Platni bilans Slovenije po zemljama u 2011. godini

U 2011. godini neto priliv novca iz bivših jugoslovenskih republike i Ruske Federacije u Sloveniju je smanjen na 1.520 miliona evra, sa 2.075 miliona u 2010. godini. Najveće smanjenje priliva Slovenija je imala u ekonomskim odnosima sa Hrvatskom (sa 551 na 328 miliona evra) i Ruskom Federacijom (sa 467 na 243 miliona evra), te je Srbija postala najvažnija zemlja priliva usled rasta sa 342 na 373 miliona evra.

Ukupan priliv novca iz BiH smanjen je sa 176 na 104 miliona evra, a iz Crne Gore sa 157 na 91 milion evra.

Slovenija „pegla“ svoju spoljnu neravnotežu u ekonomskim odnosima sa drugim članicama Evropske Unije prilivom iz ostalih evropskih zemalja. Deficit tekućeg računa sa EU u iznosu od 1.100 miliona evra prevazilazi suficitom sa ovim zemljama u iznosu od 1.303 miliona evra.

Najveći suficit tekućeg računa imala je u prošloj godini sa Hrvatskom (318 miliona evra), pa Srbijom (260), Rusijom (147), BiH (124), Makedonijom (105), Crnom Gorom (74), a najmanji sa Turskom (31 milion evra).

Srbija, osim što ostvaruje deficit u trgovini robom (274 miliona evra), ima deficit i u uslugama (22), a skroman suficit ima na poziciji dohodak (8 miliona evra), i tekući transferi-doznake (28).

Sve BJR imaju neto priliv doznaka, na poziciji tekućih transfera, iz Slovenije, a najveći ima Hrvatska (71 milion evra) i BiH (70), dok je za Makedoniju (3) i Crnu Goru (2) priliv skroman.

Na kapitalnom i finansijskom računu Slovenija ima dodatan priliv iz ostalih evropskih zemalja u iznosu od 217 miliona evra. Najveći priliv imala je iz Srbije (112) i Rusije (97), a imala je još i iz Hrvatske (10), Crne Gore (18) i Makedonije (2), dok je odliv imala u pravcu BiH (20) i Turske (6 miliona evra).

Osnovni razlog za rast neto priliva novca iz Srbije prošle godine nalazi se kod tokova kredita. U 2010. godini Slovenija je kreditirala Srbiju u neto iznosu od 61 milion evra, a u 2011. godini je smanjila kredite Srbiji za 112 miliona evra, dok je Srbija povećala kreditiranje Slovenije na 8 miliona evra. Znači, od neto priliva kredita u Srbiju u iznosu od 61 milion evra u prošloj godini je neto odliv iz Srbije izneo 104 miliona evra.

Kod stranih direktnih investicija, u 2011. godini, Slovenija je smanjila ulaganja u Srbiju za 33,6 miliona evra, a preduzeća iz Srbije su uložila u nju 43,7 miliona evra. U 2010. godini odliv investicija iz Srbije bio je 107 miliona evra, a priliv samo 4 miliona evra.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *