P/S рацио: Телеком Србија Група

Objavljeno je 11.12.2011

 

Међународни стандарди процене обавезују дефинисање стандарда вредности приликом процене. Потенцијална куповина 20%  акција предузећа које је предмет наше анализе и које се налазе у власништву OTE-а од стране Телекома Србије представља значајан пакет акција да би се једноставно сврстао у стандард вредности мањински интерес са дисконтом за утрживост. Овај пакет се с обзиром на тренутну финасијску сиутуацију у свету може посматрати дијеметрално супротно. Потцењеност тржишта имплицира одређену премију ако узмемо као стандард фер тржишну вредност. С друге стране лоша екстерна ликвидност на тржишту капитала може имплицирати и продају уз дисконт како би се лакше нашли купци. Рзрешење супротности зависи пре свега од преговарачких снага заинтересованих страна. У складу са напред рећеним ми се опредељујемо та стандард фер тржишне вредности.

P/S рацио се веома често користи приликом процене хартија из сектора телекомуникација. Међутим овај рацио има једну мањкавост која се огледа у његовој неконзистентности јер доводи у везу две неконзистентне вечичине цену по акцији и приходе по акцији јер приходи нису генерисани само сопственим капиталом већ и позајмљеним капиталом. Ми смо у нашој анализи користили и једну апроксимацију из техничких разлога уместо стопе нето добитка која емпиријски и логички има највећи утицај на P/S рацио ми смо користили EBITDA маржу. Приликом оцене регресионом једначином имамо релативно ниску корелацију, међутим медијана на траилниг основи за 48 Европских телекомуникационих компанија износи 1 што је идентично и медијани упоредивих компанија иу нашег узорка. Што овој процени свакако дај већи степен поузданости него што се то може закључити на основу величине коефицијента корелације. У обрачуну медијане за петогодишњи просек нисмо имали доступне податке за сва упоредива предузећа. У овом случају доступни су подаци углавном за предузећа са развијенијих тржишта тако да и то треба имати у виду. Добијена вредност на основу петогодишњег просека може послужити као нека даља горња граница с обзиром на тренутно стање на финансијским тржиштима.

Табела 1: оцена P/S рациа ttm 30/09/2011

Име предузећа P/S рацио EBITDA маргина P/S 5год просек
Mobile Telesystems OJSC 1.3 40.90%
Deutsche Telekom DTE 0.7 28.88% 0.7
France Telekom FTE 0.7 41.20% 1.1
Hellenic Telecommun HTO 0.3 34.22%
Hrvatski Telekom HTRA 2.45 40.84%
Turkcell Illetism Hizmet TCELL 0.8 27.67%
Turk Telekomunikasyon TTKOM 2.2 43.20%
Telekomunikacja Polska TPS 1.6 33.51% 1.6
Telekom Slovenije TLSG 0.5 31.83%
Teleofonica SA TEF 1 34.08% 1.5
Telekom Austria TKA 0.8 30.42% 1.3
Telecom Italia TIT 0.5 41.02% 0.9
Portugal Telecom PTC 0.8 48.55% 1.5
Netia SA NET 1.3 23.43%
Magyar Telekom MTEL 0.9 37.02%
Belgacom BELG 1.2 29.16% 1.6
Teliasonera TLSN 1.9 34.95%
Telenor ASA TEL 1.6 30.51% 1.7
Vimpelcom VIP 1.1 41.85%
Медијана 1 1.5
b0 0.67498066
b1 1.31087985
y=b0+bixi 1.21593708
Корелација 0.14435961

Напомена: при оцени као x се користила просечна стопа EBITDA преузета из извештаја о пословању за 2010, www.telekom.rs

Подаци о P/S рацио бројевима и EBITDA маргинама за упоредива предузећа су преузети са www.businessweek.com, осим за Хрватски Телеком за којег је податак преузет са www.mojedionice.com

а подаци о петогодишњим просецима P/S рациа са www.morningstar.com

Табела 2: Пројекција раста прихода

Телеком Србија Група 2010 2009 2008 Просек
стопа EBITDA 42.30% 40.60% 40.90% 41.27%
Приходи у мил РСД 117,390 113,037 105,330
Раст прихода 3.85% 7.32% 5.58%

Извор: Извештај о пословању за 2010, www.telekom.rs

Напомена: За обрачун раста је узет трогодишњи период. Петогодишњи период би дао већу стопу раста али смо се одлучили за овај краћи период пре свега због глобалног стања у светској економији. Други разлог је стопа инфлације код нас која је већа од земаља у ЕУ а ми нашу вредност коввертујемо у вредност изражену у еврима у садашњем тренутку.

Табела 3: Процена вредности капитала P/S рацио у еврима

Предвиђени приходи 2012 123945.031
Курс евра 103.88
Вредност сосптвеног капитала
Медијана 1193155865
Регресија 1450802454
Медијана петогодишњи просек 1789733798

Курс евра на дан 02/12/11 Извор: www.nbs.rs

2 komentara

  1. Ovo sa Telekom je bilo neophodno i Srbija je tu dosta dobro prosla …(pod uslovom da ne postoji politicki deo dogovora koji je na stetu Srbije )

  2. Odlicno prikazano!Milojevic Vladimir

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *