Veliki zaokret u stočarstvu: povećan broj goveda, svinja i ovaca u 2014 godini!

Саопштење које сам дуго ишчекивао, и надао се да ћу видети раст броја грла, макар свиња, а оно још је повећан број говеда (за 0,8%) и оваца за великих 8,2%! Број коза је смањен за 2,9%, а живине за 3,9%, док је број коња у Србији остао непромењен.

Кренимо редом:

У Србији је 1.12.2014 године било 920 хиљада говеда, што је за 0,8% више него у 2013 години. Највише је говеда у Региону Шумадије и Западне Србије(ШЗС)  (416.048), где је и пораст износио 2%, затим у Војводини (262.219), где је пораст био 6,1%. У Београду је број говеда (61.259) повећан за 4,1%, док је у Региону Јужне и Источне Србије смањен за огромних 9,4%, на 180.542 грла.

Свиња је било 3.236 хиљада и њихов број је повећан за 2,9%. Пораст свиња је имала само Војводина за великих 10,5%, на 1.324.850 свиња. У Региону Шумадије и Западне Србије (1.080.342) смањен је број грла за 1,6%, и ЈИС-у за 0,9% (650.418), а у Београду за 5,7% (180.048). Овај податак упућује на могућност да су велике компаније (фарме свиња) повећале број грла услед раста извоза у Руску Федерацију, док су индивидуална домаћинства додатно смањила број грла.

Број оваца повећан је за 8,2%, што је за преко 132 хиљаде грла више него у 2013 години. Регион ЈИС (359.495) повећао је број за чак 28,4%, следи Београд (80.498) за 12,8%, па ШЗС за 4,7% (1.064.963), док је Војводина (243.154) смањила број грла за 1,7%.

Коза је смањено за 2,9%, при чему је у Војводини повећано за 19,9% (53.611). У Београду је број коза преполовљен (6.809), у ШЗС смањен је за 4,7% (69.039), а у ЈИС за 5,5% (89.144).

Број коња је остао исти, око 15,6 хиљада, при чему је у Београду повећан 4,6 пута (али само 916 коња), док је у ЈИС смањен за 32% (2.031). У ШЗС (7.149) повећан је за 1,2%, а у Војводини (5.510) за 2,9%.

Живине је било 17,2 милиона и број је смањен за 3,9%. Овај пад је био последица смањења живине у Војводини чак за 2,9 милиона (са 8.051 на 5.140 хиљада), док су остали региони у Србији имали огроман релативан пораст: Београд за 21,9% (990 хиљада грла при крају 2014 године), ШЗС за 19,2% (7.637 хиљада) и ЈИС за 31,2% (3,4 милиона).

Извоз живих животиња, меса и рибе у 2014 години премашио је 100 милиона евра (100.799 хиљада), те је он добра основица за обнову сточног фонда (уз повећање субвенција сточарству), тим пре јер је постојао у свим врстама животиња, од свиња и говеда до оваца, коза и живине.

Ово је велики заокрет јер је у 2013 години повећан само број свиња за скромних 0,2%, док је био смањен број говеда за 0,8%, оваца за 1,2%, коза за 2,9%, коња за 7,7% и живине за 3%.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *