Косово и Метохија: пољопривреда у 2022.

Током 2022. године, резултати истраживања (линк) показују да је коришћена површина пољопривредног земљишта износила 420.482,46 ха (укључујући и заједничко земљиште), при чему је у односу на претходну 2021. годину (када је износило 420.326,60 ха) повећана површина земљиште у употреби од 155,86 ха.

Уочен је благи пад у заједничком земљишту.

Од укупне коришћене површине пољопривредног земљишта у 2022. години, већи део припада ливадама и пашњацима (укључујући и заједничко земљиште) износио је 216.998,06 ха (51,61%), у односу на претходну 2021. годину (која је износила 217.106,91 ха) или 51,65%.

Забележен је благи пад код заједничког земљишта, док оранице – њиве учествују са 44,81% и баште са 0,26%.

Благо повећање површине земљишта са вишегодишњим засадима

Површина земљишта са вишегодишњим засадима (воће, виногради, саднице) у 2022. години износила је 13 999,84 ха са учешћем од 3,33% укупне површине, у односу на 2021. годину (што је износило 13 755,56 ха, са учешћем 3,27%). ), у коришћеном пољопривредном земљишту примећује се благи пораст вишегодишњих засада.

У 2022. години укупне обрадиве површине – њиве, износиле су 188 404,61 ха, највећи део је био код: житарица (124 617,49 ха или 66,14%); крмно биље (37 614,61 ха или 19,96%); поврће 10 247,34 ха на отвореном, у пластеницима и баштама (од тога поврћа на отвореном пољу и пластеницима 9 167,40 ха или 4,87%); кромпир (3.884,43 ха или 2,06%); махунарке (3.052,40 ха или 1,62%); индустријског биља (886,90 ха или 0,47%); осталих усева (2 771,28 ха или 1,47%) и угар 6.410,09 ха или 3,40%.

Наводњавана површина, најмање једном током референтног периода истраживања 2022. године, износила је 34 000,08 ха.

Укупна површина третирана пестицидима у 2022. години износила је 122.501,30 ха.

Благи пад сточног фонда

Броја говеда на КиМ био је 250899, што је у поређењу са претходном 2021. годином (када је било 260.528) благи пад.

Говеда је било 250.899; оваца 204.110 грла; коза 30.039 грла; свиња 45.420 грла; коња, мазги, магараца 1.469 грла; живине (кокошке, ћурке, патке и гуске) је било 2.614.438 грла; а укупан број кошница био је 196 122.

Поређење сточног фонда Косова и Метохије са Централном Србијом

На хиљаду становника:

У ЦС има 120 а на КиМ 140 говеда;

У ЦС има 400 а на КиМ само 25 свиња;

Однос код оваца је 258:114;

Код коза је 29:17;

Живине у ЦС има 2.223 а на КиМ 1.454.

По квадратном километру:

У ЦС је 10,3 говеда а на КиМ 23;

Код свиња је однос 34,4:4,2;

Код оваца је 22,2:18,7;

Код коза је 2,5:2,8;

Код живине је 191,3:239,6.

У односу на становништво на Косову и Метохији имају више само говеда, док је у односу на укупну површину на КиМ већа густина говеда, коза и живине.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *