Tov gubitaka

Republika direkcija za robne rezerve objavila je javni poziv za novu razmenu do 10.000 tona merkantilnog kukuruza roda 2019. godine za tovnu junad po paritetu 15,9 kilograma kukuruza za kilogram junadi, navedeno je na sajtu Direkcije. Rok za podnošenje zahteva je 20. Mart,a robna naturalna razmena treba da se završi do 15. aprila

Javno otvaranje ponuda biće upriličeno u Republičkoj direkciji robnih rezervi 20. мarta, dok će na sajtu biti objavljena lista učesnika koji ispunjavaju uslove konkursa. Na konkursu nemaju pavo da učestvuju klanice i poljoprivrednici koji su do sada dva puta uzastopno učestvovali u takvoj razmeni. Po konkursu, razmena se odnosi na primarnu poljoprivrednu proizvodnju i registrovana poljoprivredna – stočarska gazdinstva koji imaju proizvodnju tovne junadi.

Obećanja seljacima, prevara!

Miroslav Kiš, stočar iz okoline Subotice kaže da paritet za robnu razmenu nije loš, mada je prošle godine bio bolji. Jer dobijano je 17 kilogama kukuruza za kilogram žive mere junadi. To je dobar način da se stočari oslobode viška junadi, jer nema izvoza, kaže on. Potrebno nam je strano tržište, a nijedna klanica ne otkupljuje junad. Do nedavno se govorilo seljacima da tove što više junadi, da će ona biti dobro prodata u Turskoj, Kini, bivšim nesvrstanim zemljama, kojima zaista treba ovog mesa. Ali, to su bila samo obećanja. Sada je cena žive mere junetine najviše 1,8 evra po kilogramu. Mi sad imamo višak stoke koju nema ko dakupi. Kada su nas oni koji vode ovu privrednu oblast nagovarlai na tov, obećavali su cenu od 2,2 do 2,4 evra po kilogamu žive mere mesa i bez problema se po toj i višoj ceni stoka prodavala  stranim kupcima. Problem je i može se prdoati kada nemaq stoke, a sada kada je ima problem je jođš veći jer selajci tove gubitke. Jer, stoka kada predje 650 kilograma, tove se vieš neispalti, a to je kdo nas sad slučaj.

Stočari mogu predati najviše 9.000 kilogama tovne junadi,a njamnje pet grla odnosino mogu dobiti maksimlano 143.100 kilograma kukurza. Merkantilni kukuruz će dobiti odmahj po isporuci tovnih junadi klanicama u Lađevcima, Divcima, Sjenici, Prijepolju i ,,Big trejd,, iz Novog Sada-  Troškove transprota snosiće stočari – poljoprivrednici. Po rečima Čedomria Kece, predsednikak Udruženjha tovne junadi u Srbiji, sve što jeobjaqvkljenio u konkursu odgovfara stočarima. Međutim, oni će tražćiti da se još jednom objavi i pozuiov za razmenu još 5.000 tona kukuruza. Po njegovim rečiam Udruženja već sad ima na spisku 1.300 grla juandi iz stotinu gazdisntava spremnih za naturalnu razmenbu, a računamo da će se posle objavljivanja konkursa prijaviti još stočar. To znači da će onda za razmenu biti ukupno 2.000 grla Po paritetu, 1.300 grla biće razmenjeno za 10.000 tona kukuruza, pa je potrebnod a se obajvi još jedan javni poziv da bi se stočari o slobodili viška junadi.

Prema oprocenama stočara, za domaće potrebe  dovoljno je 96.000 grla, a mi sad imamo oko 400.000 goveda od kojih su polovina junice, koej se hrane za priplodg, dok su druga polovina muška goveda, namenjena za tržište.

Podsticaji za investicije

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje. Najvažnije izmene odnose se na mogućnost kupovine kvalitetnih priplodnih junica sa ugovorenom odloženom isplatom dela cene dobavljaču. Rok za podnošenje zahteva je od 16. marta do 15. oktobra tekuće godine.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji podnosilac može da ostvari po zahtevu za jednu kalendarsku godinu iznosi:
1) 5.000.000 dinara – za nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda, što je uvećanje u odnosu na prethodni period kada je ova suma iznosila 3.000.000.
2) 3.000.000 dinara – za nabavku kvalitetnih priplodnih grla ovaca i koza, svinja i pčelinjih matica.

B.G.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *