DISTRIBUCIJA RASPODELE DOHOTKA I POTROŠNJE U SAD (2)

Najveća pojedinačna stavka u SAD su troškovi stanovanja gotovo 2,5 hiljada milijardi dolara. Distribucija troškova prema decilima je gotovo indetična kao i kod ostalih komponenti troškova života  što se može videti i u narednim tabelama

Izvor: Isto,

Ostali troškovi života su grupisani na sledeći način:

Za troškove prevoza koji podrazumevaju spostvena vozila, javni prevoz is l. amerikacni troše 1,17 hiljada milijardi dolara ili oko 15% ukupne potrošnje. Dominiraju stavke nabavke vozila (polovnih i novih, troškovi goriva, osiguranja i sl. Zanimiljivo je da u ukupnoj strukturi nabavke vozila preovlađuju polovna i korišćena vozila (250 milijardi dolara).

U ovoj stavki se vide svi elementi društvene raslojenosti. Naime, potrebe zdravstvene zaštite u sistemu ličnog finansiranje (američki model je potpuno različit od evropskog koji još uvek se zasniva na Bizmarkovom modelu), preko 55% troškova zdravstvene zaštite koristi 30% stanovnika od 8-10 decila, dok 45% ukupnih troškova se odnosi na 70% stanovništva. Ukupni troškovi zdravstvneog osiguranja su bili 410 milijradi dolara i najiromašniji slojevi stanovništva učetvuju u istim sa tek 15% (30% domaćinstava), od prvog do trećeg decila. Kod penzijskog osigruranja preko 1/3 troškova se odnosi na 10% najbogtijih domaćinstava, 30% domaćinstava ima tek oko 4% uklupnih troškova ili tek oko 840 dolara prosečno godišnje po domaćinstvu ili 490 dolara po članu domaćinstva godišnje.

Raspodela dohotka:

Lorencova kriva pokazuje učešće pojedinih kategorija stanovnika u raspodeli dohotka. Vidi sa da deveti i deseti decil imaju preko 55% učešća u ukupnoj raspodeli dohotka pre poreza.

Prava slika nejednakosti bi se ogledala tek kada bi se sagledao dohodak od 95-100-tog percentile odnosno koliki nivo dohotka prisvaja najbogatiji procenat stanovnika.

Kada se pogledaju izvori dohotka, lična primanja po osnovu radnod odnosa su najmanja u prvom i drugom decilu, samo 0,9% u toj grupi su domananti nezaposleni ili delimično zaposleni. Deseti decil svoje bogastvo uglavnom crpi od samozapošljavanja, tj. Čine ih preduzetnci, industrijalci is l. Prihod iz radnog odnosa pini 36% primanja i uglavnom su rezervisana za dobro plaćene pozicije u privredi i državi.

Socijalan pomoć je najviše zastupljena kod prvog i drugog decila kao dominantan izvor mesečnih primanja. Preko 35 miliona domaćinstava ima ovaj vid prihoda kao dominantan. Ostali prihodi su takodje dominatni kod prva tri decila u odnosu na druge

 

Kretanje GINI koeficijenta SAD i odabranih zemalja EU

Izvor: www.indexmundi.com/facts/indicators/SI.POV.GINI/compare?country=us#country=at:dk:fi:de:se:ch:us

SAD u odnosu na odabrane zemlje ima ubedvljivo najviši nivo nejednakosti u raspodeli dohotka. Kod svih zemalja postoji blagi rast nejednakosti u poslednjih desetak godina. (osim Švajcarske i Nemačke koje smanjuje nejednakost ili zadržavaju postojeće odnose u raspodeli. U 2013 u SAD Gini koeficijent je bio 41.

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *