић, Радатовић, Радљић, Радивоевић. Радмиловић, Радовановић, Радовчић, Радоњић, Радосаљић, Рађеновић, Смољановић, Становић, Стјепановић, Стјепковић, Тонковић, Тусковић, Цицеровић, Цвјетковић.

31. Риђица

Г 1923; Ивановић 3, Љубишић 5, Стјеповић 3. Ове су п из половине 18в. Ђувић 1, дошао је Мрчева прије 80г. Бронзић 1. Отац данашњих Бронзића дошао из Граца у Херцеговини, а два брата живе у Долу на Шипану.

32. Мравињац (Дубровник)

Г 1498: Божидаровић, Браниловић, Братовчић, Веселичић, Владисаљић, Владуновић, Влатковић, Вукичевић, Вукчић, Дабоевић, Доброгоевић, Милатовић, Миличевић, Миљеновић, Новаковић, Остоић, Павловић, Прибиловић, Радибратовић, Радивоевић, Радић, Радовановић, Радовчић, Радоевић, Радосаљић, Стјепановић, Цвјетковић.

33. Мрчево (Дубровник)

Г 1498: Бољесаљић, Брајановић, Буљерковић, Влаховић, Вукосаљић, Дабишиновић, Ђурђевић, Ивановић, Милатовић, Миличевић, Милорадовић, Остоић, Прибиловић, Радивоевић, Радишић, Радоњић, Радосаљић, Ратковић, Станковић, Стјепановић.

34. Клишево (Дубровник)

А) 1498: Божидаровић, Брајановић, Братичевић, Братуљевић, Влатковић, Вукић, Дебељић, Дабишиновић, Добрашиновић, Добричевић, Добриловић, Ђурђевић, Ђурић, Живковић, Иванишевић, Ивановић, Марковић, Милановић, Миличевић, Милорадовић, Миљковић, Обрадовић, Оштрић, Прибињић, Радовчић, Радоевић, Радоњић, Радосаљић, Ратковић, Стрјепановић, Цвјетковић.

35. Громача (Дубровник)

А) 1498 Божидаровић, Божиновић, Влатковић, Вукмировић, Живковић, Ивановић, Марковић, Милашиновић, Милатовић, Миловчић, Милојковић, Новаковић, Обрадовић, Остоић, Прибиловић, Радановић, Радашиновић, Радиновић, Радљић, Радмановић, Радовановић, Радовиновић, Радовчић, Радоевић, Радоњић, Ратковић.

36. Љубач (Дубровник)

А) Г 1498: Богдановић, Браиновић, Брамовић, Вукасовић, Живковић, Јањичић, Јурковић, Милиновић, Милорадовић, Обрадић, Перковић, Радибратовић, Радмиловић, Радоевић, Радоњић, Цвјетковић.

3. Ријека са Осојником и Шуметом

Ријеком се зову заједничким именом сва села на обалама Дубровачке Ријеке, која тече у главном правцу СИ-ЈЗ. Дуљина од извора од ушћа износи 5км, а највећа је ширина око 400м…

  1. Осојник (Дубровник)

А) 1498: Бјелосалић, Богданић, Богдановић, Божидаровић, Бољановић, Бошковић, Брајковић, Братуљановић, Влаховић, Војвода, Брхановић, Вукашиновић, Вукасовић, Вукосаљић, Букић, Домовић, Ђуровић, Илић, Љубишић, Милановић, Миловчић, Милосаљић, Паовић, Павловић, Прибиловић, Прибисаљић, Бадашиновић, Радиновић, Радић, Радовановић, Радовчић, Радоевић, Радоњић, Радосаљић, Радулиновић, Рајковић, Станихнић, Станић, Цвјетковић.

2. Петрово Село (Дубровник)

Б) 1498 (Курило и Петрово Село): Ђурасовић, Живковић, Жупановић, Ивковић, Илић, Лучић, Марковић, Радовановић, Радовиновић, Ратковић, Стојковић, Томковић.

3. Подбрежје и Челопеци (Дубровник)

А) Подбрежје 1498: Богдановић, Братасовић, Добаловић, Добросаљић, Ђивановић, Ивановић, Лучић, Марковић, Миховић, Радоњић, Стјепановић, Стојковић, Томковић.

4. Мокошица (Дубровник)

А) У књизи братовштине из 15в сачувала су се ова породична имена: Божидаровић, Ђивановић, Матковић, Миловчић, Мироховић, Петровић, Радмиловић, Стипковић, Стојковић, Цвитковић.

4. Мљет

Само су позната нека п имена из 15в. Овдје су имена тих п наведена скупа кронолошким редом, јер се из извора не може утврдити, у којима су селима живјеле поједине п:

1423-1490: Бабин, Банић, Бенковић, Билотић, Богдановић, Богданић, Богоевић, Витковић, Вратошевић, Гаргуровић, Гергеровић, Гориа (?), Горић, Граничевић, Греговић, Гргурић, Грубацић, Грубцић, Дубравчић, Захо, Зитковић, Илић, Ивановић, Јакшић, Ловриенчевић (?), Луцић, Марановић, Марковић, Мароевић, Мартинић, Мартиновић, Марунковић, Михачевић, Микулић, Маланић, Миланчић, Милатовић, Миличевић, Милочић, Миловић, Миочић, Николић, Нокачић, Новачић, Новаковић, Пармаћ, Павловић, Паскоиевић, Петровић, Повратовић, Привоевић Радешевић, Радишевић, Радманић, Раднић, Радосалић, Радовчић, Ратковић, Ритић, Руцетић, Сбанчић, Стетилесовић, Стипковић, Тимоелвић, Фисковић.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *