Oteto 200.000 hektara oranica?

  • Zbog privatizovane zadružne zemlјe upućena žalba Evropskom komitetu za lјudska prava. Vojvođanski akcionari kombinata: Prodate njive vredne dve milijarde evra SAVEZ udruženja akcionara (SUA) Vojvodine uputio je žalbu Evropskom komitetu za lјudska prava u Strazburu povodom nezakonite privatizacije zadružne zemlјe. Bivši radnici i akcionari polјoprivrednih preduzeća, kao i zadrugari koji polažu pravo na otuđene oranice, obratiće se narednih dana i Evropskoj komisiji u Briselu pozivanjem na poglavlјe 23 o pristupanju Srbije EU, koje podrazumeva poštovanje osnovnih lјudskih prava i borbu protiv korupcije. Predsednik SUA Veselin Muhadinović rekao je da će biti zatraženo da pored 24 sporne privatizacije u našoj zemlјi, koje su bile predmet istrage Republičkog tužilaštva za organizovani kriminal (između ostalog i na zahtev EU), 25. takva privatizacija bude prodaja 63 polјoprivredna preduzeća u Vojvodini. Prema njegovim rečima, nelegalno prepisivanje zadružne i državne zemlјe na nove vlasnike stavlјa privatizaciju agrara na prvo mesto problematičnih privatizacija u Srbiji. – Uzurpirano je oko 200.000 hektara zadružne zemlјe “pretvaranjem” u društvenu, koja je potom prodata biznismenima. Ako se računa da hektar košta 10.000 evra, to je dve milijarde evra, oplјačkanih od naroda. To već najmanje 10 godina znaju svi nadležni organi, ali niko ništa ne preduzima osim Saveta za borbu protiv korupcije, čiji se stavovi, kao i zahtevi zadrugara, ignorišu, ističe predstavnik akcionara bivšeg Polјoprivrednog kombinata “Prvi maj” u Ruskom Krsturu Mihajlo Katona.

U svom izveštaju o privatizaciji i raspolaganju polјoprivrednim zemlјištem u javnoj svojini, koji je dostavlјen Vladi Srbije, Savet za borbu protiv korupcije naveo je da “nepoštovanje Zakona o privatizaciji i Zakona o polјoprivrednom zemlјištu ima za posledicu da je desetine hilјada hektara polјoprivrednog zemlјišta promenilo status iz javne u privatnu svojinu bez ikakve naknade, samo na osnovu potvrde Agencije za privatizaciju da je kupac društvenog kapitala izmirio obaveze iz kupoprodajnog ugovora”. Naznačeno je da je pritom kupac ispunio obaveze za imovinu “koja nije mogla obuhvatiti zemlјište, jer je prodavac imao samo pravo korišćenja na zemlјištu, koje je mogao preneti na kupca, a ne pravo svojine”. Savet je ukazao da je pretvaranje javne svojine na polјoprivrednom zemlјištu u privatnu uzrokovalo nesagledivu štetu, čije tačne razmere nije mogao da utvrdi “imajući u vidu da Republički geodetski zavod 2017. godine nije želeo da dostavi poslednje podatke o statusu svojine na polјoprivrednom zemlјištu nakon postupka privatizacije”.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *