Učenje stranih jezika u osnovnom školovanju u Evropi

Енглески језик се убедљиво највише учи  свим земљама и у сва три образовна нивоа: прва и друга четири разреда основне школе и у средњој школи. За Србију нису приложени подаци за средњу школу те смо овде пажњу обратили само на друге четири године основне школе.

Опште је правило, са малим одступањима међу земљама, да се у прва четири разреда основне школе учи један језик, док се у друга четири разреда уче два страна језика (Мађарска је изузетак јер се и у том периоду учи само један језик. У већини земаља се у средњем образовању смањује број језика који се учи.

У Србији у прва четири основне 97,5% деце, према подацима Евростата, учи енглески, 2,1% француски, 1,7% немачки и 0,6% руски језик. Већи проценат од 100 значи да постоје и деца која уче два језика.

Од 5 до 8 разреда по нашем систему школовања 99,8% деце учи енглески, 45,7% немачки, 28,2% француски и 19% руски. Када се искључи енглески, где је скоро код свих земаља удео деце која уче овај језик близак 100%, наша деца имају релативно највећу дисперзију на остала три језика.

Немачки језик у већем проценту уче деца у Данској, Пољској, С.Македонији, Холандији, Грчкој, Чешкој и Хрватској.

Француски језик више уче у 12 земаља него у Србији.

Руски језик више уче само у Литванији, Летонији и Естонији, бившим чланицама СССР-а. Мало мање од Србије руски се учи у Словачкој (16,6%), Бугарској (15,1%) и Чешкој (14%).

Подаци се односе на 2017.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *