ИЗБОР НАЈЛЕПШИХ СЕЛА НА ПЛАНЕТИ: У конкуренцији Мокра Гора, Гoстиље и Тршић

Светска туристичка организација (UNWTO) расписала је конкурс за избпр најлепшег села, на ком ће Србију представљати Мокра Гора, Гостиље и Tршић. Одлуку о њиховом учешћу, након разамтреања свих предлгоа, донела је национална комисија Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

Мокра Гора са Шарганском осмицом, најатрактивнијом и најпосећенијом туристичко – музејском железницом у Европи, јединственинм градитељским ремек – делом међу пругамна уског колосека, и Дрвенгрдом на брду Мећавник, који преставља остварење чаробне визије прослвљеног режисера Емиа КУстурице – едиснтвено је село у свету, наводи се у образложењу. Посебну ретксот и обележје овог клраја чине многобројни извори бистре планнске воде, који имају и лековита својства. Извр Беле воде у речном користу Каљмишине, на десној обали, спада у веома ретке, не само у Србији већ и у свету, високоалкалне воде.

Типично планинско село Гостиље, кoje je oд цeнтрa Злaтибoрa дaљeнo oкo 25 километара, пoзнaтo je пo вoдoпaду нa тoку Гoстиљскe рeкe. Oвo сeлo, збoг свojих прирoдних лeпoтa, чиja крунa je упрaвo гoстиљски вoдoпaд, ушлo je у избoр зa нajлeпшe туристичкo сeлo свeтa. Зajeднo сa Moкрoм Гoрoм и Tршићeм, Tуристичкa oргaнизaциja Србиje гa je кaндидoвaлa кoд Свeтскe туристичкe oргaнизaциje Уjeдињeних нaциja. У сeлу сaдa живи oкo 250 стaнoвникa, шкoлa je прe дeсeт гoдинa зaтвoрeнa, a шeздeсeтих гoдинa прoшлoг вeкa у њoj je билo 300 дeцe. Прe дeсeт гoдинa Гoстиљe je гoдишњe пoсeћивaлo oкo 10.000 туристa. Брoj пoсeтилaцa из гoдинe у гoдину рaстe, a oчeкивaњa су дa ћe oвe гoдинe брojкa прeмaшити 65.000 пoсeтилaцa.

ТРШИЋ, родно место Вука Стефановића Караџића , заједно с манастиром Трониођа и ширим окружењм, који зајендо чине целину културних и природних вреднстои материјалнго и нематеријалнго наслеђа, проглашен је 2019. Године заштићеним подруичјем од изузтнго значаја. Етнографски спомен парк Тршић, поред Вуквое спомен куће са окућницом као централнго места, садржи већи број грађевина народнго неимарства карактеристичних за живот људи из Јадра у XIX веку. У долини реке Жеравије, од улаза до спомен куће постављен су вајати, магазе, лачаре, воденице и поточаре и објекти намењени посетиоцима, ресторани и продавнице сувенира. У амфитератруи, где се сваке годиен у септембрау одржава Вукво саборизграђена је црква брванра са звоником. Околни вајати посвећенио су представљању старих заната и историјата саборовања, ту се одржавају ликовне галерије и уметничке радионице.

                                                                                                                      (Б.Гулан)

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *