Drugi svetski rat: stradali u ratnom zarobljeništvu

Подаци које овде износимо имају две фалинке: садрже умрле или убијене заробљенике војске краљевине Југославије и партизане, и могу се сабрати са подацима о страдалима у логорима и у затворима. На пример, у Јасеновцу су страдали и прикупљени цивили за ликвидацију, али и заробљени партизани. Мишљења смо да је боље овако одвојено приказати податке, а лако је објединити све страдале по месту страдања.

У ратном заробљеништву је страдало 8.300 лица, што је скоро дупло више од броја страдалих у Априлском рату (4.514).

Према подацима из немачких архива (доступних на порталу војног архива Србије) из Југославије је евакуисано 234.721 ратних заробљеника (међу њима 2.653 официра), што значи да је релативно мали број њих умро или убијен у заробљеништву – до 3% од укупног броја. Ипак, одласком оволиког броја за рат способних мушкараца у далеко заробљеништво толики број породица (нешто мањи, уколико су браћа из једне куће одведена, или отац и син) остао је без заштите и препуштен злочинцима да слободно дејствују. Пример за који сам чуо у Бања Луци, а овде прилажем списак 67 Гламочанина из Дракулића, је Ђурђе чијих је једанаесторо деце побијено у масовно покољу (7.2.1942). Он је доживео клиничку смрт, у логору, у тренутку када се покољ догађао, спасао га је доктор Словенац, а према његовим речима указао му се свети Никола који му је вест саопштио, али и рекао да мора да настави да живи и да опет формира породицу (синове сам му упознао и важе за угледне Бањалучане који се необично много воле и држе заједно).

Приложене су две табеле, о страдалима по националности и години смрти, као и према месту смрти. Да су Срби убедљиво највише страдали досадно је понављати. Највећи број заробљеника умро је, или је убијен у немачком логору Сталаг, док за 1.609 лица није познат логор, већ стоји само „Немачка“.

 

Укупно Мушкараца Жена 1941 1942 1943 1944 1945
Срби 5.991 5.886 105 899 1.254 1.403 1.243 1.192
Хрвати 995 952 43 101 97 155 323 319
Муслимани 288 285 3 53 59 63 68 45
Словенци 466 455 11 57 58 82 127 142
Македонци 142 139 3 40 33 12 42 15
Остали 80 78 2 13 6 19 16 26
Шиптари 189 189 0 27 23 45 48 46
Мађари 35 34 1 5 6 7 8 9
Роми 21 21 0 5 6 4 5 1
Јевреји 47 41 6 11 8 11 10 7
Турци 28 27 1 6 6 7 1 8
Словаци 14 14 0 4 2 0 6 2
Бугари 4 4 0 1 3 0 0 0
Укупно 8.300 8.125 175 1.222 1.561 1.808 1.897 1.812
Stalag 2.852
Nemačka 1.609
Nepoznato 467
Oflag 345
Italija 341
Beograd 202
Jasenovac 151
Šabac Zasavica 85
Zagreb 81
Zemun Sajmište 78
Niš Bubanj 59
Banjica 45
Stara Gradiška 40
Zrenjanin 34
Lepoglava 23
Sarajevo 23
Bjelovar 20

 

Glamočanin (Drago) Dete, rođeno 1942. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7051s00020)
Glamočanin (Đurđe) Borislav, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092049)
Glamočanin (Đurđe) Boško, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092045)
Glamočanin (Đurđe) Darinka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092043)
Glamočanin (Đurđe) Dušanka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092044)
Glamočanin (Đurđe) Gordana, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092051)
Glamočanin (Đurđe) Jovanka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092042)
Glamočanin (Đurđe) Milan, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092047)
Glamočanin (Đurđe) Radojka, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092048)
Glamočanin (Đurđe) Sava, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092046)
Glamočanin (Đurđe) Stanislav, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092050)
Glamočanin (Đurđe) Vasilija, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092052)
Glamočanin (Gajo) Dušan, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (5003s00755)
Glamočanin (Gavrilo) Joko, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (5003s00756)
Glamočanin (Kosta) Ostoja, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092040)
Glamočanin (Kosta) Slobodan, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092037)
Glamočanin (Luka) Đuja, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092079)
Glamočanin (Mihajlo) Persa, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092096)
Glamočanin (Milan) Drago, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092095)
Glamočanin (Milan) Đuja, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092587)
Glamočanin (Milan) Mila, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7051s00019)
Glamočanin (Milan) Mileva, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092097)
Glamočanin (Milan) Miloš, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092101)
Glamočanin (Milan) Vid, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092099)
Glamočanin (Miloš) Gojko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092092)
Glamočanin (Miloš) Jelena, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092090)
Glamočanin (Miloš) Petar, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092091)
Glamočanin (Miloš) Radmila, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092089)
Glamočanin (Miloš) Sin, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018025)
Glamočanin (Miloš) Sin2, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018026)
Glamočanin (Miloš) Sin3, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018027)
Glamočanin (Miloš) Sin4, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018028)
Glamočanin (Miloš) Zorka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092093)
Glamočanin (Mitar) Lenka, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092094)
Glamočanin (Nikola) Desa, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092510)
Glamočanin (Nn) Đuja, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-banja (0830018023)
Glamočanin (Nn) Joka, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092035)
Glamočanin (Nn) Mileva, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Drakulić (5003s00760)
Glamočanin (Nn) Miloš, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018024)
Glamočanin (Nn) Stevo, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018029)
Glamočanin (Nn) Uroš, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018036)
Glamočanin (Petar) Petra, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092098)
Glamočanin (Rade) Gajo, rođen 1870. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (5003s00754)
Glamočanin (Rista) Đuja, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092041)
Glamočanin (Risto) Mara, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (5003s00757)
Glamočanin (Simeun) Milica, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092081)
Glamočanin (Stevan) Miloš, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092088)
Glamočanin (Stevan) Uroš, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092509)
Glamočanin (Stevo) Aleksa, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092084)
Glamočanin (Stevo) Anka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (0830018032)
Glamočanin (Stevo) Gospa, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092087)
Glamočanin (Stevo) Koviljka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092086)
Glamočanin (Stevo) Mira, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092082)
Glamočanin (Stevo) Ostoja, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (0830018031)
Glamočanin (Stevo) Sin, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942 u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018033)
Glamočanin (Stevo) Sin2, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018034)
Glamočanin (Stevo) Sin3, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018035)
Glamočanin (Stevo) Teodora, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092083)
Glamočanin (Stevo) Todor, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00003)
Glamočanin (Uroš) Petar, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092511)
Glamočanin (Uroš) Sin, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018037)
Glamočanin (Uroš) Sin2, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018038)
Glamočanin (Uroš) Sin3, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018039)
Glamočanin (Uroš) Vlado, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092512)
Glamočanin (Vaso) Mara, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092036)
Glamočanin (Vid) Sin, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092103)
Glamočanin (Vid) Staka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092102)

 

 

2 komentara

 1. Poštovani,
  Molim vas da mi date spisak stradalih sa prezimenom Vesović i Lazović.
  Unapred zahvalna Silvana

  • Aranđelovac Aranđelovac Lazović (Milorad) Boško, rođen 1907. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Bukovik (0023008034)
   Aranđelovac Bukovik Lazović (Vladimir) Radisav, rođen 1901. Srbin, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Vlaš.po.kod mla (0024014045)
   Aranđelovac Misača Lazović (Vladimir) Radojica, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Zvornik (0025020015)
   Aranđelovac Vrbica Lazović (Radivoje) Dragomir, rođen 1921. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Vinkovci (0027031012)
   Aranđelovac Vrbica Lazović (Radojica) Sreten, rođen 1904. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Kragujevac (0023002017)
   Aranđelovac Vrbica Lazović (Rajko) Milorad, rođen 1911. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Vinkovci (0023007004)
   Arilje Dobrače Lazović (Vukoman) Žarko, rođen 1906. Srbin, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., G.milanovac (0029006004)
   Beograd- Čukarica i Rakovica Beograd- Čukarica i Rakovica Lazović (Filip) Branko, rođen 1910. Crnogorac, poginuo 1944. U NOBu, Beograd (0542060144)
   Beograd-Savski Venac Beograd-Savski Venac Lazović (Đuro) Veselinka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1944. u logoru, Beograd-banjica (0886106022)
   Berane i Andrijevica Gračanica Lazović (Gavro) Milan, rođen 1940. Crnogorac, umro 1943. U izbeglišvu, Sućeska (2899051053)
   Berane i Andrijevica Gračanica Lazović (Radosav) Gavro, rođen 1903. Crnogorac, umro 1945. nepoznato, Gračanica (2899051052)
   Berane i Andrijevica Mašte Lazović (Novak) Jeremija, rođen 1895. Crnogorac, poginuo 1944. U NOBu, Bandovića most (2897022013)
   Berane i Andrijevica Mašte Lazović (Sava) Radovan, rođen 1914. Crnogorac, poginuo 1941. U NOBu, Mašte (2897022017)
   Bijelo Polje Korita Lazović (Milan) Nikola, rođen 1901. Crnogorac, poginuo 1943. U NOBu, Goračići (0931045024)
   Bijelo Polje Korita Lazović (Milan) Nikola, rođen 1905. Crnogorac, ubijen 1943. U direktnom teroru, Gornje goračiće (0237012011)
   Bijelo Polje Korita Lazović (Milan) Vukola, rođen 1898. Crnogorac, ubijen 1943. U direktnom teroru, Đolovska klisura (0237012004)
   Bijelo Polje Korita Lazović (Milić) Mirjana, rođena 1873. Crnogorka, ubijena 1943. U direktnom teroru, Kod jalovića (0237011033)
   Bijelo Polje Korita Lazović (Nikola) Dušan, rođen 1942. Crnogorac, ubijen 1943. U zatvoru, Bijelo Polje (0931045025)
   Bijelo Polje Lazovići Lazović (Milija) Josif, rođen 1876. Crnogorac, ubijen 1943. U direktnom teroru, Đalovići (2875065001)
   Bijelo Polje Orahovica Lazović (Laza) Radovan, rođen 1910. Crnogorac, poginuo 1945. U NOBu, Zlatar (0857004022)
   Bijelo Polje Orahovica Lazović (Savo) Milun, rođen 1903. Crnogorac, poginuo 1944. U NOBu, Orahovica (2873025008)
   Blace Blace Lazović (Milosav) Radoje, rođen 1903. Srbin, ubijen 1942. Kod kuće, Blace (0847013003)
   Blace Sibnica Lazović (Borisav) Miloš, rođen 1919. Srbin, umro od Nemaca 1941. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (0093016005)
   Blace Sibnica Lazović (Novica) Lazar, rođen 1912. Srbin, ubijen od Italijana 1941. u aprilskom ratu 1941 god., Zar.u alban.odm.ubij (0093016004)
   Cetinje Zagora Lazović (Pera) Dragoslav, rođen 1924. Crnogorac, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Buchenwald (0327008007)
   Čačak Bresnica Lazović (Bogdan) Milovan, rođen 1937. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Bresnica (0347003126)
   Čačak Bresnica Lazović (Ilija) Dragoslav, rođen 1925. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Bresnica (0347003046)
   Čačak Bresnica Lazović (Nn) Natalija, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Bresnica (0252015009)
   Čačak Bresnica Lazović (Radoica) Milijan, rođen 1927. Srbin, poginuo 1945. nepoznato, Bresnica (0347003109)
   Čačak Bresnica Lazović (Radoica) Živorad, rođen 1929. Srbin, poginuo 1945. nepoznato, Bresnica (0347003110)
   Čačak Bresnica Lazović (Stojan) Drinka, rođena 1897. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Bresnica (0347003022)
   Čačak Bresnica Lazović (Trifun) Stanija, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Bresnica (0347003125)
   Čačak Bresnica Lazović (Velisav) Milan, rođen 1878. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Bresnica (0347003023)
   Čačak Bresnica Lazović (Velisav) Milan, rođen 1898. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Bresnica (0252015010)
   Čačak Bresnica Lazović (Živko) Natalija, rođena 1882. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Bresnica (0347003024)
   Čačak Jezdina Lazović (Ljubomir) Milun, rođen 1886. Srbin, ubijen od Bugara 1943. u direktnom teroru, Jezdina (0126035034)
   Čačak Kačulice Lazović (Tadija) Hranislav, rođen 1914. Srbin, poginuo 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Kraljevo (0349020001)
   Čačak Lipnica Lazović (Miladin) Taso, rođen 1914. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Zagreb (0349025017)
   Čačak Lipnica Lazović (Paun) Milisav, rođen 1876. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Lipnica (0349025016)
   Čačak Loznica Lazović (Ilija) Dragomir, rođen 1914. Srbin, poginuo 1944. u NOBu Bresnica-čačak (0127041017)
   Čačak Loznica Lazović (Radojko) Bogosav, rođen 1922. Srbin, umro 1945. U NOBu, 1.bat.2.dop.brigada (0127041014)
   Čačak Loznica Lazović (Živojin) Miloje, rođen 1921. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Kraljevo (0127041013)
   Čačak Miokovci Lazović (Bogdan) Mileta, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. nepoznato, Nepoznato (0128045043)
   Čačak Miokovci Lazović (Dragutin) Lazar, rođen 1909. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Rošci-čačak (0128045009)
   Čačak Miokovci Lazović (Vitomir) Živorad, rođen 1921. Srbin, nestao 1944. nepoznato, Nepoznato (0128045013)
   Čačak Miokovci Lazović (Zdravko) Bogdan, rođen 1902. Srbin, poginuo 1944. nepoznato, Miokovci-čačak (0128045042)
   Čačak Miokovci Lazović (Zdravko) Milorad, rođen 1900. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Rujak rošci-čačak (0128045014)
   Čačak Mrčajevci Lazović (Bogosav) Branko, rođen 1923. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Kraljevo (0349028029)
   Čačak Mrčajevci Lazović (Josip) Dragoljub, rođen 1924. Srbin, umro od Nemaca 1944. u logoru, Mathausen (0852053042)
   Čačak Mrčajevci Lazović (Krsto) Josip, rođen 1869. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Mrčajevci (0349029024)
   Čačak Mrčajevci Lazović (Ljuba) Nenad, rođen 1912. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Kraljevo (0349028031)
   Čačak Mrčajevci Lazović (Ljubomir) Nenad, rođen 1910. Srbin, ubijen od Bugara 1941. u direktnom teroru, Kraljevo (0125018023)
   Čačak Mrčajevci Lazović (Mika) Bogosav, rođen 1901. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Kraljevo (0349028028)
   Čačak Mršinci Lazović (Todor) Milanka, rođena 1924. Srpkinja, nestala 1945. nepoznato, Nepoznato (0350031037)
   Čačak Trnava Lazović (Dobrosav) Dragiša, rođen 1910. Srbin, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Lapovo (0130055015)
   Čačak Zablaće Lazović (Mlađa) Dragoslav, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Litnica-zablaće (0348011037)
   Čačak Zablaće Lazović (Stanimir) Branko, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. Pri deportaciji, Solun grčka (0348011023)
   Čajetina Alin Potok Lazović (Obrad) Nedeljko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Žirove arilje (0131001005)
   Čajetina Alin Potok Lazović (Obrad) Novak, rođen 1923. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Užice (0131001004)
   Čajetina Branešci Lazović (Vojislav) Milić, rođen 1902. Srbin, streljan 1941. kod kuće, Branešci (0131002007)
   Čajetina Rožanstvo Lazović (Vilamon) Ratko, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Užice (0132016010)
   Čajetina Tripkova Lazović (Milan) Ratko, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Varde-kosjerić (0132023008)
   Đakovica Šeremet Lazović (Pera) Ilija, rođen 1921. Crnogorac, poginuo 1942. u NOBu, Lijeva rijeka (0771030044)
   Đakovica Šeremet Lazović (Radisav) Jagoš, rođen 1905. Crnogorac, poginuo 1943. U NOBu, Nudina kuči (0771030043)
   Gornji Milanovac Gornji Milanovac Lazović (Danilo) Đurađ, rođen 1919. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Beograd-banjica (0861041004)
   Gornji Milanovac Šarani Lazović (Ljubivoj) Dragić, rođen 1922. Srbin, nestao 1943. nepoznato, Savinac (0167056012)
   Gornji Milanovac Šarani Lazović (Ljubivoj) Milenko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Šabac (0167056008)
   Gornji Milanovac Šarani Lazović (Milorad) Milojko, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Laćarak (0167056014)
   Gornji Milanovac Vrnčani Lazović (Milan) Živorad, rođen 1924. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Teočin (0168065002)
   Han Pijesak Han Pijesak Lazović (Nikola) Nedeljko, rođen 1880. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Sremska mitrovica (1544047105)
   Herceg Novi Herceg Novi Lazović (Mirko) Vladimir, rođen 1929. Srbin, ubijen 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Herceg-novi (2894007004)
   Ivanjica Luke Lazović (Blagoje) Stanimir, rođen 1915. Srbin, ubijen 1943. Kod kuće, Luke (0190030004)
   Ivanjica Luke Lazović (Ljubomir) Budimir, rođen 1900. Srbin, streljan 1943. Kod kuće, Luke (0190030003)
   Ivanjica Luke Lazović (Mikail) Dragan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Osonica (0190030012)
   Ivanjica Osonica Lazović (Radenko) Nedeljko, rođen 1905. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Osonica (0190037006)
   Knić Pretoke Lazović (Živko) Spasoje, rođen 1916. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (0218037014)
   Kosjerić Skakavci Lazović (Svetislav) Novak, rođen 1926. Srbin, nestao 1943. nepoznato, Šabac (0227025009)
   Kotor Kotor Lazović (Pero) Dragoslav, rođen 1925. Crnogorac, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Dachau (0415415005)
   Kotor Ledenice Lazović (Đoko) Jovanka, rođena 1928. Crnogorka, umrla 1943. Pri deportaciji, Risan (0925006013)
   Kotor Ledenice Lazović (Jovan) Saveta, rođena 1897. Crnogorka, umrla 1942. Pri deportaciji, Risan (0925006012)
   Kotor Ledenice Lazović (Pero) Zorka, rođena 1915. Crnogorka, ubijena 1944. U direktnom teroru, Ledenice (2907031004)
   Kotor Ledenice Lazović (Stepan) Ilija, rođen 1879. Crnogorac, umro 1945. nepoznato, Ledenice (2907031003)
   Kotor Risan Lazović (Nn) Emilija, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Risan (2908049011)
   Kotor Risan Lazović (Toma) Kosto, rođen 1899. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Risan (2908049010)
   Kotor Risan Lazović (Toma) Savo, rođen 1902. Srbin, nestao 1945. nepoznato, Nepoznato (2908049012)
   Kotor Zagora Lazović (Pera) Drago, rođen 1926. Crnogorac, ubijen od Nemaca 1944. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Dahau nemačka-2908056002
   Kragujevac Grošnica Lazović (Lazar) Ljubodrag, rođen 1901. Srbin, streljan od Nemaca 1941. u direktnom teroru, Grošnica (0245064037)
   Kragujevac Grošnica Lazović (Lazar) Života, rođen 1899. Srbin, streljan od Nemaca 1941. u direktnom teroru, Grošnica (0245064036)
   Kragujevac Grošnica Lazović (Milan) Dušan, rođen 1911. Srbin, streljan od Nemaca 1941. u direktnom teroru, Grošnica (0245064046)
   Kragujevac Grošnica Lazović (Milan) Miladin, rođen 1909. Srbin, streljan od Nemaca 1941. u direktnom teroru, Grošnica (0245064045)
   Kragujevac Grošnica Lazović (Milan) Miodrag, rođen 1923. Srbin, streljan od Nemaca 1941. u direktnom teroru, Grošnica (0245064047)
   Kragujevac Grošnica Lazović (Nn) Dragoljub, rođen 1903. Srbin, streljan od Nemaca 1941. u direktnom teroru, Grošnica (0244047006)
   Kragujevac Grošnica Lazović (Nn) Dragoslav, rođen 1911. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. u direktnom teroru, Grošnica (M0011533)
   Kragujevac Kragujevac Lazović (Kosta) Radosav, rođen 1902. Srbin, streljan od Nemaca 1941. u direktnom teroru, Kragujevac (M0011952)
   Kragujevac Kragujevac Lazović (Lazar) Radomir, rođen 1904. Srbin, streljan od Nemaca 1941. u direktnom teroru, Kragujevac (0241023018)
   Kragujevac Kragujevac Lazović (Nn) Dragutin, rođen 1906. Srbin, streljan od Nemaca 1941. u direktnom teroru, Kragujevac (M0011951)
   Kragujevac Kragujevac Lazović (Radoslav) Živomir, rođen 1900. Srbin, streljan od Nemaca 1941. u direktnom teroru, Kragujevac (0244053020)
   Kragujevac Kutlovo Lazović (Dragoslav) Milisav, rođen 1911. Srbin, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Kavadarci (0614012007)
   Kraljevo Drakčići Lazović (Radomir) Dragoljub, rođen 1910. Srbin, poginuo 1941. U NOBu, Mataruška banja (0254047016)
   Kraljevo Jarčujak Lazović (Pavle) Vladimir, rođen 1880. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Jarčujak (0253023017)
   Kraljevo Konarevo Lazović (Filip) Lazar, rođen 1906. Crnogorac, streljan od Nemaca 1941. u direktnom teroru, Kraljevo (0542060143)
   Kraljevo Kraljevo Lazović (Aleksandar) Stanojko, rođen 1912. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Kraljevo (0253018005)
   Kraljevo Kraljevo Lazović (Andrija) Novica, rođen 1870. Srbin, streljan od Nemaca 1941. u direktnom teroru, Kraljevo (0253018024)
   Kraljevo Kraljevo Lazović (Bogdan) Aleksandar, rođen 1886. Srbin, streljan od Nemaca 1941. u direktnom teroru, Kraljevo (0253018004)
   Kraljevo Kraljevo Lazović (Ljubomir) Mihailo, rođen 1920. Srbin, streljan od Nemaca 1941. u direktnom teroru, Kraljevo (0252014023)
   Kraljevo Kraljevo Lazović (Nn) Dragoslav, rođen 9999. Srbin, streljan od Nemaca 1941. u direktnom teroru, Kraljevo (M0003942)
   Kraljevo Kraljevo Lazović (Nn) Milić, rođen 1898. Srbin, streljan od Nemaca 1941. U direktnom teroru, Kraljevo (M0003943)
   Kraljevo Kraljevo Lazović (Radomir) Božidar, rođen 1901. Srbin, streljan od Nemaca 1941. u direktnom teroru, Kraljevo (0252017019)
   Kraljevo Mrsać Lazović (Milivoj) Desimir, rođen 1925. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Brčko (0350030012)
   Kraljevo Oplanići Lazović (Vladimir) Milenko, rođen 9999. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Nepoznato (0257100025)
   Kraljevo Ribnica Lazović (Vladimir) Milić, rođen 1905. Srbin, poginuo 1941. U direktnom teroru, Kraljevo (0256093031)
   Kraljevo Stanča Lazović (Mirko) Desimir, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Pl.troglav (0256092002)
   Labin Lazarići Lazović (Franjo) Mate, rođen 1901. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Šuma bera (2444055014)
   Labin Lazarići Lazović (Šime) Anton, rođen 1901. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Kraj nedostine (2444055013)
   Labin Šumber Lazović (Antun) Ivan, rođen 1885. Hrvat, ubijen od Nemaca 1945. U logoru, Dachau (2446105032)
   Leposavić Leposavić Lazović (Živko) Dobrosav, rođen 1908. Srbin, nestao 1941. Kao zarobljeni pripadnik VKJ, Zaliv grčka (0293001003)
   Leposavić Pridvorica Lazović (Rafailo) Paun, rođen 1907. Srbin, umro od Nemaca 1945. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemačka-stalag (0294043002)
   Lučani Gornji Dubac Lazović (Tanasije) Živojin, rođen 1927. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Karlovac (0311009027)
   Lučani Vlasteljice Lazović (Savo) Miloš, rođen 1920. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Bosanski novi (0313033002)
   Mladenovac Markovac Lazović (Ljubomir) Milovan, rođen 1918. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Vinkovci (0345040005)
   Mladenovac Vlaška Lazović (Lazar) Borivoje, rođen 1914. Srbin, streljan od Nemaca 1941. u direktnom teroru, Vlaška (0343004018)
   Nevesinje Nevesinje Lazović (Simo) Todor, rođen 1903. Srbin, ubijen 1941. Na prinudnom radu, Na Prinudnom radu (1538005028)
   Nevesinje Rast Lazović (Dušan) Mirko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Krivodo (1460013009)
   Nevesinje Rast Lazović (Dušan) Savo, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Rast (1460013008)
   Nevesinje Rast Lazović (Jovan) Luka, rođen 1913. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Biograd nevesin (1457051006)
   Nevesinje Rast Lazović (Risto) Mihajlo, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Ivan (1460013006)
   Nevesinje Rast Lazović (V) Todora, rođena 1870. Srpkinja, ubijena 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Rast (1460013007)
   Nikšić Duga Lazović (Petar) Jovan, rođen 1919. Crnogorac, ubijen od Italijana 1944. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Italija-logor (2916024007)
   Nikšić Grahovo Lazović (Blagoje) Dušan, rođen 1898. Crnogorac, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2919095005)
   Nikšić Grahovo Lazović (Dušan) Pavka, rođena 1927. Crnogorka, poginula 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Grahovo (2911002039)
   Nikšić Rastovac Lazović (Gajo) Pavle, rođen 1920. Crnogorac, ubijen 1942. U direktnom teroru, Trebjesa-nikšić (2915020032)
   Novi Pazar Jova Lazović (Lazo) Anđelko, rođen 1878. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Jova (0383055002)
   Novi Pazar Novi Pazar Lazović (Miloje) Radojko, rođen 1906. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Vučinići-n Paza (0689005009)
   Novi Pazar Vučiniće Lazović (Miloje) Radojko, rođen 1903. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Selo vučiniće (0689006001)
   Pale Pale Lazović (Stevo) Lazar, rođen 1892. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Pale (1524043024)
   Peć Crni Vrh Lazović (Josip) Ljubomir, rođen 1914. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Rožaje (0452005015)
   Peć Peć Lazović (Nn) Milovan, rođen 1918. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Padova (0839017020)
   Peć Peć Lazović (Nn) Perka, rođena 1892. Srpkinja, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (0839017019)
   Plav Gornja Ržanica Lazović (Ilija) Milorad, rođen 1922. Crnogorac, poginuo 1941. U NOBu, Plav (2921006067)
   Plav Gornja Ržanica Lazović (Novo) Ilija, rođen 1905. Crnogorac, ubijen 1943. U direktnom teroru, Vojno selo (2921006068)
   Plav Plav Lazović (Radomir) Jovan, rođen 1924. Crnogorac, poginuo 1943. U NOBu, Užička Požega (2923019022)
   Podgorica Podgorica Lazović (Luka) Vujadin, rođen 1918. Crnogorac, ubijen 1942. U zatvoru, Podgorica (2939027022)
   Podgorica Podgorica Lazović (Šćepan) Milenko, rođen 1925. Crnogorac, ubijen 1945. U direktnom teroru, Podgorica (2936007013)
   Požega Prijanovići Lazović (Živojin) Milomir, rođen 1920. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Kosjerići (0495005003)
   Prijepolje Brodarevo Lazović (Nikola) Danilo, rođen 1900. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Prlo.prijepolje (0502007002)
   Prijepolje Brodarevo Lazović (Nikola) Todor, rođen 1894. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Prlo.prijepolje (0502007001)
   Prijepolje Koševine Lazović (Krsto) Đorđije, rođen 1927. ostalo, ubijen 1943. U direktnom teroru, Prijepolje (0503042002)
   Prijepolje Koševine Lazović (Spasoje) Krsto, rođen 1900. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Prijepolje (0503042001)
   Prijepolje Lučice Lazović (Lazar) Ratko, rođen 1911. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Prijepolje (0503046005)
   Prijepolje Milakovići Lazović (Avram) Simo, rođen 1900. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Kod kuće milako (0503051020)
   Prijepolje Milakovići Lazović (Ilija) Radisav, rođen 1890. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Kod kuće milako (0503051018)
   Prijepolje Milakovići Lazović (Mirko) Svetozar, rođen 1926. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Kod kuće milako (0503051021)
   Prijepolje Milakovići Lazović (Risto) Ilija, rođen 1850. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Kod kuće milako (0503051019)
   Prijepolje Milakovići Lazović (Vukajlo) Panto, rođen 1900. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Kod kuće milako (0503051006)
   Prokuplje Jugovac Lazović (Luka) Obrad, rođen 1899. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Jugovac (0518027017)
   Prokuplje Velika Plana Lazović (Đorđe) Ljubo, rođen 1933. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Niš (0518032057)
   Prokuplje Velika Plana Lazović (Milan) Živojin, rođen 1920. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Niš-crveni krst (0518032043)
   Raška Jošanička Banja Lazović (Josif) Mihailo, rođen 1876. Srbin, ubijen 1944. kod kuće, Jošanička banja (0524012023)
   Raška Jošanička Banja Lazović (Josip) Mihailo, rođen 1880. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Jošanička banja (0125023007)
   Senta Senta Lazović (Todor) Lazar, rođen 1857. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Beograd (0557007027)
   Srbica Rudnik Lazović (Fićo) Jeremija, rođen 1875. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Rudnik (0587027008)
   Srbica Rudnik Lazović (Fićo) Vučko, rođen 1872. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Rudnik (0587027007)
   Srbica Rudnik Lazović (Mladen) Martin, rođen 9999. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Mathausen (0587027010)
   Srbica Rudnik Lazović (Nn) Staka, rođena 1924. Srpkinja, umrla od Nemaca 1943. u logoru, Beograd-banjica (0587027006)
   Srbica Rudnik Lazović (Stanoje) Blagoje, rođen 1922. Srbin, umro od Nemaca 1942. u logoru, Mathausen (0587027017)
   Srbica Rudnik Lazović (Vučin) Vučin, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Rudnik (0587027019)
   Sremska Mitrovica Bosut Lazović (Ljuba) Miloš, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0597050147)
   Sremska Mitrovica Bosut Lazović (Ljuba) Miloš, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0597050147)
   Sremska Mitrovica Bosut Lazović (Miloš) Vida, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0597050149)
   Sremska Mitrovica Bosut Lazović (Miloš) Vida, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0597050149)
   Sremska Mitrovica Bosut Lazović (Petar) Radojka, rođena 1899. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0597050148)
   Sremska Mitrovica Bosut Lazović (Petar) Radojka, rođena 1899. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0597050148)
   Sremska Mitrovica Bosut Lazović (Rade) Živka, rođena 1926. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Jelovača Planin (0597050151)
   Sremska Mitrovica Bosut Lazović (Rade) Živka, rođena 1926. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Jelovača Planin (0597050151)
   Sremska Mitrovica Sremska Mitrovica Lazović (Nedeljko) Boris, rođen 1924. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Srem mitrovica (1544047106)
   Sremska Mitrovica Sremska Mitrovica Lazović (Nedeljko) Boris, rođen 1924. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Srem mitrovica (1544047106)
   Stolac Meča Lazović (Jovan) Luka, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Nevesinje (1469034016)
   Šavnik Duži Lazović (Jovan) Vukašin, rođen 1918. Crnogorac, poginuo 1944. U NOBu, Fundina (2934007002)
   Šavnik Duži Lazović (Maksim) Jovan, rođen 1872. Crnogorac, ubijen 1943. U direktnom teroru, Duži (2934007001)
   Šid Adaševci Lazović (Bogdan) Cvetin, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (0657002025)
   Šid Adaševci Lazović (Bogdan) Cvetin, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (0657002025)
   Šid Adaševci Lazović (Bogdan) Dušan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Višnjićevo (0657002024)
   Šid Adaševci Lazović (Bogdan) Dušan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Višnjićevo (0657002024)
   Šid Adaševci Lazović (Bogdan) Radovan, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0657002026)
   Šid Adaševci Lazović (Bogdan) Radovan, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0657002026)
   Šid Adaševci Lazović (Milovan) Bogdan, rođen 1884. Srbin, umro od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (0657002023)
   Šid Adaševci Lazović (Milovan) Bogdan, rođen 1884. Srbin, umro od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (0657002023)
   Užice Užice Lazović (Dragutin) Miloš, rođen 1912. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Užice (0677008029)
   Velika Plana Radovanje Lazović (Jovan) Vladimir, rođen 1894. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Radovanje (0725020004)
   Vrnjačka Banja Novo Selo Lazović (Bogoljub) Života, rođen 1921. Srbin, poginuo od Nemaca 1945. u NOBu, Nemci-srem (0775001035)
   Vrnjačka Banja Novo Selo Lazović (Božidar) Bogoljub, rođen 1901. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Beograd-banjica (0775001034)
   Vrnjačka Banja Novo Selo Lazović (Božidar) Dragoljub, rođen 1906. Srbin, zaklan 1943. U direktnom teroru, Goč (0775001033)
   Vrnjačka Banja Vrnjačka Banja Lazović (Borivoje) Nenad, rođen 1930. Srbin, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Vrnjačka banja (0776006014)
   Zagreb Centar Zagreb Dio Lazović (Nn) Emilija, rođena 1909. Hrvatica, ubijena 1944. U direktnom teroru, Risan (0908019067)
   Zagreb Centar Zagreb Dio Lazović (Tošo) Kosta, rođen 1904. Crnogorac, ubijen 1944. U direktnom teroru, Risan (0908019066)
   Žitorađa Kare Lazović (Radovan) Lazar, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Devenjak Planin (0827018010)

   Aranđelovac Banja Vesović (Janko) Tihomir, rođen 1894. Srbin, ubijen 1943. u zatvoru, Kragujevac (0024011030)
   Aranđelovac Banja Vesović (Jovan) Ljubisav, rođen 1882. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Banja (0024011031)
   Aranđelovac Banja Vesović (Sima) Milivoje, rođen 1902. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Strogari (0024011012)
   Aranđelovac Banja Vesović (Veljko) Branislav, rođen 1914. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Beograd (0024011033)
   Beograd- Čukarica i Rakovica Beograd- Čukarica i Rakovica Vesović (Velimir) Dragan, rođen 1925. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Beograd (0497044016)
   Čajetina Golovo Vesović (Vujica) Janko, rođen 1907. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Čajetina (0131003002)
   Gornji Milanovac Gornji Banjani Vesović (Gvozden) Radiša, rođen 1912. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Mathausen (0164023001)
   Gornji Milanovac Ozrem Vesović (Vidoje) Živorad, rođen 1908. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Buchenwald (0165043021)
   Knić Bare Vesović (Petar) Vladislav, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Dvorovi bosna (0215003006)
   Knić Leskovac Vesović (Milovan) Miodrag, rođen 1923. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Srebrnik (0217031002)
   Kragujevac Kragujevac Vesović (Milisav) Mihajlo, rođen 1910. Srbin, streljan od Nemaca 1941. u direktnom teroru, Karagujevac (0240005010)
   Kragujevac Velika Pčelica Vesović (Mihailo) Andrija, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Janja-drina (0247093002)
   Kraljevo Kraljevo Vesović (Dragoljub) Miodrag, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. U zatvoru, Čačak (0217028018)
   Kraljevo Lazac Vesović (Todor) Stevan, rođen 1926. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Brčko (0349024009)
   Raška Plešin Vesović (Pavle) Vitomir, rođen 1915. Srbin, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Raška (0380014002)
   Užice Užice Vesović (Nn) Dobrila, rođena 1892. Srpkinja, poginula 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, T.užice (0682078231)
   Užice Užice Vesović (Stevan) Dobrila, rođena 1891. Srpkinja, poginula 1941. nepoznato, Užice (0845005031)
   Vinkovci Otok Vesović (Trivo) Maca, rođena 1929. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2406028037)

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *