https://www.besplatnabiblioteka.com/

Најчешћа питања родитеља, учитеља и наставника (15.2.2021.)

Да ли се уџбеници са сајта besplatnabiblioteka.com могу користити у настави?
Да. Сваки уџбеник постављен на сајт има дозволу Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Број дозволе министарства се налази обично на другој или последњој страници уџбеника. На пример уџбеник „Техника и Технологија 7“ издавачке куће Инфотехника, има број одобрења 650-02-00020/2020-07 на својој другој страници. Под тим истим бројем се налази тај уџбеник и у званичном Каталогу уџбеника.
Како доћи до Каталога уџбеника?
Каталози одобрених уџбеника су објављени на сајту Министарства
http://www.mpn.gov.rs/udzbenici/

Организовани су по разредима, и има их пуно. Не налазе се сви одобрени уџбеници у једном Каталогу. На пример, Каталог одобрених уджбеника за 3. и 7. разред се налазе у ПДФ Каталогу
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/37-KATALOG-UD%C5%BDBENIKA-3-i-7-FINALNOrazred.pdf

У њему, на страници 38, можете наћи излистан уџбеник „Техника и Технологија 7“ издавачке куће Инфотехника (број одобрења 650-02-00020/2020-07) које се налази и на сајту besplatnabiblioteka.com
Допуњени каталози, нарочито они за 4. и 8. разред ће ове године изаћи тек 15.3.2021. јер касне на захтев издавача „због короне“.
Како можемо доћи до текста Закона о уџбеницима?
Закон о уџбеницима се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја
http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/zakonski-okvir/

а сам Закон је доступан у Word формату на сајту
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2019/02/Zakon-o-udzbenicima-1.doc

Да ли је пдф формат удџбеника дозвољен од стране Министарства?
Да, дозвољен је.
Сваки уџбеник се подноси на одобрење Министарству просвете у штампаном и електронском формату. ПДФ је тај електронски формат. Закон о уџбеницима јасно каже у Члану 2, став 1:
„Уџбеник је основно дидактички обликовано наставно средство, у било ком облику или медију, … чији су садржаји утврђени планом и програмом наставе и учења и који је одобрен у складу са овим законом.“
А Члан 22 Закона даље каже
„Захтев за одобравање рукописа уџбеника издавач подноси Министарству

Уз захтев, издавач подноси у штампаној и електронској форми:

  • графички, ликовно и технички обликован рукопис уџбеника у пет примерака;…“

Дакле, при самом подношењу уџбеника Министарству на одобрење, он је поднешен у електронском, тј. пдф формату. Самим тим, уџбеник је одобрен у пдф формату. А и када се уџбеник поднесе штампарији на штампање, подноси се у пдф формату. Штампани садржај и пдф садржај су идентични, разлика је само у медијуму.
Да ли је пдф формат уџбеника нешто ново на тржишту?
ПДФ формат није новина. Уџбеници у пдф формату већ годинама се користе у свету, а и у Србији. Ово примера једног уџбеника у Америци, и једног у Србији
https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/bv_cvxbook.pdf

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2021/01/Ni-puha-ni-pera.pdf

На који начин родитељи могу да утичу да се у школама њихове деце бирају бесплатни уџбеници са сајта besplatnabiblioteka.com?
Родитељи имају првенствено право да бирају образовање за своје дете. Тако пише у члану 26 Универзалне декларацији о људским правима Уједињених нација. Када у Србији већ постоји избор уџбеника, у тај избор би требало да буде укључен и родитељ. У свакој основној школи у Србији постоји тело које се зове „Савет родитеља“. Преко Савета родитеља, родитељи имају првенствено људско право да бирају уџбеник по којем ће њихова деца учити. Уколико родитељи сматрају да школа коју њихова деца похађају треба да уврсти у наставу бесплатне уџбенике, имају сва права да то и захтевају.
Да ли учитељи, наставнци или директор имају право да захтевају од родитеља да купи неки уџбеник?
По Закону, нико (учитељ, наставник, директор) нема право од родитеља да захтева куповину уџбеника који родитељ не жели да купи, па чак и ако је тај уџбеник изабран за наставу.
Да ли знате када наставници доносе одлуку који ће се уџбеник користити следеће године и да ли имамо времена да „притиснемо“ наставнике за следећу школску годину, или је то већ готово?
Не знамо када је крајњи рок, али с обзиром да ажурирани Каталог одобрених уџбеника излази тек 15.3.2021., вероватно је крајњи рок за одлуку 15.4.2021 или чак и касније. Али неки наставници се могу определити и пре крајњег рока. Није касно да родитељи изнесу свој став, уколико желе да њихова деца користе бесплатне уџбенике. Важно је знати и да се одлуке о избору уџбеника могу променити без обзира на пређашњи избор. 
Ако је неки уџбеник већ изабран за наставу (на пример пре две године), да ли постоји законски оквир да се избор промени?
Да. Постоји.
Закон о уџбеницима, Члан 34, став 13:
„Изузетно, одлуку о промени уџбеника може донети наставничко веће на образложени предлог стручних већа за област предмета, односно стручног већа за разредну наставу, о чему у року од осам дана од дана доношења одлуке обавештава Министарство.“
Дакле, свака школа има право да промени избор уџбеника. Савет родитеља мора да се обрати наставничком већу са захтевом, а наставничко веће о томе само треба да обавести Министарство. Процедура је једноставна.
Да ли поред Завода за уџбенике има још издавача који подржавају концепт бесплатних уџбеника на интернету?
Да. Поред издавачког предузећа „Завод за уџбенике и настабна средства“, и издања предузећа „Инфотехника“ се налазе на сајту besplatnabiblioteka.com.
Поуздано знамо да ће још домаћих издавача подржати идеју бесплатних уџбеника на интернету, и њихова издања ћемо поставити на сајт када нам постану доступна.    
Кад ће бити доступни уџбеници свих разреда основне школе на сајту besplatnabiblioteka.com?
У наредних 4-5 недеља постављаћемо уџбенике свих разреда основне школе. Очекујемо да до 15.3.2021. покријемо 70% обавезних предмета за основну школу.
Да ли уџбеници са сајта besplatnabiblioteka.com смеју да се штампају?
За личне потребе свако може са уџбеником радити шта му је воља.
Што се тиче умножавања и дистрибуције, правила су различита, зависно од издавача. На пример, за уџбенике издавача „Завод за уџбенике и наставна средства“, умножавање и дистрибуцуја су забрањени, и само Завод има право на умножавање и дистрибуцију.
Али се уџбеници издавачког предузећа „Инфотехника“ могу слободно и умножавати. За сваки уџбеник на сајту besplatnabiblioteka.com јасно пише шта је дозвољено.
У наредне 3-4 недеље, поставићемо још уџбеника на сајт који ће се моћи слободно и умножавати.
Ако неко нема могућност да штампа у сопственој режији, шта саветујете?
За уџбенике издавачког предузећа „Завод за уџбенике и наставна средства“, морате се обратити директно Заводу за уџбенике. Фондација ће „на клик“ дозволити пребацивање на сајт Завода.
За уџбенике издавачког предузећа „Инфотехника“ који су на сајту besplatnabiblioteka.com, Фондација ће организовати продају штампаних издања по цени од 2 динара по страници. Ова цена ће покрити штампу, транспорт, складиштење, и дистрибуцију, а Фондација неће профитирати, већ само покрити трошкове. 
Фондација ће у следеће 3-4 недеље на сајт besplatnabiblioteka.com поставити још уџбеника других издавача за које ће организовати продају по 2 динара по страници.
Да ли саветујете да користимо електронске пдф уџбенике, или штампане?
Никако се немојте опредељивати за штампу или штампано издање док не видите на који начин ће учитељ или наставник користити уџбенички комплет. Нема потребе за беспотребним уништавањем дрвећа да би се правио папир, нити за бацањем новца на штампу. На пример, многи учитељи и наставници не захтевају коришћење радних свесака, а ако се и користи по који радни листић, одштампајте сами тај радни листић у јефтиној црно-белој штампи; радни листићи су ионако обично направљени са само две боје, па се не губи готово ништа црно-белом штампом. Затим, нема никакве потребе куповати, нити штампати збирке задатака. Довољно је да ђак прочита задатак са екрана да би могао да приступи решавању. Не журите ни са штампом ни са куповином штампаних издања. Довољно је да знате да су уџбеници доступни на интернету, а ако се покаже да је штампа или штампано издање заиста потребно, одлучујте се за најповољнију варијанту која Вам је доступна, и која је законом дозвољена. Ако се овако рационално приступи штампи или куповини штампаних издања, све може коштати само 10-30 евра по детету (у зависности од разреда који похађа), што је много мање од 60-150 евра колико данас коштају уџбенички комплети на којима поједини издавачи енормно профитирају.   

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *