Investicije u osnovna sredstva u Republici Srpskoj, 2005-2012

Према подацима из саопштења број 244, од 15.10.2013. Републичког завода за статистику Републике Српске у 2012 години је укупна вредност инвестиција у основна средства износила 1.622 милиона КМ и повећана је за 19,3% у односу на 2011 годину. Инвестиције у грађевинске објекте и простор износиле су 669 милиона КМ и смањене су за 7%, улагања у машине, опрему и транспортна средства износила су 711 милиона КМ и повећана су за 22%, док су остала улагања износила 242 милиона КМ и повећана су четири пута. Ови подаци показују да осим што је укупна вредност инвестиција повећана, побољшан је и њихов квалитет у погледу структуре.

У односу на 2011 годину у Федерацији БиХ номинални раст инвестиционих улагања износио је 0,5% те је Република Српска са растом за 19,3% превазишла износ улагања у Федерацији БиХ, мерено инвестицијама по становнику: у 2011 години инвестиције у Федерацији биле су 619, а у РС само 524 евра по становнику, да би у 2012 години у Федерацији износиле 622 евра, а у Републици Српској три евра више.

Ово поређење наводи на још једно: са Црном Гором. Мада има за 112% више становника од Црне Горе, Република Српска је у 2009 години имала само за 28% већу вредност инвестиција у основна средства, за 32% у 2010, за 67% у 2011 и за пристојних 90% у 2012 години. Делатности где су већа улагања у Црној Гори упућују на могући раст улагања у Републици Српској: снабдевање водом, трговина, саобраћај, услуге смештаја, административне услуге и остале услужне активности.

Улагања у Републици Српској у производне делатности повећана су у 2012 години за 88%, са 236 на 444 милиона евра, а њихов удео у укупним улагањима повећан је 34% у 2011 на 53,5% у 2012 години. Највећи удео улагања у производне делатности, у новијој прошлости, постојао је у 2005 години, када су оне учествовале са 38,5%.

Укупна вредност инвестиција у 2012 години повећана је за 134 милиона евра, при чему је раст улагања у вађење руда и камена износио 118,1 милиона евра, у производњу и снабдевање електричном енергијом 68,3 милиона, а у прерађивачку индустрију 19,6 милиона евра. Већи раст улагања имали су још и образовање, за 13,7 милиона, и
стручне, научне  и техничке делатности, за 10 милиона евра. Смањење инвестиција имали су саобраћај и складиштење (за 29,7 милиона), јавна управа и одбрана (26,9), трговина (23,2) и здравствена заштита (11,9).

У односу на рекордну номиналну вредност инвестиција из 2008 године (912,5 милиона евра) вредност улагања у 2012 била је мања за 9,1%. Инвестиције у вађење руда и камена повећане су 8,9 пута, у производњу електричне енергије 2,8 пута, док су смањена улагања у прерађивачкој индустрији за 12,7%. У односу на 2008 годину инвестиције у производним делатностима повећане су за 58,4% (са 280,3 на 444,1 милиона евра), док су у осталим делатностима смањене за 39,1% (са 632,3 на 385,2 милиона евра).

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *