Home » 2 Republika Srpska, Demografija » Demografska i migraciona kretanja u Republici Srpskoj u 2019.

Demografska i migraciona kretanja u Republici Srpskoj u 2019.

Према подацима РЗС-а РС у 2019 је рођено 8.821 беба што је за 3,8% мање него у 2018 (9.172). Број рођених дечака (4.661) смањен је за 1,9% док је број рођених девојчица (4.160) смањен чак за 5,9%. У 2018 рођено је за 7,4% више дечака од девојчица а у 2019 за 12% више. Разлика у Т4 2019 била је за 16,1% више дечака.

Број умрлих у 2019 повећан је за 2,4% у односу на 2018, са 14.499 на 14.854 па је негативан природни прираштај повећан за 13,3% са -5.327 на -6.033.

Број склопљених бракова (6.052) смањен је за 2,4% у 2019 док је број развода повећан за 28,4% што већ лоша демографска кретања чини још горим. Однос броја склопљених бракова према разведеним смањен је са 8,1 у 2018. на 6,1 у 2019.

Број досељених у РС износио је 8.663 лица у 2019 и повећан је за 2,8% у односу на 2019. Број досељених мушкараца повећан је за 4,5% (на 3.862) а жена за 31,1% (4.801).

Број одсељених из РС смањен је за 0,5% на 8.144 лица. Мушкараца је одсељено мање за 4,3% (3.481) а жена више за 2,6% (4.663).

РС је удвостручила позитиван миграциони салдо са 242 лица у 2018. на 519 у 2019. Код мушкараца нето прилив повећан је са 56 на 381 лица, док је код жена од нето одлива од 883 дошло до преласка у нето прилив 138.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>