Drakulić, Banja Luka

 

Дракулић је село поред Бања Луке у коме је (и у Мотикама и Шарговцу) извршено једно од најмасовнијих клања Срба у Другом светском рату.

 

Banja Luka Drakulić Amidžić (Đoko) Stojić, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092001)
Banja Luka Drakulić Amidžić (Nikola) Anka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092006)
Banja Luka Drakulić Amidžić (Nikola) Branka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092011)
Banja Luka Drakulić Amidžić (Nikola) Milan, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092008)
Banja Luka Drakulić Amidžić (Nikola) Mira, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092009)
Banja Luka Drakulić Amidžić (Nikola) Stanka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092007)
Banja Luka Drakulić Amidžić (Nikola) Stevo, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092010)
Banja Luka Drakulić Amidžić (Savo) Joka, rođena 1883. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092002)
Banja Luka Drakulić Amidžić (Stanko) Mara, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092004)
Banja Luka Drakulić Amidžić (Stojić) Nikola, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092003)
Banja Luka Drakulić Amidžić (Stojić) Stoja, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092005)
Banja Luka Drakulić Blaženović (Jovan) Cvijo, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942 u masovnom pokolju, Drakulić (1135092019)
Banja Luka Drakulić Blaženović (Jovan) Milan, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092014)
Banja Luka Drakulić Blaženović (Jovan) Milena, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092017)
Banja Luka Drakulić Blaženović (Jovan) Milja, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092018)
Banja Luka Drakulić Blaženović (Jovan) Svetozar, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092016)
Banja Luka Drakulić Blaženović (Jovan) Uroš, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092015)
Banja Luka Drakulić Blaženović (Toma) Jovan, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092012)
Banja Luka Drakulić Blažević (Nn) Vida, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092013)
Banja Luka Drakulić Brkić (Luka) Danica, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092023)
Banja Luka Drakulić Brkić (Luka) Dušan, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092027)
Banja Luka Drakulić Brkić (Luka) Joka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092026)
Banja Luka Drakulić Brkić (Luka) Milorad, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Nemački logor (1135092022)
Banja Luka Drakulić Brkić (Luka) Mitar, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092024)
Banja Luka Drakulić Brkić (Luka) Stojan, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092025)
Banja Luka Drakulić Brkić (Nn) Ljposava, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092021)
Banja Luka Drakulić Brkić (Nn) Mara, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092029)
Banja Luka Drakulić Brkić (Simo) Luka, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092020)
Banja Luka Drakulić Brkić (Simo) Trivun, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092028)
Banja Luka Drakulić Brkić (Trivun) Bosiljka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092032)
Banja Luka Drakulić Brkić (Trivun) Jovanka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092034)
Banja Luka Drakulić Brkić (Trivun) Marinko, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092033)
Banja Luka Drakulić Brkić (Trivun) Mirko, rođen 1925. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Željezna glava (1135092031)
Banja Luka Drakulić Brkić (Trivun) Simo, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092030)
Banja Luka Drakulić Brković (Đorđe) Ljubica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1127009124)
Banja Luka Drakulić Brković (Đorđe) Milovan, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1127009125)
Banja Luka Drakulić Brković (Đorđe) Petar, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1127009126)
Banja Luka Drakulić Brković (Đorđe) Rada, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1127009127)
Banja Luka Drakulić Brković (Đuka) Mile, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1132057030)
Banja Luka Drakulić Brković (Đuka) Trivun, rođen 1881. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092371)
Banja Luka Drakulić Brković (Đurađ) Stoja, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092372)
Banja Luka Drakulić Brković (Đurđe) Milica, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1127009123)
Banja Luka Drakulić Brković (Ilija) Milojka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1127010009)
Banja Luka Drakulić Brković (Ilija) Pantelija, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092366)
Banja Luka Drakulić Brković (Ilija) Radojka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1127010008)
Banja Luka Drakulić Brković (Ilija) Stevka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092370)
Banja Luka Drakulić Brković (Ilija) Stevo, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092369)
Banja Luka Drakulić Brković (Jovo) Spasenija, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092379)
Banja Luka Drakulić Brković (Marko) Krstina, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092365)
Banja Luka Drakulić Brković (Mićo) Krstina, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1132057033)
Banja Luka Drakulić Brković (Milan) Jovanka, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092373)
Banja Luka Drakulić Brković (Mitar) Dušanka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092374)
Banja Luka Drakulić Brković (Mitar) Gordana, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092376)
Banja Luka Drakulić Brković (Mitar) Marko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092375)
Banja Luka Drakulić Brković (Mitar) Stoja, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092377)
Banja Luka Drakulić Brković (Mlađan) Simo, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulići (1127010005)
Banja Luka Drakulić Brković (Mlađen) Gospava, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1127009050)
Banja Luka Drakulić Brković (Mlađen) Simo, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1127009049)
Banja Luka Drakulić Brković (Nn) Kristina, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulići (1127010006)
Banja Luka Drakulić Brković (Nn) Stoja, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942 u masovnom pokolju, Drakulići (1127010004)
Banja Luka Drakulić Brković (Savo) Bosa, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1132057037)
Banja Luka Drakulić Brković (Savo) Brane, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1132057036)
Banja Luka Drakulić Brković (Savo) Đuja, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1132057032)
Banja Luka Drakulić Brković (Savo) Mara, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1132057031)
Banja Luka Drakulić Brković (Savo) Mira, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1132057034)
Banja Luka Drakulić Brković (Savo) Vaso, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1132057035)
Banja Luka Drakulić Brković (Simo) Dragica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1127010013)
Banja Luka Drakulić Brković (Simo) Jovo, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092381)
Banja Luka Drakulić Brković (Simo) Milovan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1127010014)
Banja Luka Drakulić Brković (Simo) Mlađen, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092380)
Banja Luka Drakulić Brković (Trivun) Ilija, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092364)
Banja Luka Drakulić Brković-katali. (Cvijo) Đuja, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1127009048)
Banja Luka Drakulić Cvijetić (Nikola) Đuja, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092361)
Banja Luka Drakulić Cvijetić (Tešo) Stanko, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092360)
Banja Luka Drakulić Čušić (Đuro) Drago, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1136092485)
Banja Luka Drakulić Čušić (Đuro) Mara, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092483)
Banja Luka Drakulić Čušić (Đuro) Stojanka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092484)
Banja Luka Drakulić Čušić (Đuro) Sveto, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092486)
Banja Luka Drakulić Čušić (Filip) Đuro, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1136092481)
Banja Luka Drakulić Čušić (Filip) Ilija, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1136092487)
Banja Luka Drakulić Čušić (Ilija) Borislav, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092491)
Banja Luka Drakulić Čušić (Ilija) Dušan, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1136092489)
Banja Luka Drakulić Čušić (Ilija) Dušanka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092589)
Banja Luka Drakulić Čušić (Ilija) Nada, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092490)
Banja Luka Drakulić Čušić (Jovo) Danica, rođena 1899. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092488)
Banja Luka Drakulić Čušić (Kosta) Ljubica, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00038)
Banja Luka Drakulić Čušić (Kosta) Marinko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (7002s00037)
Banja Luka Drakulić Čušić (Kosta) Milan, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (7002s00036)
Banja Luka Drakulić Čušić (Stevan) Gospava, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092482)
Banja Luka Drakulić Dobrnja (Pane) Vuka, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092480)
Banja Luka Drakulić Đuričić (Marija) Ostoja, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092391)
Banja Luka Drakulić Đuričić (Savan) Dušan, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092038)
Banja Luka Drakulić Đurišić (Ostoja) Jela, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092398)
Banja Luka Drakulić Glamačan (Stevan) Stevo, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Crni vrh (1135092080)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Drago) Dete, rođeno 1942. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7051s00020)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Đurđe) Borislav, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092049)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Đurđe) Boško, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092045)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Đurđe) Darinka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092043)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Đurđe) Dušanka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092044)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Đurđe) Gordana, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092051)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Đurđe) Jovanka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092042)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Đurđe) Milan, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092047)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Đurđe) Radojka, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092048)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Đurđe) Sava, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092046)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Đurđe) Stanislav, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092050)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Đurđe) Vasilija, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092052)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Gajo) Dušan, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (5003s00755)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Gavrilo) Joko, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (5003s00756)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Jovo) Joka, rođena 1870. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Banja luka (1126002011)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Kosta) Ostoja, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092040)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Kosta) Slobodan, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092037)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Luka) Đuja, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092079)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Mihajlo) Persa, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092096)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Milan) Drago, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092095)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Milan) Đuja, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092587)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Milan) Jovanka, rođena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Motike (5003s00753)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Milan) Mila, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7051s00019)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Milan) Mileva, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092097)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Milan) Miloš, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092101)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Milan) Vid, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092099)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Miloš) Gojko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092092)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Miloš) Jelena, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092090)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Miloš) Petar, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092091)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Miloš) Radmila, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092089)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Miloš) Sin, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018025)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Miloš) Sin2, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018026)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Miloš) Sin3, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018027)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Miloš) Sin4, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018028)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Miloš) Zorka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092093)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Mitar) Lenka, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092094)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Nikola) Desa, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092510)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Nn) Đuja, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-banja (0830018023)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Nn) Joka, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092035)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Nn) Mileva, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Drakulić (5003s00760)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Nn) Miloš, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018024)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Nn) Stevo, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018029)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Nn) Uroš, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018036)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Petar) Petra, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092098)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Petko) Milica, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1942. U masovnom pokolju, Šargovac (1135092100)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Rade) Gajo, rođen 1870. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (5003s00754)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Rista) Đuja, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092041)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Risto) Mara, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (5003s00757)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Simeun) Milica, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092081)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Stevan) Miloš, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092088)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Stevan) Uroš, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092509)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Stevo) Aleksa, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092084)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Stevo) Anka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (0830018032)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Stevo) Gospa, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092087)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Stevo) Koviljka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092086)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Stevo) Mira, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092082)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Stevo) Ostoja, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (0830018031)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Stevo) Sin, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942 u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018033)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Stevo) Sin2, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018034)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Stevo) Sin3, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018035)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Stevo) Teodora, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092083)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Stevo) Todor, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00003)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Uroš) Petar, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092511)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Uroš) Sin, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018037)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Uroš) Sin2, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018038)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Uroš) Sin3, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić-b.luka (0830018039)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Uroš) Vlado, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092512)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Vaso) Mara, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092036)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Vid) Sin, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092103)
Banja Luka Drakulić Glamočanin (Vid) Staka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092102)
Banja Luka Drakulić Jajčević (Jovo) Stoja, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092039)
Banja Luka Drakulić Kaber (Ilija) Mitar, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1136092456)
Banja Luka Drakulić Kaber (Stevan) Joka, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092457)
Banja Luka Drakulić Kamber (Boško) Marko, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942 u masovnom pokolju, Drakulić (1136092455)
Banja Luka Drakulić Kamber (Boško) Ratko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1126006032)
Banja Luka Drakulić Kamber (Boško) Savo, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092454)
Banja Luka Drakulić Kamber (Cvijo) Ankica, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092446)
Banja Luka Drakulić Kamber (Cvijo) Gojko, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1136092444)
Banja Luka Drakulić Kamber (Cvijo) Gojko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (7002s00004)
Banja Luka Drakulić Kamber (Cvijo) Radojka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092445)
Banja Luka Drakulić Kamber (Đurađ) Simeuna, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092462)
Banja Luka Drakulić Kamber (Đure) Jovo, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (1126006034)
Banja Luka Drakulić Kamber (Đuro) Boško, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1126006022)
Banja Luka Drakulić Kamber (Đuro) Boško, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1136092452)
Banja Luka Drakulić Kamber (Đuro) Ilija, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1126006023)
Banja Luka Drakulić Kamber (Đuro) Ilija, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1136092450)
Banja Luka Drakulić Kamber (Đuro) Jovo, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Podgrmeč (1136092468)
Banja Luka Drakulić Kamber (Đuro) Milica, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1126006025)
Banja Luka Drakulić Kamber (Đuro) Simeuna, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1126006024)
Banja Luka Drakulić Kamber (Đuro) Stana, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1126006026)
Banja Luka Drakulić Kamber (Ilija) Cvijo, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1136092442)
Banja Luka Drakulić Kamber (Ilija) Đuro, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1126006035)
Banja Luka Drakulić Kamber (Lazo) Stana, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092443)
Banja Luka Drakulić Kamber (Lazo) Vasilija, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092453)
Banja Luka Drakulić Kamber (Miloš) Đuro, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092464)
Banja Luka Drakulić Kamber (Miloš) Milica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092463)
Banja Luka Drakulić Kamber (Miloš) Savo, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1126006030)
Banja Luka Drakulić Kamber (Miloš) Stevanija, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092466)
Banja Luka Drakulić Kamber (Miloš) Stevka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1126006029)
Banja Luka Drakulić Kamber (Miloš) Stevo, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1126006028)
Banja Luka Drakulić Kamber (Mitar) Darinka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092460)
Banja Luka Drakulić Kamber (Mitar) Ljubica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092458)
Banja Luka Drakulić Kamber (Mitar) Marko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092459)
Banja Luka Drakulić Kamber (Mitar) Siniša, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092461)
Banja Luka Drakulić Kamber (Nn) Milica, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1126006031)
Banja Luka Drakulić Kamber (Nn) Vasilija, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1126006033)
Banja Luka Drakulić Kamber (Savo) Anđelija, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1126006021)
Banja Luka Drakulić Kamber (Savo) Ljubica, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092451)
Banja Luka Drakulić Karanović (Đurađ) Milan, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092414)
Banja Luka Drakulić Karanović (Jovo) Jeka, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092408)
Banja Luka Drakulić Karanović (Jovo) Jelena, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1134080023)
Banja Luka Drakulić Karanović (Jovo) Joka, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092409)
Banja Luka Drakulić Karanović (Lazo) Anđelija, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092426)
Banja Luka Drakulić Karanović (Lazo) Ilija, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092424)
Banja Luka Drakulić Karanović (Milan) Boro, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092420)
Banja Luka Drakulić Karanović (Milan) Dušan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092419)
Banja Luka Drakulić Karanović (Milan) Milica, rođena 1884. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092422)
Banja Luka Drakulić Karanović (Milan) Nada, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092421)
Banja Luka Drakulić Karanović (Milan) Rada, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092418)
Banja Luka Drakulić Karanović (Milan) Rajko, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092417)
Banja Luka Drakulić Karanović (Pejo) Milica, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092415)
Banja Luka Drakulić Karanović (Spasoje) Mirko, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092416)
Banja Luka Drakulić Karanović (Stanko) Lazo, rođen 1881. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092423)
Banja Luka Drakulić Karanović (Stevan) Drago, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00005)
Banja Luka Drakulić Karanović (Stevan) Dragoljub, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092412)
Banja Luka Drakulić Karanović (Stevan) Jovo, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092413)
Banja Luka Drakulić Karanović (Stevan) Rajko, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092411)
Banja Luka Drakulić Katalina (Cvijo) Dušan, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1136092469)
Banja Luka Drakulić Katalina (Cvijo) Simo, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1127009045)
Banja Luka Drakulić Katalina (Dušan) Dara, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092475)
Banja Luka Drakulić Katalina (Dušan) Mara, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092473)
Banja Luka Drakulić Katalina (Dušan) Milan, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1136092471)
Banja Luka Drakulić Katalina (Dušan) Milosav, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092472)
Banja Luka Drakulić Katalina (Dušan) Smiljka, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092476)
Banja Luka Drakulić Katalina (Dušan) Stamena, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092474)
Banja Luka Drakulić Katalina (Đorđe) Anđa, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092435)
Banja Luka Drakulić Katalina (Mile) Joka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1127009042)
Banja Luka Drakulić Katalina (Nn) Anđa, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1127009046)
Banja Luka Drakulić Katalina (Simo) Bogoljub, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092439)
Banja Luka Drakulić Katalina (Simo) Dragoslav, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092440)
Banja Luka Drakulić Katalina (Simo) Gospava, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1127009047)
Banja Luka Drakulić Katalina (Simo) Jelena, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092438)
Banja Luka Drakulić Katalina (Simo) Jovo, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092441)
Banja Luka Drakulić Katalina (Simo) Svetozar, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092437)
Banja Luka Drakulić Katalina (Simo) Tihomir, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092436)
Banja Luka Drakulić Katalina (Stanko) Joka, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092470)
Banja Luka Drakulić Katarina (Jovo) Đuja, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (5002s00036)
Banja Luka Drakulić Katarina (Nn) Anđa, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (5002s00037)
Banja Luka Drakulić Kočić (Đuro) Bosiljka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092432)
Banja Luka Drakulić Kočić (Đuro) Dragica, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092429)
Banja Luka Drakulić Kočić (Đuro) Dušanka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092428)
Banja Luka Drakulić Kočić (Đuro) Milica, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092431)
Banja Luka Drakulić Kočić (Đuro) Mitar, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092430)
Banja Luka Drakulić Kočić (Đuro) Savka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092433)
Banja Luka Drakulić Kočić (Jovo) Milan, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1136092477)
Banja Luka Drakulić Kočić (Milan) Jovo, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1136092479)
Banja Luka Drakulić Kočić (Nikola) Đuja, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092478)
Banja Luka Drakulić Kočić (Stanko) Mara, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092427)
Banja Luka Drakulić Kojić (Jovan) Desanka, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092543)
Banja Luka Drakulić Kojić (Mirko) Ratko, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092542)
Banja Luka Drakulić Kojić (Ratko) Gordana, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092544)
Banja Luka Drakulić Kojić (Ratko) Vera, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092545)
Banja Luka Drakulić Kuruzović (Dušan) Branka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092388)
Banja Luka Drakulić Kuruzović (Dušan) Milan, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092385)
Banja Luka Drakulić Kuruzović (Dušan) Radmila, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092389)
Banja Luka Drakulić Kuruzović (Dušan) Rajko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092387)
Banja Luka Drakulić Kuruzović (Dušan) Simeon, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092386)
Banja Luka Drakulić Kuruzović (Jovo) Milan, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092399)
Banja Luka Drakulić Kuruzović (Jovo) Vid, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092407)
Banja Luka Drakulić Kuruzović (Milan) Aleksandar, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092404)
Banja Luka Drakulić Kuruzović (Milan) Jovanka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092401)
Banja Luka Drakulić Kuruzović (Milan) Mlađen, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092403)
Banja Luka Drakulić Kuruzović (Milan) Radmila, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092402)
Banja Luka Drakulić Kuruzović (Mile) Milica, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (1132060025)
Banja Luka Drakulić Kuruzović (Milo) Mioljka, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092384)
Banja Luka Drakulić Kuruzović (Nikola) Dragica, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092397)
Banja Luka Drakulić Kuruzović (Nikola) Jovanka, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092396)
Banja Luka Drakulić Kuruzović (Nikola) Momir, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092395)
Banja Luka Drakulić Kuruzović (Nikola) Natalija, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092393)
Banja Luka Drakulić Kuruzović (Nikola) Nevenka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092392)
Banja Luka Drakulić Kuruzović (Nikola) Petar, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092394)
Banja Luka Drakulić Kuruzović (Nn) Jovanka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092406)
Banja Luka Drakulić Kuruzović (Nn) Mileva, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092400)
Banja Luka Drakulić Kuruzović (Petar) Danilo, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00013)
Banja Luka Drakulić Kuruzović (Petar) Danka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00012)
Banja Luka Drakulić Kuruzović (Petar) Jelena, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00011)
Banja Luka Drakulić Kuruzović (Petar) Ljubica, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00009)
Banja Luka Drakulić Kuruzović (Petar) Vida, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00010)
Banja Luka Drakulić Kuruzović (Rajko) Branko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00014)
Banja Luka Drakulić Kuruzović (Rajko) Ljuban, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1132060023)
Banja Luka Drakulić Kuruzović (Risto) Rajko, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (1132060026)
Banja Luka Drakulić Kuruzović (Simeun) Dušan, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092383)
Banja Luka Drakulić Kuruzović (Stojan) Nada, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092390)
Banja Luka Drakulić Kuruzović (Stojko) Dragica, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (1132060027)
Banja Luka Drakulić Kuruzović (Todor) Risto, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (1132060024)
Banja Luka Drakulić Kuruzović (Trivun) Jovo, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092405)
Banja Luka Drakulić Makivić (Nn) Cvijeta, rođena 1873. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092536)
Banja Luka Drakulić Makivić (Trivun) Savan, rođen 1872. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092535)
Banja Luka Drakulić Mihajlović (Mile) Mitar, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092503)
Banja Luka Drakulić Mihajlović (Mitar) Dušanka, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092506)
Banja Luka Drakulić Mihajlović (Mitar) Ljubica, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092507)
Banja Luka Drakulić Mihajlović (Mitar) Milan, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092505)
Banja Luka Drakulić Mihajlović (Mitar) Radojka, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092508)
Banja Luka Drakulić Mihajlović (Stojan) Staka, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092504)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Cvijo) Anka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092075)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Cvijo) Luka, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092078)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Cvijo) Nikola, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092074)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Dušan) Nedeljko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092571)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Dušan) Nevenka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092567)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Dušan) Predrag, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092573)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Đurađ) Savka, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1942. U masovnom pokolju, Dradkulić (1136092575)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Đuro) Drago, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092570)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Đuro) Dragutin, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942 u masovnom pokolju, Drakulić (1134080021)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Đuro) Jovanka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1134080022)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Đuro) Krstan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1134080019)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Đuro) Nenad, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1134080020)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Đuro) Spasenija, rođena 1883. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092056)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Đuro) Spasoja, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092551)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Ilija) Branislav, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942 u masovnom pokolju, Drakulić (1127012012)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Ilija) Jovanka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulići (1127012011)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Ilija) Milorad, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092579)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Ilija) Nevenka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092576)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Jovo) Đuro, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092566)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Jovo) Đuro, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1134080018)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Jovo) Trifun, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1134080010)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Kosta) Dara, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od četnika 1944. u direktnom teroru, Smederevo (1135092055)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Kosta) Gospa, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092060)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Kosta) Jovanka, rođena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092059)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Kosta) Todor, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092058)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Milan) Mara, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092053)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Mile) Deva, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092057)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Mitar) Kosta, rođen 1878. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092054)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Mitar) Ljubica, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00015)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Nikola) Cvijo, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092072)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Nikola) Đorđe, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092076)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Nikola) Spasoje, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092077)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Petko) Dragica, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092061)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Simeun) Jovanka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092568)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Simo) Đuja, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092066)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Stanko) Ilinka, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092565)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Stevan) Mlađen, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092584)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Stojan) Boja, rođena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092073)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Stojko) Ilija, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092574)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Tode) Vasilija, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092065)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Todor) Milan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092062)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Todor) Mileva, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092064)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Todor) Savo, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092063)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Trifun) Drago, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1134080013)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Trifun) Gospava, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1134080014)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Trifun) Ljibo, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1134080012)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Trifun) Mara, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1134080011)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Trivun) Gospava, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00016)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Trivun) Petar, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1134080015)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Trivun) Radojka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1134080016)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Trivun) Radomir, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1134080017)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Vid) Dušan, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092068)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Vid) Dušanka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092067)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Vid) Kosta, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092071)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Vid) Petar, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092070)
Banja Luka Drakulić Mitrović (Vid) Velimir, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092069)
Banja Luka Drakulić Mitrović/kajtez (Đurđe) Savka, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Drakulići (1127012009)
Banja Luka Drakulić Perić (Ilija) Đuro, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092517)
Banja Luka Drakulić Perić (Ilija) Milica, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (7002s00018)
Banja Luka Drakulić Perić (Ilija) Milka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (7002s00021)
Banja Luka Drakulić Perić (Ilija) Stana, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092516)
Banja Luka Drakulić Perić (Ilija) Stevanija, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092518)
Banja Luka Drakulić Perić (Spasoje) Vasilija, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092514)
Banja Luka Drakulić Perić (Špiro) Ilija, rođen 1886. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092513)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Cvijo) Sava, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092160)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Dragan) Jakov, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092132)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Dragan) Mile, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092144)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Dragan) Tomo, rođen 1912. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Rakovica (1135092138)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Dušan) Dragica, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092165)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Dušan) Mileva, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092127)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Dušan) Milutin, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092129)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Dušan) Mirko, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092588)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Đurađ) Mitar, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092116)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Đurađ) Mitra, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092119)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Đurđa) Jelka, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092126)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Gajo) Joka, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092115)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Jakov) Ostoja, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092134)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Jakov) Stevan, rođen 1872. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092120)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Jakov) Stojanka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092135)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Jelka) Dojčin, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092131)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Jelka) Smiljana, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092130)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Jovo) Dušan, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092123)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Marko) Ruža, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092139)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Mile) Branko, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092161)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Mile) Dragoljub, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942 u masovnom pokolju, Drakulić (1135092163)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Mile) Dušan, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1132060032)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Mile) Ilinka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (1132060031)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Mile) Ljubomir, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092162)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Mile) Milica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1132060033)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Mile) Mira, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092166)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Mile) Rajko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1132060034)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Mile) Slavko, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (1132060030)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Mile) Zdravko, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1132060029)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Milić) Miloš, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092105)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Milo) Ilinka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942 u masovnom pokolju, Drakulić (1135092147)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Milo) Slavko, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092146)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Milo) Vukosava, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092125)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Miloš) Bogdan, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092113)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Miloš) Dragica, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092108)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Miloš) Dušanka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092111)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Miloš) Mara, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092169)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Miloš) Milan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092109)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Miloš) Milorad, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092110)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Miloš) Nedeljko, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092107)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Miloš) Ostoja, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092168)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Miloš) Radojka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092112)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Mitar) Dragica, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092128)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Mitar) Vlado, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092118)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Nn) Dušanka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092164)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Nn) Pava, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092137)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Novak) Milosava, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092122)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Ostoja) Ruža, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092106)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Rista) Staka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092145)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Simeun) Vida, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092117)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Stevan) Jovan, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092121)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Stevan) Rade, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092124)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Stevan) Savka, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092153)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Stojan) Draginja, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092154)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Stojan) Jovica, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092157)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Stojan) Marija, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092155)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Stojan) Milosavka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092159)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Stojan) Nevenka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092158)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Stojan) Stevan, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092152)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Stojan) Uroš, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092156)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Toma) Dragan, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092136)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Toma) Milić, rođen 1876. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092114)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Tomo) Dragica, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092142)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Tomo) Stevo, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092141)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Tomo) Stoja, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092143)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Tomo) Tihomir, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092140)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Vasko) Bosiljka, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092133)
Banja Luka Drakulić Piljagić (Vokrsije) Joka, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092167)
Banja Luka Drakulić Plavšić (Petar) Anđa, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00020)
Banja Luka Drakulić Popadić (Mile) Simo, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kod kuće, Drakulić (5020s00724)
Banja Luka Drakulić Popadić (Simo) Aleksandar, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Drakulić (5020s00725)
Banja Luka Drakulić Popović piljaga (Vid) Savka, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1945. U direktnom teroru, Dvokulići (1275026003)
Banja Luka Drakulić Radinović (Nn) Joka, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (0287017013)
Banja Luka Drakulić Radinović (Petar) Đuro, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (0287017015)
Banja Luka Drakulić Radinović (Petar) Ilija, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (0287017014)
Banja Luka Drakulić Radinović (Petar) Mara, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (0287017017)
Banja Luka Drakulić Radinović (Teodor) Petar, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092537)
Banja Luka Drakulić Radinović (Todor) Ivan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (0287017016)
Banja Luka Drakulić Radinović (Todor) Petar, rođen 1893. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (0287017012)
Banja Luka Drakulić Radunović (Nikola) Jeka, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092538)
Banja Luka Drakulić Radunović (Petar) Đuro, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092541)
Banja Luka Drakulić Radunović (Petar) Ilija, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092540)
Banja Luka Drakulić Radunović (Petar) Sava, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092539)
Banja Luka Drakulić Saradžić (Đuro) Stana, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092449)
Banja Luka Drakulić Savanović (Cvijo) Bosa, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092189)
Banja Luka Drakulić Savanović (Cvijo) Branko, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092187)
Banja Luka Drakulić Savanović (Cvijo) Milan, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092188)
Banja Luka Drakulić Savanović (Đurđe) Sava, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092180)
Banja Luka Drakulić Savanović (Ilija) Sava, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092181)
Banja Luka Drakulić Savanović (Jovan) Mara, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092182)
Banja Luka Drakulić Savanović (Jovan) Mlađen, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092179)
Banja Luka Drakulić Savanović (Jovan) Petar, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092171)
Banja Luka Drakulić Savanović (Jovan) Rade, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092178)
Banja Luka Drakulić Savanović (Jovan) Smilja, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092184)
Banja Luka Drakulić Savanović (Jovan) Tominko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092183)
Banja Luka Drakulić Savanović (Nn) Jovanka, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092186)
Banja Luka Drakulić Savanović (Ostoja) Stoja, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092177)
Banja Luka Drakulić Savanović (Petar) Jovo, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092174)
Banja Luka Drakulić Savanović (Petar) Mićo, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092173)
Banja Luka Drakulić Savanović (Petar) Stoja, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša  1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092175)
Banja Luka Drakulić Savanović (Simeon) Cvijo, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092185)
Banja Luka Drakulić Savanović (Simeon) Jovan, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092176)
Banja Luka Drakulić Savanović (Stojko) Danica, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092172)
Banja Luka Drakulić Savanović (Vaso) Milja, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092190)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (David) Dragica, rođena 1874. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092355)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Đorđe) Đuja, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1127010029)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Đorđe) Mića, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1127010030)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Đorđe) Nikola, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092347)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Đuro) Stoja, rođena 1871. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092334)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Jovo) Jelka, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092354)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Jovo) Ruža, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092348)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Mića) Đorđe, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1127010025)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Mile) Lazarka, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092344)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Mladen) Ljubica, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00023)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Mladen) Milan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1130037026)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Mladen) Spasoje, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1127010020)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Mladen) Stojan, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1127010021)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Mlađen) Ljubica, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1127010018)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Mlađen) Ljubija, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulići (1130037025)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Nikola) Ilija, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1127010031)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Nikola) Ljubica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092352)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Nn) Darinka, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1127010022)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Nn) Darinka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092341)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Nn) Darinka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1130037029)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Nn) Dragica, rođena 1852. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulići (1130037024)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Nn) Dragica, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1127010017)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Nn) Đorđije, rođen 1852. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulići (1130037032)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Nn) Đuja, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulići (1130037036)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Nn) Ilija, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulići (1130037038)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Nn) Jelka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulići (1130037023)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Nn) Mića, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulići (1130037037)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Nn) Mlađen, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Banja luka (1130037022)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Nn) Nada, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1130037030)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Nn) Nikola, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1130037034)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Nn) Petra, rođena 1852. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulići (1130037033)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Nn) Petra, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1127010026)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Nn) Rada, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1130037031)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Nn) Ruža, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1130037035)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Ostoja) Nada, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092342)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Ostoja) Rada, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092343)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Simo) Staka, rođena 1893. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092335)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Stanko) Dušanka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092340)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Stanko) Jovanka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092336)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Stanko) Krstina, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092339)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Stanko) Mijaljka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092338)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Stanko) Ružica, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092337)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Stanoje) Petra, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092346)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Stojan) Mlađan, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1127010015)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Stojan) Mlađen, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092353)
Banja Luka Drakulić Smiljanić (Stojan) Stanko, rođen 1893. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092333)
Banja Luka Drakulić Sredić (Vaso) Stojan, rođen 1876. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092363)
Banja Luka Drakulić Stanković (Đorđe) Grozda, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092254)
Banja Luka Drakulić Stanković (Đorđe) Ljubica, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092265)
Banja Luka Drakulić Stanković (Jovan) Nevenka, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092242)
Banja Luka Drakulić Stanković (Jovo) Dobrislav, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092236)
Banja Luka Drakulić Stanković (Jovo) Dušan, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092237)
Banja Luka Drakulić Stanković (Jovo) Gordana, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092226)
Banja Luka Drakulić Stanković (Jovo) Mara, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092238)
Banja Luka Drakulić Stanković (Jovo) Mitar, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092235)
Banja Luka Drakulić Stanković (Jovo) Ostoja, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00025)
Banja Luka Drakulić Stanković (Jovo) Stojan, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092224)
Banja Luka Drakulić Stanković (Jovo) Stojanka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092225)
Banja Luka Drakulić Stanković (Jovo) Vukosava, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092227)
Banja Luka Drakulić Stanković (Jovo) Živko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092239)
Banja Luka Drakulić Stanković (Kosta) Bosiljka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092248)
Banja Luka Drakulić Stanković (Kosta) Branko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092245)
Banja Luka Drakulić Stanković (Kosta) Dragica, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092247)
Banja Luka Drakulić Stanković (Kosta) Drago, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942 u masovnom pokolju, Drakulić (1135092244)
Banja Luka Drakulić Stanković (Kosta) Mara, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00029)
Banja Luka Drakulić Stanković (Kosta) Milan, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092243)
Banja Luka Drakulić Stanković (Krstan) Spasoja, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092250)
Banja Luka Drakulić Stanković (Lujza) Zorka, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092240)
Banja Luka Drakulić Stanković (Luka) Dobrila, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092274)
Banja Luka Drakulić Stanković (Luka) Jovanka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092272)
Banja Luka Drakulić Stanković (Luka) Koviljka, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092269)
Banja Luka Drakulić Stanković (Luka) Ljubomir, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092266)
Banja Luka Drakulić Stanković (Luka) Mara, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092271)
Banja Luka Drakulić Stanković (Luka) Marija, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092273)
Banja Luka Drakulić Stanković (Luka) Neđeljko, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092268)
Banja Luka Drakulić Stanković (Luka) Radojka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Drakulić (1135092267)
Banja Luka Drakulić Stanković (Luka) Vida, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092270)
Banja Luka Drakulić Stanković (Marko) Vukosava, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092223)
Banja Luka Drakulić Stanković (Mića) Jovo, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092233)
Banja Luka Drakulić Stanković (Mića) Tomka, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092249)
Banja Luka Drakulić Stanković (Mićo) Kosta, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092241)
Banja Luka Drakulić Stanković (Mićo) Petar, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092253)
Banja Luka Drakulić Stanković (Milan) Branko, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092194)
Banja Luka Drakulić Stanković (Milan) Dragica, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092212)
Banja Luka Drakulić Stanković (Milan) Jovan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092209)
Banja Luka Drakulić Stanković (Milan) Jovo, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092193)
Banja Luka Drakulić Stanković (Milan) Ljeposava, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092205)
Banja Luka Drakulić Stanković (Milan) Mara, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092204)
Banja Luka Drakulić Stanković (Milan) Milosav, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092208)
Banja Luka Drakulić Stanković (Milan) Milosava, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092207)
Banja Luka Drakulić Stanković (Milan) Nedeljka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092197)
Banja Luka Drakulić Stanković (Milan) Nedeljko, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00030)
Banja Luka Drakulić Stanković (Milan) Petko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092210)
Banja Luka Drakulić Stanković (Milan) Rajko, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092206)
Banja Luka Drakulić Stanković (Milan) Stanko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092211)
Banja Luka Drakulić Stanković (Milan) Vaskrsije, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092195)
Banja Luka Drakulić Stanković (Nikola) Petra, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092229)
Banja Luka Drakulić Stanković (Nn) Jovanka, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092252)
Banja Luka Drakulić Stanković (Nn) Milica, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092216)
Banja Luka Drakulić Stanković (Nn) Milica, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092234)
Banja Luka Drakulić Stanković (Ostoja) Ljeposava, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092192)
Banja Luka Drakulić Stanković (Petar) Bosiljka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092256)
Banja Luka Drakulić Stanković (Petar) Joka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092255)
Banja Luka Drakulić Stanković (Petar) Jovan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092259)
Banja Luka Drakulić Stanković (Petar) Marinko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092258)
Banja Luka Drakulić Stanković (Petar) Mileva, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092260)
Banja Luka Drakulić Stanković (Petar) Milosavka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092257)
Banja Luka Drakulić Stanković (Petko) Mara, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092198)
Banja Luka Drakulić Stanković (Rade) Dete, rođeno 1942. Srbin, ubijeno od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00024)
Banja Luka Drakulić Stanković (Rade) Ljeposava, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092220)
Banja Luka Drakulić Stanković (Rade) Mileva, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092218)
Banja Luka Drakulić Stanković (Rade) Rajko, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092221)
Banja Luka Drakulić Stanković (Rade) Stojan, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092219)
Banja Luka Drakulić Stanković (Ratko) Kći, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092230)
Banja Luka Drakulić Stanković (Risto) Jovan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00031)
Banja Luka Drakulić Stanković (Risto) Luka, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092264)
Banja Luka Drakulić Stanković (Risto) Milan, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092202)
Banja Luka Drakulić Stanković (Savo) Đuja, rođena 1883. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092214)
Banja Luka Drakulić Stanković (Simeon) Jovan, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092222)
Banja Luka Drakulić Stanković (Simeon) Rade, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092215)
Banja Luka Drakulić Stanković (Simeon) Ratko, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092228)
Banja Luka Drakulić Stanković (Simeon) Staka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092217)
Banja Luka Drakulić Stanković (Stanko) Nikola, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092232)
Banja Luka Drakulić Stanković (Tešo) Rista, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092231)
Banja Luka Drakulić Stanković (Tešo) Simeon, rođen 1881. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092213)
Banja Luka Drakulić Stanković (Tošo) Mićo, rođen 1883. Srbin, poginuo od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092251)
Banja Luka Drakulić Stanković (Vaskrsije) Milan, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092191)
Banja Luka Drakulić Stanković (Vaso) Drago, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092261)
Banja Luka Drakulić Stanković (Vaso) Dušan, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092263)
Banja Luka Drakulić Stanković (Vaso) Dušanka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00028)
Banja Luka Drakulić Stanković (Vaso) Ljubomir, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092200)
Banja Luka Drakulić Stanković (Vaso) Nebojša, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092201)
Banja Luka Drakulić Stanković (Vaso) Radomir, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092199)
Banja Luka Drakulić Stijaković (Đurađ) Dušan, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092303)
Banja Luka Drakulić Stijaković (Đurađ) Dušan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092332)
Banja Luka Drakulić Stijaković (Đurađ) Slavko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092331)
Banja Luka Drakulić Stijaković (Đurađ) Zorka, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092330)
Banja Luka Drakulić Stijaković (Mile) Drago, rođen 1923. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Jošovka (1136092328)
Banja Luka Drakulić Stijaković (Mile) Ilija, rođen 1913. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, B.luka (1136092326)
Banja Luka Drakulić Stijaković (Mile) Jovanka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092585)
Banja Luka Drakulić Stijaković (Mile) Simo, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. U direktnom teroru, Jošovka kod b.l (1136092327)
Banja Luka Drakulić Stijaković (Nikola) Jovanka, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092329)
Banja Luka Drakulić Stijaković (Nn) Jovanka, rođena 1893. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092301)
Banja Luka Drakulić Stijaković (Nn) Milica, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092307)
Banja Luka Drakulić Stijaković (Nn) Staka, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092316)
Banja Luka Drakulić Stijaković (Risto) Ljubica, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092325)
Banja Luka Drakulić Stijaković (Simo) Đurađ, rođen 1900. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Lakši (1136092300)
Banja Luka Drakulić Stijaković (Simo) Mile, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092324)
Banja Luka Drakulić Stijaković (Simo) Stanko, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092304)
Banja Luka Drakulić Stijaković (Simo) Stole, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092306)
Banja Luka Drakulić Stijaković (Stanko) Mirko, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7002s00032)
Banja Luka Drakulić Stijaković (Stanko) Todor, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092315)
Banja Luka Drakulić Stijaković (Stole) Darinka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092310)
Banja Luka Drakulić Stijaković (Stole) Dušanka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092314)
Banja Luka Drakulić Stijaković (Stole) Jovanka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092313)
Banja Luka Drakulić Stijaković (Stole) Mara, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092308)
Banja Luka Drakulić Stijaković (Stole) Mile, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092309)
Banja Luka Drakulić Stijaković (Stole) Petar, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092312)
Banja Luka Drakulić Stijaković (Stole) Predrag, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092311)
Banja Luka Drakulić Stijaković (Teodor) Branko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092317)
Banja Luka Drakulić Stijaković (Teodor) Darinka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092320)
Banja Luka Drakulić Stijaković (Teodor) Dragica, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092318)
Banja Luka Drakulić Stijaković (Teodor) Dušanka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092322)
Banja Luka Drakulić Stijaković (Teodor) Milena, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092533)
Banja Luka Drakulić Stijaković (Teodor) Petar, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092321)
Banja Luka Drakulić Stijaković (Teodor) Radislav, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092319)
Banja Luka Drakulić Stijaković (Teodor) Radmila, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092323)
Banja Luka Drakulić Stijković (Đurađ) Danilo, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942 u masovnom pokolju, Drakulić (1136092302)
Banja Luka Drakulić Stolić (Đurađ) Gordana, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092299)
Banja Luka Drakulić Stolić (Đurađ) Mirjana, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7051s00018)
Banja Luka Drakulić Stolić (Đurađ) Mirko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092297)
Banja Luka Drakulić Stolić (Đurađ) Uglješa, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092298)
Banja Luka Drakulić Stolić (Jovo) Ljubica, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092281)
Banja Luka Drakulić Stolić (Kosta) Vida, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (0899054049)
Banja Luka Drakulić Stolić (Marko) Ljubica, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092296)
Banja Luka Drakulić Stolić (Mitar) Ljubica, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (0899054042)
Banja Luka Drakulić Stolić (Nikola) Dragica, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (0899054057)
Banja Luka Drakulić Stolić (Nikola) Đurađ, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092295)
Banja Luka Drakulić Stolić (Nikola) Pane, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (0899054056)
Banja Luka Drakulić Stolić (Nikola) Petra, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (0899054058)
Banja Luka Drakulić Stolić (Nikola) Petra, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092277)
Banja Luka Drakulić Stolić (Nikola) Spasoja, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (7002s00034)
Banja Luka Drakulić Stolić (Nikola) Vaso, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092279)
Banja Luka Drakulić Stolić (Pane) Anka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (0899054038)
Banja Luka Drakulić Stolić (Pane) Jovanka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (0899054041)
Banja Luka Drakulić Stolić (Pane) Milan, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (0899054054)
Banja Luka Drakulić Stolić (Pane) Milenko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092291)
Banja Luka Drakulić Stolić (Pane) Mirjana, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (0899054045)
Banja Luka Drakulić Stolić (Pane) Nikola, rođen 1874. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092275)
Banja Luka Drakulić Stolić (Pane) Risto, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092280)
Banja Luka Drakulić Stolić (Pane) Vico, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (0899054050)
Banja Luka Drakulić Stolić (Pane) Zdravka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092293)
Banja Luka Drakulić Stolić (Pane) Zdravko, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092292)
Banja Luka Drakulić Stolić (Rista) Boško, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (0899054051)
Banja Luka Drakulić Stolić (Risto) Boško, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092282)
Banja Luka Drakulić Stolić (Risto) Božica, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (0899054036)
Banja Luka Drakulić Stolić (Risto) Desanka, rođena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (0899054059)
Banja Luka Drakulić Stolić (Risto) Dušan, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1135092285)
Banja Luka Drakulić Stolić (Risto) Dušanka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092286)
Banja Luka Drakulić Stolić (Risto) Stoja, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (0899054046)
Banja Luka Drakulić Stolić (Teodor) Joka, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (0899054048)
Banja Luka Drakulić Stolić (Tošo) Joka, rođena 1875. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092276)
Banja Luka Drakulić Ševa (Đorđe) Dušanka, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092531)
Banja Luka Drakulić Ševa (Đorđe) Gordana, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092532)
Banja Luka Drakulić Ševa (Nn) Đorđe, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092530)
Banja Luka Drakulić Ševa (Rade) Anka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7051s00017)
Banja Luka Drakulić Ševa (Rade) Đuja, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7051s00015)
Banja Luka Drakulić Ševa (Rade) Mirjana, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (7051s00016)
Banja Luka Drakulić Ševa (Stevan) Marija, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092534)
Banja Luka Drakulić Todorinović (Mile) Darinka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092559)
Banja Luka Drakulić Todorinović (Mile) Vladimir, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092560)
Banja Luka Drakulić Todorinović (Mile) Vukosava, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092561)
Banja Luka Drakulić Torbica (Miloš) Luka, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (7002s00035)
Banja Luka Drakulić Torbica (Miloš) Nikola, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092556)
Banja Luka Drakulić Tunić (Damjan) Milica, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092499)
Banja Luka Drakulić Tunić (Damjan) Pero, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092500)
Banja Luka Drakulić Tunić (Damjan) Sin, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092498)
Banja Luka Drakulić Tunić (Ilija) Damjan, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092495)
Banja Luka Drakulić Tunić (Miloš) Stevo, rođen 1919. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Dachau (1136092493)
Banja Luka Drakulić Tuskić (Nn) Jovana, rođena 1875. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulići (1131039064)
Banja Luka Drakulić Višekruna (Petar) Jovo, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Banja luka (0934067016)
Banja Luka Drakulić Višekruna (Petar) Vlajko, rođen 1910. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Valjevo (1136092494)
Banja Luka Drakulić Višekruna (Petar) Vukosava, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Banja luka (0934067019)
Banja Luka Drakulić Višekruna (Todor) Đuja, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Banja luka (0934067018)
Banja Luka Drakulić Vladušić (Đuro) Milica, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1136092448)
Banja Luka Drakulić Vukčević (Damjan) Luka, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092501)
Banja Luka Drakulić Vukčević (Đurađ) Staka, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092502)
Banja Luka Drakulić Vukobrat (Đurađ) Dane, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092583)
Banja Luka Drakulić Vukobrat (Ilija) Stevanija, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092526)
Banja Luka Drakulić Vukobrat (Jovan) Đurađ, rođen 1886. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092581)
Banja Luka Drakulić Vukobrat (Jovan) Marija, rođena 1883. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092582)
Banja Luka Drakulić Vukobrat (Jovo) Gordana, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092528)
Banja Luka Drakulić Vukobrat (Jovo) Ljubomir, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092525)
Banja Luka Drakulić Vukobrat (Jovo) Marija, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092524)
Banja Luka Drakulić Vukobrat (Jovo) Milorad, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092527)
Banja Luka Drakulić Vukobrat (Stevan) Milica, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092523)
Banja Luka Drakulić Vuković (Đurađ) Jovanka, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092546)
Banja Luka Drakulić Vuković (Đuro) Boško, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092547)
Banja Luka Drakulić Vuković (Đuro) Jovanka, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Banja luka (1126002005)
Banja Luka Drakulić Vuković (Đuro) Nedeljko, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Banja luka (1126002008)
Banja Luka Drakulić Vuković (Đuro) Spasoje, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942 u masovnom pokolju, Drakulić (1126002007)
Banja Luka Drakulić Vuković (Đuro) Vaso, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092549)
Banja Luka Drakulić Zelenika (Boško) Smilja, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092362)
Banja Luka Drakulić Zeljković (Kojo) Živko, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Drakulić (1136092562)
Banja Luka Drakulić Zeljković (Kosta) Vaskrisija, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1136092563)
Banja Luka Drakulić Željković (Koja) Vasilija, rođena 1924. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Drakulić (1135092104)
Banja Luka Drakulić Željković (Kosta) Vasilija, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Drakulić (1132060044)
Banja Luka Drakulić Željković (Kosta) Živko, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Drakulić (1132060045)

 

Jedan komentar

  1. Поштовани,

    Хвала Вам на свим овим информацијама.

    Један податак и за Вас.

    Бркић (Луке) Милорад на списку би требало да је брат моје баке Љубице,преживио је рат у њемачком заробљеништву, послије рата се није вратио у Бањалуку, него је из Њемачке отишао у Аустралију.
    Средином `80их, након што је отишао у пензију, на кратко се вратио у Бањалуку,живио овдје један краћи период,(био сам тада дјечак од 10ак година, и памтим његов боравак овдје), након чега је поново отишао за Аустралију, гдје је у неком тренутку и преминуо.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *