PLAĆENI POREZI ODABRANIH KOMPANIJA-nastavak

Obzirom da podaci o poslovanju privrede na bazi godišnjih izveštaja još nisu dostupni pojedinačno po privrednim subjektima,  ova analiza najvećih kompanija predstavlja nastavak prethodnog teksta ali za kompanie koje su u režimu ograničene konkurencije sa delimičnim ili potpunim državnim vlasništvom (NIS, Telekom i Elektroprivreda) i tržišno orijentisanih, ali sa naglašenim uticajem oligopola (pivare i prerada duvana) prema prihodu i visini plaćenog poreza državi se bazira na 2015 godini, stim da će ista biti inovirana čim rezultati poslovanja  za 2016 godinu budu javno dostupni.

Ukupno plaćeni porezi u 2015 u 000 dinara

*Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda, iskazuju se iznosi isplata u toku obračunskog perioda po osnovu akciza, poreza na dodatu vrednost i ostalih poreza, carina i drugih dažbina.

Ukupno plaćene dažbine po osnovu poreza, carina i akciza u 2016 sa ovih devet vodećih kompanija iz definisane grupe je 2,5 milijardi eura. Imajući u vidu da su ukupni porezi i akcize u 2015 godini u konsolidovanom bužetu imale 778 milijardi dinara, ovih devet plus ostalih 17 kompanija koje su analizirane u prethodnom tekstu su imale relativan udeo od 44%. Ne treba zaboraviti da ostala privredna društva (ima ih oko 94000) plus preduzetnici, sva ostala nadgradnja učestvuje sa 56% u poreskim prihodima države. Na žalost u ovim kompanijama akcize su glavni poreski prihod gde je teško primeniti poresku evaziju bez velikih rizika.

 

Učešće analiziranih kompanija u ukupnim poreskim prihodima u 2015 (podaci u 000 din.)

*Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda, iskazuju se iznosi isplata u toku obračunskog perioda po osnovu akciza, poreza na dodatu vrednost i ostalih poreza, carina i drugih dažbina.

Izvor: Proračun autora

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *